CONFERINŢELE PREOŢEŞTI SEMESTRIALE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Clerul din cele patru protopopiate din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a luat parte la Conferinţa semestrială preoţească de primăvară, cu tema: ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase”.

Conferinţa preoţilor Protopopiatului Ineu

Conferinţa preoţilor din Protopopiatul Ineu a avut loc luni, 27 mai a.c. şi a fost prezidată de către Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Chiriarhul a fost însoţit de P.C. Preot dr.Vasile Pop, consilier cultural. După slujba de Te-Deum, oficiată în biserica parohiei Ineu, în sala de şedinţe a protopopiatului, Părintele Protopop Moise Nica, în numele preoţimii, a urat IPS Timotei bun venit şi a jalonat coordonatele tematicii consfătuirii. Referatul principal, apreciat de auditoriu, a fost susţinut de către Preotul Marian-Florin Oarcea de la parohia Iercoşeni. Preoţii co-referenţi Ioan Vatrici – Parohia Răpsig, Constantin Ilica – Parohia Apateu, Mihail Pădureanu – Parohia Bocsig-Gară, Pavel Roşu – Parohia Mânerău, împreună cu Preoţii Petru Trânc – Parohia Susag şi Ioan Montoi – Parohia Tăgădău,  au întregit, prin luările de cuvânt, cele prezentate de către referent. Partea a doua a conferinţei  a fost dedicată comunicărilor administrative.

Adresându-se plenului conferinţei, Înalt Preasfinţitul Timotei a exprimat bucuria întâlnirii cu fiii duhovniceşti, prilejuită de un subiect atât de generos, în anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Dintre ideile şi informaţiile transmise Înalt Preasfinţia Sa a accentuat importanţa susţinerii materiale de care a beneficiat Biserica de pe urma Edictului de la Milano şi a altor edicte de toleranţă, edicte care făceau referire şi la retrocedarea averii Bisericii, confiscate în mare parte în vremea persecuţiilor, edicte care nu întotdeauna au avut un caracter general, ci doar parţial, cu aplicabilitate locală. ,, Desigur cel vizat şi atacat în primul rând de către persecutori a fost patrimoniul cultural al Bisericii: confiscarea şi arderea cărţilor de cult, a icoanelor şi odoarelor, dar ceea ce interesează astăzi în mod deosebit este aceea că Biserica a avut întotdeauna bunuri. Nu există cult să nu aibe bunuri care reflectă jertfelnicia sau participarea concretă la viaţa acestuia, dar şi susţinerea statului, a societăţii ca beneficiară de pe urma activităţii Bisericii în lume. Biserica este o parte a obştii noastre umane. Cei care văd în Constantin cel Mare şi acţiunile sale privind Biserica creştină doar triumfalismul au o viziune unilaterală. Acesta a înfiinţat instituţii şi a dat legi care au stimulat viaţa socială şi materială a Bisericii ca suport pentru activitatea pastoral-misionară a acesteia, împăratul însuşi a ridicat instituţii sociale, a redus sau desfiinţat pedepse inumane, fiind părintele şi promotorul principiului de drept roman: ,, să trăieşti cinstit, să nu vatămi pe altul şi să dai fiecăruia ceea ce i se cuvine”. Astăzi,  într-un partreneriat onest Biserică- Stat, susţinerea de către stat, într-un echilibru cu ceeace Biserica reprezintă în societate, este evidentă şi necesară” , a arătat IPS Timotei.

Conferinţa Preoţilor Protopopiatului Arad

s-a desfăşurat marţi, 28 mai a.c. în sala de festivităţi a Parohiei Arad- Centru după ce preoţii protopopiatului au participat la slujba de Te-Deum în Catedrala Veche. Lucrările au fost prezidate de către Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Din prezidiu au făcut parte P.C. Preot Teodor Faur, consilier economic şi P.C. Preot Flavius Petcuţ, protopop al Aradului. Părintele protopop a exprimat, în cuvinte alese, bucuria preoţilor din protopoiat de a se reîntâlni cu chiriarhul în cadrul acestei conferinţe, cu o tematică atât de generoasă şi importantă. Referatul principal a fost susţinut de către Preotul Florin Borca- Parohia Şepreuş, intervenţii în plen la temă având Preoţii: Gabriel Gosta- Parohia Şimand, Dan Mândra- Parohia Aluniş, Gabriel Mariş- Parohia Caporal Alexa, Liviu Iştoc- Parohia Şeitin.

În cuvântul adresat preoţilor Protopopiatului Arad, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, subliniind importanţa tematicii conferinţei, a insistat asupra necesităţii întăririi în rândul credincioşilor a cultului şi cinstirii împăraţilor, domnitorilor, voievozilor cinstiţi ca sfinţi de către Biserică. ,, Există în lumea secularizată tendinţa evidenţierii laturii triumfaliste a vieţii acestora, în mod  unilateral, în detrimentul cinstirii ca sfinţi, ori Sfântul Constantin cel Mare este numit ,,între împăraţi apostolul Tău, Doamne ”, potrivit troparului sărbătorii, aşa cum Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab, şi alţi domnitori, au dobândit aureola sfinţeniei prin fapte de credinţă”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Conferinţă preoţească la Lipova

Miercuri, 29 mai a.c., în biserica monumentală a parohiei Lipova, preoţii din protopopiat au participat la slujba de Te- Deum care a precedat lucrările conferinţei preoţeşti, desfăşurată în sala de şedinţe a Protopopiatului. Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezidat lucrările acestei conferinţe. Chiriarhul a fost însoţit de P. C. Preot Traian Micoroi, consilier administrativ-bisericesc. Preotul Mihai Gaşpar – Parohia Corbeşti a susţinut referatul principal, lucrare apreciată drept foarte bună, iar Preoţii: Mircea Ciorogaru –Parohia Ghioroc, Eugen Volungan –Parohia Ostrov, Ştefan-Liviu Dimitriu–Parohia Petriş au fost co-referenţi. Preotul Sorin Ciurlea- Parohia Conop a luat, de asemenea,  cuvântul, la tema prezentată.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a adus completări celor prezentate, şi a arătat importanţa pe care trebuie să o acordăm hramurilor sfintelor noastre biserici, şi în special în acest an omagial, acelor biserici cu hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena , în Protopopiatul Lipova, biserica din Parohia Miniş şi cea din Parohia misionară Lipova Băi, accentuând îndemnul Sfintei Patriarhii de a încuraja reînnodarea tradiţiilor locale la sărbătorile de hram şi  a pelerinajelor făcute cu diferite ocazii, când se cinstesc sfinţii Bisericii noastre. De asemeni,  Înaltpreasfinţia Sa a făcut completări legate de situaţia politică, religioasă şi socială din Imperiul roman înainte de Edictul de la Milan şi după Edict, a scos în evidenţă meritul pe care l-a avut Împăratul Constantin  în a proteja religia creştină, putând fi oferit ca exemplu chiar şi pentru vremurilor noastre.

Părintele Protopop Crinel Onea a adus Chiriarhului mulţumiri pentru participare şi pentru îndrumările oferite.

Conferinţa Preoţilor Protopopiatului Sebiş

desfăşurată joi, 30 mai a.c., a încheiat seria conferinţelor preoţeşti din semestrul întâi al acestui an. Lucrările s-au desfăşurat în biserica Parohiei Sebiş I, după slujba de Te- Deum şi au fost prezidate, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către P. C. Preot Mircea Bupte, consilier social la Centrul eparhial, care a transmis binecuvântarea chiriarhului. În numele celor prezenţi, Preacucernicul Preot Beni Ioja, Protopop al Sebişului, a salutat delegatul chiriarhal, şi a rugat să fie transmise Întâistătătorului eparhiei alesele sentimente de fiască dragoste şi ascultare ale clerului din protopopiat.

Referatul principal al consfătuirii a fost susţinut de către Preacucernicul Preot Valentin Herbei- Parohia Buhani. Preoţii co-referenţi: Andrei Dârbaş- Parohia Bonţeşti, Dan Dănuţ Voicu- Parohia Budeşti, Gheorghe Viţelar- Parohia Brusturi şi Mihai Bulea- Parohia Băneşti au completat ideile expuse în referatul principal, apreciat de către plen ca fiind foarte bun.

Preacucernicul Părinte Mircea Bupte a felicitat preoţimea protopopiatului pentru modul în care au decurs lucrările conferinţei şi a mulţumit, în numele ÎPS Timotei , pentru cuvitele adresate.

Încadrată în amplul program dedicat omagierii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în anul când se împlinesc 17 veacuri de libertate religioasă pentru Biserica creştină, Conferinţa preoţească semestrială de primăvară din Arhiepiscopia Aradului s-a desfăşurat, la toate protopopiatele, la nivelul exigenţelor cerute, cu implicarea întregului cler al eparhiei, sub părinteasca îndrumare a Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei.

 

 

Spectacol pentru copiii Centrului de zi al Arhiepiscopiei Aradului

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, astăzi, 29 mai 2013, Asociaţia Filantropia a Arhiepiscopiei Aradului a derulat o nouă activitate. Astfel, copiii Centrului de zi “Naşterea Maicii Domnului” s-au bucuratde spectacolul interactiv “Prieten drag” susţinut de actriţa Adela Ungureanu-Caimacan. Proiectul are la bază cartea de poezie în 16 strofe “Balada unui căţeluş de pluş”, actriţa intrând în lumea copiilor, “la ei acasă”, ajutând micii spectator să descopere, prin intermediul culorilor, al unui căţeluş din pluş şi al unei păpuşi, valori precum: prietenia, respectul, prima jucărie, primul animal îndrăgit.

Chiriarhul Aradului a mulţumit doamnei Adela Ungureanu-Caimacan pentru clipele de destindere, de aducere a bucuriei şi zâmbetului pe chipul copiilor, precum şi coordonatoarei centrului, profesor Carmen Crişan, pentru dăruirea şi perseverenţa arătate în munca alături de cei mici.

Beneficiarii Centrului de zi au fost deosebit de încântaţi de activitatea la care au participat, arătându-se interesaţi de teatrul de păpuşi şi de felul în care actriţa arădeană a prezentat realităţi ale vieţii de zi cu zi. La final copiii i-au dăruit doamnei Adela o icoană pictată de ei.

 

Preţuirea hărniciei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, la biserica cu hramul Naşterea Domnului a parohiei Arad Micălaca Veche a avut loc în duminica a patra după Paşti premierea elevilor parohiei de la Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad care au participat în cursul acestui an şcolar la diferite concursuri şi activităţi religioase. Astfel, Crişan Andreea din clasa a V-a a obţinut locul III, iar Ţigan Silviu din clasa a VII-a A, menţiune la faza locală a Olimpiadei de Religie. Capragiu Bianca din clasa a VI-a C a avut menţiune la faza locală, locul I la faza judeţeană şi locul al II-lea la etapa pe protopopiat a Concursului Naţional “Bucuria de a fi creştin”, în timp ce Şimonca Stelian din clasa a VI-a A a obţinut locul I la etapa locală a olimpiadei de Religie, locul al II-lea la cea judeţeană, cu participare deosebită la Concursul dedicat anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Toţi elevii au primit din partea parohiei rechizite.

Pentru îndrumarea deosebită, atentă şi competentă, doamnei Beatrice Mandă, profesorul de religie al elevilor de la Şcoala arădeană, i-au fost aduse mulţumiri şi adresate felicitări, cu dorirea îndreptată către toţi, învăţăcei şi dascăli, de a spori talanţii cu care Atotmilostivul Dumnezeu i-a înzestrat.

 

 

ZILELE GURAHONŢULUI

În Duminica a IV-a după Învierea Domnului, a Slăbănogului, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală în parohia Gurahonţ, Protopopiatul Sebiş, localitate de referinţă pe Valea Crişului Alb, alcătuită din mai multe sate şi cătune, care organizează anual, în această perioadă,  manifestări cultural- spirituale puse sub sigla „Zilele Gurahonţului”. Întâmpinat, în faţa bisericii, de către preotul paroh Crăciun-Dorel Moţ, de către oficialităţile locale, de numeroşi credincioşi, de copiii şi tinerii comunei, care i-au oferit flori, ÎPS Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în monumentala biserica parohială cu hramul „Bunavestire”, împreună cu preotul paroh şi preotul Simion Mladin, secretar eparhial, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, temeluit pe textul pericopelor Duminicii (Faptele Apostolilor 9, Ioan 5) a fost pusă în lumină mai ales puterea ucenicilor Mântuitorului de a face ceea ce El Însuşi a împlinit, vindecarea suferinţelor şi chiar învierea din morţi, Domnul făcându- se om pentru a-l ridica pe acesta din slăbiciune şi din moarte. ,, Înălţimea spirituală a credinciosului urmează calea Domnului, însemnând săvârşirea binelui în folosul semenilor, exemplul Sfinţilor Împăraţi,  omagiaţi în acest an, fiind lămuritor în această privinţă prin opera de asistenţă socială şi medicală a Bisericii, încă din vremea apostolică şi pentru cea următoare, până azi”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Preotul paroh a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru participare, pentru bucuria  duhovnicească  prilejuită şi grija ce o poartă credincioşilor păstoriţi.

După Sfânta Liturghie, Înalt Preasfinţitul Timotei, înconjurat de soborul preoţilor de pe raza comunei, a săvârşit slujba a parastasului  şi a sfinţit monumental ridicat în memoria patriotului Ioan Buteanu, prefect al Zarandului, prilej cu care ierarhul a subliniat ataşamentul oamenilor locului faţă de personalitatea lui Avram Iancu, eroul naţional din Ţara Moţilor şi faţă de cei ce i-au împărtăşit crezul, respectful faţă de idealurile strămoşilor, transmise generaţiilor viitoare.

În după-amiaza zilei, în parohia Zimbru, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vizitat biserica cu hramul ,, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi Dispensarul uman, aşezământ social ridicat aici de către  Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Aradului,  interesându-se de buna desfăşurare a serviciului de asistenţă medicală din zonă.  În continuare, în filia Valea Mare, ierarhul a oficiat slujba Vecerniei, în biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, vorbind credincioşilor despre gândul bun al înaintaşilor lor de a pune locaşul de închinare sub ocrotirea Sfinţilor Împăraţi, ca şi alte biserici de pe cuprinsul ţării, în frunte cu Catedrala Patriarhală.  Tot aici Chiriarhul, împreună cu soborul slujitor a oficiat Panahida pentru profesorul Alexandru Roz, fiu al satului, istoric şi fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

 

 

ITINERAR ARHIERESC LA DUMINICA MIRONOSIŢELOR

Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat, în Duminica Mironosiţelor, o vizită pastorală în Parohia Şagu, Protopopiatul Arad, la invitaţia Preotului paroh Dorin Ştefan şi a parohienilor. În cadrul Sfintei Liturghii săvârşită în biserica parohială cu hramul „Intrarea Mântuitorului în Ierusalim”, Chiriarhul a împărtăşit credincioşilor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură în contextul pericopelor biblice ( Faptele Apostolilor 6 şi Marcu 15, 16 ) şi al Mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la Duminica  Femeilor Mironosiţe, cuvânt de preţuire şi binecuvântare a tuturor femeilor creştine- promotoare ale vieţii şi demnităţii umane. Cuvântul ierarhului a subliniat mărturia mironosiţelor despre Învierea Mântuitorului şi modelul lor de viaţă creştină, urmat de către Sfânta Împărăteasă Elena, cât şi de mame, soţii şi fiice credincioase, rămase în istoria lumii şi a Bisericii.

În după-amiaza zilei, în Catedrala Veche a Aradului, în prezenţa corpului profesoral,  a absolvenților  promoției 2013 a Seminarului Teologic Ortodox din Arad, a părinților și a altor credincioși,  ÎnaltpreasfințitulTimotei a participat la slujba Vecerniei, în cadrul căreia s-au adus rugăciuni de mulțumire pentru împlinirea unui ciclu din viața elevilor seminarişti.

În  cuvântul adresat elevilor absolvenţi ai clasei a XII-a, ÎPS Timotei a făcut referire la omagierea Sfinţilor Împăraţi  şi a Părintelui Dumitru Stăniloae, în cursul acestui an, cu însemnătatea încununării unei slujiri a lui Dumnezeu şi a oamenilor. Arătând că încheierea studiilor seminariale în acest an omagial pune o pecete promiţătoare pe strădania promoţiei de acum, ierarhul a adresat cuvinte de felicitare  elevilor şi profesorilor, prin care i-a responsabilizat pe fiecare deopotrivă.

În  încheiere, Părintele director al Seminarului Teologic arădean, prof. Pompiliu Gavra, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Timotei pentru participare şi pentru permanenta grijă purtată acestei instituţii de teologie ortodoxă.

 

Praznic luminat de Izvorul Tămăduirii la Mănăstirea Arad-Gai

Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”  situată în cartierului arădean Arad- Gai este des vizitată de către  Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului, această vatră monahală fiind odinioară şi reşedinţă de vară a ierarhilor străvechii eparhii arădene. Biserică nouă a mănăstirii, târnosită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, poartă hramurile: „Veşmântul Maicii Domnului”, „Brâul Maicii Domnului” şi „Acoperământul Maicii Domnului”, care se prăznuiesc la 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie.

Sfântă Liturghie arhierească

Evlavia obştii monahale şi a pelerinilor pentru Maica Domnului, a cărei icoană făcătoare de minuni se află în biserica veche, a adunat la sfânta mănăstire şi în acest an, de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, din Săptămâna Luminată, sute de credincioşi din Municipiul Arad şi din împrejurimi. Răspunzând invitaţiei soborului maicilor, în frunte cu stareţa stavroforă Magdalena Borteş şi Preacuviosul Protosinghel Cleopa Jurj, duhovnicul mănăstirii,  Înaltpreasfinţitul Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica mare, purtătoare a celor trei hramuri amintite.

Izvorul Tămăduirii şi Maica Luminii

În cuvântul de învăţătură rostit, sub titlul ,,Săptămâna Luminată  şi ziua cea neînserată a împărăţiei cereşti”, Înaltpreasfinţia Sa prezentat istoria sărbătorii, şi minunile săvârşite la Izvorul Tămăduirii, arătând că Preacurata a făcut multe minuni şi vindecări în decursul veacurilor, la multe izvoare, la noi şi în alte părţi  ale lumii şi a evidenţiat mijlocirea spre măntuirea noastră a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ca Maică a Luminii şi izvor al tămăduirii.Tâlcuind pericopele biblice ale zilei Părintele Arhiepiscop a arătat că izvorul tuturor darurilor este Hristos Domnul. Biserica vindecă în numele lui Iisus Hristos, mijlocirea Maicii Domnului având un rol deosebit, la care creştinii recurg mereu. De aceea şi vindecarea se poate realize numai în numele lui Iisus, după cum  ne încredinţează şi cântarea pascală: ,, Veniţi să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă, făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim.” (Peasna a III-a. Canonul Învierii).

Slujbă de sfinţire a apei

Ca în fiecare an, potrivit rânduielii sărbătorii, după încheierea Sfintei Liturhii, în faţa bisericii mănăstirii, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat slujba sfinţirii apei, Agheasma Mică, împreună cu soborul slujitor, în prezenţa tuturor credincioşilor. La finalul slujbei credincioşii prezenţi au consumat din apa sfinţită, alţii luând şi acasă spre a stropi locuinţa, grădina, sau spre a o folosi, cu evlavie, în diferite împrejurări.

 

ETAPA EPARHIALĂ A CONCURSULUI ,,BUCURIA DE A FI CREŞTIN” ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În joia din Săptămâna Luminată, la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, s-a desfăşurat etapa eparhială a concursului naţional ,,Bucuria de a fi creştin”, concurs iniţiat şi desfăşurat în întreaga Patriarhie în cadrul programului catehetic ,,Hristos Împărtăşit copiilor” şi a Proiectului ,,Alege Şcoala” pentru copiii cu vârste între 9 şi 15 ani. Scopul desfăşurării concursului, în anul omagial al împlinirii a 1700 de ani de creştinism în libertate, este de a cultiva în sufletul copiilor dragostea față de ţară şi de Biserica Ortodoxă Română și de a-i educa în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale, în contextul unei lumi secularizante şi a diluării semnificative a identităţilor de orice fel într-un proces de globalizare alert şi derutant.

 

După ce, potrivit graficului concursului, în întreaga eparhie, în Postul Sfintelor Paşti, s-au derulat etapele la nivel parohial şi pe protopopiate, câştigătorii premiului întâi din fiecare protopopiat la cele trei secţiuni: interpretarea unui cântec religios sau popular, recitarea unei poezii şi citirea unui text, îmbrăcaţi în frumoase costume populare, s-au întrecut în a-şi arăta măiestria în etapa eparhială, în prezenţa preoţilor şi profesorilor de Religie coordonatori, a părinţilor care i-au însoţit. Juriul, prezidat de către Chiriarh, a fost compus din: Diac. Prof. Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul ISJ Arad, Diac. Prof Paul Orădan, Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Ţichindeal” Arad, Prof. Irina Ancuţa, Seminarul Teologic Ortodox Arad. În final au fost desemnaţi câştigătorii premiilor şi menţiunilor, toţi participanţii fiind răsplătiţi din partea Centrului eparhial cu diplome şi daruri, constând din icoane şi cărţi religioase. Câştigătorii premiilor I şi reprezentanţii eparhiei în etapa naţională, ce se va desfăşura în perioada 20-21 mai la Sfânta Patriarhie sunt: eleva Briana Brad, Parohia Bârsa, Protopopiatul Sebiş-interpretarea unui cântec religios; elevul Mihai Murgu, Parohia Groşii-Noi, Protopopiatul Lipova-recitarea unei poezii; elevul David- Alexandru Steop, Parohia Vladimirescu I, Protopopiatul Arad-secţiunea proză.

În cuvântul adresat participanţilor, ÎPS Arhiepiscop Timotei a menţionat: ,,Cu acest concurs, prezenţi în portul nostru naţional, care are simbolismul şi semnificaţia lui, prin care identificăm pe Columnă strămoşii, am dat o mărturie de credinţă, sub un nume semnificativ: ,,Bucuria de a fi creştin „. Finalizat, la nivel eparhial, într-o zi- 9 mai- închinată Independenţei României şi Zilei Victoriei Europei creştine, arătând că noi suntem români, noi suntem creştini, noi suntem creştini ortodocşi, am făcut o lucrare mare pe tărâm naţional şi bisericesc, de valorificare a credinţei şi datinilor.”

Înalt Preasfinţia Sa a felicitat pe toţi copiii participanţi la concurs, pe preoţii şi profesorii de Religie care s-au ocupat de pregătirea acestora, pe părinţii care i-au însoţit.

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN DE SFINTELE PAŞTI

Sărbătoarea Învierii Domnului a constituit pentru clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, şi în acest an, prilej de alese bucurii duhovniceşti. În aceste zile Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent la sfintele slujbe şi la momentele spirituale mai importante care s-au desfăşurat în oraşul de reşedinţă.

Astfel, în sâmbăta din Săptămâna Mare, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Slujba Învierii la biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranţă Arad, sfinţind paştile şi împărţindu- le celor privaţi de libertate precum şi personalului instituţiei. Chiriarhul a adresat cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare, evidenţiind grija Bisericii faţă de cei suferinzi.

În seara zilei, la Aeroportul Internaţional Arad, Înaltpreafinţitul Timotei a întâmpinat venirea luminii sfinte, adusă de la Mormântul Domnului, din Ierusalim, prin grija Sfintei Patriarhii şi a Consiliului Judeţean Arad. În cuvintele cântării ,,Lumină lină” Chiriarhul a împărţit din sfânta lumină preoţilor prezenţi, spre a ajunge în toate bisericile din eparhie. Cu acest prilej, într-o scurtă alocuţiune, a arătat importanţa şi simbolismul luminii, a luminii lui Hristos, care luminează pe tot omul ce vine în lume, considerând momentul întâmpinării ca fiind un preambul la slujba de Înviere.

În noapte, la Catedrala Sfânta Treime, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba Învierii Domnului, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi, adresând, la momentul potrivit, un părintesc cuvânt de învăţătură despre calea Crucii din viaţa fiecărui creştin, urcuş spre Ierusalimul cel ceresc, ,,chipul crucii făcând să se întrezărească jertfa mântuitoare, ca şi calea fiecărui credincios spre împărtăşirea din aceasta. Dacă în fiecare zi trăim în această realitate spirituală, la luminatul praznic aceasta este exprimată la scara cea mai înaltă prin crucea Domnului, care dă şi măsura adevărată crucii purtate de fiecare credincios. Învierea, cu tot ceea ce cuprinde, este cu putinţă prin jertfire. Fără cruce nu este înviere, precum nu este coborâre a lui Dumnezeu şi ridicare a omului fără o întâlnire la treapta cât mai apropiată de tronul Împărăţiei cereşti prin verticalitatea şi orizontalitatea în care se cuprinde toată lumea, emanând bucuria dobândirii mântuirii şi ajungerii la ţinta finală a creaţiei pentru tot ceea ce există. Hristos a biruit moartea prin jertifea propriei vieţi, de care ne-a făcut parte dintru început, chezăşuindu-ne pentru totdeauna nemurirea prin viaţa Sa dumnezeiască, cu aceea ca înşine să ne străduim  a lăsa cele trecătoare pentru cele veşnice. Învierea prin crucea lui Hristos reprezintă chipul în care se lucrează mântuirea lumii”.

În dimineaţa primei zile de Paşti, Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Arhiepiscopală. În atmosfera duhovnicească a sărbătorii, la afirmaţia deplină de credinţă „Hristos a înviat!”, credincioşi prezenţi au răspuns cu propria mărturie de credinţă: „Adevărat, a înviat!”. Referindu-se la pericopele biblice ale sărbătorii (Fapte 1, 1-8, Ioan 1, 1-17), ierarhul a arătat că Învierea lui Hristos tronează în lumină, iar Crucea este călăuzitoare spre această lumină.

În după-amiaza zilei, după ce a participat la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru, Înaltpreasfinţia Sa a oferit preoţilor din municipiu tradiţionala recepţie de Paşti, la reşedinţa chiriarhală, la care au participat şi reprezentanţi ai mass-media locală, alţi credincioşi.

În a doua zi de Sfintele Paşti Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Veche, iar în a treia zi de Paşti a oficiat Sfânta Liturghie la mănăstirea Arad-Gai.

 

 

BIRUINŢA CRUCII – Pastorală la Învierea Domnului 2013

TIMOTEI

DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

HRISTOS A ÎNVIAT !

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

De Sfintele Paşti icoana Învierii străluceşte mai tainic înaintea ochilor sufleteşti, harul ei pătrunzând până în adâncul fiinţei omeneşti spre a o lumina desăvârşit. Ea vrea să oglindească însăşi lumina chipului nostru în tinderea spre asemănarea cu Dumnezeu, după care a fost creat. Potrivit erminiei bisericeşti, adică a modului în care se zugrăvesc icoanele,[1] în ea se conturează grăitor şi chipul crucii făcând să se întrezărească jertfa mântuitoare, ca şi calea fiecărui credincios spre împărtăşirea din aceasta. Dacă în fiecare zi trăim în această realitate spirituală, la luminatul praznic aceasta este exprimată la scara cea mai înaltă prin crucea Domnului, care dă şi măsura adevărată crucii purtate de fiecare credincios. Învierea, cu tot ceea ce cuprinde, este cu putinţă prin jertfire. Fără cruce nu este înviere, precum nu este coborâre a lui Dumnezeu şi ridicare a omului fără o întâlnire la treapta cât mai apropiată de tronul Împărăţiei cereşti prin verticalitatea şi orizontalitatea în care se cuprinde toată lumea, emanând bucuria dobândirii mântuirii şi ajungerii la ţinta finală a creaţiei pentru tot ceea ce există. Hristos a biruit moartea prin jertifea propriei vieţi, de care ne-a făcut parte dintru început, chezăşuindu-ne pentru totdeauna nemurirea prin viaţa Sa dumnezeiască, cu aceea ca înşine să ne străduim  a lăsa cele trecătoare pentru cele veşnice. Învierea prin crucea lui Hristos reprezintă chipul în care se lucrează mântuirea lumii, aşa cum învaţă stihuirea imnografică: «Crucii Tale ne închinăm Stăpâne şi sfântă învierea Ta o lăudăm şi o mărim».

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

În înţelegerea omenirii din cele mai vechi timpuri şi până azi, crucea prin cele două braţe ce se întretaie, reprezentând cele patru puncte cardinale şi centrul lumii, guvernează în unitatea timpului cu spaţiul întreaga existenţă, cu precădere viaţa fiinţei celei mai înzestrate de Creator.[2]Istoria biblică dă mărturia prezenţei simbolice ca reflectare a realităţii unei stări în momente care au şi încetăţenit definirea de cruciale pentru umanitate. Unul dintre acestea este cel al căderii primilor oameni dintr-o aleasă stare iniţială ce garanta dobândirea celei desăvârşite, într-una din care se putea ridica doar prin intervenţia nemijlocită a lui Dumnezeu. Creat de Dumnezeu după chipul Său, nu doar prin cuvânt, ci cu mâinile şi suflarea gurii Sale spre a năzui neîncetat la asemănarea divină, omul doreşte să recâştige ceea ce a pierdut, Domnul Însuşi făcându-Se om spre a-i da acestuia o nouă viaţă şi încă din belşug.[3] Dar pentru începerea unei noi vieţi trebuia să se stingă cea veche, în toată cuprinderea ei, aşa cum Dumnezeu avertizase pe om în rai : « În ziua în care vei mânca din el (pomul cunoştinţei binelui şi a răului), vei muri negreşit »[4]. Viaţa nouă trebuia, deci, începută tot lângă un lemn, acela care ar închipui pomul cunoştinţei binelui şi a răului, sau pomul vieţii din mijlocul Edenului, cum nimerit intonează un imn bisericesc, din cele care însoţesc fericirile rostite de Mântuitorul şi care făgăduiesc împlinirea nădejdilor nesperate pentru cei ce le nutresc: «Frumos şi bun la mâncare, era rodul ce m-a omorât. Hristos este pomul vieţii, din care mâncând, nu mor, ci spun cu tâlharul: pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta»[5]. Cel ce stăpâneşte toate, începutul şi sfârşitul[6], poartă spre împlinire cele create potrivit proniei Sale, lucrare pe care crucea Domnului o reprezintă într-un chip sublim. Lemnul purtător de viaţă pentru cel credincios marchează mereu istoria mântuirii, fapte ale Vechiului Testament prefigurând cele ale Noului Testament dând imbolduri de urmare a planului lui Dumnezeu în trăirea personală şi obştească. În acest cadru, de reamintit toiagul lui Moise şi cel al lui Aaron, sprijin în misiunea încredinţată de Dumnezeu de călăuzire spre pământul făgăduinţei, apoi pe drum lemnul folosit la îndulcirea apeloramare pentru cei însetaţi sau stâlpul pe care era pus şarpele de aramă spre salvarea de şerpii veninoşi din pustietate, care devin semne ale eliberării de sub puterea diavolului, a păcatului şi a răului prin revărsare de daruri spirituale împotriva încercărilor de tot felul şi a morţii[7]. În imnele bisericeşti, ecoul acestor evenimente este grăitor.[8]Bunăoară, imnul ce se referă chiar la cuvintele Mântuitorului privind răstignirea Sa arată: «Sus pe lemn spânzurând Moise de demult şarpele de-a curmezişul, precum scrie, pe tine te-a însemnat Preacinstită Cruce, prin care ne vindecăm de înşelăciunea şerpilor înţelegători»[9].Istorioare pioase despre păstrarea lemnului din pomul raiului până în cel al crucii Domnului sunt multe cu pagini împletite din Sfântă Scriptură şi Tradiţie[10].Sensul lor reflectă conştiinţa trebuinţei de a redobândi starea iniţială pe calea căreia călăuzeşte crucea Domnului prin întreaga ei putere. Tâlcuind pe Sfântul Maxim Mărturisitorul în afirmaţiile legate de Sfânta Cruce, părintele Stăniloae subliniază dependenţa desăvârşirii duhovniceşti a omului de învăţătura de credinţă ortodoxă despre Persoana Mântuitorului, spunând că cel mai deplin martor al păstrării neschimbate a dumnezeirii şi umanităţii în unirea lor, dar şi al acomodării dumnezeirii neschimbate în esenţă la umanitate şi al restabilirii acesteia ca organ de manifestare a divinităţii este Iisus Hristos Domnul. «În El avem garanţia păstrării neştirbite a umanului pentru veci, dar şi a capacităţii acestuia de a deveni prin Dumnezeu organul manifestării maxime a lui Dumnezeu. În El omul a umplut lumea de sus care se golise de o parte a ei, de om. Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se pătimeşte cele ale firii asumate, dar potrivit cu El Însuşi, cu posibilităţile Lui de coborâre, iar firea asumată trăieşte cele dumnezeieşti potrivit cu ea însăşi şi cu posibilităţile ei de îndumnezeire… Sfântul Părinte citat vrea să explice în ce fel crucea lui Hristos reprezintă o ridicare a Lui la care participăm şi noi. El remarcă mai multe înţelesuri ale crucii prin care ea înseamnă puterea lui Hristos ca Dumnezeu. La urmă arată înţelesul ei pentru Hristos ca om, adică înţelesul prin care crucea a fost mijloc de ridicare a Mântuitorului ca om. Prin acest înţeles, ea poate fi mijloc de ridicare şi pentru noi, pentru că numai de crucea în acest înţeles ne putem împărtăşi şi noi. Acest înţeles şi-l arată crucea privită după lucrarea sau eficienţa ei. Ea ne stabilizează în singura dorinţă după Dumnezeu. În acest înţeles şi Sfântul Grigorie Teologul a spus că Hristos se ridică cu crucea, că ea este semnul stăpânirii Lui peste patimi şi al puterii Lui peste cei se ataşează Lui prin credinţă, căci le dă şi acestora putere să se înalţe asemenea Lui…».[11] Adâncind învăţătura ortodoxă în acest cadru, teologul român arată că moartea jertfelnică a lui Hristos Domnul este cea mai mare coborâre a Lui la noi în timp şi cea mai mare apropiere a Luide Tatăl, iar jertfa noastră în Hristos, cea mai mare unire dintre noi şi Dumnezeu, tot în timp, subliniind că «Dumnezeu n-a putut crea pe oameni ca fiinţe cunoscătoare şi cu puteri transformatoare în lume, capabile de o nesfârşită înaintare în bine, spre a muri. Moartea s-a introdus prin despărţirea lor voluntară de Dumnezeu, Izvorul vieţii. Iar odată introdusă nu mai putea fi depărtată din lume de către ei înşişi şi nici Dumnezeu nu putea să accepte moartea ca sfârşit definitiv al oamenilor. De aceea intreprinde El Însuşi învingerea ei… În acest scop Fiul lui Dumnezeu se face om, ca să învingă în umanitatea Sa moartea pentru oameni».[12] Învierea lui Hristos şi învierea noastră în El e sfârşitul transcenderii umane spre Absolutul personal şi cea mai deplină coborâre eternizată a Lui la om o dată cu cea mai mare înălţare eternizată a noastră la El»[13]. Am cuprinde cele spuse prin cuvintele Apostolului Neamurilor: «El (Hristos) este capul trupului, al Bisericii ; El este începutul, Întâiul născut din morţi ca să fie cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinirea şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El prin sângele crucii Sale»[14].

Dreptmăritori creştini şi creştine,

Cu evlavie suntem îndemnaţi astăzi, prin textul invocat la început, să venim «toţi credincioşii să ne închinăm sfintei Învieri a lui Hristos, căci a venit prin cruce bucurie la toată lumea; totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat». Prin aceasta avem o dată mai mult încredinţarea legăturii dintre jertfa şi învierea Mântuitorului spre a ne strădui, la rândul nostru, cu jertfelnicie a dobândi răsplătirea cerească.Ca pildă de urmat la înţelegerea fiecărui credincios avem pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, pe care îi şi pomenim tocmai în perioada pascală prin buna rânduială bisericească; întreg acest an, potrivit Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, fiindu-le consacrat spre cinstire aparte, la împlinirea a 17 veacuri de la proclamarea în 313 a Edictului imperial de la Mediolanum sau Milano de astăzi, prin care creştinismului persecutat i s-a recunoscut libertatea religioasă în imperiul roman, ceea ce a însemnat, după trei veacuri de persecuţie, o înviere pentru lume. Totodată, în şcolile teologice, cursul anului este dedicat şi comemorării a o sută zece ani de la naşterea şi douăzeci de la adormirea întru Domnul a Părintelui Dumitru Stăniloae, din a cărui cugetare ne îmbogăţim spiritual mereu. Dealtfel, cei aleşi lucrează totdeauna în numele crucii şi al nădejdii învierii şi vieţii veşnice. Icoana celor de Dumnezeu încoronaţi şi întocmai cu apostolii, ca unii ce au fost  propovăduitorii Învierii, îi înfăţişează având la mijloc Sfânta Cruce pe care au cinstit-o în chipul cel mai înălţător.Aghiograful[15]a pus în lumină aparte din viaţa lor două evenimente: biruinţa împăratului în numele Sfintei Cruci într-o înfruntare hotărâtoare cu duşmanul şi care a însemnat o înviere pentru împărăţie şi creştinătate şi aflarea de către împărăteasă a lemnului de viaţă dătător în Sfânta Cetate şi ridicarea Bisericii Învierii de la Sfântul Mormânt, iar în lumea întreagă multe aşezăminte de binefacere. O cântare bisericească intonează următoarele: «Chipul stelelor cel strălucitor, te-a arătat o, Preasfântă Cruce, semn de biruinţă binecredinciosului împărat, a cărui maică Elena aflându-te, lumii te-a descoperit…»[16]. Biserica Ortodoxă Română i-a cinstit cu bucurie pe Sfinţii Constantin şi Elena, mulţi dintre fii şi multe sfinte locaşuri ale ei avându-i ocrotitori duhovniceşti, în frunte fiind Catedrala Patriarhală, care este înzestrată şi cu parte din sfintele lor moaşte. Un alt imn cântă: «Arătat-a cerul biruinţa crucii creştinului şi de Dumnezeu înţelepţitului împărat; şi înverşunarea vrăjmaşilor într-însa s-a surpat, înşelăciunea a pierit şi credinţa cea dumnezeiască până la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să-I cântăm lui Hristos, Dumenzeului nostru, că S-a preamărit»[17]. În aceleaşi armonii sfinte prăznuind Învierea Domnului ca biruinţă a Crucii şi dorind unii altora împliniri binecuvântate în numele Mântuitorului, să slăvim pe Dumnezeu în Sfântă Treime, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

Al vostru, al tuturor, către Domnul rugător,

T I M O T E I

Arhiepiscop al Aradului

ÎNSEMNARE: Această Pastorală cu nr. 800 / 2013, având titlul ”BIRUINŢA CRUCII” se va citi în fiecare biserică parohială sau  mănăstirească la Sfânta Liturghie din prima zi, iar în filii a doua zi de Paşti.


[1] I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bisericeşti şi a picturii feudale româneşti, Bucureşti, 1973, pp. 128 – 135;

[2]A. Gheerbrant, Croix, în Dictionnaire des symboles, Paris, 1969, pp. 261 – 268;

[3] Facere 3, 22; Ioan 10, 10;

[4] Facere, 2, 17;

[5] Cf. Matei, 5, 7; Fericirile, glas VII, Stih I;

[6] Ioan 5, 21; 17, 2; Apoc. 1, 8; 22, 13;

[7] Conf. Ieşirea 14, 16, 21; 17, 5 – 7; Num. 17, 8; 21, 9;

[8]Cf.Canonul Înainte-prăznuirii Sfintei Cruci, cântarea a 7 -a, III; cântarea a 5-a, IV;

[9] Cf. Ioan, 3,14; Canon cit., cântarea a 8-a, III;

[10] Conf. Ieromonah Ioanichie Bălan, Mărturii româneşti la Locurile Sfinte, Roman, 1986, pp. 146;

[11] Sf Maxim Mărturisitorul, Ambigua, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, vol. 80, trad. Pr. D. Stăniloae, Bucureşti, 1983, cap. 95, nota 312, p. 243; cap.97, nota 315, p. 245;

[12] Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987, p. 186;

[13] Idem, p. 194;

[14] Col. 1, 18-20;

[15]Sinaxarul Înălţării Sfintei Cruci; Istoria Bisericească Universală, vol. I, Bucureşti, 1987, pp. 147;

[16] Litia Vecerniei Înălţării Sfintei Cruci, stihira 8;

[17] Canonul Înălţării Sfintei Cruci, Cântarea 1, 4.