Hramul Mănăstirii Roşia

Mănăstirea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Roşia, Protopopiatul Sebiş, s-a aflat în zi de  sărbătoare,  pomenindu-şi ocrotitorii. La Sfânta Liturghie, înconjurat de un însemnat sobor de preoţi, a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

La momentul cuvenit Înaltpreasfinţia Sa a rostit  cuvântul de învăţătură prezentând învăţătura Bisericii despre sfinţii îngeri.

Schitul Roşia este situat pe soşeaua Arad – Brad, la 100 km nord-est de Arad şi la 5 km din şosea. Cu trenul din Arad sau Brad se merge până la gara Joia Mare. Din gară la Revetiş, pietonal, un kilometru pe o potecă betonată, iar din Revetiş la Roşia, 4 km pe drum asfaltat. Faţă de comuna Dieci se află la 5 km sud-est. În apropiere, peste deal, se găseşte staţiunea balneoclimaterică Moneasa. Aşezământul este ridicat în mijlocul satului Roşia. Dacă ne aruncăm privirea de pe dealul pe care este construită biserica spre sud, se oferă ochiului o frumoasă panoramă cu satul Revetiş şi biserica lui în vale, iar peste sat, culmile împădurite ale Zărandului. La est, în depărtare se vede culmea muntelui Găina. Credincioşii satului şi ai aşezărilor dimprejur au dorit şi au cerut să se înfiinţeze o mănăstire în Roşia, întrucât pe valea Crişului Alb nu exista niciun aşezământ monahal. În trecutul mai îndepărtat, a existat în zonă o mănăstire, care a fost desfiinţată de Maria Tereza şi generalul Bukow. Cererea credincioşilor a primit o rezolvare favorabilă din partea Episcopiei Aradului, prin binecuvântarea întâistătătorului Eparhiei, ÎPS Timotei, avându-se în vedere şi faptul că în satul Roşia era biserică, dar nu exista preot, slujbele fiind ţinute o dată pe lună, de preotul paroh al satului Revetiş.

Schitul a fost populat în noiembrie 1995, nucleul obştii fiind format din maicile Haritina Cârdei şi Elefteria Gudea, de la mănăstirea Timişeni, judetul Timiş. La început, obştea a vieţuit în fosta casă parohială.

În prezent, maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mănăstirii se află într-un amplu proces de înfrumuseţare, mai ales prin pictura bisericească ce este în curs de execuţie, de aceea orice jertfă, donaţie şi strădanie din partea tuturor creştinilor este binevenită.

În după-amiaza zilei de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, la invitaţia credincioşilor din Parohia Paulian, filia Berindia, şi a preotului paroh Pui Traian, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit în mijlocul comunităţii pentru a participa la slujba Vecerniei şi la activităţile cercului pastoral-misionar de la Buteni, coordonat de pr. Ciucur Marian.

După săvârşirea vecerniei, pr. Radeş Mihai-Dorel a dat citire referatului cu tema: ,,Dezvoltarea vieţii liturgice după Edictul de la Mediolan”, subliniindu-se dezvoltarea cultului, a imnografiei, a iconografiei, a arhitecturii bisericeşti, etc. În continuare s-a prezentat de asemenea organizarea activităţii de într-ajutorare în parohiile cu posibilităţi limitate, iar în încheiere s-au enumerat anumite deviaţii în slujirea Tainei Sfântului Botez, care trebuie evitate.

La sfârşit, Înaltpreasfinţitul Timotei a coordonat lucrările, completând prezentarea referatului şi subliniind personalitatea Sf. Împărat Constantin cel Mare, mulţumind tuturor pentru bunăvoinţă şi răbdarea avută. De asemenea, dintre şcolarii parohiei, sub îndrumarea cadrelor didactice, a avut loc şi prezentarea unui mic program artistic, cuprinzând recitarea unor poezii religioase.

Totul s-a terminat cu o agapă frăţească pregătită de credincioşi, la care au continuat discuţiile pe marginea temei programate în cadrul cercului pastoral-misionar.

Hram la biserica din Săvârșin

Biserica ortodoxă cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din comuna Săvârşin datează din anul 1899.  De-a lungul veacurilor a avut slujitori vrednici care au lucrat atât la biserica văzută, în sens de  locaş de închinare,  cât şi la biserica nevazută, adică la sufletele credincioşilor ei. Unul dintre vrednicii preoţi merită menţionat aici şi anume P.C. pr. ic.stavrf. Viorel Bembea, care vreme de 50 de ani a slujit „cu timp şi fără timp” în acest frumos lăcaş. În vremea sfinţiei sale biserica a fost împodobită cu pictură (1972-1974), fiind adevărată mireasă a Mirelui ei tainic, Iisus Hristos.

Anul acesta, 2013, an declarat de Sfântul Sinod al BOR ca an al Sfințlor împărați Constantin si Elena, biserica noastră s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare. Programul liturigic a fost unul special pentru aceste zile de praznic: joi, 07.11.2013, s-a oficiatVecernia unită cu litia, iar in ziua de praznic utrenia şi Sfânta Liturghie, răspunsurile fiind date de corul parohiei.

După Sfânta Liturghie s-a oficiat un parastas de pomenire pentru toţi cei din veac adormiţi, ctitorii sfântului lăcaş trecuţi la Domnul, amintind aici pe ctitorul principal, preotul Iosif Ocnean.  La finalul slujbei, grupul de cateheză care participă la programul „Hristos împărtăşit copiilor”  împreună cu profesoara de religie, doamna Corina Barbă   au prezentat un program de poezii și pricesne în cinstea Sfinților Îngeri, copiii oferid tuturor credincioșilor un mic dar:  broșura cu Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil, iar ei fiind recompensați cu dulciuri și colivă. Apoi în sunetul lin al clopotelor, credincioși și copii, cu prapori și icoana hramului în fața, au înconjurat biserica, aducând slavă lui Dumnezeu și rugându-L să dăruiasca sănătate tuturor.

În după  masa zilei s-a oficiat și Taina Sfântului Maslu fiind prezenți preoți din Cercul misionar Radna și Săvîrșin, sub protia preacuviosului părinte ieromonah dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului și preacucernicului părinte Faur Teodor, consilier economic al Arhiepiscopiei Aradului. Au participat elevii Grupului Școlar Săvîrșin, alături de un numar mare de credincioși, care s-au înălțat duhovnicește și care au primit binecuvântare de la Dumnezeu prin lucrarea Sa în lume.

A doua zi, sâmbăta de praznicul Sfântului Nectarie, vindecatorul de boli, preoți din Cercul misionar Săvîșin, au oficiat slujba Sfântului Maslu la Parohia Troaș, participând credincioși și din satele vecine.

„O, dumnezeieştilor căpetenii ale îngerilor, Mihaile şi Gavriile, care staţi aproape de scaunul lui Dumnezeu, laudele acestea ale noastre, ca banul văduvei primindu-le, de gheenă ne izbăviţi pe noi, ca împreună cu voi să cântam: Aliluia!”

 

Bucurie duhovnicească pentru credincioșii din orașul Sântana

Preoții și credincioșii de la cele trei parohii din orașul Sântana: Comlăuș, Sântana 1 și Sântana 2, Protopopiatul Arad, au trăit momente de înălțare sufletească deoarece Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a poposit în mijlocul lor pe tot parcursul zilei de 3 noiembrie.

La inițiativa preacucernicilor Preoți Nicolae Porcolean și Nicolae Rădulescu, de la Parohia Comlăuș, Înaltpreasfinția Sa a fost invitat să binecuvinteze lucrările de restaurare exterioară și înfrumusețare ce s-au săvârșit în ultimii ani în biserica parohiei cu hramul Înălțarea Domnului. Astfel, în dimineața zilei de duminică 3 noiembrie, soborul de preoți în frunte cu Preaonoratul Părinte Protopop Flavius Petcuț și mulțimea de credincioși l-au întâmpinat pe Chiriarh la intrarea în sfântul locaș. Părintele Protopop a urat bun venit Înaltpreasfinției Sale, arătând că: „suntem pe o vatră a câmpiei Aradului care este recunoscută pentru hărnicia lor, care este legată de bogăția lor. Tocmai de aceea, în Duminica aceasta care vorbește, prin glasul evangheliei despre bogatul care nu avea perspectiva vieții veșnice, pentru bogăția recoltelor din această toamnă, preoții și credincioșii acestei parohii V-au invitat în parohia lor ca semn de mulțumire închinat lui Dumnezeu, prin care se arată grija lor nu doar pentru cele materiale, cât mai ales pentru cele care duc la câștigarea vieții cerești”. După aceasta a urmat slujba de sfințire, cu înconjurarea bisericii.

După slujba de sfințire a urmat Dumnezeiasca Liturghie, alături de soborul slujitor fiind o mare mulțime de credincioși, precum și oficialitățile orașului. La momentul predicii, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură legat de Evanghelia Duminicii a XXII-a după Rusalii, în care s-a citit pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. ÎPS Timotei a arătat că: „Exemplul evangheliei de astăzi ne vorbește despre conștiința care trebuie să fie mai tare decât rațiunea. Adam n-a avut conștiința păcatului, ci prin rațiunea sa a urmat neascultării, a căutat justificări și învinovățiri… Același lucru avem și noi de cântărit astăzi în cugetul nostru: conștiința noastră ce ne spune în fața morții inevitabile? Trecerea noastră din această viață în ce fel va fi? Noi trebuie să căutăm adevărata bogăție, să apreciem valoarea adevărată a lucrurilor adică comuniunea cu Dumnezeu. Vă felicităm pentru toate ostenelile arătate care arată că starea noastră trecătoare este o cumpănă către viața veșnică”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, pentru ostenelile întreprinse întru înfrumusețarea locașului de cult, PC Pr. Nicolae Rădulescu a primit prin hirotesie distincția de iconom. În cuvântul de mulțumire acesta a exprimat bucuria pe care o resimt credincioșii și slujitorii acestei parohii prin această vizită arhierească: „Vom trece în calendarul de suflet data de 3 noiembrie  ca şi în anii următori să retrăim această mare bucurie duhovnicească, bucuria vizitei ierarhului nostru”. Ca mărturie a celor arătate, preoții parohiei i-au oferit Arhiepiscopului o icoană cu chipul Maicii Domnului, un volum din opera Sf. Vasile cel Mare și un frumos buchet de flori. Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date de corul ,,Nicolae Ştefu” al parohiei, condus de prof. Melania Baciu.

Comlăuşul este amintit prima dată în listele de zeciuială papală din anul 1334 şi 1335, când Comlăuşul era un cătun mic şi aparţinea, ca mai multe alte sate, arhidiaconatului catolic de la Pâncota. Din anul 1950 Comlăuşul s-a unit cu Sântana şi de atunci se numesc împreună Sântana.

Actuala biserică cu hramul ,,Înălţarea Domnului” este ridicată pe vatra altei biserici mai vechi, care în 1903 la 7/20 aprilie a suferit mari stricăciuni în urma unui incendiu. Astfel, în 1904 începe construirea bisericii actuale, care este construită pe cheltuiala oamenilor din Comlăuş, prin antreprenorul loan Gyukics din Lipova. La zidirea ei au luat parte zidari din sat.

Lucrarea a fost terminată în 1905 şi în acelaşi an a fost sfinţită de episcopul loan Ignatie Papp, a doua zi de Crăciun. Cu ocazia sfinţirii acestei biserici s-a ridicat crucea de piatră din faţa bisericii pe cheltuiala credinciosului Musca Mitru, tatăl lui Vasile şi loan Musca. Edificiul bisericii are forma de corabie, cu lungimea de 30 m, 10 m lăţimea şi 30 m înălţimea. Biserica din Comlăuş are zidurile alcătuite din cărămidă, având stilul baroc şi acoperită cu ţiglă mică tip ,,solz”, având un aspect monumental, cu faţade înalte, solide şi bine proporţionate. Pictura bisericii este realizată în tehnica frescă de către pictorul Constantin Popescul din Rădăuţi, între anii 1983 – 1985. Biserica a fost resfinţită în anul 1988 de către I.P.S.P. Arhiepiscop Timotei, pe atunci episcop al Episcopiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului.

După agapa frățească, Înaltpreasfinția Sa a vizitat șantierul noii biserici a parohiei Sântana 2, ridicată prin osteneala PC Pr. Paroh Ioan Crainic. Construcția acesteia a început în anul 2005, acum fiind în stadiul de tencuire exterioară și interioară, momentul de intrare în locaș fiind destul de aproape.

În urma invitației Preacucernicului Părinte Eftimie Dobrean, cel de-al treilea popas a fost făcut pentru sfințirea noii capele ridicate în incinta cimitirului din parohia Sântana 1, cu hramul Cuv. Parascheva.

După slujba de sfințire cu aghiazmă și ungerea cu Sfântul și Marele Mir a fost oficiat un parastas pentru toți cei răposați în cimitir. La final, PC Pr. Eftimie a mulțumit pentru această binecuvântare adusă parohiei, arătând în cuvântul său că această construcție s-a realizat în decurs de numai doi ani, la aceasta contribuind sprijinul autorităților locale, consiliul și comitetul parohial, precum și cel al bunilor credincioși.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a pus în lumină legătura ce există între cimitir și locașul de cult, prin aceea că „din vremea creștinismului timpuriu bisericile au fost construite pe mormintele martirilor… astfel, după acest model, biserica aceasta care va fi folosită nu doar ca o capelă mortuară ci și ca loc de slujire a Sfintei Jertfe, la anumite momente din anul bisericesc, are rolul de a mijloci rugăciuni de iertare pentru cei răposați în priveghere, dar prin aceasta vom putea gândi și noi, nu la deșertăciunea vieții ci la măsura pe care conștiința ne-o cere, spre a avea cinstea și răsplătirea cerească… Aici vom găsi răspuns la frământările vieții noastre întregi”.

În ritmul imnului arhieresc credincioșii și-au salutat ierarhul la plecare, care i-a binecuvântat

Părintele Dumitru Stăniloae şi Sfântul Iustin Popovici, omagiaţi în cadrul unui simpozion internaţional la Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, s-au desfăşurat, în zilele 29 şi 30 octombrie 2013, lucrările unui nou simpozion internaţional, intitulat „Părinţii Dumitru Stăniloae şi Iustin Popovici – Contribuţia lor la reînnoirea Teologiei Ortodoxe”, organizat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii de Est din Sarajevo (Bosnia-Herzegovina). Acest eveniment se înscrie în cadrul anului omagial dedicat aniversării Părintelui Dumitru Stăniloae, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Simpozionul a debutat cu slujba de Te-Deum, săvârşită în capela Facultăţii de Teologie arădene.

A urmat deschiderea festivă, desfăşurată în Aula Magna. Pentru început, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan a adresat un cuvânt de bun-venit oaspeţilor din ţară şi străinătate: „Ne-am întâlnit pentru a surprinde din bogăţia de gândire şi pentru a valorifica moştenirea teologică a părinţilor Iustin Popovici şi Dumitru Stăniloae”. Totodată, părintele decan a subliniat importanţa parteneriatului dintre Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Arad şi Sarajevo, cât şi alegerea anului 2013 ca an omagial „Dumitru Stăniloae” în Patriarhia Română.

În continuare, părintele decan a subliniat în câteva puncte legătura dintre cei doi „corifei” ai Teologiei Răsăritene de secol al XX-lea. „În primul rând, subliniez faptul că amândoi au trăit aproximativ în aceeaşi perioadă, au purtat amândoi în conştiinţa lor personalitatea veacului în care au trăit, fapt care se reflectă şi în operele şi atitudinile lor, amândoi au pecetluit mărturia lor teologică cu pecetea martirajului, amândoi au avut contribuţii deosebite pe linia reînnoirii patristice a teologiei, chiar înainte ca aceasta să fie enunţată la Primul Congres al Facultăţilor de Teologie din Atena 1937. Cei doi teologi au fost fascinaţi de centrul învăţăturii ortodoxe: Hristos, Dumnezeu – Omul, singura Persoană care putea să vindece tainele veacului al XX-lea, întocmind în acest sens operele lor celebre: Părintele Stăniloae, cu Iisus Hristos sau restaurarea omului, iar Sf. Iustin Popovici, cu lucrarea Omul şi Dumnezeul-Om. Un alt punct de legătură dintre cei doi ar fi acela că ambii au alcătuit o teologie vie, inspirată de viaţa Bisericii şi nu una sterilă sau „de cabinet”. Nu în ultimul rând, ,,amândoi au elaborat o teologie care are deschidere spre lume”.

În finalul mesajului său, preacucernicia sa a mulţumit iniţiatorului acestui demers academic, Dlui. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, implicându-se dimpreună cu Pr. Lect. univ. dr. Filip Albu în gestionarea problemelor organizatorice.

După prezentarea invitaţilor au fost transmise mesaje de salut din partea membrilor  prezidiului sesiunii inaugurale.

Pentru început, P.C. Părinte dr. Iustin Popovici, Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Aradului, delegatul Î.P.S. dr. Timotei Seviciu, a transmis binecuvântarea chiriarhului locului, conturând profilul teologic şi duhovnicesc al Părinţilor Dumitru Stăniloae şi Iustin Popovici, afirmând că: „cei doi părinţi constituie o punte de legătură între cele două Biserici surori, Biserica Ortodoxă Română şi cea Sârbă. Aceşti doi părinţi sunt teologi care trebuie urmaţi nu numai la nivelul teologiei elaborate de ei, ci şi la nivelul trăirii lor duhovniceşti”.

După aceasta, Pr. Prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, a fost invitat să transmită mesajul de salut al sfinţiei sale. Acesta a subliniat că, prin aceste manifestări academice: „teologia redeschide comuniunea dintre Bisericile Ortodoxe surori”. Un alt aspect evidenţiat de sfinţia sa priveşte legătura dintre  teologia şi cultul Bisericii, ce au stat totdeauna împreună, fapt ilustrat de întreaga operă a celor doi părinţi omagiaţi aici.

Festivitatea de deschidere a Simpozionului a continuat cu mesajul Pr. Prof. dr. Darko Djogo, decanul Facultăţii de Teologie din Sarajevo. Acesta şi-a împărtăşit dragostea şi prietenia pentru poporul român, mulţumind Facultăţii de Teologie din Arad pentru efortul realizat în organizarea acestei conferinţe. De asemenea, a subliniat importanţa comuniunii dintre biserici la nivel panortodox. Referindu-se la sintagma lui George Florovski: „reîntoarcerea la Teologia Sfinţilor Părinţi”, părintele Darko a arătat că „pentru noi aceasta înseamnă şi reîntoarcerea la teologia Pr. Dumitru Stăniloae şi Pr. Iustin Popovici, întrucât, ca popoare ortodoxe nu trebuie să uităm că avem şi noi teologi de primă clasă: românii pe părintele Dumitru Stăniloae, iar sârbii pe Sfântul Iustin Popovici”.

Din partea conducerii Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, prof. univ. dr. Cristinel Ioja, preşedintele Senatului Universităţii şi profesor în cadrul Facultăţii de Teologie arădene, a adresat un mesaj de salut, încurajare, susţinere şi apreciere din partea Rectorului Universităţii, doamna prof. univ. dr. Ramona Lile, precum şi din partea Preşedintelui Consiliului Academic al Universităţii, doamna prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, subliniind că „acest gen de manifestări organizate de către Facultatea de Teologie din Arad impun imaginea Universităţii arădene nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel internaţional”.

În continuare domnia sa a arătat că: „participăm la un eveniment major, dat de statura apostolică a celor doi părinţi, care pentru prima dată în Dogmatica Ortodoxă au recentrat înţelegerea dogmelor în metoda şi duhul Tradiţiei Patristice. Ei au mărturisit caracterul eclezial şi experimental al dogmelor, punând în centrul gândirii lor Persoana lui Iisus Hristos”.

La finalul festivităţii de deschidere a avut loc un mini-concert coral susţinut de Corul Masteranzilor, sub conducerea dirijorului său, conf. univ. dr. Mircea Buta.

După o scurtă pauză a urmat prezentarea referatelor, în două sesiuni: Pr. Prof. univ. dr. Darko Djogo (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sarajevo):Omul cel nou în Hristos: paralelisme în biografiile spirituale şi în viziunile teologice ale Pr. Dumitru Stăniloae şi Pr. Iustin Popovici; Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti): Părintele Stăniloae – teologul iubirii divine; Prof. univ. dr. Vladislav Topalovic (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sarajevo), Părintele Iustin ca exeget; Pr. Prof. univ. dr. Valer Bel (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) Sfânta Treime, ,,structura supremei iubiri” şi baza mântuirii noastre în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae; Prof. univ. dr. Lazar Nesic (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sarajevo) Teologia sacramentală a lui Iustin Popovici); Pr. Prof. univ. dr. Dumitru Megheşan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea) Logositatea creaţiei şi a omului în gândirea Părintelui Dumitru Stăniloae şi a Sf. Iustin Popovici; Pr. Conf. dr. Nicolae Moşoiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu) Părintele Dumitru Stăniloae – teolog al Tradiţiei şi al deschiderii ecumenice; Pr. Lect. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova)Metodologia teologică folosită de Părintele Dumitru Stăniloae în recuperarea duhului patristic în dogmatica ortodoxă; Lect. univ. dr. Daniel Lemeni (Departamentul de Teologie al Facultăţii de Litere din Timişoara),Părintele Dumitru Stăniloae – promotorul neopatristicii în teologia românească. Prezentările referatelor au fost urmate de binevenite şi animate dezbateri.

În a doua zi a simpozionului au prezentat referate reprezentanţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad: Pr. Prof. Univ. dr. Ioan Tulcan, Omul – chip şi asemănare a lui Dumnezeu în viziunea Părinţilor: Dumitru Stăniloae şi Iustin Popovici; Pr. Conf. univ. dr. Vasile Vlad, Aspecte ecumenice în gândirea Părintelui Stăniloae; Prof. Univ. dr. Cristinel Ioja, Părintele Justin Popovici –  cultură şi sfinţenie în lumina lui Hristos Dumneze-Omul; Pr. Lect. dr. Lucian Farcaşiu, Comuniune şi unitate în dreapta credinţă prin intermediul cântării liturgice, în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae şi Pr. Lect. dr. Filip Albu, Dimensiunile teologice ale propovăduirii bisericeşti în viziunea Părinţilor Dumitru Stăniloae şi Iustin Popovici.

La finalul Simpozionului, părintele decan a invitat participanţii să-şi transmită materialele lor pentru a fi cuprinse în volumul ce va fi editat, mulţumind apoi reprezentaţilor Primăriei şi Consiliului local Arad pentru sprijinul material acordat în desfăşurarea acestui eveniment.

Ziua Armatei la Arad

Oficialităţile locale ale municipiului Arad s-au întrunit în Piaţa Avram Iancu pentru a lua parte la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Armatei Române. După acordarea onorului, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat slujba de Te-Deum, închinată soldaţilor români, evocând la final datoria noastră de a le cinsti momoria. După aceea a urmat discursul comandantului Batalionului din Cetate, un program artistic al elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 5 şi depunerea coroanelor de flori la Monumentul Eroilor. Ziua de 25 octombrie, a Armatei Române, semnifică eliberarea ultimei localităţi româneşti de sub dominaţia străină după cel de-al doilea Război Mondial, în anul 1944. înainte cu o zi, în prezenţa Ministrului Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a avot loc ceremonia de decorare a Drapelului de luptă a Batalionului 191 de Infanterie ,,Radu Golescu”. Prin această decorare s-au recunoscut meritele militarilor arădeni întorşi recent din dificila misiune efectuată în Afghanistan.

 

Întâlnirea semestrială a consilierilor sociale din cadrul Mitropoliei Banatului, la Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Sectorul Social-Misionar al Arhiepiscopiei Aradului a organizat marți, 22 octombrie 2013, întâlnirea semestrială a consilierilor sociali din cadrul Mitropoliei Banatului, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sistemului de Asistență Socială în Biserica Ortodoxă Română.

La întâlnire au participat P.C. Pr. ic. stavr. Cristian Pavel – consilier social al Arhiepiscopiei Timișoarei, P.C. Pr. ic. stavr. Gabriel Gozman-Pop – consilier social al Episcopiei Caransebeșului, P.C. Pr. Mihai Ciucur – Inspector social al Episcopiei Caransebeșului, P.C. Pr. Ic. Gabriel C. Mariș  – consilier social al Arhiepiscopiei Aradului și Capriș Ștefan – asistent social al Arhiepiscopiei Aradului.

Între subiectele discutate se numără următoarele: replicarea activităților de tip FORTE în cadrul Mitropoliei Banatului, hotărârile Sfântului Sinod și modul de punere în aplicare a acestora, colaborarea în cadrul Federației Filantropia și altele de ordin social – filantropic.

La sfârșitul întâlnirii, invitații au vizitat Biroul Asociației Filantropia Arad, Centrul de Incluziune Socială, Cabinetele Medicale „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian”, Centrul de zi „Nașterea Maicii Domnului” și Cantina socială „Sfântul Nicolae”.

Întâlnirea a fost apreciată ca fiind folositoare, venind în sprijinul îmbunătățirii colaborării și activităţii sociale desfășurate de consilierii sociali din cadrul Mitropoliei Banatului.

Conferinţă preoţească în Protopopiatul Lipova

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, joi, 10 octombrie, la Lipova, în prezenţa preoţilor parohi şi ai reprezentanţilor aşezămintelor monahale din protopopiat, a avut loc conferinţa preoţească din toamna acestui an, eveniment la care au participat şi reprezentanţi ai Centrului Eparhial Arad.

În  Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din Lipova, la ora 9:30 –soborul preoţilor format din  Pr. Onea Crinel, Protopopul Lipovei,  Pr. Dimitriu Ştefan-Liviu ( Parohia Petriş) şi Pr. Covăsânţan Stelian (Parohia Cladova), a oficiat slujba de Te-Deum, după care, participanţii s-au deplasat în sala de şedinţă a preoţilor pentru desfăşurarea lucrărilor Conferinţei cu tema: ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena –susţinători ai Bisericii”.  Din partea Centrului eparhial, au fost prezenţi, cu încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Părintele Mariş Gabriel, consilier social, Pr. Blaj Mihai, inspector eparhial şi D-na ec. Borteş Angela, contabil-şef al Arhiepiscopiei.

Cuvântul de deschidere al Conferinţei l-a rostit Părintele Protopop Crinel-Ioan Onea, în care a adus cuvânt de bun venit noilor reprezentanţi ai Centrului Eparhial în mijlocul preoţimii Protopopiatului Lipova, după care a rugat pe  părintele consilier Mariş Gabriel să preia conducerea lucrărilor conferinţei.

Referatul a fost susţinut de părintele Ungur Daniel de la Parohia Dorgoş, completat fiind şi de ceilalţi coreferenţi şi preoţi participanţi.

Totodată, în cadrul întâlnirii, reprezentanţii Centrului Eparhial au dezbătut mai multe probleme administrative, economice, sociale şi culturale, iar preoţii participanţi au prezentat diferite aspecte cu care se confruntă în pastoraţie.

Întâlnirile cu preoţii celor patru protopopiate din arhiepiscopie în cadrul conferinţelor preoţeşti vor avea loc pe tot parcursul lunii octombrie. Următoarea conferinţă preoţească va avea loc în Protopopiatul Sebiş, pe 15 octombrie.

 

Slujire chiriarhală în parohia Andrei Şaguna, Protopopiatul Arad

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, într-o atmosferă de adâncă smerenie şi trăire duhovnicească, credincioşii din Parohia Andrei Şaguna, prot. Arad, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor, pentru a primi binecuvântări arhiereşti, pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei.

Sute de credincioşi au venit astăzi în Parohia Andrei Şaguna, cu ocazia târnosiri bisericii parohiale din localitate, după ce lucrările de consolidare, înfrumuseţare şi restaurare ale picturii au fost finalizate, pentru a participa la slujba de  sfinţire a bisericii parohiale cu hramul „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, care, cu această ocazie, a primit şi un al doilea hram ,,Sf. Ierarh Andrei Şaguna,  Mitropolitul Transilvaniei”. Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinţia Sa a explicat pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca cu privire la Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor, sub titlul ,,Valoarea omului”. Chiriarhul a arătat că aceasta este pusă mereu în lumină de Mântuitorul Însuşi, aşa cum reiese şi din minunea vindecării demonizatului din pericopa duminicii. Căderea omului din starea iniţială prin ispita diavolului cerea ridicarea prin harul dumnezeiesc, Biserica având grijă de aceasta. Cu ocazia sfinţirii bisericii, credincioşii înşişi, trebuie să se înnoiască peste încercările vieţii, urmând să se înalţe mereu spre Dumnezeu. Hramul Bisericii Sf. Ap. Petru şi Pavel, adaugă pe acela al cărui nume l a primit şi localitatea, adică Sf, Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, personalitate de mare valoare şi model pentru credincioşii ortodocşi români, prin dragostea faţă de biserică şi neam, a spus ierarhul.

Biserica a fost construită între anii 1926-1936 de o comunitate de familii româneşti colonizate, venite din Cenadul  unguresc  şi aşezate aici. Numele satului a fost dat după  numele ierarhului ardelean Andrei Şaguna care a avut acelaşi itinerar (din Ungaria în Ardeal).

La finalul Sf. Liturghii, preotul paroh Adrian Mariş a fost hirotesit întru iconom stavrofor, după care a mulţumit chiriarhului pentru grija părintească purtată, donatorilor, credincioşilor şi autorităţilor locale care au sprijinit lucrările de la biserica parohială

La final toţi participanţii au fost invitaţi la o agapă frăţească ţinută la căminul cultural din localitate.

 

Conferinţa preoţească din Protopopiatul Ineu

Conferința preoțească din Protopopiatul Ineu a avut loc joi, 17 octombrie 2013, în sala de ședințe a protopopiatului și a fost prezidată de către Înaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului. După slujba de Te Deum, oficiată în biserica Parohiei Ineu, părintele protopop Moise Nica, în numele preoțimii, a urat Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei bun venit și a creionat coordonatele tematicii consfătuirii, invitându-l pe chiriarh să prezideze lucrările conferinţei.

Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, în cuvântul adresat preoţilor, a făcut referiri despre importanţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în viaţa bisericii, făcând numeroase referiri la tematica conferinţei. După aceea, chiriarhul a făcut o scurtă prezentare a noilor angajaţi ai Centrului Eparhial, atât a celor prezenţi cât şi a celor ce nu au fost de faţă.

Referatul principal a fost susținut de către preotul Mircea Oală de la Parohia Șicula având tema ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena, susținători ai Bisericii”, propunând auditorului o prelegere foarte bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte și anume:

-Importanța Sfinților Împărați Constantin și Elena  pentru viața și activitatea Bisericii.

 

-Actualitatea politicii religioase, sociale legislative și social-filantropice a Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru viața lumii contemporane.

-Importanța Sfinților Împărați și pentru lucrarea de apărare a demnității umane prin legi și opere de caritate.

Concluzionând, părintele referent a arătat că: ,,Sfinții Împărați vor rămâne în memoria Bisericii ca Sfinți mereu însetați de absolut, dorind transferul pe pământ al adevărului și al frumuseții cerești și lucrând spre promovarea valorilor creștine”.

Din prezidiu au făcut parte: Ieromonah Teodor Vid – consilier bisericesc și ec. Angela Borteș-contabil șef la Arhiepiscopia Aradului.

Părinții co-referenți  Alin Pingică –Parohia Arăneag, Leonard  Doca -Parohia Șilindia și  Petru  Ardelean–Parohia Chișlaca au apreciat lucrarea părintelui referent fiind foarte bună  iar completările fiind de prisos.

Partea a doua a conferinței a fost dedicată comunicărilor administrative.