Întâlnirea absolvenţilor promoţiei 2000 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox

Anul acesta s-au împlinit 10 ani de la absolvirea celei de-a doua promoţii a Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad. Evenimentul a fost sărbătorit în cadrul unei întâlniri pe data de 28.05.2010, în care o parte din absolvenţii acestei generaţii, împreună cu familiile lor au participat în prima parte la slujba de Tedeum oficiată de către preoţi absolvenţi ai acestei promoţii, mai apoi, şeful de promoţie, Preot Radeş Mihai a rostit cuvântul de învăţătură. Partea a doua a întâlnirii s-a desfăşurat într-o sală de clasă, cuvântul de întâmpinare fiind rostit de către PC Pr. Prof. Codin Şimonca-Opriţa, directorul Seminarului Teologic, iar mai apoi dirigintele Pr. Prof. Pavel Teodor a rostit un cuvânt pentru absolvenţi, urmând citirea catalogului, fiecare dintre ei prezentându-şi activităţile şi realizările, dând dovadă de numeroase împliniri atât pe plan duhovnicesc, cât şi social. La întâlnire a fost prezent şi Înalt Preasfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care le-a vorbit absolvenţilor despre importanta misiune pe care o au în lume, aceea de a fi mărturisitori ai lui Hristos, precizând că această întâlnire are loc sub semnul anului jubiliar al Crezului Ortodox.

CONFERINŢELE SEMESTRIALE DE PRIMĂVARĂ ALE PREOŢILOR

În perioada 25- 28 mai a. c., în cele patru protopopiate ale Arhiepiscopiei Aradului s-au desfăşurat Conferinţele semestriale de primăvară ale preoţilor. Tema acestor conferinţe a fost „ 2010- Anul comemorativ al Crezului ortodox”.

La Protopopiatul Arad conferinţa a fost prezidată de către IPS Arhiepiscop Timotei şi a avut ca referent principal pe P.C. Preot Dan Magda de la spitalul Municipal Arad, iar co-referenţi pe P.C. preoţi: Liviu Iştoc, parohia Şeitin; Aurel Mager, parohia Nădab; Cantemir Lipovan, parohia Chişineu- Criş II şi Valer Jirj, parohia Munar.

În cuvântul adresat preoţilor Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezentat istoricul Simbolului de Credinţă, iar în partea administrativă a îndrumat preoţii să manifeste atenţie şi interes faţă de problemele curente ale vieţii bisericeşti din parohii, să respecte hotărârile Sfântului Sinod legate de circulaţia preoţilor în alte eparhii şi străinătate, presa bisericească, corurile parohiale, etc.

Conferinţa semestrială a preoţilor din Protopopiatul Ineu s-a desfăşurat în ziua de 26 mai a.c. la sediul protopopiatului şi a fost prezidată de către Chiriarh. Referatul principal a fost citit de către P. C. Preot Aurel Doca de la parohia Şilindia, iar co-referenţi au fost P.C. Preoţi: Radu Belle, parohia Bochia; Teodor Feier, parohia Drauţ; Marian Oarcea, parohia Iercoşeni; Giani Achim, parohia Dud; Florin Borca, parohia Moţiori şi Teodor Dragoş de la parohia Seliştea. ÎPS Arhiepiscop Timotei a apreciat conţinutul referatelor şi a completat informaţiile la temă cu consideraţii de ordin doctrinar, liturgic şi istoric.

În ziua de 27 mai a.c. Întâistătătorul eparhiei Aradului a prezidat conferinţa preoţilor din Protopopiatul Sebiş, referatul conferinţei fiind prezentat de către P. C. preot Confideratu Romică de la parohia Igneşti. Co-referenţi au fost preoţii: Simion Petruţ, parohia Gura-Văii; Ioan Vesa, parohia Iosăşel; Mihai Boca, parohia Honţişor. În cuvântul adresat preoţilor Chiriarhul a subliniat importanţa Crezului pentru viaţa Bisericii, istoricul statornicirii învăţăturii de credinţă prin sinoadele ecumenice, confirmarea acestor învăţături prin viaţa religios- morală şi liturgică a poporului dreptcredincios.

La Protopopiatul Lipova conferinţa preoţească s-a desfăşurat în ziua de 28 mai a.c. fiind prezidată de către P. C. Preot Vasile Pop, consilier eparhial, ca delegat al ÎPS Arhiepiscop Timotei. Referatul conferinţei a fost prezentat de către P.C. preot Florin Ardeuan de la parohia Roşia Nouă, Preacucernicii Preoţi: Aurelian Popa, parohia Chesinţ şi Mihai Gaşpar, parohia Corbeşti, luând cuvântul în calitate de co-referenţi.

La toate protopopiatele, pe lăngă preoţii menţionaţi au luat cuvântul şi alţi preoţi, întregind prin aspectele evidenţiate, tematica conferinţelor.

Conferinţele au fost precedate de slujba de Te-Deum, la care au participat toţi preoţii, iar la finele lucrărilor conferinţelor a fost rostit Crezul de către toţi cei prezenţi.

Premierea elevilor participanţi la Olimpiada de religie din parohia Micălaca Veche

Strădania şi osteneala elevilor de la Şcoala Generală nr. 22 Caius Iacob din Arad care au participat în acest an şcolar la Olimpiada de religie a fost apreciată în Duminica Tuturor Sfinţilor printr-o festivitate de premiere organizată de parohia Arad Micălaca Veche în paraclisul cu hramul Naşterea Domnului, la demisolul bisericii în construcţie. 11 elevi din parohie au primit diplome din partea Arhiepiscopiei Aradului şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean, precum şi cărţi de rugăciune şi cu conţinut religios.Prezenţa elevilor la Sfinta Liturghie a fost una activă prin rostirea Crezului împreună cu toţi credincioşii din biserică.

La momentul de bucurie din viaţa elevilor au fost prezenţi Domnul Iustin Barna, directorul şcolii, Doamna Beatrice Mandă, profesor de religie, foşti învăţători ai elevilor.

Dintre participanţi s-au evidenţiat Drebitca Mădălina, care a obţinut locul I cu nota 10 la faza judeţeană, precum şi Danchici Carina şi Nunciu Melisa care au obţinut locul III la aceeaşi fază. Evenimentul de astăzi se înscrie în şirul momentelor de evidenţiere a importanţei orei de religie în şcoală, precum şi de preţuire a elevilor şi profesorilor, a conducerii şcolii, pentru sârguinţa depusă, într-o unitate de simţire şi făptuire a Bisericii şi Şcolii.

Mulţumim bunului Dumnezeu pentru darul minţii curate şi înţelepciunea cu care i-a înzestrat pe elevi şi profesorii lor, rugând pronia divină să le călăuzească paşii şi pe viitor spre tot lucrul bun şi bineplăcut Lui.

În întâmpinarea Zilei copilului

Duminică, 30 mai a.c., Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Nicolae al Catedralei arhiepiscopale din Arad, la care în fiecare duminică participă în mod deosebit copiii. În cuvântul rostit, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat rolul şi rostul rugăciunii ca şi dar al sfinţeniei vieţii pământeşti. Chiriarhul s-a adresat apoi părinţilor cu îndemul de a-şi creşte copiii în credinţă şi dragoste de Dumnezeu. După cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a împărtăşit copiii prezenţi într-un număr impresionant cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. Cei mici, cei mari împreună cu părinţii şi bunicii lor au trăit un moment înălţător de rugăciune în aşteptarea zilei de 1 iunie.

Itinerar arhieresc de Rusalii

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, alături de soborul preoţilor şi diaconilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala cu hramul Sfânta Treime, adresând un ziditor cuvânt de învăţătură.

În după amiaza aceleiaşi zile a oficiat slujba de Te Deum în biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, parohia Frumuşeni, protopopiatul Arad, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate de-a lungul unui an asupra preotului şi credincioşilor din parohie. Apoi a asistat la Taina Sfântului Maslu din parohia Arad Micălaca Veche, iar la vremea serii a participat la slujba Acatistului Sfintei Treimi la Catedrala arhiepiscopală.

Praznicul Înălţării Domnului şi pomenirea eroilor în municipiul Arad

Ca în fiecare an, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent la sărbătoarea Înălţării Domnului la Catedrala Veche, unde a slujit Sfânta Liturghie arhierească şi apoi parastasul pentru pomenirea eroilor neamului. De la Troiţa eroilor din curtea catedralei s-a pornit în procesiune la Monumentul eroilor din Piaţa Avram Iancu, unde s-a săvârşit slujbă de pomenire şi s-au depus coroane de flori. Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit apoi o slujbă de pomenire la Monumentul eroilor Revoluţiei române. De asemenea a săvârşit parastasul pentru eroi în cimitirul Pomenirea.

 

 

 

TÂRNOSIREA BISERICII PAROHIALE DIN SECUSIGIU 16 mai 2010

În duminica a VII-a după Paşti Înaltpreasfiinţitul dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscop al Aradului, a târnosit biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Parohia Secusigiu, Protopopiatul Arad înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, la care au participat oficialităţi şi o mulţime mare de credincioşi, Înaltpreasfinţia Sa a adresat un înălţător cuvânt de învăţătură şi a acordat preotului paroh Horia-Călin Ştefan distincţia de iconom. Au fost oferite diplome de apreciere persoanelor care s-au implicat în activitatea bisericească. Corul bisericii, dirijat de profesor doctor Mircea Buta – fiul satului, a dat răspunsurile liturgice şi a oferit celor prezenţi o reală delectare spirituală

 

 

 

 

 

Vizita Preafericitului Cristofor, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din ţinuturile Cehiei şi Slovaciei în Arhiepiscopia Aradului

În zilele de 17 şi 18 mai a.c., Arhiepiscopia Aradului a avut ca oaspete distins pe Preafericitul Părinte Cristofor, Mitropolit primat de Praga şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia. Între obiectivele vizitei Preafericirii Sale la Arad, în aceste zile,  se numără : semnarea unui protocol între cele două Biserici surori pentru ridicarea unui locaş de cult românesc în oraşul Most, vizitarea şcolilor teologice ale eparhiei: Seminarul Teologic şi Facultatea de Teologie, participarea la punerea pietrei de temelie a unui aşezământ social în parohia ortodoxă Covăsînţ, săvârşirea Sfintei Liturghii, alături de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei la mănăstirea Gai.

 

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a participat la Zilele Academice Arădene

În perioada 14-16 mai a.c. s-au desfăşurat, în organizarea Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad, a XX-cea ediţie a Simpozionului ,,Zilele Academice Arădene”. La festivităţi a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Rectorului, Senatului academic şi participanţilor la această manifestare. Au fost sfinţite cu acest prilej noul campus universitar şi bustul profesorului Pavel Covaci, fondatorul grădinii botanice Macea.