Noua stemă a Arhiepiscopiei Aradului

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 7 iulie 2010, a luat în examinare adresa Arhiepiscopiei Aradului, nr. 150-C/2010, cuprinzând solicitarea de a se aproba proiectul de stemă a eparhiei.

Având în vedere că Arhiepiscopia Aradului a elaborat proiectul stemei eparhiale redând elemente caracteristice heraldicii bisericeşti şi cu semnificaţie istorică locală, cu următorul conţinut:

– Pe un scut central de culoare albastră este reprezentată Catedrala eparhială din municipiul Arad, prima Catedrală episcopală construită după 1989 în România, având în dreapta sus monograma lui Hristos iar în stânga sus monograma eparhiei (AA – Arhiepiscopia Aradului);

– În interiorul scutului, în dreapta şi în stânga Catedralei, sunt redate spice de grâu şi viţa de vie, iar în partea inferioară sunt redate două linii albastre ondulate, simbolizând cele două râuri care străbat Arhiepiscopia Aradului (Crişul Alb şi Mureşul);

– În partea inferioară a scutului este reprezentat un şirag de mătănii;

– Deasupra scutului se găsesc însemnele episcopale: mitra de culoare bordo poartă cele două medalioane cu Mântuitorul şi Maica Domnului, Crucea şi Cârja arhierească din aur, încrucişate;

– Omoforul arhieresc este redat stilizat, înconjurând pavilionul central;

– Lateral, în dreapta şi în stânga, susţinând scutul central, sunte redaţi doi lei, preluaţi din stema Principatului Transilvaniei;

Constatând că stema propusă de Arhiepiscopia Aradului întruneşte condiţiile pentru aprobare; în conformitate cu prevederile articolului 196 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod aprobă proiectul de stemă a Arhiepiscopiei Aradului, îndrumând Centrul eparhial la punerea de acord a sigiliilor eparhiei, la Centrul eparhial, protopopiate, parohii şi mănăstiri cu elementele de conţinut şi dimensiunile stabilite de către Sfântul Sinod.

Centrul eparhial va proceda în cel mai scurt timp la revizuirea tuturor sigiliilor unităţilor bisericeşti din eparhie.

Hotărârea sinodală a fost transmisă Sfintei Arhiepiscopii a Aradului prin actul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 858/ 2010.

Examen de capacitate preoţească în Arhiepiscopia Aradului

În conformitate cu Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie de către personalul clerical, aprobată prin Hotărârea Sfântului Sinod al B.O.R. nr.1199/ 2008, (publicată pe site-ul Sfintei Patriarhii,www.patriarhia.ro şi pe cel al Arhiepiscopiei Aradului, www.episcopiaaradului.ro), Permanenţa Consiliului Eparhial, în şedinţa din data de 05 august a. c., a fixat data de vineri, 24 septembrie 2010, cu începere de la ora 9.00, pentru desfăşurarea Examenului de Capacitate preoţească, pentru candidaţii licenţiaţi în teologie şi absolvenţii cu atestat ai Seminarului Teologic, fii ai Arhiepiscopiei Aradului, care doresc să ocupe o parohie, în vederea hirotoniei,sau care sunt deja hirotoniţi dar nu s-au prezentat la examenul de capacitate preoţească până acum.

Examenul se se va desfăşura la Centrul eparhial şi va consta dintr-o probă scrisă şi examen oral, conform Regulamentului de numire şi transferare a clerului şi a Metodologiei elaborată de către Sf. Sinod al B. O. R.

Metodologia examenului de capacitate şi tematica examenului (Ghid practic pentru examenul de capacitate preoţească) se pot consulta pe site-ul Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, (Sectorul Cultural, Documente Arhiepiscopie) sau la Centrul eparhial.

Înscrierea candidaţilor se face la Centrul eparhial în perioada 1-15 septembrie 2010, prin depunerea următoarelor acte într-un dosar cu şină:

– cerere adresată Chiriarhului- pe formular tip- http://episcopiaaradului.ro, (Sector Cultural, Documente arhiepiscopie);

– recomandarea preotului paroh , dată în numele Consiliului parohial;

– copia de pe Diploma de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competenţelor) şi de pe Diploma de Bacalaureat-pentru seminariştii fără Diplomă de Licenţă;

-copia de pe Diploma de Licenţiat în Teologie, specialitatea Teologie Pastorală şi de pe Foaia matricolă, pentru licenţiaţi (sau adeverinţa de absolvire (în locul Diplomei de Licenţă) pentru absolvenţii licenţiaţi din acest an) ;

– copii dupa actele de studii: master, doctorat si foile matricole;

– Curriculum Vitae – detalii cum se întocmeşte, vezi pe: vezi acelaşi site;

– declaraţie pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală.), pe formular tip- vezi acelaşi site.

Fraţii împreună- Festival al românilor de pretutindeni la Covăsînţ

Prima ediţie a Festivalului de Tradiţii şi Cântece Patriotice ale Românilor de Pretutindeni, manifestare care încurajează păstrarea obiceiurilor moştenite de la strămoşi, s-a desfăşurat, duminică, 25 iulie 2010 în Tabăra ortodoxă de păstrare şi conservare a tradiţiilor româneşti, a parohiei Covăsînţ, protopopiatul Lipova din Arhiepiscopia Aradului.

Astfel, tineri, şi nu numai, care trăiesc în Republica Moldova, Serbia, Bulgaria şi Ungaria, au fost protagoniştii unui spectacol plin de culoare, dar şi de emoţie. Au lăsat în suflete sentimental apartenenţei la aceaşi mamă, al dragostei frăţeşti şi au demonstrat că spiritul românesc este păstrat şi perpetuat şi în afara graniţelor ţării.

Invitaţii din străinătate au avut parte de un program divers, din care nu a lipsit o întâlnire cu Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, în cadrul unei vizite la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul, vizitarea Catedralei arhiepiscopale Sfânta Treime din municipiul Arad, dar şi întâlnirile cu credincioşii parohiei Covăsînţ, prilej care toţi vorbitorii de limbă română să se cunoască, să-şi împărtăşească impresii, să lege prietenii.

Duminică,, în prima parte a zilei, oaspeţii de peste hotare au participat, alături de enoriaşi, la Sfânta Liturghie, oficiată la biserica ortodoxă din Covăsînţ, de părintele paroh Mihai Blaj, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

După-amiaza festivalul românilor de pretutindeni a debutat cu parada portului popular, formaţiile plecând în alai din faţa bisericii ortodoxe până la locul pregătit pentru spectacol, situate într-un peisaj mirific, la poalele dealurilor Podgoriei Aradului.

Participanţii au fost întâmpinaţi cu un cuvânt de bunvenit de către Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei care a evidenţiat în primul rând folosul cultural şi spiritual al festivalului, prilej al cunoaşterii şi cultivării credinţei şi datinilor strămoşeşti şi a adresat felicitări şi cuvinte de mulţumire protagoniştilor acestei manifestaţii de aleasă trăire românească, în mod special preotului paroh Mihai Blaj.Organizatorii au primit cuvinte de laudă şi de la Preasfinţitul Siluan, episcopul ortodox al românilor din Ungaria. De asemenea părintele Ioan Armaş, secretar în cadrul Departamentului de relaţii externe al Patriarhiei Române a prezentat mesajul PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cuvinte de apreciere şi bun-venit au fost adresate şi de către oficialităţile judeţene şi locale, prezente le eveniment.

Pe scena festivalului au evoluat : formaţia de Dansuri Populare „Hora Horiţa” din Chişinău, formaţia de interpreţi din Timoc – Serbia, formaţia de dansuri Vidin – Bulgaria, ansamblul românilor din Gyula – Ungaria, formaţia Rapsozii Zărandului din Arad, condusă de Petrică Paşca, şi solistele Malvina Nagy şi Cornelia Căpraru Roman, formaţia de dansuri populare “Podgorenii” din Covăsinţ şi tânăra solistă din Covăsînţ, Roxana Suciu, corul de copii şi corul “Bunavestire” ale Bisericii Ortodoxe din Covăsînţ, formaţia de dansuri „Garofiţa” din  Şimand şi formaţia de dansatori din Bocsig. În amfiteatrul roman al Taberei de la Covăsînţ, formaţiile invitate au prezentat tradiţii ale românilor, dar şi cântece patriotice. Festivalul s-a încheiat cu o horă ţărănească, pe platoul din faţa scenei, la care au fost invitaţi să se prindă toţi participanţii, artişti şi spectatori.

“Acest festival a fost o întâlnire a românilor care s-au format pe teritoriul Daciei, un festival pentru cei de-o limbă şi de-o seamă cu noi. Am vrut să transmitem un mesaj de conştientizare a valorii noastre, un mesaj că trebuie să ştim tot ce înseamnă neamul românesc, cu credinşa lui, cu datinile lui, cu traiul fraţilor noştei de un neam, care trăiesc în alte ţări”, a declarat părintele Mihai Blaj, iniţiatorul şi organizatorul principal al manifestării.

Evenimentul a fost organizat la iniţiativa Parohiei Ortodoxe Covăsânţ, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Covăsânţ, în colaborare cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Aradului, Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Arad, Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România şi Fundaţia „Rapsozii Zărandului”.(Pr. Vasile Pop).

Înaltpreasfinţitul Timotei a primit vizita ambasadorului statului Israel

În ziua de 22iulie 2010, arhiepiscopul Aradului, Înaltpreasfinţitul Timotei, a primit vizita Excelenţei Sale Domnul David Oren, ambasadorul Israelului la Bucureşti. Înaltul oaspete şi-a exprimat dorinţa de a vizita noua catedrală arhiepiscopală ortodoxă, monument arhitectural emblematic pentru municipiul Arad. Aici a fost primit de către Înaltpreasfinţitul Timotei care a prezentat viaţa religioasă din municipiul de pe Mureş şi istoricul edificării noii catedrale, prima din ţară începută şi finalizată după anul 1989.

Itinerarul arădean al oaspetelui a continuat cu vizitarea complexului monahal şi a colecţiei de obiecte bisericeşti de la mănăstirea Sf. Simeon Stâlpnicul din cartierul Arad- Gai, Aici Excelenţa Sa, în cadrul unei mese festive, s-a întâlnit cu reprezentanţii cultelor religioase din municipiul Arad şi cu rectorii celor două universităţi arădene. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezentat oaspetelui pe cei prezenţi şi a menţionat relaţiile de bună înţelegere dintre toate cultele religioase din municipiul şi judeţul Arad.

Plăcut impresionat, într-o atmosferă destinsă, caldă, Domnul ambasador David Oren şi-a exprimat satisfacţia de a fi fost oaspetele Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, la catedrala arhiepiscopală şi la mănăstirea Arad- Gai şi a apreciat bunele relaţii pe care Arhiepiscopia Aradului, celelalte culte, le întreţin cu Comunitatea evreilor din Arad şi întreolaltă. (Pr. Vasile Pop)

 

Ultima actualizare (Luni, 26 Iulie 2010 11:36)

Hramul mănăstirii Feredeu

În fiecare an , la 20 iulie, de sărbătoarea Sf. Prooroc Ilie, mănăstirea Feredeu de la poalele dealurilor Şiriei este în sărbătoare. Biserica mănăstirii poartă hramul sfântului prooroc. Şi în acest an mulţime mare de pelerini, veniţi din împrejurimi sau mai de departe s-au împărtăşit de alese bucurii spirituale, participând la Sf. Liturghie săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, înconjurat de un sobor de 22 de preoţi şi diaconi. Un înălţător cuvânt de învăţătură rostit de către chiriarh, despre sfântul prooroc Ilie şi credinţa sa statornică şi înflăcărată, pilduitoare pentru fiecare credincios ortodox al zilelor noastre a pătruns, cu  mult folos, în sufletul celor prezenţi, cler şi popor. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de tineret „Ortodoxia” şi corul bărbătesc „Bunavestire” ale parohiei Covăşînţ. Preacuviosul arhimandrit Ilarion Tăucean, stareţul mănăstirii, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru osteneală şi părintească purtare de grijă arătată cu consecvenţă, preoţilor slujitori şi celor prezenţi, susţinători şi binefăcători constanţi ai sfintei mănăstiri. O agapă frăţească oferită cu dărnicie de către obştea mănăstirii a îndestulat pe toţi participanţii.

Prilej de sărbătoare la Neudorf, în protopopiatul Lipova

Duminică, 18 iulie 2010, la biserica cu hramul Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul din parohia Neudorf, protopopiatul Lipova, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, s-a oficiat Taina Sf. Maslu pentru întreaga comunitate . Alături de Pr. Paroh Popa Dumitru a slujit şi un sobor de preoţi din Cercurile misionare Radna şi Lipova. Pr. Ioan Jidoi de la parohia Radna a ţinut un cuvânt de învăţătură pornind de la evanghelia a doua de la Sf. Maslu, arătând că fiecare dintre creştini suntem chemaţi să urmăm calea pe care a urmat-o Zaheu vameşul. „Această cale au urmat-o şi profeţii şi proorocii Vechiului Testament (Sf. Prooroc Ilie)”aminteşte Pr. Jidoi.

La sfârşit enoriaşii au ţinut să-şi exprime dragostea şi ataşamentul faţă de păstorul lor, părintele Dumitru Popa care a construit aici, cu multă trudă , biserica parohială, cu prilejul împlinirii vârstei de 50 de ani. Impresionat de acest gest , părintele paroh a mulţumit credincioşilor , pe care i-a asigurat şi pe viitor de aceeaşi părintească purtare de grijă.

Cerc pastoral-misionar în parohia Şepreuş

Activitatea pastoral-misionară , culturală şi catehetică în cadrul Arhiepiscopiei Aradului a dobândit un plus de consistenţă şi eficacitate odată cu înfiinţarea celor 18 Cercuri pastoral- misionare care funcţionează, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei în cele patru protopopiate ale eparhiei. Cel puţin o dată pe lună, preoţii din aceste cercuri se reunesc, de fiecare dată la altă parohie , săvârşesc în sobor sfinte slujbe, în prezenţa credincioşilor din acea parohie, apoi dezbat teme de interes actual, fixate în prealabil.

La invitaţia preotului paroh din parohia Sepreuş, protopopiatul Arad, Ânaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a participat, duminică 18 iulie a.c., la întrunirea Cercului pastoral-misionar Chişineu-Criş, În prezenţa unui mare număr de credincioşi şi a oficialităţilor locale soborul preoţilor avându-l în frunte pe chiriarhul eparhiei a săvârşit Taina Sfântului Maslu. Înaltpreasfinţia Sa a ţinut un bogat cuvânt de învăţătură, pornind de la pericopa evanghelică a duminicii care a ilustrat minunea inmulţirii pâinilor. În numele credincioşilor, părintele Călin Craveţ, parohul locului, a mulţumit Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi fraţilor preoţi pentru bucuria şi folosul spiritual făcute cu prilejul întrunirii cercului misionar.

Binecuvântare de lucrări la parohia Juliţa în Arhiepiscopia Aradului

Pe malul drept al Mureşului, în defileul Zam- Lipova se află din vremuri străvechi satul Juliţa aparţinător comunei Vărădia. O biserică de lemn, monument istoric, păstrată într-o excelentă stare de conservare, dă şi astăzi mărturie despre credincioşia oamenilor de aici.

Dumunică, 11 iulie 2010, o zi călduroasă de vară, la invitaţia preotului paroh Traian Mateaş şi a corporaţiilor parohiale, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a poposit în biserica parohială nouă din Juliţa, cu hramul Pogorârii Sfântului Duh, zidită de obştea credincioşilor de aici între anii 1956-1976, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la locaşul de cult şi a săvârşi Sfânta Liturghie arhierească. Biserica a fost pictată în decursul anilor în tehnicafrescă, iar acum prin jertfelnicia credincioşilor i s-au efectuat reparaţii exterioare şi interioare, s-a introdus încălzirea centrală, s-a revizuit şi înlocuit acoperişul, vopsindu-se tabla, construindu-se totodată şi o capelă mortuară.

La sosirea în parohie, Întâistătătorul eparhiei a fost întâmpinat poitrivit obiceiului, în sunetul clopotelor, de către soborul preoţilor slujitori şi de credincioşi. Un grup de copii îmbrăcaţi în costume populare specifice zonei au oferit Chiriarhului, în semn de preţuire buchete de flori . Cuvântul de întâmpinare a fost rostit de către primarul comunei Vărădia, D-l Mircea Eugen Miclea.

Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit slujba de sfinţire a bisericii, a lucrărilor de aici, iar apoi Sf. Liturghie alături de soborul de preoţi din parohiile învecinate care au ţinut să ia parte la această bucurie a enoriaşilor de aici.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat faptul că acest hram al bisericii din Juliţa este deosebit, făcând legătura cu Sf. Treime şi amintind că anul 2010 e anul omagial al Simbolului de credinţă. Totodată Înaltpreasfinţia Sa a făcut referire la pericopa evanghelică citită precum şi la Apostol, reliefând îndemnul Sf. Ap Pavel care îndrumă ca noi cei tari în credinţă să îmbărbătăm şi să întărim pe fraţii noştri din ţară care în această perioadă suferă de pe urma calamităţilor naturale, mărturisind asemeni celor vindecaţi azi, într-un cuget, pe Hristos, Cel ce a vindecat toată boala şi a alinat toată suferinţa omenească.

Pentru îndelungata şi rodnica activiatate pastoral-misionară, părintelui paroh Traian Mateaş i s-a acordat distincţia de iconom Stavrofor. În încheiere preotul paroh a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru osteneală, oficialităţilor locale şi centrale, membrilor Consiliului Parohial precum şi tutturor enoriaşilor care l-au sprijinit în această realizare. ( Pr. Cosmin Balint).