„COPILUL ÎN FAMILIE”- ETAPA FINALĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În cadrul unor momente sărbătoreşti: consfătuirea anuală a profesorilor de Religie precedată de sfinţirea şi darea în folosinţă a cabinetului de Religie al Grupului Şcolar industrial „Aurel Vlaicu” din municipiul Arad, Concursul naţional de creaţie religioasă „Copilul în familie”, desfăşurat în cadrul programului catehetic „Hristos Împărtăşit copiilor” şi-a desemnat câştigătorii, în data de 12 mai, a.c. şi în Arhiepiscopia Aradului.

La aceste evenimente a participat Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, însoţit de Pr.Vasile Pop, consilier cultural şi diac. prof Florin Sirca, inspector pentru disciplina Religie, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, directori de şcoli, părinţii protopopi şi coordonatorii cu cateheza din protopopiate, profesorii de Religie din întreaga eparhie, preoţi, elevi.

Cu prilejul sfinţirii cabinetului de Religie, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a adresat celor prezenţi un cuvânt părintesc despre importanţa educaţiei religioase în şcoală, despre valoarea icoanei, a imaginii religioase, ca factor de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor şi deprinderilor religios- morale. Chiriarhul a apreciat strădania cadrelor didactice ale şcolii şi a elevilor de la Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad, care au înfrumuseţat cu haină picturală acest cabinet, prin diplome, conferite din partea Arhiepiscopiei Aradului.

Festivitatea de premiere la Concursul „ Copilul în familie” a avut loc în sala festivă a şcolii gazdă. Au fost desemnaţi câştigătorii locului întâi care vor reprezenta Arhiepiscopia Aradului la etapa naţională, la cele două secţiuni, literară şi artistică: Alexandra Cristea, clasa a VII-a, parohia Arad-Bujac, pentru secţiunea literară şi Denisa Simina, clasa a VIII-a, parohia Almaş, protopopiatul Sebiş, pentru secţiunea artistică. Toţi concurenţii au fost răsplătiţi generos din partea sfintei Arhiepiscopii de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, cu premii şi daruri, iar preoţilor îndrumători li s-au conferit diplome de merit.

În cuvântul adresat participanţilor Înaltpreasfinţia Sa a subliniat contextul în care se încheie concursul patriarhal: natura cu frumuseţea florilor în plină primăvară, dar şi apropiata încheiere a anului şcolar, aducătoare de coroniţe şi premii pentru elevii sârguincioşi. Profesorilor de Religie le-a adresat mulţumiri pentru activitatea desfăşurată la catedră, subliniind importanţa legăturii dintre Biserică şi Şcoală, dintre profesorul de Religie şi ierarhul său, cu a cărui binecuvântare îşi desfăşoară activitatea în învăţământ, cu preotul paroh, în cadrul activităţii catehetice parohiale. Înaltpreasfinţia Sa a felicitat pe toţi profesorii şi preoţii care s-au implicat în competiţia patriarhală de creaţie religioasă „Copilul în familie”, dedicată de către Preafericitul Patriarh Daniel şi de către Sfântul Sinod, Anului omagial al Tainei Botezului şi al Sfintei Cununii.

O nouă consfătuire a preoţilor din Cercul pastoral – misionar Arad I

În data de 19 mai 2011, Parohia Ortodoxă Română Arad – Bujac, a fost gazdă a întâlnirii lunare a preoţilor din Cercul pastoral – misionar Arad I, la  care slujeşte PC Pr. paroh dr. Vasile Pop, consilier cultural la Arhiepiscopia Aradului.

Programul a început cu rostirea rugăciunii şi cu invocarea binecuvântării pentru buna desfăşurare a consfătuirii. Apoi, PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, coordonatorul cercului, a salutat şi a mulţumit confraţilor preoţi prezenţi pentru interesul arătat faţă de aceste întrevederi ce se desfăşoară cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu. De asemenea, mulţumirile se adresează şi gazdei, mai ales şi pentru faptul că această întrunire se desfăşoară în incinta frumosului şi modernului Centru pastoral al parohiei, pus sub ocrotirea Sfântului Nicolae, inaugurat şi sfinţit de către însuşi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în urmă cu trei ani.

Apoi, PC Părinte Vasile Pop a trecut la susţinerea unei prelegeri axate pe tematica convenită la nivel de Patriarhie, anume cea referitoare la Taina Sântului Botez. Mai concret, cum se reflectă cele două Sfinte Taine în programa şcolară a învăţământului preuniversitar, iar în partea a doua, câteva aprecieri vis a vis de aspectele liturgic-practice şi canonice privitoare la cele menţionate. În prezentarea primei părţi, au fost amintite datele concrete reţinute de manualele de religie, pentru mai multe confesiuni. Problema sesizată de conferenţiar atrage atenţia asupra unui neajuns a acestei programe, prin aceea că este preluată în mare parte după cea a şcolilor teologice, lucru care va trebui schimbat. Legat de partea a doua a prezentării, autorul a trecut în revistă bibliografia recentă asupra problemei, în special cărţile PC Preoţi Ioanis Foundoulis şi Nicolae Necula. În primul rând, problema cunoaşterii credinţei de către naşi, invitaţia lansată fiind aceea de a urma un mic program catehetic cu aceştia. Practica săvârşirii Tainei Botezului şi a Cununiei a reţinut apoi atenţia, fiind aduse câteva precizări tipiconale cu explicaţii aferente, intenţia avută în vedere fiind aceea a unei cât mai bune uniformizări.

După această disertaţie a urmat o incitantă dezbatere. Din acestea s-au degajat câteva recomandări. În primul rând, aceea că este extrem de necesară o catehizaţie mai concretă a credincioşilor. Altă propunere a vizat menţinerea şi respectarea unei bune colegialităţi şi vecinătăţi a pastorale a preoţilor din oraş.

Următoarele întâlniri ale Cercului pastoral-misionar Arad I vor avea loc după cum urmează: la Parohia de pe str. 6 Vânători în data de 30 iunie, întrunirile  fiind organizate între orele 9.00 – 11.00.

 

Concursul „Copilul în familie” în cadrul Protopopiatului Ineu

Luni, 2 mai 2011, la sediul Protopopiatului Ortodox Ineu, din Arhiepiscopia Aradului, a avut fost organizat, într-un cadru festiv, la nivel de protopopiat, concursul „Copilul în familie”. La acest concurs – desfăşurat pe două secţiuni (literară şi artistcă) – au participat copii din 21 de parohii de pe raza Protopopiatului Ineu, însoţiţi de preoţii parohi, profesorii de religie şi părinţii lor.

În deschiderea concursului, după intonarea imnului pascal „Hristos a înviat!”, preotul Flavius Ardelean (coordonatorul cu cateheza pe Protopopiatul Ineu) a adresat un cuvânt de bun venit tuturor participanţilor, arătând, totodată, importanţa acestui concurs şi modalitatea în care se va derula în fazele  superioare imediat următoare. A fost prezentată şi comisia de jurizare alcătuită din: preot Moise Nica (Protopopul Ineului), preot Flavius Ardelean (coordonator cateheză Protopopiatul Ineu), Ionel Morar, Claudia Şandru (profesori de religie ortodoxă), Monica Negruţ (profesor de limba şi literatura română) şi Sima Preda (profesor de desen).

În cadrul secţiunii literare, în urma citirii de către participanţi a eseurilor întocmite şi a evaluării lor de către membrii comisiei, a fost stabilită următoarea clasificare: Adrian Purtan (Parohia Apateu) – premiul I, Victor Milian (Parohia Beliu) – premiul al II-lea, Denisa Băltuţă (Parohia Bocsig) – premiul al III-lea şi Simona Matei (Parohia Ineu II) – menţiune.

La secţiunea artistică, lucrările înscrise în concurs au fost expuse pe holul Proptopopiatului, fiind premiate cele mai bune dintre ele. Clasamentul la această secţiune a fost următorul: Andreia Negruţ (Parohia Gurba) – premiul I, Gheorghe Juc (Parohia Seleuş) – premiul al II-lea, Teodora Godea (Parohia Ineu II) – premiul al III-lea, Cristian Vale (Parohia Ineu I) – premiu special şi Denisa Ana (Parohia Chier) – menţiune.

Au fost oferite diplome tuturor competitorilor şi celor ce i-au îndrumat, precum şi premii constând în cărţi, iconiţe şi obiecte bisericeşti.

Per ansamblu, concursul a fost o reuşită, pe lângă caracterul său competitiv, el fiind şi un bun prilej de socializare şi de apropiere frăţească în duhul iubirii lui Hristos între toţi participanţii.

Festivitate de premiere a concursului „Copilul în familie” la Protopopiatul Arad

Protopopiatul Ortodox Român Arad a organizat în data de 28 aprilie, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, festivitatea de premiere a Concursului național de creație creștină „Copilul în familie”, etapa pe protopopiat.

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, a concurenţilor şi a părinţilor acestora, a P.C.Preoţi care i-au îndrumat, după intonarea imnului arhieresc şi a cântării pascale Hristos a înviat, Părintele Dr. Nicu Breda, protopop al Aradului, a deschis festivitatea făcând referire la Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe române de a declara anul 2011 ca An omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, evidenţiind în același timp importanța acestor evenimente în viața tinerilor.

Părintele Consilier Cultural, dr.Vasile Pop, a prezentat criteriile care au stat în atenţia comisiei de jurizare la premierea lucrărilor, atât a celor 23 de lucrări participante la secțiunea literară, cât și a celor 17 lucrări participante la secțiunea artistică. Toate lucrările prezentate au fost răsplătite cu diplome de participare, menţiuni şi premii.

În urma jurizării s-au ales şi câștigătorii premiului I, care vor reprezenta Protopopiatul Arad la etapa eparhială: la secțiunea literară eleva Cristea Alexandra, de la parohia Arad-Bujac, iar la secțiunea artistică, eleva Mariș Ioana, de la Parohia Chișineu-Criș I. S-au acordat diplome de participare tuturor preoţilor care au îndrumat tinerii concurenți.

Decernarea diplomelor meritate, a fost făcută de către protopopul locului şi coordonatorii cu cateheza: pr. Liviu Iştoc şi Daniel Dumitru, fiecare copil primind pe lângă diplomă și un cadou din partea Protopopiatului, care a constat din cărți religioase și icoane.

La final, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a adresat un cuvânt de mulțumire și apreciere, tuturor participanților, preoţilor îndrumători și părinților elevilor. Înaltpreasfinția Sa a subliniat rolul deosebit de important al tineretului în bunul mers al vieții Bisericii: „important este viitorul Bisericii noastre, copiii și tinerii, care sunt vlăstarele Bisericii şi neamului. Este importantă participarea lor la slujbele religioase săvârșite în biserică, mai ales la cele ale praznicelor mari, cu tot ce implică acestea- procesiuni, copii îmbrăcați în dieci, aducerea salciei de către aceştia, cu  prapori și alte elemente etc.- dând prin aceasta o nouă valoare tradiției. În acest context sunt importante și astfel de concursuri, care aduc în sufletele copiilor noi orizonturi religioase”.

Înaltpreasfinția Sa a evocat apoi importanța implicării cadrelor didactice în aceste activități, conferindu-se astfel locul bine meritat al Religiei între celelalte discipline școlare, aceasta putând deveni,  potrivit cuvintelor Înaltpreasfinției Sale „o pecete în plus pentru celelalte discipline școlare. Cine este bun pentru acest concurs este bun și pentru alte discipline, limba română, desen și altele.” Înaltpreasfinția Sa a încheiat arătând rezultatele promițătoare ale acestor concursuri întreprinse de Sfânta Patriarhie și lucrarea lor remarcabilă pe care o au în sufletele tinerilor, mulțumind și felicitând pe toți participanții.

 

Sfintele Paşti la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Începând cu Duminica Floriilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu s-a implicat într-un mod deosebit în slujirea lirturgică pe parcursul întregii Săptămâni a Pătimirii Domnului la Catedrala „Sfânta Terime” din Arad. Înaltpreasfinţia Sa a participat atât la slujbele de dimineaţă cât şi la Deniile de seară, fiind în mijlocul credincioşilor la Denia celor Douăsprezece Evanghelii, la Vecernia Punerii în mormânt a Domnului şi la Slujba Prohodului.

În acest an, pentru Noaptea Învierii a fost adusă de la Ierusalim Sfânta Lumină care se coboară din cer la Mormântul Domnului. Astfel, în cursul zilei de sâmbătă, 23 aprilie 2011, reprezentantul Arhiepiscopiei Aradului, pr. Simion Mladin, s-a deplasat la Bucureşti pentrun a primi Lumina Sfântă adusă de la Ierusalim. La întorcerea pe Aeroportul din Arad, toţi preoţii eparhiei, în frunte cu ierarhul locului, au venit să o întâmpine cântând imnul din slujba Vecerniei – „Lumină lină”. Credincioşii din parohiile arădene, precum şi din judeţ s-au bucurat de primirea Sfintei Lumini în cadrul Utreniei Învierii.

Cel mai important Praznic Împărătesc din anul bisericesc, Învierea Domnului, a fost sărbătorit prin săvârşirea Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur. Ierarhul locului a subliniat importanţa Luminii ca dar spritual de la Dumnezeu. De asemenea, s-a referit la pericopa evanghelică, Ioan 1, 1-17, şi la Apostolul zilei, Faptele Apostolilor 1, 1-8, arătând că întreaga creaţie răsfrânge Lumina dumnezeiască a Învierii.

În încheiere, arhiepiscopul a mulţumit autorităţilor locale pentru sprijinul acordat în aducerea Sfintei Lumini în Arad, precum şi credincioşilor participanţi la sfintele slujbe pentru răbdarea şi statornicia în  rugăciune.

Seara zilei de Duminică s-a încheiat cu Slujba celei de a doua Învieri, urmată de o recepţie dată de Înalpreasfinţitul Părinte Timotei la reşedinţa sa.

Acţiuni caritabile în Arhiepiscopia Aradului

În această perioadă, clerul şi credincioşii eparhiei Aradului, la îndemnul şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, sunt alături de cei nevoiaşi, căutând să vină în sprijinul acestora prin diverse mijloace.

Astfel, preoţii şi credincioşii din parohiile Arad Centru, Mândruloc, Variaşu Mare, Micălaca Veche, au dăruit în ultimele zile produse alimentare pentru familii defavorizate, precum şi dulciuri pentru copii, numărul beneficiarilor situându-se la peste 320 familii. Ziua de sâmbătă va fi una deosebită pentru beneficiarii Cantinei Sfântul Nicolae a Arhiepiscopiei Aradului, deoarece bucatele tradiţionale româneşti – sarmale, ouă roşii, friptură, cozonaci – vor fi gătite şi distribuite celor menţionaţi, prin grija Sectorului social filantropic şi prin dărnicia unor brutării partenere şi a unor credincioşi jertfelnici.

 

Având în vedere impactul şi felul în care s-au  desfăşurat activităţile, putem spune că acţiunea desfăşurată în parteneriat de Arhiepiscopia Aradului şi Şcoala Generală nr 21 Aurel Vlaicu din Arad,  este o reuşită atât prin rezultatul imediat, concretizat în dăruirea unor pachete cu alimente şi dulciuri pentru familii defavorizate şi pictarea unor icoane pe lemn – de elevi ai clasei a II-a A – cât şi în cel preconizat pentru viitor – apropierea copiilor de Biserică, sădirea în sufletele lor a sentimentelor de ajutorare, respect şi dragoste faţă de aproapele. Expoziţia micilor iconari a fost apreciată în mod deosebit de credincioşi prin achiziţionarea într-un timp record a strădaniilor celor mici dintre credincioşii noştri, urmând ca fondurile obţinute să fie folosite pentru achiziţionarea de dulciuri şi rechizite pentru colegii lor nevoiaşi. Însăţşi titlul acţiunilor „Dăruind vei dobândi” îndeamnă la ceea ce constituie preocupare şi atenţie deosebită mai mult a celor mari, dar care trebuie transmisă generaţiilor care vin.

Chiriarhul Aradului a rostit cuvânt de mulţumire şi de binecuvântare profesorilor îndrumătoi şi copiilor, dăruindu-le cărţi de rugăciuni şi dulciuri specifice luminatului Praznic al Învierii Domnului.

„ACUM TOATE S-AU UMPLUT DE LUMINĂ…” – LUMINA SFÂNTĂ DE LA IERUSALIM A AJUNS LA ARAD

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului au avut, în noaptea de Înviere, bucuria sfântă de a aprinde lumânările de la lumina adusă de la biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim. Sfânta Lumină a fost adusă în România de o delegaţie a Patriarhiei Române condusă de Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a încredinţat pe Preacucernicul Părinte Simion Mladin, secretar eparhial şi slujitor la catedrala arhiepiscopală şi pe D-l. Nicolae Ioţcu, membru în adunarea Eparhială şi în Adunarea Naţională Bisericească, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, să aducă Sfânta Lumină, în după-amiaza zilei de sâmbătă, direct de pe aeroportul Henri Coandă, îndată după sosirea avionului de la Tel-Aviv. Aducerea Sfintei Lumini şi preluarea acesteia de către preoţimea eparhiei, spre a ajunge în timp optim în toate parohiile, a fost facilitată de către Consiliul Judeşean Arad şi de către Primăriile locale.

Pe aeroportul din Arad au fost prezenţi, spre a lua Sfânta Lumină, Preasfinţitul Siloan, ierarhul românilor ortodocşi din Ungaria, P. Cuv. Arhimandrit Simeon Stana, delegat al IPS Mitropolit Nicolae al Banatului, preoţi din parohiile învecinate judeţului Arad. La eveniment au participat, de asemenea, senatori şi deputaţi arădeni, oficialităţi ale judeţului şi municipiului Arad.

În momentul în care Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a adus Lumina Sfântă în faţa Aeroportului, preoţii prezenti au intonat, cu vie emoţie, cântarea  „Lumină lină”. Înainte de a împărţi Sfânta Lumină, Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului a citit rugăciunea din cadrul slujbei de Te-Deum, de mulţumire pentru binefacerile primite. „Este o mare bucurie sufletească acum, în pragul Sfintei Slujbe a Învierii, să avem Lumina Sfântă de la Ierusalim. Este o tradiţie straveche că la Sfântul Mormânt vine această lumină şi este o minune care dovedeşte credinţa adevărată. Noi am primit această lumină ca să avem bucuria de a o împărtăşi la Slujba Învierii, în cuvintele «Veniţi de luaţi lumină» şi „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, a spus IPS Timotei.

Spovedania Preoţilor din Arhiepiscopia Aradului

Buna tradiţie locală, păstrată şi perpetuată cu purtarea de grijă a ÎPS Arhiepiscop Timotei Seviciu, prin care toţi preoţii sunt chemaţi să se spovedească şi ei, la rândul lor, a fost împlinită şi anul acesta în aceste zile de pregătire de dinaintea marii sărbători a Învierii. Slujitorii altarelor din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului au fost primiţi la Taina Mărturisirii oficiată în Catedrala Veche a municipiului în ziua de joi, 14 aprilie 2011, de către însuşi Chiriarhul lor.

După citirea rugăciunilor, ÎPS Arhiep. Timotei le-a adresat celor prezenţi un scurt cuvânt de învăţătură, amintindu-le „de marea răspundere duhovnicească ce o au faţă de enoriaşii lor, mai ales faţă de cei tineri, din perspectiva a ceea ce Sfântul Sinod al Bisericii noastre a statornicit pentru anul acesta, închinat Tainei Botezului şi Cununiei. Această orientare dată de către forul nostru eclesial superior are o justă îndreptăţire, deoarece problemele cu care se confruntă astăzi societatea românească privesc, mai întâi, valorile morale ale familiei şi persoanei (…) La acestea se adaugă acţiunile prozelitiste sectare, prezente aici într-o formă mai accentuată, ceea ce impune preoţilor o grijă deosebită, Taina Mărturisirii fiindu-i un mijloc prielnic de apărare a credinţei (…) Prin urmare, se cuvine ca în lucrarea noastră pastorală şi duhovnicească să fim unitari, luând aminte şi la bogăţia tipăriturilor care ne vin în ajutor spre împlinirea misiunii noastre”. În încheiere, le-a urat preacucernicilor preoţi sărbători fericite şi pline de lumină”.

Din partea acestora, un cuvânt de mulţumire pentru sfaturi şi urări, a adresat PC Pr. Lect. dr. Nicu Breda, Protopopul Aradului. A urmat, apoi, mărturisirea acestora, cerându-şi fiecare iertare unii altora.

Seară duhovnicească la Parohia Sânpaul

Duminică 10 aprilie, a cincea duminică din postul Paştelor, preoţii din Cercul misionar-pastoral IV a Protopopiatului Arad s-au întrunit la parohia Sânpaul, dând astfel curs invitaţiei preotului paroh Pompiliu Gavra, de a participa cu toţii la o binecuvântată seară duhovnicească.

Astfel, în după masa zilei P.C. Preoţi au fost întâmpinaţi cu căldură şi dragoste frăţească, de mica comunitate de creştini ortodocşi români din Sânpaul, (ştiindu-se că în localitatea Sânpaul majoritari sunt cetăţenii maghiari – 80% – de credinţă catolică) dornici de a se împărtăşi de harul Sfântului Duh, conferit de Taina Sfântului Maslu săvârşit de preoţii prezenţi. Părintele Tudor Budeanu de la parohia Macea a rostit un emoţionant cuvânt de învăţătură despre trezire duhovnicească, evidenţiind binefacerile credinţei adevărate şi relaţiei personale cu Dumnezeu” omul niciodată nu se va putea satisface pe pământul acesta, nici cu cele mai mari plăceri, nici cu cele mai groaznice păcate, nici cu cele mai mari înfăptuiri ale sale, fiindcă alta năzuieşte omul, dar greu poate atinge – Împărăţia Cerurilor – însă nu este cu neputinţă. Totul este ca omul să ceară ajutorul Său, iar Dumnezeu în înţelepciunea Lui, în dragostea Lui pentru om întrebuinţează toate ca să mântuiască pe om”. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de elevi seminarişti, care au încântat nu numai urechile dar şi inimile tuturor cu vocile lor armonioase şi calde.

La final părintele paroh a mulţumit tuturor celor prezenţi, preoţi şi credincioşi, pentru împreună rugăciune înălţată către Dumnezeu şi pentru lucrarea Sa minunată printre oameni, pe care doar El ştie cum să îi covârşească cu dragostea şi pronia Sa dezarmant de seducătoare. Totul s-a încheiat cu o agapă frăţească.