ITINERAR ARHIERESC LA MĂNASTIREA ARAD- GAI

În Duminica a III-a a Sfântului Post, a Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică la Sfânta Mănăstire Arad- Gai. La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de către duhovnicul mănăstirii, părintele protosinghel Cleopa Jurj şi de către maica stareţă, stavrofora Magdalena Borteş. În noua biserică, purtând hramul „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului”, construită între anii 2002- 2009 şi târnosită în anul 2011 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Chiriarhul a slujit Sfânta Liturghie arhierească în prezenţa soborului maicilor şi a mulţimii credincioşilor din municipiul Arad şi împrejurimi care vin în mod frecvent să se închine în acest loc de trăire duhovnicească deosebită.

În cuvântul de învăţătură, având ca titlu ,,Cumpăna dreptăţii sfinte”, din textul stihirii Ceasului al IX-lea şi legătura citirilor zilei (Evrei 4 şi Marcu 8), Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat cum crucea fiecărui credincios primeşte răsplata strădaniei în cântarul urmării lui Hristos, adică dacă este în numele Mântuitorului, prin credinţa şi fapta pe măsură, punând înaintea ochilor sufletului celor prezenţi icoana Arhiereului Noului Testament, aşa cum e dată de Apostolul zilei, Cel care se aduce pe Sine Însuşi jertfă pentru cei care  şi-o însuşesc. ,,Calea este aceea pe care o oglindeşte Evanghelia zilei, a Sfintei Cruci: urmarea Mântuitorului prin luarea crucii proprii, adică închinarea întregii vieţi sufleteşti lucrării Lui, tocmai în această perioadă ce aminteşte de aceea a găsirii Sfintei Cruci a Mântuitorului de către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cu mărturii întărite de semne ce  au urmat pe tot parcursul istoriei bisericeşti. La mijlocul Postului Mare, altarul de jertfă al Mântuitorului cheamă aşadar spre împărtăşirea din roadele Învierii Sale”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

 

 

VIZITĂ PASTORALĂ ÎN PAROHIA CUVIN

În Duminica a II-a din Post, credincioşii din parohia Cuvin, protopopiatul Lipova, împreună cu preotul paroh, Petru Jula, au avut bucuria de a-l avea ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în biserica parohială cu hramul ,, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,solidaritate omenească şi comuniune dumnezeiască”, chiriarhul a arătat legătura dintre citirile biblice ale zilei (Evrei 1; 2 şi 7; 8 , Marcu 2; Ioan 10), pe de o parte şi a acestora cu însemnătatea celei de a doua Duminici a Postului Mare, închinată Sfântului Grigore Palama, pe de alta, adică între unitatea fiinţei umane, trup şi suflet, cu tinderea spre desăvârşire, cu ajutorul darului divin. A subliniat, de asemenea, că  din jertfa Crucii Arhiereului veacurilor, credinciosul se împărtăşeşte prin credinţă şi fapte bune, Sfântul Constantin cel Mare şi cel pomenit acum, pilduind grăitor aceasta prin propria lor viaţă.

Tot în parohia Cuvin, în după- amiaza zilei, în prezența Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, s-a întrunit Cercul preoţesc pastoral misionar Șiria. După săvârşirea  Tainei Sfântului Maslu de obşte, în prezenţa preoţilor participanţi, preotul paroh a susținut referatul cu tema ,,Edictul de la Mediolan. Urmările sale pe plan religios, politic și social”. Au fost analizate şi aspecte privind atitudinea preotului față de practicile oculte.Preotul Iulian Botezatu, de la parohia Şiria, coordonatorul  cercului a adresat în final un cuvînt de mulțumire Înaltpreasfințitului Arhiepiscop  Timotei, pentru participare.

 

 

Simpozion Naţional Studenţesc dedicat anului omagial la Facultatea de Teologie din Ara

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la iniţiativa cadrelor didactice şi a studenţilorFacultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, în zilele de 27 şi 28 martie 2013s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc, pus sub genericul: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – contextul istoric, teologic şi cultural al epocii lor. Acesta se înscrie în şirul manifestărilor omagiale de anul acesta, dedicate de către Patriarhia Română aniversării a 1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Mediolanum.

Programul a debutat, miercuri 27 martie, cu oficierea slujbei de Te Deum, în capela Facultăţii, la care a participat ÎPS Arhiepiscop Timotei, dimpreună cu profesorii, invitaţii şi studenţii participanţi la această manifestare academică.

În deschiderea festivă, PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii din Arad, a salutat prezenţa Chririarhului la acest simpozion, arătând că „facultatea arădeană se înscrie, de două decenii încoace, în rândul instituţiilor de învăţământ superior teologic care promovează o vie cercetare, prin organizarea de conferinţe axate pe teme de interes pentru Biserica şi societatea românească, încât tema propusă aduce în dezbatere personalităţi şi evenimente care au marcat istoria Balcalinor, cel puţin”.   Pentru efortul organizării acestei manifestări a fost apreciată, printr-un cuvânt special de mulţumire, implicarea PC Diac. Lect. dr. Caius Cuţaru şi a PC Pr. Lect. dr. Filip Albu. În acelaşi registru al mulţumirilor a fost apreciată şi prezenţa oaspeţilor, studenţi de la cele mai reprezentative Facultăţi de Teologie din Patriarhia Română, acestora fiindu-le transmis un cuvânt de salut către dascălii şi colegii lor. Înalt Preasfinţitul Timotei, ca unul dintre foştii dascăli ai academiei arădene, specializat tocmai în probleme de patrologie şi istorie bisericească universală, a fost invitat apoi, la cuvânt. Acesta a evocat  câteva dintre multiplele aspecte ale atitudinii Sf. Împărat Constantin cel Mare faţă de Biserica lui Hristos, îndreptând atenţia asistenţei spre o înţelegere în duh a acţiunilor sale, după modelul propus de imnografia bisericească ce-i este închinată, dincolo de toate controversele pe care cercetarea istoriografică actuală le propune. A urmat la cuvânt Dl. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad: „ Exprim aici salutul conducerii universităţii, care apreciază o asemenea iniţiativă şi susţine de fiecare dată, cu bucurie, demersul Facultăţii de Teologie din Arad. Acest eveniment ilustrează capacitatea Facultăţii de Teologie de a-şi păstra ritmicitatea manifestărilor ştiinţifice şi de deschiderea constantă spre aspiraţiile spirituale şi de cercetare ale studenţilor teologi, creând mediul prielnic pentru o dezbatere constructivă pe o temă deosebit de importantă, fixată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. PC Diac. Lect. Dr. Caius Cuţaru, în numele organizatorilor, a mulţumit şi el studenţilor şi masteranzilor care s-au implicat în această acţiune, prin referatele lor şi prin sprijinul organizatoric, care le creează premisele unei preocupări dedicate cercetări academice viitoare.

Lucrările au continuat, în cele două zile programate, cu prezentarea referatelor pregătite de masteranzi şi studenţi: Bogdan Timariu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu) Împăratul Constantin cel Mare şi contextul fondării Constantinopolului; Sucurro Sergiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad); Chipul duhovnicesc al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena reflectat în mărturiile istorice ale vremii lor, în vieţile sfinţilor şi în rânduiala liturgică a Bisericii; Morariu I. Marius, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) Disputa ariană în contextul epocii de aur a creştinismului şi contribuţia lui Constantin cel Mare la soluţionarea ei; Apintiliesei C. Costin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti) Constantin cel mare şi teritoriul românesc; Deaconu Petru, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti); Modalităţi de cinstire a Sf. Împăraţi Constantin şi Elena prin panegiric la predicatorii români. Prezentare selectivă; Trohonel Mădălin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) Organizarea politico-administrativă a Imperiului Roman în timpul împăratului Constantin cel Mare şi reflectarea acesteia în organizarea bisericească; Dan Levente, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu) Aspecte din politica culturală a Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Viliga Valentin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Convertirea la creştinism a lui Constantin cel Mare – Convingere sau interes politic?; Moclinda M. Nicolae (Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad) Studiu omiletic comparativ asupra predicii la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; Heler Cătălin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad)Sfântul împărat Constantin el Mare – de la monoteismul” păgân la monoteismul creştin; Murari Ovidiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Dezbaterea teologică şi cristalizarea Crezului la Sinodul I ecumenic; Sandu Sergiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Trecerea de la păgânism la creştinism în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Popa Ovidiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Implicaţiile mutării capitalei de la Roma la Bizanţ.  Acestea au fost urmate de interesante dezbateri, finalizate cu evidenţierea câtorva concluzii.

 

 

Activităţi metodice ale profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului

Prioritate în activitatea fiecărui cadru didactic, formarea continuă se realizează prin susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de formare, observarea activităţilor metodice. Lecţiile deschise au rolul de a prezenta un mod de abordare a demersului didactic în conformitate cu cerinţele şi exigenţele curriculum-ului actual. În săptămâna care a trecut, în două şcoli de referinţă din municipiul Arad profesorii de Religiei au participat la activităţi metodice specifice.

Astfel, la Liceul tehnologic de Electronică şi Automatizări ,,Caius Iacob” Arad, profesoara Luciana Doca a susţinut activitatea metodică la clasa a XI-a intitulată: ,,Jertfa Euharistică şi iubirea jertfelnică”, la care  au participat profesori de la licee din municipiul Arad. Între obiectivele educaţionale urmărite, au fost înscrise: evidenţierea şi promovarea convingerilor şi atitudinilor moral-creştine, conştientizarea responsabilităţilor şi a manierei de implicare a tânărului creştin în problemele vieţii de familie şi ale societăţii contemporane. Ca metode de predare- învăţare, cadrul didactic a utilizat dialogul, explicaţia, problematizarea, iar ca suporturi curriculare calculatorul, video- proiectorul şi softurile multimedia. Profesorii participanţi au analizat şi evaluat în mod competent întregul demers didactic susţinut de către colega lor.

La Şcoala Gimnazială nr. 5 din Arad, Eco-şcoală şi Şcoală Europeană, a avut loc activitatea metodică„Instrumente TIC folosite în predarea Religiei” destinată profesorilor care predau Religie ortodoxă. În prima parte a activităţii, profesoara Ioana Tiulea a realizat lecţia demonstrativă cu titlul „Ascultarea faţă de părinţi”, la clasa a VI-a. Scenariul didactic a urmat Modelul ERR (Evocarea – Realizarea sensului – Reflecţie) fiind susţinut de folosirea mijloacelor interactive de predare-învăţare. Astfel, prin joc de rol, problematizare şi introspecţie, elevii au recreat situaţii de viaţă din spectrul relaţiilor dintre copii şi părinţi. Cu sprijinul profesorului, au identificat învăţături morale cu scopul de a conştientiza că ascultarea faţă de părinţi reprezintă ascultarea faţă de Dumnezeu. Demersul didactic a inclus folosirea calculatorului pentru proiecţia diferitelor materiale suport. Lecţiei demonstrative i-a urmat analiza activităţii didactice legată de proiectarea modernă a lecţiei şi folosirea mijloacelor de învăţământ adecvate.

Diac. profesor Florin Sirca, inspector şcolar de specialitate, alături de profesoarele Mihaela Ciorbă, responsabil cerc şi Mirela Bugariu – metodician ISJ, au coordonat şi susţinut demersurile educaţionale prezentate.

 

 

Duminica Ortodoxiei la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

În Duminica Ortodoxiei, cea dintâi duminică a Postului Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Treime” din municipiul Arad. Este deja o tradiţie, ca în fiecare an, ierarhul să săvârşească Sfânta Liturghie Arhierească în locaşul de cult arădean.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, Înaltpreasfinţia Sa, aplicând cuvântul Mântuitorului din Evanghelia zilei (Ioan 1, 51), despre cerul deschizându- se…, la vederea celor nevăzute, prin Sfintele Icoane, precum şi la Sfânta Cruce din viziunea constantiniană, s-a referit la chipul în care Biserica a căutat întotdeauna să ridice credincioşii la valorile cele netrecătoare. Cu aceasta Înalt Preasfinţia Sa a făcut introducerea la tema biruinţei Ortodoxiei din citirea Pastoralei Sfântului Sinod pentru această duminică.

La terminarea slujbei, sutele de credincioşi prezenţi s-au bucurat de primirea binecuvântării arhiereşti la începutul Postului Mare.

 

Cerc pastoral-misionar în parohia Şoimoş

În după-amiaza zilei de Duminică,  24 martie 2013, în biserica purtând hramul,,Bunavestire” din parohia Şoimoş, protopopiatul Lipova din cadrul Arhiepiscopiei Aradului avut loc cea de a treia întâlnire a preoţilor din Cercul misionar nr. 2 Radna, având coordonator pe Preotul Ioan Jidoi. Cu aceast prilej soborul preoţilor participanţi, avându-l înfrunte pe Crinel Onea, Protopopul Lipovei, a oficiat slujba de hram, înconjurând  biserica, după rânduiala îndătinată, împreună cu toţi credincioşii. În continuare s-a oficiat Taina Sfântului  Maslu de obşte.

În partea oficială a întâlnirii, în cadrul Anului omagial dedicat Sfinţilor  Împăraţi Constantin şi Elena, Preotul Paroh Vasile Jivănescu a susţinut referatul cu tema: ,, Edictului de la Milan (313) şi urmările sale în plan social şi religios”. Pe marginea subiectului au mai exprimat completări şi alţi preoţi. De asemenea a fost adusă în discuţie şi tema pastoral-misionară: ,,Importanţa împărtăşirii copiilor”, asupra căreia, de asemenea, au fost exprimate opinii. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Pentru Viaţă

În cadrul proiectului „Alege Viaţa”, Asociaţia Filantropia  a Arhiepiscopiei Aradului a derulat de sărbătoarea Bunei Vestiri, o campanie de informare şi de susţinere pentru viață  la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Traian Vuia” din municipiul Arad .

S-a accentuat faptul că avortul reprezintă un fenomen social îngrijorător, atât la noi în ţară, cât şi în alte ţări. Efectul acestuia se resimte în primul rând prin rata scăzută a natalităţii, fapt consemnat şi de recentul recensământ al populaţiei. România este o ţară cu o rată deosebit de mare a avorturilor, de aproximativ 75% din numărul total de sarcini, ocupând din acest punct de vedere, primul loc în Europa. În ultimii 10 ani s-au înregistrat peste 11 milioane de avorturi, aproape jumătate făcute de femei tinere, până în 30 de ani – referindu- ne doar de întreruperile de sarcină declarate, raportate de către spitalele de stat.

Principala cauză invocată că generează această situaţie este criza economică, lipsa posibilităţilor materiale pentru creşterea unui copil etc. Cu toate acestea, avortul nu poate rămâne o soluţie pentru femeile aflate în criza emoţională datorită sarcinii nedorite, date fiind numeroasele sale efecte secundare atât în plan fizic, psiho-individual, şi social.

„Scopul declarat al proiectului „Alege Viața” este promovarea valorilor vieţii şi ale familiei, cu dorinţa de a preveni avortul în conformitate cu principiile creştin ortodoxe, considerând că fiecare persoană născută sau nenăscută are dreptul la viaţă”, afirmă coordonatorul proiectului, prof. Carmen Crişan.

În cadrul campaniei derulate la Maternitatea din Arad, profesoara Carmen Crişan, asistentul social Ştefan Capriş şi preotul Gabriel Vladu, au distribuit Biblii, iconiţe, pliante și afişe care promovează dreptul la viață al copilului nenăscut, purtând totodată convorbiri folositoare cu tinerele mame şi cu cele aflate în situaţii dificile.

 

 

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei Seviciu în mijlocul studenţilor arădeni la început de post

Urmând tradiţia formată deja de mai mult timp la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi şi a dascălilor acestei instituţii de învăţământ teologic universitar. În acest sens, în Paraclisul studenţilor din curtea Facultăţii, pe lângă programul liturgic obişnuit al fiecărei dimineţi, în serile acestei săptămâni a fost săvârşită rânduiala Pavecerniţei celei Mari împreunată cu cât o parte a Canonului celui Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul, aşa cum prevede rânduiala din Triod. Pavecerniţa cu Canonul cel Mare a fost slujită de părintele Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii, alături de părinţii profesori. La sfârşitul slujbei, câte un părinte profesor al Facultăţii a adresat în fiecare seară studenţilor prezenţi într-un număr foarte mare şi credincioşilor din biserică câte un cuvânt duhovnicesc, îndrumându-i pe calea Postului celui Mare. Astfel, luni a vorbit părintele lect dr. Caius Cuţaru, care a tâlcuit cuvântul Mântuitorului „Fără de Mine nu puteţi face nimic”, cu referire specială la osteneala duhovnicească a Postului celui Mare.

Marţi seara, părintele lect. dr. Lucian Farcaşiu s-a referit la semnificaţia duhovnicească a primei săptămâni din Postul Mare în viaţa creştinilor, accentuând în mod special problema pocăinţei şi a modului în care aceasta se exprimă în viaţa noastră.

Miercuri seara, cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Părintele Ştefan Negreanu care a dezvoltat câteva valenţe ale trăirii duhovniceşti exprimate în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Joi seara, ultima parte a slujbei Canonului celui Mare şi a Pavecerniţei a fost încununată de prezenţa în mijlocul studenţilor şi a părinţilor profesori slujitori la Paraclisul studenţesc, a Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. La sfârşitul slujbei, Înalt Preasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la semnificaţia duhovnicească şi liturgică a acestei prime săptămâni a Postului celui Mare. Meditaţia duhovnicească a Înalt Preasfinţiei Sale a avut în vedere în mod special structura profund duhovnicească a slujbei Canonului celui Mare, care reprezintă un adevărat îndrumar de trăire în această perioadă de nevoinţă şi postire. De altfel, în cuvântul său, Părintele Arhiepiscop a oferit o adevărată însoţire liturgică şi duhovnicească la conţinutul bogat al acestei slujbe a Canonului şi în general la perioada de început a Postului celui Mare. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a arătat de asemenea că se află în această săptămână într-un pelerinaj duhovnicesc pe la bisericile şi mănăstirile din eparhia noastră, urmând ca acest pelerinaj să fie continuat pe întregul parcurs al Postului Mare până la Sfânta Înviere. De asemenea Înaltpreasfinţia Sa s-a referit şi la darul liturgic şi duhovnicesc pe care l-a făcut preoţilor şi credincioşilor pentru această perioadă a Postului Mare, părintele lect. dr. Lucian Fracaşiu, în lucrarea Sfinţiei Sale intitulată Perioada Triodului pe înţelesul tuturor. La sfârşitul meditaţiei duhovniceşti a fost împărtăşit cuvântul de binecuvântare arhierească studenţilor şi credincioşilor prezenţi în biserică.

În seara de vineri a adresat cuvânt duhovnicesc studenţilor părintele lect. dr. Filip Albu.

Nădăjduim într-o întărire duhovnicească pe calea postirii care va rodi în bucuria Sfintei Învieri a Mântuitorului, atât a noastră a profesorilor, cât şi a studenţilor, prin împărtăşirea de harul slujbelor săvârşite acum la început de post, cât şi din cuvintele duhovniceşti ascultate în aceste seri binecuvântate.

 

Înaltpreasfinţitul Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

Joi, 4 martie 2010, în Sala Festivă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc festivitatea decernării titlului de Doctor Honoris Causa, Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

La acest moment festiv a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, însoţit depărinţii consilieri de la Centrul eparhial, Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului şi Braşovului, corpul profesoral al Facultăţii de teologie Ortodoxă din Arad, preoţi ai eparhiei Aradului, dar şi din alte eparhii: Sibiu, Timişoara şi Caransebeş. Doamna Rector a Universităţii „Aurel Vlaicu”, Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuţ împreună cu doamnele prorector: Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu şi Prof. Univ. Dr. Alina Zamfir, au reprezentat Senatul instituţiei gazdă. La festivitate au mai luat parte şi studenţi teologi, elevi ai Seminarului Teologic din Arad şi credincioşi dornici să se împărtăşească de bucuria revederii şi ascultării Părintelui Mitropolit, trăind alături de Înaltpreasfinţia Sa solemnitatea şi emoţia unui astfel de moment.

In Laudatio, intitulat IPS Mitropolit Laurenţiuteolog al Sfintelor Taine, alcătuit şi susţinut de Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, a fost subliniat faptul că Părintele Mitropolit Laurenţiu continuă o tradiţie teologică bine înrădăcinată la Sibiu, fiind continuatorul unor importante personalităţi ale vieţii noastre bisericeşti, mitropoliţii Ardealului de vie memorie. Părintele Decan a arătat de asemenea faptul că „Înaltpreasfinţia Sa ilustrează în chip fericit catedra disciplinei Liturgică, onorată de marii noştri liturgişti: Badea Cireşanu, Petre Vintilescu, Spiridon Cândea şi Ene Branişte, completată cu importante valenţe teologice de o mare valoare şi profunzime revelate de teologul rus din diaspora, Alexander Schmemann”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, într-un cuvânt deosebit de cald şi sensibil, a subliniat semnificaţia momentului pentru Biserica locală dar şi faptul că Aradul a păstrat peste vremi legătura sa specială cu Sibiul. Mitropolitul Laurenţiu, ca fost episcop al Caransebeşului este succesor al episcopului Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Nu în ultimul rând, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a evocat contribuţiile Mitropolitului Laurenţiu la formarea preoţilor eparhiei arădane, în cadrul cursurilor de îndrumare preoţească, pe care Înaltpreasfinţia Sa le-a susţinut cu perseverenţă la Arad, înainte de anul 1989.

Disertaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu cu acest prilej a fost intitulată Pelerini cu Hristos către Înviere, prin Postul Mare. În conţinutul ei, Înaltpreasfinţia Sa a analizat tematica şi semnificaţia teologică, precum şi mesajul duhovnicesc al fiecăreia dintre cele şase duminici ale Postului Mare şi a celor patru duminici pregătitoare, apreciind că ritmul liturgic al vieţii Bisericii urmăreşte tocmai să ne pună pe noi în evenimentul celebrat, făcându-ne martori ai momentelor pe care le descrie. În finalul disertaţiei, Părintele Mitropolit Laurenţiu a adresat mulţumiri tuturor celor ce l-au cinstit în acest mod, apreciind că acest moment înălţător, departe de se constitui într-un prilej de afirmare personală, se constituie într-un real prilej de smerenie, înţelegând că lauda se cuvine a fi a lui Dumnezeu, care lucrează toate în toţi. „Tot ceea ce am făcut şi nădăjduim că vom mai face, a fost şi este pentru propăşirea Bisericii lui Hristos”, a încheiat Părintele Mitropolit Laurenţiu Streza cuvântul său.

Îl felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, în numele clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei Aradului.