Slujire arhierească în Parohia Şepreuş

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, credincioşii Parohiei Şepreuş, din Protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului.  Înalt Preasfinţia Sa a efectuat o vizită pastorală, fiind întâmpinat, în faţa bisericii, de către preotul paroh Florin Borca, de oficialităţile locale, de numeroşi credincioşi, de copiii şi tinerii comunei, care i-au oferit flori. În biserica parohială cu hramul „Bunavestire”, ÎPS Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu preotul paroh şi diaconul Dan-Marius Braiţ, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii,  sub titlul ,,Comoara inimii”, având temei pericopele biblice ale duminicii (romani 13, Matei 6) Înalt Preasfinţitul Timotei a insistat mai ales asupra priorităţilor spirituale într-un timp şi spaţiu pământesc ce anticipă însă împărăţia cerurilor prin strădania creştină. ,,Timpul Postului Mare face parte tocmai dintre aceste perioade ale anului bisericesc care angajează grija ceştinului de a afirma dorul de reîntoarcere în raiul pierdut de cel dintâi Adam, pe calea ce o deschide Cel de al doilea, adică Iisus Hristos Mântuitorul, precum arată şi denumirea duminicii. Darurile cereşti sunt comoara adevărată cu care este îndemnat să conlucreze cu întreaga fiinţă fiecare credincios”, a arătat  Înalt Preasfinţia Sa.

Tot aici, în după-amiaza aceleiaşi zile Înalt Preasfinţitul Timotei a participat la Taina Sfântului Maslu de obşte, cuvântul de învăţătură fiind rostit, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale de către părintele Daniel Dumitru de la Parohia Ţipari, care a scos în evidenţă importanţa şi folosul Postului în viaţa credinciosului frumuseţea slujbei fiind sporită de răspunsurile date de corul parohiei.

Sub prezidarea Înalt Preasfinţiei Sale s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului pastoral-misionar Chişineu-Criş, coordonat de către preotul Liviu Savulov de la Parohia Chişineu-Criş I.  Tema centrală a consfătuirii – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Locurile Sfinte, a fost susţinută de către preotul paroh florin borca. În referatul prezentat acesta a arătat că între multele şi măreţele realizări ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena se numără şi construirea mai multor biserici la Locurile Sfinte, precum biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim supranumită şi Biserica Sfintei Învieri (Anastasis) şi biserica Naşterii Domnului de la Betleem.  În susţinerea temei părintele a prezentat aceste locuri sfinte în expunere video. În a doua parte a Cercului pastoral-misionar, părintele  au fost dezbătute teme cu caracter pastoral- misionar şi liturgic: Spovedania şi Împărtăşirea copiilor- Cum le promovăm?; Cum promovăm cântarea omofonă.

În încheierea Cercului pastoral-misionar, preotul paroh a adus mulţumiri Înalt Preasfinţiei Sale pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi, precum şi credincioşilor prezenţi în Sfânta Biserică.

 

 

MAMA, FIINŢA CEA MAI DRAGĂ

Vineri, 8 MARTIE, Parohia Chişineu-Criş II a fost gazda unui eveniment deosebit. În cadrul parteneriatului Şcoală- Biserică, asigurat de către profesorii de Religie de la Liceul Teoretic,,Mihai Veliciu’’ din oraşul Chişineu Criş, Cosmin Lipovan şi Florin Pavel  aici s-a desfăşurat proiectul educaţional ,,Mama- fiinţa cea mai dragă”. În biserica parohială purtând hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, după rugăciunile începătoare, rostite de preotul paroh, Cantemir Lipovan, grupul folcloric ,,Floricica” al clasei a-II-a A, coordonat de învăţătoarea Doina Urzică şi profesoara Janina Moţ, a prezentat un impresionant moment artistic, având ca obiectiv cinstirea femeii mamă, bunică, soră, colegă, prin cântece şi poezie. În prezenţa părinţilor, în special a mămicilor, dar şi a unui mare număr de enoriaşi din parohie şi din parohia învecinată, Chişineu Criş I, micii artişti s-au întrecut în a crea momente de mare încărcătură emoţională, puternic trăite de auditor, în ochii multora mijind lacrimi de emoţie.

În cadrul programului un moment deosebit de emoţionant a fost oferit de profesorul de Religie, Florin Pavel care a interpretat, cu multă caldură în glas, cântecul ,,Rugăciunea mamei”, impresionând auditoriul.

Programul cultural- spiritual s-a încheiat în aceeaşi notă emoţională, micii elevi oferind flori şi câte o felicitare mamelor prezente, precum şi celorlalţi participanţi.

 

Seară duhovnicească în Parohia Apateu

Credincioşii Parohiei Apateu, din Protopopiatul Ineu au trăit bucuria participării la o seară duhovnicească în Biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”. Această seară a fost prilejuită de întâlnirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Ineu.

Seara a debutat cu săvârşirea Sfintei Taine a Maslului, care s-a oficiat începând cu ora 16. Cei doisprezece preoţi şi un diacon au înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul acestei Sfinte Taine a Bisericii. Frumuseţea slujbei a fost sporită de răspunsurile date de corul parohiei.

Sub prezidarea părintelui protopop, Moise Nica, în biserică s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului pastoral-misionar Ineu. Tema centrală a consfătuirii a fost: „Constantin cel Mare şi înnoirea Imperiului” susţinută de către preotul Constantin Ilica, parohul locului. În referatul prezentat, părintele a arătat că: „anul acesta a fost numit Anul Omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, cei numiţi Sfinţii întocmai ca Apostolii. Sfântul Împărat Constantin cel Mare (306-377) este una dintre personalităţile de seamă din istoria universală. Până la el, Biserica a îndurat grele persecuţii din partea împăraţilor romani. Convertirea lui la creştinism a însemnat o mare cotitură în istoria acestuia, căci prin publicarea Edictului de Toleranţă Religioasă de la Mediolanum din anul 313, Constantin a asigurat Bisericii, deplina libertate în tot Imperiul Roman. Politica lui religioasă este caracterizată mai ales prin câteva fapte de importanţă majoră: actul de libertate religioasă de la Mediolanum din anul 313; alegerea unei noi reşedinţe imperiale; convocarea Sinodului I Ecumenic- Niceea – 325. Îl cinstim împreună cu mama sa Elena, în fiecare an la 21 mai, pentru că a fost personalitatea căreia Dumnezeu i-a descoperit semnul ceresc (Sfânta Cruce) ca armă de biruinţă şi pentru că,  a schimbat faţa lumii prin trecerea sa la creştinism şi declarându-se apărătorul creştinilor.”

În a doua parte a Cercului, părintele Ciprian Sălăvăstru, de la Parohia Moţiori, a prezentat tema: „Probleme pastorale şi liturgice în Taina Sfântului Botez, Taina Cununiei şi în slujba Înmormântătii”.

În încheierea Cercului pastoral-misionar, părintele paroh Constantin Ilica a adus mulţumiri părintelui protopop, colegilor preoţi, dar şi credincioşilor prezenţi în număr impresionant în Sfânta Biserică.

 

 

ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA XXXIV- A DUPĂ RUSALII

În Duminica a XXXIV- a după Rusalii, a Întoarcerii Fiului Risipitor, în biserica parohiei Arad- Grădişte din protopopiatul Arad, purtând hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Asociaţia Ortodoxă ,,Oastea Domnului” a organizat un amplu program comemorativ dedicat împlinirii a 125 de ani de la naşterea şi 75 de ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Iosif Trifa, întemeietorul mişcării de regenerare religios- morală ,,Oastea Domnului”, împlinirea a 90 de ani de la intemeierea acesteia şi trecerea celor 5 ani de la mutarea la Domnul a fratelui Moise Velescu, preşedinte al Asociaţiei, enoriaş al acestei parohii.

La programul desfăşurat pe parcursul întregii zile, fraţii ostaşi veniţi din diferite părţi ale ţării, dar şi credincioşii parohiei, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de soborul slujitor, în cadrul căreia, sub titlul ,,Dreptate şi îndreptare”, subliniind frumuseţea pildei Întoarcerii Fiului Risipitor,  a vorbit despre starea dintru început a omului, din care căzând, având deplina libertate a alegerii între bine şi rău, o poate recâştiga prin conlucrarea cu harul divin. A amintit, de asemenea, că Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena cu promulgarea libertăţii religioase prin Edictul de la Milan pentru imperiul roman, îndeamnă la analizarea a ceea ce înseamnă libertatea creştină, conformă voinţei lui Dumnezeu şi ascultării cuvântului Său.

La programul de după-amiază al Oastei Domnului, Înalt Preasfinţitul Timotei, reiterând pericopele zilei (I Corinteni 6 şi Luca 15), a arătat modul în care sărbătoririle şi comemorările prilejuite de această zi au trezit în conştiinţa celor prezenţi obligaţia de a continua lucrarea înaintaşilor în unitatea Bisericii, învăţăturile multiple din citirile zilei, prelucrate de cei ce au cuvântat, recitat versuri sau interpretând imne, relevând bogăţia Sfintei Scripturi în tălmăcirea Sfintei Tradiţii, spre mai mare folos duhovnicesc şi câştigarea mântuirii.

Preacucernicul Preot Viorel Roja, parohul locului, a adus mulţumiri chiriarhului pentru vizita pastorală, de asemenea oaspeţilor din cadrul Oastei Domnului pentru împreuna participare la momentele de comemorare şi înălţare duhovnicească.

OLIMPIADA DE RELIGIE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în această perioadă se desfăşoară în întreaga ţară etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie. În cadrul Arhiepiscopiei Aradului, această activitate s-a desfăşurat sâmbătă, la Seminarul Teologic Ortodox, cu participarea unui număr de 200 de elevi din 15 centre ale judeţului Arad. Elevii au fost însoţiţi de către profesorii de Religie care i-au pregătit, iar comisia, formată din cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal a alăcuit subiectele corespunzătoare pentru fiecare clasă în conformitate cu programa şcolară.

Pentru a evidenţia importanţa pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române o acordă acestei manifestări, expresie a preocupărilor elevilor din şcoli pentru ora de Religie, la debutul acestei importante competiţii a fost prezent Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a acordat elevilor participanţi arhierească binecuvântare şi i-a încurajat spre a obţine rezultate cât mai bune. De asemenea Înalt Preasfinţia Sa le-a vorbit despre evenimentul central al anului 2013 în Patriarhia Română- omagierea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, la 1700 de ani de la promulgarea Edictului de la Milano şi a arătat importanţa pe care o are legătura dintre Biserică şi Şcoală.

Chiriarhul a exprimat cuvinte de apreciere la adresa cadrelor didactice care predau Religia în şcolile din cadrul eparhiei, subliniind importanţa misiunii acestora şi calităţii actului educaţional pe care îl realizează, într-un context în care minorităţi agresive s-au lansat într-o campanie puternic mediatizată, pentru eliminarea religiei din învăţământul public. În final  Arhiepiscopul Aradului a urat concurenţilor şi dascălilor acestora succes deplin şi obţinerea unor rezultate care să facă cinste eparhiei arădene şi Bisericii noastre.

Pentru elaborarea lucrărilor concurenţii au avut la dispoziţie 3 ore. În după amiaza aceleiaşi zile s-a procedat la corectarea lucrărilor. După anunţarea rezultatelor şi încheierea termenului formulării eventualelor contestaţii, concurenţii care au obţinut locul 1 la etapa judeţeană, se vor califica la cea naţională care va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, în perioada  1-5 aprilie.

 

 

Complex de servicii sociale la Arhiepiscopia Aradului

În prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în ziua de 25 februarie a.c. au fost aduse mulţumiri tuturor binefăcătorilor, ostenitorilor şi donatorilor Cantinei “Sfântul Ierarh Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului, cu prilejul împlinirii a şase ani de neîntreruptă activitate la fiecare sfârşit de lună februarie. Acestaşe zământ a luat fiinţă în urma unei trebuinţe manifestată în rândul persoanelor fără nici un venit sau cu venituri reduse, a vârstnicilor singuri sau a familiilor cu mulţi copii şi fără posibilitate de întreţinere şi care, zi de zi, solicitau sprijin pentru o pâine şi alimente. La îndemnul Chiriarhului, prin bunăvoinţa credincioşilor arădeni, a societăţilor specializate în produse sanitare şi cu implicarea celor înderptăţiţi, la 27 februarie 2007 se săvârşea slujba sfinţirii şi darea în folosinţă spre folos obştesc a obiectivului social aşezat sub purtarea de grijă a Sfântului “hrană şi bucurie celor ce aleargă către el, pâine de hrană neîmpuţinată celor lipsiţi, mare făcător de minuni”.

S-au scurs şase ani în care am văzut şi am simţit cu prisosinţă ajutorul Sfântului în lucrarea săvârşită în slujba semenilor, răstimp în care familii şi societăţi, oameni darnici şi brutării pun mână de la mână şi sprijină efortul Arhiepiscopiei Aradului de a asigura pâinea cea de toate zilele şi hrana caldă în fiecare zi de luni până vineri, pentru 70 – 80 persoane. Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Sfântului care „varsă mir de mult preţ la toată lumea” care a trimis mereu oamenii cu suflet mare şi au făcut cu putinţă să se ajungă la acest ceas de mulţumire şi recunoştinţă.

Tot în aceeaşi zi a fost dat în folosinţă un nou aşezământ spre folosul celor mici, anume Centrul de zi „Naşterea Maicii Domnului”. Centrul de zi ”NaștereaMaiciiDomnului”, ne-a spus d-şoara Carmen Crişan, coordonatoarea aşezământului, urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţa, creştere şi educaţie, printr-un program de servicii educaţionale, sociale, psihologice şi medicale oferite în cadrul centrului. Înfiinţarea lui a fost posibilă şi prin dăruirea elevilor şi a profesorilor participanţi în Campania “Dăruieşte şi tu, un copil va zâmbi de Crăciun”, precum şi prin sprijinul familiei Heredea.

Centrul de zi urmăreşte promovarea reabilitării bazate pe comunitate pentru copii aflaţi în dificultate şi a familiilor marginalizate prin susţinerea parteneriatului social ca modalitate de implicare activă şi asumare a responsabilităţii sociale.

Centrul oferă copiilor din medii defavorizate conditii de educatie după orele de şcoală, pentru a-i feri în perioada cea mai vulnerabila de  „atracţiile” străzii, de subcultura  cartierelor, de invazia de prost gust, de incultură şi lene intelectuală.

Chiriarhul Aradului le-a dăruit celor mici darurile pregătite la început de participare a lor la activităţile specifice, ce nădăjduim să fie în folos personal, precum şi a familiilor copiilor ce vor găsi un spaţiu adecvat pentru a beneficia de sprijin la teme, activităţi recreative şi de socializare, atelierul de creativitate, masa zilnică, consiliere socială, sprijin material, evaluare şi consiliere psihologică pentru copii şi aparţinători, asistenţa spirituală a familiei şi a copiilor implicaţi în program, asistenţa medicală şi asigurarea igienei individuale a copiilor, educaţie sanitară, activităţi de educaţie parentală (şcoala părinţilor).

 

Itinerar arădean în Duminica a XXXIII-a

În Duminica Vameşului şi a Fariseului, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală în parohia Mădrigeşti, protopopiatul Sebiş, păstorită de Părintele Lucian Ioan Ştefănuţ. În faţa  bisericii din filia Buceava, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, chiriarhul a fost întâmpinat de copiii şi tinerii satului, îmbrăcaţi în straie populare, de reprezentanţii administraţiei locale şi de  un mare număr de credincioşi. Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu preotul paroh şi diaconul Marius Braiţ, în prezenţa enoriaşilor.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi Înalt Preasfinţia Sa a arătat că pilda Evangheliei duminicii a XXXIII-a şi sfaturile Apostolului(Luca18, II Timotei 3), mai ales pentru cei tineri, au în vedere ţinuta creştinului în Biserică şi societate, cea dintâi veghind la propăşirea celeilalte. ,,Virtutea smereniei face a cunoaşte în adâncul conştiinţei puţinătatea rrealizărilor fiecăruia faţă de mulţimea posibilităţilor. De aceea numai ea înalţă spre desăvârşire”, a arătat Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

În după-amiaza aceleiaşi zile Înalt Preasfinţia Sa a participat, în biserica parohială cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Mădrigeşti, la slujba Tainei Sfântului Maslu de obşte,  în cadrul căreia a vorbit preoţilor şi credincioşilor prezenţi despre începutul perioadei Triodului, care îndemană pe întregul său parcurs, prin prisma citirilor duminicale şi a slujbei Sfântului Maslu la cercetarea conştiinţei spre recunoaşterea greşelilor, nutrirea dorinţei îndreptării în întâmpinarea sărbătorii pascale.

Sub prezidarea Înalt preasfinţitului Timoteri, în locaşul sfintei biserici s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului misionar preoţesc Gurahonţ, coordonat de către Preotul Dorel Moţ. Tema centrală: ,,Sfântul Constantin cel Mare. Medalion istoric”, a fost susţinută de către Preotul Ioan Florea de la parohia Dieci,  cât şi temele cu caracter pastoral- misionar şi liturgic: ,,Preotul om al lui Dumnezeu şi omul bisericii” şi  ,,Sfânta Liturghie – Cum promovăm cântarea în comun?”, moderate de părintele coordonator au oferit IPS Timotei prilejul de a concluziona asupra celor prezentate, asupra îndatoririlor duhovniceşti ale preoţilor faţă de enoriaşii lor, în sensul de a-i face, atât prin mijlocirea  pastoraţiei collective, cât şi a celei individuale, aceasta şi cu referire la viaţa creştină din epoca Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, omagiaţi în acest an.

La final, preotul paroh a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor de pe aceste meleaguri, de asemeni a mulţumit preoţilor şi credincioşilor prezenţi.

 

Cerc pastoral-misionar în parohia Odvoş

Duminică, 24 februarie 2013, în biserica parohială ,,Bunavestire” (construită între anii 1868-1870), din parohia Odvoş, Protopopiatul Lipova, a avut loc cea de a doua consfătuire din acest an a Cercului misionar-pastoral preoţesc Radna, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei de către Preacucernicul Preot Ioan Jidoi. În debutul consfătuirii un sobor preoţesc a oficiat slujba Vecerniei, la care au participat  şi credincioşii din Parohie.

Preotul paroh Cosmin Corâci a susţinut tema ,,Biserica în timpul lui Constantin cel Mare”, evidenţiind aspecte istorice din timpul marelui împărat. După expunerea temei au fost abordate probleme cu caracter liturgic, între care cele legate de importanţa slujirii în sobor.

A doua parte a întâlnirii s-a desfăşurat la casa parohială, unde preoţii Cercului misionar Radna au discutat  probleme misionar-pastorale. Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

CERC MISIONAR PREOŢESC ÎN PAROHIA ARAD- GRĂDIŞTE

În parohia Arad- Grădişte s-a desfăşurat, în data de 19 februarie 2013, cea de a doua întrunire din acest an a Cercului misionar preoţesc Arad I, la care au participat preoţi din parohiile municipiului Arad. În deschiderea şedinţei, Preacucernicul Preot Ioan Tulcan, coordonatorul cercului, a prezentat o sinteză a problemelor discutate şi a hotărârilor luate la consfătuirea cu responsabilii Cercurilor misionare, care s-a desfăşurat la începutul acestei luni, la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, sub conducerea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei. În continuare Preacucernicul Preot Emil Roman a susţinut referatul cu tema ,,Edictul de la Milan. Condiții social politice care i-au determinat promulgarea” şi a făcut o prezentare a Legii 489, Legea Cultelor religioase din România. În contextul celor prezentate, preoţii prezenţi au exprimat opinii care, în ansamblu, au contribuit la completarea temelor menţionate. Tot în cadrul acestei întruniri au fost analizate aspecte pastoral- misionare şi liturgice din activitatea parohială.

În finalul întâlnirii Preacucernicul Preot Viorel Roja, în calitatea de gazdă, a mulţumit participanţilor, invitându-i să viziteze şantierul noii biserici parohiale Arad- Grădişte II, pe care Precucernicia Sa, împreună cu credincioşii se străduiesc să o edifice în următorii ani.