Rugă sătească la Şiştarovăţ

În fiecare an, pe 15 august, fii satului Şistarovăţ se adună de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul bisericii din sat, la ruga sătească. Şi în acest an aceştia au poposit luni dupămasă, cu mic, cu mare, la Sf. Biserică  unde Pr. Paroh Dohangie Mihai, împreună cu un sobor de preoţi, a oficiat slujba vecerniei cu litie, după care a fost înconjurată Biserica împreună cu tot alaiul. Cântarea la strană a fost asigurată de grupul pregătit şi condus de Pr. Matei Florin de la parohia Bata.

Cu acest prilej pr. Ioan Jidoi de la parohia Radna a ţinut un cuvânt de învăţătură legat de importanţa Maicii Domnului în viaţa creştinilor scoţând în evidenţă cinstirea pe care creştinii de pe meleagurile Lipovei  şi din împrejurimi, o dau Maicii Domnului, mărturie fiind numărul mare al  bisericilor  de aici care poartă  hramul Maicii Domnului. La final pr. paroh a ţinut să mulţumească celor prezenţi, oficialităţilor centrale şi locale.

După slujba de la biserică, credincioşii s-au îndreptat spre locul unde  d-l primar Marinel Jurjescu a organizat, ca de fiecare dată,  ruga sătească. Tradiţia locului spune că ruga trebuie să fie începută de pr. Paroh, d-l primar şi de doi tineri care se pregătesc pentru căsătorie. Şi în acest an acest lucru s-a înfăptuit, arătându-se că tradiţiile locale lăsate de strămoşi tinerilor se păstrează şi astăzi cu sfinţenie.

 

Liturghie arhierească la Paraclisul Facultăţii de Teologie „Preot Ilarion V. Felea” din Arad

În incinta Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad se găseşte Paraclisul studenţilor, o frumoasă biserică de lemn, construită în stil maramureşan, având hramurile „Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul şi Sfântul Mare Mucenic Mina”. Deşi hramurile acestui paraclis sunt prăznuite în 21 ianuarie (Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul) şi în 11 noiembrie (Sfântul Mare Mucenic Mina), s-a luat în obişnuinţă ca în fiecare vară, în 13 august să fie prăznuită aici în paraclis şi sărbătoarea Aducerii moaştelor Sfântului Maxim Mărturisitorul de la Constantinopol.

Urmând acestei tradiţii, şi în anul acesta a fost săvârşită în seara zilei de 12 august Vecernia cu Litie, iar în ziua sărbătorii Utrenia şi Sfânta Liturghie, la care a slujit şi Întâistătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, înconjurat de părinţii profesori ai Facultăţii care slujesc în acest paraclis.

La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la mărturisirea dreptei credinţei, aşa cum a fost ea întrupată de către Sfântul Maxim, care a îndurat toate prigoanele cu răbdare şi credinţă până la sfârşitul vieţii sale, fiind aşezat de către Hristos în slava cereştii Sale Împărăţii, de unde se roagă şi mijloceşte pentru cei care-l cinstesc şi-i cer ajutorul în rugăciune stăruitoare. De asemenea, Înalt Preasfinţia Sa a arătat că această sărbătoare a mutării moaştelor Sfântului Maxim Mărturisitorul din 13 august, coincide cu ziua odovaniei Praznicului Schimbării la faţă a lui Hristos, aceasta având o semnificaţie deosebită, dat fiind faptul că sfinţii care L-au mărturisit pe Hristos şi credinţa cea dreaptă în El s-au învrednicit de lumina slavei Împărăţiei, care a strălucit pe faţa Sa în Tabor, la evenimentul Schimbării Domnului la faţă. Această mărturisire neştirbită a adevărului credinţei, trebuie întrupată de către fiecare creştin la nivelul vieţii sale personale şi cu atât mai mult de către viitorii slujitori ai Sfinelor Altare, care se pregătesc pentru slujirea lui Dumnezeu în această biserică închinată Sfântului Maxim Mărturisitorul.

La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, părintele Ştefan Negreanu a mulţumit părintelui Arhiepiscop pentru toată dragostea şi grija arătată. Prezenţa Înalt Preasfinţei Sale la toate hramurile şi pomenirile sfinţilor ocrotitori este tocmai expresia pe care Întâistătorul Eparhiei arădene o poartă viitorilor slujitori ai Sfintelor Altare, ca de altfel tuturor crdincioşilor creştini al căror păstor duhovnicesc şi îndrumător este.

Rugăm pe Dumnezeu să dăruiască tuturor celor ce-l cinstesc şi-l iubesc pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, bogăţie de daruri duhovniceşti, din darurile Sfântului.

Sărbătorirea hramului Adormirii Maicii Domnului în Arhiepiscopia Aradului

Praznicul Adormirii Maicii Domnului în fiecare an aduce mii de pelerini la Sfintele Mănăstiri care vin să-şi găsească liniştea sufletească, cerând prin rugăciune ajutorul Născătoarei de Dumnezeu, care „întru adormire lumea nu a părăsit”.

Toate Mănăstirile din Eparhia Aradului au primit numeroşi pelerini care au participat la sfintele slujbe, cei mai mulţi solicitînd serviciile religioase ca spovedania, Sfântul Maslu, dezlegări etc. La cele mai mari mănăstiri, Hodos-Bodrog şi Arad Gai a fost prezent Înaltpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu Arhiepiscop al Aradului. La înainte prăznuire, duminică 14 august a slujit Sfânta Liturghie şi a sfinţit lucrările de pictură la paraclisul sfântului locaş, tâlcuind în cuvântul rostit pericopa evanghelică despre umblarea pe mare a Mântuitorului şi în contextul sărbătorii, în sensul înfruntării valurilor de încercări ale mării vieţii de către credincioşi prin Biserică simbolizată de corabia în care se aflau ucenicii Mântuitorului ştiind-o pe Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu ca ocrotitoare ea însăşi Maica Bisericii.

În după amiaza aceleiaşi zile, ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfinţia sa a oficiat slujba Privegherii urmată de tipicul drumului crucii tradiţional locului ţinând un cuvânt de tâlcuire a pericopelor biblice din cadrul rânduielilor în contextul comuniunii credincioşilor cu Dumnezeu şi după pilda Maicii Domnului.

Un cuvânt despre pelerinajele în cadrul Patriarhiei române de praznicul Adormirii Maicii Domnului a fost ţinut de Ierarh şi la Catedrala Arhiepiscopală la sfârşitul slujbei Prohodului Maicii Domnului în aceeaşi seară de înainte prăznuire.

În însăşi ziua praznicului tot la Mănăstirea Hodos-Bodrog Înaltpreasfinţia sa a asistat la slujba Acatistului Maicii Domnului după care a săvârşit Sfanta Liturghie, hirotonind întru ierodiacon pe unul dintre vieţuitorii Sfintei Mănăstiri, predicând despre numirile Maicii Domnului şi imboldul fiecărui credincios de a pune în lumină darul lui Dumnezeu prin virtutea legată de cele dovedite de Preasfânta Fecioară Maria.

În seara zilei împreună cu soborul preoţilor în frunte cu părintele dr. Nicu Breda protopopul Aradului a slujit vecernia la parohia Firiteaz din acest protopopiat în contextul tradiţiei populare, cuvântând şi aici despre legătura proprie poporului nostru drept credincios cu Maica Domnului exemplificând chiar cu martiriul Sfinţilor Brâncoveni a căror sărbătorire urmează aceste zile.

În toate locurile Ierarhul a participat la masa obştească împreună cu pelerinii sau cu fiii localităţii după împrejurări. La întoarcere spre reşedinţă au fost cercetate două parohii din protopopiatul Arad. Este vorba de parohia Cruceni unde potrivit numelui pe lângă alte lucrări s-a ridicat şi o sfântă cruce şi de parohia Şagu unde se finisează lucrările la noua casă parohială.

 

Temeiuri biblice şi patristice pentru precinstirea Maicii Domnului

Astfel s-a numit tema consfătuirii preoţilor aparţinători Cercului misionar Buteni, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de preacucernicul părinte Ciucur Marinică. Întâlnirea a avut loc în Parohia Ortodoxă Prunişor, în data de 15 august 2011, când Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte Praznicul Adormirii Maicii Domnului.

După ce s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, preacucernicul preot Mihail Popa a ţinut un folositor cuvânt de învăţătură, arătând cât de binecuvântată este ţara noastră că este considerată grădina Maicii Domnului. Deasemenea a expus câteva temeiuri biblice şi patristice pentru cultul supravenerării Maicii Domnului.

La încheierea serviciului liturgic, preotul paroh Alexandru Botea a mulţumit pentru jertfa şi strădania tuturor de a participa la această Sfântă Taină a Maslului. Fiind un frumos moment aniversar, preotul paroh împlinind 30 de ani de misiune şi slujire preoţească, fraţii preoţi împreună cu credincioşii parohiei au cântat un sincer „La mulţi ani”, urând acestuia misiune şi slujire preoţească bineplăcută înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor în continuare.

După săvârşirea Sfintei Taine a Maslului, referatul cu tema amintită mai sus, a fost susţinut de către preacucernicul părinte Mihail Popa. În susţinerea referatului, părintele a arătat că „învăţătura despre Sfânta Fecioară Maria stă în legătură cu învăţătura despre Iisus Hristos şi cea despre mântuirea neamului omenesc.

Sfânta Fecioară Maria ocupă în cultul Bisericii Ortodoxe un loc de frunte, înaintea tuturor făpturilor văzute şi nevăzute, fiind cinstită în mod deosebit, mai presus decât toţi sfinţii şi decât sfinţii îngeri, tocmai pentru faptul că prin naşterea după trup a Mântuitorului, ea este făp­tura umană cea mai pătrunsă de Duhul Sfânt, dumnezeirea însăşi sălăşluindu-se în ea atunci şi pururea”.

„Biserica Ortodoxă acordă Sfintei Fecioare Maria, în cadrul cul­tului, o cinstire deosebită care izvorăşte din prerogativele ei, de Născă­toare de Dumnezeu şi Pururea-fecioară, această cinstire fiind sporită de curăţia trupească şi sufletească a Sfintei Fecioare. Toate acestea îndreptăţesc pe deplin Biserica Ortodoxă de a denumi pe Sfânta Fecioară drept „Prea Sfânta” şi „Preacurata”.

Prin cuvintele „fie mie după cuvântul tău” (Luca 1, 38) are loc zămislirea de la Sfântul Duh, înce­putul întrupării şi al mântuirii, ca la „plinirea vremii” apoi să nască după trup pe Cel care avea să restabilească comuniunea harică dintre om şi Dumnezeu, întreruptă prin păcat. Ea este cea mai apropiată de Iisus Hristos, prin această unitate strânsă dintre Maică şi Fiu, ceea ce îndreptăţeşte cinstirea ei mai presus decât sfinţii îngeri şi decât toţi sfin­ţii, exprimată şi în cuvintele imnului liturgic: „Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii”.

Cinstirea deosebită a Sfintei Fecioare îşi are justificarea şi în nu­meroasele mărturii ale Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii. Încă din vechime, în duh profetic fiind, psalmistul aduce laudă Sfintei Fecioare Maria pentru vrednicia şi măreţia de care se va învrednici de la Dumnezeu, Sfânta Fecioară fiind împărăteasa ce sta de-a dreapta lui Hristos, numele ei fiind pomenit în tot neamul, iar toate popoarele o vor lauda (Psami 44, 11, 20-21).

Dumnezeu Însuşi a proslăvit-o din clipa alegerii de a fi mijlo­citoare a întrupării Fiului Său, exprimată în mărturia îngerului Gavriil, care o asigură că s-a învrednicit de alegerea divină pentru că „a aflat har la Dumnezeu” (Luca 1, 30). Acelaşi înger o cinsteşte după cuviinţă (Luca 1, 28), după cum este cinstită în mod deosebit şi de Elisabeta, mama sfântului Ioan Botezătorul (Luca 1, 42-43). Însuşi Mântuitorul ara­tă cinstea cuvenită Maicii Sale, când o ascultă şi i Se supune în timpul copilăriei la Nazaret (Luca 2, 51), când îi împlineşte rugămintea la nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 3-10), sau când fiind răstignit pe cruce îi poartă de grijă, încredinţând-o ucenicului Său, Ioan (Ioan 19, 26-27).

Au participat la întâlnire preoţii: Ciucur Marinică (Buteni), Popa Mihail (Sebiş II), Veselie Nistor (Chisindia), Stan Stănel (Cuied), Botea Alexandru (Prunişor), Petcuţ Flavius (Cărand), Radeş Mihai (Revetiş) şi Traian Pui (Paulian). La sfârşit cu toţii au luat parte la o îmbelşugată agapă frăţească. Următoarea întâlnire a preoţilor din acest cerc pastoral – misionar va avea loc în luna septembrie, în Parohia Revetiş.

Adormirea Maicii Domnului – hramul bisericii ortodoxe Seleuș

La praznicul Adormirii Maicii Domnului Biserica din Seleuş îşi sărbătoreşte hramul. Astfel şi parohia noastră ca şi multe alte parohii din judeţul Arad are ca ocrotitoare şi purtătoare de grijă pe Maica Domnului. A devenit deja tradiţie pentru credincioşii din Seleuş ca să participe cu mic cu mare la slujbele închinate Adormirii Maicii Domnului încă din ajunul praznicului.

În seara zilei de 14 August 2011 s-a săvârşit slujba Vecerniei cu Litie, Utrenia cu Prohodul Maicii Domnului urmată de înconjurarea Bisericii. Pentru toţi cei  adunaţi la Biserică Privegherea Mare a fost un moment de trăire şi înălţare sufletească.

 

Dimineaţa praznicului a început cu slujba Acatistului Adormirii Maicii Domnului şi a continuat cu Sfânta Liturghie la care au participat şi preoţii din satele aparţinătoare comunei Seleuş, părintele Mance Gheorghe, de la parohia Iermata, şi părintele Suciu Tiberiu de la parohia Moroda. În mijlocul nostru a fost deasemenea invitat şi părintele Pavel Vesa de la Biserica Spitalului Judeţean Arad care a rostit şi un frumos cuvânt de învăţătură arătându-ne dragostea  şi grija Maicii Domnului nostru Iisus Hristos faţă de noi, model de iubire, smerenie şi ascultare pentru toţi creştinii. Citându-l pe Bogdan Petriceicu-Haşdeu, părintele Vesa  a afirmat: „Creştine, dacă nu cinsteşti pe Maica Domnului eşti străin de neam, nu-ţi iubeşti mama, nu ţii la sora ta, nu-ţi protejezi fiica, nu-ţi respecţi familia”.

După terminarea Sfintei Liturghii s-a făcut o slujbă de pomenire pentru toţi preoţii care au slujit în Seleuş începând cu anul 1693 în Bisericuţa de lemn. Printre cei pomeniţi s-a aflat şi preotul Nicolae Horga-Popovici de la moartea căruia s-au împlinit anul acesta 200 de ani.

Cu acest prilej Preotul Dr. Pavel Vesa a lansat cartea „Preotul cărturar Nicolae Horga-Popovici (1767-1811)” din Colecţia Biografii arădene, Seria Personalităţi Clericale, carte dedicată autorului lucrării „Oglinda” şi preot în Seleuş între anii 1797-1811.

Prezentarea cărţii a fost făcută de către profesorul Ioan Tuleu, fiu al satului subliniind munca de cercetare pe care se bazeaza cartea despre Nicolae Horga-Popovici şi în general munca de cercetare în istorie bisericească pe care părintele Pavel Vesa o depune pentru a scoate la lumină nestemate ale culturii româneşti.

Părintele Pavel Vesa ne-a redat succinct capitolele cărţii insistând în special pe prezentarea lucrării „Oglinda” a lui Nicolae Horga-Popovicvi ca fiind prima carte scrisă în limba română cu caractere chirilice. Aici părintele Vesa a adus un omagiu şi regretatului profesor Petru M. Ardelean coautor al cărţii despre Nicolae Horga-Popovici şi cel care a tradus opera originală „Oglinda” în limba latină.

La sfârşit preotul paroh Petru Ursulescu a mulţumit preoţilor, oficialităţilor prezente şi tuturor credincioşilor care au participat în număr foarte mare şi au făcut ca această zi să fie una deosebită, manifestările încheindu-se cu o agapă frăţeasca în curtea Bisericii.

 

Cerc pastoral-misionar la Radna, Protopopiatul Lipova

În seara zilei de luni, 14.08.2011, biserica parohială din Radna, construită între 1840-1847, şi-a întâmpinat sutele de pelerini veniţi din toate colţurile ţării cu ocazia prăznuirii Adormirii Maicii Domnului. Cu acest prilej pr. Paroh Ioan Jidoi, coordonatorul Cercului misionar Radna, a organizat întrunirea preoţilor din acest cerc, săvârşindu-se în sobor Vecernia, Acatistul Adormirii Maicii Domnului precum şi Maslu de obşte. Au slujit Pr. Dehelean Gheorghe (Lipova Băi), Pr. Barna Teodor (Nicolae Bălcescu), Pr. Ardelean Cornel (Chelmac), Pr. Covăsânţan Stelian (Cladova), Pr. Murgu Marius (Groşii Noi), Pr. Popa Aurelian (Chesinţ), Pr. Jivănescu Vasile (Şoimoş), Pr. Balint Cosmin (Bătuţa), Pr. Ciurlea Sorin (Conop), Pr. Jigovan Aurel (Baraţca) şi Pr. paroh Jidoi Ioan.

In prezenţa unui număr mare de credincioşi, Pr. Paroh Ioan Jidoi a susţinut tema cercului misionar-pastoral din această lună: ,,Maica Domnului-mijlocitoare şi rugătoarea  creştinilor”. În cuvântul său Pr. Paroh a scos în evidenţă importanţa Maicii Domnului în viaţa fiecărui creştin, numindu-o ,,cămara luminii unde s-a sălăşluit Hristos”, ,,izvorul darurilor ce se revarsă în sufletele noastre” precum şi ,,nădejdea şi ajutătoarea tuturor creştinilor”. Părintele Jidoi a arătat importanţa rugăciunii în viaţa noastră dând exemplu pe Sf. Ap. Petru care deşi s-a îndoit de Domnul şi-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului ,,Nu vă temeţi că Eu sunt Domnul” şi a strigat din tot cugetul ,,Doamne scapă-mă”, acest strigăt devenind pecetea fiecărui creştin care are trebuinţă de ajutor de la Dumnezeu.  ,,Maica Domnului s-a făcut cu trupul său cămară împodobită, izvor de  nemurire din care se adapă toţi creştinii, este cea care pentru noi a devenit realitatea cea mai presus de minte în care a încăput Dumnezeu arătând că unde Dumnezeu vrea se biruieşte legea firii” a evidenţiat Părintele Paroh.

Întâlnirea  s-a încheiat cu o agapă frăţească la care au participat preoţii şi credincioşii prezenţi la acest festin liturgic.

 

Vizite chiriarhale la hotarul Eparhiei

Duminica  7 august credincioşii parohiei Şiclău, protopopiatul Arad împreuna cu preotul paroh au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească prilejuită de hramul bisericii şi totodată de descinderea Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu în mijlocul lor. Ierarhul a fost întâmpinat de soborul de preoţi aparţinători cercului misionar Chişineu Criş, având în frunte pe Părintele Dr. Nicu Breda, protopopul Aradului care a adresat un cuvânt de bun venit Înaltpreasfinţiei Sale.

Biserica parohială din localitatea Şiclău datează din anul 1765 având ca hram „Schimbarea la Faţă” a Domnului. Pictura Bisericii a fost executată în anul 1906 de pictorul Ion Zaicu. În decursul timpului s-au făcut lucrări interioare de restaurare a picturii, iar între anii 2010-2011 s-au executat lucrări exterioare de retencuire şi înlocuire a acoperişului. Toate aceste lucrări s-au realizat de către preotul paroh, iconom Sava Radu împreună cu credincioşii parohiei şi alţi donatori.

După slujba de binecuvântare a lucrărilor a urmat Sfânta Liturghie arhierească. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei în cuvântul de învăţătură a tâlcuit legătura dintre pericopele biblice ale zilei, Apostolul şi Sfânta Evanghelie în sensul comuniunii credincioşilor din cadrul Bisericii şi în virtutea  cărora aceştia lucrează pentru propăşirea ei ca şi a societăţii dând ca exemplu jertfelnicia lor prin lucrările executate la biserica parohială. La finalul Sfintei Liturghii preotul paroh a făcut o scurtă dare de seamă referitoare la reparaţiile efectuate mulţumind în numele consiliului, comitetului parohial şi al credincioşilor Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru slujire şi binecuvântare rugând pe Atotputernicul Dumnezeu să dăruiască tuturor mulţi ani binecuvântaţi de rodnice împliniri.

După agapa creştinească Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei împreună cu Prea Cuviosul Părinte Justinian Tibil, stareţul Mănăstirii Teiuş din Caransebeş în calitatea de oaspete la eveniment, împreună cu părintele protopop Nicu Breda a vizitat parohiile Grăniceri şi Socodor pentru lămurirea unor probleme curente administrative legate şi de primăriile locale. De asemenea a asistat la lucrările cercului pastoral Chişineu Criş desfăşurate sub conducerea preotului Liviu Savulov de la parohia Chişineu Criş I în parohia Şiclău. Referatul principal cu titlul „Pregătirea pentru Sfânta Liturghie” susţinut de preotul paroh a dus la numeroase dezbateri de ordin pastoral-misionar.

La încheierea vizitelor chiriarhale ale zilei la ceas de seară Înaltpreasfinţia  Sa a poposit şi în biserica parohiei Cintei punând la sufletul credincioşilor câteva îndemnuri cu referire la Evanghelia zilei.

 

Sub ocrotirea Sfintei Cruci – cerc pastoral la Moneasa

Zilele trecute, în parohia Moneasa, protopopiatul Sebiş, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc întâlnirea Cercului misionar  Sebiş I, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de P.C. pr. Traian Luştrea. Întrunirea a avut ca temă cinstirea sfintei Cruci, iar referatul principal a fost susţinut de către preotul gazdă, părintele Ioan Suba. Au participat la întâlnire preoţii: protopop Beni Ioja, parohia Sebiş I, Traian Luştrea, parohia Bârsa, Marius Ioan Leucuţa, parohia Sălăjeni, Flavius Suciu, parohia Rănuşa, Ioan Iercoşan, parohia Aldeşti, Avram Matcău, parohia Slatina de Criş, Mercea Cătalin Rus, parohia Prăjeşti, Florin Bătrân, parohia Dezna, Romică Confideratu, parohia Igneşti, Viorel Albiş, parohia Susani, Valentin Herbei parohia Buhani şi Ioan Suba, parohia Moneasa.

Între ideile aprofundate de către participanţi se înscrie şi realitatea că într-un context secularizat, în care omul este distras de la reperele credinţei lui, oferindu-i-se tot felul de surogate  sau chiar vidul spiritual, pentru credinciosul aurentic. Sfânta Cruce este altarul pe care s-a adus jertfa cea adevărată pentru oamenii din toate timpurile. Iisus Hristos a fost şi jertfa adevărată şi preotul care a adus-o, câstigând prin ea mântuirea noastră, dupã cum ne adevereste Sfânta Scriptură: „Iar Hristos, venind Arhiereu al bunătăţilor celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare şi mai desăvârşit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta; El a intrat o dată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, şi a dobândit o veşnică răscumpărare.” (Evrei 9, 11-12).

În dialogul avut s-a subliniat faptul că omul credincios vede şi cinsteşte în Sfânta Cruce deopotrivă: jertfa Fiului lui Dumnezeu, „Care s-a făcut om pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire…”; lemnul crucii pe care s-a răstignit Domnul, deci altarul Său de jertfă; semnul crucii, ca semn al „Fiului Omului” şi al creştinului în acelaşi timp, cu care însemnându-ne ca şi cu o pecete, arătam participarea noastră la jertfa sfinţitoare a lui Hristos.

Părintele referent a evidenţiat şi aceea că Crucea cuprinde întreg orizontul vieţii noastre, este semnul prin definiţie al creştinului drept-credincios şi aceasta pentru că e semnul iubirii. Astfel, în chipul crucii preotul binecuvintează credincioşii, începe săvrşirea Sfintelor Taine, sfinţeşte darurile aduse la altar, sfinţeşte apa, holdele, zidirea toată. Crucea stă pe sfântul altar, ea însăşi fiind altar precum şi deasupra sfintelor locaşuri, cele mai multe fiind zidite în forma ei. Crucea împodobeşte sfintele vase, odăjdiile, cărţile de cult; este ridicată la unele raspântii de drumuri; se aşează la căpătâiul celor adormiţi întru nădejdea învierii şi a vieţii de veci.

Membrii Cercului au convenit ca temeiurile cinstirii Sfintei Cruci să constituie subiecte distincte pentru catehezele duminicale şi pentru cuvântările ocazionale, în special la înmormântări, în vederea cunoaşterii adevăratei învăţături de către credincioşi

Resfinţirea bisericii vechi a Mănăstirii Hodoş-Bodrog

În dimineata zilei de 6 august 2011, Înaltpreasfinţitul părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost întâmpinat la Mănăstirea Hodoş-Bodrog de un sobor de preoţi ai mănăstirii şi ai parohiilor din jurul mănăstirii. Aici a avut loc un eveniment deosebit. Biserica cea veche a mănăstirii, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a fost resfinţită. Prin purtarea de grijă a  părintelui stareţ Nestor Iovan, în vechiul locaş s-au executat ample lucrări de restaurare a picturii de către restauratorii Marius Oprea şi Adriana Scarlatescu. Cu acest prilej s-au scos la iveală scene care erau acoperite şi la baza turlei s-a descoperit anul în care a fost pictată biserica mănăstirii, 1658, şi cine a pictat-o, ieromonahul Nicodim.

La praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului ea a fost resfinţită de către Înaltpreasfinţitul părinte arhiepiscop Timotei.

Acest sfânt lăcaş de închinăciune este cea mai veche construcţie din ansamblul mănăstiresc datând din a doua jumătate a secolului XIV, respectiv din anul 1370. Construcţia bisericii este executată în stil triconc bizantin, stil răspândit în întregul Orient creştin, iar începând din secolul XIV, şi în Ţările Române.

Pe de altă parte, vechea biserică a Mănăstirii Hodoş-Bodrog este unul dintre cele mai specifice şi reprezentative monumente ale trecutului, din domeniul artelor şi frumosului, care secole neîntrerupte a fost loc de închinare pentru oamnenii acestor locuri. Biserica cea veche deţine importante ansambluri şi vestigii de pictură, sculptură, argintării, broderii, care contribuie la perpetuarea marilor tradiţii ale culturii şi artei româneşti.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul părinte Timotei a vorbit credincioşilor despre importanţa momentului în care o biserică este sfinţită.

De asemenea, Înaltpreasfinţia sa a spus că „praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului ca înnoire a vieţii creştine este ilustrat în înnoirea bisericii vechi a mănăstirii, de curând restaurată şi acum resfinţită”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, precuviosul părinte stareţ arhimandritul Nestor Iovan a mulţumit Înalpreasfinţitului părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la acest eveniment deosebit din viaţa mănăstirii noastre.