SLUJIRI ARHIEREŞTI ARĂDENE LA CUMPĂNA DINTRE ANI

În ultima duminică a anului care a trecut Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită canonică în parohia Sântana I din cadrul Protopopiatului Arad, păstorită de către părintele Eftimie Dobrean. În biserica parohială purtând hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa enoriaşilor. La momentul cuvenit Înalt Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de învăţătură cu titlul ,,Ecoul colindelor” în care a arătat că Duminica după Naşterea Domnului reia citiri sfinte anterioare, Apostolul (Galateni1), din Duminica a XX-a după Rusalii-  învierea fiului văduvei din Nain, cu menţionarea unor personalităţi apropiate Domnului: Proorocul David, „al lui Dumnezeu părinte”, dreptul Iosif, ocrotitorul Maicii Domnului şi Sfântul Iacob ,,ruda Domnului”, ca şi Evanghelia zilei a doua a Crăciunului, cu relatarea uciderii pruncilor din Betleem, cu texte sugestive pentru ceea ce înseamnă grija deosebită faţă de cei mici sau tineri, apărarea lor de orice primejdii pe multiplele planuri ale vieţii şi cultivării totodată a ceea ce îi face folositori societăţii actuale şi viitoare. „Imnografia şi iconografia sărbătorii încă oferă, prin elementele preluate din tradiţie, îmbogăţirea substanţială a conţinutului colindelor şi datinilor care se adresează nu doar raţiunii ci şi simţirii creştine menite să stăruie mereu prin voinţa sinceră la călăuzirea tuturora spre împlinirea mai binelui în familie, obşte şi lume”, a arătat IPS Timotei.

În noaptea dintre ani, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul clerului şi credincioşilor prezenţi în număr mare la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.  Respectând hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Slujba la trecerea dintre ani, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a săvârşit slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos urmată de rugăciunile de mulţumire. IPS Sa a ţinut să felicite pe cei prezenţi pentru intrarea în noul an cu îndemn la rugăciune pentru îndreptarea celor greşite şi pentru dobândirea celor de folos.

În ziua de Anul Nou IPS Arhiepiscop Timotei a oficiat Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din oraşul de reşedinţă. În cuvântul adresat credincioşilor, sub titlul ,,Făptura cea nouă”, după Galateni 6, a lămurit însemnătatea praznicului în contextul citirilor biblice (Coloseni 2, Luca 2), în Vechiul Testament semn al legăturii omului cu Dumnezeu, iar pentru Noul Testament, prefigurarea Botezului în numele lui Iisus Hristos Domnul, subliniind că la un astfel de moment se punea şi numele pruncului, fapt care însuşi are o semnificaţie legată existenţa celui ce îl poată; de exemplu Sfântul Vasile cel Mare, pomenit în această zi, are ca nume tâlcuirea de „împărat”, amintind astfel slava împărăţiei lui Dumnezeu. ,,Înoirea anului civil coincizând nu întâmplător cu praznicul, primeşte o pecete bisericească îndreptând viaţa spre împlinirea planului  lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. ,,Nu actul ritual al circumciziunii după Lege, ci făptura cea nouă cu harul lui Dumnezeu este hotătâtoare pentru mântuirea care cere conlucrarea creştinului spre tot binele” a spus IPS Sa.

În seara zilei, la reşedinţa chiriarhală a avut loc îndătinate Recepţie de Anul Nou, oferită de către Inalt Preasfinţitul Timotei preoţilor şi credincioşilor. În cadrul recepţiei Părintele Teodor Faur, Consilier economic la Centrul Eparhial a prezentat un bilanţ al activităţii eparhiale sub îndrumarea chiriarhului, la care ÎPS Timotei a răspuns cu cuvinte de felicitare pentru toţi ostenitorii, cu îndemnul reluării şi perpetuării, la parohii în mod special, al bunului obicei de a prezenta în ziua de Anul Nou în faţa păstoriţilor un bilanţ sintetic al activităţilor din parohie.

SĂRBĂTOARE DUHOVNICEASCĂ ÎN PAROHIA ŞOFRONEA

Ziua de 25 noiembrie 2012, a fost o zi de aleasa sărbatoare pentru Parohia Şofronea, Protopopiatul Arad.  Înalt Prea Sfintitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a efectuat aici o vizită canonică, săvârşind sfânta Liturghie, în cadrul căreia le-a împărtăşit celor prezenţi părinteşti învăţături duhovniceşti. Chiriarhul a fost bucuros să constate prezenţa unui mare număr de copii, dintre carte mulţi s-au cuminecat. Un grup de elevi ai Şcolii Generale Virgil Iovănaş, din Şofronea a sustinut un concert de colinde sub îndrumarea profesoarei de  religie şi cu sprijinul direcţiunii şcolii.

Ziua liturgică a continuat cu un alt eveniment religios, oficierea Tainei Sf. Maslu de către preoţii Cercului misionar Pecica, coordonaţi, din încredinţare chiriarhală de către preotul Mihai Ineoan. Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Preotul paroh Marian Han, în numele enoriaşilor parohie a adus calde mulţumiri tuturor celor ce au făcut posibilă sărbătoarea duhovnicească a parohiei, în frunte cu ÎPS Arhiepiscop Timotei.

 

 

Comuniune liturgică la Parohia Ineu

Duminica a XXX-a după Rusalii a fost pentru comunitatea creştin-ortodoxă de la biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Ineu o zi de înălţare spirituală şi de comuniune liturgică între membrii a două parohii arădene. Corul bisericesc al Parohiei Horia, condus de doamna preoteasă Murg Adela şi însoţit de preotul paroh Murg Adrian, a răspuns cu multă căldură sufletească invitaţiei adresate de către preotul paroh Ardelean Cristian de a fi prezenţi în mijlocul credincioşilor de la Parohia Ineu.

Corul de la Horia a intonat cu multă virtuozitate răspunsurile la Sfânta Liturghie după notaţia compozitorului Trifon Lugojan armonizată pe mai multe voci. La momentul cuvenit, coriştii au interpretat frumoasa priceasnă „Spune-mi mie Doamne” şi mai multe colinde tradiţionale, specifice perioadei Postului Naşterii Domnului, dintre care amintim: „Mare minune”, „În seara de Moş Ajun”, „Nouă azi ne-a răsărit” şi „Praznic luminos”.

Cuvântul de învăţătură desprins din Evanghelia duminicală despre „Dregătorul bogat şi păzirea poruncilor” (Luca 18,18-27) a fost rostit de către părintele Murg Adrian, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Acesta a vorbit despre păzirea poruncilor divine atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, ca mijloc de lucrare şi dobândire a mântuirii şi cale spre cunoaşterea lui Dumnezeu. Astfel, a făcut referire la cuvintele psalmistului David (Ps. 118) care arată căutarea omului după Dumnezeu şi aflarea voii Lui în poruncile pe care Le-a dat.

Exemplul desăvârşit de păzire a poruncii Tatălui ceresc a fost Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, care a dat ucenicilor Săi porunca iubirii faţă de aproapele, ca dovadă a iubirii faţă de Dumnezeu: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui… Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu” (Ioan 15,10,12). Păzirea poruncilor divine este expresia credinţei lucrătoare prin iubire şi calea către cunoaşterea lui Dumnezeu. De aceea, Sf. Marcu Ascetul spune că „Hristos este ascuns în poruncile Sale” şi cu cât omul reuşeşte să împlinească mai mult porunca şi voia dumnezeiască, cu atât se apropie mai mult în cunoaştere şi iubire faţă de Acesta.

După încheierea predicii, o mulţime de copii şi elevi însoţiţi de profesorii de religie de la Liceul „Mihai Viteazul” din Ineu s-au împărtăşit cu dumnezeieştile şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos.

La finalul Sf. Liturghii, părintele paroh Ardelean Cristian le-a mulţumit invitaţilor de la Horia, în numele credincioşilor de la Ineu şi a preotului co-slujitor Turean Dan, pentru  bucuria frăţească prilejuită de acest eveniment invitându-i totodată şi la o agapă creştinească.

Slujiri Arhiereşti la Praznicul Naşterii Domnului în Arad

La Catedrala Arhiepiscopală ,, Sfânta Treime” din Arad

La Praznicul Naşterii Domnului Înalt Preasfinţitul Timotei Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie, la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În prezenţa a mii de credincioşi partipanţi la sfânta slujbă, în cuvântul de învăţătură, Înalt Preasfinţia Sa a explicat citirile Praznicului (Galateni 4, Matei 2), făcând legătura dintre planurile lucrării dumnezeieşti, al Creaţiei, al Providenţei şi al Desăvârşirii, stăruind asupra Apostolului  zilei privind înfierea noastră prin har, robul devenind fiu şi moştenitor al împărăţiei cerurilor, urmând Fiului Omului, totodată Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Catedralei arhiepiscopale condus de Diaconul Laviniu Morariu.

În aceeaşi atmosferă de praznic, în după-amiaza zilei de Crăciun Înalt Preasfinţia Sa a participat la slujba de Vecernie, împărtăşind celor prezenţi părinteşti binecuvântări.

 

La Catedrala Veche ,, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”

A doua zi de Crăciun, la sărbătoarea Soborului Maicii Domnului şi a Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche din municipiul Arad, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor de la Parohia Arad- Centru. La momentul cuvenit, în cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfinţia Sa a tâlcuit citirile Apostolului şi Evangheliei zilei, subliniind, mai ales în contextul Apostolului(Evrei 2), lucrarea mântuirii prin jertfa Mântuitorului la care se face părtaş fiecare creştin, Maica Domnului şi sfinţii mijlocind spre împlinire, despre rolul femeii creştine, a mamelor în special, în educarea copiilor şi tineretului în duh creştin, istoria biblică şi cea bisericească consemnând cele pilduitoare spre învăţătură şi zidire.

 

La Mănăstirea Arad- Gai

În ziua prăznuirii Sfântului Arhidiacon Ştefan, Înalt Preasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Arad- Gai, în prezenţa soborului maicilor şi surorilor şi a unui mare număr de pelerini. Chiriarhul a vorbit celor prezenţi despre mărturiile şi martiriile creştine ale primelor veacuri privind Persoana Mântuitorului, cu referire specială la cuvântarea şi martiriul Arhidiaconului Ştefan (Faptele Apostolilor 7).

 

 

„Scoală gazdă bună scoală nu mai sta / Că venim acuma a vă colinda”

Odată cu sărbătoarea Crăciunului se afirmă şi vremea colindelor. Una dintre acestea chiar glăsuieşte aşa: “Am ajuns ziua cea sfântă, / Când colindele se cântă”. Bucuria pe care o simțim în aceste zile de praznic se naște din mesajul transmis de colindele noastre românești, că „astăzi S-a născut Cel făr` de-nceput”, Domnul nostru Iisus Hristos. Această bucurie este şi mai deplină atunci când vechile tradiţii specifice neamului românesc nu sunt uitate ci sunt aduse în actualitate. Astfel în parohia Baia, din protopopiatul Lipova, s-a încercat o aducere aminte şi, o revigorare a vechilor tradiţii, a mersului cu steaua şi a colindătorilor, specifice acestor locuri mioritice.

Sub îndrumarea doamnei preotese Ioana Moţ şi sub atenta îngrijire a preotului paroh Raul Moţ, s-au adunat copii de diferite vârste din satele Baia şi Slatina de Mureş, aparţinătoare parohiei Baia şi împreună au pornit pe drumul colindelor şi al vestitorilor stelei de la răsărit pentru a aduce bucurie şi lumină în casele celor care cu mare drag i-au primit.

Pentru început colindătorii şi vestitorii stelei s-au oprit în ajunul Naşterii Mântuitorului Hristos la primăriile Varădia de Mureş şi Bârzava aducând aici vestea cea bună domnilor primari Mircea Miclea şi Gabriel Faur, precum şi tuturor celor prezenţi. Colindătorii s-au întors apoi în satul Baia, fiind primiţi cu mare bucurie în toate casele şi fiind şi răsplătiţi cum se cuvine.

În ziua praznicului Naşterii Domnului colindătorii au fost prezenţi, pentru început în biserica cu hramul „Înălţarea Domnului” din Slatina de Mureş unde, după Sfânta Liturghie, au încântat prin vocile lor tinere pe credincioşii prezenţi în număr foarte mare în biserică. Şi dacă tot au cântat „Noi colinda o gătăm / Şi colacul aşteptăm / Un colac ori un covrig / Gazdă, dă-mi că mor de frig”, gazdele s-au văzut nevoite să răspundă afimativ cererii lor şi astfel l-au invitat pe Moş Crăciun pentru a împărţii cadouri tuturor copiilor prezenţi. Şi bucuria colinzilor a mers şi mai departe în această zi de mare praznic, copii continuând să ducă vestea cea bună a Naşterii Domnului la toate casele din Slatina de Mureş unde au fost primiţi de gazde cu braţele deschise.

Ultimul loc în care colindătorii şi vestitorii stelei de la răsărit au poposit a fost în biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” din satul Baia în a doua zi de praznic unde, după Sfânta Liturghie au rostit pentru ultima dată în acest an cuvintele colindei care spune: „Dumnezeu din humă / Spre noi se îndrumă / Vine iar, s’apuce / ’ndurător spre cruce”.

La finalul acestui drum lung pe care tinerii colindători l-au parcurs au fost deopotrivă de bucuroşi de colină: gazdele care au primit colindătorii cu uşile deschise şi cu lacrimi în ochi, aducându-şi aminte de tinereţile lor când erau ei cei care colindau şi micii colindători care la finalul celor trei zile obositoare s-au hotărât să doneze cea mai mare parte a banilor primiţi bisericii spre a fi folosiţi în scopuri social-caritabile.

 

 

Bucurii de Crăciun la Arad- Micalaca Veche

Duminica dinaintea Naşterii Domnului a adus aleasă bucurie în sufletele credincioşilor parohiei Arad Micălaca Veche II prin aceea că Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit prima Sfântă Liturghie în biserica nou construită, cu hramul “Naşterea Domnului”, dorind ca în acest fel să fie marcat hramul sfintei biserici, în duminica cea mai apropiată de Crăciun. În cuvântul de învăţătură rostit, Înalt Preasfinţitul Timotei a arătat că tâlcuirea citirilor zilei, potrivit cazaniilor Duminicii Părinţilor după trup ai Mântuitorului, se temeluieşte pe cuvintele:,, Iată Acesta este pus spre căderea şi spre ridicare multora”(Luca 2, 34), în sensul că Dumnezeu este prezent pururea în viaţa creştină şi din darurile Sale se împărtăşesc   generaţii, doar că acestea trebuie să vadă lumina ce străbate veacurile spre cunoaşterea adevărului; în frumuseţea datinilor de Crăciun trebuie desluşit miezul duhovnicesc, nerămânând doar la cel pământesc, pământul se uneşte cu cerul spre slava lui Dumnezeu şi bunăvoirea între oameni.

Chiriarhul Aradului a felicitat preoţii parohiei: Iacob Bupte şi Mircea Bupte pentru realizările frumoase în plan economic şi social- pastoral, cât şi pe membrii formaţiilor corale parohiale – “Vestitorii” şi “Naşterea Domnului” pentru recentele premii obţinute prin participarea la Festivalul Internaţional de la Praga, 30 nov – 01 dec 2012.

Credincioşii prezenţi au avut bucuria de a fi părtaşi la finalizarea campaniei umanitare “Dăruieşte şi tu, un copil va zâmbi de Crăciun”, în urma căruia 50 copii din parohie, provenind din familii nevoiaşe, au primit astăzi pachete în valoare de 100 lei, conţinând alimente, dulciuri şi articole de igienă personală. Reuşita acţiunii s-a datorat coordonatorului, prof Carmen Crişan şi tuturor profesorilor, educatoarelor şi elevilor – peste 120 la număr – implicaţi în proiect, din Colegiul Economic Arad, Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta Arad, Liceul tehnologic Francisc Neuman şi Grădiniţa cu program normal nr.11 Arad. Credincioşii parohiei au fost colindaţi de tineri din  Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Arad, care au fost răsplătiţi cu dulciuri specifice Praznicului Naşterii Domnului.

În finalul vizitei pastorale părintele paroh Iacob Bupte, vicar eparhial a mulţumit  ÎPS Timotei pentru vizita făcută, cât şi pentru permanenta părintească purtare de grijă.

 

 

“Colindăm colind străbun” la a doua ediţie

Duminica 23.12.2012, cu puţin înaintea marelui Praznic al Naşterii Domnului, în Biserica Pogorârea Sfântului Duh din filia Hodiş, protopopiatul Ineu, a avut loc ediţia a II-a a festivalului de colinde „Colindăm colind străbun”, desfăşurat, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în cadrul unui parteneriat ce implică şapte parohii din cuprinsul celor două protopopiate Ineu şi Sebiş. Festivalul de colinde a fost precedat de slujba Vecerniei.

În deschiderea acestui festival, preotul paroh Marian – Florin Oarcea, a rostit un scurt cuvânt de învăţătură referitor la pregătirea spirituală a creştinului pentru marele Praznic al Naşterii Domnului. Totodată a adresat un cuvânt de bun venit tuturor celor prezenţi, care au răspuns cu bucurie invitaţiei.

Grupuri de tineri colindători au adus vestea cea bună a Naşterii Mântuitorului, prin colindul sfânt şi bun, în sufletele celor prezenţi, sub atentă oblăduire a preoţilor parohi şi a profesorilor. Au participat grupuri de colindători pregătiţi de: Pr. Cristian – Flavius Ardelean şi Prof. Lăcrămioara Ardelean din Parohia Ineu II, Pr. Marius – Ioan Leucuţa şi Prof. Amalia Leucuţa din Parohia Sălăjeni, Pr. Rus Mercea Cătălin din Parohia Prăjeşti, Pr. Dan – Viorel Albiş din Parohia Susani, Pr. Romică Confideratu din Parohia Igneşti, Pr. Valentin Herbei din Parohia Buhani, Pr. Marian – Florin Oarcea din Parohia Iercoşeni, filia Hodiş, la care s-a adăugat un grup de colindători de la Şcoala Gimnazială Bârsa, conduşi de doamna Profesoara de Religie, Mariana Toda.

La final preotul paroh a ţinut să mulţumească tuturor tinerilor cât şi celor ce s-au ocupat de formarea lor spirituală, de osteneala depusă şi pentru bucuria adusă prin buchetele de colinde intonate. Toate grupurile de colindători participante, ca răsplată a ostenelii lor, au primit diplome şi daruri din partea organizatorilor acestui festival.

 

 

ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XXVIII-A DUPĂ RUSALII

Duminică, 16 decembrie, credincioşii Parohiei Arad- Cartierul Alfa, păstoriţi de preotul Pavel Brânduşe au avut bucuria de a-l avea ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, aflată în etapa finală de construcţie. Întâmpinat cu multă dragoste de către obştea parohiei, în prezenţa unui număr mare de credeincioşi, dintre care foarte mulţi copii, Înalt Preasfinţia Sa a adresat, la momentul cuvenit, cuvântul de învăţătură, în legătură cu tâlcuirea  pericopei evanghelice (Luca 14), pilda celor poftiţi la cina cea mare, având un adânc simbolism de istorie biblică şi cazanie sau învăţătură a Părinţilor Bisericii, despre îndreptăţirea păcatelor sau dezvinovăţirea pentru ele, subliniind că apostolul duminical (Coloseni 1) îndeamnă a paticipa la moştenirea sfinţilor întru lumină. „Aceasta înseamnă că cei credincioşi nu pot fi nepăsători faţă de chemarea la mântuire ce le-o face Dumnezeu, întrucât nu există vreo motivaţie ce ar putea acoperi lipsa recunoştinţei omeneşti faţă de darurile sfinte primite. În acest răstimp, de întâmpinare a Praznicului Naşterii Domnului, înţelegem mai bine că pilda evanghelică ne învaţă şi aceea că Dumnezeu Însuşi coboară  la cei ce nu au putut urca la El”, a arătat Înalt Preasfinţitul Timotei.

În numele celor prezenţi, preotul paroh a adus mulţumiri Chiriarhului pentru vizita în parohie şi totodată pentru părinteasca purtare de grijă pe care o are faţă de tânăra comunitate arădeană care se străduieşte să edifice un nou locaş de închinare în municipiul de pe Mureş.

După amiază IPS Arhiepiscop Timotei a oficiat slujba Sfântului Maslu de obşte în biserica ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din parohia Arad- Bujac, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul părintesc adresat celor prezenţi la final, Chiriarhul s-a referit la însemnătatea pe care a avut-o pentru eparhie Anul omagial al Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, atât prin prin sfintele slujbe, cum este cea prezentă, cât şi prin lucrarea practică pe latura asistenţei sociale şi medicale din Biserică. ,,Pilda evanghelică de astăzi vrea să arate în acest cadru cum cei săraci, bolnavi, oropsiţi şi necăjiţi, neluaţi în seamă de către cei ce au obligaţia să-i ajute, îşi vor găsi cu adevărat sprijin din partea lui Dumnezeu”, a specificat IPS Sa..

Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, ierarhul a asistat la concertul de colinde al corurilor de copii şi tineri de la Centrul Cultural- Pastoral ,, Sf. Ierarh Nicolae”  al parohiei pe care i-a răsplătit cu daruri şi cuvinte de laudă.

În numele tuturor celor prezenţi, Preotul paroh Vasile Pop a adus mulţumiri înaltului Ierarh pentru descinderea în parohie şi soborului preoţilor  pentru împreuna slujire.

 

Bucurii duhovniceşti ale postului Nasterii Domnului, în parohia Baia

În Duminica a XXVIII-a după Rusalii s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu în biserica cu hramul „Înălţarea Domnului” din filia Slatina de Mureş, parohia Baia, protopopiatul Lipova de către un ales sobor de preoţi format din pr. Suba Laurenţiu de la parohia Căprioara, pr. Ardeuan Florin de la parohia Roşia Nouă, pr. Neicu Alexandru de la parohia Lupeşti, pr. Corâci Cosmin de la parohia Odvoş şi pr. paroh Moţ Raul, fiind înconjuraţi de un număr mare de credincioşi din parohie cât şi din parohiile învecinate. La final Pr. Suba Laurenţiu a rostit un frumos cuvânt de învăţătură evidenţiind faptul că Maslul este Taina în care prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit se împărtăşeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de boli sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor.

Cu acest prilej, respectând îndemnurile puse la inima clerului şi poporului dreptcredincios, în prima Duminică a postului pregătitor al praznicului Naşterii Domnului, prin Pastorala semnată de Preafericitul Părinte Daniel, împreună cu toţi Ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în parohia Baia şi în filia Slatina de Mureş s-a organizat o colectă de îmbrăcăminte, alimente şi medicamente pentru persoanele aflate în dificultate, bolnavi şi vârstnici, care au fost împărţite celor aflaţi în nevoie la finalul slujbei.

La finalul slujbei, toti cei prezenţi au fost încântaţi de glasurile tinere ale grupului vocal de fete al parohiei, înfiinţat în acest an şi condus de către doamna preoteasă Moţ Ioana, care au interpretat câteva colinde tradiţionale româneşti.

Preotul paroh, a mulţumit tuturor credincioşilor care s-au implicat în mod real ca evenimentele din această perioadă de sărbătoare să fie o reuşită spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea credincioşilor.