Pricepere si armonie la bătut toaca

Ne aflăm în perioada Sfântului Post al Paştilor, perioadă în care sufletul creştinesc  este chemat a fi mai aproape de Mântuitorul Iisus Hristos.

Acestei chemari îi răspundem prin rugăciune sporită, prin prezenţa noastră la Sfintele Liturghii şi slujbe în Sfânta Biserică, prin post, milostenii, dar şi prin diferite obiceiuri tradiţionale ale acestei perioade, cum ar fi Bătutul Toacăi. Toaca este o rugăciune adusă lui Dumnezeu, marcând trecerea de la timpul cotidian la timpul liturgic. Bătută la diverse ore, toaca punctează timpul de peste zi, chemând la rugăciune şi slujbă. La începutul creştinismului toaca însemna mijlocul cel mai simplu şi mai uşor de a chema pe creştini la rugăciune, îndeplinind acest rol atunci când clopotele nu existau în cultul creştin. Astăzi toaca nu mai este singură, ea găsindu-şi fratele, clopotul, pe acesta din urmă se pot citi cuvinte ca „Te chem la rugăciune. Te apăr de furtună”. Prin sunetul ei, toaca ne îndeamnă să stăm treji să păzim cetatea duhovnicească, sufletul. Părintele Constantin Galeriu spunea: „Toaca se dezvăluie ca o chemare vie la rugăciune, dar şi ca un cântec de durere şi de bucurie, vestind odată cu baterea cuielor crucii imnul pascal de înviere.” La prima bătaie de toacă începe şi prima bătatie a inimilor noastre pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Începe slujba!

Să baţi toaca este o adevarată artă care presupune multă maiestrie şi pricepere şi totodată păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşesti. În acest sens începand din anul 2009 în parohia ortodoxă Gurahonţ a avut loc, în cadrul unui parteneriat dintre Biserica Ortodoxă Gurahonţ şi Grupul Şcolar „Ioan Buteanu”, prima editie a unui concurs cu premii de Sfintele Paşti „Pricepere şi armonie la bătut toaca”. Anul acesta în data de 8.04.2011 între orele 12 – 14 a avut loc ce-a de-a treia ediţie a concursului, care s-a desfăşurat în curtea Sfintei Biserici în faţa unui numeros public format din elevi si părinţi. Au participat înscriindu-se ca şi concurenţi 37 de elevi din clasele V-XII. Juriul a fost format din: Preot iconom stavrofor Mot Dorel, d-na director prof. Crainic Viorica, profesoara de religie Muţ Ana, profesoara de muzică Brînda Nicoleta, prof. Paul Nicusor, prof. Ghibu Oana, prof. Teodor Păiuşan, prof. Mihăilă Silvana şi prof. Dan Andreea. Au fost acordate 3 premii special elevilor: Muţ Ştefan, clasa a-VIII – a, Paul Norbert, clasa a-VIII -a şi Busuioc Cristian, clasa a-VI-a şi 5 menţiuni, de asemeni fiecare concurent a primit o diplomă, o carte de rugăciuni şi un cadou din partea Bisericii Ortodoxe Gurahonţ. Aşa s-a incheiat şi aceasta ediţie care a dus multa bucurie în sufletele tinere ale elevilor, care prin trăirea lor religioasă duc mai departe obiceiurile şi tradiţiile noastre străbune si totodată arată că vor fi credincioşi de nădejde ai Bisericii noastre Ortodoxe.

 

Spovedania şi împărtăşania copiiilor din Parohia Ineu

Perioada Postului Mare este prin excelenţă un timp al pocăinţei, al întoarcerii omului către Dumnezeu şi al improprierii mântuirii aduse de Domnul nostru Iisus Hristos prin jertfa de pe crucea Golgotei şi prin triumfătoarea Sa înviere din morţi. Apropierea de luminata zi a Sfintelor Paşti trebuie făcută printr-o pregătire sufletească adecvată, iar primirea Sf. Taine a Spovedaniei şi Împărtăşaniei, în cadrul slujbelor bisericeşti, este esenţială.

De aceea, şi în Parohia Ineu credincioşii şi copiii au venit la biseric „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” într-un număr mare în săptămânile şi duminicile acestui Post, spre a se spovedi şi a se împărtăşi cu dumnezeieştile Taine.

Astfel, în Duminica a patra din Postul Mare mai multe clase de elevi de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, însoţiţi şi coordonaţi de profesorii de religie Ardelean Lăcrămioara, Gaşpar Marcel şi Şandor Cristian, au participat la slujbele Utreniei şi Liturghiei Sf. Vasile cel Mare.

De dimineaţă, copiii prezenţi la biserică (preponderent din cl. V-VIII) au fost spovediţi de către părintele paroh Ardelean Cristian, mărturisindu-şi păcatele, întărindu-se în credinţă şi luând putere de  la Dumnezeu să săvârşească fapte bune.

Apoi, în timpul Sfintei Liturghii, domnul profesor Şandor Cristian a citit Apostolul zilei iar elevii, alături de credincioşii prezenţi, au rostit Simbolul Credinţei ortodoxe şi Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”. La momentul potrivit, pregătiţi sufleteşte, un număr de aproximativ 50 de copii s-au împărtăşit cu dumnezeieştile Taine, primind în fiinţa lor Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos spre dobândirea vieţii veşnice.

În cuvântul de învăţătură, preotul Ardelean Cristian a explicat pericopa evanghelică cu tămăduirea copilului lunatic (Mc. 9,17-32) dar s-a referit şi la copilărie ca stare de nevinovăţie şi blândeţe pe care Dumnezeu o lasă în fiinţa fiecărui om încă de la început. Părintele a spus că „această stare iniţială de nevinovăţie şi curăţire sufletească trebuie cultivată permanent în devenirea ulterioară a copilului iar factorul cel mai important de educaţie religioasă şi apropiere de Dumnezeu rămâne Biserica. Frecventarea slujbelor acesteia de către copii, de orice vârstă ar fi ei, este capitală în formarea personalităţii morale iar părinţii au un rol foarte mare în acest sens. Pentru a-şi păstra identitatea şi vigoarea spirituală, orice familie creştină, formată din părinţi şi copii, dar şi din alţi membri, trebuie să stea într-o relaţie permanentă cu Dumnezeu şi cu aşezământul mântuirii lăsat de El pe pământ, care este Biserica.”

În cursul săptămânilor Postului Mare, dimineaţa în zilele de miercuri şi vineri, s-au săvârşit slujbele Ceasurilor şi Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite a Sf. Grigorie Dialogul. Elevii participanţi au fost implicaţi activ în cultul divin, citind psalmi din slujba Ceasurilor, paremii din cadrul Liturghiei şi lăudând pe Dumnezeu prin cântare, alături de cei din strană.

De asemenea, au fost spovediţi aproape toţi elevii claselor I-IV (15 clase), a căror profesor de religie este domnul Gaşpar Marcel. Trebuie subliniat şi faptul că multe dintre aceste clase au venit la biserică însoţite de doamnele învăţătoare ale şcolii de la Ineu, care la rândul lor sunt bune credincioase ale parohiei şi colaborează foarte bine cu preotul. Aşa de exemplu la slujbele divine din ziua de miercuri din săptămâna a cincea a postului pascal, au venit la biserică trei clase de elevi însoţite de doamnele învăţătoare Viaşu Mura (cu cl. a III-a A), Alda Ana (cu cl. a II-a A) şi Bucatoş Ancuţa (cl.a III-a B).

Alături de elevii claselor primare, au participat la sfintele slujbe şi s-au spovedit şi elevi de la ciclul liceal însoţiţi de doamna prof. Ardelean Lăcrămioara. După terminarea Liturghiei, doamna profesor le-a prezentat acestora erminia şi semnificaţia aşezării icoanelor în biserică, precum şi rolul lor în desfâşurarea rugăciunii comunitare.

Bucurie duhovnicească întru slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor la Sânmartin

Continuând o tradiţie la vremea Postului Mare în Parohia Sânmartin, protopopiatul Arad, duminica a-IV-a din Post a oferit credincioşilor acestei comunităţi prilejul de a fi împreună rugători în taina Sfântului Maslu de obşte, cu preoţii care au răspuns invitaţiei preotului paroh Prună Cristian de a sluji împreună pentru tămăduirea sufletească şi trupească a celor aflaţi în diferite nevoinţe.

Astfel, preoţi şi credincioşi au împlinit îndemnul Sfântului Apostol Iacob care îi sfătuieşte pe credincioşii care sunt bolnavi să „cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru ei ungându-i cu untdelemn în numele Domnului şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav … şi de vor fi făcut păcate se vor ierta lor!” (Iacov 5, 14-15).

Într-o atmosferă de aleasă slujire şi rugăciune, dat fiind soborul de preoţi precum şi participarea destul de numeroasă a credincioşilor s-a simţit bucuria şi mulţumirea tuturor de a fi şi de această dată împreună în Casa Domnului.

Cei şapte preoţi de la Macea, Şofronea, Curtici, Lipova Băi, Olari, împreună cu preotul paroh au înălţat rugăciuni având credinţa şi nădejdea că dragostea lui Dumnezeu va face ca fiecare să primească harul cel tămăduitor şi iertarea păcatelor.

Preotul dr. Călin Dragoş de la parohia Olari şi profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad, a pus la sufletul fiecărui credincios un bogat şi emoţionant cuvânt de învăţătură în care a reliefat importanţa postului pentru mântuire, importanţa unităţii creştinilor, a vorbit despre adevărata lepădare de sine a omului modern precum şi despre ce înseamnă asumarea crucii de către fiecare. Exemplele vieţilor sfinţilor care au fost oameni obişnuiţi dar care s-au făcut adevăraţi urmaşi au lui Hristos prin fapte şi credinţă şi care au înţeles ce înseamnă lepădarea de sine şi au pus-o în practica vieţii lor, au fost de asemenea aspecte din cuvântul părintelui Dragoş care au fost aduse la sufletele tuturor, sfinţia sa încheind cu un îndemn la o meditaţie adresată celor prezenţi de a fi mai receptivi la suferinţele şi nevoile celor de lângă noi.

Seara de rugăciune, slujire şi trăire duhovnicească s-a încheiat cu mulţumirile adresate de către preotul paroh confraţilor preoţi care au răspuns ca de obicei cu multă solicitudine invitaţiei făcute de a sluji împreună.

Agapa frăţească oferită la final a întregit o zi cu adevărat închinată Domnului prin post şi rugăciune.

Ultima actualizare (Joi, 07 Aprilie 2011 11:08)

Clipe de mângâiere sufletească şi trupească în parohia Mocrea

Duminica a IV-a din Postul Mare, închinată şi Sfântului Ioan Scărarul, a însemnat pentru credincioşii Parohiei Mocrea, din Protopopiatul Ineu, o zi de aleasă bucurie duhovnicească. În seara acestei duminici s-a oficiat, începând cu orele 16:00, Taina Sfântului Maslu de obşte. Este un obicei îndătinat de mai bine de 40 de ani ca la această parohie, în duminica a IV-a din Post, să se oficieze această Sfântă Taină.

La aceste clipe de mângâiere sufletească şi trupească pentru credincioşii Parohiei Mocrea au participat preoţii: Sever Mocan (Parohia Ineu-Traian), Cristian Ardelean (Parohia Ineu), preotul paroh Augustin Braiţ şi diaconul Dan-Marius Braiţ.

Credincioşii veniţi în număr impresionant la Sfânta Biserică să se roage Tatălui ceresc pentru sănătatea sufletească şi trupească, au putut asculta şi un înălţător cuvânt de învăţătură, rostit de părintele Sever Mocan, care a abordat tema: ,,Postul şi rugăciunea în viaţa credinciosului”. Părintele a evidenţiat că Postul şi Rugăciunea sunt cei doi stâlpi ai credinţei, sunt două flăcări vii care ard pe demoni. Prin Post, vasul sufletului şi al trupului se curăţă de păcatele şi viciile lumeşti, iar prin Rugăciune se nimicesc toate celelalte patimi ale sufletului, ale inimii şi ale minţii: gânduri rele, invidie, răutate, mândrie. Prin Post şi Rugăciune se adevereşte credinţa, iar credinţa scoate pe demoni şi face cu putinţă ceea ce este cu neputinţă.

În încheiere, părintele paroh Augustin Braiţ a mulţumit colegilor preoţi pentru împreuna slujire, cât şi tuturor credincioşilor prezenţi.

CONFERINŢĂ DUHOVNICEASCĂ SUSŢINUTĂ DE ÎNALTPREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI

Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Ierarh Nicolae”, al parohiei  Arad-Bujac, a găzduit joi, 31 martie a.c., conferinţa cu tema „Repere de lumină şi spiritualitate în capodoperele poetice şi de creaţie literară din vremea Postului”, susţinută de către Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

În prezenţa unui auditoriu numeros, de diferite vârste şi ocupaţii, în special tineri care activează în cadrul Centrului parohial Arad-Bujac, elevi şi studenţi teologi, profesori, preoţi de la parohii din municipiul Arad, Înaltpreasfinţia Sa a structurat expunerea pe trei coordonate:

– ortodoxia care spiritualizează: duminicile „de învăţătură” ale Postului;

– un „ pelerinaj” prin creaţiile literare şi poetice din  Post, şi la autorii lor;

– profunzimea teologică a mesajului slujbelor Canonului cel Mare şi a imnului Acatist din Săptămâna a V-a din post.

Faptul că toate confesiunile creştine prăznuiesc în acest an Sfintele Paşti la aceeaşi dată calendaristică a permis vorbitorului, în debut, un scurt excurs teologic-istoric asupra Pascaliei şi a împărţirii duminicilor în cadrul anului bisericesc, a modului în care se calculează data căderii Paştilor,

Prezentarea importanţei duminicilor Postului Mare, denumite sugestiv, în special cu referire asupra încărcăturii teologice şi a profunzimii învăţăturii de credinţă, a constituit primul punct al expunerii, cu concluzia că Ortodoxia este trăire şi cunoaştere carte spiritualizează prin icoană, prin isihie, prin cruce, prin asceză, prin post şi rugăciune.

Pomenirea Cuviosului Ioan Scărarul (30 martie) şi a Cuvioasei Maria Egipteanca (1 aprilie), în proximitatea zilei conferinţei, a fost leit-motivul care a prilejuit Înaltpreasfinţiei Sale, în continuare, un excepţional excurs asupra frumuseţii patristice şi asupra valorii creaţiilor literare şi poetice întâlnite în perioada Postului Mare. Sunt prezentate: Scara, operă fundamentală a cuviosului Ioan Scărarul sau Sinaitul; Canonul cel Mare, al Sfântului Andrei Criteanul, una dintre cele mai importante opere ale imnografiei despre pocăinţă; Viaţa Cuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca, un cutremurător exemplu de înnoire sufletească, povestită de Cuviosul Zosima şi scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, cel care a scris şi viaţa sfântului Ioan cel Milostiv şi a alcătuit Slujba Sfinţirii Apei celei Mari; Acatistul Maicii Domnului, imnul prin excelenţă al încrederii poporului credincios în ocrotirea Maicii Domnului, cum declară limpede faimosul său proimion” „Apărătoarei Doamne”.

În finalul conferinţei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a răspuns întrebărilor auditoriului, legate de teme conferinţei şi de alte preocupări spirituale ale celor prezenţi.

 

Hristos împărtăşit copiilor din Chişineu-Criş

Urmând şi împlinind porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ,,Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor” (Matei 19, 14), părintele Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, în colaborare cu profesorul de religie Cosmin Lipovan de la Liceul Teoretic ,,Mihai Veliciu” din Chişineu-Criş, se îngrijesc ca în această perioadă a Postului Mare, copiii să fie aduşi la biserică şi împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

Această frumoasă şi fructuoasă colaborare dintre preoţii din Chişineu-Criş şi profesorul de religie datează de câţiva ani, înscriindu-se în grija permanentă pe care atât Biserica, cât şi Şcoala trebuie să o aibă pentru sufletul copiilor şi pentru formarea caracterului lor religios- moral, pentru a deveni buni creştini şi credincioşi practicanţi ai Bisericii.

În fiecare an, în perioada Postului Mare, în zilele de miercuri şi vineri, când în biserică se oficiază Liturghia Darurilor înainte sfinţite, elevii din Chişineu-Criş sunt aduşi pe clase de către profesorul de religie, pentru a fi spovediţi, iar apoi împărtăşiţi cu Trupul şi cu Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos, Care este propovăduit copiilor în Şcoală, este astfel împărtăşit în Biserică în chip deplin, real, desăvârşit prin Taina Euharistiei, Taina unirii depline cu Hristos.

Temelia creşterii trupeşti şi sufleteşti a copiilor, a formării caracterului lor religios- moral, a maturizării lor spirituale este Hristos şi fără unirea tainică şi reală cu El în Taina Euharistiei nu există creştere şi progres spiritual. De aici rezultă adânca responsabilitate şi grijă a preotului şi a profesorului de religie ca nici un suflet de copil să nu rămână văduvit de această cuminecare sau comuniune cu Hristos, care este revărsare de har în sufletele curate ale copiilor. Nu există imagine mai frumoasă ca aceea a copiilor adunaţi în jurul Potirului Euharistic, îmărtăşindu-se ,,dintr-o pâine şi dintr-un potir”, cum spune o frumoasă rugăciune din rânduiala Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare.

Biserica schitului cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din staţiunea Moneasa a fost sfinţită

Cunoscându-se afluenţa credincioşilor din diferite colţuri ale ţării în staţiunea balneo-climaterică Moneasa, amplasată în extermitatea vestică a ţinuturilor arădene, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul aradului a gândit de mult timp şi a întreprins diferite acţiuni în privinţa înfiinţării unui aşezământ monahal în această staţiune care să reprezinte o oază spirituală şi pentru tămăduirea sufletească a celor ce vin să-şi vindece neputinţele trupeşti.

În urmă cu doi ani, la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel s-a pus piatra de temelie pentru zidirea bisericii şi a compelxului monahal. Prin strădania monahului Serafim Hotea, sub directa supraveghere şi îndrumare a chiriarhului, ctitorul principal al bisericii, d-l Pavel Mihalca şi familia, precum şi alte persoane jertfelnice, au construit, dotat şi înfrumuseţat lăcaşul de închinare ca să fie gata să-şi primească arhiereul în ziua de 30 iunie a.c. pentru târnosire.

La Vecernia şi privegherea din seara de 29 iunie, oficiată de un sobor de preoţi, alături de reprezentantul chiriarhal, în persoana vicarului administrativ, au fost de faţă un număr impresionant de credincioşi din staţiune care au asistat la oficierea serviciului religios şi la sfinţirea odoarelor donate pentru nevoile cultice.

Rânduiala târnosirii, urmată de slujirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de ieromonahi şi preoţi, a avut loc în ziua pomenirii soborului Sfinţilor 12 Apostoli, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi, care au participat cu solemnitate specifică momentului.

În cuvântul de învăţătură rostit, arhiepiscopul locului a subliniat strădania şi jertfa ctitorului şi a celorlalţi donatori, pe fondul  sprijinului autorităţilor locale, a domnului primar Terentie Condea. Înconjurarea bisericii cu rânduiala cuvenită şi cu cântările prezente şi în slujba Sfintei Taine a Cununiei pune în valoare faptul că suntem o comunitate şi mădulare ale Bisericii, aşa cum sunt şi trebuie să fie membrii familiei creştine mădulare unii altora, iar Hristos, cap al Bisericii. Fiecare bârnă de brad care alcătuieşte biserica reprezintă contribuţia fiecăruia dintre noi la zidirea şi împodobirea ei, iar brazii care înconjoară locaşul de cult ne amintesc metaforic de ceea ce spune poetul „pe-un picior de plai / pe-o gură de rai…”. Totul, biserica şi ce este în jurul ei, ne înalţă spre o viaţă spirituală creştină trăită în chip deosebit.

Ziua de astăzi, la pomenirea celor 12 apostoli, este legată de cea a apostolilor şi a celor 70 ucenici. De azi înainte avem încă un altar de rugăciune pentru o priveghere cu timp şi fără timp pentru tot folosul cel de trebuinţă. Cu aceste gânduri am poposit astăzi, continuând sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, pe temelia Credinţei, angajându-ne să ducem viaţa noastră în frică de Dumnezeu şi dragoste faţă de oameni, spre întărirea şi însănătoşirea vieţii noastre trupeşti şi sufleteşti.

Anunțuri achiziții

0001 sigla

Anunţ achiziţie, Design si Productie Roll-Up dimensiunea 80×200 cm

ARHIEPISCOPIA ARADULUI anunţă achiziţia  de ,, Design si Productie Roll-Up dimensiunea 80×200 cm’’, cod CPV79341000-6, în cadrul proiectului proiect ,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 1. Specificaţii tehnice generale: Vor fi achiziţionate: ,,Design si Productie Roll-Up dimensiunea 80×200 cm’’
 2. Sursa de finaţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectPOSDRU/96/6,2/S/62129,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”
 3. Bugetul maxim alocat al acestui contract este de 3.110 lei fără TVA
 4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “preţul cel mai scăzut
 5. Ofertele pot fi trimise la adresa : Arhiepiscopia Aradului cu sediul in  Arad  Str. Episcopiei nr. 60-62, 310084, jud. Arad .
 6. Persoana de contact: Expert achiziţii publice CORINA CAP
 7. Data limită pentru depunerea ofertei: 21 01 2011, ora 10.00
 8. Data publicării anunţului publicitar: 10 01 2011

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon:  0740517611, (+40), 0257/281.856; fax (+40) 0257/281.262, sau pe mail : episcopiaortodoxaarad@yahoo.com

 

Anunţ achiziţie, ,,Consumabile (articole marunte de birou)’’

ARHIEPISCOPIA ARADULUI anunţă achiziţia  de ,,Consumabile (articole marunte de birou)’, cod CPV 30197000-6, în cadrul proiectului proiect ,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Specificaţii tehnice generale: Vor fi achiziţionate:

Nr.crt

Denumirea

UM

Cantitate

1 Ace gamalie cut 20
2 Agrafe hartie 33 mm cut 20
3 Agrafe hartie tip clipsuri 32 mm cut 20
4 Banda adeziva 19/33 buc 20
5 Banda adeziva 48/66 buc 12
6 Bloc notes adeziv 76/76 pastel set 24
7 Biblioraft plastifiat 8 cm buc 40
8 Caiet a5 80 file AR/DR buc 40
9 Caiet mecanic a4 4 inele buc 20
10 Caiet mecanic a5 4 inele buc 20
11 Caiet studentesc 60file buc 20
12 Capsator 24/6 buc 10
13 Capse  24/6 cut 20
14 Carioca 6/set set 10
15 Carton a4 alb 160 gr top 2
16 Coperta indosariere  carton 100/top top 4
17 Coperta indosariere  plastic 100/top top 4
18 Corector cu banda herlitz buc 10
19 Creion mecanic 0,5 / 0,7 buc 20
20 Cub hartie 9×9 alb cu suport buc 10
21 Cub hartie 9×9 alb buc. 20
22 Cutie arhivare 10 cm buc. 60
23 Cutter mare buc 10
24 Decapsator buc 4
25 Dosar color cu sina buc 20
26 Dosar cu sina carton buc 400
27 Dosar incopciat 1/1 carton buc 200
28 Dosar plastic cu sina buc 400
29 Dosar plic carton buc 200
30 Dosar simplu buc 100
31 Etichete autoadezive a4 100/ top top 4
32 Folie protectie documente  a4 100/set set 20
33 Hartie copiator A3  80 gr. top 10
34 Hartie copiator A4  80 gr. top 150
35 Hartie alba cartonata a4  120 gr top 2
36 Hartie scris A4 top 4
37 Lipici solid   21 gr. buc 10
38 Mapa corespondenta buc 2
39 Mapa carton cu elastic buc 100
40 Mapa plastic cu elastic buc 100
41 Marker permanent gros buc 10
42 Marker permanent mediu buc 10
43 Marker permanent subtire buc 10
44 Perforator 25 coli buc 4
45 Pioneze simple cut 10
46 Pix tratto buc 100
47 Registru cartonat A4 100 file buc 10
48 Separatoare colorate set 10
49 Servetele curatare monitor buc 10
50 Sfoara pentru legat ( bumbac) buc 20
51 Suport rotativ pt. pixuri buc 10
52 Suport vertical pt. documente buc 20
53 Tavite documente buc 20
54 Text marker buc 20
55 Cartuş imprimantă HP C8728A COLOR buc 4
56 TONER imprimanta HP LJ 1200 C7115A buc 2
57 TONER imprimantă HP LJ 5000/5100 C4129X buc 2

 

Sursa de finaţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectPOSDRU/96/6,2/S/62129,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”

 1. Bugetul maxim alocat al acestui contract este de 7.200 lei fără TVA
 2. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “preţul cel mai scăzut
 3. Ofertele pot fi trimise la adresa : Arhiepiscopia Aradului cu sediul in  Arad  Str. Episcopiei nr. 60-62, 310084, jud. Arad .
 4. Persoana de contact: Expert achiziţii publice CORINA CAP
 5. Data limită pentru depunerea ofertei: 31 03 2011, ora 11.00
 6. Data publicării anunţului publicitar: 01 03 2011

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon:  0740517611, (+40), 0257/281.856; fax (+40) 0257/281.262, sau pe mail : episcopiaortodoxaarad@yahoo.com

 

 

 

Anunţ achiziţie, ,,servicii de auditare financiara’’

ARHIEPISCOPIA ARADULUI anunţă achiziţia  de ,,servicii de auditare financiara’’, cod CPV 79212100-4, în cadrul proiectului proiect ,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Specificaţii tehnice generale

Vor fi achiziţionate: ,,servicii de auditare financiara’’

 • Auditorul poate fi orice persoana fizica sau juridica inscrisa in registrul auditorilor activi intocmit de CAFR inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CAFR pe anul respectiv
 • Auditorul sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre departamentul de etica sau de catre comisiile de disciplina ale CAFR
 • Auditorul trebuie a prezinte Carnet de membru CAFR cu mentiunea ,,Activ’’ vizat pentru anul respectiv – copie simpla
 • Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice original
 • Declaratia pe proprie raspundere a auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR
 • Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR – copie legalizata.
 1. Sursa de finaţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectPOSDRU/96/6,2/S/62129,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”
 2. Bugetul maxim alocat al acestui contract este de 60.000 lei fără TVA
 3. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “preţul cel mai scăzut
 4. Ofertele pot fi trimise la adresa : Arhiepiscopia Aradului cu sediul in  Arad  Str. Episcopiei nr. 60-62, 310084, jud. Arad .
 5. Persoana de contact: Expert achiziţii publice CORINA CAP
 6. Data limită pentru depunerea ofertei: 30 03 2011 ora 10.00
 7. Data publicării anunţului publicitar: 01 03 2011

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon:  0740517611, (+40), 0257/281.856; fax (+40) 0257/281.262, sau pe mail : episcopiaortodoxaarad@yahoo.com

 

 

 

Anunţ achiziţie, ,, servicii de contabilitate’’

ARHIEPISCOPIA ARADULUI anunţă achiziţia  de ,, servicii de contabilitate’’, cod CPV 79211000-6, în cadrul proiectului proiect ,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Specificaţii tehnice generale

Vor fi achiziţionate:,, servicii de contabilitate’’

 • Expertul contabil poate fi orice persoana fizica sau juridica inscrisa in registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul respectiv
 • Expertul contabil sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre departamentul de etica sau de catre comisiile de disciplina ale CECCAR
 • Expertul contabil trebuie sa prezinte Carnet de membru CECCAR cu mentiunea ,,Activ’’ vizat pentru anul respectiv copie simpla
 • Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul pers fizice sau juridice original
 • Declaratia pe proprie raspundere ca expertului contabil din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR
 • O nota prin care sa precizeze reglementarile nationale privind organizarea contabilitatii la unitatile de cult si reglementarile finantatorului cu privira la inregistrarile contabile.
 1. Sursa de finaţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectPOSDRU/96/6,2/S/62129,,Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba-Iuliei”
 2. Bugetul maxim alocat al acestui contract este de 17.400 lei fără TVA
 3. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : “preţul cel mai scăzut
 4. Ofertele pot fi trimise la adresa : Arhiepiscopia Aradului cu sediul in  Arad  Str. Episcopiei nr. 60-62, 310084, jud. Arad .
 5. Persoana de contact: Expert achiziţii publice CORINA CAP
 6. Data limită pentru depunerea ofertei: 28 03 2011, ora 09.00
 7. Data publicării anunţului publicitar: 01 03 2011

Pentru orice detalii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon:  0740517611, (+40), 0257/281.856; fax (+40) 0257/281.262, sau pe mail : episcopiaortodoxaarad@yahoo.com

Maslu de obște în Dumineca a II-a din Post, la Parohia Buhani, Protopopiatul Sebiș

Mesajul Evangheliei Duminicii a II a din Postul Mare, care ne vorbeşte despre vindecarea slăbănogului din Capernaum şi despre Păstorul cel bun, îndemnând la credinţă, la pocăinţă, spre a primi de la Dumnezeu iertarea de păcate şi vindecare de neputinţa pe care o produc bolile sufleteşti, a fost întărit în parohia Buhani, protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului prin oficierea Tainei Sfântului Maslu de obşte. În prezenţa unui număr mare de credincioşi, atât de pe raza parohiei, cât şi din parohii învecinate, soborul alcătuit din preoţii: Ioan Ardelean (pensionar – fost paroh al parohiei Buhani), Ioan Suba (Moneasa), Marius Leucuţa (Sălăjeni), Cătălin Rus (Prăjeşti), Florin Oarcea (Iercoşeni), Valentin Herbei (paroh Buhani) şi diac. Florin Sirca (Inspector de Religie Arad), au adus cu credinţă rugăciuni pentru iertarea păcatelor şi pentru vindecare  pentru toţi cei prezenţi.

De menţionat este şi faptul că la strană, răspunsurile au fost date alternativ şi de un grup de teologi dar şi de tinerii din localitate pe care părintele paroh doreşte să îi implice cât mai activ în slujirea liturgică şi socială a comunităţii ortodoxe din Buhani.

În cuvântul de învăţătură, diac. Florin Sirca, a subliniat în mod deosebit, necesitatea pocăinţei, rugăciunii, credinţei, care trebuie să se reflecteze în viaţa de zi cu zi, în faptele bune, de milostenie, a fiecăruia dintre noi, mai ales în această perioadă de pregătire, de curăţire, de înnoire, a Postului Mare, pentru Marele Praznic al Învierii Domnului.

În încheiere, preotul paroh, a mulțumit tuturor pentru prezență și împreună-slujire, binefăcătorilor şi ostenitorilor care au ajutat sub o formă sau alta parohia Buhani. Au fost împărţite pachete cu hrană unor familii nevoiaşe de pe raza parohiei.

Activitatea misionară s- a încheiat cu o agapă frăţească la care au luat parte preoţii şi alţi invitaţi.