Activităţi de Ziua Mondială a Educaţiei la Arad

În fiecare an la 6 octombrie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Educaţiei. Pentru  profesorii şi elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad. Acest eveniment a constituit un prilej potrivit pentru o întâlnire cu Înaltpreasfinţitul Timotei Arhiepiscopul Aradului. Înaltpreasfinţia Sa a asistat, în biserica şcolii, la slujba Sfintei Liturghii, săvârşită de părinţii profesori ai seminarului şi le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa educaţiei, mai ales a educaţiei religioase, parte integrantă şi integrativă a educării fiinţei umane. Instruirea şi educarea sunt componente ale activităţii şcolii, Bisericii, familiei, dar educaţia are un spectru mai larg de aplicabilitate, care însumează şi instruirea.

În după amiaza aceleiaşi zile, în sala festivă a Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad avut loc consfătuirea profesorilor de religie ortodoxă din judeţul Arad.  Şi această activitate s-a bucurat de participarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, fiind însoţit de P.C. Preot Dr. Vasile Pop, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

Întâlnirea a fost deschisă de inspectorul de specialitate în cadrul Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, Părintele Prof. Diac. Florin, Sirca, care a prezentat raportul de activitate pentru anul şcolar 2010-2011, situaţia perfecţionării cadrelor didactice, implicarea profesorilor de religie în activităţile extraşcolare precum şi rezultatele obţinute la olimpiadele şcolare, activităţile metodice pentru anul şcolar 2011-2012, noutăţile legislative pentru anul şcolar în curs.

În cuvântul Preacucerniciei Sale, părintele Vasile Pop e a accentuat importanţa pregătirii pedagogice şi teologice a cadrelor didactice abilitate să predea religia, menţionând apoi proiectele lansate de Patriarhia Română pentru parohii: „Hristos împărtăşit copiilor”, „Alege Şcoala!”, „Calea mântuirii”,  proiecte la care s-a solicitat sprijinul profesorilor de religie.

Luând cuvântul în încheierea consfătuirii, Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu a felicitat pe cei prezenţi pentru rezultatele obţinute în anul şcolar trecut, îndemnând  la o mai strânsă legătură cu preoţii din parohii, alături de care, potrivit Statutului B.O.R., poartă responsabilitatea catehizării copiilor şi tinerilor. De asemenea chiriarhul a amintit despre vizita Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în eparhia noastră, la Seminarul Teologic eparhial, despre proiectele noi din cadrul Arhiepiscopiei, încheind cu doriri de noi realizări în anul şcolar început.

Vizită arhierească la cursurile de formare profesională

Una dintre cele mai importante activităţi desfăşurată în cadrul proiectului „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopie Alba Iuliei” – certificarea a 460 preoţi sau reprezentanţi ai parohiilor ca manageri de proiect – se apropie de sfârşit. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită la Moneasa, locul de desfăşurare a cursurilor, pentru a împărtăşi, în nume personal şi al ierarhilor eparhiilor partenere, arhiereasca binecuvântare şi îndemnul săvârşirii lucrului bun în folosul semenilor. Asistenţa la partea finală a cursului de dezvoltare a abilităţilor de lucru cu persoane vulnerabile a oferit prilej Chiriarhului Aradului de a sublinia importanţa misiunii pe care participanţii la curs vor trebui să o împlinească în viitor. Înaltpreasfinţia Sa a apreciat profesionalimul arătat de formatori de-a lungul perioadei de instruire, menţionând totodată dificultăţile care mereu sunt aşteptate să fie rezolvate de oamenii Bisericii. Prezenţa la cursurile de formare profesională reprezintă un plus de valoare pe care cei 460 preoţi sau credincioşi din parohii îl au în momentul de faţă pentru o mai mare implicare în viaţa socială a propriilor comunităţi.

Cursurile de formare profesională s-au desfăşurat începând cu luna martie, fiind structurate în două sesiuni a câte cinci zile fiecare, fiind destinate  certificării ca  manager proiect, dezvoltării abilităţilor de lucru cu persoanele vulnerabile şi identificării nevoilor comunităţilor din care participanţii provin.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European şi se derulează în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale“, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ şi se implementează la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei, pe o durată de 24 luni, până la finele anului 2012.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea integrării sau a reintegrării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, în următoarele 15 luni, prin servicii de asistenţă şi dezvoltarea capacităţii comunităţilor parohiale ortodoxe din judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, de a genera şi implementa proiecte social-economice în scopul dezvoltării durabile şi  echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale.

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice la Arad

Miercuri, 28 septembrie a.c., în sala de festivităţi a Consiliului Judeţean Arad s-a desfăşurat Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice intitulată „Aradul- capitală politică a românilor transilvăneni”. Evenimentul se înscrie în şirul manifestărilor dedicate împlinirii unui deceniu de existenţă a Centrului Cultural Judeţean Arad. Istorici, cercetători, profesori din învăţământul liceal şi universitar au susţinut referate  ştiinţifice care au evidenţiat importanţa Aradului ca centru politic al românilor transilvăneni în momentele de înfăptuire a statului naţional unitar, la 1 decembrie 1918.

Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată la manifestare de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, însoţit de Pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural.

În cuvântul rostit în plenul sesiunii ÎPS Arhiepiscop Timotei a subliniat rolul important pe care Biserica Ortodoxă, Episcopia Aradului l-a avut în istoria devenirii noastre locale, a Aradului ca centru cultural şi spiritual al românilor transilvăneni. „Cultura, acest tezaur al existenţei umane, stă în legătură cu cultul şi de aceea în acţiunea  cunoaşterii Biserica se implică în mod deosebit. În tinda bisericilor noastre tinerii vor găsi pisaniile şi vechile hrisoave, prin vizitarea monumentelor istorice vor deprinde respectul faţă de trecut, vor cunoaşte realizările înaintaşilor”, a spus Înaltpreasfinţia Sa. De asemenea a evidenţiat tradiţia elevată a Aradului în cultivarea unui ecumenism sănătos practicat aici de secole, întărit de către Centrul Eparhial arădean chiar şi în momente de tensionare politică, o tradiţie care se cere perpetuată şi pe viitor, prin manifestări culturale de înaltă ţinută, cum este cea preconizată pentru anul viitor, când, sub auspiciile Centrului Cultural Judeţean se va comemora bicentenarul înfiinţării „Preparandiei” arădene (1812- 2012).

În contextul manifestărilor de înaltă ţinută care menţin Aradul pe coordonatele culturale şi spirituale Înaltpreasfinţia Sa a amintit de târnosirea bisericii mănăstirii Arad-Gai, săvârşită în urmă cu câteva zile de către Preafericitul Patriarh Daniel, în fruntea unui sobor de ierarhi şi în prezenţa unei mari mulţimi de preoţi şi credincioşi. Ca o concluzie la cele expuse Inaltpreasfinţitul Timotei a precizat: „Aradul nu a devenit peste noapte o capitală politică a românilor transilvăneni, ci prin ceea ce au înfăptuit veacurile, o capitală politică pentru că aşa au fost conducătorii de atunci, oameni politici, dar, în mod sigur Aradul a fost şi va rămâne mereu un important centru de interferenţă culturală, religioasă şi etnică”.

VIZITA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA ARAD

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat în perioada 24-26 septembrie o vizită canonică în Eparhia Aradului, cu ocazia sfinţirii noii biserici a Mănăstirii Arad-Gai, care a avut loc duminică, 25 septembrie. Întâistătătorul Bisericii noastre a ajuns vineri seara pe aeroportul din Timişoara, unde a fost întâmpinat de IPS Părinte Arhiepiscop Timotei şi de membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. Apoi, delegaţia s-a îndreptat către Reşedinţa arhiepiscopală. Aici, chiriarhul eparhiei i-a mulţumit Patriarhului României pentru prezenţa în mijlocul arădenilor şi a mărturisit că este o mare cinste pentru eparhie. De asemenea, Patriarhul Daniel a arătat că această vizită este una de recunoştinţă şi de preţuire a jertfelniciei şi dărniciei credincioşilor arădeni pentru noua biserică a Mănăstirii Arad-Gai.

 

„Ne bucurăm să venim şi în această parte a ţării, pentru că este mai apropiată de zona în care m-am născut, dar şi pentru că se fac lucrări frumoase. De asemenea, ne bucurăm să preţuim şi activitatea monahală din această zonă, mai ales că aici se află cea mai veche mănăstire, cu o continuitate neîntreruptă de la 1177, şi anume Mănăstirea Hodoş-Bodrog, încât suntem bucuroşi să subliniem importanţa mărturiei ortodoxe a continuităţii noastre. Totodată, am făcut acest gest pentru a arăta recunoştinţă Arhiepiscopiei Aradului, care sprijină în mod dinamic activităţile majore ale Patriarhiei Române”, a subliniat Preafericirea Sa. La final, Corul de cameră „Vestitorii” şi tineri teologi de la instituţiile de învăţământ teologic din Arhiepiscopia Aradului au susţinut un scurt recital muzical.

 

În prima zi a vizitei pastoral-misionare, sâmbătă, 24 septembrie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat Mănăstirea Hodoş-Bodrog, una dintre cele mai vechi vetre monahale din ţara noastră. Aşezat la aproximativ 15 km de municipiul Arad, pe cursul inferior al Mureşului, ca un adevărat „grănicer” al Ortodoxiei, aşezământul monahal se distinge prin fidelitatea, continuitatea şi statornicia faţă de credinţa ortodoxă, precum şi prin păstrarea şi preţuirea valorilor de patrimoniu sacru. Obştea monahală de aici se află sub Acoperământul Maicii Domnului. În biserica veche se păstrează o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus în braţe din secolul al XII-lea. Tot în biserica veche a mănăstirii, soborul de slujitori ai obştei monahale a oficiat un Te Deum în cinstea Preafericitului Părinte Patriarh. Apoi, IPS Arhiepiscop Timotei a prezentat mănăstirea şi lucrările care s-au efectuat.

Mănăstirile au un rol important în păstrarea şi preţuirea valorilor deosebite ale patrimoniului cultural sacru, a reliefat Patriarhul României în continuare. „Un popor care îşi arată continuitatea în istorie ca popor creator de valori este un popor cu o demnitate mai mare. Noi, în general, am îndurat istoria, dar, cu toate acestea, am şi creat în istorie valori. Biserica aceasta are valoare de simbol prin continuitatea ei istorică, prin fidelitatea faţă de credinţa ortodoxă în faţa prozelitismului eterodox de-a lungul veacurilor, mai ales începând cu secolul al XIII-lea, când o mulţime de mănăstiri ortodoxe asemănătoare au fost distruse din cauza prozelitismului occidental. De asemenea, are o valoare de simbol a demnităţii noastre prin faptul că frumosul din lumea aceasta vizibilă este un îndemn, o călăuză, spre a căuta frumuseţile netrecătoare ale Împărăţiei cerurilor. Biserica ortodoxă pictată este cerul pe pământ, pentru ca pe pământeni să-i înalţe duhovniceşte la ceruri. Este o mărturisire a credinţei noastre în lumina Învierii şi în lumina Taborului, a transfigurării. De aceea, iconografia ortodoxă nu este o simplă podoabă estetică, ci este veşmântul liturgic al comunităţii monahale sau parohiale mărturisitoare a Preasfintei Treimi şi rugătoare în faţa Preasfintei Treimi”, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Bodrogul are valoare de simbol, mai ales când ne arată cum trebuie să păstrăm valorile moştenite. Au existat închinători înainte de 1177 şi această continuitate ne îndeamnă să fim statornici, să nu părăsim dreapta credinţă pentru bani, pentru că altfel ne umplem buzunarele de bani, dar ne golim sufletul de adevărul dreptei credinţe. Statornicia acestei obşti monahale arată că cei care s-au rugat aici au avut simţul eternităţii şi dorul veşniciei şi, în acelaşi timp, ne arată că au contat mai mult pe ajutorul lui Dumnezeu decât pe propriile lor forţe”, a evidenţiat Preafericirea Sa, care a dăruit Mănăstirii Hodoş-Bodrog o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie, primul volum al Proloagelor (sept.-febr.), cele trei volume dedicate Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, vol. IV şi V ale Filocaliei, şi câteva cărţi duhovniceşti. După slujba de Te Deum, Patriarhul a vizitat paraclisul şi muzeul mănăstirii.

Vizita Patriarhului României în Arhiepiscopia Aradului a continuat, a doua zi, 25 septebrie, la Mănăstirea Arad-Gai, unde a sfinţit noua biserică a mănăstirii cu hramul „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului” şi a săvârşit Sfânta Liturghie. Din sobor au făcut parte: IPS Arhiepiscop Timotei, PS Lukian, Episcopul sârbilor ortodocşi din Budapesta şi Timişoara, PS Episcop Sofronie al Oradiei, PS Episcop Nicodim al Severinului şi Strehaiei, PS Episcop Gurie al Devei şi Hunedoarei, PS Daniil, Episcopul Daciei Felix, PS Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

După procesiunea cu moaştele care au fost depuse în piciorul Sfintei Mese din altar, ungerea pereţilor cu Sfântul şi Marele Mir şi stropirea cu agheasmă, PF Părinte Patriarh Daniel a arătat că biserica este o poartă a cerului, deoarece în biserică cerul coboară pe pământ pentru ca noi, pământenii, să ne înălţăm duhovniceşte la ceruri. După slujba de sfinţire, maica stareţă Magdalena Borteş a primit rangul de stavroforă. În cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că pericopa evanghelică ne arată taina Bisericii lui Hristos, taina slujitorilor Bisericii şi a fiecărui creştin. „Avem de-a face în Evanghelia de astăzi cu puterea harului lui Dumnezeu, care schimbă situaţii, stări şi vocaţii. Schimbă eşecul în reuşită, înfrângerea în biruinţă. Iisus Domnul schimbă prin pescuirea minunată profesiunile din pescari de peşti în pescari de oameni, adică cei care adună în Biserica Lui oameni pentru mântuire, aşa cum sunt adunaţi peştii într-o corabie. Corabia în care se afla Mântuitorul Iisus Hristos cu ucenicii preînchipuia însăşi taina Bisericii.” De asemenea, Preafericitul Părinte a subliniat că harul lui Dumnezeu se dă celor care au muncit mult şi care au înţeles că totul nu constă în dibăcia sau înţelepciunea lor, ci mai întâi în ajutorul lui Dumnezeu şi a precizat că Evanghelia ne mai arată cum Dumnezeu schimbă sensul vieţii noastre. „Aşa se întâmplă în viaţa noastră uneori când ne facem propriul nostru plan, propriile noastre proiecte, dar vine o întâmplare neaşteptată, o suferinţă, sau o nouă şansă la care nu ne-am gândit şi ni se schimbă viaţa, pentru că Dumnezeu ne respectă libertatea, dar Îşi respectă şi propria Sa libertate de a chema pe oameni la un plan al mântuirii lumii pe care la început ei nu-l înţeleg, pentru că se află în exteriorul lui, dar când intră în planul lui Dumnezeu, atunci se bucură cu o bucurie negrăită şi sfântă. Această evanghelie este una a speranţei, şi anume că atunci când ajungem la o nereuşită, să nu disperăm, ci întru răbdare, rugăciune şi speranţă, să aşteptăm ajutorul lui Dumnezeu, care vine nu când vrem noi şi nici cum vrem, ci cum doreşte El, pentru că pregăteşte ceva mai bun şi mai mare”, a mai spus Preafericirea Sa.

La sfinţirea noii biserici a Mănăstirii Arad-Gai şi la Sfânta Liturghie au participat numeroşi credincioşi, asemănaţi de Patriarhul României cu peştii duhovniceşti care s-au adunat la sfinţirea unei noi corabii, a unei noi biserici.

Biserica „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului” a Mănăstirii Arad-Gai a fost construită între anii 2002 şi 2009, întrucât biserica-monument istoric „Sfântul Simeon Stâlpnicul”, care datează din anul 1762, ctitorie a episcopului Sinesie Jivanovic, era neîncăpătoare pentru credincioşii pelerini. Pentru întărirea duhovnicească a obştei şi a credincioşilor, în anul 2007 au fost aduse părticele din moaştele mai multor sfinţi, un fragment din lemnul Sfintei Cruci şi o icoană reprezentând Acoperământul Maicii Domnului. Din 21 noiembrie 2009, stareţa mănăstirii este stavrofora Magdalena Borteş, iar duhovnic este protosinghelul Cleopa Jurj.

„În numele acestei vetre ortodoxe, cu smerenie mulţumim celor prezenţi trupeşte şi sufleteşte, îndeosebi celor ce au ostenit printr-o adevărată misiune creştinească să scrie un act de istorie bisericească. Pe drept cuvânt, datorăm această dovadă, înaintea tuturor, Preafericitului Părinte Patriarh, prin exprimarea întregii gratitudini, ca şi a desăvârşitului devotament filial. În pericopa Sfintei Evanghelii se vorbeşte de două corăbii, în care ucenicii pescari s-au ostenit pentru hrana cea de toate zilele. Or, în înţelegerea tradiţională, corabia este simbolul Bisericii. Prin grija părintească arătată eparhiei aţi trimis în largul mării vieţii două corăbii, adică s-au rânduit două sfinte lăcaşuri şi case ale lui Dumnezeu care să adune mulţimea credincioşilor, după cum în Sfânta Evanghelie mrejele prind pe cea a peştilor, ei înşişi fiind tainic însemnul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii (IHTIS). Simţirea unanimă este aceea că gândul celui ce a împlinit această misiune de sus se îndreaptă spre înălţarea Catedralei Mântuirii Neamului pe care o ctitoreşte în inima ţării şi la care toţi fiii Bisericii noastre trebuie să conlucreze spre desăvârşire”, a spus, după Sfânta Liturghie, IPS Arhiepiscop Timotei.

La final, Patriarhul nostru a dăruit Mănăstirii Arad-Gai un set de Sfinte Vase, o cruce de binecuvântare, Sfânta Evanghelie, primul volum al Proloagelor (sept.-febr.), cele trei volume dedicate autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, vol. IV şi V ale Filocaliei, un album cu activităţile Patriarhiei Române şi câteva cărţi duhovniceşti. De asemenea, au fost evidenţiaţi cei care s-au ostenit la construirea şi împodobirea lăcaşului de cult.

„Diploma Sfântului Constantin şi Elena” a fost acordată părintelui protos. Cleopa Jurj, stareţei mănăstirii, stravrofora Magdalena Borteş, proinstareţei Ieroteia Avram; Diploma de vrednicie „Sfântul Andrei, ocrotitorul României”, a fost oferită reprezentanţilor autorităţilor locale şi de stat.

Vizita Patriarhului României a continuat după-amiază la Catedrala arhiepiscopală din Arad, unde a binecuvântat pictura, și s-a încheiat prin vizitarea Seminarului Teologic Liceal din Arad în dimineața zilei de 26 septembrie.

 

Pelerini pe drumul Crucii la Mănăstirea Feredeu

Ca în fiecare an pelerinajele tradiţionale pe meleagurile Mănăstirii Feredeu încep cu 23 aprilie de ziua Sf. Gheorghe, continuă în Vinerea din Săptămâna Luminată, apoi de Sf. Marie Mare (15 august) şi culminează cu pelerinajul deja împământenit – 14 septembrie, Ziua Crucii, cu popasuri la cele 14 cruci aşezate la o anumită distanţă, în ziua premergătoare praznicului, şi  care prin icoanele înălţate pe acestea exprimă calvarul Mântuitorului pe drumul spre Golgota, calvar care devine modelul crucii mântuitoare a fiecărui pelerin.

În ajunul sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci, la Izvorul Feredeu, în paraclisul Înalţării Sf. Cruci, s-a oficiat Slujba Vecerniei cu litie.

Programul slujbelor a continuat a doua zi dimineaţa când pelerinii au avut bucuria de a participa la Sf. Liturghie arhierească, avându-l în mijlocul lor pe  Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu alături de un sobor de preoţi. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul bărbătesc de la Covăsânţ.

Cuvântul de învăţătură cu tema ,,Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci şi înălţarea duhovnicească a credincioşilor” a fost ţinut de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu.

După săvârşirea Sfintei Liturghi, pelerinii au avut ocazia să participe la Taina Sfântului Maslu nu înainte ca Înaltpreacuviosul Părinte Stareţ Ilarion să mulţumească Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, în numele vieţuitorilor mănăstirii şi al soborului preoţilor slujitori pentru prezenţa în mijlocul pelerinilor veniţi din toate colţurile ţării.

 

Sărbătorirea hramului bisericii ortodoxe din Aluniş

Credincioşii din parohia Aluniş au avut parte, duminică 11 septembrie 2011  de momente înălţătoare, de alese bucurii duhovniceşti, prilejuite de vizita Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. TIMOTEI SEVICIU  cu ocazia Hramului bisericii din localitate. Tradiţia parohiei este ca sărbătorirea hramului, Naşterea Maicii Domnului să aibe loc în prima duminică după opt septembrie, pentru a participa un număr cât mai mare de credincioşi la acest eveniment.

Ierarhul a fost întâmpinat în sunetul clopotelor de către soborul de preoţi alcătuit din  preotul paroh Dan Mândra, pr. prof. Dacian Nan şi diaconul Florin Sirca, inspector şcolar, fiu al satului, de către oficialităţile locale în frunte cu primarul comunei Frumuşeni, domnul Reginald Andronic, precum şi de către un mare număr de credincioşi îmbrăcaţi în straie populare.

Sărbătoarea a fost onorată şi de către numeroase oficialităţi centrale, judeţene şi locale care au participat la sfânta liturghie arhierească.

 

Tot în această duminică s-a comemorat mânăstirea Bizere aflată la câţiva kilometri de Aluniş, una dintre cele mai vechi vetre de creştinătate din această parte a ţării, a cărei primă atestare documentară datează din anul 1183; menţionăm că mânăstirea avea Hramul Sfintei Fecioare Maria şi definea dreptul la o treime din vama sării transportată pe râul Mureş.

În predica Sa, Chiriarhul  locului a vorbit despre crucea în istoria omenirii şi măreţia ei în creştinism. De asemenea a accentuat, printre altele, vechimea creştinismului în această zonă şi responsabilitatea noastră de a apăra dreapta credinţă şi de a ne trăi viaţa în spiritul valorilor creştine.

Conform tradiţiei locului, după săvârşirea Liturghiei arhiereşti a avut loc slujba de mulţumire lui Dumnezeu şi binecuvântarea prinoaselor aduse de către cele cinci perechi de naşi ai hramului, care cu această ocazie au făcut donaţii pentru biserica din sat.

După încheierea slujbei de la biserică, sărbătoarea a continuat cu o frumoasă agapă creştinească la Căminul Cultural din localitate, unde au participat oficialităţile cât şi numeroşi invitaţi.

Această sărbătoare a satului va rămâne vie în inima credincioşilor, ca un moment de înălţare sufletească şi de redescoperire a valorilor autentice ale istoriei locale bisericeşti.

 

 

ITINERAR CHIRIARHAL ÎN ŞCOLI DIN EPARHIE LA ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR

Deschiderea oficială a cursurilor anului școlar 2011-2012 a fost marcată în câteva unităţi şcolare arădene de participarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

Astfel, în dimineaţa zilei de 12 septembrie ÎPS Arhiepiscop Timotei a fost prezent la deschiderea anului şcolar la Colegiul Naţional Economic din municipiul Arad, unde a binecuvântat printr-o slujbă de mulţumire începutul noului an şcolar şi a vorbit celor prezenţi despre binefacerile învăţăturii, ale ştiinţei laminate de credinţa şi ajutorul divin.

În continuare Înaltpreasfinţia Sa, însoţit de Prof. Dr. Nicu Breda, protopopul  Aradului, a participat la deschiderea anului şcolar la  Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad. Manifestarea a început cu o slujbă de Te-Deum oficiată de un sobor de preoți și diaconi din cadrul Seminarului în biserica cu hramurile „Sfîntul Maxim Mărturisitorul” și „Sfîntul Mare Mucenic Mina”, din curtea Seminarului. La încheierea slujbei Înaltpreasfinția Sa a adresat dascălilor şi elevilor un cuvânt părintesc de îndemn în activitatea şcolară şi a dat citire Mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat elevilor, părinților și profesorilor la începutul anului școlar 2011-2012. Totodată Înaltpreasfinția Sa a anunțat și vizita pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel o va face la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad pe data de 26 septembrie 2011.

Părintele profesor Codin Șimonca-Oprița, directorul seminarului a mulţumit înaltului oaspete pentru părinteasca purtare de grijă şi pentru vizită şi a adresat un călduros bun venit tuturor participanților la acest eveniment și le-a urat elevilor și profesorilor mult success în noul an școlar.

În după amiaza zilei Chiriarhul a binecuvântat începutul noului an şcolar şi a inaugurat, în satul Zimand- Cuz, Şcoala cu clasele I- IV, prima şcoală cu character privat din mediul rural. Şcoala reprezintă un pionierat în România, fiind expresia strădaniilor unui colectiv inimos de a salva şcoala satului de la desfiinţare şi strămutarea elevilor în central de comună. Iniţiatorul proiectului, Gabriel Vladu, absolvent de teologie, a fost felicitat de către Chiriarh pentru iniţiativă şi asigurat de sprijin. Şi aici Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vorbit celor prezenţi despre importanţa şcolii, despre foloasele învăţăturii şi despre rolul instituţiilor Biserică, familie, Şcoală, la propăşirea  tinerei generaţii. A fost citit Mesajul Preafericitului Patriarh Daniel, transmis cu ocazia deschiderii anului şcolar.

Seară duhovnicească la mănăstirea Arad-Gai, în ajunul Naşterii Maicii Domnului

În fiecare an, în ajun de Sfânta Maria Mică,  mănăstirea de maici „Sf. Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai devine loc de pelerinaj pentru mulţimea de credincioşi, în special arădeni, care vin aici pentru a se înălţa duhovniceşte prin rugăciune şi participare la sfintele slujbe, prin ascultarea cuvintelor de învăţătură. Această sărbătoare este şi hramul paraclisului de vară al sfintei mănăstiri. Obştea monahală împreună cu pelerinii veniţi la mănăstire au  avut şi în acest an bucuria de a-l avea ca împreună rugător către Preacurata Fecioară, la slujba Vecerniei cu Litie, pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, ierarhul locului.

În cadrul slujbei arhiereşti Înaltpreasfinţia Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa praznicelor Maicii Domnului în păstrarea credincioşilor în dreapta credinţă. Faptul că Biserica a rânduit în tot cursul anului sărbători închinate Preacuratei Fecioare, unele mai mari, altele mai mici, unele care cinstesc momente din viaţa ei, altele icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului sau slujbe dedicate (acatiste, etc.), exprimă totodată şi evlavia credincioşilor faţă de sfinţii lui Dumnezeu, între care Maicii Preciste i se aduce un cult de supravenerare sau preacinstire.

Înaltpreasfinţia Sa a subliniat de asemenea faptul că mănăstirea Arad-Gai, cu toate realizările ei în timp: biserica veche, biserica din lemn, monument istoric, paralisul de vară, biserica nouă şi clopotniţa, s-a constituit aici, în municipiul de pe Mureş drept vatră de spiritualitate ortodoxă care dă mărturie peste vremi despre evlavia credincioşilor din zonă şi râvna vieţuitorilor aşezământului monahal pentru această „grădină a Maicii Domnului”.

În încheierea cuvântului părintesc Chiriarhul a amintit şi faptul că hramul vechi al mănăstirii, Sf. Simeon Stâlpnicul, dar şi sărbătorirea Naşterii Maicii Domnului, de la 8 septembrie, atrag credincioşilor luare aminte despre începutul indictionului, a unui an nou bisericesc, pe care trebuie să-l întâmpinăm cu rugăciuni şi slujbe sfinte.

Cerc pastoral-misionar la Caporal Alexa

Marți, 6 septembrie, a avut loc la Parohia Ortodoxă Caporal Alexa, consfătuirea lunară a preoților din Cercul Pastoral-Misionar III – Sântana, din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului. Întâlnirea a avut ca temă „Sensul tipico-simbolic al Proscomidiei”. Referatul pe această temă a fost prezentat de către preotul paroh Gabriel C. Mariș care a vorbit despre materia folosită, istoria acestei slujbe, neajunsuri întâlnite, pomenirea Sfinților Îngeri și în cele din urmă s-au comentat propunerile articolului Pr. Ierom. Dr. Petru Pruteanu, (Decanul Facultății de Teologie Pastorală din Edineț) „Studiu istorico-liturgic asupra Proscomidiei. Implicații dogmatice și canonice”.

Lămuriri importante au fost aduse de către pr. prof. Porcolean Nicolae care a condus întâlnirea preoților din Cercul Pastoral-Misionar III.

După discuții, întregul sobor de 10 slujitori au fost invitați la o agapă frățească la casa parohială, unde au continuat discuțiile pe teme bisericești.

Întâlnirea a avut un scop practic și a fost de un real folos tuturor preoților prezenți care s-au implicat în dezbateri spre perfecționarea slujirii lor și spre dobândirea mântuirii lor și a turmei lui Hristos, Mântuitorul nostru.