Ziua Drapelului Naţional al României

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Naţional prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Conform Legii, această zi este marcată de către Biserică, autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor ceremonii religioase precum şi prin programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator, consacrate istoriei patriei.

În dimineaţa zilei de 26 iunie 2011, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat la ceremonialul de sfinţire şi predare al Drapelului. În prezenţa oficialităţilor locale, Ierarhul a predat Drapelul reprezentanţilor Garnizoanei din Arad, spre a fi arborat cu mare cinste. Manifestările au continuat în faţa Primăriei din Arad, pentru a evoca Tricolorul ca simbol al libertăţii şi unităţii naţionale.

Cinstirea Drapelului naţional este o datorie patriotică şi motivaţia reprezentării onorabile a ţării cu diferite prilejuri din partea cetăţenilor români.

Zi de praznic în filia Vălani, parohia Ciunteşti

Vineri, 24 iunie 2011, biserica din filia Vălani aparţinătoare parohiei Ciunteşti, protopopiatul Ineu, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului şi-a sărbătorit ocrotitorul. Sărbătoarea a început  în ajun cu slujba Vecerniei cu Litie, oficiată de preotul paroh, Adrian Zaha. Credincioşii, cu suflet mare şi curat, cu emoţie duhovnicească au aşteptat ziua praznicului cu multă bucurie.

În ziua praznicului s-a savarsit slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie săvarşită în sobor. Au participat la împreună slujire P.C. Ieromonah Visarion de la Schitul Tamand şi preotul Marian Oarcea de la Parohia Iercoşeni, spre bucuria credincioşilor din parohie, dar şi a celor din împrejurimi care au venit să se roage si să se bucure împreună cu credincioşii localnici.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de părintele Marian Oarcea care a arătat importanţa Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi misiunea sa sfântă în iconomia mântuirii neamului omenesc.

La sfârşitul  Sfintei Liturghii au fost binecuvântate ofrandele aduse de către credincioşi întru cinstea şi pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul.

La finalul slujbei preotul paroh a oferit preoţilor slujitori câte o icoană cu praznicul zilei.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă a bucuriei duhovniceşti.

Sfinţirea bisericii din parohia Chişineu Criş II

Biserica parohiei Chişineu-Criş II, cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă”, păstorită de părintele Cantemir Lipovan, a îmbrăcat duminică, 19 iunie, straie de sărbătoare. Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit în această duminică în mijlocul credincioşilor acestei parohii pentru a târnosi biserica, pentru a binecuvânta lucrările de renovare care s-au efectuat la locaşul de închinare şi pentru a săvârşi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Biserica, în formă de navă, pe fundaţie de cărămidă şi acoperită cu ţiglă a fost ridicată la începutul sec. al XVIII- lea de Nicolae Cervenschi, în timpul păstoririi vrednicului preot Mihai Cuc.

În urmă cu aproximativ patru ani, sub păstorirea actualului preot, s-au pornit ample lucrări de renovare a sfântului locaş. Astfel, exteriorul bisericii a fost tencuit din nou, iar interiorul a fost pictat în tehnica frescă de pictorul bisericesc Constantin Popescu din Rădăuţi. Iconostasul şi stranele sunt din lemn de cireş, sculptura fiind executată de meşterul Dan Ember din localitatea Livada, judeţul Arad.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a evidenţiat acest moment înălţător în viaţa unei biserici, punându-l în legătură cu Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, ziua întemeierii Bisericii, şi cu duminica în care ne-am aflat, a Tuturor Sfinţilor, a subliniat apoi, grija deosebită şi permanentă pe care toţi credincioşii trebuie să o arate faţă de sfântul locaş de închinare, ca şi Casă a lui Dumnezeu, loc sfinţit, spaţiu sacru, îndemnându-i totodată să se poarte întotdeauna aici cu respect, evlavie şi bună-cuviinţă.

În încheierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Cantemir Lipovan a primit distincţia de iconom stavrofor, iar din partea autorităţilor locale diploma de ,,Cetăţean de onoare” aceeaşi diplomă din partea oficialităţilor locale primind-o şi părintele Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Examenul de Disertaţie pentru absolvenţii de Studii Masterale, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

În perioada 15-16 iunie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad s-a desfăşurat examenul de disertaţie pentru absolvenţii cursurilor de Master. Înainte de începerea sesiunii aceştia au participat la Sfânta Liturghie oficiată în capela Facultăţii. Cele două comisii de examinare au trecut, apoi, la evaluarea lucrărilor întocmite de absolvenţi.  La specializarea „Teologie Sistematică” au participat 12 candidaţi, iar la specializarea „Teologie Practică” au participat 52. Prezentările tematicilor abordate, precum şi modul de întocmire a lucrărilor au dovedit o vie preocupare a acestora pentru cercetarea ştiinţifică teologică care se leagă strâns de viaţa şi activitatea Bisericii, ce este chemată să dea răspunsuri concrete şi clare diferitelor provocări ale lumii de astăzi. Finalizarea examinării s-a făcut odată cu depunerea jurământului, PC Prof. dr. Constantin Rus, dând citire catalogului cu mediile generale de absolvire şi a rezultatelor obţinute în urma examenului de disertaţie pentru promoţia 2011.

Sărbătoarea Sfintei Treimi prăznuită de studenţii creştin ortodocşi din Arad

A doua zi de Rusalii, a fost una bogată în evenimente spirituale pentru credincioşii arădeni care au sărbătorit hramul Catedralei arhiepiscopale, Sfânta Treime, prin participarea la Sfânta Liturghie arhierească.

În seara zilei, începând cu ora 18.00, A.S.C.O.R. Arad, a organizat o manifestare duhovnicească dedicată prăznuirii Sfintei Treimi. Aceasta a debutat în incinta Paraclisului universitar cu hramul “Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul şi Sf. Mare Mucenic Mina”, cu slujba Vecerniei, săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, , înconjurat de un sobor de preoţi, cadre didactice la Facultatea de Teologie din Arad, de studenţi şi credincioşi.

Într-un înălţător cuvânt de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat  bogăţia învăţăturii de credinţă despre Sfânta Treime, dogma fundamentală a creştinismului. Chiriarhul a vorbit despre diferenţa dintre lucrările Sfântului  Duh şi manifestările duhului celui viclean asupra fiinţei umane, precum şi despre gravitatea păcatelor de moarte, împotriva celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi. Înaltpreasfinţia Sa a argumentat din punct de vedere dogmatic şi liturgic reprezentarea ortodoxă a icoanei Sfintei Treimi de la stejarul Mamvri şi modul în care credinciosul trebuie să se raporteze la dumnezeire. În finalul cuvântului, a reprodus în faţa auditoriului o zicere a Sf. Grigorie Teologul care precizează că: “Despre Dumnezeu, nu putem cuvânta oricum, oricând şi oriunde”.

Seara duhovnicească s- a încheiat cu cântări de laudă şi rugăciuni adresate Sfintei Treimi.

Preasfinţitul Părinte Siluan, episcopul românilor din Ungaria, în vizită la consătenii săi din parohia Chelmac

Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Arhiepiscop al Aradului, episcopul românilor din  Ungaria, Preasfinţitul Părinte Siluan, a participat în a doua zi de Rusalii, în parohia Chelmac,  la activitatea pastoral- misionară organizată de preoţii din Cercul misionar Radna, Protopopiatul Lipova.

Preasfinţitul Siluan a fost primit cu bucurie de către preotul paroh Cornel Ardelean şi credincioşii de aici, fiind consătean de-al lor şi fiu al satului Chelmac. În cuvântul de întâmpinare, Pr. Ioan Jidoi, coordonator al Cercului Misionar Radna, fost paroh la Chelmac mai bine de 16 ani, şi-a exprimat bucuria preoţilor şi al credincioşilor de aici de a-l avea ca oaspete pe Preasfinţitul Siluan ,,cel  care a primit botezul, a crescut,  s-a format pe aceste meleaguri” şi a fost hărăzit de Dumnezeu cu o aşa mare slujire ca păstor de suflete. Cu emoţia revederii, la rândul său, Preafinţitul Siluan şi-a exprimat bucuria de a fi acasă în mijlocul consătenilor săi.

Soborul de preoţi avându-l în mijlocul lor pe Preasfinţitul Siluan, a oficiat Taina Sfântului Maslu. În cuvântul de învăţătură Preasfinţitul Siluan a vorbit despre semnificaţia şi importanţa perioadei în care ne aflăm, arătând faptul că a treia Persoană a Sf. Treimi, Sf. Duh, este acel Mângâietor pe care Mântuitorul l-a promis Sfinţilor Săi Apostoli pentru a nu fi singuri. ,,Harul Sfântului Duh desăvârşeşte lucrarea lui Hristos prin Sfinţii Apostoli şi mai apoi prin episcopi, preoţi şi diaconi” spunea Preasfinţitul Siluan. Deasemeni Preasfinţitul Siluan a scos în evidenţă darurile Duhului Sfânt arătând faptul că prin prezenţa noastră la Taina Maslului dobândim vindecare sufletească şi trupească.

Nu în ultimul rând Preasfinţitul Siluan a evidenţiat importaţa adunării preoţilor în cercurile misionare, cercuri ce includ şi participarea credincioşilor, cu mic cu mare, evidenţiind totodată importanţa copiilor în Sfânta Biserică. ,,Copiii prezenţi în Sfânta Biserică sunt învăţaţi încă de pe acum ce bun este Dumnezeu şi că doar în Biserica dobândim liniştea sufletească” a consemnat Preasfinţitul Siluan. La final Pr. Paroh Cornel Ardelean a mulţumit Preasfinţitului Siluan pentru prezenţa în mijlocul parohienilor săi, asigurându-l de toată dragostea lor şi pe mai departe, şi totodată mulţumind şi preoţilor prezenţi într-un număr aşa de mare într-o zi specială pentru Sfinţia sa atât pentru invitaţii speciali pe care i-a avut cât şi pentru faptul că astăzi a fost ziua sa de naştere.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Consfătuire pe problematici sociale la Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în aceste zile se desfăşoară la Arad o nouă întâlnire a echipei manageriale cu coordonatorii judeţeni în cadrul proiectului „Implicarea preoţilor şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. În cadrul discuţiilor vor fi abordate aspecte privind stadiul implementării proiectului la împlinirea a 6 luni de la demararea lui, precum şi cele referitoare la planul de activităţi pentru semestrul al doilea, detalii privind practicile ce trebuie urmărite de managerii judeţeni în perioada imediat următoare.

Totodată, s-a avut în vedere şi faptul că se apropie de sfârşit cursurile în vederea certificării ca manager de proiect a celor 460 preoţi sau reprezentanţi ai parohiilor, motiv pentru care s-a insistat asupra modalităţilor efective de dezvoltare a capacităţii comunităţilor parohiale ortodoxe din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, de a genera şi implementa proiecte social-economice în scopul dezvoltării durabile şi  echilibrate de reţele integrate pentru servicii sociale.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interveţie 6.2 ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, şi se desfăşoară pe parcursul a 24 luni, ianuarie 2011-decembrie 2012.

Pogorârea Sfântului Duh – zi de sărbătoare pentru Mănăstirea Hodoş – Bodrog

Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile rememorează şi actualizează în fiecare an trimiterea de către Dumnezeu, a Sfântului Duh peste Apostolii Mântuitorului adunaţi în Ierusalim. Pogorârea Sfântului Duh alături de sărbătoarea Paştilor şi de ziua Duminicii, este una dintre cele mai vechi sărbători creştine. Menţiuni despre Sărbătoarea Cincizecimii găsim la Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti, cum ar fi:  Sf. Irineu al Lionului († 202), Tertulian († 220-240), Origen († 253),  Sf. Epifanie al Salaminei; cât şi în canoanele bisericii: Canonul 43 al Sinodului de la Elvira (300), Canonul 20 al Sinodului I Ecumenic şi Constituţiile Apostolice (sec. al V – lea), fac referire la acest praznic. Până aproape la sfârşitul secolului al IV – lea şi începutul secolului al V –lea, Pogorârea Duhului Sfânt era prăznuită dimpreună cu sărbătoarea Înălţării Domnului la cer, aşa cum apare menţionată la Eusebiu de Cezareea (Viaţa lui Constantin, în P.G., t. 20, col. 1220). Abia dupa anul 400, Înălţarea Domnului era prăznuită la 40 de zile, iar Cincizecimea la 50 de zile după Paşti, cele două praznice fiind astfel sărbătorite în mod separate.  În vechime, bucuria sărbătorii era amplificată de catehumenii care primeau botezul în această zi, într-un cadru solemn şi festiv. Tot de timpuriu se aduceau la biserici flori şi ramuri de copaci, amintind de obiceiul similar practicat de către iudei la Sărbătoarea Cincizecimii în care se aducea mulţumire lui Dumnezeu pentru strângerea recoltei. Pogorârea Sfântului Duh marchează întemeierea Bisericii prin trimiterea de către Dumnezeu a Sfântului Duh în lume ca să împuternicească pe Sfinţii Apostoli să vestească Evanghelia. Biserica devine o realitate văzută prin pogorârea Duhului Sfânt, iar a fi creştin înseamnă a avea pe Duhul Sfânt.

La acest Praznic, vieţuitorii  Sfintei Mănăstiri Hodoş – Bodrog au avut bucuria de-al primi în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, întrucât biserica nouă a mănăstirii are hramul Pogorârea Sfântului Duh.  Înaltpreasfinţia Sa, înconjurat de un sobor ales de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

La momentul cuvenit, Înaltpreasfinţia sa a rostit cuvântul de învăţătură, vorbind credincioşilor despre importanţa duhovnicească a acestui praznic, după ce la începutul cuvântării sale a făcut o scurtă prezentare istorică a praznicului de astăzi. Înaltpreasfinţia sa a numit această sărbătoare ,,hotarul dintre sărbătorile cu dată fixă şi cele cu dată schimbătoare”.

De asemenea, în cuvântul său a vorbit despre întemeierea Bisericii, adică Biserica cea din rai, Biserica Vechiului Testament cât şi despre Biserica întemeiată la Cincizecime: ,,lucrarea Bisericii a fost întemeiată în rai, dar prin Jertfa Mântuitorului şi prin Pogorârea Sfântului Duh, a fost concretizată în Noul Testament”.

Cele şapte rugăciuni care se citesc în cadrul Vecerniei la praznicul Rusaliilor, dezvăluie misterul lucrării lui Dumnezeu în lume prin Biserică. Ele sunt simbolul unei aşteptări deosebite, dar,  mai ales, se constituie într-o adevărată epicleză a Duhului Sfânt.

La sfârşitul slujbei, Preacuviosul părinte stareţ arhimandritul Nestor Iovan a adus cuvânt de mulţumire  Înaltpreasfinţitului părinte pentru bucuria prilejuită de poposirea sa în mijlocul obştii monahale şi a credincioşilor care cercetează sfânta mănăstire.

 

Sărbătoarea Sfintei Treimi – Hramul Catedralei Arhiepiscopale din Arad

Catedrala Arhiepiscopală din Arad şi-a sărbătorit hramul – Sfânta Treime. Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a slujit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Înalpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a arătat că Duminicile anului bisericesc sunt numerotate în funcţie de Sărbătoarea Rusaliilor, marcată de săvârşirea Vecerniei plecării genunchilor împreunată cu Sfânta Liturghie. Astfel, se încheie perioada pascală în care Sărbătorile Domneşti au dată schimbătoare, fiind orientate după Praznicul Învierii şi totodată se reia şirul Sărbătorilor cu dată fixă.

Apostolul zilei, din Epistola către Efeseni, capitolul 5 şi Evanghelia de la Matei, capitolul 18, fac referire la Biserică şi cei care o alcătuiesc. „Biserica s-a întemeiat în ziua Rusaliilor prin Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, făcându-i preaînţelepţi pe pescarii de odinioară. Toţi suntem în mrejele Apostolilor în cuvântul adevărului, pentru mântuirea noastră. Citirile biblice ne îndeamnă să câştigăm lumea, potrivit chemării fiecăruia. Sfântul Duh a biruit lumea, adunând popoarele la dreapta credinţă”.

Potrivit Tradiţiei bisericeşti de a cinsti în ziua următoare unui Praznic personalitatea care a contribuit la realizarea evenimentului propriu-zis, Cincizecimea este continuată de Sărbătoarea Sfintei Treimi. „Dumnezeu este Unul în trei Feţe: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Fiecare Persoană are o lucrare aparte: Tatăl – facerea lumii, Fiul – înnoirea şi mântuirea ei şi Sfântul Duh – sfinţirea creaţiei.”

În cadrul Sfintei Liturghii diaconul Ciprian Petru Sălăvăstru a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Moţiori, Protopopiatul Ineu.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul Catedralei Arhiepiscopale, condus de diac. Laviniu Morariu.