Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci la Mănăstirea Arad-Gai

Sute de credincioşi din părţile Aradului au început să vină spre Mănăstirea de maici ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai, încă din ziua de înainte-prăznuire a Naşterii Maicii Domnului, cu prilejul hramului paraclisului de vară. Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent încă din ziua de ajun, totodată şi Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa a sute de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul, în legătură cu zilele de început ale anului bisericesc şi pericopele duminicii (Gal. 6; In. 3), a arătat importanţa instructivă şi educativă a calendarului creştin ortodox pe care credinciosul ştie să-l folosească nu doar pentru orientarea în timp şi chiar în spaţiul obişnuit, ci şi în scop religios. Aceasta, mai ales pentru faptul că în temeiul cunoaşterii în general, raportat la învăţătura Bisericii intervin aspecte care cer lămuriri duhovniceşti. Ori, armonizarea celor dobândite prin strădanii cu cele prin descoperiri dumnezeieşti, se face apel la toate puterile sufleteşti. Calendarul nostru împleteşte cu folos sărbătorile cu dată fixă cu cele cu dată schimbătoare, realizând unitatea lor sau mai întâi în cadrul din care fac parte fiecare. Ca exemplificare este şi duminica de rând, adică înaintea înălţării Sfintei Cruci, dar totodată şi înaintea praznicului Naşterii Maicii Domnului. Şarpele din Sfânta Evanghelie aminteşte pe cel de pe primele pagini biblice, care a prilejuit osândirea protopărinţilor, dezlegată prin naşterea însăşi a Născătoarei de Dumnezeu.

În seara zilei de ajun a praznicului Naşterii Maicii Domnului, Înaltpreasfinţia sa a slujit la Slujba de Vecernie cu Litie la aceiaşi mănăstire. În cadrul cuvântului de învăţătură, plecând de la paremiile vecerniei (Fc. 28; Iez. 43 şi Pilde 9), chiriarhul a vorbit despre biserici şi mănăstiri, ca şi case ale lui Dumnezeu sau grădini ale Maicii Domnului, fiind modele pentru cele ale credincioşilor, prin adâncul conţinutului lor; totodată având un plan ceresc oglindit în templul din Ierusalim. Maica Domnului însăşi, aşa cum arată imnografia praznicului, oferă modelul bisericii, din a cărei alcătuire fac parte credincioşii, ei însăşi devenind, prin virtuţi, temple ale Duhului Sfânt (I Cor. 6, 19).

 

Programul serviciilor religioase la Mănăstirea “Simeon Stâlpnicul” din Gai

Duminică, 7 septembrie

ora 18.00 Vecernia cu Litie, Cuvântul de învăţătură al IPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului

ora 20.00 Taina Sfântului Maslu, Cuvânt de învăţătură

 

ora 23.00 Utrenia, Cuvânt de învăţătură

Luni, 8 septembrie

ora 3.00 – Ceasurile I, III şi VI

ora 3.30 – Sfânta Liturghie

ora 7.00 – Sfinţirea apei

ora 8.30 – Acatistul Naşterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu

ora 9.30- Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de IPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului

Praznicul Naşterii Maicii Domnului la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai

Sute de credincioşi arădeni au participat de praznicul Naşterii Maicii Domnului la Sfânta Liturghie, săvârşită la Mănăstirea Arad-Gai, de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, în fruntea unui ales sobor de preoţi.

Sobor maicilor, în frunte cu stavr. Magdalena Borteş, stareţa mănăstirii şi soborul de preoţi, l-au întâmpinat pe ÎPS Timotei, în sunetul clopotelor şi al toacei, la poarta sfintei mănăstiri.

La timpul rânduit în cadrul Sfintei Liturghii, chiriarhul, pe marginea pericopelor praznicului (Gal. 6; Lc. 10), a tâlcuit mai ales înţelesul a ceea ce este de tebuinţă pentru viaţa sufletească a credinciosului, orice lucrare în Biserică făcând raportul între bine şi mai bine, după exemplul dat de cele două surori Marta şi Maria; cea de-a doua purtând numele care aminteşte de cel al Maicii Domnului, care a urmat întru totul voia lui Dumnezeu.

În monumentala trapeză a mănăstirii au fost ospătaţi pelerinii prezenţi. La agapa frăţească oferită de sfânta mănăstire a luat parte şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, împreună cu toţi preoţii slujitori.

În mai multe biserici din cuprinsul eparhiei, care au acest hram al Naşterii Maicii Domnului, credincioşii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie, iar în unele parohii s-au organizat hramuri sau rugi, cum sunt numite în Banat.

Parohii Vacante

Se publică concurs din 10 septembrie 2014 pentru ocuparea următoarelor parohii vacante:

  1. Parohia Micalaca Veche II, Protopopiatul Arad
  2. Parohia Sântana I, Protopopiatul Arad
  3. Parohia Sebiș II, Protopopiatul Sebiș
  4. Parohia Păulis, Protopopiatul Lipova

Cei interesați se vor adresa Centrului Eparhial și Protopopiatelor

Ultima actualizare (Joi, 11 Septembrie 2014 22:52)

Apariţie editorială

De curând, a apărut o nouă carte de cântări bisericeşti semnată de conf. dr. Mircea Buta cu titlul: Cântări la Taina Cununiei, diferite Ierurgii şi alte slujbe. Cartea a fost tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscopul Aradului, care a scris un bogat „Argument” la începutul cărţii. Editura în care apare este EDITURA MUZICALĂ din Bucureşti, specializată în lucrările din domeniu. Cartea cuprinde: Troparele de la Taina Cununiei, Cântările de la Rânduiala Înmormântării, Stihirile de la Sfinţirea cea mare a apei, Troparele la TEDEUM de mulţumire, Cântările Utreniei, Cântări la Pavecerniţa Mare, Troparele Ceasurilor şi Fericirile de la Obedniţă. Reţinem câteva din scopurile propuse de autor prin editarea acestei cărţi; 1) Pregătirea melodiilor în vederea editării lor în dublă notaţie; 2) Apropierea tonicilor şi alteraţiilor folosite de un registru sonor mult mai accesibil vocilor din strană; 3) Folosirea unor cuvinte menţionate în noile ediţii ale cărţilor de cult, în funcţie de evoluţia lingvistică; 4) Ajutorul şi susţinerea elevilor seminarişti, a studenţilor teologi, a cântăreţilor din strană şi nu în ultimul rând al preoţilor slujitori. La sfârşit, dar nu în ultimul rând, putem afirma că în premieră, tipărirea s-a realizat cu sprijinul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei Aradului.

Ultima actualizare (Miercuri, 03 Septembrie 2014 15:13)

Examen de Capacitate Preoţească în Arhiepiscopia Aradului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la Centrul Eparhial din Arad se organizează sesiunea de toamnă a examenului de capacitate preoţească. Examenul se va desfăşura, în conformitate cu Metodologia aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 06 octombrie 2014, începând cu ora 9. La acest examen se pot înscrie tinerii absolvenţi de Teologie, fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Aradului, doritori să devină slujitori ai sfintelor altare.

Examenul de capacitate preoţească are drept scop cercetarea chemării pentru preoţie şi verificarea cunoştinţelor dobândite în instituţiile teologice pentru a fi utilizate practic în viaţa pastorală, potrivit cerinţelor vremii.
Examenul de capacitate preoţească constă în susţinerea a două probe, scris şi oral.
În cadrul probei scrise, candidaţilor li se vor evalua cunoştinţele din domeniul administrativ-bisericesc, drept canonic şi legislaţie, pastoral- misionar şi social, catehetic, mass- media şi activităţi cu tineretul, economic- financiar şi patrimonial. Proba orală va consta din examinarea cunoştinţelor de teologie liturgică, muzică bisericească, omiletică şi catehetică.
Candidaţii care vor promova examenul de Capacitate preoţească vor avea dreptul să candideze la ocuparea unui post clerical în cadrul Arhiepiscopiei Aradului.
Metodologia examenului de capacitate şi tematica examenului (Ghid practic pentru examenul de capacitate preoţească) se pot consulta pe site-ul Sfintei Arhiepiscopii a Aradului, (Sectorul Cultural, Documente Arhiepiscopie) sau la Centrul eparhial.
Înscrierea candidaţilor se face la Centrul eparhial în perioada 15-30 septembrie 2014, prin depunerea următoarelor acte într-un dosar cu şină:
cerere adresată Chiriarhului– pe formular tip- http://episcopiaaradului.ro, (Sector Cultural, Documente arhiepiscopie);
copie după Cartea de identitate;
recomandarea preotului paroh , dată în numele Consiliului parohial;
copia de pe Diploma de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competenţelor) şi de peDiploma de Bacalaureat – pentru seminariştii fără Diplomă de Licenţă;
copia de pe Diploma de Licenţiat în Teologie, specialitatea Teologie Pastorală şi de pe Foaia matricolă, pentru licenţiaţi (sau adeverinţa de absolvire (în locul Diplomei de Licenţă) pentru absolvenţii licenţiaţi din acest an);
– copii după actele de studii: master, doctorat si foile matricole;
Curriculum Vitae – detalii cum se întocmeşte, vezi pe: vezi acelaşi site;
declaraţie pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală.), pe formular tip- vezi acelaşi site.

Ultima actualizare (Miercuri, 03 Septembrie 2014 20:08)

RELIGIE PENTRU SĂNĂTATE

Problemele cu care se confruntă astăzi lumea sunt din ce în ce mai mari. Ne dăm seama însă că toate probleme au soluții în Biserică, mai ales atunci când citim cuvântul Mântuitorului: „cele ce sunt cu neputință la oameni, la Dumnezeu toate sunt cu putință” Mt. 19,26. Indiferent de natura problemelor, fără Dumnezeu nu putem face nimic.

Chiar și atunci când ne încearcă problemele de sănătate, gândul nostru zboară tot la Dumnezeu, Doctorul sufletelor și al trupurilor, chiar dacă piciorele noastre se îndreaptă spre medic. Și aici, mai cu folos pleci de la o consultație făcută de un medic care îți vorbește de spre tămăduirea care vine de la Dumnezeu și cu mai multă nădăjde că te vindeci mai ușor. Există medici care te îndeamnă să îl cauți pe Dumnezeu în timp ce îți urmezi tratamentul. Medici care pun la picioarele Mântuitorului întreaga lor pricepere și umplu de bună mireasmă duhovnicească întreaga consultație.

 

AMFOR – Sf. Ev. Luca

Acești medici, asemenea Sfinților Doctori fără de arginți, hrăniţi fiind cu buna învăţătură şi trăind în credinţa creştinească se remarcă prin purtarea de grijă față de cei care sunt în suferinţe. Fac aceste fapte minunate nu pentru a se îmbogăţi cu aur şi cu argint, ci pentru Dumnezeu, ca să arate dragostea cea nemărginită a Creatorului tuturor.

Asociația Medicilor și a Farmaciștilor Ortodocși din România – Arad, având ocrotitor pe Sf. Ev. Luca despre care amintește Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale: „vă salută și Luca iubitul doctor” (Colos. 4, 14), este o asociație creștin-ortodoxă, cu activitate socio-medicală, formată din medici specialiști în diverse domenii.

Asociația a fost înființată în anul 2012 la inițiativa D-nei rector UVVG Arad – Prof. Univ. Dr. Coralia Cotoraci, membru fondator și inițiator al Asociației și a D-nei Dr. Simona Dumitra – președintele Asociației, după modelul asociației înființate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în anul 1994, pe când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Obiectivele asociației sunt: dezvoltarea dimensiunii creștine a dăruirii pentru alinarea suferințelor umane, organizarea solidarității creștin ortodoxe medicale în mediile în care tratamentul medical este precar iar pacientii sunt în imposibilitatea de a plătii consultațiile și tratamentul, organizarea de colocvii, seminarii și conferințe pentru informare și sensibilizarea clerului și studentilor în teologie privind profilaxia bolilor, grija pentru bolnav, precum și legătura dintre sănătatea spirituală și cea fizică.

DISPENSARUL din ZIMBRU

În anul 2003 în localitatea arădeană Zimbru, în urma unor inundații care au produs importante pagube în localitate dar și în satele apropiate Valea Mare, Dulcele şi Brusturescu, Arhiepiscopia Aradului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, construiește aici un Dispensar medical sub ocrotirea Sf. M. Mc. Pantelimon. Dispensarul a fost amenajat și dotat la inițiativa și pe cheltuiala Patriarhiei Române iar Alpha Bank donează autosanitara ce va deservi dispensarul pentru mai mulți ani. Dispensarul oferă servicii medicale gratuite locuitorilor din zonă, care nu au altă unitate medicală mai apropiată, prin grija medicului de familie Dr. Ana Halic dar și a preotesei din sat Adina Lușcă, asistenta medicală permanentă a satului.

ACTIVITATE SOCIO-MEDICALĂ

Una dintre activitățile desfășurate în cadrul Dispensarului medical din Zimbru, a avut loc sâmbătă 30 august 2014, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, prin osteneala medicilor AMFOR și cu dărnicia Farmaciei Sinapis. Aceștia au efectuat o activitate de voluntariat socio-medicală prin următoarele specializări: hematologie, pediatrie, ORL și medicină de familie. Totodată în camera de așteptare au fost săvârșite rugăciuni pentru sănătate și împărțire iconițe de către preoții prezenți: Pr. Gabriel C. Mariș – consilierul social al Arhiepiscopiei Aradului și Pr. Ciprian Lușcă – parohul Bisericii.

Au fost consultați în mod gratuity, în doar câteva ore, peste 60 de bolnavi din această zonă defavorizată (parohia numără 350 credincioși în 4 sate), de aproape fiecare medic în parte. Toți pacienții, indiferent de confesiunea religioasă, au beneficiat și de medicamente gratuite, iconițe si alte daruri venite din partea celor implicați.

CABINETE MEDICALE în ARAD

La 19 martie 2003, la o zi după darea în  folosinţă a Dispensarului medical de la Zimbru, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, în prezent Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, la vremea aceea Episcop vicar patriarhal, sfinţeau şi Cabinetele medicale „Sfinţii Doctori fără de Arginți Cosma şi Damian”. La început au funcționat în regim de voluntariat cu sprijinul cadrelor didactice de la Şcoala Postliceală Cristiana Arad, cu aportul monahiilor de la centrul eparhial și apoi cu aportul CMI Dr. Dan Țărean. Din 2013 s-a reorganizat întreaga activitate prin implicarea AMFOR Arad.

Obiectul de activitate al Cabinetelor se realizează prin asistența ambulatorie în specialitățile: Hematologie (Prof.Dr.Univ. Cotoraci Coralia), Pediatrie (Șef lucrări Dr. Dumitra Simona), Dermatologie (Dr. Victor Neamțiu), Medicină Internă (Dr. Moș Liana), Medicină de familie (Dr. Cirin Horia, Dr. Popa Călin, Dr. Onel Mircea), Psihiatrie (Dr. Piroș Ligia, Dr. Mariș Mariana), urmând și specializarea ORL (Dr. Ion Șerban) și altele. Sunt așteptați și alți medici care binevoiesc a susține această faptă bună și a ajuta la dezvoltarea domeniilor de activitate și intensificarea consultațiilor medicale, deasemenea și farmaciști care, pe lângă faptele bune săvârșite în taină, sunt așteptați a colabora cu medicii cabinetelor pentru a putea distribui și medicamente gratuite celor aflați și în suferință și în sărăcie.

În vremurile grele în care trăim, nu prea mai întâlnim „doctori fără de arginți” asemenea Sfinților Cosma și Damian, ocrotitorii acestui cabinet medical, dar iată că Dumnezeu lucrează în sufletul medicilor credincioși care, din iubire de aproape și compasiune față de suferința bolnavilor, se pun aici în slujba lor.

Într-o conlucrare cu acești medici vin și slujitorii altarelor, preoții care se roagă pentru acești credincioși aflați în suferință și care se programează acolo. Toți cei consultați aici, sunt trecuți într-o evidență a Cabinetelor și formează pomelnicul citit lunar de preoți la Sfântul Altar.

CONSULTAȚII ȘI MEDICAMENTE GRATUITE

„Este un prilej deosebit de afirmare a lucrării samaritene a Bisericii pentru cei care sunt mai lipsiți și care sunt prea încercați cu boala – spunea la redeschiderea cabinetelor medicale Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului – Lucrarea aceasta este una de parteneriat cu medicina. Aici oamenii vin ca la biserică iar medicii se vor pune la dispoziția lor asemenea preoților. Un cabinet poate nivela niște situații pe care societatea încă nu le poate stăpâni. Noi vrem să venim în ajutorul societății, nu să facem concurență unii cu alții. Este un sprijin reciproc: așa cum Biserica este subvenționată de Stat și Biserica încearcă să ajute Statul acolo unde Statul nu poate pătrunde.”

Pacienţii doritori de consultații gratuite, care fac parte din următoarele categorii sociale: defavorizaţi social, copiii din familii cu venit mic, familii dezorganizate, familii cu mulţi copii, monoparentale, şomeri, pensionari, persoane neasigurate, persoane cu dizabilităţi, indiferent de credinţa religioasă, sunt așteptați zilnic la sediul Cabinetelor: Arad, str. Episcopiei, nr. 60-62 sau se pot programa direct la tel:  0257-280-309. Pentru mai multe detalii se poate lua legătura și cu preotul din parohia de care aparțineți.

Este deci o activitate de voluntariat și de dăruire asemenea celei a sfinților doctori Cosma și Damian care purtau de grijă de bolnavi fără a percepe nimic în schimb, doar credința și mărturisirea lui Hristos.

Ultima actualizare (Marţi, 02 Septembrie 2014 09:34)

Slujire arhierească la Mănăstirea Arad-Gai

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit în Duminica a 12-a după Rusalii, 31 august 2014, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Arad-Gai. Soborul maicilor de la Mănăstirea Arad-Gai, situată în marginea de vest a municipiului Arad, şi pelerinii care o frecventează au beneficiat în ultima zi a anului bisericesc încheiat, de alese bucurii duhovniceşti.  Unul dintre hramurile aşezământului monahal este Aşezarea în raclă a Brâului Maicii Domnului, prăznuit şi în acest an cu sobrietatea specifică asezământului monahal, prin săvârşirea slujbelor obişnuite de hram.

Inaltpreasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare a mănăstirii, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Bunătatea lui Dumnezeu”(potrivit citirilor zilei Lc. 10; Evrei 9; I Cor. 15; Mt. 19), chiriarhul a arătat datoria credinciosului de a săvârşi continuu binele după modelul Celui ce este singur Bun, de a nu lipsi de la lucrarea propriei mântuiri, potrivit şi Sf. Ap. Pavel (Rom. 12, 20 şi I Cor. 10, 12). Mijlocitoarea darurilor cereşti este Maica Domnului a cărei sărbătoare încheie anul bisericesc pentru noi şi euharistic, precum şi al Sfintei Spovedanii; încât şi luna aceasta, prin numirea ei, duce gândul la dobândirea bunurilor cereşti, potrivit şi Psalmului 33, 8: ,,Gustaţi şi vedeţi că este bun Domnul”.

 

După săvârşirea Sfintei Liturghii chiriarhul a sfinţit noile ateliere de croitorie ale mănăstirii, cabinetul medical, pangarul din clopotniţă, precum şi camerele de oaspeţi, renovate sau unele construite recent, prin strădania neobosită a maicii stareţe stavr. Magdalena Borteş.

 

Ultima actualizare (Marţi, 02 Septembrie 2014 09:30)

Masa bucuriei în parohia Ignești

În săptămâna a XI-a după Rusalii, în Parohia Ignești din Protopopiatul Sebiș Arhiepiscopia Aradului, șase familii cu probleme sociale au primit pachete cu alimente.

„Aducem mulțumiri Înaltpreasfinției Sale, Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului pentru părinteasca purtare de grijă prin care a pus la „Masa Bucuriei” aceste familii nevoiașe ale parohiei noastre” a declarat pr. Romică-Dorin Confideratu, parohul acestei Biserici.

Acțiunea filantropică se desfășoară în cadrul proiectului național „Masa Bucuriei” derulat de Patriarhia Română în parteneriat cu Selgros Cash&Carry. Parohia Ortodoxă Ignești face parte din rândul celor mai sărace 50 de unități bisericești din Arhiepiscopia Aradului care beneficiază de produse alimentare.

Ultima actualizare (Marţi, 02 Septembrie 2014 09:28)

Hram la Mănăstirea Arad-Gai

Mănăstirea Arad Gai se află în sărbătoare în fiecare an la 1 septembrie – începutul anului bisericesc, cinstind unul dintre hramurile străvechii aşezări monahale – ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”. Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie în prezenţa unui însemnat număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Împletirea sărbătorilor de hramuri”, IPS Timotei a subliniat privilegiul pe care Mănăstirea Arad-Gai il are, de a prăznui în două zile, sfârşitul şi începutul anului bisericesc. Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului, adică 31 august, este hramul bisericii noi mănăstireşti, iar Sf. Simeon Stâlpnicul, 1 septembrie, al celei vechi, fiecare având semnificaţie proprie pentru viaţa bisericească, şi anume, încingerea obştii creştine cu brâul binecuvântărilor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, aşa ca până acum şi pe mai departe, pentru calea vieţii duhovniceşti ce o are de urmat sub călăuzirea indicatorului de urcuş spre cele creştineşti al sfântului prăznuit, a spus chiriarhul.

La finalul slujbei, maica stareţă, stavrofora Magdalena Borteş, a mulţumit ierarhului, părinţilor slujitori şi credincioşilor pentru prezenţă şi pentru împreuna-rugăciune.

Mănăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul“ sau Mănăstirea Gai a fost ridicată între anii 1760-1762 de către episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768) pentru veşnica sa pomenire şi pentru a fi folosită de urmaşii săi în scaunul episcopal al Aradului. Sfântul Simeon Stâlpnicul este patronul spiritual al mănăstirii. Istoria sfintelor lăcaşuri amintite se leagă şi de etapele înălţării acestora peste vitregiile vremii, care însă au dovedit tăria unităţii ortodoxiei.

Biserica nouă poartă hramurile: „Veşmântul Maicii Domnului“, „Brâul Maicii Domnului“ şi „Acoperământul Maicii Domnului“, ce se sărbătoresc la 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie. Decizia stabilirii hramurilor a aparţinut Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, care vizitează des această vatră monahală, odinioară reşedinţă de vară a ierarhilor străvechii eparhii arădene.

Ultima actualizare (Marţi, 02 Septembrie 2014 09:32)