Conferinţă preoţească în Protopopiatul Sebiş

Joi, 05 iunie, a avut loc la Sebiș în Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” conferința semestrială de primăvară a preoților din Protopopiatul Sebiș, în prezența PC Protosinghel Dr. Iustin Popovici- consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, ca delegat eparhial.

În deschiderea întrunirii a fost oficiată Slujba de Te-Deum de mulțumire de către Pr. Ioan Dașcău (Almaș), Pr Mirel Lazăr (Țărmure) și Pr. Gheorghe Cristian Pop (Revetiș).

După săvârșirea slujbei de Te-Deum, Pc. Părinte Protopop Beni Ioja a salutat prezența delegatului eparhial, prin intermediul căruia a transmis, în numele preoților Protopopiatului Sebiș, un călduros „La mulți ani”, Întâistătătorului eparhiei arădene, cu ocazia împlinirii a 78 de ani.

În cuvântul de început, Pc. Protosingel Dr. Iustin Popovici, a asigurat preoții Protopopiatului Sebiș de dragostea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei subliniind totodată rostul și importanța conferințelor preoțești, care în acest an au rostul de a aborda o temă deosebit de frumoasă, vastă dar și de actualitate despre Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie potrivit hotărârilor Sfântului Sinod.

 

Referentul principal a fost desemnat Pr. Dorel Moț de la parohia Gurahonț care a susținut referatul cu titlul „Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic, moral, liturgic și pastoral, iar coreferenții Pr. Romică Confideratu de la Parohia Ignești; Pr. Radu Bătrân de la Parohia Dezna, Pr. Stănel Stan de la Parohia Cuied, au atins aspecte precum: diferențe interconfesionale cu privire la Taina Spovedaniei; Spovedania într-o lume secularizată; inovații și încălcări ale normelor liturgice și canonice; deasa sau rara împărtășanie; importanța catehizării în parohie în vederea perceperii corecte a Sfintei Spovedanii și Sfintei Împărtășanii.

Referatele au fost urmate de discuții legate de aspecte practice, neajunsuri întâlnite în activitatea duhovnicească, în cadrul cărora preoții mai în vârstă au împărtășit din bogata lor experiență duhovnicească celor mai tineri, experienţe personale pe care le-au întâlnit de-a lungul pastoraţiei.

În încheiere, părintele consilier a felicitat buna desfăşurare a Conferinţei, asigurându-i pe preoţi de o bună colaborare pe mai departe.

Ultima actualizare (Miercuri, 11 Iunie 2014 13:29)

Răsplată binecuvântată

Copiii care compun corul mic al Parohiei Caporal Alexa din protopopiatul Arad au încununat activitatea pastoral culturală desfăşurată  în cadrul programului catehetic Hristos împărtăşit copiilor şi mai ales strădania depusă în formaţiunea corală, printr-o excursie în judeţul Hunedoara, efectuată la sfârşitul săptămânii trecute, împreună cu părintele paroh Gabriel C. Mariş.

Primul lor popas a fost făcut la biserica şi cimitirul din Ţebea loc cu rezonanţă istorică unde copiilor, în jurul gorunului lui Horea şi al lui Avram Iancu, li s-a vorbit despre dragostea de neam și țară. Călătoria a continuat cu vizita la mănăstirea Crişan unde tinerii pelerini s-au închinat şi au cântat pricesne. Frumoasele pricesne învăţate de copii în cadrul multor ore de repetiţii corale şi cântate în biserica de acasă au înfrumusețat și biserica mănăstirii Crişcior unde copiii s-au închinat la sfintele icoane și la sfintele moaște și s-au bucurat de frumusețea peisajului.  Ultimul obiectiv vizitat a fost municipiul Deva unde copiii s-au oprit să admire animalele din minigrădina zoo, au vizitat centrul orașului și au urcat cu telecabina la străvechea cetate a Devei.

Locurile vizitate, cu frumuseţea lor şi cu încărcătura de istorie şi spiritualitate naţională au reușit să-i înalțe spiritual peprotagoniştii acestei activităţi.

 

 

Cerc misionar-pastoral în Parohia Monoroştia

Cu binecuvântarea  Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, duminică, 06 iulie 2014, preoţii din Cercul misionar Radna, Protopopiatul Lipova, coordonat  de către Pr. Ioan Jidoi,  au poposit în biserica cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului ” din Parohia Monoroştia ( 1974). Un sobor de preoţi a oficiat Taina Sf. Maslu în mijlocul credincioşilor aflaţi în număr mare.

Pr. Cosmin Corâci de la Parohia Odvoş a pregătit tema ,,Diferenţe confesionale cu privire la Taina Spovedaniei”.

Pr. paroh Butar Pascu a mulţumit fraţilor preoţi prezenţi şi oficialităţilor locale care au răspuns afirmativ invitaţiei sale la acest festin liturgic .

Apoi toţi cei prezenţi au fost invitaţi la o agapă frăţească. Pr. Ioan Jidoi coordonatorul  Cercului misionar Radna a anunţat  următoarea întâlnire  stabilită pe 14.08.2014 în Parohia Radna.

 

Ultima actualizare (Joi, 10 Iulie 2014 08:54)

Înaltpreasfinţitul Părinte TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului, la ceas aniversar

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, şi-a serbat ziua de naştere, la 4 iunie 2014. În cadrul Sfintei Liturghii care a fost oficiată la Catedrala arhiepiscopală din Arad şi la care a participat şi ÎPS Timotei, au fost rostite mai multe rugăciuni de mulţumire pentru toate binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Înaltpreasfinţiei Sale.

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a împlinit vârsta de 78 ani, prilej binecuvântat pentru ostenitorii Centrului eparhial şi preoţimea arădeană, pentru oficialităţile judeţene şi locale, şi pentru credincioşii care au dorit să fie prezenţi la acest moment aniversar, de a exprima sentimentele de preţuire şi de fiască dragoste pentru părintele sufletesc, de a-i ura ani mulţi, cu sănătate deplină şi frumoase realizări în slujirea Bisericii lui Hristos.

În sala de festivităţi a reşedinţei arhiepiscopale, însoţind mulţimea buchetelor şi coşurilor cu flori, reprezentanţii Prefecturii, Consiliului Judeţean, Primăriei Mun. Arad, Poliţiei Judeţene, Jandarmeriei, Armatei, Şcolilor teologice şi a Universităţilor locale, au dorit să onoreze momentul festiv şi au felicitat pe arhipăstorul eparhiei arădene.

 

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad a transmis, în numele comunităţii academice arădene, asigurarea înaltei aprecieri faţă de activitatea şi personalitatea ierarhului sărbătorit.

Primarul Aradului dl.ing. Gheorghe Falcă, a transmis ÎPS Timotei cuvinte de apreciere în numele întregii comunităţi arădene.

În numele clerului şi credincioşilor eparhiei, Preacuviosul părinte dr. Iustin Popovici, Consilier cultural, a elogiat prin cuvinte alese personalitatea ÎPS Timotei: ,,astăzi, adunându-ne aici, ne vin în minte cuvintele dramaturgului athenian Menandru care zice: ,,când eşti tânăr, să-i asculţi pe cei mai în vârstă”. Noi toţi suntem mai tineri decât ÎPS Voastră, suntem formaţi de ÎPS Voastră, ca şi dascăl, părinte şi arhipăstor al nostru şi astfel, avem datoria să vă ascultăm sfaturile înţelepte, pentru că noi suntem azi pe o cărare pe care ÎPS Voastră aţi trecut în urmă cu mulţi ani… Cu siguranţă am putea acum să amintim multe calităţi cu care v-a înzestrat Dumnezeu, însă, mă voi opri doar la una singură: înţelepciunea. Încă din antichitate, marii gânditori ai lumii au considerat că înţelepciunea – este cea mai aleasă comoară a omului. Ea străluceşte şi nu se stinge niciodată. Îi caută pe cei care sunt demni de ea şi îi călăuzeşte spre bucuria nemuririi… ÎPS Voastră aţi avut binecuvântarea să fiţi hărăzit încă de la naştere ocrotirii unor sfinţi mari şi înţelepţi. Şi anume, ocrotitorul ÎPS Voastre încă de la naştere este Sfântul Mitrofan, om înţelept şi cel dintâi patriarh al Constantinopolului. După aceea, în cercetările ştiinţifice pe la înaltele şcoli pe unde aţi studiat, aţi fost preocupat de viaţa Sfântului Chiril al Alexandriei, „apărătorul Maicii Domnului”. Isus, fiul lui Sirah, spunea: „Înţelepciunea ascunsă şi comoara neştiută, ce folos este de amândouă?“ (Eccl. 20:31). Sfântul Chiril a îndemnat neîncetat la exercitarea darurilor primite de la Dumnezeu. În esenţă, teologia Sfântului Chiril izvorăşte dintr-o cunoaştere a iubirii divine faţă de om. Lucrul acesta o transformă într-o teologie vie, cuprinzătoare, cu adâncimi nebănuite. Sfântul Chiril este un teolog pururea actual. Mai apoi ca ierarh aţi devenit întru toate următor cuvintelor Sf. Ap. Timotei, care a îndemnat: ,,Episcopul să fie fără prihană, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint…(I Tim. 3, 2-3). Multe ar fi de adăugat la acest eveniment deosebit din viaţa ÎPS Voastre şi de ce nu din cea a Eparhiei întregi, însă ne oprim aici, rugând pe Bunul Dumnezeu, aşa cum obişnuim la fiecare Sf. Liturghie pe care o săvârşim cei care suntem slujitori ai altarelor sfinte: ,,Întâi pomeneşte Doamne pe ÎPS Părintele nostru Arhiepiscopul Timotei, pe care-l dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”, a încheiat părintele consilier.

La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a mulţumit în primul rând Părintelui ceresc pentru anii dăruiţi, cu tot ceea ce a realizat spre binele Bisericii străbune şi celor prezenţi pentru sentimentele şi bunele urări exprimate.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:38)

CONFERINŢĂ PREOŢEASCĂ LA PROTOPOPIATUL LIPOVA

Marţi, 3 iunie 2014, a avut loc Conferinţa pastorală de primăvară, a preoţilor din cuprinsul Protopopiatului Lipova. După ce s-a oficiat slujba de Te-Deum la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova, la ora 9.00, preoţii s-au întâlnit în Sala de şedinţe a Protopopiatului Lipova, unde au început lucrările Conferinţei de la ora 10.00. P.C. părinte protopop Crinel – Ioan Onea a rostit cuvântul de deschidere a Conferinţei, subliniind vastitatea, complexitatea şi în acelaşi timp actualitatea temei hotărâtă de Sfântul Sinod: „Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic şi pastoral”. Conferinţa preoţească s-a desfăşurat sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, fiind prezenţi şi P.C. preot Blaj Mihai, inspector eparhial şi D-na contabil-şef Borteş Angela. Conferenţiar a fost desemnat a susţine tema P.C preot Radeş Mihai de la Parohia Mâsca, iar coreferenţi au fost P.C. preot Popa Aurelian de la Parohia Chesinţ, P.C. preot Murgu Marius de Parohia Groşii Noi, P.C. preot Ilica Dacian de la Parohia Troaş şi P.C. preot Mercea Nelu de la Parohia Măderat.

 

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a concluzionat ca reuşită această Conferinţă, felicitându-i pe preoţii referenţi pentru aspectele subliniate în lucrările lor, dar şi pe preoţi care au problematizat pe marginea temei cu aspecte practice întâlnite la parohii, legate de Taina Spovedaniei şi de Taina Euharistiei.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:30)

Cerc misionar în parohia Secaş

Duminică, 01.06.2014,  preoţii din cadrul Cercului pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din parohia  Secaş, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Secaş şi parohiile învecinate.

După oficierea tainei Sfântului Maslu, un bogat cuvânt de învăţătură a fost rostit de fiul satului,  PC. Pr. Petcuţ Flavius, protopopul Aradului.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1. Sfânta Împărtăşanie ca mijloc de vindecare spirituală într-o lume secularizată; 2. Rolul Tainei Spovedaniei în pastoraţia individuală a credincioşilor; 3. De ce botezăm copiii?Temeiuri biblice în acest sens, de către preotul Moţ Dorel, parohia Gurahonţ.

 

 

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte, profesorul de religie şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Petcuţ Tuţu  a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:39)

Zi de sărbătoare pentru profesorii care predau disciplina Religie

Ziua de 30 mai 2014 a prilejuit întâlnirea cadrelor didactice care predau disciplina Religie ortodoxă, în aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Ilarion Felea” Arad, întâlnire care marchează finalul anului şcolar 2013-2014. Cadrele didactice s-au bucurat de prezenţa şi binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, precum şi a Preacuviosului Părinte Consilier dr. Iustin Popovici şi a Părintelui Inspector eparhial Octavian Blaj.

Întâlnirea s-a vrut a fi o şedinţă de lucru şi informare, dar şi un moment festiv. În acest sens, inspectorul şcolar, diac. Florin Sirca a prezentat un raport sintetic privind activităţile derulate în semestrul II al anului şcolar în curs, precum şi aspecte şi precizări privind mobilitatea personalului didactic (titularizarea conform art. 253, evaluarea dosarelor pentru obţinerea gradaţiilor de merit, precizări privind concursul pentru obţinerea definitivatului şi a titularizării – sesiunea 2014, precum şi aspecte privind editarea nr. 19 al revistei Catehetul). De asemenea, Preacucernicul Părinte Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Ortodox Arad şi Preacucernicul Părinte Profesor Dacian Nan au prezentat aspecte legate de cultura organizaţională a Seminarului Teologic Ortodox.

 

Caracterul festiv al întâlnirii a fost conferit de momentul în care Înaltpreasfinţia Sa, dr. Timotei Seviciu şi Preacuviosul Părinte Consilier, protosinghel dr. Iustin Popovici au înmânat profesorilor îndrumători diplome pentru cei 180 elevi care au obţinut rezultate remarcabile la concursul judeţean „Hristos în şcoală” şi Olimpiada de Religie – etapa locală şi judeţeană. Dintre aceştia, 30 de premianţi vor participa, prin purtarea de grijă a Arhiepiscopiei Aradului, la Reuniunea Tinerilor Ortodocşi , la Baia Mare, 3-6 septembrie 2014. De asemenea, celor 20 cadre didactice care s-au evidenţiat prin rezultate şi activităţi la clasă, în şcoală, ori la nivel judeţean sau naţional li s-a conferit Diploma de merit „Episcop dr. Grigorie Comşa”.

În cuvântul adresat celor prezenţi de către Înaltpreasfinţia Sa dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, au fost felicitaţi atât educatorii cât şi educabilii premianţi, Înaltpreasfinţia Sa insistând asupra importanţei permanentizării legăturii dintre Biserică şi Şcoală, subliniind faptul că „îndemnăm profesorii care predau Religie şi elevii lor să se implice –prin activităţi- în viaţa şcolii şi a parohiei. Aceasta este pentru noi şi pentru ei nu numai o datorie, ci şi o tradiţie”, făcând referire în acest sens la foaia bisericească „Biserica şi Şcoala”.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:07)

Slujire arhierească la Spitalul municipal din Arad

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit în Duminica a VII-a după Paşti,  în biserica din incinta Spitalului Municipal din Arad. Prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale a prilejuit un moment de bucurie şi în acelaşi timp de mângâiere atât pentru bolnavii din acest spital, cât şi pentru credincioşii care frecventează capela Spitalului Municipal. La slujba Utreniei a fost prezent la Paraclisul Secţiei de Fizioterapie, unde a rostit şi un cuvânt de învăţătură, iar după aceea a slujit la Sfânta Liturghie în biserica din curtea spitalului, alături de preoţii spitalului.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Cunoaştere şi comuniune”, legat de pericopele Duminicii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (Fp. Ap. 20 şi Ioan 17), a adâncit sensul adevăratei cunoaşteri a lui Dumnezeu, prin urmarea dreptei credinţe  oglindită în comuniunea trăirii în Hristos Domnul spre dobândirea vieţii veşnice. În acest cadru, a subliniat importanţa comuniunii în Biserică prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei, cum evidenţiază anul omagial euharistic ce-l petrecem, a încheiat ierarhul.

Preotul Rovin Petruşe a mulţumit Chiriarhului pentru bucuria prilejuită atât bolnavilor cât şi credincioşilor care au fost prezenţi la Sfânta Liturghie.

Ultima actualizare (Miercuri, 04 Iunie 2014 19:25)

Eroi sunt încă și-or fi în neamul românesc

Joi, 29 mai 2014, după săvârșirea Sfintei Liturghii din ziua Praznicului Înălțării Domnului, preotul și credincioșii Parohiei Ortodoxe Caporal Alexa s-au adunat în jurul troiței eroilor din cimitir satului pentru a cinsti cum se cuvine pe cei care s-au jerfit pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului și libertatea poporului român.

După slujba de pomenire a eroilor din acest sat, a Caporalui Alexe Ioan (căzut acum 93 de ani la intrarea în sat) și a tuturor eroiilor români din toate timpurile și din toate locurile, s-a desfășurat momentul depunerilor de coroane din partea oficialităților prezente.

În final, copii din Corul „Îngerașii” al Parohiei, pregătiți și conduși de parohul lor – Pr. Gabriel C. Mariș – consilier social al Arhiepiscopiei Aradului, au intonat Imnul Național și au adus un mănuchi de câteva cântece patriotice, care s-au dovedit adevărat balsam sufletesc pentru cei care au cunoscut cu adevărat ce a însemnat războiul și ce însemnătate aveau atunci aceste cântece patriotice.

 

Troița a fost ridicată în cinstea eroilor în cimitir, întrucât acolo sub ea, odihnesc patru ostași români din al II-lea Război mondial. Lor li se alătură încă 33 de soldați plecați din Cherechi (denumirea veche a satului) pe front, unde au și murit. Spre pomenirea lor au mai fost adăugați aici și cei 57 de eroi căzuți în Primul Război Mondial, plecați tot din satul acesta pe front.

Cei 94 de soldați pomeniți pe troiță, pe care i-a jertfit satul acesta, dovedesc încă o dată credința dreptmăritoare în Dumnezeu și dragostea de neam a țăranului român.

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți eroii și românii să-i amintească!

Ultima actualizare (Luni, 02 Iunie 2014 11:13)