Etapa eparhială a Concursului naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul” în Arhiepiscopia Aradului

În data de 10 septembrie 2013, în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, s-a desfăşurat etapa eparhială a Concursului naţional de Muzică Bisericească ,,Lăudaţi pe Domnul”, începând cu ora 9:00. Ediţia din acest an se adresează corurilor parohiale mixte, la secţiunea interpretare şi compozitorilor de muzică bisericească la secţiunea compoziţie muzicală.

În Arhiepiscopia Aradului, s-au înscris 10 coruri parohiale mixte, din cele 4 protopopiate. Jurizarea a fost făcută de către Conf. Univ. dr. Mircea Remus Buta, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad; Arhid. Prof. Paul Tiberiu Ardelean, de la Seminarul Teologic Liceal din Arad şi preot Pavel Teodor.

Locul I l-a obţinut Corul Bisericii Ortodoxe Române din Curtici, prot. Arad. Corul s-a întemeiat, cu binecuvântarea chiriarhului, în luna octombrie a anului 1990 şi funcţionează până în prezent, fără întrerupere. A fost format la iniţiativa preotului paroh Nădăban Ilie şi a fost dirijat de către maestrul Volosciuc Gheorghe, iar din septembrie 2012 este condus de către actualul dirijor Ştefan Adrian Bugyi. De-a lungul anilor, corul dă răspunsurile la Sfânta Liturghie din duminici şi sărbători. În anul 1999 corul a fost invitat la ,,Săptămâna de rugăciune” la Valence, în Franţa, iar în vara anului 2000 a participat la punerea pietrei de temelie a Bisericii Ortodoxe din Viena. La toate acestea se mai pot adăuga participarea la concursurile de la Cenadul Unguresc, Orăştie, Macea, Ghiroda etc.  La faza eparhială a Concursului de Muzică Bisericească, corul s-a prezentat cu următoarele piese: Troparul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (autor Iosif  Fiţ); Irmosul Paştilor (de Fiodor Makarov) şi piesa de chinonic ,,Ţie se cuvine cântare…” (de I. Vorobchievici).

Locul II a fost câştigat de Corul mixt ,,Bunavestire” al Parohiei Gurahonţ, prot. Sebiş, condus de doamna prof. Nicoleta Brinda, prin interpretarea pieselor: Troparul Sfintei Cruci, glas I, de I. Brie; Irmosul Rusaliilor,  glas IV, de I. Brie şi chinonicul: ,,Să-L preamărim pe Domnul”, de M. Buta.

Pe locul III s-a calificat Corul mixt al Parohiei Ortodoxe Apateu, prot. Ineu, dirijat de preotul paroh Constantin Ilica. Corul  a interpretat: Troparul Rusaliilor, de Timotei Popovici; Irmosul Paştilor, de Timotei Popovici, după Macarov şi chinonicul: ,,Lăsaţi pruncii să vină la Mine”, de Ioana Ghica Comăneşti.

Înaltpreasfinţitul părinte Arhiepiscop Timotei, la finalul concursului le-a vorbit participanţilor despre importanţa cântării corale bisericeşti, mai ales în Eparhia Aradului, care a cunoscut mereu o tradiţie de afirmare prestigioasă. După aceea a adresat felicitări pentru întreaga muncă depusă pentru înfrumuseţarea slujbelor bisericeşti şi spre îmbogăţirea repertorilor corale ca şi pentru îmbunătăţirea interpretării.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a mai făcut amintire despre cunoscuţi compozitori şi dirijori locali care dau un sporit imbold acestei munci pe tărâm muzical, religios şi naţional.

La final a avut loc premierea corurilor câştigătoare, iar celelalte coruri au primit Diplomă de participare.

 

 

Naşterea Maicii Domnului prăznuită la Mănăstirea Arad-Gai

Cea dintâi sărbătoare mare a anului bisericesc, Naşterea Maicii Domnului a constituit pentru maicile şi pentru mulţimea pelerinilor prezenţi la Mănăstirea Arad-Gai, un prilej de alese bucurii duhovniceşti.

Sfintele slujbe: Vecernia, Utrenia, Taina Sfântului Maslu, în ajun, şi în ziua praznicului: Ceasurile liturgice, Slujba Aghiasmei Mici, Acatistul, Sfânta Liturghie, au fost săvârşite  de către un ales sobor de ieromonahi şi preoţi de mir.  La slujba privegherii din ajun şi la Sfânta Liturghie din ziua praznicului, sobor slujitor şi obştea monahală au avut bucuria de-al avea împreună rugător pe Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

În cuvântul de învăţătură rostit la cele două slujbe, cu tema ,,Rânduială divină”, pe baza citirilor de praznic şi ale Duminicii dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, adică:  Pilde 9; Galateni 6; Filipeni 2; Luca 10 şi Ioan 3; ca şi a imnografiei zilei, a arătat că Naşterea Maicii Domnului, cea dintâi mare sărbătoare a anului bisericesc, este începutul istoriei Noului Legământ prin aceea că dezleagă blestemul asupra strămoaşei neamului omenesc pentru neascultarea de porunca dumnezeiască, aducând în loc binecuvântare şi viaţă înnoită spre dobândirea celei veşnice.

Amintind amăgirea Evei celei dintâi de către diavol, şarpele de aramă simbolizează şi jertfa de pe Golgota, făcând astfel legătura cu cea de-a doua Evă prin care Mântuitorul a venit în lume spre împăcarea omului cu Dumnezeu şi cu semenii săi. Sfântul Ap. Pavel lămureşte această lucrare cu răstignirea pentru lume prin urmarea crucii.

În acest cadru, la Sfânta Liturghie, după citirea Sfintei Evanghelii, către sfârşitul ecteniei întreite, s-au citit din Liturghier „rugăciunile pentru înmulţirea dragostei şi dezrădăcinarea urii şi a toată răutatea”, în urma apelului pentru pace al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Slujba a fost înfrumuseţată şi de hirotonia întru diacon a tânărului teolog Silviu Nicolae Faur.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul mixt ,,Naşterea Domnului” a Parohiei Micălaca Veche din Arad, cor cu activitate misionară cuprinsă în Proiectul Transfrontalier dintre Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia de Gyula – Ungaria. Cu această ocazie a fost prezent şi un grup de credincioşi din Ungaria, care au venit în semn de prietenie şi frăţietate ortodoxă, pentru a ne cunoaşte vestigiile trecutului, ca pe măsură ce ne vom cunoaşte mai bine să ne preţuim mai mult. De altfel, pentru a arăta bunele legături cu toate etniile şi cultele, în această parte de vest a ţării, dorim să specificăm că la Arad, în ziua de preajun a  praznicului Naşterii Maicii Domnului, a avut loc cea de-a opta ediţie a Festivalului Minorităţilor în Parcul Reconcilierii româno-maghiare, în prezenţa vicepreşedintelui Parlamentului European, Laszlo Surijan.

La finalul Sfintei Liturghii părintele Iacob Bupte, care este şi responsabil din partea Arhiepiscopiei cu Proiectul Transfrontalier, a mulţumit chiriarhului şi soborului pentru împreuna slujire, oaspeţilor veniţi din ţara vecină, precum şi preacuvioasei maicii stareţe stavrofora Magdalena Borteş pentru toată osteneala depusă împreună cu obştea, pentru buna pregătire a acestui praznic.

 

 

Două zile de hram la Mănăstirea Arad-Gai

În zilele de sâmbătă şi duminică, au fost prăznuite două dintre  hramurile  Mănăstirii Arad-Gai. Sărbătoarea ,,Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului” şi pomenirea Sfântului Cuv. Simeon Stâlpnicul, au adunat la aşezarea monahală de la marginea cartierului arădean Arad-Gai, numeroşi credincioşi şi preoţi, avându-l în frunte pe chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu.

Biserica nouă poartă hramurile: „Veşmântul Maicii Domnului”, „Brâul Maicii Domnului” şi „Acoperământul Maicii Domnului”, ce se sărbătoresc la 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie. Decizia stabilirii hramurilor a aparţinut Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei, care vizitează des această vatră monahală, odinioară reşedinţă de vară a ierarhilor străvechii eparhii arădene.

Duminică, în ziua Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul, atmosfera de sărbătoare a culminat cu slujba Sfintei Liturghii, săvârşită de Înaltpreasfinţitul părinte Arhiepiscop dr. Timotei, avându-i alături pe părintele arhim. Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din Eparhia Aradului, părintele protos. Matei Buliga, stareţul Mănăstirii Dobreşti, jud. Timiş, precum şi alţi slujitori.

Mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul sau Mănăstirea Gai a fost ridicată între anii 1760-1762 de către episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768) pentru veşnica sa pomenire şi pentru a fi folosită de urmaşii săi în scaunul episcopal al Aradului. Sfântul Simeon Stâlpnicul este patronul spiritual al mănăstirii.

În cuvintele de învăţătură la sfintele slujbe din aceste zile de sărbătoare, chiriarhul, pe temeiul pericopelor  biblice, îndeosebi Matei cap. 17, Luca cap. 4 şi 10, I Cor. 4, în cadrul mănăstiresc, a stăruit mai ales asupra ,,darului deosebirii”, adică a discernerii între bine şi rău, a comportării şi cumpătării în viaţă, cu ajutorul Maicii Domnului şi după exemplul Sfântului Simeon Stâlpnicul, dând stâlpului şi sensul de arătător al căii sfinţilor spre înălţimile cereşti. Cum ziua sfântului cade în indiction sau începutul anului bisericesc, stâlpul amintit ca întregitor al numelui celui pomenit, primeşte sensul de indicator pentru viaţa credinciosului, calendarul nostru ilustrând aceasta.

Istoria sfintelor locaşuri amintite se leagă şi de etapele înălţării acestora peste vitregiile vremii, care însă au dovedit tăria unităţii ortodoxiei.

La finalul slujbei, preacuvioasa maică stareţă stavrofora Magdalena Borteş, a mulţumit ierarhului, părinţilor slujitori şi credincioşilor pentru prezenţă şi pentru împreuna-rugăciune.

SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA MĂNĂSTIREA ARAD-GAI

La praznicul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, care încheie şirul marilor sărbători ale anului bisericesc şi este rânduit cu zi de post, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul, Arad-Gai, în fruntea unui sobor de ieromonahi şi preoţi.

În cuvântul părintesc de învăţătură, temeluit pe textul pericopelor Apostolului şi Evangheliei zilei (Faptele Apostolilor 13, Marcu 6) chiriarhul a evidenţiat valenţe legate de evenimentul trist al tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul, ,,cel mai mare dintre cei născuţi din femeie”, ca ilustrare a valorii fiinţei umane. În tâlcuirea cuvintelor Mântuitorului din Sfânta Evanghelie de la Marcu (6, 23 şi 8, 37-38), privind faptul că nimeni nu poate aduce vreo atingere vieţii, îndeosebi a celei de familie, niciuna dintre valorile lumii neputând egala pe cea a omului.

Mănăstirea Arad-Gai cu hramul ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” se află în cartierul de nord-vest al municipiului Arad şi a fost edificată între anii 1760 şi 1762, de către episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768), ca un ansamblu alcătuit dintr-un conac (reşedinţa pe timp de vară a episcopului), o biserică şi anexe gospodăreşti. Mănăstirea a constituit de-a lungul vremii şi constituie şi astăzi un loc de închinare şi alinare sufletească pentru numeroşii pelerini care îşi îndreaptă paşii spre acest aşezământ monahal. În prezent acesta este organizat ca mănăstire de maici cu viaţă de obşte. Muzeul mănăstirii cuprinde o valoroasă Colecţie de obiecte de artă bisericească a Arhiepiscopiei Aradului, icoane pe lemn din secolele  XVII- XIX, cărţi, manuscrise, veşminte şi alte obiecte de cult, multe cu valoare de patrimoniu.

Între anii 1999 şi 2002 a fost construit un nou corp de chilii; tot în acest an s-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică, închinată Maicii Domnului, ale cărei lucrări de pictură s-au încheiat în anul 2008, când locaşul a fost sfinţit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de un ales sobor de ierarhi. În exterior, biserica este împodobită cu 104 mozaicuri. Lăcaşul, înalt de 56 de metri şi lung de 58 de metri, îmbină stilul moldovenesc, la acoperiş, cu cel brâncovenesc, la pridvor.

Mănăstirea Arad-Gai, cu toate realizările ei în timp – biserica veche, biserica din lemn monument istoric, paraclisul de vară, biserica nouă şi clopotniţa – s-a constituit aici, în municipiul de pe Mureş, drept vatră de spiritualitate ortodoxă care dă mărturie peste vremi despre evlavia credincioşilor din zonă şi despre râvna vieţuitorilor aşezământului monahal pentru această ,,grădină a Maicii Domnului”.

 

Taina Sfântului Maslu pentru cei din închisoare

La Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, cel ce a pătimit în temniță, în Penitenciarul de Maximă Siguranță din Arad s-au marcat profundele semnificații ale acestui praznic prin slujirea Sfintei Taine a Maslului în biserica penitenciarului. În prezența unui număr mare de deținuți şi a personalului unităţii, momentul organizat de Asociația Filantropia Arad a Arhiepiscopiei Aradului, s-a bucurat de binecuvântarea ÎnaltPreasfințitului Arhiepiscop Timotei, de prezența Preacuviosului ieromonah Teodor Vid de la mănăstirea Hodoş Bodrog, a Preacucernicului Preot Gabriel Maris de la parohia Caporal Alexa, soborul de preoți fiind întregit de Preacucernicul Ciprian Cucu preot slujitor al penitenciarului, de ieromonahi de la Mănăstirea Feredeu.

Un sprijin deosebit, pentru ca bucuria acestei slujiri să fie deplină, a fost acordat de către doamna deputat Claudia Boghicevici și Fundația Pro Prietenia care au asigurat un set substanțial de produse de igienă pentru fiecare deținut participant, darul fiind întregit de câte o pâine preparată și coaptă tradițional în cuptoare țărănești prin osteneala enoriașelor din parohia Ciuntești, filia Vălanidin Protopopiatul Ineu.

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A IX-A DUPĂ RUSALII

În fiecare an, după praznicul Adormirii Maicii Domnului, Asociaţia Ortodoxă Oastea Domnului organizează la Arad, întâlnirea  anuală naţională, prilej de comuniune în rugăciune a membrilor din diferite zone ale ţării.  Şi în acest an, în duminica a IX a după Rusalii, la Catedrala veche din municipiul Arad, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, s-a desfăşurat programul liturgic, religios- spiritual şi cultural, care a constat din participarea la slujba Utreniei şi la Sfânta Liturghie arhierească, la programul de cuvântări, cântece şi poezie religioasă, la slujba Vecerniei. Au călătorit la Arad în vederea acestei  întâlniri fraţi ostaşi din judeţele Sibiu,  Timiş, Bihor, Hunedoara, Braşov şi Dolj, primiţi cu căldură de organizatori, alături de preoţii şi credincioşii Catedralei Vechi din Arad.

În cadrul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învăţătură intitulat ,, Biserica şi marea vieţii”, axat pe citatele biblice ale zilei (I Corinteni 3 şi Matei 14) ÎPS Arhiepiscop Timotei a învăţat că asemenea celor care, pentru a traversa marea, au nevoie de o ambarcaţiune, credincioşii numai cu ajutorul Bisericii pot trece de la ţărmul pământesc la tărâmul ceresc, corabia, ca simbol al Bisericii fiind  grăitor mai ales prin tâlcuirea Evangheliei zilei. ,, Marea Galileii devine icoană pentru toate mările şi oceanele lumii materiale şi spirituale, peste ale căror ape învolburate Dumnezeu proniază misiunea Bisericii Sale. O ,,mare comună” a celor trei continente cunoscute în antichitate, imperiul roman, înăuntrul şi în afara căruia s-a întins creştinismul, a fost nucleul unei civilizaţii pentru marile religii sau curente care au construit temelia civilizaţiei ce prospectează şi astăzi viitorul. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, care sunt omagiaţi pe parcursul anului, au dat garanţie propăşirii binelui lumii, sub semnul Crucii înălţate pe cupola Bisericii ce închipuie Universul”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa. După Sfânta Liturghie s-a oferit de către gazde o agapă frăţească în locaşul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, situată în apropierea Catedralei.

De la orele 14, fraţii ostaşi s-au adunat iar în Catedrală, pentru a-L slăvi pe Dumnezeu prin programul duhovnicesc de rugăciune, cântări, poezii şi cuvântări îndătinat acestor întâlniri. Şirul cuvântărilor a fost deschis de către Preaonoratul Părinte Traian Micoroi, consilier bisericesc al Eparhiei Aradului şi preot slujitor la Catedrala Veche din Arad, care a urat bun-venit participanţilor şi a vorbit despre misiunea Oastei Domnului în contextul societăţii noastre contemporane. Au urmat la cuvânt fraţii ostaşi: Popa Mihai (Urseni – Timiş), Tudor Marin (Craiova), Uscatu Gheorghe (Arad), Ile Nicolae (Beiuş), Aftanasă Gheorghe (Braşov), Aurel Matei (Sibiu) şi pr. Adrian Murg (Arad).

Prezent şi la programul Oastei Domnului din  dupăamiaza zilei, Chiriarhul, punctând şi contextul aniversar în care se împlinesc 90 de ani de la înfiinţarea acestei mişcări duhovniceşti în sânul Bisericii noastre, a vorbit despre lucrarea acesteia pentru consolidarea familiei creştine, ca fiind de mare actualitate pentru misiunea creştină în lume, aceasta întrucât, potrivit opiniei generale familia este temelia societăţii, dar, în acelaşi timp este şi Biserica în miniatură, în cadrul celei mari, trupul tainic al Mântuitorului.

Părintele profesor dr. Adrian Murg, coordonatorul activităţilor Oastei Domnului în eparhie, preoţii parohi: Traian Micoroi, Ioan Tulcan şi Teodor Pavel de la Parohia Arad- Centru, precum şi fraţii ostaşi au exprimat cuvinte de mulţumire ÎPS Timotei pentru participare, pentru cuvintele de învăţătură şi îndemnurile părinteşti  transmise.

 

Festivalul Românilor de Pretutindeni – Ediţia a IV a- Covăsînţ 2013

Pe parcursul a două zile, sâmbătă 17 şi duminică 18 august 2013, în Parohia Covăsînţ, protopopiatul Lipova, din Arhiepiscopia Aradului s-a desfăşurat cea de a IV-a ediţie a Festivalului Românilor de Pretutindeni, manifestare cultural-spirituală iniţiată în anul 2010 în această comunitate  cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei de către Preotul paroh Mihai Octavian Blaj. La această ediţie au participat grupuri folclorice ale românilor din Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, şi din ţara gazdă.

În prima zi, la Tabăra Ortodoxă de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Româneşti a Parohiei Covăsînţ, fiecare grup participant a preparat o mâncare specifică zonei de unde provine, realizându-se astfel o interrelaţionare şi o cunoaştere între membrii grupurilor, nu numai în ceea ce priveşte arta cântecului şi a jocului ci şi a artei culinare.

Duminică la ora 10 oaspeţi şi gazde au participat la slujba Sfintei Liturghii în biserica din Covăsînţ,  oficiată de către  Preacucernicul Preot Ioan Armaşi, consilier patriarhal, delegatul Patriarhiei Române, în sobor cu părintele Mihai Blaj – preotul paroh şi preoţii care au însoţit grupurile de români.

După amiază, pe stăzile localităţii, gătită sărbătoreşte,  a avut loc parada portului popular, alaiul deplasându-se din faţa bisericii parohiale la Tabăra Ortodoxă de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Româneşti, unde a debutat spectacolul folcloric.

Prezent la manifestare, alături de Preasfinţitul Siloan, episcopul românilor ortodocşi din Ungaria, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a adresat, în debutul programului,  un cuvânt de învăţătură tuturor celor prezenţi, în cadrul căruia a evidenţiat faptul că două lucruri îi unesc pe românii de pretutindeni: credinţa ortodoxă şi tradiţiile străbune, într-o unitate frăţească, în anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. ,, Într- un imperiu foarte întins, prin proclamarea libertăţii generale de credinţă, strămoşii noştri romani au acţionat în sensul unei deschideri către toate popoarele, dar bazându- se pe unitatea lor”, a arătat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei..

Pe scenă au urcat corurile: ,,Bunavestire” al Parohiei Ortodoxe Covăsînţ, corul parohiei Ghioroc, după care  au evoluat românii din Timoc – Serbia, Vidin – Bulgaria, Gyula – Ungaria Cernăuţi – Ucraina, Voivodina- Serbia, Chişinău – Republica Moldova, precum şi formaţia de jocuri populare tradiţionale – ,,Păstrătorii Tradiţiei” ai Parohiei Ortodoxe Covăsânţ.

Momente deosebite le-a creat interpretul de muzică popularăNicolae Furdui Iancu, acompaniat de orchestra „Crai Nou” din Alba Iulia. În mai multe rânduri spectatorii s-au ridicat în picioare, ovaţionând, apoi s-au prins într-o horă a frăţiei.

Organizatorii acestui  festival au fost Parohia Ortodoxă Covăsînţ şi Asociaţia „Păstrătorii Tradiţiilor Româneşti” cu sprijinul următoarelor instituţii: Ministerul Afacerilor Externe- Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Patriarhia Română – Sectorul Comunităţi Externe, Arhiepiscopia Aradului, Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad, Primăria Comunei Covăsînţ.

 

 

TÂRNOSIRE DE BISERICĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În duminica a VIII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din satul Avram Iancu, parohia Vasile Goldiş, Protopopiatul Ineu, pentru a săvârşi slujba de târnosire a bisericii cu hramurile: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Sfinţii Trei Ierarhi.

La sosire Chiriarhul, însoţit de Preotul Iacob Bupte, vicar eparhial, a fost întâmpinat cu un cuvânt de bun venit de Preacucernicul Părinte Moise Nica, Protopop al Ineului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, de copiii şi tinerii satului care au oferit Înalt Preasfinţiei Sale flori, de numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi.

În  cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, axat pe citirile biblice ale zilei (I Cor. 1 şi Mat. 14), sub titlul ,,Biserica şi pâinea”, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că nu doar o dată Mântuitorul a săturat milţimile, relatării duminicale a sfântului evanghelist Matei, ceilalţi sfinţi evanghelişti dându-i fiecare amănunte întregitoare. ,,Ucenicul iubit, Sfântul Ioan, în acest context, redă şi cuvintele Mântuitorului despre păinea vieţii, atunci când rostim în rugăciunea Domnească ,,pâinea noastră cea de toate zilele”, neînţelegând doar pe cea materială ci şi pe cea spirituală; pâinea devine astfel realizare a comuniunii între oameni şi condiţionează pe cea cu Dumnezeu. Biserica o binecuvintează în sensul plenar, devenind însuşi Trupul Domnului Iisus Hristos, cu care se împărtăşesc credincioşii. În Biserica – instituţie întrevedem şi pe ceea ce reprezintă casa lui Dumnezeu în care încap credincioşii, în unitatea de care aminteşte apostolul zilei şi care totodată ilustrează evenimentul local. În legătura minunii propriu-zise, tot sfântul evanghelist Ioan arată că un tânăr a fost acela care a pus la îndemâna sfinţilor apostoli pâinile şi peştii, dovedind altruism şi generozitate faţă de semeni. Eroul naţional Avram Iancu, aşa cum îl prezintă istoria ţării şi cea bisericească, al cărui nume îl poartă localitatea, întruchipează astfel de virtuţi”, a spus ÎPS Timotei.

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, părintele paroh, Pavel Purice a adresat cuvinte de mulţumire Înalt Preasfinţiei Sale, soborului de preoţi, ctitorilor sfântului lăcaş, oficialităţilor prezente, şi credincioşilor.

Satul Avram Iancu face parte din comuna Cermei şi a luat naştere în anul 1925 prin emigrarea unor familii de moţi din localităţile Arieşeni şi Gârda. Biserica a fost construită între anii 1991-1995, în formă de navă, pe fundaţie de beton, zidită din cărămidă şi acoperită cu ţiglă. Pictura a fost executată în anul 1994 în tehnica fresco. Lucrările de contrucţie a noii biserici au fost realizate şi conduse de către domnul inginer Nicolae Paşca, un bun fiu al satului, în memoria părinţilor săi înmormântaţi aici. Tot dânsul a suportat şi lucrările de pictură din Altar împreună cu d-l Vasile Negrea, cărora, în semn deapreciere ÎPS Timotei le-a conferit diplome de merit.

În seara zilei Înaltpreasfinţitul Timotei a participat în Parohia Covăsînţ, protopopiatul Lipova, la deschiderea oficială a Festivalului Românilor de Pretutindeni, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Covăsînţ, în parteneriat cu alte instituţii, între care Patriarhia Română şi Ministerul Afacerilor Externe.

 

 

Maica Domnului prăznuită în Arhiepiscopia Aradului

În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, potrivit obiceiului îndătinat, a fost întâmpinat de obştea monahală, în frunte cu Preacuviosul Arhimandrit Nestor Iovan, stareţul mănăstirii şi de miile de pelerini, la străvechea mănăstire Hodoş-Bodrog, oază de spiritualitate a Banatului şi Câmpiei Arădene. La paraclisul de vară, înconjurat de soborul ieromonahilor, preoţilor şi ieriodiaconilor, chiriarhul  a oficiat oficiat slujba de Priveghere.

În noapte, ÎPS Timotei a slujit Utrenia, urmată de Prohodul Maicii Domnului la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad.

În ziua praznicului, ÎPS Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Hodoş-Bodrog înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi. În cuvintele de învăţătură rostite în cadrul  sfintelor slujbe, în temeiul citirilor biblice ale slujbelor praznicului: paremii, apostole, evanghelii, chiriarhul a evidenţiat capitole din învăţătura despre Maica Domnului în Ortodoxie: Maica Domnului şi Sfânta Cruce; Maica Domnului şi Biserica, învăţând că viaţa Preacuratei Maici ilustrează urmarea Crucii, iar lucrarea Bisericii, puterea acesteia. ,, Temeiurile biblice ale cultului Maicii Domnului, îmbrăcate în frumuseţea imnelor bisericeşti întăresc pe bunii credincioşi în credinţă şi dragoste faţă de aceea care este ,,bucuria a toată lumea” şi care, ca ocrotitoare a sfintelor locaşuri adună obştea acestora spre unitate creştină şi ajutor ceresc”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

După binecuvântarea şi participarea la agapa oferită în trapeza mănăstirii, ÎPS Timotei, ca în fiecare an la acest praznic, a efectuat, la invitaţia preotului paroh Liviu Pamfiloiu şi a credincioşilor, o vizită canonică în parohia Firiteaz, protopopiatul Arad, cu prilejul hramului. În seara praznicului ÎPS Timotei a fost oaspetele preoţilor şi credincioşilor prezenţi în biserica monument istoric a parohiei Lipova, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ierarhul a participat la slujba Sfântului Maslu si a Paraclisului Maicii Domnului, în ambele locuri  rostind un părintesc cuvânt de învăţătură despre importanţa şi folosul preacinstirii Maicii Domnului.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost prăznuită în toate bisericile şi mănăstirile din Arhiepisopia Aradului într-o atmosferă de aleasă spiritualitate, multe dintre locaşurile de cult din cuprinsul eparhiei purtând hramul praznicului.