Prăznuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Luni, 13 august 2012, Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, şi-a prăznuit hramul de vară,  prilejuit de sărbătoarea Aducerii moaştelor Cuviosului Maxim Mărturisitorul. Sfântul Maxim, alături de Sf. M. Mc. Mina, sunt ocrotitorii duhovniceşti ai locaşului de cult din incinta aşezământului teologic arădean.

Prăznuirea Cuviosului Maxim a început duminică seara, prin săvârşirea Vecerniei cu Litie, continuând a doua zi, prin săvârşirea slujbei Utreniei şi a Dumnezeieştii Liturghii, la care slujit Întâistătătorul Eparhiei arădene, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu alături de părinţii profesori şi alţi preoţi, foşti absolvenţi ai facultăţii.

 

În cuvântul său de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa, a subliniat că în anul acesta se împlinesc 1350 de ani de la săvârşirea pământească a Cuviosului Maxim și a arătat, în contextul vieții și învățăturii sfântului, importanța supunerii voinței creștinului voinței lui Dumnezeu, mai ales în răstimp de post și de rugăciune, prin călăuzirea dreaptă a gândurilor și simțămintelor. Referindu-se la perioada liturgică a Postului Maicii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a arătat, că „dacă nu avem o gândire precisă, curată şi înălţătoare despre Maica Domnului, nu putem spune că cinstim Persoana Mântuitorului, Dumnezeu – Om în totalitate, cu adevărat”, ca Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit.

La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, Părintele lect.dr.Ştefan Negreanu a adresat un cuvânt de mulţumire Întâistătătorului, pentru dragostea şi bunăvoinţa pe care o arată de fiecare dată Paraclisului Facultăţii, studenţilor şi credincioşilor care vin să se roage aici.

Ultima actualizare (Vineri, 17 August 2012 23:08)

Praznicul Schimbării la Faţă la Mănăstira Hodoş-Bodrog

Pentru obştea Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi pentru pelerinii care şi-au îndreptat paşii spre această oază de cultură şi trăire ortodoxă din câmpia arădeană, praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului s-a constituit într-un moment de aleasă bucurie duhovnicescă.  Bucuria a fost sporită de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului care, împreună cu un numeros sobor de preoţi din obştea mănăstirii şi parohiile învecinate, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al sfintei mănăstiri.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, având ca temă însemnătatea spirituală a pelerinajului, Înalt Preasfinţitul Timotei a arătat că, în orice perioadă a anului şi în funcţie de zilele de sărbătoare şi hramuri, dar mai ales în luna finală a anului bisericesc, legate de praznicele împărăteşti ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor, întrucât se raportă cu precădere la veşnicie, călătoriile sfinte, într-un fel dincolo de timp şi de spaţiu, rămân  în amintire continuă şi aduc din locurile vizitate în perimetrul în care se desfăşoară realităţile personale, modele de pe diferite planuri ale vieţii, ducând totodată spre ţinta urmărită trăiri din cadrul propriu. ,,Aşa se întâmplă că găsim la noi biserici asemănătoare cu cele din locurile de pelerinaj, sau regăsim acolo stiluri bisericeşti obişnuite la noi. Se explică aceasta şi prin sfinţii români care au trăit la locurile sfinte sau au ridicat acolo biserici româneşti. Cei care au trăit, de pildă, în Sfântul Munte Athos, au înrâurit în veacurile trecute viaţa bisericească de la noi. S-a căutat mereu o schimbare şi o înnoire a vieţii bisericeşti şi s-a găsit mereu imboldul urmării căii spre Dumnezeu, cum însuşi praznicul îl actualizează cu mult folos duhovnicesc”, a subliniat ÎPS Timotei.

Potrivit tradiţiei, după cum s-a amintit în cuvântul de învăţătură, la această sărbătoare se organizau la Bodrog pelerinaje de către credincioşii din împrejurimi dornici de a se împărtăşi din darurile dumnezeieşti şi din binecuvântările Maicii Domnului. Pelerinajul la Mănăstirea Hodoş-Bodrog s-a păstrat din vremurile în care mănăstirea era printre puţinele vetre de spiritualitate de pe aceste meleaguri.

În cadrul ecteniei pentru ce adormiţi a fost pomenit vrednicul de amintire episcopul dr. Visarion Aştileanu (1973-1984), trecut la Domnul în urmă cu 28 de ani.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, după ce s-a sfinţit rodul de viţă de vie şi alte poame, precuviosul părinte arhimandrit Nestor Iovan stareţul mănăstirii a mulţumit Înalpreasfinţitului Părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la acest praznic.

 

 

Slujiri arhiereşti la Hodiş şi Iercoşeni

În Duminica a IX-a după Rusalii, la invitaţia preotului paroh Marian Florin Oarcea şi a credincioşilor, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost efectuat o vizită canonică în filia Hodiș, parohia Iercoșeni din protopopiatul Ineu. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat și sfințit lucrările efectuate la troița așezată la intrarea în sat și a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţia Sa a vizitat biserica de lemn, monument istoric, din parohia Iercoșeni, unde a săvârşit slujba Vecerniei.

În cuvântările rostite în cele trei locuri chiriarhul s-a referit la citirile zilei( Matei 14 şi I Cor.3), explicând între altele simbolul corabiei prin Biserică, atât ca instituţie, cât şi ca sfânt locaş, mai ales că sfântul Pavel, în pericopa apostolică arată că toţi creştinii sunt zidirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, temelia fiind Însuşi Mântuitorul.

În înţelesul corabiei ca şi mijloc de călătorie pe marea vieţii, adică a încercărilor de tot felul, spre limanul mântuirii, cum subliniază şi o cântare bisericească din slijba prohodirii, credincioşii găsesc călăuză pe Domnul Însuşi, mijlocind pentru ei Maica Domnului, numită de către poetul nostru naţional ,, Luceafărul mărilor”, apoi sfinţii între care pomenim astăzi pe unul dintre români şi anume ,, Ioan Iacob”. Ajunul sărbătorii ,,Scimbarea la Faţă” a Domnului în vremea postului Adormirii Maicii Domnului, care începe sub semnul Sfintei Cruci, slujirea sfântă într-un monument istoric şi sfinţirea unei cruci pe hotar, dau prilej să adâncim cugetarea moartă, îndemnând la rugăciune către Domnul, să vină în ajutorul nostru, aşa cum a venit în al  celor ce L-au urmat. În acest cadru ierarhul a arătat că rugăciunile ce s-au rostit la vreme de neploare, potrivit îndrumărilor sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au refrerit tocmai la umblarea pe mare a Mântuitorului, moment căruia i s-a consacrat duminica de astăzi.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Timotei a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Marian Florin Oarcea, care, într-un  timp foarte scurt, a revigorat viața duhovnicească a parohiei.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulțumiri ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă față de credincioșii săi, soborului de preoți pentru împreună slujire, cât și bunilor credincioși care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bărbătesc al Parohiei Bârsa.

Satul Hodiș este atestat documentar din anul 1326, fiind situat la jumătatea distanței dintre localitățile Bârsa și Cuied într-o zonă de podiș. Din atestările documentare ale vremii se știe că în anul 1755 satul nu avea biserică și era afiliat parohiei Cuied. În anul următor 1756 s-a construit o biserică de lemn cu hramul ”Învierea Domnului”, biserică ce a fost sfințită în anul 1759.

La data de 2 mai 1870, Episcopul Procopie Ivașcovici sfințește aici o altă biserică de lemn cu hramul ”Întâmpinarea Domnului”, biserică ce a fost înlocuită în anul 1930 de actuala biserică de zid cu hramul ”Pogorârea Duhului Sfânt”, construită din cărămidă, iar în anul 1933 a fost sfințită de către Episcopul Grigorie Comșa. De la biserica veche se mai păstrează două icoane împărătești: Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Nicolae, care se află în muzeul Mănăstirii Arad-Gai.

 

ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA A VIII- A DUPĂ RUSALII

În Duminica a VIII-a după Rusalii, în dimineaţa zilei, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a participat, în faţa Palatului Administrativ din municipiul Arad, la festivitatea prilejuită de sărbătorirea la nivel naţional a Zilei Drapelului. Înalt Preasfinţia Sa a săvârşit slujba de Te-Deum, înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor armatei.

În continuarea itinerarului pastoral ÎPS Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală la noua biserică a parohiei Şega I, protopopiatul Arad, unde a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa unui mare număr de enoriaşi, majoritatea  ctitori şi binefăcători ai sfântului locaş.

Predica rostită de către Chiriarh a avut ca temă ,,despre hrana duhovnicească”, având în vedere înmulţirea pâinilor spre săturarea mulţimilor ce urmau pe Mântuitorul. Biserica parohială, având ocrotitor duhovnicesc pe Sfântul Prooroc Ilie, s-a făcut şi amintirea înmulţirii făinii şi a untdelemnului pentru hrana celor din casa văduvei din Sarepta Sidonului (III Regi 17), acestea reprezentând  şi materia Tainei Sfântului Maslu, asupra căreia stăruim în curgerea acestui an. ,,Dincolo însă de cele materiale, mai ales cu privire la Sfintele Taine ale Bisericii, se văd şi cele spirituale. Pâinea pe care o cerem zilnic Tatălui ceresc în Rugăciunea Domnească devine realitate euharistică, Trupul Domnului însuşi. Biserica este Trupul tainic al Mântuitorului în comuniunea căruia credincioşii sunt mădulare. Noua biserică ce are încă de împlinit lucrări de finisare este icoana Bisericii locale din care toţi fac parte, împărtăşindu- se din pâinea care s-a pogorât din cer, Iisus Hristos, Domnul”, a subliniat Înalt Preasfinţia Sa.

În încheierea slujbei, în numele celor prezenţi, preotul locului, părintele Aurel Bonchiş, a mulţumit Chiriarhului pentru vizită şi pentru îndrumările date pe tot parcursul execuţiei lucrărilior.

În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţitul Timotei a participat la programul religios al Oastei Domnului, desfăşurat la Catedrala Veche din municipiul Arad. În final, făcând o rezumare a conţinutului cuvântărilor, poeziilor şi imnelor întrunirii, Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat cele privitoare la datoriile ce revin membrilor Oastei Domnului, mulţumind reprezentanţilor Sfatului Frăţesc pentru grija de a fi în corespondenţă cu activitatea generală a Bisericii. În legătură cu citirile zilei a subliniat însemnătatea unităţii Oastei Domnului în cadrul celei a Bisericii Ortodoxe Române, arătând şi aceea că: ,,atragerea atenţiei din partea sfântului apostol Pavel cititorilor epistolei sale (I Cor. 1) asupra pericolului dezbinării, de asemenea asupra necesităţii de a avea toţi acelaşi cuget, ca şi stăruinţa sfântului evanghelist asupra minunii înmulţirii pâinilor (Matei 14), leagă în context înţelesul pâinii coborâte din cer, prin care se asigură comuniunea între oamenii de credinţă şi a acestora cu Dumnezeu”.

Întreaga manifestare duhovnicească a prilejuit adâncirea cugetării despre strângerea legăturii dintre credincioşii Oastei Domnului, sub îndrumarea Bisericii, pentru împlinirea celor de folos întregii obşti, iar în contextul menţiunii Evangheliei duminicii,a vindecării bolnavilor de către Domnul, despre datoria purtării de grijă faţă de cei suferinzi, ce revine tuturor celor care Îl urmează, având în vedere că anul în curs este închinat acestora.

 

 

Copii din Protopopiatul Lipova s-au întors din tabăra de la Caraiman

În cadrul proiectului ,,Alege Şcoala”, proiect organizat de Patriarhia Română şi Fundaţia ,,World Vision România”, 28 de copii din 15 parohii ale protopopiatului Lipova din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, au fost trimişi în perioada  22-27 iulie 2012 în tabără la mănăstirea ,,Înălţarea Sfintei Cruci”-Caraiman, judeţul Prahova. Tabăra de creaţie a avut printre obiective prevenirea şi combaterea fenomenului de abandonare timpurie a şcolii.  Perioada în care copiii s-au bucurat de această tabără a fost.

La întoarcere aceştia au fost foarte fericiţi mai ales că majoritatea dintre ei au obţinut multe diplome şi premii la cele trei secţiuni la care au participat (trei grupe: creaţie, religie şi pictură). ,,Am avut posibilitatea de a vedea locuri frumoase, de a învăţa lucruri noi, mi-am făcut prieteni noi şi am experimentat munca în echipă” a mărturisit eleva Medre Ana Maria din Parohia Bătuţa.

Printre premianţii Protopopiatului Lipova s-au numărat: Hangan Claudiu –premiul I la creaţie ( Covăsănţ), Cimponeriu Bianca –premiul I la creaţie ( Radna), Gligor Ana Maria –premiul I la pictură ( Zăbrani), Gligor Raul –premiul I la Religie (Zăbrani), Mateş Amalia –premiu special ( Covăsânţ), Medre Ana Maria –premiul II la creaţie ( Bătuţa), Bărnău Dănuţ- premiul II la pictură (Chesinţ), Raicu Gabriel –premiul II la Religie ( Chesinţ), Gheorghevici Dean –premiul III la Religie (Chesinţ), Henţ Ana Maria –premiul III la creaţie (Covăsânţ).

De asemeni copii au mărturisit bucuria de a fi vizitaţi în tabără de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, care i-a binecuvântat dăruindu-le reviste şi iconiţe.

 

 

Spiritualitate şi tradiţie strămoşească – misiunea copiilor din Şiria în parohia Chesinţ

Duminică 29 iulie 2012, credincioşii parohiei Chesinţ, protopopiatul Lipova au trăit alături de preotul paroh Aurelian Popa momente de înălţare duhovnicească, prilejuite de prezenţa Corului de copii “Arhanghelii” al Bisericii Ortodoxe din Şiria, coordonaţi de către doamna preoteasă Angela Botezatu şi preotul Iulian Dimitrie Botezatu, alături le-a stat mai mulţi părinţi ai copiilor.

Copiii înveşmântaţi în straie de sărbătoare specifice meleagurilor şiriene au trezit în sufletul credincioşilor prezenţi în sfântul locaş un sentiment profound de adâncă emoţie exprimat de legătura deosebită dintre spiritualitate şi tradiţia strămoşească. Noi ştim că Biserica este aceea care a avut o contribuţie definitorie în păstrarea uninităţii şi identităţii poporului român într-un climat adesea perturbat de tensiunile, care au avut loc de-a lungul istoriei. Astăzi este imperios necesar să ne întoarcem la valorile promovate de înaintaşi noştri să credem în unitate şi să fim mândri că suntem români şi că facem parte dim marea familie a ortodocşilor.

Copii au cântat împreună cu îngerii imnele liturgice pentru ca mila Bunului dumnezeu să se reverse peste cei prezenţi.Preotul Iulian Botezatu a rostit cuvântul de învăţătură la duminica a VIII-a după Rusalii (a Înmulţirii pâinilor) unde a făcut referiri la misiunea apostolatului social, datorie care trebuie implintă de fiecare credincios în parte. Bucuria credicioşilor a continuat şi după încheierea Sfintei Liturghii pentru că au asculta un buchet de pricesne oferite de corul de copii.

Părintele Aurelian Popa a mulţumit copiilor pentru răspunsurile oferite la sfânat Liturghie şi a rugat pe Bunul Dumnezeu să le călăuzaescă paşi şi să-i întărească în credinţa ortodoxă.

La final copii împreună cu cei care i-au insoţit au fost invitaţi la o agapă pregătită cu multă dragoste de către părintele paroh Aurelian Popa.

ZIUA DRAPELULUI, SĂRBĂTORITĂ LA ARAD

Sărbătorirea zilei Drapelului României în municipiul Arad, , a început la Catedrala Arhiepiscopală cu hramul Sfânta Treime ,prin slujba de sfinţire a Drapelului,pregătit din ajunul zilei şi găzduit de Catedrala.

Slujba de sfinţire a drapelului României, a fost oficiată de către IPS. Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al  Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi. La slujba de sfinţire au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, comandantul Centrului militar Judeţean Arad, un pluton de militari din Garnizoana  Arad şi credincioşii participanţi la slujba de dimineaţă din Catedrală. La sfârşitul slujbei, IPS Sa a rostit o  alocuţiune arătând simbolistica culorilor drapelului României şi datoria de constiinţă a fiecărui fiu al naţiunii române de a-l cinsti, după cuviinţă. Potrivit ceremonialului de sfinţire a drapelului României, IPS Sa a înmânat drapelul sfinţit, subprefectului Judeţului Arad iar acesta Comandantului Gărzii Port Drapel, spre a fi înălţat pe catarg.

Într-o procesiune, Drapelul sfinţit a fost dus din Catedrala Archiepiscopală în faţa Palatului administrativ al Jud. Arad, unde a fost aşteptat de reprezentanţii autorităţilor locale, reprezentanţii Garnizoanei militare Arad şi un număr impresionant de cetăţeni ai municipiului Arad. Dpă rugăciunea de binecuvântare a ridicării drapelului, rostită de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, drapelul a fost ridicat pe catarg în timpul intonării Imnului naţional de către fanfara Centrului Militar Arad. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea militară.

 

Popas la crucea Sfântului Visarion Sarai

Lipova, oraşul care ,,respiră istorie”, este punctul turistic ce an de an atrage turişti din toate colţurile lumii. Aflat pe malul stâng al Mureşului, acesta îngemănează trei unităţi geomorfologice : Munţii Zărandului, Podişul Lipovei şi Câmpia Panoniei, făcând ca împrejurimile să reprezinte  o complexitate fizico-geografice cum puţine localităţi din ţară o au.

Unul din punctele centrale de atracţie ale acestor meleaguri bănăţene este biserica mănăstirească şi fostă catedrală episcopală ortodoxă din Lipova, despre a cărei existenţă se aminteşte de pe vremea lui Ludovic cel Mare (1342-1382), ctitorie atribuită de tradiţia locală cnejilor români de pe Mureş, cu ajutorul lui Basarab I ,,Întemeietorul” imediat după anul 1330. Aici există un muzeu în care pot fi văzute obiecte vechi de cult, carte veche (sec. XV, XVII, XVIII), icoane pe lemn, potire, cruci, candele brâncoveneşti lucrate în argint.

De asemeni în biserică putem vedea un anvon suspendat , stema istorică a Ţării Româneşti, pomelnicul eroilor din cele două Războaie Mondiale, o pictură exterioară de Nedelcu Popovici -1732-, reprezentând pe ,,Avram, Isac şi Iacob”, ,,Acoperământul Maicii Domnului”,  şi ,,Judecata de apoi”.

Momentul istoric central care a marcat viaţa spirituală pe aceste meleaguri lipovane este  reperat în secolul XVIII prin prezenţa aici a călugărului Visarion Sarai. Mişcarea românească de la 1744 din Transilvania şi din Banat, dezlănţuită de propovăduirea Călugărului Visarion, apare în perspectiva istoriei ca parte a luptei de secole duse de popor pentru libertate naţională şi religioasă, pentru dreptate şi omenie. Cuvântul său simplu, spus cu suflet deschis, e scânteia care răscoleşte adânc conştiinţa maselor şi zădărniceşte în câteva săptămâni înfăptuirile unei jumătăţi de veac de asupriri.

Protopopul Nicolae Stoica a consemnat spusele martorilor şi ale tatălui său, privind călătoria :„norod din Mehadia, Ruşava (Orşova) şi din sate a-l vedea şi a-i blagoslovi au alergat, pi la Timişoara păn la Lipova l-au petrecut ca pre un sfânt… prin Vinga la Pacraţi pustă, 3000 de ţărani cu coasăle a cosi veniţi, tot ciopoară nainte alergând, coasăle lepădând, nainte îngenunchea, să închina, îi blagoslovea, mânile îi săruta şi iar fuga cu coasăle nainte alerga, păn la Lipova”.

Alegerea acestui centru românesc cu străvechi tradiţii ortodoxe, cu meseriaşi vestiţi şi cu o viaţă comercială intensă, a fost bine gândită. Spre el au gravitat până târziu părţile arădene, bănăţene şi bihorene, atunci supuse presiunilor pentru uniaţie. Pe o colină  la marginea oraşului, Visarion ridică o cruce de lemn care se păstrează şi astăzi în una din absidele exterioare ale bisericii istorice din Lipova. Lângă cruce a apărut un izvor, rămas în amintirea localnicilor cu denumirea „Izvorul Sfântului” . Aici la cruce Visarion în cuvinte scurte dar pătrunzătoare a îndrumat creştinii spre a se feri de rătăcirile iezuiţilor care căutau să strice credinţă strămoşească.

În prima jumătate a lunii martie 1744 Visarion a plecat din Lipova spre Dobra, jud. Hunedoara,  dar pelerinii vor continua încă mult timp să-şi găsească lângă crucea înălţată de acesta,  liniştea şi încrederea în mai bine. Această cruce a rămas un simbol al vrerilor de dreptate şi de libertate, producând la vremea respectivă îngrijorarea conducerii administrative din Timişoara care a ordonat atunci oficiului districtual din Lipova să distrugă toate construcţiile ridicate în apropierea crucii pentru adăpostirea pelerinilor, spre a evita tumultul, dar să lase neatinsă crucea.

De atuni şi până astăzi crucea Sfântului Visarion Sarai, adusă în curtea Bisericii din Lipova,  dă mărturie peste veacuri că aici credinţa autentică primită prin ,,trimişii” lui Dumnezeu pe pământ este păstrată cu sfinţenie din generaţie în generaţie, având exemplu pilduitor pe Sfântul Visarion, cel care s-a jertfit pentru păstrarea credinţei strămoşeşti.

 

Hram la mănăstirea Feredeu

Situată în podgoria Aradului, mănăstirea Feredeu din protopopiatul Lipova, purtând hramul Sfântului prooroc Ilie, a primit, ca în fiecare an, vizita Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei. Înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în prezenţa unui număr mare de pelerini, veniţi din împrejurimi sau mai de departe, a autorităţilor locale şi a reprezentanţilor unor culte religioase.

La timpul cuvenit, în cuvântul de învăţătură rostit, sub genericul ,,omul lui Dumnezeu”, potrivit recunoaşterii contemporanilor în cuvinte redate de însăşi Sfânta Scriptură (III Regi 17,24), Înalt Preasfinţia Sa a făcut referire la marea lucrare a proorocilor Vechiului Testament, de veghere asupra credinţei adevărate şi dreptăţii în lume, de asemeni asupra trebuinţelor poporului în vremuri de strâmtorare sau neajunsuri. ,,Viaţa sfântului prooroc prăznuit arată vrednicia acestuia, în sensul menţionat, pentru care a şi fost încununat cu înălţarea minunată la cer. Imnul principal al zilei, între altele, îl numeşte ,,temeiul  proorocilor şi al doilea mergător al venirii lui Hristos” şi ca pe unul ce ,, bolile goneşte şi pe cei leproşi curăţeşte…şi celor ce îl cinstesc le izvorăşte tămăduiri”. Apostolul zilei (Iacob 5) este citit şi la Taina Sf. Maslu, căreia îi este închinat întregul an în Biserica noastră, iar Evanghelia (Luca 4) aminteşte zicerea: ,,doctore, vindecă-te pe tine însuţi !”, cu privire şi la virtuţile profetului Ilie şi ale lui Elisei, ucenicul său, vindecători trupeşti şi sufleteşti ai celor din vremea lor, bucurându- se, pentru mijlocirile lor, chiar de un cult popular. De aceea multe biserici şi mănăstiri sunt închinate Sf. Ilie, între care în eparhia Aradului, Feredeul, în Arhiepiscopia Timişoarei, Izvorul Miron- Româneşti şi mănăstirea de la Dobreşti, ctitorie a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi Izvorul de la Vasiova, în episcopia Caransebeşului ”, a  arătat ÎPS Timotei.

În încheierea praznicului, Prea Cuviosul Arhimandrit Ilarion, stareţul sfintei mănăstiri, a mulţumit ierarhului pentru participare şi pentru întreaga purtare de grijă arătată cu consecvenţă soborului şi nevoilor mănăstirii, de asemenea, clericilor prezenţi, pelerinilor care cercetează acest binecuvântat aşezământ monahal.