Târnosire de biserică în Arhiepiscopia Aradului – sărbătoare la Vasile Goldiş

Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a oficiat duminică 3 iulie, slujba de târnosire a Bisericii cu hramurile: ,,Pogorârea Duhului Sfânt” şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din parohia Vasile Goldiş, Protopopiatul Ineu.

Parohia, cunoscută în părţile Ineului cu denumirile vechi, Mocirla sau Lunca Teuz, poartă, în prezent, numele marelui om politic Vasile Goldiş, istoric, publicist, militant pentru unirea tuturor românilor şi membru în Marele Sfat Naţional care a înfăptuit Unirea, ministru al Culturii, membru de onoare al Academiei Române.

În a treia duminică după Rusalii sau după Pogorârea Duhului Sfânt, Înalt Preasfinţia Sa a poposit în această parohie şi a fost întâmpinat de preacucernicul părinte protopop al Ineului,  Nica Moise, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de un număr mare de credincioşi din parohie şi din împrejurimi.  În cuvântul de întâmpinare, părintele protopop a arătat importanţa venirii arhipăstorului în mijlocul turmei duhovniceşti.

În cuvântul de învăţătură din cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfinţia Sa a evidenţiat importanţa unui astfel de eveniment în viaţa unei biserici, punându-l în legătură cu Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, ziua întemeierii Bisericii, care este implicit şi hramul Bisericii nou târnosită, precum şi cu duminica în care ne-am aflat, arătând că omul trebuie mai întâi să caute Împărăţia lui Dumnezeu, iar apoi toate cele necesare acestei vieţi i se vor adăuga.  Înalt Preasfinţitul Timotei a subliniat apoi, importanţa Bisericii pentru întreaga obşte creştină, precum şi grija permanentă pe care credincioşii trebuie să o arate faţă de sfântul locaş de închinare, loc sfinţit, îndemnându-i totodată să se poarte întotdeauna aici cu respect, evlavie şi bună-cuviinţă.

Biserica, în formă de navă, a fost constuită între anii 1990-1998 pe fundaţie de beton, zidită din cărămidă şi acoperită cu tablă. Exteriorul şi interiorul este tencuit cu var şi ciment. Pictura a fost executată în perioada 1996-1998 în tehnica fresco. Iconostasul şi strănile sunt din lemn de tei şi vopsite în vopsea de ulei.

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, parintele paroh, Pavel Purice a adresat cuvinte de mulţumire Înalt Preasfinţiei Sale, preoţilor prezenţi, tuturor ctitorilor Sfântului lăcaş, oficialităţilor prezente, cât şi tuturor credincioşilor prezenţi. Toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au avut posibilitatea să se închine înaintea Sfintei Mese târnosite, eveniment unic pentru comunitatea parohială.

O nouă consfătuire a preoţilor din cercul pastoral – misionar Arad I

În data de 30 iunie 2011, Parohia Ortodoxă Română de pe strada 6 Vânători din oraşul Arad, a fost gazdă a întâlnirii lunare a preoţilor din Cercul pastoral – misionar Arad I, la  care slujeşte PC Pr. paroh Gheorghe Pop.

Programul a început cu rostirea rugăciunii şi cu invocarea binecuvântării pentru buna desfăşurare a consfătuirii. Apoi, PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, coordonatorul cercului, a salutat şi a mulţumit confraţilor preoţi prezenţi pentru interesul arătat faţă de aceste întrevederi ce se desfăşoară cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu. De asemenea, mulţumirile se adresează şi gazdei care a organizat această sesiune a cercului pastoral.

Apoi, PC Părinte Gheorghe Pop a trecut la susţinerea unei prelegeri intitulate Taina Botezului şi importanţa  numelui dat la botez. Aprecierea finală a referentului a arătat că „numele de botez ne exprimă şi ne defineşte personalitatea ca pe un întreg armonios, în cadrul şi specificul spiritualităţii poporului român. Chiar dacă acest nume nu are legătura cu familia sau sfinţii proximi zilei de naştere, el trebui să fie cunoscut de calendarul ortodox”.

După această prezentare a urmat o incitantă dezbatere. Din acestea s-au degajat câteva recomandări. În primul rând, aceea că este extrem de necesară o catehizaţie mai concretă a credincioşilor privitoare la alegerea numelor copiilor lor. S-a propus, de asemenea, ca să se transmită oficiilor de stare civilă o notă prin care acestea să sprijine Biserica în demersul amintit mai sus.

Următoarea întrunire s-a fixat pentru data de 29 septembrie, la Parohia Arad-Gai.

Cerc misionar-pastoral la Buteni

SFINŢII ROMÂNI – ROADELE LUCRĂRII SFINŢITOARE A SFÂNTULUI DUH ASUPRA POPORULUI ROMÂN, astfel s-a numit tema consfătuirii preoţilor aparţinători Cercului misionar Buteni, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de preacucernicul părinte Ciucur Marinică. Întâlnirea a avut loc în Parohia Ortodoxă Paulian, în data de 26 iunie 2011, a doua Duminică după marele Praznic al Pogorârii Sfântului Duh, când Biserica Ortodoxă Română cinsteşte pe toţi sfinţii români, cunoscuţi şi necunoscuţi.

După ce s-a săvârşit sfânta slujbă a Vecerniei, preacucernicul preot Ciucur Marinică a ţinut un folositor cuvânt de învăţătură, arătând cât de binecuvântat este poporul român între celelalte popoare ale pământului, prin aceste roade vrednice ale lucrării sfinţitoare a Duhului Sfânt, care sunt sfinţii români. De asemenea, a dat ca pildă de trăire şi împlinire a legii româneşti strămoşeşti câţiva sfinţi din panteonul românesc: dreptcredinciosul Oprea Miclăuş, Sfântul Ioan – Iacob Hozevitul, domnitorul Constantin Brâncoveanu, etc.

După slujba Vecerniei, referatul cu tema amintită mai sus, a fost susţinut de către preotul – gazdă, preacucernicul părinte Traian Pui. În susţinerea referatului, părintele a arătat că „cel mai mare număr de sfinţi naţionali l-au dat neomartirii, adică martirii mai noi, care au pătimit pentru credinţa lor din diverse pricini.”

Ortodoxia românească a avut încă din sec. XVII-XVIII, un însemnat contingent de neomartiri şi mărturisitori de origine ardeleană, care au suferit şi au murit apărându-şi credinţa strămoşească. La glasurile autorizate din rândul credincioşilor, ale clericilor şi ale teologilor, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a început canonizarea sfinţilor de origine românească în anul 1950, când, la 28 februarie, s-a hotărât introducerea Sfinţilor Ioan Valahul, Ioan de la Râşca, Iosif cel Nou de la Partoş, Ilie Iorest şi Sava Brancovici, Visarion Sarai şi Sofronie din Cioara, Oprea Nicolae şi Calinic de la Cernica.

Tot de la această dată s-a generalizat cinstirea, în toată Biserica, a unor sfinţi mai vechi, de origine străină, ale căror moaşte au fost aduse şi se păstrează întregi în ţara noastră (Sfânta Filofteia, Cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Cuviosul Grigorie Decapolitul, Cuvioasa Paraschiva, Cuviosul Dimitrie cel Nou, la care se adaugă mucenicii Zoticos, Attalos, Kamasis şi Filippos.

În urma studierii vieţii şi faptelor altor personalităţi religioase venerabile din trecutul nostru bisericesc, în 20-21 iunie 1992, Sfântul Sinod a canonizat următorii sfinţi români, instituind în a doua Duminică după Rusalii, „Duminica Sfinţilor Români”: Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, Sfinţii mucenici şi mărturisitori preoţi Moise Măcinic din Sibiel şi Ioan din Galeş, Sfântul cuvios Daniel Sihastru, Sfântul cuvios Gherman din Dobrogea, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, Sfântul ierarh Ghelasie de la Râmeţ, Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi, dreptcredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sfântul cuvios Ioan-Iacob Hozevitul, Sfânta cuvioasa Teodora de la Sihla, Sfinţii martiri Constantin Vodă Brâncoveanu cu cei patru fii: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache.

În primii ani după 2000, Biserica Ortodoxă Română a înfăptuit alte 13 canonizări, pentru ca în martie 2008 să fie proclamaţi sfinţi alti 9 mărturisitori şi trăitori în credinţa strămoşească. Ultima canonizare a avut loc nu de mult timp la Sfânta Mânăstire Lainici, aflată în defileul Jiului, Sfântul Irodion primind această cunună a desăvârşirii creştine”.

Au participat la întâlnire preoţii Ciucur Marinică (Buteni), Popa Mihail (Sebiş II), Veselie Nistor (Chisindia), Stan Stănel (Cuied), Botea Alexandru (Prunişor), Petcuţ Flavius (Cărand), Radeş Mihai (Revetiş) şi Traian Pui (Paulian). La sfârşit cu toţii au luat parte la o îmbelşugată agapă frăţească. Următoarea întâlnire a preoţilor din acest cerc pastoral – misionar va avea loc în luna iulie, în Parohia Păiuşeni.

Lansare de carte bisericească la Arad

În ziua de Miercuri 22 iunie a. c. în  sala festivă a Consiliului Judeţean Arad, a avut loc lansarea cărţii: Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu, (1875-1947), Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2011, scrisă de renumitul cărturar arădean preot dr. Pavel Vesa.

Acest moment cultural de excepţie a fost prezentat de prof dr. Peter Hugel, directorul Complexului Muzeal Arad iar la lansare au vorbit Înaltpreasfinţia Sa dr Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Aradului precum şi lect. univ. dr. Florin Dobrei de la Univesrsitatea de Vest din Timişoara.

Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu prin discursul susţinut într-un  mod elegant şi în acelaşi timp bine documentat a scos în evidenţă importanţa unei astfel de lucrări ce prezintă una din personalităţile cultural teologice arădene, din prima parte a secolului XX, şi care a luptat pentru unitatea naţională, este vorba de protopopul dr. Gheorghe Ciuhandu. De asemena  ÎPS dr. Timotei Seviciu a subliniat faptul că  părintele dr. Pavel Vesa ”este de mult preocupat pentru această lucrare şi de câţiva ani s-a străduit să o de-a spre lumina tiparului, …socotesc că a făcut un act de dreptate prin apariţia acestui volum”, a încheiat Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu.

Într-un mod academic diac. lect. univ. dr. Florin Dobrei a prezentat viaţa şi activitatea cultural-teologică a protopopului dr Gheorghe Ciuhandu care din tinereţe a avut înclinaţii atât spre viaţa teologică cât şi cea culturală.

Gheorghe Ciuhandu se naşte într-o familie de preoţi de seamă ai Beiuşului, chiar în ziua când Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, la 23 aprilie 1875.

După absolvirea cursurilor teologice il găsim în anul 1898-1899 învăţător la scoală şi cântăreţ bisericesc la parohia Căbeşti, jud Bihor, iar un an mai târziu, 1899-1900, ajunge profesor la şcoala din Şiria.

Toată viaţa sa a fost urmărit de gândul că trebuie să lase ceva în urmă, iubind istoria bisericească, a colaborat cu multe personalităţi culturale.

În anul 1900 Episcopul Aradului Iosif I. Goldiş îl duce ca practicant la Consistoriul Eparhial, de aici putem vorbi de întrarea tânărului teolog Gheorghe Ciuhandu, în viaţa publică şi în viaţa bisericească. Tot în acest an la recomandarea episcopului, Gheorghe Ciuhandu îşi continuă studiile la Facultatea de Teologie din Cernăuţi pe o perioadă de doi ani. Reîntors la Arad din 1902 tânărul teolog Gheorghe Ciuhandu, la insistenţele directorului Roman Ciorogariu, a fost instituit profesor suplinitor şi prefect al Institutului teologic-pedagogic din Arad, funcţionând la catedra de Istorie bisericească.

După unele neînţelegeri ce se ivesc, se retrage la Roşia, iar în 1904 se hotărăşte să meargă la şcoala doctorală de la Cernăuţi, sunţinându-şi teza în anul 1905 cu titlul Ritul răsăritean pe teritoriul ungar.

Reîntors la Arad în anul 1906 este ales în Consitoriu, sigur de aici urmează o serie de neînţelegeri principiale cu unele persoane, însă el îşi dedică viaţa bisericii şi neamului, să nu uităm că a fost unul din mari militanţi de la 1 decembrie 1918. În 1910 îl găsim pe părintele dr. Gheorghe Ciuhandu candidând la scaunul de protopop la Chişineu Criş şi la 10/23 octombrie în cadrul Liturghiei arhiereşti săvârşită de Episcopul Ioan. I. Papp este hirotesit protopop, funcţie pe care o refuză în favoarea serviciului la Consistoriul eparhial.

Din anul 1921 până în 1939 îl găsim consilier cultural în cadrul Episcopiei Aradului.

Protopopul dr. Gheorghe Ciuhandu a fost şi un om de cultură, un om cu deosebite calităţi istorice, teologice şi culturale, semnând în decursul vieţii sale numeroase studii, articole, în diferitele reviste şi ziare. A depus o prestigioasă activitate şi în ceea ce priveşte arhivele Episcopiei Aradului, salvând multe documente de la deteriorare. Acest erudit cărturar, spre sfârşitul vieţii, avea o bibliotecă ce însuma peste 10 000 de volume, manuscrise şi cărţi vechi româneşti. Printele Ilarion Virgil Felea, după moartea părintelui Gheorghe Ciugandu, dorea cu orice preţ ca biblioteca acestuia să intre în posesia Academiei Teologice, însă aceasta a avut din păcate altă soartă.

Părintele Gheorghe Cuhandu, după o suferinţă ce a durat mai multă vreme, trece la Domnul în anul 1947 în ziua de 29 aprilie, la vârsta de 72 de ani. O asemenea personalitate culturală a vieţii bisericeşti merită prezentată într-un astfel de volum în care găsim nu doar date inedite despre viaţa sa, ci, prin grija şi munca titanică pe care a depus-o păritele Pavel Vesa, descoperim şi documente şi corespodenţa părintelui Ciuhandu, care dacă nu ar fi fost adunată în acest volum, cu siguranţă nu ar fi văzut lumina tiparului.

În final părintele Pavel Vesa a mulţumit tuturor participanţilor la acest eveniment şi şi-a exprimat dornţa ca în lunile următoare să poate trimite la tipar alte lucrări ce vizează istoria eparhiei noastre.

Încheiem având convingerea că la acastă seară culturală s-a vorbit despre un cărturar contemporan (pr. dr. Pavel Vesa), care a scris despre un cărturar din trecut (protopop dr. Gheorghe Ciuhandu).

 

Ziua Drapelului Naţional al României

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Naţional prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Conform Legii, această zi este marcată de către Biserică, autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor ceremonii religioase precum şi prin programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator, consacrate istoriei patriei.

În dimineaţa zilei de 26 iunie 2011, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la ceremonialul de sfinţire şi predare al Drapelului. În prezenţa oficialităţilor locale, Ierarhul a predat Drapelul reprezentanţilor Garnizoanei din Arad, spre a fi arborat cu mare cinste. Manifestările au continuat în faţa Primăriei din Arad, pentru a evoca Tricolorul ca simbol al libertăţii şi unităţii naţionale.

Cinstirea Drapelului naţional este o datorie patriotică şi motivaţia reprezentării onorabile a ţării cu diferite prilejuri din partea cetăţenilor români.

Zi de praznic în filia Vălani, parohia Ciunteşti

Vineri, 24 iunie 2011, biserica din filia Vălani aparţinătoare parohiei Ciunteşti, protopopiatul Ineu, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului şi-a sărbătorit ocrotitorul. Sărbătoarea a început  în ajun cu slujba Vecerniei cu Litie, oficiată de preotul paroh, Adrian Zaha. Credincioşii, cu suflet mare şi curat, cu emoţie duhovnicească au aşteptat ziua praznicului cu multă bucurie.

În ziua praznicului s-a savarsit slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie săvarşită în sobor. Au participat la împreună slujire P.C. Ieromonah Visarion de la Schitul Tamand şi preotul Marian Oarcea de la Parohia Iercoşeni, spre bucuria credincioşilor din parohie, dar şi a celor din împrejurimi care au venit să se roage si să se bucure împreună cu credincioşii localnici.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de părintele Marian Oarcea care a arătat importanţa Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi misiunea sa sfântă în iconomia mântuirii neamului omenesc.

La sfârşitul  Sfintei Liturghii au fost binecuvântate ofrandele aduse de către credincioşi întru cinstea şi pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul.

La finalul slujbei preotul paroh a oferit preoţilor slujitori câte o icoană cu praznicul zilei.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă a bucuriei duhovniceşti.

Sfinţirea bisericii din parohia Chişineu Criş II

Biserica parohiei Chişineu-Criş II, cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă”, păstorită de părintele Cantemir Lipovan, a îmbrăcat duminică, 19 iunie, straie de sărbătoare. Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit în această duminică în mijlocul credincioşilor acestei parohii pentru a târnosi biserica, pentru a binecuvânta lucrările de renovare care s-au efectuat la locaşul de închinare şi pentru a săvârşi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Biserica, în formă de navă, pe fundaţie de cărămidă şi acoperită cu ţiglă a fost ridicată la începutul sec. al XVIII- lea de Nicolae Cervenschi, în timpul păstoririi vrednicului preot Mihai Cuc.

În urmă cu aproximativ patru ani, sub păstorirea actualului preot, s-au pornit ample lucrări de renovare a sfântului locaş. Astfel, exteriorul bisericii a fost tencuit din nou, iar interiorul a fost pictat în tehnica frescă de pictorul bisericesc Constantin Popescu din Rădăuţi. Iconostasul şi stranele sunt din lemn de cireş, sculptura fiind executată de meşterul Dan Ember din localitatea Livada, judeţul Arad.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a evidenţiat acest moment înălţător în viaţa unei biserici, punându-l în legătură cu Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, ziua întemeierii Bisericii, şi cu duminica în care ne-am aflat, a Tuturor Sfinţilor, a subliniat apoi, grija deosebită şi permanentă pe care toţi credincioşii trebuie să o arate faţă de sfântul locaş de închinare, ca şi Casă a lui Dumnezeu, loc sfinţit, spaţiu sacru, îndemnându-i totodată să se poarte întotdeauna aici cu respect, evlavie şi bună-cuviinţă.

În încheierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Cantemir Lipovan a primit distincţia de iconom stavrofor, iar din partea autorităţilor locale diploma de ,,Cetăţean de onoare” aceeaşi diplomă din partea oficialităţilor locale primind-o şi părintele Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Examenul de Disertaţie pentru absolvenţii de Studii Masterale, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

În perioada 15-16 iunie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad s-a desfăşurat examenul de disertaţie pentru absolvenţii cursurilor de Master. Înainte de începerea sesiunii aceştia au participat la Sfânta Liturghie oficiată în capela Facultăţii. Cele două comisii de examinare au trecut, apoi, la evaluarea lucrărilor întocmite de absolvenţi.  La specializarea „Teologie Sistematică” au participat 12 candidaţi, iar la specializarea „Teologie Practică” au participat 52. Prezentările tematicilor abordate, precum şi modul de întocmire a lucrărilor au dovedit o vie preocupare a acestora pentru cercetarea ştiinţifică teologică care se leagă strâns de viaţa şi activitatea Bisericii, ce este chemată să dea răspunsuri concrete şi clare diferitelor provocări ale lumii de astăzi. Finalizarea examinării s-a făcut odată cu depunerea jurământului, PC Prof. dr. Constantin Rus, dând citire catalogului cu mediile generale de absolvire şi a rezultatelor obţinute în urma examenului de disertaţie pentru promoţia 2011.

Sărbătoarea Sfintei Treimi prăznuită de studenţii creştin ortodocşi din Arad

A doua zi de Rusalii, a fost una bogată în evenimente spirituale pentru credincioşii arădeni care au sărbătorit hramul Catedralei arhiepiscopale, Sfânta Treime, prin participarea la Sfânta Liturghie arhierească.

În seara zilei, începând cu ora 18.00, A.S.C.O.R. Arad, a organizat o manifestare duhovnicească dedicată prăznuirii Sfintei Treimi. Aceasta a debutat în incinta Paraclisului universitar cu hramul “Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul şi Sf. Mare Mucenic Mina”, cu slujba Vecerniei, săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, , înconjurat de un sobor de preoţi, cadre didactice la Facultatea de Teologie din Arad, de studenţi şi credincioşi.

Într-un înălţător cuvânt de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat  bogăţia învăţăturii de credinţă despre Sfânta Treime, dogma fundamentală a creştinismului. Chiriarhul a vorbit despre diferenţa dintre lucrările Sfântului  Duh şi manifestările duhului celui viclean asupra fiinţei umane, precum şi despre gravitatea păcatelor de moarte, împotriva celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi. Înaltpreasfinţia Sa a argumentat din punct de vedere dogmatic şi liturgic reprezentarea ortodoxă a icoanei Sfintei Treimi de la stejarul Mamvri şi modul în care credinciosul trebuie să se raporteze la dumnezeire. În finalul cuvântului, a reprodus în faţa auditoriului o zicere a Sf. Grigorie Teologul care precizează că: “Despre Dumnezeu, nu putem cuvânta oricum, oricând şi oriunde”.

Seara duhovnicească s- a încheiat cu cântări de laudă şi rugăciuni adresate Sfintei Treimi.