Vestim Naşterea Domnului

În data de 21.12.2011 începând cu orele 11, în Biserica Ortodoxă din Gurahonţ, protopopiatul Sebiş, a avut loc ediţia a III-a a festivalului de colinde şi obiceiuri tradiţionale desfăşurat în cadrul parteneriatului „Veniţi de luaţi lumină” dintre Grupul Şcolar „Ioan Buteanu” şi Biserica Ortodoxă Gurahonţ. S-au înscris mai multe coruri din diferite şcoli: Grădiniţa P.N. Gurahonţ (prof. Violeta Gligor), Clasele I-IV Gurahonţ (prof. Corina Tulea), Şcoala Generală „Iosif Moldovan” Arad (prof. Cosmin Gavra şi prof. Angelica Pantin), Ansamblul Folcloric „Laurii Zarandului”(prof. Corina Tulea), Şcoala Generală Pleşcuţa (dir. prof. Ciprian Vesa), Şcoala Generală „Lazăr Tâmpa” Almăş (prof.Cristina Crişan), Ansamblul local Gurahonţ (prof. Nicoleta Brânda), Grupul de Stea, Gurahonţ (prof. Paul Nicuşor), Corul liceului baptist Arad (prof. Cusursuz Vladimir). Au fost prezenţi elevi părinţi şi invitaţi în număr foarte mare.

În deschiderea festivalului preotul paroh, Moţ Dorel a ţinut un scurt cuvânt spunând: Veţi gusta astăzi din ospăţul duhovnicesc al colindului tradiţional, veţi putea să vă pregătiţi sufletul ca în noaptea Sfântă a Crăciunului, Iisus Domnul să-şi găsească sălaş înlăuntrul fiecăruia dintre dumneavoastră.În continuare doamna Crainic Viorica directoarea Grupului Şcolar „Ioan Buteanu” a adresat un cuvânt de bun venit corurilor prezente care au răspuns invitaţiei şi urări de Sfintele Sărbători celor prezenţi. După încheierea festivalului toţi cei prezenţi în Sfânta Biserică în număr foarte mare, au cântat împreună colinde strămoşeşti şi tradiţionalul „La mulţi ani”!.

Participanţii la festival ca răsplată a ostenelii lor au primit diplome şi daruri din partea Grupului Şcolar „Ioan Buteanu” şi  Bisericii.

 

Sărbătoarea patronului spiritual al Catedralei „Sfânta Treime”

În zilele de 12 şi 13 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad şi-a prăznuit unul din patronii spirituali. Cu voia Părintelui ceresc, Catedrala adăposteşte o părticică din sfintele moaşte al Sfântului Ioan Gură de Aur, primite în dar de la Vatican şi aşezate într-o frumoasă raclă din argint confecţionată la Monetăria Naţională.

Sâmbătă, 12 noiembrie 2011, la ceasul Vecerniei, Înalt Preasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit rânduiala slujbei de seară, unită cu Litia. În cadrul Litiei, a avut loc procesiunea de înconjurare a Catedralei cu sfintele moaşte, purtate pe umeri de către soborul slujitor. Preoţi şi credincioşi, cu făclii aprinse, au intonat troparul Sfântului, dând glas sentimentelor de cinstire, şi au rostit rugăciuni stăruitoare către Dumnezeu şi Sfântul Ioan Gură de Aur. După intrarea în Biserică, credincioşii s-au închinat şi au sărutat atât sfintele moaşte cât şi icoana Sfântului.

Seara s-a încheiat cu un cuvânt de învăţătură rostit de către Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, cuprinzând o biografie a Ierarhului antiohian, plasată în contextul istoric al acelei vremi. Darul oratoriei a fost dublat de îndelunga răbdare, astfel că la sfârşitul vieţii Sfântul a rostit memorabilele cuvinte: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Duminică, 13 noiembrie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Chiriarhul Aradului. Întreaga slujbă s-a aflat sub ocrotirea Sfântului sărbătorit, fiind un rod al lucrării liturgice pe care ne-a transmis-o până în ziua de azi.

În cuvântul său de învăţătură, ierarhul a arătat că Sfântul Ioan a fost „unul dintre cei mai  mari scriitori pe care i-a dat Creştinismul. Viaţa sa a fost închinată Altarului şi celor năpăstuiţi. Supranumit «Ambasador al săracilor», a avut mulţi ucenici care i-au continuat slujirea şi mărturia sa creştină, dar şi adversari care l-au duşmănit din cauza jertfelniciei pentru Biserică şi a dragostei pentru aproapele. Cei care năpăstuiau pe fraţii lor i-au fost contrari până a părăsit scaunul Constantinopolului. Sfintele sale moaşte au fost aşezate cu cinste în biserica din Constantinopol, pentru liniştea sufletească a celor care l-au persecutat. Mormintele persecutorilor s-au cutremurat până Sfântul a revenit în cetatea sa de păstorire”.

Sfântul Ioan Hrisostom rămâne un model de oratorie şi trăire creştină, atât prin viaţa sa, cât şi prin scrierile sale, acestea fiind o importantă parte a Tradiţiei bisericeşti.

Tâlcuind pericopa evanghelică din Duminca a 25-a după Rusalii, Luca 10, 25-37, a Samarineanului milostiv, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei a identificat tipurile de relaţii dintre oameni: om pentru om, om pe lângă om şi om contra om. „Viaţa noastră nu este una singuratică, ci este în mijlocul societăţii, fie că e familia, obştea apropiată sau lumea în ansamblul ei. În afară de raportul cu sinele, omul trebuie să cultive şi raporturile cu cei din jur”.

Mântuitorul Iisus Hristos a rostit Pilda Samarineanului milostiv, pentru a răspunde învăţătorului de Lege, care l-a întrebat cine este aproapele său. Pilda se încheie tot cu o întrebare adresată de Hristos învăţătorului, prin care acesta recunoaşte că aproapele celui căzut între tâlhari a fost cel care şi-a făcut milă cu el. În final Mântuitorul îl îndeamnă: „Mergi şi fă şi tu asemenea” (Luca 10, 37).

Pericopa apostolică, de la Efeseni 4, 1-7 „este una dintre cele mai răscolitoare pericope”, datorită tematicii abordate: unitatea Duhului în legătura păcii. „Una dintre virtuţile teologice, nădejdea, presupune credinţa şi iubirea în care să păstrăm unitatea Duhului creştin pe care Hristos Domnul îl statorniceşte între noi toţi”.

Întreaga operă a Bisericii, arătată prin lucrarea misionară, ne învaţă să împlinim dragostea faţă de om, în numele unui principiu dumnezeiesc. Sfinţii Ioan cel Milostiv şi Ioan Cassian au fost amintiţi ca modele vrednice de jertfă şi propovăduire.

În seara zilei, s-a oficiat Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur şi Taina Sfântului Maslu. Sfintele Moaşte au fost aşezate la locul cuvenit din Catedrala arădeană, unde se găsesc pe întreg parcursul anului.

 

Seară duhovnicească în parohia Şofronea

Duminică 5 decembrie, a 27-a după Rusalii, credincioşii parohiei ortodoxe din Şofronea, Protopopiatul Arad, Arhiepiscopia Aradului, au trăit alese bucurii duhovniceşti, cu toţii bucurându-se şi folosindu-se de harul Sfântului Duh, împărtăşit prin Taina Sfântului Maslu. Cu această ocazie un număr de doisprăzece preoţi din cercul misionar IV, a Protopopiatului Arad au răspuns invitaţiei părintelui paroh Marian Han, de a lua parte la această slujbă şi s-au adunat în Biserica parohială Şofronea, în după-masa zilei, săvârşind Taina Sfântului Maslu. La finalul slujbei părintele Gheorghe Morar a ţinut un bogat cuvânt de învăţătură, legat de evanghelia zilei-tămăduirea femeii gârbove-cu tema ”Tămăduire şi iertare-consecinţe ale trăirii creştine”.

Bucuria şi mulţumirea sufletească s-au putut citi pe feţele tuturor credincioşilor, care au participat la această sfântă Taină,  şi care la final au fost unşi cu untdelemn sfinţit. Astfel, toţii participanții – preoţi şi credincioşi – au simțit  importanţa covârşitoare a acestor întâlniri de suflet, pe care preoţii din cercul misionar-pastoral IV, al protopopiatului Arad, le-au programat pentru acest Post al Crăciunului. Cu fiecare loc în parte se trasează în noi şi frumoase prietenii,  prelungindu-se Împărăţia dragostei lui Dumnezeu printre oameni şi arătând totodată lucrarea Sa minunată pentru oameni, pe care doar El ştie să îi covârşească şi să îi mântuiască prin dragostea şi pronia Sa.

100 DE ANI DE LA ZIDIREA BISERICII DIN PAROHIA APATEU: LĂCAŞ VECHI, DAR NOU

Biserica ortodoxă cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt” a parohiei Apateu din Protopopiatul Ineu a sărbătorit duminică, 12 decembrie, 100 de ani de la zidirea Bisericii. La acest eveniment important pentru comunitatea creştină din Apateu a fost prezent Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a oficiat slujba de sfinţire a Bisericii, după ce aceasta a fost restaurată  atât în exterior, cât şi în interior.

Înalt Preasfinţitul Timotei a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele protopop al Ineului, Moise Nica, de părintele paroh Constantin Ilica, de un sobor de  preoţi şi diaconi,  precum şi de numeroşi credincioşi din parohie. Copiii îmbrăcaţi în costume naţionale l-au întâmpinat pe Înalt Preasfinţia Sa cu flori.

Părintele protopop, Moise Nica, în cuvântul de întâmpinare, a amintit că în ziua a douăsprezecea, luna a douăsprezecea Înalt Preasfinţitul Timotei se află pentru a douăsprezecea oară în parohia Apateu, în cei douăzeci şi şase de ani de păstorire. De asemenea, părintele protopop a mulţuimit Înalt Preasfinţiei Sale pentru dragostea şi osteneala de care a dat dovadă poposind, de fiecare dată, în mijlocul clerului şi al credincioşilor şi că ,,în cei 26 de ani ne-aţi luminat pe noi cler şi popor, ca o torţă vie, călăuzindu-ne pe calea mântuirii pentru iubirea de Biserică, Patrie şi neam”, a accentuat părintele protopop.

În cuvântul de mulţumire pentru primirea făcută, Înalt Preasfinţitul Timotei a evidenţiat importanţa momentului aniversar al bisericii pentru credincioşii din Apateu şi a felicitat pe părintele paroh, Constantin Ilica, şi pe toţi cei care au fost  alături de biserică.

După oficierea slujbei de sfinţire, Înalt Preasfinţitul a săvârşit Sfânta Liturghie, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul mixt al parohiei, care este pregătit de părintele paroh.

În cuvântul de învăţătură din cadrul Liturghiei, Înalt Preasfinţia Sa a amintit în prima parte că ,,Duminica a XXVIII-a după Rusalii are o numire specială, aparte, Duminica Strămoşilor, adică aceea,  care ne aduce aminte de vremea Vechiului Testament, a pregătirii pentru Noul Testament, pentru venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.” În a doua parte, Înalt Preasfinţitul a explicat pericopa evanghelică, arătând că ,,şi noi suntem permanent chemaţi  la Cină, la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care a venit spre Jertfă pentru mântuirea noastră. Să nu căutăm scuze, care ne afundă mai mult în adâncul greşelilor. Aşa cum cei dintâi oameni, care au greşit şi nu şi-au recunoscut greşeala, ci s-au adâncit în aceasta, noi să luăm aminte, să ne îndreptăm şi să nu ascundem greşelile noastre, ci să le mărturisim şi să iertăm pe ceilalţi, care ne-au greşit, aşa cum Dumnezeu ne iartă.”

La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele paroh a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale, preoţilor, oficialităţilor prezente, cât şi tuturor credincioşilor, care au luat parte la sfinţirea bisericii, cu ocazia a 100 de ani de existenţă. A avut loc lansarea cărţii cu titlul: ,,Biserica Ortodoxă din Apateu – la ceas aniversar 1910-2010”, autorii fiind: preotul paroh, Constantin Ilica şi Dorel Rus, care prin munca şi efortul depus, în realizarea acestei cărţi, au dorit să ilustreze însăşi viaţa parohiei, a credincioşilor, sub aspect spiritual, social, cultural, precum şi efortul depus de generaţiile trecute pentru a dăinui, până în zilele noastre credinţa, limba, obiceiurile. De asemenea, Corul mixt al parohiei, unul dintre cele mai frumoase coruri din Arhiepiscopia Aradului, a oferit Înalt Preasfinţitului şi credincioşilor prezenţi, un buchet de colinde, cu ocazia apropierii Praznicului Naşterii Mântuitorului în ieslea din Bethleem.

Vizită la Parohia Moţiori

De la Apateu, Înalt Preasfinţitul Timotei a vizitat biserica cu hramul ,,Înălţarea Sfintei Cruci” din satul Moţiori, aparţinător comunei Apateu. Şi aici, Arhiepiscopul Aradului a fost întâmpinat cu multă bucurie de preotul paroh Florin Borca, înconjurat de credincioşii parohiei, adunaţi la slujba Vecerniei. Aici, Înalt Preasfinţitul a săvârşit slujba Vecerniei împreună cu preotul paroh şi cu un sobor de diaconi. În cuvântul de învăţătură, Înalt Preasfinţia Sa, a arătat importanţa bisericii în viaţa credincioşilor, de asemenea, a amintit că anul 2010 a fost dedicat Crezului şi Autocefaliei Bisericii.

Părintele paroh a adresat mulţumiri Înaltpreasfinţitului, pentru efortul depus de a fi prezent în mijlocul păstoriţilor săi, iar la final, corul dirijat de părintele paroh, a oferit un mic concert de colinde.

U

Programul „Hristos împărtăşit copiilor”, pus în practică în Parohia Gurahonţ

În fiecare an Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, bucură sufletele şi inimile celor mici şi celor mari prin darurile primite. Copiii de la grădiniţa din parohia Gurahonţ au vrut şi au reuşit să-l bucure şi ei pe „Moş Nicolae”, venind la sfânta biserică însoţiţi de educatoarele lor, pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. După Sfânta Liturghie, educatoarea Alexandra Cojocaru a subliniat importanţa parteneriatului dintre această instituţie şi Biserică: ,,în cadrul acestui parteneriat venim cu copiii în mai multe rânduri la Sfânta Biserică, urmând povaţa Domnului: „Lăsaţi copiii să vină la mine”. Părintele Dorel Moţ i-a primit cu mare bucurie vorbindu-le copiilor despre viaţa, bunătatea şi iubirea Sfântului Ierarh Nicolae faţă de cei mici, le-a dăruit dulciuri, iconiţe şi cărţi de povestiri religioase. De asemenea, le-a spus că şi alţi copii din ţară vor afla despre întâlnirea lor, din ziarul Lumina, cunoscut copiilor şi parinţilor lor. Educatoarea Violeta Gligor a vorbit despre bucuria întâlnirii copiilor cu biserica: ,,ne apropiem de praznicul Sfânt al Naşterii Domnului şi momentele petrecute în Biserică sunt prilej de pregătire sufletească pentru copii; biserica este locul unde copiii pot fi feriţi de atâtea ispite şi în acest sens programul „Hristos împărtăşit copiilor” care se derulează şi în parohia noastră prin osteneala părintelui, joacă un rol deosebit.Copiii acum învaţă să colinde vestind Naşterea Domnului şi nici nu ştiţi ce bucurie au în suflet.”

Prezenţa copiilor se datorează şi parteneriatului dintre grădiniţă şi biserică, unde sub genericul „Veniţi de luaţi lumină” se desfăşoară şi alte activităţi prin care copiii trebuie să ajungă să-l cunoască pe Dumnezeu şi să asigure Bisericii un viitor luminat de Hristos.

 

Cerc misionar la Lipova Băi

În seara zilei de vineri, 09 decembrie 2011, preoţii din Cercul pastoral Radna, coordonat de Pr. Ioan Jidoi, s-au întâlnit în Parohia misionară Lipova Băi, la invitaţia părintelui paroh Gheorghe Dehelean.

Un sobor de şapte preoţi a oficiat Taina Sf. Maslu avându-l ca protos pe Pr. Ioan Crinel, Protopopul Lipovei. Răspunsurile la strană au fost date de către un grup de   tineri coordonaţi de Pr.  Florin Matei de la parohia Bata.

După săvârşirea Sf. Maslu, credincioşii prezenţi într-un număr foarte mare, au avut bucuria de a  lua parte la un concert de colinde susţinut de grupul de tineri instruiţi de Pr. Matei Florin, prezentarea  fiecărei colinde fiind făcută de Pr Ioan Jidoi. Din repertoriul interpretat n-au lipsit colinde ca:,, Gazde mari…”, ,,Bună dimineaţa la moş Ajun…”, ,,Viflaime, Viflaime…”, ,,Pluguşorul”.

În prezentarea colindelor s- a evidenţiat importanţa naşterii Pruncului Hristos în ieslea sufletelor noastre, subliniindu-se şi importanţa copiilor în familia creştină. Făcând o retrospectivă a temelor abordate în cadrul Cercurilor misionare din acest an, părintele Jidoi a semnalat  faptul că dacă prima temă abordată de preoţii din Cercul misionar Radna la începutul anului a fost legată de anul familiei creştine ( susţinută tot în parohia Lipova Băi), era firesc ca şi   ultima temă din acest an să aibă aceeaşi abordare îmbogăţită de data aceasta cu cântul colindelor care-L vestesc pe Cel ce se va naşte în chip spiritual în ieslea sufletelor noastre.

La final Pr. paroh Gheorghe Dehelean a mulţumit grupului de tineri pentru frumoasa interpretare precum şi preotilor din Cercul misionar Radna şi nu numai, pentru frumoasa colaborare.

 

„Hristos se naște, măriți-L…”

Sala mare a Palatului Cultural din Arad a fost arhiplină aseară, 12 decembrie. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, Chiriarhul Aradului, Grupul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin”, compus din tineri studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a susținut un concert de colinde și cântări bisericești potrivite perioadei prăznuirii Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Ca un preambul, doi copii foarte talentați din Petroșani, câștigători ai Concursului Național de toacă, au delectat publicul, captând încă dintru început atenția. A urmat troparul Nașterii Mântuitorului, pentru ca prin acesta să se arate Cine este vestit, Cel fără de care nu putem face nimic, după cum Însuși ne-a spus.

Mulțimea poporului binecredincios s-a bucurat de prezența binecuvântată a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop, pentru care s-a intonat imnul arhieresc.

De asemenea au fost prezente și cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”: domnul conf. univ. dr. Mircea Buta, titularul catedrei de Muzică bisericească și ritual, cel care a sprijinit activitatea muzicală a acestui grup, și Pr. lect. univ. dr. Lucian Farcașiu, profesor de Teologie liturgică și Teologie pastorală. Evenimentul a fost prezentat de Pr. asistent univ. dr. Ștefan Negrean, cadru didactic la aceeași Facultate. Prezentarea făcută a avut în conținut texte valoroase din Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin cu privire la Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, care au pus în lumină modalitatea prin care Mântuitorul a venit cu trup în lume, asumând astfel umanitatea și vindecându-o.

Versurile marelui poet, teolog și filosof, Nichifor Crainic: „Fă-mi-te numai ureche / Ca s-auzi, bătrân pământ: / Sus, în leagăn, prins de stele, / Gângurește Pruncul Sfânt” constituie o sinteză a ceea ce tinerii teologi au urmărit prin acest Concert de  Crăciun – ca lumea să înțeleagă sublimitatea Praznicului ce ne stă înainte.

Finalul concertului a fost marcat de tradiționala urare „La mulți ani!”, cu alese mulțumiri pentru toți cei ce sprijină în mod activ activitățile cu caracter cultural-religios.

Eveniment cultural de excepţie

În cadrul manifestărilor cultural-religioase prilejuite cu ocazia împlinirii a zece ani de la Sfinţirea Bisericii Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Spitalul clinic Judeţean din municipiul Arad, Duminică după săvârşirea slujbei Vecerniei, a avut loc lansarea cărţii Preotul Cărturar Nicolae Horga Popovici (1767-1811) scrisă de istoricul arădean pr. dr. Pavel Vesa şi de regretatul Petru M. Ardelean, carte apărută în Editura Arhiepiscopiei Aradului.

În deschiderea evenimentului Paul Krizner, profesor de Religie, a evidenţiat importanţa unui astfel de eveniment care are loc într-o biserică monument istoric, ce nu s-a pierdut în timp datorită părintelui Pavel Vesa şi acad. Cornelia Bodea şi care răspunde nevoilor bolnavilor din incinta Spitalului judeţean. Descriindu-l pe părintele Pavel Vesa într-un mod cât se poate de elocvent „părintele este cărturar între cărturari, preot între preoţi şi om între oameni, iar munca sfinţiei sale este apreciată de foruri naţionale şi internaţionale”.

Preacuviosul Protosighel dr. Teofan Mada, inspector cultural la Arhiepiscopia Aradului, a evidenţiat activitatea cercetătorului, istoricul pr. dr. Pavel Vesa cât şi importanţa unei astfel de lucrări ce „duce la lumină o gândire profund teologică şi mistică a unui preot arădean din a doua jumătate a secolului XVIII şi prima jumătate a secolului următor”.

Scriitorul şi eseistul Vasile Dan, Preşedintele Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România a subliniat faptul că această colaborare între părintele Pavel Vesa şi regretatul Petru M. Ardelean a avut loc în anul 2007 la redacţia revistei arădene ARCA, a cărui redactor şef este. „Părintele Pavel a depus o muncă de-a dreptul istovitoare pentru a aduce la lumina tiparului opera preotului cărturar Nicolae Horga Popovici şi anumeOglinda arătată omului înţelept, iar scriitorul Petru M. Ardelean s-a ocupat de transliterarea textului, lucru de asemenea foarte dificil”.

Domnul profesor Ionică Tuleu a scos în evidenţă importanţa acestei opere ce se adresează tuturor, nu numai unei anumite categorii de oameni pentru că ea este „o carte ce nu ar trebui să lipsească din biblioteca personală a arădenilor şi numai în special a seleuşenilor, pentru că preotul Horga Popovici a fost preot al parohiei Seleuş”.

Nu în ultimul rând părintele dr. Pavel Vesa a mulţumit tuturor celor prezenţi care i-au fost alături în această seara binecuvântată de Dumnezeu.

Acest eveniment cultural-religos s-a încheiat cu un concert de colinde susţinut de Grupul Folcloric „Lioara” al Centrului Judeţean Arad, condus de prof. Elisaveta Rudei şi de Grupul Vocal „Arhanghelii” de la parohia Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Micălaca-Nouă, conduşi de Mrd. Sorin Ilota.

Nu putem încheia aceste rânduri fără a-i ura părintelui dr. Pavel Vesa, spor în activitatea de cercetare istorică eclesiastică arădeană şi Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, iar despre carte încheiem spunând ca şi Tudor Arghezi: „Carte frumoasă cinste cu-i te-a scris”.

 

Corul de cameră „Capella Polifonica” laureat la Praga

Tezaurul muzical coral din Arad s-a îmbogăţit de curând cu încă o medalie, una de culoare argintie, parcă în armonie cu anotimpul de afară.

Succesul a fost prilejuit de participarea formaţiei corale de amatori„Capella Polifonica” la concursul internaţional de muzică corală „Petr Eben”, de la Praga, aflat la cea de a 21- a ediţie. Acest concurs reuneşte an de an coruri profesioniste şi de amatori din întreaga lume.

Tânărul cor de cameră „Capella Polifonica” din Arad, dirijat de părintele arhidiacon Tiberiu Ardelean este de formaţiune mixtă, compus din profesori de diferite specializări, ingineri, studenţi şi elevi, iubitori de muzică şi de frumos, dornici de a scoate la lumină zestrea  muzicală religioasă şi laică, cu care neamul nostru românesc se poate mândri.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înscrierea între ansamblurile corale participante la prestigiosul concurs coral închinat măreţului praznic al Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, ne-a oferit privilegiul urcării pe podiumul competiţiei.

Într-o lume care parcă se cufundă tot mai mult într-o prăpastie spirituală fără reazem, emoţiile pe care le-au transmis coriştii arădeni, n-au făcut altceva decât să readucă sensibilitatea lăuntrică a publicului auditor, care caută, la fiecare eveniment de acest fel, noi sensuri existenţiale.

În urma prestaţiei formaţiei arădene, juriul a hotărât să acorde corului nostru medalia de argint, la o secţiune la care au participat 15 formaţii corale din 10 state din Europa şi Asia, ca răsplată al dăruirii şi jertfirii membrilor componenţi, pe altarul cântării corale.

Corul a abordat un repertoriu de factură religioasă, folclorică şi colindul tradiţional, care cheamă la părtăşia bucuriei Naşterii Domnului pe toţi cei care-l ascultă; de la psalmul de pocăinţă al lui David în armoniile divine lăsate de Gavriil Muzicescu din Doamne buzele mele, de la vestirea minunii Betleemului de odinioară, prin acordurile harice ale lui Gheorghe Cucu din Domnuleţ şi Domn din cer şi până la „crâmpeiele de joc”  puse pe note de Gheorghe Danga din Sârba pe loc, au fost doar câteva momente pe care coriştii arădeni le-au dăruit melomanilor prezenţi la festival.

Periplul muzical din Cehia s-a finalizat, în drum spre casă, printr-un concert de colinde oferit comunităţii româneşti din Brno. Căldura cu care am fost primiţi şi lacrimile de bucurie de pe feţele celor care ne-au fost gazde s-au constituit într-un mănunchi de comuniune românească menită să le întregească bucuria Naşterii Domnului.