HRAMUL MÂNĂSTIRII ROŞIA

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc an de an, la data de 8 noiembrie sărbătoarea închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Între sărbătorile închinate sfinţilor îngeri, cea care atrage cel mai mare număr de credincioşi este cea amintită mai sus. Mulţimea de credincioşi care a venit din toate părţile judeţului la Mânăstirea Roşia pentru a asista la sfintele slujbe, a participat cu smerenie şi cu evlavie la acestea, cinstind pe ocrotitorii acestei sfinte mânăstiri.

Soborul de preoţi, care a oficiat sfintele slujbe l-a avut în frunte pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. La cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre cultul îngerilor în Biserica Ortodoxă, „ca o legătură între lumea văzută şi nevăzută”, precum şi despre „datoria creştinului de a săvârşi mereu binele după modelul îngeresc, conformându-şi viaţa cât mai mult chipului îngeresc, pe care în mod deosebit trebuie să-l ilustreze viaţa sfintelor mănăstiri”.

În încheiere, îndemnul dat a fost de a se culege roadele acestui pelerinaj la Mânăstirea Roşia, cu ocazia acestei mari sărbători închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, prin dorinţa de schimbare a vieţilor tuturor creştinilor, stăruinţa de a face binele, rugându-ne ca aceştia să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre.

Un moment deosebit al slujbei arhiereşti săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost acela al hirotonirii în treapta preoţiei a diaconului Lucian – Ioan Ştefănuţ, pe seama Parohiei Ortodoxe Mădrigeşti din Protopopiatul Sebiş. Dintre preoţii prezenţi la hramul mânăstirii Roşia amintim pe Ioan Dărău, Alexa Birău, Ştefan Moanea, Mihai Radeş, Traian Pui, diaconul Marius Braiţ, precum şi ieromonahii Emanuel, Teoctist şi Antonie de la mânăstirea Feredeu.

În prezent, maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mânăstirii se află într-un amplu proces de înfrumuseţare, mai ales prin pictura bisericească ce este în curs de execuţie, de aceea orice jertfă, donaţie şi strădanie din partea tuturor creştinilor este binevenită.

 

Credinţa care rodeşte

Oraşul Sântana situat în partea de vest a României este cunoscut prin pământul său roditor şi prin vrednicia locuitorilor chiar şi dincolo de graniţele ţării.

Sântana are şi coordonatele sale spirituale care rodesc neîncetat. Oraşul Sântana numără peste 10.000 de credincioşi ortodocşi grupaţi în cele trei parohii: Săntana I, Săntana II şi Comlâuş, precum şi credincioşi catolici, penticostali, baptişti, adventişti, cu toţii înfrăţiţi sub acelaşi nume de „sântănean”. De aici o emulaţie în zidire duhovnicească.

Acum este rândul ortodocşilor să se afirme în vremurile pe care le trăim, prin construirea unei monumentale biserici ortodoxe.

În data de 5 iunie 2005 s-a pus piatra de temelie noii biserici de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu în parcul din centrul oraşului Sântana. De atunci ne-am ridicat din treaptă în treaptă, încât dimensiunile şi măreţia ei încep să prindă contur.

În urmă cu trei săptămâni am sfinţit cele trei cruci, care s-au instalat pe cele trei turle ale bisericii. Urmează să sfinţim înca patru cruci, care se vor instala pe acoperişul sfântului altar şi pe acoperişul celor două abside laterale, precum şi o cruce deasupra icoanei hramului bisericii, închinate Sfintei Treimi şi Naşterii Maicii Domnului.

În 31 octombrie 2011, în prezenţa şi spre bucuria unui număr mare de credincioşi am ridicat cele trei turle şi le-am aşezat pe cele trei turnuri ale bisericii. A fost un moment memorabil pentru oraşul Sântana.

Cu acest prilej, preotul paroh Ioan Crainic şi diaconul Adrian Crainic împreună cu toţi credincioşii care muncim la această zidire şi suntem beneficiarii direcţi ai ei, aducem cuvenita noastră mulţumire tuturor donatorilor, şi le zicem: ”Binecuvintează Doamne casa şi familiile lor, precum şi binecuvintează Doamne pe cei ce aduc daruri şi fac bine pentru sfânt locaşul acesta, primind cu toţii recunoştinţa şi dragostea noastră”. Sunteţi cu toţii ctitorii de bază ai bisericii noastre.

 

Teologie şi spiritualitate la parohia Sântana

Duminică, 30 octombrie a avut loc la Parohia Ortodoxă Sântana I, consfătuirea lunară a preoţilor din Cercul Pastoral-Misionar III – Sântana, din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului.

Sfânta Taină a Maslului săvârşită de un sobor format din 9 preoţi şi un diacon, a precedat conferinţa. Părintele Paşca Nicolae de la Parohia Zărand, care este şi coordonatorul Cercului Pastoral-Misionar, a vorbit credincioşilor despre câteva principii religios-morale ale creştinului: lepădarea de sine, pocăinţa, plânsul, smerenia şi rugăciunea.

Conferinţa a avut loc la casa parohială, unde au fost dezbătute două teme. Prima temă, „Sfânta Taină a Cununiei” a fost susţinută de părintele paroh Eftimie Dobrean. Tema, bine pregătită, a fost aleasă în contextul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a anului 2011 „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”.

Cealaltă temă a fost susţinută de părintele prof. Călin Dragoş de la Parohia Olari – „Despre exegeza patristică a Sfintei Scripturi – moduri complementare de interpretare a textului biblic (Origen şi Sfântul Ioan Casian). S-a studiat în special pilda iconomului necredincios din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul al XVI-lea.

Toţi preoţii s-au implicat în discuţii prin expunerea opiniilor personale pe cele două subiecte, concluzionând însă, prin învăţătura dogmatică a Bisericii noastre Ortodoxe.

După discuţii, întregul sobor de 10 slujitori au fost invitaţi la o agapă frăţească.

Întâlnirea a avut un scop practic şi a îmbogăţit cunoştiinţele preoţilor pentru dobândirea mântuirii lor şi a credincioşilor pe care îi păstoresc.

 

CLOPOTE NOI LA ȘEPREUȘ

Dintotdeauna clopotele au avut un rol deosebit în viaţa unei comunităţi. În afară de rolul cultic, când cheamă la slujbă, clopotele vestesc pe cei plecaţi la diferite munci, pe câmp, despre incendii şi decese, sau alungă norii pe timp de furtună.

Luna octombrie a anului 2011, va rămâne marcată în viața Parohiei Șepreuș, protopopiatul Arad, pentru că, într-o atmosferă de sărbătoare, au fost primite noile clopote ale Bisericii din Șepreuș. Cele trei clopote, turnate în una dintre cele mai vechi şi renumite fabrici de clopote din Europa, la Innsbruch, în Austria vor înlocui pe cele actuale deteriorate de vreme, dar care se vor păstra într-un viitor muzeu al parohiei.

Cu multă bucurie și cu adâncă emoție, credincioșii, în frunte cu un ales sobor de preoți, au întâmpinat sosirea clopotelor la intrarea în localitate. Apoi, într-o frumoasă procesiune, acestea au fost aduse în curtea bisericii unde s-a oficiat o slujbă de mulţumire, după care, clopotele au fost așezate în biserică, unde, în perioada următoare, vor fi sfințite.

În cuvântul său, Părintele Protopop Nicu Breda, a felicitat întreaga comunitate din Șepreuș, apreciind buna colaborare între Biserică și autoritățile centrale și locale, a căror contribuție la realizarea acestui obiectiv, a fost una substanțială, iar preotul paroh a mulțumit tuturor celor implicați în această lucrare, evidențiind importanța unității, care este generatoare de progres și care a făcut posibil un asemenea deziderat.

Hălmagiu în sărbătoare

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, în a 23-a zi de Brumărel, parohia Hălmagiu a îmbrăcat haine de sărbătoare. Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, dr. Timotei Seviciu a poposit pe străvechile plaiuri ale Ţării Hălmagiului, cu ocazia aniversării mai multor evenimente consemnate în analele istoriei locale.

În primul rând s-au sărbătorit cei 800 de ani de la prima atestare documentară a Hălmagiului, într-un „act de danie” a lui Andrei II-rege, act în care se aminteşte de „castru Hălmagiu” (vezi: Virgil Vătăşanu,Istoria artei feudale în Ţările române, Editura Academiei Române, 1959).

Tot acum s-au sărbătorit cei aproape 700 de ani de la zidirea bisericii ortodoxe, cunoscută ca şi „voievodală”, dar şi ca „vlădiceasca biserică”.  Această biserică a fost luată de la ortodocşi cu toate bunurile ei, printr-un decret al împărătesei Maria Tereza, în anul 1754 şi predată celor şapte persoane din zonă care aderaseră la Uniaţie, rămânând în folosinţa acestora până în 1948, când greco-catolicii au revenit la Biserica mamă-ortodoxă. Evident că românii ortodocşi, în urma decretului imperial, au fost nevoiţi să îşi construiască o altă biserică, aceasta fiind terminată în anul 1757, iar noi am sărbătorit acum 254 de ani de la ridicarea acestei biserici parohiale, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”. Nu puteam să îi uităm cu acest prilej pe cei ce şi-au asumat rolul de ctitori ai acestui sfânt lăcaş: cneazul Ştefan Pârva şi soţii Andrei şi Maria Iacubovici.

Tot în această zi s-a făcut pomenirea şi despre cei 652 ani de la consemnarea în analele istoriei a primului voievod cunoscut cu numele, Bibarch, cel ce are în anul 1359 un proces la Zlatna. Un alt eveniment amintit este împlinirea a 560 de ani de la confirmarea (în 1451) a voievodului Moga din Hălmagiu, de către Iancu de Hunedoara, în drepturile sale de voievod al românilor din Căpâlna, Băiţa şi Hălmagiu.

Având o istorie atât de bogată şi de veche, locuitorii Ţării Hălmagiului se străduiesc să fie la înălţimea înaintaşilor lor. Dacă din punct de vedere administrativ lucrurile s-au schimbat, din punct de vedere bisericesc putem vorbi de o aşezare a lucrurilor pe un făgaş firesc, în care ortodoxia se păstrează la înălţime şi datorită activităţii pastoral-misionare, întinse pe o perioadă de 31 de ani, a vrednicului preot paroh Viorel Vasile Nan. În cele peste trei decenii de păstorire s-au executat multe lucrări de renovare în exteriorul bisericii şi de restaurare a picturii. Ultima restaurare s-a făcut în anul 2007 de către pictorul Viorel Ţigu, care a reuşit împreună cu echipa sa, să îi redea strălucirea de altă dată. Înfăptuindu-se această mare lucrare, credincioşii parohiei au hotărât să continue şi cu alte lucrări de renovare şi înfrumuseţare a locaşului de cult: schimbarea uşilor de la intrare şi a geamurilor de la turn, a duşumelei deteriorate, înlocuirea uşilor diaconeşti şi a candelabrelor, introducerea încălzirii centrale, toate acestea făcute cu sprijin financiar de la credincioşi, dar şi de la Guvern, Consiliul Judeţean şi Primărie.

În acest context a apărut ca firească dorinţa de a restaura şi a reînfiinţa muzeul parohial Hălmagiu. În anul 2008 a fost restaurată din temelii casa-muzeu, iar secţia religioasă existentă a fost reamenajată; în anii 2010-2011 a fost înfiinţată secția etnografică cu obiecte de uz casnic, industrie locală, port popular, etc. A fost posibilă organizarea acestei secţii şi cu sprijinul preotesei Emilia Nan, care este şi supraveghetorul complexului muzeal Hălmagiu.

Tot în această perioadă s-au terminat lucrările şi la noua casă parohială, care, din 2009, are şi încălzire centrală proprie.

Ca o încununare a tuturor acestor lucrări, în Duminica a XXIII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu a descins în mijlocul credincioşilor parohiei Hălmagiu. Întâmpinat de un sobor de douăsprezece preoţi, în frunte cu protopopii Sebişului şi Aradului, preot Beni Ioja, respectiv Nicu Breda, fiu al localităţii, dar şi cu arhimandritul Iustinian Tibil, stareţul mănăstirii Teiuş din Caransebeş, cărora s-au alăturat preotul paroh Viorel Nan, preoţii Dan Mândra-Aluniş, pr. Traian Golea-Hălmăgel, pr. Gheorghe Viţelar-Brusturi, pr. Gheorghe Vand-Luncşoara, pr. Ştefăniţă Muţ-Avram Iancu, pr. Cristian Bacoş-Tălagiu, pr. Gheorghe Groza-Vaţa (jud. Hunedoara) şi preotul profesor Dacian Emilian Nan, fiu al satului, iar primirea făcându-se sub un baldachin impunător, simbol al dragostei faţă de ierarh şi ca arătare a legăturii trecutului cu prezentul, Înaltpreasfinţia Sa a purces la săvârşirea slujbelor rânduite pentru această ocazie. Mai întâi s-a făcut sfinţirea muzeului, apoi a casei parohiale. Apoi s-a făcut sfinţirea bisericii cu rugăciunile extraordinare specifice.

Momentul central a fost săvârşirea Sfintei Liturghii, în timpul căreia Înaltpreasfinţia Sa a rostit un emoţionant cuvânt de învăţătură cu referire la demonizările de odinioară şi de astăzi, dar şi la rolul Hălmagiului în cadrul Arhiepiscopiei Aradului. Tot acum, Înaltpreasfinţia Sa a amintit şi faptul că datorită acestei importanţe a trecutului, dar şi a prezentului lor, credincioşii hălmăgeni au fost recompensaţi prin alegera păstorului lor în forul suprem de conducere al Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Naţională Bisericească.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, adresându-se celor peste o mie de credincioşi prezenşi la această manifestare, preotul paroh a mulţumit Întâistătărului pentru prezenţă, dar şi pentru efortul şi, mai ales, cuvântarea deosebită, asigurându-l de ascultarea din adâncul inimii, precum şi de dragostea şi respectul cuvenite ierarhului. Mai apoi, primarul localităţii, domnul Adrian Ţoca a rostit un cuvânt de mulţumire ierarhului, dar şi oficialităţilor judeţene prezente, domnul Gheorghe Seculici şi Adrian Ţolea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.

Nu putem să nu amintim şi prezenţa grupului de studenţi şi seminarişti arădeni, care au asigurat cântarea la strană, dar şi un extraordinar moment de cântări religioase şi patrotice.

Această frumoasă manifestare de suflet românesc şi hălmăgean s-a încheiat cu agapa tradiţională la care au participat peste 500 de credincioşi din Hălmagiu, dar şi din satele din jur şi din alte localităţi ale judeţului.

Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Înaltpreasfinţiei Sale pentru acest extraordinar eveniment al Ţării Hălmagiului.

 

 

Conferinţă preoţească la Protopopiatul Ortodox Ineu dedicată omagierii Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei Simion Ștefan şi Andrei Șaguna

Miercuri, 19 octombrie 2011, la Protopopiatul Ortodox Român Ineu din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Aradului a avut loc conferinţa pastoral-misionară de toamnă dedicată omagierii Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei Simion Ştefan şi Andrei Şaguna, canonizaţi cu puţin timp în urmă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Lucrările conferinţei au fost prezidate, din încredinţarea ÎPS Arhiepiscop Timotei de către P.C.Pr. Mircea Bupte, consilier eparhial.

Conferinţa propriu-zisă a fost susţinută de către referentul principal – Părintele Ciprian-Petru Sălăvăstru de la Parohia Moţiori. Prea Cucernicia Sa a prezentat un referat cu tema „Sfinţii Mitropoliţi ai Transilvaniei, Simion Ştefan şi Andrei Şaguna, ctitori de limbă şi spiritualitate românească”, propunând auditoriului o prelegere foarte bine concepută şi riguros documentată. Au fost reliefate, pe larg, aspecte legate de biografia celor doi ierarhi, precum şi de activitatea bogată desfăşurată pe tărâm sacerdotal, pastoral-misionar, administrativ-gospodăresc, cultural şi naţional, care s-a bucurat de aprecieri aproape unanime din partea contemporanilor lor şi ale celor ce le-au cercetat viaţa şi neobositele strădanii. Referitor la însemnătatea celor doi sfinţi ierarhi, s-a subliniat, pe de o parte, faptul că Sfântul Mitropolit Simion Ştefan, „fără a fi tributar programului reformator al vremii sale, s-a dovedit a fi, în acelaşi timp, un umanist şi un ortodox convins, păstrând nealterată identitatea confesională a românilor transilvăneni şi militând pentru introducerea limbii naţionale în Biserică. Cu mijloacele ce i-au stat la îndemână, cu dârzenia şi abilitatea sa, la care se adaugă şi credinţa puternică a păstoriţilor săi, a ştiut să treacă peste orice obstacole, lăsând culturii româneşti acel dar nepreţuit care este Noul Testament de la Bălgrad din anul 1648”. Pe de altă parte, s-a evidenţiat că, la rândul său, Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna rămâne, indiscutabil, „omul istoriei, care – fie că e vorba de cea bisericească, politică sau naţională – nu poate fi scrisă fără istoria lui, istoria acestuia fiind aproape istoria poporului român însuşi”; „vrednic cârmuitor de oameni şi îndreptător al vremurilor sale, care, de pe scaunul său de arhiereu conducea ca de pe un scaun de rege – după cum afirma Nicolae Iorga – a reprezentat o nouă epocă în viaţa poporului român şi a Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal”.

Părinţii coreferenţi desemnaţi pentru această conferinţă – Părintele Dan Turean (Parohia Ortodoxă  Ineu I), Părintele Ioan Vatrici (Parohia Ortodoxă Răpsig), Părintele Ioan Huţ (Parohia Ortodoxă Beliu) şi Părintele Adrian Zaha (Parohia Ortodoxă Agrişu Mare) – au apreciat stradaniile depuse de refentul principal în elaborarea lucrării susţinute şi au adus în atenţia celor prezenţi chestiuni legate de tema conferinţei care n-au fost abordate în referatul audiat sau au fost atinse doar tangenţial.

Deosebit de interesantele au fost şi discuţiile care au avut loc, în final, pe marginea subiectului dezbătut şi a unor probleme de admistraţie bisericească, de limbă, cultură şi spiritualitate românească ridicate în strânsă legătură cu acesta.

 

Conferinţa preoţească de toamnă în Protopopiatul Lipova

Vineri, 21 octombrie 2011, preoţii din Protopopiatul Lipova s-au întrunit cu ocazia desfăşurării Conferinţei preoţeşti de toamnă cu tema ,,Sfinţii Mitropoliţi ai Transilvaniei, Andrei Şaguna şi Simion Ştefan, ctitori de limbă şi spiritualitate românească”, în sala de şedinţe a Protopopiatului Lipova.

Dimineaţa la ora 9,30 s-a oficiat slujba de Te-Deum din Biserica parohială din Lipova de un sobor format din Pr. Botezatu Iulian de la Parohia Şiria, Pr. Jigovan Aurel de la Parohia Baraţca şi Pr. Ungureanu Cristian de la Parohia Zăbalţ .

Şedinţa a fost prezidată de delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Pr. Consilier Mircea Bupte, consilier social  în cadrul Arhiepiscopiei Arad, care a transmis cu această ocazie celor prezenţi binecuvântate salutări din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop.

Referentul conferinţei, Pr. Neicu Alexandru de la Parohia Lupeşti, cât şi coreferenţii Pr. Jula Petru de la Parohia Cuvin şi Pr. Botezatu Iulian de la Parohia Şiria, au scos în evidenţă câteva elemente biografice ale celor doi mitropoliţi transilvăneni, Andrei Şaguna şi Simion Ştefan, precum şi aspecte legate de activitatea lor pe plan administrativ-bisericesc, politic-naţinal, activitatea cărturărească şi pastoral-misionară cu care cei doi mitropoliţi au îmbogăţit istoria Bisericii Ortodoxe Române. S-a scos în evidenţă faptul că aceşti doi mari ierarhi transilvăneni, asemeni proorocilor din Vechiul Testament, au fost rânduiţi de Dumnezeu să fie luminătorii, apărătorii şi păstrătorii dreptei credinţe strămoşeşti  în vremuri de restrişte ale Bisericii Ortodoxe din Transilvania şi nu numai.

În luările de cuvânt, Pr. Constantin Petru de la Parohia Lalaşinţ, Pr. Ioan Jidoi de la Parohia Radna, Pr. Matei Florin de la Parohia Bata şi Pr. Francescu Romulus de la Parohia Toc au adus completări la tema abordată.

Pr. Consilier Mircea Bupte a concluzionat că prin canonizarea celor doi ierarhi transilvăneni, aceştia devin pentru noi preoţii şi pentru toţi credincioşii modele de sfinţenie (devenind ,,sfinţi ierarhi”). Lucrările conferinţei de toamnă din Protopopiatul Lipova au fost  calificate de către Pr. Consilier Mircea Bupte drept foarte reuşite.

Târnosire şi binecuvântare la vechi aşezăminte

La pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârşit slujba târnosirii paraclisului „Buneivestiri” a schitului Bodrogul vechi, temeluit pe o veche vatră parohială, strămutată într-un loc mai prielnic din cauza apelor Mureşului şi situat în vecinătatea Mănăstirii Hodoş Bodrog. De fapt, din vremi, credincioşii parohiei aveau legături strânse cu străvechea mănăstire, aflată pe celălalt mal al râului, încât o aşezare monahală şi în apropierea imediată venea ca ceva firesc. La sfânta mănăstire e în lucrare şi o nouă biserică sub ocrotirea sfintei prăznuite, şi în care prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, încă de când era Mitropolit al Moldovei, a fost dobândit veşmântul de la sfânta raclă a Cuvioasei. Aci s-a săvârşit şi Sfânta Liturghie, în timp ce mulţiumea pelerinilor aducea cinstirea cuvenită Sfântului Altar a noului paraclis. În predica zilei, ierarhul a legat viaţa sfintei de istoria bisericească universală şi a Bisericii româneşti ca aceea ce a slujit unitatea popoarelor ortodoxe şi a fiecărui neam în parte, dând o mare valoare culturii şi spiritualităţii răsăritene, lucrare simţită de toţi credincioşii. La sfârşit, cuvântul de mulţumire pentru mărturia de evlavie a celor ce au poposit duhovniceşte aici, a fost rostit în numele obştei, de către Înaltpreacuviosul Părinte Arhimandrit Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş Bodrog.

În duminica din 16 octombrie, Înaltpreasfinţia Sa a binecuvântat lucrările de reparaţie şi înzestrare a bisericii monument istoric din parohia Roşia Nouă, Protopopiatul Lipova, după care a săvârşit în frumosul locaş Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul sfinţiţilor slujitori, hirotesind întru sachelar pe preotul paroh, Florin Ardeoan. Cuvântul de învăţătură al ierarhului a tâlcuit pilda semănătorului, legând-o de munca desfăşurată în acest răstimp pe plan agricol, dar şi şcolar, prin pregătirea roadelor aşteptate de fiecare membru la unei obşti. În după-amiaza zilei, Chiriarhul a vizitat şi parohia Petriş din acelaşi protopopiat, unde  după slujba rânduită în biserica datând din anul 1883 şi  cuvântul de îndemn pentru lucrările proiectate la sfântul locaş, a participat şi la o şedinţă a membrilor Consiliului parohial şi conducerii locale, destinată conlucrării pe plan obştesc şi bisericesc.

 

Seară duhovnicească la parohia Șeitin

Duminică 16 octombrie, a 21-a după Rusalii, preoţii din cercul pastoral-misionar IV a Protopopiatului Arad s-au întrunit la Parohia Şeitin, dând astfel curs invitaţiei preoţilor parohi Liviu Iştoc şi Radu Bocşa, de a participa cu toţii la o binecuvântată seară duhovnicească. Astfel în după masa zilei P.C. Preoţi au fost întâmpinaţi cu căldură şi dragoste frăţescă de comunitatea de creştini ortodocşi din Şeitin, dornici de a se împărtăşi de harul Sfântului Duh, dăruit de Taina Sfântului Maslu săvârşit de preoţi prezenţi. În cadrul slujbei Părintele Ilie Nădăban de la Parohia Curtici a rostit un emoţionant cuvânt de învăţătură, relevând importanţa săvârşiri acestei taine pentru folosul sufletesc al fiecăruia şi evidenţiid în acelaş timp binefacerile credinţei adevărate şi lucrătoare: „important este ca în orice clipă a vieţii noastre să cerem ajuturul lui Dumnezeu, El este cel ce dă harul şi binecuvântarea Sa peste toţi dreptcredincioşii Săi, rămâne ca noi să punem în lucrarea Sa partea noastră, adică rugăciunea”. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al parohiei, care a încântat inimile tuturor cu vocile calde şi armonioase. La final preoţii parohi au mulţumit tuturor, preoţi şi credincioşi pentru împreună rugăciune înălţată către Bunul Dumnezeu Totul s-a încheiat cu o agapă creştinească.