ÎPS Arhiepiscop Timotei în vizită la Parohia Arad-Șega II

Duminica a XXXII-a după Rusalii a constituit un moment de sărbătoare pentru credincioșii parohiei Arad-Șega II, Protopopiatul Arad, deoarece au primit vizita Înaltpreasfințitului dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

În dimineața zilei de 26 ianuarie ac. ÎPS Sa a fost întâmpinat de preoții și credincioșii parohiei în poarta lăcașului de cult. PC Pr. paroh Gheorghe Iova a adresat un cuvânt de bun venitChiriarhului, evocând faptul că „vizita pastorală întreprinsă acum aduce multă bucurie și binecuvântare credincioșilor parohiei pentru noul an, după cum stă mărturie milostivirea lui Dumnezeu, Cel care a revărsat de sus zăpada după care tânjea atât de mult pământul, chiar în preajma acestui eveniment”, fiindu-i oferit un frumos buchet de flori.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de ÎPS Timotei împreună cu cei trei părinți ai parohiei, cu PC Arhidiac. Prof. drd. Tiberiu Ardelean, alături de care s-au aflat un număr mare de credincioși.

La momentul predicii ÎPS Sa a explicat textul pericopei evanghelice, vorbind despre casa lui Zaheu vameșul și despre casa sufletelor noastre în care Hristos Domnul dorește să intre: „Evanghelia acestei duminici caută să ne trezească conștiința vis a vis de responsabilitatea pe care trebuie să o avem față de casa sufletelor noastre. Oare dacă avem atâta grijă de casa materială pentru trupurile noastre, nu ne vom îngriji cu o și mai mare măsură față de casa sufletului nostru? Dacă pentru trupurile noastre avem fiecare casa noastră, pentru suflet avem casa lui Dumnezeu-Biserica. Suntem îndatorați să vă felicităm pentru faptul că vă osteniți să zidiți o nouă și frumoasă biserică”.

Pentru că suntem în anul dedicat de Patriarhia Română Sfintei Taine a Împărtășaniei, Arhiepiscopul Timotei a arătat că „într-una dintre rugăciunile pregătitoare pentru primirea acestei Taine, ce aparține Sf. Ioan Gură de Aur, este descrisă casa sufletului nostru care este pustie și toată surpată. Deci trebuie să înnoim această casă prin rugăciune, post și exercitarea virtuților credinței, nădejdii și dragostei, la care se adaugă desigur și altele a curajului și a cumințeniei, prin care societatea noastră se întărește”.

Bucuria credincioșilor a fost sporită și pentru faptul că Înaltpreasfințitul Timotei a hirotonit în treapta diaconiei pe tânărul Silviu-Raul Pele, absolvent al Facultății de Teologie din Arad.

La finalul slujbei, părintele paroh Gh. Iova a mulțumit ierarhului pentru acest popas duhovnicesc, amintind și de grija Sa specială față de lucrările ce se desfășoară la noua biserică, urându-i mulți ani, cu sănătate și împliniri în scaunul Arhiepiscopal, pentru a putea sfinți această nouă casă ce se ridică în cinstea martirilor neamului. După oficiul liturgic, gazdele au invitat pe Înaltul oaspete la o agapă frățească.

Amintim aici că în după-amiaza aceleiași zile, în urma oficiului Vecerniei, a fost validat noul Consiliu Parohial prin depunerea jurământului de către toți cei 14 membrii ai săi.

Hram la Parohia Ortodoxă Şeitin

Biserica ortodoxă din Şeitin a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia cinstirii ocrotitorului acestui sfânt lăcaș – Sfântul Grigorie Teologul. Cu acest prilej, duminică -26 ianuarie a.c., un sobor de preoți în frunte cu părintele protopop Flavius Petcuț – protopopul Aradului, părintele Daniel Alic – consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului și părintele diacon prof. Caius Cuțaru, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele protopop Flavius Petcuț a ținut cuvântul de învățătură, vorbind cu ardentă fervoare despre ,,cazul Zaheu” model de întoarcere la Hristos Domnul – ,,coborârea din dud înseamnă coborârea în sine și dobândirea izbăvirii prin aflarea lui Iisus Hristos”, făcând cunoscut că vameșul Zaheu poate fi model de reîntoarcere la credința cea adevărată, care izvorăște fapta cea bună, așa cum a făcut și Zaheu, care nu a rămas la nivelul declarativ al credinței”. Venirea noastră la Sfânta Biserică are menirea de a ne ajuta să avem ochi cu care să vedem – asemenea vameșului Zaheu – lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos în viața noastră și astfel să depunem eforturi pentru sporirea credinței,  pentru a o face vie și lucrătoare prin manifestările noastre, rugăciunea, milostenia și fapta bună. Acestea sunt lucrări duhovnicești importante, care ne fac să sporim și să pătrundem în adevărurile pe care ni le face cunoscute Sfânta Biserică și în felul acesta să sporim în noi liniștea, pacea și bucuria, împărtășindu-ne astfel de Harul Sfântului Duh, împărtășit de Sfintele Taine” – a subliniat părintele protopop. S-a evocat apoi viața Sfântului Grigorie Teologul – model de viețuire creștinească și apărător al dreptei credințe ,,următor al căii sfințeniei s-a învrednicit a fi și Sfântul Grigorie Teologul, un strălucit mărgăritar al Bisericii lui Hristos și ocrotitor al Bisericii ortodoxe din Șeitin”. S-a evidențiat apoi opera sa teologică cu referire concretă la cele 5 Cuvântări Teologice, care i-au adus renumele de Teologul, precum și prietenia sa cu Sfântul Vasile cel Mare. Astfel prin viața, dar și prin zestrea sa teologică, Sfântul Grigorie Teologul s-a învrednicit de darul sfințeniei după cum însuși mărturisește ,,asemănarea omului cu Dumnezeu prin virtuți și curățirea de patimi”.

La final s-a săvârșit slujba de mulțumire și panihida pentru ctitori, apoi preoții parohi Liviu Iștoc și Radu Bocșa au mulțumit tuturor, preoți și credincioși pentru împreună rugăciune și pentru comuniune frățească, dar și pentru lucrarea lui Dumnezeu printre oameni, pe care doar El știe să o facă și să ajute cu pronia Sa dezarmant de seducătoare. Totul s-a încheiat cu o agapă creștinească, oferită oaspeților de Consiliul și Comitetul parohial.

Unirea Principatelor Române sărbătorită de arădeni

În fiecare an, la 24 ianuarie sărbătorim Unirea Principatelor Române, sărbătorim faptele îna­in­te-mergătorilor noștri sunt datorită cărora suntem astăzi ceea ce suntem. Cu acest prilej arădenii îşi amintesc de cei care s-au străduit pentru realizarea ei. Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, repre­zintă actul politic care stă la baza Ro­mâ­niei moderne. Împrejurările istori­ce nu au permis unirea simultană a ce­lor trei ţări române, astfel că statul na­ţional român s-a format treptat, uni­rea din 1859 desăvârşindu-se în 1918, când lupta pentru unitatea poporului român a fost  încununată de victorie. Şi Aradul se aliniază oraşelor care marchează uni­rea înfăptuită de Alexandru Ioan Cu­za  printr-o serie de evenimente. Ast­fel,  manifestările dedicate zilei de 24 ianuarie au îneput la ora 10.30, pe platoul din faţa Palatului Ad­minis­tra­tiv, prin intonarea im­nului de stat, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care a rostit rugăciunea de binecuvântare şi un cuvânt de învăţătură, înconjurat fiind de oficialităţile judeţene şi locale.  În continuare, muzeograful Bog­dan Ivaşcu a susţinut o prezentare privind însemnătatea zi­lei de 24 ianuarie.

Eve­nimentul s-a încheiat la ora 11, cu tra­di­ţionala Horă a Unirii, în care s-au prins şi membrii unui ansamblu de dans folcloric arădean, dar şi elevi veniţi cu profesorii lor să asiste la ceremonie.

Unirea Principatelor Române reprezintă unificarea vechilor Principate, Moldova și Ţara Ro­mânească, într-un Principat Unit.

Sărbătorirea a trei evenimente deosebite la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Seminarul Teologic Ortodox Arad a organizat în data de 24 Ianuarie 2014 serbarea tradițională a lunii Ianuarie, în cadrul căreia s-au pomenit trei evenimente deosebit de importante, care au marcat și marchează istoria, cultura și teologia Bisericii noastre ortodoxe românești: ziua de 15 Ianuarie 1850 – nașterea poetului național Mihai Eminescu, 24 Ianuarie 1859- ziua Unirii Principatelor Române și Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi- 30 Ianuarie a fiecărui an.

Serbarea, prezentată de PC. Pr. Prof. Dacian-Emilian Nan, a început prin citirea a trei referate despre viața și activitatea celor trei mari teologi creștini: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, precum și prin intonarea troparului Sfinților Trei Ierarhi de către Corul Seminarului, condus de PC. Arhid. Paul Tiberiu Ardelean.

Partea a II-a s-a desfășurat sub auspiciile geniului eminescian – motiv pentru care s-au recitat poezii ale marelui poet, piese muzicale pe versuri eminesciene și o dramatizare deosebită pentru „ Scrisoarea a III-a  ”, făcută sub îndrumarea profesoarei de limba română Irina-Elena Ancuța.

Ultima parte a avut ca subiect Unirea Principatelor, prilej cu care s-au recitat poezii patriotice, s-au citit referate despre acest eveniment și s-au cântat piesele: „ Ștefan, Ștefan Domn cel Mare ” și  „Hora Unirii  “.

La final PC. Pr. Prof. Pompiliu Gavra,directorul Seminarului, vorbind despre importanța celor trei evenimente, a mulțumit tuturor pentru prezență și l-a rugat pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei să rostească un cuvânt de binecuvântare.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a spus că: „Peste neînțelegeri a fost totdeauna unitate sufletească manifestată prin cultură, limbă și trăire românească. Românii au știut din totdeauna că trebuie să fie uniți pentru a rezista în fața greutăților”. La final Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru invitație și a urat succes în continuare profesorilor și elevilor seminariști.

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor în Arhiepiscopia Aradului

Având ca temă de reflecţie întrebarea adresată de Sfântul Apostol Pavel corintenilor: „Oare s-a împărţit Hristos?”(1 Corinteni 1,13), în perioada 18-25 ianuarie s-a desfăşurat şi în Arhiepiscopia Aradului Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor.

Organizată de către Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, AIDRom, din care face parte şi Biserica Ortodoxă Română, această săptămână de rugăciune – aşa cum arăta şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul de binecuvântare transmis cu acestă ocazie – nu este doar un prilej de apropiere între Biserica Ortodoxă şi celelalte culte, ci şi o manifestare a mărturiei comune, pe care trebuie să o aducă în contextul provocărilor pe care societatea secularizată le presupune, a relativizării valorilor morale şi a crizei materiale şi spirituale actuale.

În municipiul Arad, programul de rugăciune s-a desfăşurat în conformitate cu calendarul aprobat de reprezentanţii cultelor istorice.

Astfel, la Săptămâna de rugăciune au participat reprezentanţii Bisericilor: Ortodoxă Română, Ortodoxă Sârbă, Romano-Catolică, Greco-Catolică, Evanghelică-Luterană, Reformată, precum şi reprezentantul Comunităţii Evreilor din Arad.

Subliniind tradiţia seculară de bune relaţii între cultele şi etniile care convieţuiesc în Arhiepiscopia Aradului, Î.P.S. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului a participat la această octavă de rugăciune comună, îndemnând credincioşii spre bună şi dreaptă vieţuire, spre păstrarea valorilor evanghelice, povăţuindu-i, totodată, la mărturie comună, la pace şi bună înţelegere.

 

 

Sfântul Apostol Timotei – ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului

Ziua de 22 ianuarie a fiecărui an este înscrisă în calendarul Bisericii noastre ca fiind ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Timotei, ucenicul cel iubit al Sfântului Apostol Pavel.

Ziua aceasta este o zi de mare bucurie pentru preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, întrucât Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte  Timotei, încă din anul 1969, de la slăvita zi de prăznuire a naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), are rânduit ca ocrotitor de suflet pe Sfântul Apostol Timotei.

Şi în acest an, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a fost înconjurat cu multă dragoste de oficialităţile judeţene şi locale, reprezentanţii celorlalte culte istorice din municipiu, aflându-ne la jumătatea Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină,  reprezentanţi ai şcolilor din eparhie, ostenitorii Centrului Eparhial, preoţii, monahii şi monahiile din Eparhia Aradului.

Chiriarhul  a rostit un cuvânt de mulţumire deosebit de bogat în conţinut, atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de sensibile ce au fost adresate celor prezenţi.

Din partea Permanenţei Centrului Eparhial a luat cuvântul părintele Protos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Aradului.

Mulţumind mai întâi Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra părintelui nostru sufletesc, Îl rugăm pe El, Dătătorul a tot binele, să întărească prin Harul Său ceresc, pe ierarhul nostru, cu sănătate îndelungată şi cu sporite puteri sufleteşti, spre slujirea cât mai rodnică a Bisericii strămoşeşti şi a semenilor noştri şi să ne trăiască Întru Mulţi şi Fericiţi Ani!

Întru Mulţi Ani, Stăpâne!


 

Cuviosul Maxim Mărturisitorul prăznuit la Facultatea de Teologie din Arad

Ziua de 21 ianuarie aduce cu sine pomenirea Cuv. Maxim Mărturisitorul. Acesta a fost ales, încă din 2004, ca prim hram al Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad. Pentru aceasta, școala teologică arădeană a îmbrăcat și anul acesta haine de sărbătoare. În ajunul prăznuirii au fost săvârșite slujbele Vecerniei cu Litie și Utrenia cu priveghere. A urmat, de dimineață, slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, profesori și absolvenți ai facultății arădene, în frunte cu PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, decanul instituției.

La momentul predicii, ÎPS Sa a adresat celor prezenți un bogat cuvânt de învățătură, în care a amintit câteva dintre aspectele principale ale acestei sărbători: „Prăznuim astăzi pe unul dintre marii Părinții ai Bisericii, Cuv. Maxim Mărturisitorul, care este legat mai ales de Teologie, și cinste Facultății de Teologie din Arad că s-a oprit asupra lui pentru a-l avea ca ocrotitor duhovnicesc. Sf. Maxim, prin teologia lui, a reușit să răspundă marilor întrebări nu numai ale timpului său ci și chiar cele care se pun astăzi, încât un mare teolog catolic a scris o carte despre Liturghia cosmică, care scoate în evidență adâncimea teologiei Sf. Maxim. Teologia sa nu este doar un sistem rațional ci ea este legată de viața sa, doarece teologia se leagă de mărturisire. Pentru acest fapt, cel omagiat anul trecut Părintele Stăniloae s-a inspirat foarte mult din teologia sfântului Maxim, putându-l socoti chiar un tălmăcitor al teologiei maximiene. Viața sa se încununează tocmai datorită teologiei pe care a exprimat-o într-o perioadă de cumpănă pentru istoria Bisericii și a lumii chiar, prin criza iconoclastă care aducea o anumită dezorientare în credința oamenilor. Imnele intonate astăzi în cinstea sa amintesc de centrul teologiei sale, care lasă să se întrevadă chipul adevărat al lui Hristos: ne-a învățat să credem că El este în două firi, și cu două voințe și lucrări. Dacă în vremea sa existau unii care doreau o apropiere față de alte credințe, cu cei de dincolo de granițele imperiului, fapt pentru care el a căutat să afirme dreptarul învățăturii sănătoase, și noi, cei de astăzi, suntem îndemnați să nu alunecăm din credincioșia noastră, să avem grijă ca în legăturile noastre ecumenice, care sunt benefice pentru lume, să arătăm tuturor că noi am ținut rânduielile de totdeauna ale Bisericii. De la acesta să învățăm că trebuie să știm ce credem, ce mărturisim și pentru ce suntem gata să ne jertfim!”.

În finalul cuvântului, ÎPS Timotei a explicat, actualizând, și câteva nuanțe referitoare la supranumele Cuv. Maxim: „Numele său de mărturisitor sau de confesor, incumbă două înțelesuri: odată, acest nume se referă la cei care au păstrat credința în vreme de prigoană, apoi, calitatea acestor bărbați de garanți pentru cei care, datorită slăbiciunii s-au lepădat de la calea credinței, așa numiții lapsi, care doreau să revină în sânul Bisericii. Prin urmare, dacă anul acesta este închinat Tainelor Spovedaniei și Împărtășaniei, după pilda Cuv. Maxim suntem chemați să fim mai conștienți de ceea ce înseamnă adevărata pocăință ca mijloc pentru primirea lui Hristos în noi.”

După împărtășirea marii mulțimi de credincioși, au fost sfințite prinoasele aduse de aceștia, fiind oficiat și parastasul pentru ctitorii sfântului locaș. La încheierea sfintei slujbe, PC Pr. Asist. dr. Ștefan Negreanu a mulțumit ÎPS Timotei Seviciu pentru prezență și binecuvântare, urându-i pentru ziua onomastică de a doua zi, în numele Facultății, mulți ani cu sănătate și spor în slujirea de Arhipăstor al Aradului.

 

Binecuvântări arhiereşti pentru credincioşii parohiei Horia

Duminică, 19 ianuarie, credincioşii parohiei Horia, din protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe întâistătătorul eparhiei Aradulului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei. Venirea în parohie a Chiriarhului a fost mult-aşteptată, fiind socotită de toată obştea ca o binecuvântare a cununii anului ce nu demult a început, cu darul de a spori râvna creştinilor în umblarea pe calea poruncilor lui Dumnezeu şi în păzirea sfintelor rânduieli ale Bisericii.

După îndătinata întâmpinare în faţa bisericii şi cuvântul de bun-găsit, ierarhul şi credincioşii au intrat în sfântul locaş, unde, în prezenţa unui frumos număr de credincioşi, care au umplut biserica, s-a slujit Utrenia şi Sfânta Liturghie arhierească. Soborul care a slujit alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a fost alcătuit din Părintele Arhid. Tiberiu Ardelean, profesor la Seminarul Teologic din Arad, alături de preotul paroh Adrian Murg. Răspunsurile liturgice au fost date de tinerii teologi din strana bisericii şi de către corul bisericesc al parohiei. La momentul cuvenit, Înaltpreasfinţitul Timotei a tâlcuit textele biblice de la Luca 17 şi Coloseni 3, sub titlul ,,Arătare sfântă”, înţelesul acestuia ca descoperire a Cuvântului lui Dumnezeu spre a da omului putinţa deplinei comuniuni cu El. Anul omagial euharistic dă prilejul, ca prin grija iconomilor tainelor Bisericii, să îmbie la lucrare sfântă pe cel credincios. Chiriarhul a făcut referire şi la contextul liturgic şi cultural-naţional al momentului, marcat de marele praznic al Bobotezei şi aniversarea naşterii poetului nostru naţional, Mihai Eminescu.

La sfârşitul slujbei, preotul paroh Adrian Murg a mulţumit părintelui Arhiepiscop pentru prezenţa sa în mijlocul credincioşilor din Horia, pentru înălţătoarea slujire liturgică şi pentru bogatul său cuvânt de învăţătură. Parohul l-a felicitat, de asemenea, în numele tuturor credincioşilor parohiei, pe Înaltpreasfinţitul Timotei pentru împlinirea în acest an a 30 de ani de slujire arhierească la Arad şi pentru sărbătorirea onomasticii sale, pe 22 ianuarie.

Un alt moment important al vizitei chiriarhale a fost sfinţirea noului aşezământ ridicat în curtea bisericii şi destinat programelor parohiale şi activităţilor de protocol. Edificiul se doreşte a fi un loc al aprofundării învăţăturii Bisericii, mai ales de către cei tineri, şi al manifestării şi întăririi frăţietăţii creştine, îndeosebi cu prilejul diferitelor zile festive ale parohiei.

Programul liturgic a fost urmat de împreuna-şedere la masă, într-un cuget de bucurie duhovnicească şi mulţumire către Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale.

Lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului

În zilele de 17-18 ianuarie, sub preşedenţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, la reşedinţa arhiepiscopală şi la Centrul Eparhial din Arad, s-au derulat lucrările Consiliului şi ale Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului, moment de bilanţ anual desfăşurat potrivit rânduielilor bisericeşti şi bun prilej de trecere în revistă a ceea ce s-a realizat în domeniile: administrativ-bisericesc, cultural-pastoral, economic şi de asistenţă social-filantropică din Eparhie în anul 2013.

ŞEDINŢA CONSILIULUI EPARHIAL

Întruniţi în şedinţă ordinară, sub preşedenţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, membrii aleşi ai Consiliului Eparhial, împreună cu membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi Părinţii Protopopi, au avut ca principal punct pe Ordinea de zi audierea, analizarea şi definitivarea Rapoartelor Generale ale Sectoarelor administraţiei eparhiale, în vederea prezentării acestora spre ratificare Adunării Eparhiale.

În deschiderea lucrărilor Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a salutat pe cei prezenţi şi a subliniat importanţa acestei şedinţe de analiză şi bilanţ asupra unei activităţi desfăşurate pe parcursul unui an, cu concluziile şi măsurile ce se vor adopta pentru o activitate susţinută în viitor. Sub coordonarea Înaltpreasfinţiei Sale, lucrările s-au desfăşurat pe parcursul întregii zile.

Părintele Protos.  Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc, a prezentat Raportul General asupra activităţii din Sectorul Administrativ-Bisericesc: situaţia statistică a unităţilor şi a locaşurilor de cult din cuprinsul eparhiei, a personalului bisericesc deservent, după vechime şi grade profesionale de încadrare, activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului, activitatea liturgică, canonică, juridică şi disciplinară în cuprinsul eparhiei, situaţia numirilor, încadrării, completării posturilor clericale şi neclericale, viaţa monahală, alte probleme care intră în competenţa administrativ-bisericească.

Părintele  Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural, a prezentat Raportul anual al Sectorului Cultural-Educaţional. În cele opt capitole ale Raportului a fost evidenţiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centrului Eparhial, la protopopiate şi parohii, desfăşurată sub auspiciile ,,Anului Omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi ale ,,Anului comemorativ Dumitru Stăniloae”, activitatea educaţională în şcolile teologice ale eparhiei şi cea de predare a Religiei în şcoli, relaţiile interconfesionale, activitatea de perfecţionare în latura cultural-teologică prin editarea şi desfacerea lucrărilor teologice şi a cărţii religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc cultural mobil şi imobil, activitatea bibliotecii şi arhivei eparhiale.

Părintele Teodor Faur, consilier economic, în Raportul cu Darea de seamă pe anul 2013, a supus analizei situaţia economică a eparhiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate şi la Centrul eparhial. De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopeşti, în mod special achitării sarcinilor sociale asupra drepturilor salariale ale personalului bisericesc.

Activitatea eparhială din anul 2013 desfăşurată în Sectorul social a fost cuprinsă în Raportul general prezentat de către Părintele Gabriel Mariş, consilier social. Au fost prezentate principalele coordonate ale unei preocupări susţinute în latura social-filantropică şi de caritate creştină: coordonarea activităţii de acordare a asistenţei religioase în instituţii bugetare, la protopopiate şi parohii, a activităţilor şi proiectelor cu caracter caritabil, educaţional sau umanitar iniţiate în cadrul Sectorului social.

După prezentarea şi analizarea Rapoartelor anuale ale Sectoarelor Consiliului Eparhial, şedinţa a continuat cu soluţionarea unor probleme curente care intră în competenţa acestui for deliberativ eparhial: ratificarea înfiinţării unor parohii, rearondarea altora, numiri şi transferări de personal bisericesc.

ŞEDINŢA ADUNĂRII EPARHIALE

În ziua de sâmbătă, 18 ianuarie a.c., în sala de lectură a bibliotecii Centrului Eparhial, s-au desfăşurat lucrările Adunării Eparhiale, organul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, economice, social-filantropice şi patrimoniale ale eparhiei.

Lucrările au fost precedate, conform rânduielii statornicite, cu slujba de Te Deum, oficiată de către un sobor de preoţi în paraclisul ,,Sfânta Treime” al reşedinţei arhiepiscopale, la care a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, înconjurat de membrii Adunării Eparhiale şi de cei ai Permanenţei Consiliului Eparhial.

În cuvântul rostit în deschiderea lucrărilor, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Preşedintele Adunării Eparhiale, după ce a salutat pe cei prezenţi a făcut o retrospectivă sintetică, arătând cele mai importante realizări administrative, cultural-pastorale, economice şi sociale ale eparhiei, care au marcat anul 2013. După aceea, în lumina programului-cadru elaborat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat obiectivele stabilite pentru anul 2014 declarat în Patriarhia Română ca ,,Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi ,,Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”.

Din încredinţarea Preşedintelui Adunării Eparhiale, Părintele Arhim. Dr. Teofan Mada, vicar administrativ, a dat citire Raportului de Sinteză al activităţii sectoarelor administraţiei eparhiale pe anul 2013.

După citirea mesajelor îndătinate, de fiască ascultare şi conlucrare la întărirea vieţii bisericeşti, transmise din plenul Adunării Eparhiale, Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului şi a Procesului-Verbal al ultimei şedinţe, lucrările au continuat pe comisii: Administrativ-Bisericească, Cultural-Educaţională, Economică, Socială şi Comisia de Validare. În cadrul comisiilor, după analizarea Rapoartelor Generale de activitate, au fost elaborate Proiecte de Hotărâri, cărora li s-a dat citire în plenul Adunării Eparhiale. După luările de cuvânt ale: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad; prof.univ. dr. Aurel Ardelean, Preşedintele Universităţii Vasile Goldiş; ec. Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad; ec. Iosif Matula; I. Micurescu; Teodor Păiuşan ş.a., asupra unor aspecte din conţinutul acestora, Proiectele de Hotărâri au fost aprobate în unanimitate, devenind astfel acte normative cu aplicabilitate în întreaga Eparhie.

În încheiere, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a mulţumit tuturor membrilor Adunării Eparhiale pentru contribuţia adusă bunei desfăşurări a lucrărilor, cu îndemnul ca cele propuse să devină înfăptuire, spre folosul întregii Eparhii.