Tabăra socială „Bucurie pentru copii speciali”

În perioada 24-26 septembrie 2014 la Schitul „Veșmântul Maicii Domnului” – Tămand, s-a organizat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, o tabără socială dedicată copiilor din cadrul Complexului Servicii Sociale Ineu – Casa Bogsig și a tinerilor din cadrul Centrului de Integrare prin terapie ocupațională „Tabacovici” – Arad.

Tabăra a fost organizată de Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei Aradului în parteneriat cu DGASPC – Arad cu sprijinul D-nei Erika Stark – director general și al D-lui Viorel Enache – consilier DGASPC.

În cadrul taberei, cei 24 de beneficiari, au desfășurat mai multe activități prin grija coordonatorilor de program: preotul misionar Ștefan Groza și D-l Sorin Roșca – inspector superior DGASPC. Deasemenea, reușita taberei s-a datorat implicării și altor preoți dar și a D-nei Rodica Igaș șef centru CSS Ineu, a colegelor prezente și a D-nei referent Boldura Adela – bucătăreasa tinerilor.

În fiecare zi au participat la slujbele săvârșite în biserica schitului, au învățat mai multe rugăciuni, au citit acastiste, au primit cateheză zilnică, s-au spovedit, s-au împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii și au participat la Taina Sfântului Maslu special săvârșit pentru ei de către un sobor de 5 preoți.

Deasemenea au avut parte și de activități recreative: fotbal cu preoții și educatorii prezenți, jocuri în aer liber, cântece, au învățat și au recitat poezii specifice vârstei. Au avut parte și de activități de ecologizare a zonei schitului, de autogospodărire și viață independentă, și-au cules fructe din livada schitului, flori de câmp pe care le-au dăruit educatoarelor și multe altele. Un moment emoționant a fost și aniversarea a 8 anișori a unei fetițe de la casa de copii și tăierea tortului pregătit pentru aceasta.

 

„Tabăra a fost o bucurie pentru copii și pentru tinerii beneficiari – a declarat pr. Gabriel C. Mariș consilier social al Arhiepiscopiei Aradului. Dragostea, declarată adesea, pe care ți-o arată acești copii, te impresionează și te lasă fără cuvinte. Nu poți să nu te atașezi de ei să-i iubești necondiționat. Din prima clipă petrecută împreună, îți crează sentimentul de apartenență în familia lor. Se împrietenesc cu tine și se comportă ca și cum ai fi părintele lor. Nu îmi pot explica cum pot unii părinți să își abandoneze copiii și să nu se mai intereseze de ei. Ne-am rugat aici cu ei și pentru ei lui Dumnezeu ca să-i aibe-n paza Lui și să le ajute în toată vremea.”

Tabăra a implicat emoțional pe toți cei prezenți, scopul ei de a le aduce un strop de mângâiere și bucurie în sufletul lor atingându-se, prin dorința mai multor copii de a rămâne permanent la Tămand, amintindu-ne parcă de cuvintele Apostolilor Mântuitorului pe Muntele Tabor: „Doamne, bine ne este să fim aici. Să facem trei colibe.” (Mt 17,4).

Ultima actualizare (Marţi, 30 Septembrie 2014 11:22)

Sesiunea de toamnă a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În zilele de 26 și 27 septembrie a.c., la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad se desfășoară sesiuni de admitere pentru toate cele trei linii de studii: pentru Programul de licență înTeologie Ortodoxă Pastorală, la care au mai rămas locuri nesubvenționate (cu taxă de studiu); pentru cele două Programe de master: Doctrină și cultură creștină și Pastorație și viață liturgică, precum și la școala doctorală pentru Teologie Dogmatică, Apologetică și Drept bisericesc.

Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultății arădene, a scos în evidență câteva aspecte referitoare la acest eveniment: „În instituția noastră teologică s-au desfășurat, zilele acestea, mai multe evenimente deosebite, care ne-au adus multe satisfacții. O primă reușită a fost cel de-al VI-lea Congres al Facultăților de Teologie din Patriarhia Română, unde au fost prezenți conducători și reprezentanți de la toate Facultățile de Teologie din România. Aceștia au apreciat buna organizare, cât și desfășurarea lucrărilor la acest Congres. Aici au fost discutate și au fost luate decizii referitoare la o întreagă paletă de probleme ce țin de buna desfășurare a procesului de organizare, cel academic și de cercetare ce se desfășoară în centrele teologice din țară. Am putut constata că multe dintre aceste probleme și-au găsit soluții apropiate de cele pe care noi, aici la Arad, le avem în practica curentă de mult timp. Ele au fost apreciate, apoi, și de către profesorii din Comisia internațională de evaluare a învățământului teologic panortodox, aflată sub coordonarea PC Pr. Prof. dr. Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific, care e evaluat Facultatea noastră.

 

Alături de aceasta, într-o vecinătate temporală imediată, am continuat cu sesiunea de admitere.

Astfel, la Programul de licență s-au înscris și au trecut prin examen scris, pe locurile neocupate, 14 candidați, totalizând acum 46 de studenți pentru anul I de studiu, dublu față de anii trecuți, ceea ce ne dă mari speranțe pentru viitor. La Programele de master, au fost admiși, tot prin examen-interviu, 18 candidați pe locurile subvenționate la care se adaugă același număr pentru locurile cu taxă, deci un total de 36 de masteranzi în anul I.

La școala doctorală organizăm acum cea de-a patra sesiune de admitere. Interesul crescut față de această formă de studiu s-a arătat și acum când, pentru cele 5 locuri scoase la concurs s-au înscris 5 candidați, unii dintre aceștia fiind absolvenți de excepție ai Facultății noastre.

Tocmai de aceea suntem extrem de bucuroși și dăm slavă lui Dumnezeu pentru atâtea binecuvântări primite, ceea ce ne provoacă la menținerea aceleiași seriozități și constanțe întru slujirea Bisericii. Mulțumim tuturor. Întâi, Înaltpreasfințitului părintelui nostru Arhiepiscop, dr. Timotei Seviciu, care ne-a sprijinit mult în reușita acestor evenimente. Apoi, noilor studenți care au ales să-și înceapă ori să-și sporească cunoștințele teologice la instituția noastră, precum și colegilor mei care s-au implicat cu multă responsabilitate în toate aceste activități.”

Ultima actualizare (Marţi, 30 Septembrie 2014 11:16)

Mesaj de condoleanţe al Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la trecerea în veşnicie a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. NICOLAE CORNEANU, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului

Către Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei

Ierarhul, preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, cu profundă durere, sunt alături de întregul cler şi popor al Arhiepiscopiei Timişoarei ca şi al Mitropoliei Banatului, la momentul adormirii întru Domnul, în nădejdea învierii şi a vieţii veşnice, a vrednicului de pomenire mitropolit dr. Nicolae Corneanu. Arădenii nu vor uita că l-au avut odinioară episcopul lor mult preţuit, de care au rămas legaţi pentru totdeauna, şi după ce a trecut la vrednicia mai înaltă, iar în vacanţele episcopale, trei la număr, a fost purtător de grijă, cu multă înţelepciune a tuturor treburilor bisericeşti.

Paraclisul Catedralei arhiepiscopale din Arad, pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, va aduce aminte tuturor celor ce se vor ruga şi închina aici, de cel care a fost ce i-a purtat numele acestui mare părinte al Bisericii, după însuşirile căruia s-a călăuzit.

Hărăzit de Dumnezeu cu o prodigioasă arhipăstorire, mai bine de jumătate de veac, înaltul Ierarh s-a înscris cu cinste în istoria Bisericii noastre, ca de altfel în sufletele tuturor păstoriţilor săi, ca şi a celor apropiaţi sau care l-au cunoscut şi ascultat cu dragoste fiască. Lucrarea sa duhovnicească, împletită cu cea culturală şi gospodărească, a împlinit-o cu toată conştiinciozitatea, spre slava lui Dumnezeu, propăşirea ţării şi continua înălţare a credincioşilor.

La acest ceas de rugăciune către Cel ce stăpâneşte peste cei vii şi peste cei adormiţi, implorăm ca numele măreţ al celui pomenit să fie înscris în cartea vieţii, spre amintirea veşnică şi răsplătirea ostenelilor sale cu odihna întru lumina cea cerească.

Dumnezeu să-l ierte, făcându-i parte cu cei aleşi ai Săi!

ƒ TIMOTEI

ARHIEPISCOPUL ARADULUI

Ultima actualizare (Marţi, 30 Septembrie 2014 20:15)

Programarea Conferinţelor Preoţeşti de toamnă în Arhiepiscopia Aradului

Potrivit Hotărârii Sfântului Sinod din 29 octombrie 2012, anul 2014 este declarat drept ,,An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)” şi,,An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, în Patriarhia Română.

Astfel, este planificat ca în cel de-al doilea semestru al anului 2014, să fie tratată complementar tema sub genericul: ,,Anul comemorativ al Sfinţilor Brâncoveni”.

Conferinţa Preoţească de toamnă va avea loc în cele patru Protopopiate din Arhiepiscopia Aradului, după cum urmează:

Protopopiatul Arad – 2 octombrie

Protopopiatul Lipova – 3 octombrie

Protopopiatul Ineu – 7 octombrie

Protopopiatul Sebiş – 7 octombrie

Conferinţele vor începe de la ora 9:00 şi vor fi prezidate de Chiriarh sau delegat al acestuia de la Centrul Eparhial.

Conferinţa va fi precedată de Slujba de Te-Deum, săvârşită în prezenţa tuturor preoţilor din protopopiat. La lucrările conferinţei vor fi convocaţi şi sunt îndatoraţi să participe toţi preoţii şi diaconii din protopopiat, inclusiv preoţii profesori de la Şcolile teologice, preoţii cu activităţi caritative şi preoţii militari.

Pe lângă tema propusă de Sfântul Sinod, în cadrul conferinţei vor fi dezbătute şi teme legate de eficientizarea misiunii pastoral – misionare şi progresul duhovnicesc al preoţilor şi credincioşilor.

Ultima actualizare (Joi, 02 Octombrie 2014 19:29)

Itinerar chiriarhal în Duminica a XIX-a după Rusalii

Credincioşii de la Biserica Adormirea Maicii Domnului din municipiul Arad  au avut bucuria de-al avea împreună rugător pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

La momentul rânduit, chiriarhul, tâlcuind Evanghelia Duminicii a 19-a după Rusalii (Luca 6, 31-36), le-a vorbit credincioşilor despre Hristos, Care a venit să aducă iubire acolo unde nu mai era iubire. El a venit să arate prin propria viaţă ce putea să producă dragostea între oameni. Când zice El pe Cruce: ,,Părinte, iartă-le lor că nu ştiu ce fac”, Hristos săvârşeşte ceva fundamental. El ne arată cum trebuie să mergem până la capăt în dragostea de vrăjmaşi. Şi să mergem până la răstignire, la răstignirea vechiului om de fapt şi până la mucenicie.

În acest sens, omul, devenind el însuşi izvor de iubire, oferă celorlalţi dragostea lui şi o face să circule în toţi cei care o primesc de la el.

În semn de aleasă preţuire şi recunoştinţă pentru faptul că Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei poposeşte de multe ori la această biserică, credincioşii prezenţi i-au oferit ierarhului un buchet de flori.

 

ÎPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, a trecut la Domnul

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, a trecut la Domnul, în seara zilei de 28 septembrie 2014

Autor: Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Timişoarei

 

Cu multă durere, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei aduce la cunoștință că duminică seara, 28 septembrie 2014, la ora 23:10, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a trecut la viaţa veşnică.

Decesul mult iubitului și regretatului nostru arhipăstor a survenit, după o perioadă de grea suferință, la reședința mitropolitană din Timișoara, așa cum Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat dorinţa, în mai multe rânduri.

Trupul ierarhului care ne-a păstorit vreme de 52 de ani va fi depus în catedrala mitropolitană din Timișoara, unde vor fi înălțate permanent rugăciuni pentru iertarea păcatelor și pentru odihna sufletului său în casa Tatălui ceresc.

Preoții, monahii și credincioșii care l-au cunoscut, l-au prețuit și l-au iubit pe părintele nostru mitropolit Nicolae, sunt invitați la rugăciunile și slujbele oficiate întru pomenirea lui, pentru a-i aduce un ultim și pios omagiu.

Dumnezeu să-l odihnească în lăcașurile drepților și veșnică să-i fie pomenirea!
Între anii 1934-1942 a urmat școala elementară și liceul în Caransebeș. A fost student la Facultatea de Teologie din București între anii 1942-1946. În anul 1943 a fost hirotonit diacon celibatar de către episcopul Veniamin Nistor al Caransebeșului.

După absolvirea facultății s-a înscris la doctorat, iar la 30 iunie 1949 a susținut teza cu titlul: „Viața și petrecerea Sfântului Antonie cel Mare. Începuturile monahismului creștin pe Valea Nilului” sub coordonarea părintelui profesor Ioan G. Coman. În anul 1960 a fost hirotonit preot. S-a călugărit la Mănăstirea Cernica din Arhiepiscopia Bucureștilor la data de 12 ianuarie 1961.

A fost hirotonit arhiereu în biserica „Sfântul Spiridon Nou” din București la data de 15 ianuarie 1961, de către patriarhul Justinian Marina împreună cu alți doi ierarhi. Instalarea în funcția de episcop al Aradului a avut loc la 22 ianuarie 1961 în Catedrala episcopală din Arad.

La 17 februarie 1962, a fost ales Arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și Mitropolit al Banatului. Instalarea s-a făcut în data de 4 martie 1962 în Catedrala mitropolitană din Timișoara de către patriarhul Justinian Marina.

Conform Statutului pentru organizare şi funcţionare Bisericii Ortodoxe Române, Locțiitor Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului este Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va fi pomenit la toate slujbele din Arhiepiscopia Timișoarei, până la alegerea noului chiriarh canonic.

ips Timotei la inmormantarea IPS Nicolae

Ultima actualizare (Luni, 29 Septembrie 2014 13:03)

CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Vineri, 19 septembrie 2014, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, a avut loc consfătuirea cadrelor didactice care predau disciplina Religie ortodoxă în Arhiepiscopia Aradului. Participanţii s-au bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului şi a Precuvioşiei Sale, Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al centrului eparhial. Inspectorul şcolar pentru Religie, diac. Prof. Sirca Florin a prezentat o consistentă diagnoză a procesului educaţional – disciplina Religie- pentru anul şcolar 2013-2014, precum şi direcţii de acţiune prioritare pentru anul şcolar 2014-2015. S-a făcut şi o analiză a rezultatelor obţinute de profesori şi elevi la concursurile cu tematică religioasă, precum şi a rezultatelor obţinute de cadrele didactice participante la concursul de titularizare 2014.

Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvinte de laudă şi felicitări elevilor şi cadrelor didactice care au obţinut rezultate remarcabile, făcând însă trimitere la cuvintele Sf. Ap. Pavel: „Cine stă, să aibă grijă să nu cadă”, atrăgând atenţia că rezultatele obţinute trebuie să-i motiveze şi să-i ambiţioneze  pe aceştia.

De asemenea, în acest cadru festiv a avut loc lansarea nr. 19 a revistei „Catehetul”, revista de metodică şi spiritualitate a profesorilor de religie arădeni, precum şi prezentarea conţinutului nr. 8 a foii religioase „Biserica şi Şcoala”

 

 

 

 

Ultima actualizare (Marţi, 23 Septembrie 2014 16:40)

Ortodoxia în culori

Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad a fost gazda unui eveniment deosebit, dedicat copiilor din eparhia Aradului. Vineri, 19 septembrie 2014 a avut loc festivitatea de premiere a copiilor participanți la concursul de desen „Ortodoxia în culori” desfășurat de Arhiepiscopia Aradului în parteneriat cu Asociația Filantropia Arad.

Concursul s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului în fiecare Duminică a lunii august, în locațiile parohiilor care dețin centru pastoral dedicat activităților educativ religioase cu copii. Atelierul de creație a însumat activități de arte plastice-desen cu acuarelă, tempera, creioane colorate, pe pânză, hârtie și sticlă, pe următoarele teme dicutate înainte, într-o oră de cateheză: 1 – Adormirea Maicii Domnului (desenarea icoanei Adormirii Maicii Domnului), 2 – Familia mea creștină – după modelul brâncovean (relatarea martiriului familiei Domnitorului Constantin Brâncoveanu), 3 – Biserica mea (desenarea bisericii parohiale cu toate detaliile ei, după vizitarea și analizarea ei exterioară) și 4 – Sf. Euharistie (desenarea preotului împărtășind copiii în biserică).

S-au urmărit aprofundarea cunoștințelor religioase, descoperirea frumuseții icoanelor prezentate în cateheze și a arhitecturii bisericii, oferirea unei alternative la petrecerea timpului liber cum ar fi timpul petrecut de cei mici în faţa televizorului sau a calculatorului, dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei şi simţului artistic, precum şi a deprinderilor de comunicare şi lucru în echipă și dezvoltarea relației dintre copiii implicați în proiect și Biserică.

 

Festivitatea a început la ora 13,30 în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, reprezentați ai Asociației Filantropia Arad și a tuturor celor implicați în proiect.

„Cei premiați sunteți meșteri în culori – a transmis copiilor Înaltpreasfințitul Părinte Timotei – faptul că v-ați prezentat la concurs a arătat că aveți dragoste pentru arta picturii, desenului, a iconografiei bisericești. Să căutați să înțelegeți de acum frumusețea icoanelor noastre și ce ne vorbesc chipurile de pe ele.”

Au fost acordate 4 premii I, 13 premii II, 11 premii III, 4 premii speciale și 20 de premii „colorate”. Diplomele și darurile au fost acordate personal de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului și au conținut icoane, cruci, acatiste, cărți de colorat, cărți cu povești biblice, dulciuri și, prin grija unor oameni credincioși, aparate foto digitale pentru primele premii.

Cu această ocazie a avut loc și vernisajul expoziției tuturor desenelor celor aproape 500 de copii implicați din cele 15 centre pastorale din Arhiepiscopia Aradului: Arad – Bujac, Arad – Micălaca Veche II, Arad – Șega I, Sântana, Covăsînț, Șepreuș, Seleuș, Horia, Caporal Alexa, Firiteaz, Dorgoș, Buhani, Țărmure, Zimbru și Șeitin.

Expoziția va rămâne deschisă timp de 10 zile.

Ultima actualizare (Marţi, 23 Septembrie 2014 16:43)

Comemorarea eroilor căzuţi în 1944 în Defileul Păuliş

În perioada  20-21 septembrie 2014, la împlinirea a  70 de ani de la luptele pe care le-au dus ostaşii români pe meleagurile Păulişului împotriva trupelor hortiste, au avut loc slujbe de comemorare, depuneri de coroane pentru cei căzuţi pentru patrie precum şi întâlnirea cu cei şapte supravieţiutori ai luptelor de atunci.

Ceremoniile de comemorare au început în Unitatea militară din Radna  unde un sobor de preoţi a oficiat slujba de pomenire a eroilor din Detaşamentul Păuliş. S-au depus apoi coroane de flori din partea reprezentanţilor instituţiilor de stat centrale şi locale. Următoarea oprire , în acest periplu comemorativ, a fost în cimitirul eroilor de la Radna, unde după slujba de parastas s-au depus jerbe de flori.

Apoi următoarea oprire a fost în Biserica de la Păuliş, unde un sobor de preoţi, avându-l în mijlocul lor pe IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, au oficiat Sfânta Liturghia arhierească. În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre Sfânta Cruce şi cultul eroilor, punând în lumină înălţarea prin jertfa pentru tot ceea ce este spre bune şi desăvârşire. Exemplificarea prin luptele de la Păuliş, desfăşurate chiar în timpul marelui praznic al Înălţării Sfintei Cruci, anul 1944, acum 70 de ani. Chiriarhul a amintit şi de exemplul de jertfelnicie a Sfântului Constantin Brâncoveanu, omagiat în acest an; despre jertfa lui ca ctitor de ţară, pentru credinţă şi neam.

După Sf. Liturghie, s-a oficiat slujba de parastas pentru eroii căzuţi la datorie în 1944.

 

Ceremonia de comemorare a eroilor Detaşamentului Păuliş a continuat la monumentul eroilor Detaşamentului Păuliş unde  s-a oficiat slujba de parastas  de către IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, alături de un sobor de preoţi. A urmat  cuvântul de omagiere a eroilor căzuţi în luptele din 1944 adresat  de IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, subliniind în mod deosebit tradiţia locală mereu împrospătată în fiecare an la această dată şi a evidenţiat aportul credincioşilor din parohiile Păuliş, Radna, Baraţca, Cladova, şi Miniş, Ghioroc, Cuvin pentru cinstirea eroilor neamului din Detaşamentul Păuliş. Chiriarhul a binecuvântat pe veteranii prezenţi şi pe urmaşii  acestora, care au venit să-şi cinstească camarazii, eroi ce-şi dorm somnul de veci sub glia de la Păuliş. Unul dintre reprezentanţii rămaşi în viaţă, ai eroilor elevi căzuţi pe câmpul de luptă a istorisit pe scurt greutăţile întâmpinate în 1944 pe front. Institutuţia Prefectului Arad, reprezentată prin D-l Cosmin Pribac, Prefectul judeţului  a înmânat diplome şi plachete comemorative pentru  veteranii de război.

A doua zi, duminecă 21 septembrie 2014, s-a organizat pelerinaj la locurile unde au luptat  veteranii de război în parohiile: Cladova, Baraţca, Centrul Comunei Păuliş unde se află statuia Căp. Fătu Ioan, Miniş, Ghioroc, Cuvin. În fiecare loc au fost însoţiţi de Preotul Stelian Covăsânţan din Cladova pentru a oficia slujbe de pomenire a eroilor căzuţi şi  s-au depus coroane de flori la fiecare troiţă ridicată în memoria acestora.

Ultima actualizare (Marţi, 23 Septembrie 2014 16:47)