Vizite chiriarhale la hotarul Eparhiei

Duminica  7 august credincioşii parohiei Şiclău, protopopiatul Arad împreuna cu preotul paroh au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească prilejuită de hramul bisericii şi totodată de descinderea Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu în mijlocul lor. Ierarhul a fost întâmpinat de soborul de preoţi aparţinători cercului misionar Chişineu Criş, având în frunte pe Părintele Dr. Nicu Breda, protopopul Aradului care a adresat un cuvânt de bun venit Înaltpreasfinţiei Sale.

Biserica parohială din localitatea Şiclău datează din anul 1765 având ca hram „Schimbarea la Faţă” a Domnului. Pictura Bisericii a fost executată în anul 1906 de pictorul Ion Zaicu. În decursul timpului s-au făcut lucrări interioare de restaurare a picturii, iar între anii 2010-2011 s-au executat lucrări exterioare de retencuire şi înlocuire a acoperişului. Toate aceste lucrări s-au realizat de către preotul paroh, iconom Sava Radu împreună cu credincioşii parohiei şi alţi donatori.

După slujba de binecuvântare a lucrărilor a urmat Sfânta Liturghie arhierească. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei în cuvântul de învăţătură a tâlcuit legătura dintre pericopele biblice ale zilei, Apostolul şi Sfânta Evanghelie în sensul comuniunii credincioşilor din cadrul Bisericii şi în virtutea  cărora aceştia lucrează pentru propăşirea ei ca şi a societăţii dând ca exemplu jertfelnicia lor prin lucrările executate la biserica parohială. La finalul Sfintei Liturghii preotul paroh a făcut o scurtă dare de seamă referitoare la reparaţiile efectuate mulţumind în numele consiliului, comitetului parohial şi al credincioşilor Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru slujire şi binecuvântare rugând pe Atotputernicul Dumnezeu să dăruiască tuturor mulţi ani binecuvântaţi de rodnice împliniri.

După agapa creştinească Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei împreună cu Prea Cuviosul Părinte Justinian Tibil, stareţul Mănăstirii Teiuş din Caransebeş în calitatea de oaspete la eveniment, împreună cu părintele protopop Nicu Breda a vizitat parohiile Grăniceri şi Socodor pentru lămurirea unor probleme curente administrative legate şi de primăriile locale. De asemenea a asistat la lucrările cercului pastoral Chişineu Criş desfăşurate sub conducerea preotului Liviu Savulov de la parohia Chişineu Criş I în parohia Şiclău. Referatul principal cu titlul „Pregătirea pentru Sfânta Liturghie” susţinut de preotul paroh a dus la numeroase dezbateri de ordin pastoral-misionar.

La încheierea vizitelor chiriarhale ale zilei la ceas de seară Înaltpreasfinţia  Sa a poposit şi în biserica parohiei Cintei punând la sufletul credincioşilor câteva îndemnuri cu referire la Evanghelia zilei.

 

Sub ocrotirea Sfintei Cruci – cerc pastoral la Moneasa

Zilele trecute, în parohia Moneasa, protopopiatul Sebiş, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc întâlnirea Cercului misionar  Sebiş I, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de P.C. pr. Traian Luştrea. Întrunirea a avut ca temă cinstirea sfintei Cruci, iar referatul principal a fost susţinut de către preotul gazdă, părintele Ioan Suba. Au participat la întâlnire preoţii: protopop Beni Ioja, parohia Sebiş I, Traian Luştrea, parohia Bârsa, Marius Ioan Leucuţa, parohia Sălăjeni, Flavius Suciu, parohia Rănuşa, Ioan Iercoşan, parohia Aldeşti, Avram Matcău, parohia Slatina de Criş, Mercea Cătalin Rus, parohia Prăjeşti, Florin Bătrân, parohia Dezna, Romică Confideratu, parohia Igneşti, Viorel Albiş, parohia Susani, Valentin Herbei parohia Buhani şi Ioan Suba, parohia Moneasa.

Între ideile aprofundate de către participanţi se înscrie şi realitatea că într-un context secularizat, în care omul este distras de la reperele credinţei lui, oferindu-i-se tot felul de surogate  sau chiar vidul spiritual, pentru credinciosul aurentic. Sfânta Cruce este altarul pe care s-a adus jertfa cea adevărată pentru oamenii din toate timpurile. Iisus Hristos a fost şi jertfa adevărată şi preotul care a adus-o, câstigând prin ea mântuirea noastră, dupã cum ne adevereste Sfânta Scriptură: „Iar Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta; El a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare.” (Evrei 9, 11-12).

În dialogul avut s-a subliniat faptul că omul credincios vede şi cinsteşte în Sfânta Cruce deopotrivă: jertfa Fiului lui Dumnezeu, „Care s-a făcut om pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire…”; lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul, deci altarul Său de jertfă; semnul crucii, ca semn al „Fiului Omului” şi al creştinului în acelaşi timp, cu care însemnându-ne ca şi cu o pecete, arătam participarea noastră la jertfa sfinţitoare a lui Hristos.

Părintele referent a evidenţiat şi aceea că Crucea cuprinde întreg orizontul vieţii noastre, este semnul prin definiţie al creştinului drept-credincios şi aceasta pentru că e semnul iubirii. Astfel, în chipul crucii preotul binecuvintează credincioşii, începe săvrşirea Sfintelor Taine, sfinţeşte darurile aduse la altar, sfinţeşte apa, holdele, zidirea toată. Crucea stă pe sfântul altar, ea însăşi fiind altar precum şi deasupra sfintelor locaşuri, cele mai multe fiind zidite în forma ei. Crucea împodobeşte sfintele vase, odăjdiile, cărţile de cult; este ridicată la unele raspântii de drumuri; se aşează la căpătâiul celor adormiţi întru nădejdea învierii şi a vieţii de veci.

Membrii Cercului au convenit ca temeiurile cinstirii Sfintei Cruci să constituie subiecte distincte pentru catehezele duminicale şi pentru cuvântările ocazionale, în special la înmormântări, în vederea cunoaşterii adevăratei învăţături de către credincioşi

Resfinţirea bisericii vechi a Mănăstirii Hodoş-Bodrog

În dimineata zilei de 6 august 2011, Înaltpreasfinţitul părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost întâmpinat la Mănăstirea Hodoş-Bodrog de un sobor de preoţi ai mănăstirii şi ai parohiilor din jurul mănăstirii. Aici a avut loc un eveniment deosebit. Biserica cea veche a mănăstirii, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a fost resfinţită. Prin purtarea de grijă a  părintelui stareţ Nestor Iovan, în vechiul locaş s-au executat ample lucrări de restaurare a picturii de către restauratorii Marius Oprea şi Adriana Scarlatescu. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, şi cine a pictat-o, ieromonahul Nicodim.

La praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului ea a fost resfinţită de către Înaltpreasfinţitul părinte arhiepiscop Timotei.

Acest sfânt lăcaş de închinăciune este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV, şi în Ţările Române.

Pe de altă parte, vechea biserică a Mănăstirii Hodoş-Bodrog este unul dintre cele mai specifice şi reprezentative monumente ale trecutului, din domeniul artelor şi frumosului, care secole neîntrerupte a fost loc de închinare pentru oamnenii acestor locuri. Biserica cea veche deţine importante ansambluri şi vestigii de pictură, sculptură, argintării, broderii, care contribuie la perpetuarea marilor tradiţii ale culturii şi artei româneşti.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul părinte Timotei a vorbit credincioşilor despre importanţa momentului în care o biserică este sfinţită.

De asemenea, Înaltpreasfinţia sa a spus că „praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului ca înnoire a vieţii creştine este ilustrat în înnoirea bisericii vechi a mănăstirii, de curând restaurată şi acum resfinţită”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, precuviosul părinte stareţ arhimandritul Nestor Iovan a mulţumit Înalpreasfinţitului părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la acest eveniment deosebit din viaţa mănăstirii noastre.

 

SFINŢIREA BISERICII DIN PAROHIA CĂPRIOARA

Data de 31 iulie şi Duminica a şaptea după Rusalii a reprezentat pentru preotii şi credincioşii din parohia Căprioara, Protopopiatul Lipova, din Arhiepiscopia Aradului, localitate situată în zona „bănăţeană” a defileului Mureşului, zi de mare sărbătoare. Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a poposit aici pentru binecuvântarea şi sfinţirea lucrărilor de reparaţii efectuate la biserica parohială cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva”, precum şi pentru sfinţirea monumentului din curtea bisericii ridicat la împlinirea a 755 de ani de la prima atestare documentară a localităţii.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat în dimineaţa zilei de către un sobor de preoţi, în frunte cu protopopul locului, care a adresat cuvântul de bun venit.  Răspunzând, Chiriarhul a exprimat bucuria de a fi pentru a treia oară în ultimii şase ani în localitatea Căprioara, la invitaţia preotului şi a credincioşilor care, de fiecare dată au ţinut să încununeze realizări ca şi cea de acum. Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit pentru invitaţie, atât organelor bisericeşti în frunte cu preotul paroh Laurenţiu – Ioan Suba, cât şi organelor administrative locale şi centrale, special primarului comunei Săvârşin, d-l Gheorghe Pleşi mai ales, preşedintelui Consiliului Judeţean Arad, d-l Nicolae Ioţcu, fiu al acestei parohii şi membru în Adunarea şi Consiliul Eparhial, asigurându-i pe toţi că revine cu drag pe aceste frumoase meleaguri de pe Valea Mureşului.

 

Sfântă Liturghie arhierească.

După slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor exterioare la biserică, a urmat Sfânta Liturghie Arhierească, în jurul Întâistătătorului locului aflându-se un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură rostit la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţia Sa, a făcut o paralelă între textul Apostolului din Duminica a şaptea după Rusalii, şi Evanghelia zilei, cu vindecarea celor doi orbi şi a unui mut(Mat, cap. 9). Mântuitorul Hristos este Cel care „ocările noastre ale tuturor Le-a purtat”, astfel că suntem şi noi îndemnaţi la îngăduinţă şi dragoste frăţească, prin cuvintele apostolului: „…drept aceea fiţi răbdători în toate şi mângâiaţi-vă unii pe alţii în supărări şi necazuri”. Desigur că şi încheierea Sfintei Evanghelii se face într-un context mai larg, evanghelistul făcând referire la credinţa mulţimii, mulţimea de popor, care se minuna de ceea ce se făcea, de minunile pe care le făcea Mântuitorul.” S-a arătat de către Înaltpreasfinţia Sa, că mulţi au fost vindecaţi de către Mântuitorul, aşa cum vedem în alte duminici, spunându-se despre El că „a vindecat toată boala şi neputinţa în popor”, Mântuitorul, se poate spune că a vindecat „în masă”. În continuarea cuvântului Său, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a mai spus: „Mântuitorul, potrivit Sfintelor Scripturi, şi mai ales a Apostolului de astăzi, adică <<să avem grija unii altora, să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi>>, nu a aşteptat rugămintea. Ne dăm seama de aceasta după faptul că orbii care au venit la El cu credinţă mare şi Îl căutau cu strigăt. Mântuitorul ştia desigur de ce aveau nevoie, dar tocmai pentru că au  veni la El îi lasă să- şi verifice singuri puterea  credinţei proprii, credinţa în Dumnezeu care  poate să facă orice minune în viaţa noastră, şi de care nu ne dăm seama întotdeauna.” Făcând referire la Duminica de astăzi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a arătat că „Duminica aceasta poartă şi un număr simbolic, de şapte, care aminteşte de Tainele Bisericii, în număr de şapte, lucrarea Sfântului Duh pentru orice trebuinţă în viaţa noastră, la care se adaugă o serie de rugăciuni şi slujbe pentru tot ceea ce înseamnă trăire creştină, şi Biserica Ortodoxă pecetluieşte, sacralizează orice act al vieţii noastre.”

Monumentul ridicat în vecinătatea bisericii – mai spune Întâistătătorul locului – aduce aminte şi de momentul aniversar de astăzi, „sute de ani de experienţă creştinească şi românească, ortodoxă, aici în această vatră străbună.” S-a făcut referire şi la ziua de astăzi, care marchează înainte prăznuirea Scoaterii Sfintei Cruci şi Lăsatul secului pentru Postul Sfintei Marii sau Adormirii Maicii Domnului, făcându-se o paralelă între Maica spirituală a tuturor românilor şi Cuvioasa Maică Parascheva, hramul bisericii sfinţite astăzi, ocrotitoarea Moldovei şi a multor biserici româneşti, punându-se accent pe procesiunea cu sfânta cruce în cetatea Bizanţului, Constantinopol, care marchează şi prima zi a Postului Sfintei Marii.

Întâistătătorul Eparhiei Aradului, a conferit preotului paroh distincţia de Iconom, pentru activitatea intensă desfăşurată în Parohie alături de credincioşii săi, pentru buna gospodărire a treburilor bisericeşti, şi pentru buna conlucrare cu forurile parohiale şi cu organele locale şi centrale pentru binele bisericii şi a întregii Parohii.

În încheierea Sfintei Liturghii arhiereşti, preotul paroh a adus mulţumiri lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi, Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru grija părintească pe care o poartă şi faţă de Parohia Căprioara, lăsând la o parte toate, şi venind la Căprioara pentru a aduce binecuvântarea arhierească peste Parohia încredinţată lui acum şase ani,  apoi a mulţumit conducerii locale şi centrale şi nu în ultimul rând a mulţumit credincioşilor Parohiei, care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea. Mulţumiri deosebite au fost adresate d-lui Prof. dr. Mircea Buta şi Corului Facultăţii de Teologie din Arad, care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie arhierească şi la slujba de binecuvântare şi sfinţire a bisericii, conferind o notă în plus de înălţare spirituală a evenimentului de astăzi.

Monument sfinţit spre aducere aminte.

Imediat după Sfânta Liturghie a urmat, în prezenţa oficialităţilor locale şi centrale, a unor demnitari şi primari din cuprinsul judeţului Arad, dezvelirea şi sfinţirea Monumentului din imediata apropiere a bisericii, ce marchează „Evenimentul aniversar – 755 de ani de la prima atestare documentară a localităţii Căprioara”, monument realizat de un profesor de la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad, oferindu-se apoi Diplome de participare tuturor oficialităţilor. S-a continuat cu lansarea Monografiei localităţii Căprioara, realizată d-na Prof. Rodica Colta, d-l Prof. Ioan Traia şi d-l Prof. Doru Sinaci, cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad, a Centrului Cultural Judeţean Arad şi a Primăriei Comunei Săvârşin. Evenimentul comemorativ şi de binecuvântare arhierească s-a încheiat cu o agapă creştinească ce a avut loc la Căminul cultural Căprioara, urmat apoi de vizionarea unui spectacol de tradiţii populare bănăţene, oferit în aer liber de tinerii de la Centrul Cultural Judeţean Timiş.

 

Hramul bisericii ortodoxe din Șimand

Duminica întîia după Rusalii, „a Tuturor Sfinţilor”, credincioşii parohiei Şimand, protopopiatul Arad au prăznuit hramul bisericii: „Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, urmată de o slujbă de mulţumire pentru toate binefacerile revărsate peste fii acestei parohi, credincioşii au luat parte la o agapă oferită de membrii cosiliului şi comitetului parohial, cu sprijinul unor sponsori. Tot cu acest prilej, din colecta făcută prin cutia milei, au fost ajutate 40 de familii nevoiaşe, cu pachete constând în alimente de bază.

Bucuria duhovnicească pe care au împărtăşit-o credincioşii cu acest prilej a fost mai deplină în după- amiaza zilei, datorită prezenţei Înalt Preasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care a luat parte la întrunirea preoţilor din cadrul Cercului pastoral-misionar Chişineu Criş. Înalt Preasfinţia Sa a luat parte la Taina Sfântului Maslu, săvârşită cu acest prilej pentru credincioşii din Şimand dar şi pentru cei sosiţi din parohiile învecinate.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Taine, Înalt Preasfinţia Sa a subliniat locul sfinţilor în Biserică precum şi importanţa cinstirii şi a evlaviei pe care o arată credincioşii faţă de aceşti şi pururea rugători înaintea tronului lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Comuniunea cu sfinţii îndeamnă la apropierea credincioşilor în Biserică, arătând că: „la săvârşirea Sfintei Liturghii, cu prilejul preznicului Naşterii Sfântului prooroc Ioan Botezătorul, hramul vechii catedrale a cetăţii de reşedinţă, a Aradului, suntem încredinţaţi că ne vom ruga împreună în toate parohiile care poartă acest hram şi cu întreaga Biserică”.

Referindu- se la sfinţii români, a căror pomenire urmează a se face în duminica următoare, Înalt Preasfinţia Sa a amintit şi de cei doi eroi martiri pentru care s-a făcut nu demult slujbă de pomenire la monumentul din curtea bisericii, preoţii Cornel Popescu şi Cornel Leucuţa, slujitori ai altarului bisericii din Şimand.

În final, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop a adresat tuturor arhiereşti binecuvântări, îndeosebi studenţilor şi elevilor aflaţi la sfârşitul anului de învăţământ.

Părintele Gabriel Gosta a mulţumit în numele tuturor pentru bucuria duhovnicească pe care a adus-o în inimile celor prezenţi poposirea Înalt Preasfinţiei Sale în mijlocul credincioşilor, încredinţându-l de toată dragostea şi supunerea lor fiiască şi dorindu-i mulţi ani întru păstorirea credincioşilor din întreaga eparhie sub toiagul blândeţii Sale.

 

Maslu de obşte la Șepreuş

Duminică, 17 iulie, în parohia Şepreuş, Protopopiatul Arad, a avut loc întrunirea lunară a preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, coordonat din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei de către părintele Liviu Savulov, de la parohia Chişineu-Criş I.

Începând cu orele 18:00, cei 12 preoţi prezenţi au oficiat Taina Sfântului Maslu de obşte, în biserica parohială, cu asistenţa a numeroşi credincioşi.

În încheierea Tainei Sfântului Maslu, părintele Leonte Para din parohia Şimand a adresat credincioşilor un frumos cuvânt de învăţătură, care a avut ca temă ,,Iubirea şi iertarea”. În cuvântul său, părintele a evidenţiat frumuseţea acestor două virtuţi care stau în strânsă legătură una cu alta, punând la inima tuturor îndemnul de a practica aceste virtuţi, având ca model pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Maica Domnului, pe Sfinţii Apostoli şi pe toţi sfinţii Bisericii.

Au urmat apoi lucrările cercului pastoral. Tema propusă pentru dezbatere a fost ,,Taina Cununiei-temelia familiei creştine”. Referatul temei a fost pregătit şi susţinut de părintele paroh Florin Borca. În introducere părintele a motivat alegerea respectivei teme în contextul declarării anului 2011 de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca an omagial al Tainei Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii. Pornind de la definiţia Cununiei şi a familiei, părintele a arătat apoi cum, într-adevăr, Sfânta Taină a Cununiei este temelia familiei creştine şi felul în care binecuvântările primite la slujba Cununiei rodesc în viaţa de familie. În concluzie, părintele a subliniat faptul că ,,familia creştină trebuie să fie vatra în care focul dragostei să nu se stingă niciodată şi de la care să se încălzească omul şi obştea omenească”.

Următoarea întrunire a preoţilor din Cercul pastoral Chişineu-Criş va avea loc în data de 07 august, în parohia Şiclău.

 

BUCURIA ŞI EMOŢIILE UNEI PĂRINTEŞTI RĂSPLĂTIRI

Chiar dacă rezultatele generale ale examenului de bacalaureat din acest an nu au fost pe deplin satisfăcătoare, trei tineri din Arhiepiscopia Aradului au absolvit bacalaureatul cu media zece. Aceştia sunt: Laurenţiu Victor Căpăţână, care a absolvit Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad, specializarea Matematică-Informatică, Vlad Bogdan Ghiţă, de asemenea absolvent al Colegiului Naţional „Moise Nicoară”, specializarea Ştiinţe ale Naturii şi Nadina Iosim, care a absolvit Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal”, specializarea Ştiinţe Sociale.

Pentru a-i felicita pentru performanţa obţinută, dar şi pentru a le adresa cuvinte părinteşti de mulţumire şi binecuvântare, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei i-a invitat, în ziua de 13 iulie a.c., în sala “Vasile Goldiş” a Centrului eparhial din Arad. Întâlnirea tinerilor de nota 10 cu Chiriarhul  s-a desfăşurat într- o atmosferă marcată de emoţie. Înaltpreasfinţia Sa a motivat invitaţia făcută, cu datoria Bisericii de a se preocupa de aspectele educaţionale ale fiilor săi şi de a răsplăti prin acte de apreciere pe cei merituoşi.

Moise Nicoară şi Dimitrie  Ţichindeal, ilustre nume ale Bisericii şi Şcolii arădene

Legătura Şcolii cu Biserica  dăinuie dintru începuturi, iar la Arad încă de la sfârşitul veacului al XIX- lea această legătură este ilustrată de publicaţia eparhială “Biserica şi Şcoala.

În cuvinte calde, încărcate de părintească dragoste, Înaltpreasfinţia Sa a scos în evidenţă faptul că numele şcolilor de la care aceşti elevi provin sunt emblematice pentru a ilustra legătura permanentă a Bisericii cu Şcoala, a ştiinţei şi culturii cu credinţa. Astfel- a spus ÎPS Sa-, Moise Nicoară un erudit şi totodată vrednic credincios al Bisericii, a fost înca de tânăr în primele rânduri ale tribunilor ardeleni şi bănăţeni în lupta pentru revendicări naţionale, dar, în acelaşi timp, unul dintre idealurile sale majore era instaurarea ierarhiei româneşti pe scaunul episcopal de la Arad. De asemenea, preotul cărturar Dimitrie Ţichindeal, minte luminată a timpului său, a pus temeliile Preparandiei, prima şcoală de dascăli din Transilvania, precursoarea actualului Liceu pedagogic din Arad, care astăzi îi poartă numele.

Act oficial de apreciere pentru tinerii de nota 10

Pentru rezultatul excepţional obţinut de cei trei elevi, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a înmânat fiecăruia un Act de apreciere, întărit cu pecetea arhiepiscopală, însoţit de un dar simbolic, constând din cărţi şi o icoană. Întâistătătorul eparhiei arădene a felicitat pe tinerii absolvenţi şi pentru rezultatele deosebite obţinute la ora de Religie pe tot parcursul învăţământului preuniversitar, pentru ataşamentul lor faţă de valorile credinţei, pe profesorii care i-au învăţat şi pe părinţii care i-au sprijinit în mod constant.

La finalul întâlnirii cei trei tineri au mulţumit Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei pentru atenţia acordată şi au cerut binecuvântare pentru activităţile de viitor, asigurându-l în continuare de devotement faţă de sfânta noastră Biserică.

 

Festival al românilor de pretutindeni la Covăsînţ

În duminica a patra după Rusalii, în localitatea arădeană Covăsînţ, s-a desfăşurat a doua ediţie a Festivalului Românilor de Pretutindeni, manifestare care s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu.

Dimineaţa toţi invitaţii au participat la Liturghia Arhierească oficiată la biserica ortodoxă de către Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Arhiepiscopul Aradului, PS Siluan Episcopul Românilor din Ungaria, Pr. Ioan Armaşi secretarul cancelariei sectorului comunităţii externe al Patriarhiei Române,  precum şi preoţi din Serbia, Albania, Ungaria, alături de părintele Mihai Blaj, preotul paroh de la Covăsînţ.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Timotei a subliniat faptul că graniţele fizice dintre state nu mai sunt o barieră pentru cei care provin dintr-un singur popor şi că întodeuna credinţa şi tradiţiile populare i-au unit pe români, indiferent de zonele  unde locuiesc.De la ora 16:30 grupurile de români, îmbrăcaţi în costume populare au plecat în alai din faţa bisericii Tabăra Ortodoxă de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Româneşti din Parohia  Covăsînţ.

De la ora 17, pe scenă au urcat formaţii folclorice ale românilor din: Timoc – Serbia, Timocul de Est – Bulgaria, Bălţi – Moldova, Cernăuţi – Ucraina, Gyula – Ungaria şi Korcea – Albania.

Mesajul din partea Preafericitului Patriarh Daniel a fost rostit de către preot Ioan Armaşi, consilier patriarhal, care a subliniat faptul că pentru câteva ore, Covăsînţul a devenit „Capitala Românilor de Pretutindeni”.

Părintele Boian Alexandrovici, vicar administrativ al Timocului din cadrul Episcopiei Daciei Ripensis a dorit să sublinieze importanţa unor astfel de manifestări, prin care românii atât din interiorul graniţelor ţării, cât şi cei din afară să se cunoască mai bine între ei, iar prin rugăciune comună să poată să treacă mai uşor peste vicisitudinile şi opreliştile la care sunt supuşi atât din punct de vedere cultural, dar mai ales spiritual.

Invitaţi speciali la acest spectacol au fost: Ansamblul Ciocârlia al Ministerului de Interne, solişti: pr. Marius Ciprian Pop, Steliana Sima, Cornelia şi Lupu Rednic, Ionuţ Sidău, precum şi Orchestra Rapsozii Zarandului din Arad condusă de taragotistul Petrică Paşca.

Scopul acestei  manifestări îl constituie în primul rând cunoaşterea tradiţiilor şi a obiceiurilor româneşti, iar în al doilea rând întâlnirile dintre grupurile de români nativi din diferite regiuni locuite de românii din diaspora.

Toate aceste evenimente au fost înregistrate  video pentru a le putea prezenta copiilor şi tinerilor familiilor româneşti din diaspora, care vor fi invitaţi la Tabăra de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Romaneşti pentru a cunoaşte adevăratul folclor românesc, şi pentru a învăţa tradiţiile propriului lor popor care acum sunt în pericol de a se pierde în ţinuturile locuite de ei.

Vrem ca în acest fel să creăm o „capsulă a timpului” în care să se păstreze şi transmită în viitor datinile, cântecele, portul popular şi tradiţiile românilor ortodocşi din interiorul şi din afara ţării.

 

Înaltpreasfinţitul Timotei a binecuvântat deschiderea ediţiei a XVII-a a Școlii de Vară Francofone de la Arad

La Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad se desfăşoară în perioada 4-9 iulie a.c. ediţia a XVII-a a Şcolii de vară francofone “Jean Montreuil”, cu participare internaţională, care reuneşte la Arad profesori, cercetători şi studenţi interesaţi de domeniul patologiei, farmacologiei şi biotehnologiei molecular.

Deschiderea festivă a avut loc în prezenţa conducerii Universităţii, a profesorilor şi cursanţilor, având ca invitat de onoare pe Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. Înaltpreasfinţia Sa a fost însoţit de părintele dr.Vasile Pop, consilier cultural şi de părintele Simion Mladin, secretar eparhial. Festivitatea a fost precedată de dezvelirea şi sfinţirea unei plăci commemorative în memoria iniţiatorului Şcolii de vară, profesorul Jean Montreuil de la Universitatea din Lille, Franţa, ilustru om de ştiinţă, membru al Academiei de Ştiinte Medicale din Franţa, membru de onoare al Academiei Române, trecut la cele veşnice în urmă cu un an, la Arad.

În alocuţiunea rostită, Înaltpreasfinţia Sa a evocat ataşamentul profesorului J. Montreuil faţă de valorile ortodoxiei şi ale spiritualităţii româneşti. De asemenea, în cadrul festivităţii de deschidere a Şcolii de vară, desfăşurată în Aula Magna a Universităţii, binecuvântând strădaniile profesorilor şi cursanţilor, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop a subliniat importanţa legăturii între ştiinţă şi credinţă, în mod deosebit între ştiinţele vieţii: biologia, botanica,  medicina şi cercetarea acestora de către oameni pătrunşi de credinţa în Dumnezeu, cum a fost şi profesorul Jean Montreuil.