CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Vineri, 19 septembrie 2014, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, a avut loc consfătuirea cadrelor didactice care predau disciplina Religie ortodoxă în Arhiepiscopia Aradului. Participanţii s-au bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului şi a Precuvioşiei Sale, Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al centrului eparhial. Inspectorul şcolar pentru Religie, diac. Prof. Sirca Florin a prezentat o consistentă diagnoză a procesului educaţional – disciplina Religie- pentru anul şcolar 2013-2014, precum şi direcţii de acţiune prioritare pentru anul şcolar 2014-2015. S-a făcut şi o analiză a rezultatelor obţinute de profesori şi elevi la concursurile cu tematică religioasă, precum şi a rezultatelor obţinute de cadrele didactice participante la concursul de titularizare 2014.

Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvinte de laudă şi felicitări elevilor şi cadrelor didactice care au obţinut rezultate remarcabile, făcând însă trimitere la cuvintele Sf. Ap. Pavel: „Cine stă, să aibă grijă să nu cadă”, atrăgând atenţia că rezultatele obţinute trebuie să-i motiveze şi să-i ambiţioneze  pe aceştia.

De asemenea, în acest cadru festiv a avut loc lansarea nr. 19 a revistei „Catehetul”, revista de metodică şi spiritualitate a profesorilor de religie arădeni, precum şi prezentarea conţinutului nr. 8 a foii religioase „Biserica şi Şcoala”

Vizită chiriarhală în Parohia Rogoz, Prot. Ineu

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor din mica parohie Rogoz, prot. Ineu, unde a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. Aici a fost întâmpinat de părintele paroh Cosmin Iercoşan şi mulţimea de săteni veniţi în aşteptarea ierarhului.

În cuvântul rostit la finalul slujbei, IPS Timotei a tâlcuit învăţăturile desprinse din citirile scripturistice ale duminicii (Gal. 2; Marcu 8, 34-38 şi 9,1), vorbind despre urmarea Mântuitorului prin purtarea Sfintei Cruci şi cinstirea ei în biserica noastră, care constituie o mărturie a trăirii creştineşti a credincioşilor ei şi oglindind şi inzestrarea artistică a acestora între altele, prin crucile şi troiţele de la răspântii sau alte locuri consacrate rugăciunii.

Cu acest prilej, fiind la încheierea praznicului dedicat Înălţării Sfintei Cruci, chiriarhul a sfinţit o troiţă ridicată din evlavia credincioşilor în hotarul parohiei.

La final, părintele Cosmin Iercoşan a mulţumit chiriarhului pentru acest popas duhovnicesc făcut în mijlocul parohienilor pe care-i păstoreşte de un deceniu.

Ultima actualizare (Marţi, 23 Septembrie 2014 16:49)

Cerc misionar în parohia Mădrigeşti

În data de 21.09.2014, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din parohia  Mădrigeşti, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întâlniri a luat parte şi Preonoratul Părinte Protopop Botea Alexandru, protopopiatul Sebiş.Preoţii participanţi au săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte, credincioşii din parohia Mădrigeşti şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1. Liturghia – anticipare a vieţii veşnice; 2.Familia creştină şi rolul ei.3.Relaţia preotului cu autorităţile locale.Temele au fost tratate şi prezentate de părintele Petcuţ Tuţu de la parohia Secaş.

În cadrul Sfintei Liturghii, spunea părintele, are loc o Sfântă Taină – Sfânta Euharistie care este numită de Sfinţii Părinţi “leac al nemuririi”, deoarece credinciosul care o primeşte, devine o “părticică din Hristos”, iar după Sfântul Chiril al Ierusalimului devenim “hristofori”, adică purtători de Hristos, având în noi sămânţa vieţii veşnice.Putem astfel afirma că lumea a fost creată pentru cina mesianică în care de fiecare dată Sfântul Potir anunţă întruparea Domnului, Crucea, Învierea şi a doua Venire a Sa.

 

După susţinerea temelor au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Ştefănuţ Lucian  a mulţumit  Preaonoratului Părinte Protopop Botea Alexandru pentru participare şi celorlalţi preoţi şi credincioşi.Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească.

 

Ultima actualizare (Marţi, 23 Septembrie 2014 16:53)

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea celui de-al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română: „Teologie şi misiune. Rolul Facultăţilor de Teologie în contextul misiunii

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea celui de-al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română:  „Teologie şi misiune. Rolul Facultăţilor de Teologie în contextul misiunii parohiale”, Arad, 21-23 septembrie 2014:

Astăzi, şcolile de teologie au ca vocaţie principală formarea de slujitori – misionari ai Bisericii în mai multe domenii, şi anume: liturgic-pastoral (clerici), educaţional (profesori de religie), social-filantropic (asistenţi sociali), patrimoniu cultural bisericesc (restauratori), activităţi media (jurnalişti) etc.

Apreciem organizarea celei de-a VI-a ediţii a Congresului Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română la Arad, cu tema: Rolul Facultăţilor de Teologie în contextul misiunii parohiale. Tema este, deopotrivă, relevantă şi de actualitate, indicând orientarea cercetării teologice către activitatea pastorală şi misionară a Bisericii, mai ales în contextul actual, marcat de fenomenul secularizării.

Întrucât există riscul ca duhul secularizării să se manifeste şi în instituţii ale Bisericii, inclusiv în cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, este necesară asumarea şi valorificarea conştiinţei eclesiale a teologiei şi afirmarea legăturii dintre reflecţia teologică şi experienţa eclesială. Tema Congresului actual constituie o foarte bună ocazie de prezentare şi de aprofundare a acestei perspective care relaţionează teologia cu viaţa umană, în general, şi cu viaţa Bisericii, în special.

 

În spiritul discuţiilor referitoare la finalizarea şi la asumarea Protocolului cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar, încheiat între Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte, în data de 29 mai 2014, s-a subliniat că autonomia universitară nu poate constitui un pretext de înstrăinare a teologiei de Tradiţia şi viaţa Bisericii. Este de dorit o creştere a exigenţelor academice, însă excelenţa de tip academic nu trebuie să se epuizeze în cunoaşterea informaţională, ci trebuie să acorde importanţă cel puţin egală şi formării spirituale şi practice, pentru a ajuta comunităţile eclesiale de azi.

Exigenţele academice nu trebuie să eludeze ethosul eclesial şi conştiinţa misionară a actului teologic pus în slujirea Bisericii. Orice teolog este chemat, înainte de toate, să fie mărturisitor al lui Dumnezeu-Cuvântul întrupat în istorie şi împărtăşit spiritual în viaţa Bisericii. Facultăţile de Teologie Ortodoxă sunt chemate să dezvolte o teologie pentru viaţă, izvorâtă din lumina Sfintelor Scripturi, vieţile Sfinţilor şi nevoile comunităţilor parohiale şi monahale azi.

Dincolo de temele de actualitate concretă a referatelor prevăzute în programul Congresului, acesta poate constitui cadrul unui eveniment de comuniune academică şi spirituală, care sporeşteconştiinţa teologiei ca voce misionară a Bisericii.

Prin valorificarea consecventă a relaţiei vii dintre Facultăţile de Teologie Ortodoxă şi viaţa Bisericii, dintre şcoala teologică şi parohie în vederea intensificării misiunii Bisericii se consolideazăconştiinţa vocaţiei teologiei ca ştiinţă a mântuirii sau a vieţii veşnice, adică ştiinţă a unirii omului cu Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul lumii.

În acest sens, Teologia ortodoxă autentică nu desparte Cuvântul lui Dumnezeu de Duhul lui Dumnezeu, şi nici vorbirea despre Dumnezeu, de convorbirea cu Dumnezeu. Prin urmare, dimensiunea mărturisitoare şi misionară a teologiei implicălegătura dintre ştiinţă şi spiritualitate. Numai fiind ancorată în viaţa şi misiunea Bisericii, teologia poate evita unele tendinţe unilaterale şi reducţioniste, precumraţionalismul, care pune accentul pe raţiunea autonomă sau autosuficientă, şipietismul, care cultivă o evlavie individualistă detaşată de conştiinţa eclesială a Bisericii soborniceşti. Doar asumându-se perspectiva eclesială în cercetarea academică, teologia poate fi deopotrivă fidelă Tradiţiei şi înnoitoare pentru o viaţă duhovnicească sănătoasă a comunităţilor eclesiale, a parohiilor şi mănăstirilor de azi, uneori influenţate negativ de scrieri pietiste şi sentimentaliste sau chiar sincretiste, în care misterul liturgic eclesial este înlocuit cu miraculosul individualist senzaţional. De aceea, Teologia ortodoxă autentică trebuie să fie permanent continuatoare a Teologiei Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, în marea lor majoritate păstori de comunităţi eclesiale pe calea mântuirii.

Teologia ca gândire misionară dinamică a Bisericii este chemată să-L propovăduiască întregii lumi pe Hristos Cel răstignit şi înviat. În acest sens, cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate corintenilor sunt edificatoare: „Şi eu, fraţilor, când am venit la voi şi v-am vestit taina lui Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cuvântător sau ca înţelept. Căci am judecat să nu ştiu între voi altceva decât pe Iisus Hristos, şi pe Acesta răstignit… Iar cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a puterii; pentru cacredinţa voastră să nu fie în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2, 1-2, 4-5).

Complementaritatea şi cooperarea dintre mărturisire şi misiune, dintre cercetarea teologică şi viaţa duhovnicească eclesială, dintre facultate şi parohie, favorizează dezvoltarea unei teologii dinamice, credibile şi eficiente pentru viaţa Bisericii în societatea de azi.

În felul acesta, teologia ca ştiinţă a mântuirii devine o lumină a comuniunii omului cu Dumnezeu şi o bucurie a comunităţii eclesiale. Vorbind despre lumina sau sensul vieţii, Părintele Dumitru Stăniloae spune: „În fiecare om este o lumină. Dar ea nu se actualizează decât în comuniune, în iubire. Suntem lumină unii pentru alţii. Fiecare se umple de lumina celuilalt. Această lumină e un sens profund, o bucurie, o odihnă în dăruirea reciprocă, sentimentul de a avea totul: având iubirea celorlalţi, avem totul… E sentimentul de a fi înconjurat de lumina care-mi vine de la Dumnezeu. Lumină a iubirii, lumină a adevărului lumină a sensului, bucuria care îmi vine de la Dumnezeu, bucuria care îmi vine de la ceilalţi. Ceilalţi devin lumină pentru mine, fiinţele primesc sens. În toate se revarsă lumina lui Dumnezeu Care se comunică mie ca lumină inepuizabilă, ca iubire nesfârşită” (Pr. Dumitru Stăniloae, Mică Dogmatică vorbită, Ed. Deisis, Sibiu 2007, p. 215, 214).

Binecuvântăm şi felicităm pe organizatori şi pe toţi participanţii la lucrările Congresului Facultăţilor de Teologie Ortodoxă de la Arad, având convingerea că, prin reliefarea rolului Facultăţilor de Teologie în contextul misiunii parohiale, se pregăteşte deja intrarea în anul 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”.

Avem convingerea că profesorii de teologie, unii fiind preoţi în parohii, iar alţii teologi mireni activi în viaţa şi lucrarea Bisericii, pot contribui mult la definirea unor priorităţi misionare pentru viaţa parohiilor azi, spre bucuria Bisericii întregi şi spre binele societăţii româneşti de azi.

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Ultima actualizare (Joi, 02 Octombrie 2014 19:31)

După muncă și răsplată

Cu sprijinul Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară din cadrul Primăriei Arad, a Poliției Locale Arad și a firmei SC Polaris M. Holding SRL, în perioada 9-15 septembrie 2014 au fost derulate activități de curățenie în demisolul și podul imobilului destinat Asistenței Sociale din cadrul Arhiepiscopiei, de pe str. Episcopiei, Nr. 43, unde funcționează Cantina Socială „Sfântul Nicolae”, Centrul de zi „Nașterea Maicii Domnului”, Cabinetele medicale  „Sf. Dr. Cosma și Damian” și Centrul de Incluziune Socială.

Cu această ocazie, toți beneficiarii de ajutor social implicați în operaținea de curățenie, au primit zilnic o masă caldă la prânz de la cantina socială și ajutoare constând în pachete cu haine și alimente, lemne de foc și fier vechi.

Facem cunoscut pe această cale tuturor celor aflați în suferință și care fac parte din următoarele categorii: defavorizaţi social, copiii din familii cu venit mic, familii dezorganizate, familii cu mulţi copii, monoparentale, şomeri, pensionari cu venituri reduse, persoane neasigurate, persoane cu dizabilităţi, indiferent de credinţa religioasă, să apeleze la serviciile social-filantropice și medicale ale Arhiepiscopiei Aradului și să ne contacteze la adresa de mai sus sau la tel:  0257-280-309. Pentru mai multe detalii se poate lua legătura și cu preotul din parohia de care care aceștia aparțin.

Cei doritori a sprijini activitatea socială a Arhiepiscopiei Aradului, pot să ne contacteze la aceeași adresă și telefon.

 

Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului aduce mulțumiri celor implicați pentru sprijinul acordat în acțiunile filantropice dar și cele de curățenie făcute în aceste zile.

Ultima actualizare (Marţi, 23 Septembrie 2014 09:09)

Festivitatea de premiere a olimpicilor arădeni

Miercuri, 17 septembrie 2014, un număr de 115 elevi au fost premiaţi, în sala festivă a Colegiului Naţional Moise Nicoară, pentru rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale şi internaţionale. Au fost acordate în total 77 de premii, acestea cuprinzând atât rezultate individuale cât şi de grup. Evenimentul a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, iar premiile au fost acordate cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad, a primăriei din Chişineu Criş şi a şase agenţi economici.

Din partea Arhiepiscopiei Aradului a fost prezent Părintele dr. Iustin Popovici, consilier cultural, delegat al Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a transmis tinerilor olimpici mesajul de felicitare al ÎPS Sale, precum şi deosebita apreciere pentru organizatorii acestui eveniment. ,,Biserica, este alături de părinţii şi dascălii voştri, avându-vă mereu în rugăciune. Ne rugăm Bunului Dumnezeu aproape la fiecare slujbă să vă trimită în inimi, în minte şi în grai, duhul înţelepciunii, al ştiinţei, al evlaviei şi al fricii Sale; să vă lumineze cu lumina cunoştinţei Sale, şi să vă dea putere şi tărie pentru înţelegerea legii Lui celei dumnezeieşti şi a toată învăţătura cea bună şi folositoare”, a spus părintele consilier.

La festivitate au fost prezenţi inspectori de specialitate, profesori, elevi, părinți, autorități locale, reprezentanți ai celor două universități arădene, autorități locale (CJA și Prefectură), oferind premii celor mai buni elevi arădeni. Deasemenea un rol important în acordarea acestor premii l-a avut Primăria Chișineu Criș și agenții economici care au sprijinit financiar evenimentul.

 

Fiecare elev premiat și fiecare profesor care s-a ocupat de pregătirea lui a primit un premiu în bani și diplome: pentru locul I au fost oferiți 250 lei, pentru locul II, 220 lei, locul III a primit 150 lei și pentru mențiune s-au oferit 100 lei. În cadrul învăţământului vocaţional, la cultul ortodox, s-au remarcat elevii

Muţ Ştefan-Ioan, clasa a XI-a, Seminarul Teologic Ortodox Arad, premiul II la Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pregătit de pr. prof. Pompiliu Gavra şi Miclăuş Adina, clasa a VI-a, Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Ţichindeal”, menţiune la Cultură şi Spiritualitate Românească, pregătită de prof. Marcel Tang.

Ultima actualizare (Joi, 18 Septembrie 2014 17:48)

Al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, la Arad

La Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”, din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, va fi organizat în perioada 21-23 septembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, al VI-lea Congres al Facultăţilor de Teologie din cadrul Patriarhiei Române, manifestare academică la care vor participa reprezentanţi ai tuturor Facultăţilor şi departamentelor de Teologie Ortodoxă din cuprinsul ţării. Genericul sub care se va desfășura această manifestare se intitulează: Teologie și misiune. Rolul Facultăților de Teologie în contextul misiunii parohiale.

Programul Congresului va începe Duminică, 21 septembrie, cu primirea invitaţilor și oficierea unui Te-Deum în Capela Facultăţii. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul dirijorilor masteranzi ai Facultăţii de Teologie din Arad. După aceasta, în Aula Facultăţii va avea loc întâlnirea informală a participanţilor, unde se vor conveni detaliile organizatorice, constituindu-se şi comisia de redactare a documentului final al întâlnirii.

Luni, 22 septembrie, începând cu ora 9, în sala de conferinţe a Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, va avea loc deschiderea oficială a lucrărilor Congresului. Va fi transmis mesajul Preafericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după care vor fi rostite cuvintele de salut din partea: Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, , D-lui Conf. dr. Adrian Lemeni, Consilier Patriarhal, D-nei Prof. dr. Lizica Mihuţ, Preşedintele Consiliului Academic al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Părintelui Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, precum şi a oficialităţilor locale ale oraşului, prezente la deschiderea lucrărilor Congresului, parteneri în organizarea manifestării.

 

În plenul adunării, PC. Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja de la Facultatea de Teologie din Arad şi preşedintele Senatului Universităţii “Aurel Vlaicu”, va susţine referatul cu tema Direcţii ale misiunii Bisericii astăzi. Rolul Facultăților de Teologie Ortodoxă. Conferinţa  va fi urmată de un scurt concert susţinut de corul bărbătesc al dirijorilor masteranzi ai Facultăţii.

În cadrul primei secţiuni a Congresului, care se va desfăşura sub genericul Dimensiunea misionară a Teologiei Ortodoxe în contemporaneitate, vor fi susţinute următoarele referate: PC. Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, va prezenta referatul Misiunea Facultăţilor de Teologie Ortodoxă în context contemporan. În continuare PC. Pr. Prof. dr. Aurel Pavel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, va prezenta tema Formarea tinerilor misionari. O prioritate a învăţământului teologic ortodox, iar PC. Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, va susţine referatul intitulat Importanţa transmiterii etosului ortodox în contextul culturii şi mass-mediei contemporane. Moderatorul acestei secţiuni va fi părintele PC. Prof. Dr. Viorel Ioniţă de la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Referatele prezentate vor fi urmate de dezbateri.

În prima parte a după-amiezii, participanţii la Congres vor fi oaspeţii Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, la palatul Arhiepiscopal, unde vor lua şi masa de prânz.

Partea a doua a după-amiezii, se va desfăşura în sala de conferinţe a Hotelului Continental din Arad, unde va avea loc cea de-a doua secţiune a lucrărilor Congresului. În cadrul acestei secţiuni, sub genericul Rolul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă în contextul misiunii parohiale: priorităţi, provocări şi perspective, vor susţine referate PC. Prof. Dr. Gheorghe Pietraru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi –  Facultatea de Teologie şi parohia – o relaţie necesară în vederea intensificării misiunii Bisericii, PC. Lect. Dr. Daniel Buda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu – Strategii misionare privind revitalizarea vieţii parohiale într-o societate secularizată şi PC. Lect. Dr.David Pestroiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti – Dinamizarea vieţii parohiale prin misiunea Facultăţilor de Teologie: exigenţe, oportunităţi şi limite. Această a II-a secţiune va fi moderată de PC. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, după susţinerea referatelor urmând dezbateri.

Apoi va urma întâlnirea Directorilor Şcolilor Doctorale din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România.

În paralel se va desfășura și prima etapă a Colegiului Decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, timp în care ceilalţi participanţi la Congres vor vizita obiective istorice din municipiul Arad.

Marţi, 23 septembrie, se va desfăşura în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea”, cea de-a treia secţiune a lucrărilor Congresului, sub genericul  Aspecte practice privind organizarea şi buna desfăşurare a procesului de pregătire academică şi formare duhovnicească în Facultăţile de Teologie Ortodoxă. Calitatea procesului de învăţământ în Facultăţile de Teologie Ortodoxă. Discuţii asupra situaţiei actuale şi perspective. Secţiunea aceasta va fi moderată de Preasfinţitul Dr. Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal şi Conf. Dr. Adrian Lemeni, Consilier Patriarhal. În cadrul acestei secţiuni, vor fi dezbătute următoarele teme:  stadiul implementării hotărârilor ultimului Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă de la Mănăstirea Nicula (Cluj Napoca); prezentarea precizărilor referitoare la învăţământul teologic universitar din protocolul semnat între Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte; regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Facultăţilor/Departamentelor de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române; actualizarea disciplinelor teologice şi clasificarea lor unitară; actualizarea temelor pentru cursurile preoţeşti; aspecte practice privind: desfăşurarea procesului de învăţământ, formarea duhovnicească a studenţilor, disciplina studenţilor, cercetarea ştiinţifică: lucrări colective, cursuri, manuale, dicţionare, etc., noutăţi şi precizări privind normele şi reglementările ARACIS, integrarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în procesul de cercetare ştiinţifică.

După această ultimă secţiune a Congresului va avea loc cea de-a doua întrunire a Colegiului Decanilor.

Cea de-a şasea întâlnire a Congresului Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română se va încheia la amiaza acestei zile cu prezentarea, analiza şi aprobarea Documentului final al lucrărilor Congresului.

În ziua de 23 septembrie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea şi a Înaltpreasinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu,  va sosi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad şi Grupul Internaţional de lucru asupra Învăţământului Teologic Ortodox (QUOTE). La finalul lucrărilor Congresului va avea loc o primă dezbatere a acestui grup. Acesta va rămâne la Arad până joi, 25 septembrie, analizând starea învăţământului teologic de la noi şi posibilităţile de colaborare între instituțiile teologice din diferite țări, precum şi a modului în care aceştia pot contribui la sporirea dinamicii şi misiuni teologiei româneşti.

Nădăjduim într-o bună reuşită a acestor manifestări academice, care să contribuie la o dezvoltare sănătoasă a învăţământului teologic românesc. Facultatea de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” din Arad, aflată în continuitatea tradiţiei teologice şi academice de două secole de aici, contribuie şi prin această manifestare la afirmarea şi fructificarea valorilor duhovnicești și academice ale spiritualității ortodoxe românești.

Ultima actualizare (Marţi, 30 Septembrie 2014 11:39)

Praznicul Înălţării Sfintei Cruci la Mănăstirea Feredeu

Sărbătorirea praznicului Înălţării Sfintei Cruci, la Mănăstirea Feredeu din Arhiepiscopia Aradului, a început încă din ziua de ajun, când pelerinii vin în număr mare pentru a face pelerinajul ,,Drumul Crucii”, cu popasuri la cele 14 cruci aşezate la o anumită distanţă, şi care, prin icoanele înălţate pe acestea, exprimă calvarul Mântuitorului pe drumul spre Golgota, calvar care devine modelul crucii mântuitoare a fiecărui pelerin, după care participă la Slujba de Priveghere, oficiată în Paraclisul Înălţării Sfintei Cruci de la Mănăstirea din deal.

Programul slujbelor a continuat a doua zi dimineaţa, când pelerinii au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie, avându-l în mijlocul lor pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, înconjurat de un sobor de preoţi.

La momentul cuvenit, chiriarhul a rostit cuvântul de învăţătură sub titlul ,,O zi cu tâlcuire ziditoare”, adică ziua Domnului, amintind jertfa Sa pe Cruce, totodată şi biruinţa prin Înviere. Potrivit citirilor praznicului (I Cor. 1; Ioan 19), calendarul arată praznicul chiar în ziua duminicii, el însă privind şi Vinerea Mare, pătimirea Mântuitorului pentru oameni ca aceştia să biruiască cu el moartea, dobândind viaţă veşnică. Chiriarhul a subliniat legătura dintre Cruce şi Înviere, exemplificând prin imnografia bisericească mai ales imnul ,,Învierea lui Hristos văzând…”, evidenţiind istoria sărbătorii ca şi învăţătura despre înălţarea duhovnicească a credincioşilor prin Sfânta Cruce.

 

Răspunsurile liturgice au fost date de corul bărbătesc de la Covăsânţ.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, pelerinii au avut ocazia să participe la Taina Sfântului Maslu, nu înainte ca părintele stareţ arhim Ilarion Tăucean să mulţumească Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, în numele vieţuitorilor mănăstirii şi al soborului preoţilor slujitori, pentru prezenţa în mijlocul pelerinilor veniţi din toate colţurile ţării.

Ultima actualizare (Joi, 18 Septembrie 2014 17:16)

CONSFĂTUIREA NAŢIONALĂ A INSPECTORILOR DE RELIGIE

În perioada 9-11 septembrie 2014, la Constanța, s-au desfășurat lucrările Consfătuirii Naţionale a Inspectorilor de Religie. Evenimentul a debutat cu slujba de Te Deum, oficiată în Catedrala Arhiepiscopală de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. La acest eveniment au participat reprezentanţi ai MEN (prof. Cătălin Pâslaru, inspector general pentru disciplina Religie, Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educaţiei) şi ai Patriarhiei (Adrian Lemeni, consilier patriarhal, diac. George Jambore, inspector patriarhal).

„Cu bucurie v-am așteptat în catedrala noastră pentru această rugăciune… urmând a chibzui cele necesare pentru ca învățătura lui Hristos să pătrundă prin școală, prin dumneavoastră, inspectorii și dascălii de Religie, la toți copiii și tinerii noștri”, a mărturisit Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie.

Momentul festiv a continuat cu lucrări în plen, în care s-au prezentat rapoarte privind activitatea inspectorilor pentru disciplina Religie din fiecare judeţ, s-au prezentat exemple de bună practică. Întâlnirea a fost un bun prilej pentru ca cei prezenţi să facă propuneri privind organizarea concursurilor şcolare cu tematică religiosă, îmbunătăţirea conţinuturilor programei şcolare, a conţinutului procedurii privind acordare/retragerea binecuvântării ierarhului în scopul ocupării unui post în învăţământul preuniversitar, problema auxiliarelor didactice sau a  demarării unor proiecte privind formarea inspectorilor/cadrelor didactice sau a unor proiecte de parteneriat cu unităţi din învăţământul preşcolar.

 

Cei prezenţi au avut bucuria şi împlinirea sufletescă de a se închina la moaştele Sf. Nectarie, aflate în ziua de 10 septembrie 2014 în mănăstirea Sf. Ierarh Nicolae şi Bretanion, din localitatea 23 August.

Concluziile lucrărilor consfătuirii, precum şi alte aspecte privind predarea disciplinei Religie,  vor fi transmise cadrelor didactice în cadrul consfătuirilor judeţene, care vor avea loc în data de 19 septembrie 2014.

Ultima actualizare (Joi, 18 Septembrie 2014 17:20)