CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În sala de festivităţi a grupului Şcolar ,,Aurel Vlaicu” din municipiul Arad, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a avut loc, joi, 14 iunie, consfătuirea profesorilor de Religie din cadrul eparhiei arădene. În debutul acţiunii s-a desfăşurat festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului naţional ,,Alege şcoala”, etapa la nivelul protopopiatului Arad. Premiile consistente acordate de către organizatori câştigătorilor celor trei secţiuni: literară, artistică şi multimedia au fost însoţite de diplome de merit înmânate fiecăruia de către chiriarh. Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvinte de apreciere şi binecuvântare a strădaniilor tuturor participanţilor, incluzând între aceştia şi pe părinţii copiilor, preoţii şi profesorii de Religie îndrumători, coordonatorii cu cateheza şi părinţii protopopi din eparhie, subliniind importanţa pe care Biserica o acordă prevenirii abandonului şcolar şi promovării legăturii fireşti pe care copiii trebuie să o aibe cu Biserica, prin grija preotului şi a profesorului de Religie. Alături de câştigătorii din celelalte protopopiate, aceşti copii se vor întrece în cadrul etapei eparhiale a concursului, elaborând lucrări sub genericul: ,,Şcoala din pridvorul Bisericii”.

Lucrările consfătuirii profesorilor de Religie au fost coordonate, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Timotei, de către cucernicul diacon prof. Florin Sirca, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad. După prezentarea unui raport asupra activităţilor derulate în anul şcolar 2011- 2012 şi a calendarului mişcării personalului didactic din perioada următoare: concursul de titularizare, completări de catedre vacante, supliniri pentru anul şcolar viitor, a urmat un  moment festiv de premiere a cadrelor didactice care s-au distins prin activităţi curriculare şi extracurriculare cu elevii, în cadrul concursurilor şi olimpiadelor şcolare, în anul de referinţă. Rând pe rând, cei nominalizaţi au fost răsplătiţi cu diplome de excelenţă, acordate de către  Arhiepiscopia Aradului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, înmânate posesorilor de către chiriarh. Pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural, a prezentat în continuare coordonatele proiectului programei şcolare la disciplina Religie la clasa pregătitoare, precum şi principiile directoare ale preconizatei programe şcolare la Religie pentru întregul învăţământ preuniversitar, în lumina recentelor hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii noastre.

În finalul consfătuirii Înalt Preasfinţitul Timotei a adresat celor prezenţi un cuvânt părintesc în care a subliniat preocuparea conducerii Bisericii, a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru optimizarea predării Religiei în şcoală, arătând legătura permanentă care trebuie să existe între Biserică şi Şcoală şi care este întreţinută în primul rând prin profesorii de Religie, clerici şi laici, aceştia având datoria de a se arăta vrednici de încredeinţarea ce li s-a dat prin binecuvântarea ierarhică. Înalt Preasfinţia Sa a  felicitat în încheiere pe toţi cei prezenţi pentru activitatea pe care o depun, urându-le o binemeritată odihnă în apropiata vacanţă şcolară.

 

Implicarea în social dezbătută la Timişoara

La sfârşitul săptămânii anterioare a avut loc la Timişoara o nouă întâlnire a echipei manageriale cu responsabilii judeţeni din cadrul proiectului „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”, fiind prezenţi şi consilierii sociali din Arhiepiscopia Timişoarei, P.C. Pr. Cristian Pavel, respectiv din Arhiepiscopia Alba Iuliei, P.C. Pr. Nicolae Ignat.

Discuţiile s-au axat pe prezentarea situaţiei actuale a implementării proiectului, în luna a şasea din anul II şi graficul de activităţi pe următoarele luni, prezentarea situaţei financiare în proiect, detalii privind documentele specifice fiecărei activităţi menţionate în programul de activităţi, situaţia derulării cursurilor operator calculator, stadiul actual al îndeplinirii indicatorilor şi obiectivelor din proiect, precum şi menţionarea activităţilor care necesită o accelerare a ritmului de lucru.

Astfel, s-a constatat că până în acest moment exixtă un număr de 614 beneficiari aflaţi în diferite situaţii de risc şi consiliaţi, ajutaţi în ocuparea unui loc de muncă, înscrişi la cursurile operator calculator, au fost scrise şi depuse spre finanţare 66 proiecte social-economice, au fost realizate 76 diagnoze comunitare şi au fost încheiate 77 parteneriate la nivelul celor şase judeţe implicate în proiect.

Au fost exprimate cu acest prilej dorinţe de implicare în proiecte şi parteneriate de interes local şi regional a managerilor de proiect care au participat la cursuri în anul I de derulare a proiectului, pentru ca în felul acesta slujirea în folosul semenilor să reprezinte utilitatea reală de care aceştia au nevoie în perioada dificilă prin care trec.

Proiectul „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei” este implementat de Arhiepiscopia Aradului, în parteneriat cu Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Episcopia Caransebeşului şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

LITURGHIE ARHIEREASCĂ LA MĂNĂSTIREA ARAD GAI

În Duminica I-a după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a oficiat Sfânta Liturghie în biserica mare a mănăstirii Arad-Gai, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de pelerini.

Prezenţa Chiriarhului în această duminică la sfânta mănăstire s-a motivat şi prin aceea că, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, într-una din săptămânile trecute, o delegaţie a Patriarhiei Române condusă de către Înalt Preasfinţia Sa având în componenţă şi maici de la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul – Gai a vizitat Cehia, având ca scop oficierea slujbei de pomenire a eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie în cel de al Doilea Război Mondial în Cehia şi Slovacia. Sfânta Liturghie şi slujba de pomenire a eroilor s-a oficiat în oraşul Most, acolo unde Departamentul Românilor de Pretutindeni, Ministerul Apărării Naţionale şi Patriarhia Română au ridicat o biserică în stil tradiţional maramureşan. În faţa bisericii s-a ridicat o frumoasă troiţă la baza căreia s-a amenajat un spaţiu unde sunt depuse urne cu pământ din toate ţinuturile Cehiei şi Slovaciei unde au murit ostaşii români. Această biserică, un adevărat monument al neuitării, s-a dat spre îngrijire, dar şi spre slujire, Arhiepiscopiei Aradului, maicile de la Arad-Gai asigurând  permanenţă în mănăstirea pe care Patriarhia Română o va ridica în jurul bisericii, la Most.

În cuvăntul de învăţătură rostit, având tema „Sfinţii-mărturisitori ai lui Hristos” Înalt Preasfinţitul Timotei a arătat că după Rusalii, ziua Bisericii, Duminica cea dintâi este închinată tuturor celor ce o alcătuiesc, adică membrilor trupului tainic al Mântuitorului, singurul ei cap.  Aceştia sunt toţi cei cunoscuţi şi necunoscuţi pe care îi pomenim cu numele sau de obşte în calendarul nostru şi, după cum le cunoaştem frumuseţea vieţii sau darurile cu care Dumnezeu i-a înzestrat spre binecuvântarea noastră. „Făcând parte din Biserica cerească ei mijlocesc pentru cei ce alcătuiesc Biserica de pe pământ, ajutându-ne să dobândim, după modelul lor, asemănarea cu Dumnezeu, după chipul Căruia omul a fost creat; ei reprezintă lucrarea prin care cu adevărat se cinsteşte chipul lui Dumnezeu, ducând războiul  nevăzut cu puterea răului, făcându-se biruitori şi îmbiindu-ne la comuniunea cu binele desăvârşit. Cinstirea lor lor sfârşeşte în a-I imita, fapt prin care urmăm pe Hristos Domnul Însuşi, devenind ucenici şi totodată mărturisitori ai Lui, potrivit şi citirilor sfinte ale zilei (Evrei 11-12; Matei 10 şi 19)”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Fiind în luna Zilei Copilului dar şi a finalizării anului şcolar, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, la ieşirea din biserică, a binecuvântat pe fiecare copil din cei prezenţi la sfânta mănăstire.

 

 

ÎNALTPREASFINŢITUL TIMOTEI SĂRBĂTORIT LA 76 DE ANI

Ca în fiecare an, la 4 iunie, a doua zi de Rusalii şi ziua pomenirii Sfinţilor Mucenici de la Niculiţel, binecredincioşii creştini din Arhiepiscopia Aradului înmănunchează buchet de flori cu simţăminte alese pentru ierarhul lor, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, cu prilejul zilei de naştere.

Şi în acest an, vineri, 1 iunie a. c., la reşedinţa arhiepiscopală, oficialităţi locale municipale şi judeţene, preoţi, monahi, monahii şi credincioşi au adresat cuvânt de felicitare şi au înălţat rugăciune Tatălui ceresc pentru Chiriarhul Aradului, cu prilejul împlinirii vârstei de 76 de ani, fiind oferită o recepţie cu acest prilej. În numele tuturor celor prezenţi, Preaonoratul Părinte Iacob Bupte, vicar administrativ, a adresat un cuvânt prin care a exprimat gândurile bune şi curate pe care întreaga suflare ortodoxă de pe meleaguri arădene le poartă în sufletefaţă de cel care, de-a lungul celor 28 de ani păstoreşte această de Dumnezeu binecuvântată eparhie.

La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte ArhiepiscopTimotei a mulţumit tuturor  cu cuvinte încărcate de emoţia momentului şi de responsabilitatea slujirii arhiereşti în folosul păstoriţilor săi.

Itinerar chiriarhal arădean de Rusalii

În Duminica Rusaliilor Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hodoş- Bodrog, în fruntea unui ales sobor de ieromonahi şi ierodiaconi, în prezenţa unui mare număr de pelerini. În cuvântul de învăţătură a evidenţiat faptul că sărbătoarea întemeierii Bisericii este aceea a lucrării sfinţitoare pentru mântuirea credincioşilor prin pogorârea Sfântului Duh peste sfinţii apostoli. Aceasta desăvârşeşte  pe cea împlinită de Mântuitorul prin Întruparea Sa şi jertfa Crucii. Comuniunea creştină în cadrul Bisericii, însufleţită prin puterea Sfântului Duh ne apropie mai mult de Dumnezeu şi de aproapele prin toată strădania de împlinire a binelui pentru întreaga lume. ,,Hramul paraclisului sfintei mănăstiri, ţinut astăzi este o pricină în plus de bucurie sufletească pentru toţi cei ce cercetează această vatră strămoşească de credinţă, dând un nou elan spre încununarea misiunii bisericeşti”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

La momentul cuvenit a fost hirotesit întru arhimandrit Preacuviosul protosinghel Dr. Teofan Mada din obştea mănăstirii.

În după-amiaza zilei, la invitaţia preotului paroh Viorel Higioşan şi a credincioşilor, Chiriarhul a efectuat o vizită canonică în parohia Frumuşeni, protopopiatul Arad. În biserica parohială, având hramul Pogorârea Sfântului Duh, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat slujba de Te- Deum, înconjurat de soborul preoţilor din zonă şi a hirotesit întru duhovnic pe fiul parohiei, preotul Sorin Higioşan, de curând hirotonit preot pe seama parohiei Arad- Cartierul Verde. În cuvântul de învăţătură, subliniind însemnătatea praznicului pentru viaţa Bisericii, Înalt Preasfinţitul a arătat mai ales frumuseţea răspunderii ca duhovnic a preotului faţă de credincioşii păstoriţi în tot ceea ce priveşte înbunătăţirea continuă a trăirilor creştineşti în cadrul obştii.

Ultimul clopoţel pentru promoţia 2012 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad ziua de 1 iunie 2012 a fost una deosebită, corpul profesoral, elevii, părinţii, invitaţii şi absolvenţii promoţiei din acest an participând la evenimente legate de absolvirea liceului.

Astfel, ziua a început cu oficierea de către un sobor de preoţi profesori ai Seminarului arădean a unei slujbe de Te Deum de mulţumire în biserica Facultăţii de Teologie şi a Seminarului din Arad. Au participat profesorii, absolvenţii şi părinţii acestora, ceilalţi elevi seminarişti, invitaţi. S-au rostit ectenii speciale de mulţumire, dar şi de luminare a minţii absolvenţilor pentru examenele ce urmează. În încheiere PC părinte director prof. Pompiliu Gavra a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a amintit semnificaţia numărului 14, promoţia din acest an fiind cea de-a paisprezecea a Seminarului din Arad.

A urmat o oră festivă, în care dascălii clasei a XII-a, în frunte cu dirigintele lor, PC părinte arhid. prof. Paul-Tiberiu Ardelean, au rostit câte un cuvânt încheiere a celor patru ani de liceu, după care absolvenţii şi-au luat rămas bun de la colegii din clasele care rămân în şcoală, cântând în fiecare clasă imnul academicGaudeamus igitur.

Ziua s-a încheiat cu ceremonia emoţionantă a „Ultimului clopoţel”, în care a fost evidenţiat fiecare absolvent. Această festivitate a debutat cu Rugăciunea Domnească. Apoi absolvenţii au înmânat simbolic cheia elevilor clasei a XI-a, reprezentanta clasei a XII-a, şefa de promoţie, Carmen Lazăr, rostind un cuvânt de recunoştinţă pentru profesori şi părinţi, iar elevul Ovidiu Ionuţ Mîlcomete din partea clasei a XI-a mulţumind şi încurajând colegii mai mari pentru încercările care îi aşteaptă.

Ceremonia, condusă de către părintele prof. Codin Şimonca-Opriţa, a continuat cu alocuţiunile invitaţilor: domnul deputat Ciprian Luca (licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad); domnul insp. Viorel Binchiciu, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; PC părinte conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu, reprezentând Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad; domnul prof. univ. Regis Roman, din partea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, care a şi premiat trei dintre absolvenţii Seminarului. Corul Seminarului arădean, condus de arhid. prof. Tiberiu Ardelean, a interpretat două lucrări muzicale, ceremonia încheindu-se cu un cuvânt de încurajare rostit de către PC părinte Pompiliu Gavra, directorul Seminarului.

 

Hramul Catedralei Arhiepiscopale din Arad

Sărbătoarea Sfintei Treimi  este hramul catedralei arhiepiscopale din Arad. În cadrul Sfintei Liturghii oficiată aici, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură temeluit pe textele biblice ale Apostolului şi Evangheliei zilei, arătând că acestea ne orientează pentru viaţa noastră creştină. ,,Lumina trebuie să călăuzească faptele noastre pentru a risipi întunericul având  grijă la aproapele nostru care are nevoie de sprijin în toate împrejurările vieţii. Să avem purtare vrednică de Biserică pentru că suntem fiii ai Bisericii”. Adresându-se sutelor de credincioşi prezenţi, ÎPS Timotei a sintetizat prezenţa Persoanelor Sfintei Treimi în textele liturgice ale Bisericii. Astfel, Trisaghionul şi Cântarea serafimică sunt închinate lucrării Persoanelor Sfintei Treimi în lume: creaţia prin Tatăl, mântuirea prin Fiul şi sfinţirea şi desăvârşirea prin Duhul Sfânt. De asemenea şi în cadrul slujbei de sfinţire a unei biserici se spune: „Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o, Duhul Sfânt a sfinţit-o”, iar în cursul anului bisericesc, sărbătorile Botezului Domnului, Schimbării la Faţă, şi cea a Pogorârii Sfântului Duh sunt închinate Sfintei Treimi”, a spus ierarhul.

La timpul cuvenit diaconul Cosmin Călin Corâci a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Odvoş, Protopopiatul Lipova.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, fiind şi aniversarea zilei de naştere a Chiriarhului,  P.C. Preot Simion Mladin a rostit  o rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Î.P.S. Timotei şi a clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei Aradului. P.C. Părinte Gheorghe Gogan a adresat un cuvânt de felicitare Înaltpreasfinţiei Sale, în numele soborului slujitor şi al credincioşilor prezenţi.

În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a sfinţit monumentul ridicat în cinstea eroilor neamului în parohia Vladimirescu, protopopiatul Arad, iar la Catedrala veche din municipiul Arad, a participat la Vecernia festivă a absolvenţilor din acest an ai Facultăţii de Teologie ,, Ilarion V. Felea” din Arad, rostind, în ambele ocazii cuvânt de învăţătură şi zidire sufletească.

 

Susţinerea probelor de aptitudini pentru admiterea la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad a avut loc joi, 31 mai 2012, examenul de admitere în clasa a IX-a de liceu, probele de aptitudini. Ziua a început cu rugăciunea de dimineaţă, la capela Seminarului, la care au participat profesorii şi elevii seminarişti din clasele a IX-a – a XII-a, dar şi, pentru prima oară, plini de emoţie, candidaţii la examenul de admitere, precum şi părinţii acestora.

A urmat examinarea medicală, proba orală, constând în verificarea dicţiei şi a aptitudinilor muzicale, examenul încheindu-se cu proba scrisă, constând din subiecte aparţinând programei de Religie din clasele a VII-a şi a VIII-a.

După absolvirea clasei a VIII-a şi susţinerea examenelor de evaluare naţională se vor înscrie în 4-5 iulie 2012 la Seminarul arădean, în baza rezultatelor obţinute la examenul de admitere, la care au fost declaraţi admişi 24 de elevi.

Aspecte de teologie misionară dezbătute la Arad, în cadrul celui de-al doilea simpozion naţional din acest an

În zilele de 28-29 mai ac. la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel V” Arad a avut loc Simpozionul Naţional Biserica Ortodoxă şi grupările religioase neoprotestante, parte a „Programului de manifestări cultural-ştiinţifice pentru anul 2012”.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Întâistătătorul Eparhiei Aradului, simpozionul a fost organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului şi cu Centrul Cultural Judeţean Arad, sub coordonarea P. Cuv. Protos. Dr. Teofan Mada şi a PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, dimpreună cu Conf. Dr. Cristinel Ioja şi Pr. Lect. Dr. Filip Albu.

Simpozionul a debutat cu săvârşirea Te Deum – ului în paraclisul facultăţii, la care a slujit ierarhul locului şi câţiva dintre părinţii profesori invitaţi. La sfârşitul slujbei, părintele decan a adresat un cuvânt de bun venit oaspeţilor mulţumind, în primul rând, lui Dumnezeu şi apoi Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru binecuvântarea acordată în vederea organizării acestui simpozion naţional.

La ora 10, în Aula Magna din incinta facultăţii, a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului. Decanul Facultăţii, PC Pr. Prof. univ. Dr. Ioan Tulcan a salutat pe oaspeţi, subliniind patru coordonate esenţiale ale întâlnirii ştiinţifice de la Arad: în primul rând, motivaţia organizării unei manifestări cu caracter misionar, pentru a demonstra dimensiunea misionară a teologiei; în al doilea, contextul contemporan al Bisericii, toate disciplinele teologice trebuind să dobândească un caracter misionar, pentru a-si putea pune in practică conceptele cu care operează; în al treilea rând, faptul că misiunea Bisericii trebuie să se desfăşoare în contextul timpului, ca răspuns la provocările contemporaneităţii; în al patrulea rând, faptul că ne manifestăm astăzi ca Biserică Ortodoxă într-un context pluriconfesional, mai ales aici, în zona de vest a ţării.

A urmat cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, care a întărit faptul că unitatea creştină trebuie cultivată, fără a renunţa însă în nici un fel la cele ce am primit de la Mântuitorul Hristos, prin sfinţii apostoli, ca biserică tradiţională. Înaltpreasfinţia Sa a arătat, de asemenea, şi faptul că la Arad, în perioada interbelică, a apărut Sectologia părintelui Petru Deheleanu, ilustrând tocmai confruntarea interconfesională din vestul ţării încă din această perioadă. La sfârşitul cuvântului său a transmis cuvântul de binecuvântare şi felicitările Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru organizarea unei astfel de manifestări la Arad.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Dr. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a arătat, în alocuţiunea Sa, că în relaţiile cu ceilalţi trebuie să avem în vedere cele ne unesc, pentru a-l câştiga pe cel de lângă noi, chiar dacă el se află în rătăcire, după pilda Avei Macarie de la Pateric. Atitudinea noastră faţă de cei de lângă noi trebuie să fie una paşnică, atitudinea sfântului.

Preasfinţitul Părinte Dr. Gurie Georgiu, Episcop al Devei şi Hunedoarei, prezent pentru prima oară la facultatea noastră de teologie, a supus atenţiei un concept deosebit de interesant vis-a-vis de misiunea Bisericii astăzi. Intervenţia Preasfinţiei Sale s-a referit la urgenţele pastorale în confruntarea cu grupările neoprotestante, fixând în şapte puncte fragilităţile prezente în ceea ce priveşte exercitarea activităţii misionare: 1) criza comunităţii parohiale; 2) activitatea insuficientă a preotului, cauzată de marea întindere geografica a parohiilor noastre; 3) imaginea publică a ortodoxiei, prezentată distorsionat în mass-media, pornind de la cazuri negative izolate; 4) insuficienta putere de impact a limbajului folosit de către slujitori asupra poporului lui Dumnezeu; 5) în anumite situaţii, clericalismul exagerat sau nepunerea în valoare a lucrării laicilor; 6) ignorarea experienţei duhovniceşti, adică a experienţei întâlnirii noastre cu Dumnezeu; 7) maturizarea duhovnicească a credincioşilor noştri.

A fost invitată să adreseze cuvântul de salut participanţilor la simpozion, doamna Rector a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile. Aceasta a salutat pe toţi invitaţii şi participanţii la această manifestare academică, mulţumind în acelaşi timp organizatorilor şi felicitând întreg corpul academic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă pentru întreaga activitate care o desfăşoară.

Un cuvânt de salut a împărtăşit celor prezenţi în sală şi doamna Ana-Maria Dragoş, Directorul Centrului Cultural Judeţean Arad, care, în colaborare cu dl. Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, şi-au dat concursul pentru buna desfăşurare a manifestărilor academice desfăşurate la Facultatea de Teologie Ortodoxă în acest an.

Ultimul vorbitor de la prezidiu, PC Pr. Dr. Daniel Buda, reprezentant al Bisericii noastre în Consiliului Mondial al Bisericilor, care a transmis mesajul secretarului general al  Consiliului Mondial al Bisericilor, dl.Olav Fykse Tveit.

Sesiunea de deschidere a lucrărilor simpozionului s-a încheiat cu un mini concert coral, susţinut de corul bărbătesc al Facultăţii de Teologie Ortodoxă condus de dl. Conf. Univ. Dr. Mircea Buta.

În prima zi şi-au prezentat referatele invitaţii din ţară: Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu şi Pr. Lect. Dr. David Pestroiu (Universitatea din Bucureşti); Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Pr. Lect. Dr. Daniel Buda şi Asist. Dr. Ciprian Toroczkai, (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu); Pr. Prof. Dr. Emil Jurcan,  Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi şi Drd. Brudiu Răzvan (Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia); Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea şi Dr. Liviu Vidican care a citit referatul Pr. Prof. Dr. Valer Bel (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca) şi Diac. Asist. Dr. Florin Tomoioagă (Universitatea din Oradea). În cea de-a doua zi, au urmat ceilalţi participanţi înscrişi, de la  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad:  Protos. Lect. Dr. Teofan Mada, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan,  Conf. Dr. Cristinel Ioja, Pr. Prof. Dr. Constantin Rus şi Pr. Lect. Dr. Filip Albu.

La finalul prezentărilor şi dezbaterilor a fost pus în discuţie un document final, care să surprindă, în câteva idei, aspectele mai importante reţinute în cadrul discuţiilor, act care va fi dat publicităţii în următoarele zile. Organizatorii şi invitaţii au salutat buna desfăşurare şi înalta ţinută a lucrărilor acestui simpozion, anunţându-se publicarea volumului de studii în perioada imediat următoare.