Conferinţă preoţească în Protopopiatul Sebiş

Marţi, 15 octombrie, în biserica Parohiei Sebiş I, după slujba de Te Deum, s-au desfăşurat lucrările conferinţei preoţeşti de toamnă. Protopopul locului Pr. Beni Ioja a salutat oaspeţii de la Centrul Eparhial şi după ce a făcut apelul preoţilor şi a anunţat tema conferinţei, a predat conducerea lucrărilor părintelui dr. Iustin Popovici, consilier cultural, delegat al Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu. Preacuviosul părinte consilier a fost însoţit de la Centrul Eparhial de PC Pr. Teodor Faur, consilier economic şi de doamna ec. Angela Borteş, contabil şef al Arhiepiscopiei.

Părintele Iustin Popovici a transmis celor prezenţi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu.

Referatul principal al conferinţei a fost susţinut de preotul Vasilie Nistor de la Parohia Chisindia, completat fiind şi de ceilalţi co-referenţi pr. Ciucur Marian – Parohia Buteni; pr. Dragoş Terentie – Parohia Cărand; Pr. Curechian Alin – Parohia Cil şi pr. Florea Ioan – Parohia Dieci.

 

A doua parte a lucrărilor a fost dedicată comunicărilor administrative. Părintele Teodor Faur, consilier economic, pe lângă problemele economice a prezentat preoţilor componenţa noilor ostenitori ai Centrului Eparhial Arad. Iar doamna contabil şef ec. Angela Borteş, le-a prezentat preoţilor mai multe probleme legate de contabilitate pentru o mai bună administrare şi operare în actele contabile parohiale şi aducerea la zi, de către fiecare preot, a inventarelor parohiale precum şi a celorlalte registre.

Părintele Beni Ioja a mulţumit părinţilor consilieri şi doamnei contabil şef pentru bunăvoinţa de-a participa la Conferinţa preoţească din protopopiatul pe care-l administrează şi a transmis Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei cele mai alese doriri de bine, asigurându-l de tot respectul şi dragostea fiască.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, hramul bisericii parohiale şi a Centrului social din Parohia Dorgoş, Protopopiatul Lipova

În fiecare an pe data de 14 octombrie, Parohia Dorgoş din cuprinsul Protopopiatului Lipova îşi serbează hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Şi anul acesta, programul liturgic legat de hramul Parohiei, a debutat din ajunului sărbătorii, duminică 13 octombrie, cu săvârşirea Utreniei şi a Sfintei Liturghii, la care, împreună cu preotul paroh Ungur Daniel, a fost prezent şi protopopul Lipovei, Onea Crinel – Ioan, care a ţinut şi cuvântul de învăţătură axat pe Pilda Semănătorului, pericopa evanghelică din Duminica a XXI-a după Rusalii, fiind amintită şi contribuţia dogmatico-canonică şi liturgică a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII ecumenic, care sunt pomeniţi tot în această Duminică.

Un loc aparte în cuvântul de învăţătură la constituit evenimentul de maximă importanţă pentru Parohia Dorgoş, şi anume prăznuirea hramului bisericii parohiale, evidenţiindu-se viaţa curată şi lepădarea de cele lumeşti ale Sfintei Cuvioase Parascheva, care şi-a potrivit viaţa după spusele Mântuitorului pe Muntele Fericirilor: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. După Sfânta Liturghie a urmat procesiunea cu prapori şi cu icoana hramului în jurul Bisericii, soborul de preoţi împreună cu credincioşii din parohie şi din parohiile învecinate, rugându-se lui Dumnezeu şi Cuvioasei Parascheva pentru ocrotirea parohiei şi îndeplinirea tuturor năzuinţelor credincioşilor. De la ora 13.00 a avut loc Taina Sfântului Maslu fiind prezenţi preoţii care fac parte din Cercul pastoral-misionar  Lipova, avându-l ca şi coordonator pe P.C preot Farcaş Teodor de la Parohia Zăbrani.

La hramul parohiei a participat şi P.C. preot Mariş Gabriel, consilier eparhial la sectorul social-filantropic, mai ales că în această parohie există Centrul social „Cuvioasa Parascheva”. P. C. părinte Consilier social a ţinut un cuvânt de învăţătură legat de hramul bisericii şi de Taina Sfântului Maslu, evidenţiind faptul că prezenţa unui număr mare de credincioşi astăzi la sfânta biserică este rezultatul seminţei celei bune semănate în sufletele lor de semănătorul acestei parohii, care este preotul paroh. În încheierea programului din preziua hramului, preotul paroh a mulţumit tuturor preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul Cercului pastoral-misionar Lipova, după care a avut loc o agapă creştinească, oferită invitaţilor la Centrul social Dorgoş. Preotul paroh a ţinut o prelegere despre Sfinţii Constantin cel Mare şi mama sa Elena, în contextul anului omagial „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. Programul de hram a continuat cu Vecernia din seara de Duminică, precum şi în ziua de hram, cu Utrenia şi Sfânta Liturghie.

La împlinirea a 102 ani de la zidirea bisericii parohiale Dorgoş, preotul şi credincioşii parohiei aduc mulţumire Bunului Dumnezeu pentru ajutorul dat în împlinirea tuturor celor propuse, apoi bunilor credincioşi care l-au sprijinit la toate pregătirile pentru buna desfăşurare a zilelor de hram, şi nu în ultimul rând preoţilor invitaţi, care au venit în duh de rugăciune să ia parte la bucuria preotului şi credincioşilor din această parohie de pe Valea Mureşului.

Cerc misionar în Parohia Şeitin

Credincioşii din Parohia ,,Sf. Grigore Teologul” Şeitin, Protopopiatul Arad, i-au avut în mijlocul lor pe preoţii din Cercul pastoral misionar Pecica IV. Aceştia, alături de preoţii parohi Liviu Iştoc şi Radu Bocşa  şi în frunte cu preotul Ilie Nădăban, coordonator de cerc, au săvârşit Taina Sfântului Maslu spre bucuria şi mângâierea credincioşilor.

La sfârşitul slujbei, părintele dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, prezent la această întrunire cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte  dr. Timotei,  a ţinut un cuvânt de învăţătură, subliniind importanţa pregătirii sufleteşti pentru a primi sămânţa cea bună, adică cuvântul lui Dumnezeu, care aduce rod de fapte bune.  De asemenea, părintele Iustin a explicat importanţa cercurilor pastoral – misionare spunând că prin aceasta preoţii au posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, de a dezbate problemele pastorale cu care se confruntă în parohiile pe care le păstoresc şi astfel să poată veni în ajutorul credincioşilor.

Părintele Iustin i-a îndemnat pe credincioşi spunându-le că au datoria să studieze şi să fie oameni cultivaţi pentru a nu cădea în mreaja dușmanilor  Bisericii care doresc să lase Biserica fără preoţi şi credincioşi instruiți, așa încât să o poată ataca și denigra cu ușurință. După aceasta, preoţii cercului misionar s-au retras în sala de şedinţe de la casa parohială, unde au fost dezbătute mai multe teme legate de anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; despre principiile elementare de acordare a asistenţei sociale în parohie;  uniformizarea cultului în Cercul nostru preoţesc la slujba de înmormântare, etc.

Discuţiile s-au încheiat cu o agapă oferită de parohia gazdă.

 

Cerc misionar în parohia Joia Mare

În data de 13 octombrie 2013, preoţii din cadrul Cercului pastoral-misionar Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Cuvioasă Parascheva” din parohia  Joia Mare,Protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Joia Mare şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preotul Curechian Alin-Ioan a susţinut tema „Rolul Împăratului Constantin în declararea duminicii ca zi de sărbătoare”. În cuvântul său părintele sublinia Edictul Sfântului Împărat Constantin cel Mare de a fixa drept zi de sărbătoare Duminica, este numai consfiinţirea unei practici vechi de 300 de ani, deoarece creştinii ţineau Duminica, dar erau opriţi de păgâni să o serbeze în public, aducând în acest sens mărturii biblice şi istorice.

În cadrul temei pastoral-misionare „Sectarii duşmani de moarte sau fraţi întru aşteptarea dragostei noastre”,  părintele a vorbit despre rătăcirea acestora de la dreapta credinţă, arătând că noi îi iubim, dar nu putem iubi păcatul rătăcirii lor de la dreapta credinţă.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

La finalul întâlnirii, preotul paroh Birău Alexa a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Bucurie şi împlinire în filia Adea

Duminică, 13 octombrie 2013, credincioşii din filia Adea, aparţinătoare parohiei Ţipari, protopopiatul Arad, au trăit momente de bucurie şi înălţare duhovnicească, prilejuite de poposirea aici a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, pentru a târnosi noua biserică de lemn ce s-a construit aici.

La orele dimineţii, Înaltpresfinţitul Părinte a fost întâmpinat în faţa bisericii de către un sobor de  preoţi şi diaconi, în frunte cu protopopul Aradului, părintele Flavius Petcuţ, care a rostit cuvântul de bun-venit.

A urmat apoi slujba de sfinţire a bisericii, începând cu exteriorul ei şi continuând apoi în interior cu rânduiala târnosirii, respectiv aşezarea Sfintelor Moaşte în piciorul mesei Sfântului Altar, spălarea şi ungerea Prestolului şi toate cele prescrise în rânduiala slujbei.

După terminarea târnosirii a urmat Sfânta Liturghie arhierescă.

La momentul cuvenit Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit cuvântul de învăţătură sub titlul ,,Cuvântul şi Chipul lui Dumnezeu”, tâlcuind pericopele zilei, în sensul că omul creat după chipul lui Dumnezeu este fiinţă cuvântătoare, raţională, în comuniune cu Dumnezeu şi semenii printr-un dialog permanent. El este aşezat ca o coroană a creaţiei să răspundă de aceasta în strădania spre desăvârşire, adică pentru dobândirea asemănării cu Creatorul. Duminica a XXI –a după Rusalii, a Semănătorului şi totodată a Sinodului VII Ecumenic care a definit însemnătatea icoanei, îndreaptă cugetarea spre Cel ce prin Cuvânt a făcut toate şi prin Întruparea Cuvântului a adus lumii mântuire şi putinţa de a fi urmat de credinciosul care se face ecou al Cuvântului şi oglindire a Chipului dumnezeiesc, a spus chiriarhul.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh Daniel-Mirel Dumitru a fost hirotesit iconom stavrofor pentru jertfa şi eforturile depuse la ridicarea acestei biserici, iar ctitorilor principali, Timiş Emil-Vasile cu familia din Arad şi Bolcu Dănuţ cu familia din Seleuş le-au fost acordate din partea Înaltpreasfinţitului Parinte Arhiepiscop distincţii de vrednicie.

În numele tuturor celor prezenţi, la final părintele paroh a mulţumit Părintelui Arhiepiscop, preoţilor slujitori, autorităţilor, ctitorilor, donatorilor şi tuturor credincioşilor prezenţi la eveniment.

Filia Adea a luat fiinţă în anul 1929 prin colonizarea unui număr de aproximativ 50 de familii din Vârfuri şi din satele învecinate. Astăzi ea număra 20 de familii, cu 65 de credincioşi.

Biserica a fost construită în anul 2009 la iniţiativa preotului paroh şi cu sprijinul ctitorilor amintiţi, este din lemn, pe fundaţie de beton şi poartă hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” şi ,,Sfântul Mucenic Ioan Rusul”.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Conferinţa preoţească dedicată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Protopopiatul Arad

Urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luată în sedinţa sa de lucru din 7 noiembrie 2011, potrivit căreia la nivelul Patriarhiei Române anul 2013 a fost declarat Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în cadrul Arhiepiscopiei Aradului au început, în ziua de marţi, 8 octombrie 2013, seria Conferinţelor preoţeşti pastoral-misionare semestriale de toamnă, sub genericul: 2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împaraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română.

În protopopiatul Arad conferinţa s-a ţinut în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea, după ce a fost precedată de slujba de Te-Deum săvârşită în Catedrala veche ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, de către un sobor slujitor, şi a fost prezidată de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Chiriarhul a fost întâmpinat cu imnul arhieresc și cu un cuvânt de bun venit din partea tuturor preoților, rostit de către părintele protopop Flavius Petcuţ.

După cuvântul de binecuvântare al chiriarhului, Conducerea lucrărilor conferinței a fost încredințată părintelui Teodor Faur, consilier economic.

 

Conferinţa a reunit pe toţi preoţii parohi şi slujitori, preoţii misionari şi de caritate, din cuprinsul Protopopiatului Arad. La conferinţă au participat şi preacuvioşii şi preacucernicii părinţi membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului.

Referatul conferinţei a fost pregătit de PC Pr. Dr. Flavius Ardelean de la Parohia Mândruloc cu tema: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena –susţinători ai Bisericii. În cadrul referatului, a subliniat actualitatea politicii religioase a Sf. Împăraţi Constantin şi Elena în contextul realităţilor lumii contemporane. ,,Astfel, Sf. Constantin este, mai întâi de toate, modelul omului convertit în chip minunat. Preocupat, la început de puterea lumească, Sfântul Constantin, în momentul unei lupte militare grele are şansa de a descoperi o altă armă biruitoare – Sfânta Cruce. De aici începe pentru el o nouă etapă, asocierea cu Dumnezeu nu doar pentru o luptă, ci pentru tot ceea ce va însemna de acum înainte conducerea Imperiului.

Astfel, Constantin cel Mare rămâne peste veacuri modelul conducătorului ideal în vremuri neprielnice. Sfântul Constantin cel Mare ne arată că nu putem sluji oamenilor dacă nu ne lăsăm călăuziţi de Dumnezeu prin Biserică. Ne atrage atenţia că toate încercările de a realiza unitatea oamenilor, dacă sunt lipsite de axul spiritual al iubirii faţă de aproapele, al respectării poruncilor lui Dumnezeu şi al unei atitudini corecte faţă de lucrarea Bisericii,  sunt ineficiente şi sortite eşecului.

Fără valori şi repere creştine, spirituale şi morale ci doar cu temeiuri economice şi politice nu va fi posibil de refăcut unitatea de odinioară a Europei”, spunea părintele Flavius Ardelean. Completări au mai adus şi pr. pr. Murg Adrian, pr.dr. Filip Albu, pr. Nan Dacian, pr. Suciu Liviu.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei a adresat un cuvânt la nivel academic întregii asistenţe şi a felicitat pe Părintele Dr. Flavius Ardelean pentru pregătirea şi prezentarea referatului, precum şi pe ceilalţi co-referenţi.

Conferinţele preoţeşti vor continua şi în celelalte protopopiate ale eparhiei, după cum urmează: Protopopiatul Lipova, 10 octombrie, Protopopiatul Ineu, 17 octombrie şi Protopopiatul Sebiş, 15 octombrie.

 

BINECUVÂNTARE DE LUCRĂRI ÎN PAROHIA MOŢIORI

În duminica a XX-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală în Parohia Moţiori, Protopopiatul Ineu, la invitaţia preotului paroh Ciprian Petru Sălăvăstru şi a Consiliului Parohial, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările de restaurare efectuate la biserica parohială cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”.

La sosire Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, a fost întâmpinat de către un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacucernicul Părinte Moise Nica, Protopopul Ineului, care a rostit cuvântul de bun venit, de enoriaşi şi de copiii care au oferit oaspetelui buchete de flori.

După sfinţirea bisericii a urmat săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Înviere şi veghere”, în legătura pericopelor duminicale (Luca 7; Galateni 1), chiriarhul a arătat că minunile învierilor săvârşite de Mântuitorul, prefigurează învierea cea de obşte, avertizând totodată asupra primejdiei morţii celei de a doua, adică a celei sufleteşti. Pentru credincios, moartea cea dintâi este adormire în nădejdea răsplătirii dumnezeieşti, cum spune şi rugăciunea bisericii. Mai ales tineretul este îndemnat să fie veghetor la formarea sa în virtutea spre desăvârşire, cu harul lui Hristos, Biruitorul morţii şi Domnul vieţii.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, preotul paroh a fost hirotesit sachelar pentru întreaga activitate depusă de când a fost numit în această parohie. Acesta a mulţumit ierarhului pentru părinteasca purtare de grijă pe care o arată faţă de enoriaşii parohiei, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, oficialităţilor pentru sprijinul financiar acordat mereu, cât şi tuturor celor prezenţi. Pentru întreaga activitate depusă în această frumoasă parohie şi  epitropul bisericii  Matei Mihai a primit o diplomă de recunoştinţă din partea Înaltpreasfinţitului.

Parohia Moţiori se află în nordul Judeţului Arad, mai precis în Câmpia Cermeiului, o subdiviziune a Câmpiei Crişurilor. Locuitorii satului sunt moţi, primii venind în jurul anului 1925. Din 1928 în Moţiori vor funcţiona o şcoală de stat cu clasele I-IV, precum şi Parohia Ortodoxă Moţiori. Prima biserică de aici a fost ridicată din lemn în anul 1936 pe locul unde este acum casa parohială şi a dăinuit până în anii ’90. Actuala biserică s-a construit între anii 1977-1978. Între anii 1994-1995, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica tempera, iar între anii 2010-2012, pictura a fost restaurată prin grija preoţilor Borca Florin Horaţiu şi Sălăvăstru Ciprian Petru.

 

 

Deschiderea noului an academic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, cadrele didactice, studenții și ostenitorii Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad au inaugurat începerea noului an academic 2013-2014 cu o festivitate deosebită, legată și de prăznuirea zilei de 1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului.

Astfel, de dimineață s-a oficiat Sfânta Liturghie în biserica catedralei vechi din oraș, cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, la care au participat cadrele didactice, studenții și părinții acestora. Din partea centrului eparhial, ca delegat al chiriarhului, a fost prezent P. Cuv. Ierom. dr. Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului. Soborul slujitor l-a avut în fruntea sa pe P C. Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultății arădene, alături de care s-au aflat o parte dintre clericii corpului profesoral, răspunsurile liturgice fiind date de corul bărbătesc al instituției, dirijat de Dl. Conf. dr. Mircea Buta. În cadrul acestei sfinte slujbe au fost intercalate ecteniile speciale și rugăciunea dedicată deschiderii noului an universitar.

În cuvântul său, părintele decan, Pr. Ioan Tulcan, a subliniat emoția, nădejdea și dragostea vis a vis de cea de-a 23-a deschidere a unui nou an universitar, la Facultatea de Teologie din Arad. Apoi a continuat: „Evanghelia zilei, de la Sf. Luca, ne-a arătat un îndemn și o chemare specială, anume ascultarea cuvântului Domnului și împlinirea lui, de către orice credincios, dar mai întâi a celor care caută o aprofundare a acestuia, prin studiul teologiei. De aceea, acest început de an universitar înseamnă intrarea în orizontul mirific al Cuvântului lui Dumnezeu, care este Calea, Adevărul și Viața”.

După încheierea slujirii liturgice, a urmat festivitatea de deschidere a noului an universitar, organizată de Universitate. La prezidiul manifestării s-au aflat D-na. Prof. univ. dr. Ramona Lile, Rector al Universității și D-na. Prof. dr. Lizica Mihuț, Președinte al Consiliului Academic, la care s-au adăugat oficialitățile arădene invitate: Dl. Subprefect al Aradului, Radu Stoian, Dl. Președinte al Consiliului Județean, Nicolae Ioțcu, Dl. Primar Gheorghe Falcă, Inspectorul General al Inspectoratului Școlar Arad, Claudius Mladin, Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, P. Cuv. Ierom. dr. Iustin Popovici, consulul Italiei, reprezentatul Ligii studenților, precum și reprezentanții structurilor de conducere ale Universității: Dl. prof. dr. Cristinel Ioja, Președintele Senatului Universității, decanii și prodecanii facultăților precum și directorii de departamente.

După intonarea imnului academic și a rugăciunii Tatăl nostru de către corul Facultății de Teologie, Doamna Rector, Prof. dr. Ramona Lile a deschis oficial noul an universitar printr-o scurtă alocuțiune în care i-a invitat pe toți actorii implicați în procesul educativ și adminitrativ al universității să pună accent, în noul an academic, pe calitate, singura virtute prin care această instituție s-a clădit și poate să dăinuie și pe mai departe.

A urmat la cuvânt Doamna Președinte a Consiliului Academic, Prof. dr. Lizica Muhuț, care a prezentat oaspeții de prezidiu și din sală, invitându-i pe primii dintre aceștia să rostească câte un scurt cuvânt.

În alocuțiunea sa, P. Cuv. dr. Iustin Popovici, a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

După încheierea acestor alocuțiuni, D-na. Prof. dr. Lizica Mihuț a creionat, în fața numeroasei audiențe, care au fost realizările pe plan academic în anul universitar precedent și care sunt proiectele pe viitor, accentuând necesitatea de atragere a noi fonduri spre universitate prin proiecte de cercetare internaționale.

La final, corul Facultății de Teologie a intonat cântarea, devenită aproape imn al universității, Cu noi este Dumnezeu, precum și imnul academic Gaudeamus igitur.

 

 

Reprezentanți ai Facultății de Teologie din Arad la simpozionul internațional „Dogmă și terminologie în Tradiția Ortodoxă și relevanța ei astăzi”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, trei cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Univeristății „Aurel Vlaicu” din Arad au participat, în zilele de 22-25 septembrie a.c. la lucrările Simpozionului internațional Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition and its Relevance Today, manifestare academică desfășurată la Sofia (Bulgaria). Astfel, aici au fost prezenți Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, Prof. univ. dr. Cristinel Ioja și Pr. Lect. univ. dr. Filip Albu.

Această manifestare științifică a fost organizată la inițiativa Asociației Internaționale a Dogmatiștilor Ortodocși (I.A.O.D.T.), cu binecuvântarea Preafericitului Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, și în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Sf. Clement de Ohrida, din capitala țării vecine, fiind cea de-a IV-a manifestare de acest fel a asociației amintite, primele trei desfășurându-se la Facultățile de Teologie din Arad (2007 și 2009) și  Tesalonic (2011).

Amintim aici că Asociaţia Internaţională a Dogmatiştilor Ortodocşi a luat naştere la Arad, odată cu prima sa conferinţă organizată în anul 2007 de către Facultatea de Teologie Ortodoxă de aici, dorindu-se a fi o platformă de dezbatere privind rolul şi misiunea teologiei în viaţa Bisericii şi a societăţii, în care, din doi în doi ani, teologii să-şi poată aduce contribuţia la conturarea unei viziuni asupra problematicii amintite. Această asociație reunește profesori și cercetători de specialitate din România, Grecia, Rusia, Serbia, Bulgaria, Liban, Germania, Anglia, Franța și America.

Aria tematică vizată de organizatorii prezentului simpozion a urmărit câteva direcții: distincția dintre dogmă și terminologia dogmatică; limitele și natura limbajului exprimării teologice; evoluția terminologiei doctrinare de la Sfinții Părinți și Sinoade până astăzi.

În deschiderea lucrărilor au fost transmise mesaje de salut din partea PF Patriarh Neofit, a Rectorului Universității și a Decanului Facultății din Sofia, precum și din partea Președintelui Asociației, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, care a salutat participanții și a mulțumit gazdelor pentru oportunitatea acordată, de a continua întâlnirile bianuale ale Asociației.

După sesiunea de deschidere au urmat prezentările referatelor și dezbaterile legate de subiectele prezentate, pe două secțiuni și în mai multe sesiuni de lucru.

Astfel, Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan a moderat prima sesiune comună, intitulată Limbă și dogmă. Referatul pregătit de sfinția sa, ca de altfel și ale Prof. dr. Peter Bouteneff și Prof. dr. Michel Stavrou, ca membri ai conducerii Asociației, au fost păstrate doar pentru publicarea în volum, tocmai din dorința acestora de a degaja programul convenit cu organizatorii.

Prof. univ. dr. Cristinel Ioja a prezentat referatul intitulat: ,,Problema receptării dogmelor bisericii în contemporaneitate”, acesta fiind bine apreciat de auditoriu, deoarece a adus în prim plan subiecte incitante și de natură practică.

După încheierea dezbaterilor teologice a urmat o sesiune specială, dedicată aspectelor de natură administrativă, legate de buna funcționare a Asociației.

Președintele Asociației, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan a prezentat un scurt raport financiar, apoi a vorbit despre publicarea volumului de la precedenta conferință, din 2011 de la Tesalonic. Aici, a adus un cuvânt de mulțumire și de apreciere celor care s-au ocupat de editarea acestuia: dr. Cristinel Ioja și Pr. dr. Filip Albu, la partea tehnică, iar dr. Michel Stavrou și dr. Peter Bouteneff la corectura de limbă a textelor.

A urmat, conform Statutului Asociației, prezentarea de candidaturi pentru funcția de președinte. La propunerea celor doi vicepreședinți: P. Bouteneff și M. Stavrou, plenul a aprobat, în unanimitate, realegerea PC Pr. prof. dr. Ioan Tulcan în această funcție de conducere.

Pe ordinea de zi a plenului s-a aflat și acceptarea de noi membri în organizație, prin  discutarea și aprobarea, prin vot, a cererilor individuale depuse în acest sens. Astfel, au fost primiți în rândul membrilor Asociației șapte profesori și cercetători din România, Grecia și Bulgaria, numărul total al membrilor ajungând la 42.

Apoi, s-a discutat și s-a aprobat ca la viitoarea întâlnire, a cincea, din 2015, să fie abordată o temă eclesiologică, locația urmând a fi aleasă de către conducere în funcție de ofertele angajate de mai mulți membri.

Toți cei prezenți au apreciat ospitalitatea gazdelor și buna desfășurare a acestei manifestări, de o înaltă ținută academică, care reușește să închege punți de legătură între școlile teologice și Bisericile reprezentate de fiecare membru, fiind scoasă în evidență inițiativa Facultății de Teologie din Arad de acum 5 ani, care-și arată acum și mai bine valabilitatea și valoarea.

La final, a fost discutat și Raportul final al întâlnirii, care urmează a fi definitivat și publicat în volumul de studii al acestui simpozion.

Organizatorii au programat, după încheierea lucrărilor, vizitarea unor obiective turistice. Astfel, prima oprire a fost la basilica Sf. Sofia, cu catacombele antice aflate în subsolul acestui edificiu. Apoi, vizitarea catedralei patriarhale și a vechii mănăstiri de la Rila.