Cerc pastoral-misionar la Parohia Ilteu

Duminica a treia a Postului Mare, numită și Duminica Sfintei Cruci, a fost prăznuită în mod deosebit de credincioșii Parohiei Ilteu. Înainte de a începe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, a fost scoasă crucea în mijlocul bisericii spre închinare credincioșilor, după cum prevede rânduiala acestei duminici.

După încheierea Sfintei Liturghii, preoții din cercul misionar Săvârșin sub protia părintelui Ionel Bălănescu, parohul locului, au oficiat Taina Sfîntului Maslu; au participat un număr mare de credincioși din parohia Ilteu și din parohiile învecinate. La finalul slujbei cuvîntul de învățătură a fost rostit de părintele Călin Mădăluță de la Parohia Săvârșin care a amintit importanța acestei duminici și faptul că Sfinții Părinți au rînduit ca la mijlocul postului să fie pomenită crucea, semnul Fiului Omului. Pentru toți credincioșii ea este întărire în credintă, nadejde de biruiță, plină de putere dumnezeiască și diavolilor pieire.

A doua parte a întîlnirii a avul loc la casa parohială, unde părintele paroh a prezentat referatul: Taina Sfântului Maslu-Suferintă și răbdare. Au fost date exemple din Vechiul și Noul Testament, apoi s-a făcut trecere la suferințele oamenilor din vremurile noastre.

″Taina Sfîntului Maslu este una din cele mai complexe rugăciuni a bisericii noastre și de aceea participă atît de mulți credincioși, bolavi trupește dar și sufletește. Părintele a mai adăugat în expunerea sa că sunt foarte mulți bolnavi și la casele lor și ei nu se mai pot ruga pentru ei, dar rugăciunea altora pentru ei le aduce mult folos și alinare a durerilor″. Suferința și răbdarea sunt două virtuți și legate strîns de taina crucii, de aceea nu întîmplător s-a săvârșit și Taina Sfîntului Maslu, a mai pracizat părintele paroh.

Pe marginea referatului au discutat preoții prezenți, exemplificînd și căutînd soluții practice la problemele actuale ale credincioșilor din parohia fiecărui slujitor.

Concluzia finală a întîlnirii a fost că Sfântul Maslu are puterea de a alina și vindeca durerile celor care , cu credință, cu frică și cu dragoste se apropie de Hristos și de biserica Sa.

Întâlnire de lucru la Protopopiatul Lipova

În data de 15 martie a.c. a avut loc la sediul Protopopiatului Ortodox Român Lipova, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, o întâlnire de lucru a echipei Centrului de Incluziune Socială a Arhiepiscopiei Aradului cu preoţii din protopopiat certificaţi ca manageri de proiect în urma cursurilor de formare profesională din primul an de derulare a proiectului “„Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”. Au fost prezentate principalelor oportunităţi din parohiile implicate în vederea scrierii de proiecte în folosul respectivelor comunităţi, precum şi în vederea derulării activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele din categorii vulnerabile.

In cadrul întâlnirii au fost identificate nevoile şi problemele sociale existente la nivelul parohiilor din protopopiatul Lipova, conturându-se câteva soluţii pentru a putea veni în sprijinul comunităţilor parohiale. Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice vor fi încheiate parteneriate între parohii invecinate şi consiliile locale, în vederea demarării unui serviciu social de asistenţă socială la domiciliu ( asigurarea unei mese calde ) pentru bătrânii singuri şi aflaţi în nevoie .

O dorinţă comună a fost aceea ca lucrarea socială în cadrul eparhiilor să se desfaşoare şi cu sprijinul asociaţiilor şi fundaţiilor existente sau care urmează a fi înfiinţate.

Proiectul “IMPLICAREA CLERULUI ŞI A MEMBRILOR COMUNITĂŢILOR PAROHIALE ORTODOXE ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI ŞI ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI”, este cofinanţat  din Fondul Social European prin  “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul este implementat de Arhiepiscopia Aradului, având ca parteneri Arhiepiscopia Timisoarei, Episcopia Caransebesului, Episcopia Devei  si Hunedoarei şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia.

ITINERAR ARHIERESC LA MĂNASTIREA ARAD-GAI ŞI PAROHIA SÂMBĂTENI

În Duminica a III-a a Sfântului Post, a Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică la Sfânta Mănăstire Arad- Gai. La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de către duhovnicul mănăstirii, părintele protosinghel Cleopa Jurj şi de către maica stareţă, stavrofora Magdalena Borteş. În noua biserică, purtând hramul „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului”, construită între anii 2002- 2009 şi târnosită în anul 2011 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Chiriarhul a slujit Sfânta Liturghie arhierească în prezenţa soborului maicilor şi a mulţimii credincioşilor din municipiul Arad şi împrejurimi care vin în mod frecvent să se închine în acest loc de trăire duhovnicească deosebită.

În cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Timotei pune înaintea ochilor sufletului celor prezenţi icoana Arhiereului Noului Testament, aşa cum e dată de Apostolul zilei ( Evrei, cap. 4), Cel care se aduce pe Sine Însuşi jertfă pentru cei care  şi-o însuşesc. Calea este aceea pe care o oglindeşte Evanghelia zilei, a Sfintei Cruci: urmarea Mântuitorului prin luarea crucii proprii, adică închinarea întregii vieţi sufleteşti lucrării Lui. ,,Duminica a III-a, închinată Sfintei Cruci este un nou îndemn, la jumătatea Postului, pentru continuarea nevoinţei pe parcursul rămas până la Sfintele Paşti şi prin observarea învăţăturii şi pildei pe care o dă sfântul zilei, Patriarhul Chiril al Ierusalimului. Cunoscut mai ales pentru catehezele sale, acesta se adresa celor care îmbrăţişau învăţătura şi trăirea creştină, tocmai în această perioadă ce aminteşte de aceea a găsirii Sfintei Cruci a Mântuitorului de către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cu mărturii întărite de semne ce  au urmat pe tot parcursul istoriei bisericeşti”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

În seara zilei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a slujit Sfânta Taină a Maslului, înconjurat de un sobor de preoţi şi de enoriaşi, în biserica cu hramul ,, Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Sâmbăteni, protopopiatul Lipova. În cadrul slujbei, la momentul potrivit, Chiriarhul a subliniat însemnătatea întăririi creştinului prin Sfânta Taină a Maslului în întâmpinarea sărbătorii Învierii Domnului, accentuând cinstirea deosebită a Sfintei Cruci în rânduiala slujbei prin imnul principal ,, Doamne, armă asupra diavolului, crucea Ta o ai dat nouă…” , prin binecuvântarea untdelemnului, ungerea sau însemnarea credincioşilor prezenţi în semnul crucii, prin referirile rugăciunilor şi imnelor la  Sfânta Cruce.

Preotulul paroh Ioan Braiţ, a mulţumit Înaltpreasfinţiei sale, în numele credincioşilor, pentru vizita pastorală efectuată.

 

LA ARAD, FAZA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI NAŢIONALE LA RELIGIE

La sfârşitul săptămânii trecute, în clădirea istorică a fostului Institut Teologic Ortodox Român din Arad, care adăposteşte astăzi şcolile teologice ale eparhiei arădene, Facultatea de Teologie şi Seminarul Teologic Liceal, s-a desfăşurat faza judeţeană  a Olimpiadei Naţionale de Religie Ortodoxă, competiţie organizată la nivel local de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului. Concursul a beneficiat de participarea unui număr de peste 200 de elevi din aproximativ 30 de şcoli ale  localităţilor din judeţul Arad, premianţi la etapele zonale. Aceştia au fost însoţiţi de cadrele didactice abilitate să predea disciplina Religie în aceste şcoli.

Înaintea repartizării  concurenţilor în sălile de clasă, în Aula Magna a Facultăţii de Teologie ,, Ilarion V. Felea “ din Arad, elevii şi profesorii însoţitori au întâmpinat pe  Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, invitat să binecuvinteze această competiţie. Chiriarhul le-a vorbit participanţilor despre importanţa orei de Religie în cadrul programului educaţional efectuat în spaţiul şcolii, despre legătura firească ce se crează între Biserică şi Şcoală, atunci când ambele au ca scop educarea completă a copilului. Prezenţa numeroasă la această olimpiadă şcolară exprimă deopotrivă interesul copiilor pentru cunoaşterea şi trăirea valorilor religioase, dar şi seriozitatea abordării educaţiei creştin- ortodoxe a acestora de către profesorii de Religie şi preoţii din parohii. Pentru ca învăţăturile şi deprinderile din sfera religioasă primite să capete o finalitate concretă, Înaltpreasfinţia Sa a făcut recurs şi la Evanghelia din Duminica a-II-a a Sfântului şi Marelui Post al Paştilor, care cuprinde vindecarea slăbănogului din Capernaum şi datoria îngrijirii semenilor noştri aflaţi în suferinţe şi nevoi, cu predilecţie acum, în  anul închinat Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. De asemenea, a transmis preoţilor profesori, cadrelor didactice şi nu în ultimul rând elevilor participanţi binecuvântarea Patriarhului României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Părintele diacon, prof Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a mulţumit Chiriarhului pentru îndemnurile părinteşti şi pentru participare.

Etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie s-a încheiat cu următoarele premii:

Clasa a V-a: premiul I: Nan Maria Antonia, Şc. Gen. nr. 5 Arad, media, 9,60; premiul II: Giurgea Mara, Colegiul Naţional ,,Moise Nicoară”, Arad, media 9, 55; premiul III: Popoviciu Radu Mihai, Grup Şcolar ,,Moga Voievod”, Hălmagiu, media 9,50. Clasa a VI-a: premiul I: Mândra Alexandra, Şc. Gen. ,, Aurel Vlaicu”, Arad, media 9,80; premiul II: Dumitran Denisa Georgiana, Şc. Gen. ,, Aurel Vlaicu”, Arad, media 9,20; premiul III: Majdan Gabriel, Grup Şcolar ,,J. G. Tajovski”, Nădlac, media 8,80. Clasa a VII-a: premiul I: Suciu Flavia, Grup Şcolar Pâncota, media 9,05; premiul II:Buta Bianca, Grup Şcolar Săvârşin, media 8,80; premiul III: Barbă Sergiu, Grup Şcolar Săvârşin, media 8,40.Clasa a VIII-a: premiul I: Tulcan Alexandra, Colegiul naţional ,, Moise Nicoară”, Arad, media 9,50; premiul II: Dragoş Simina, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9,30; premiul III: Filipaş Teodora- Nicoleta, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9,00. Clasa a IX-a: premiul I: Simina Lavinia, Grup Şcolar Sebiş, media 9, 70; premiul II: Ştefan Nadia-Parmena, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9, 40; premiul III: Brie Nicoleta – Elvira, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9,20: Clasa a X-a: Benea Cristina, Ineu, media 9,85; premiul II: Lupei Ornela, Grup Şcolar Industrial „Ioan Buteanu“ Gurahonţ, media 9,20; premiul III: Doţa Iustinian, Grup Şcolar Industrial „Ioan Buteanu“ Gurahonţ, media 8,80. Clasa a XI-a: premiul I: Marin Lavinia- Bianca, Colegiul Economic Arad, media 9,85; premiul II: Cruceanu Andreea, Colegiul Economic Arad, media 8,50; premiul III: Răşinar Cristina, Colegiul ,,Vasile Goldiş“ Arad, media 8,00. Clasa a XII-a: Vaţi Bianca, Liceul Pedagogic ,, Dimitrie Ţichindeal, Arad, media 9,70; premiul II: Achim Lavinia, Liceul ,,Adam Muller Gutenbrunn” Arad, media 9,30; premiul III: Florea Marcela- Florina, Grup Şcolar ,,Gheorghe Lazăr” Pecica, media 8,40.

Faza naţională a Olimpiadei de Religie va avea loc la Oradea, în perioada şcolară „Săptămâna altfel”, 2-6 aprilie 2012.

 

Slujire arhierească în parohia Ţipari şi filia Adea

Duminica a doua a Postului Sfintelor Paşti a fost pentru credincioşii parohiei Ţipari, Protopopiatul Arad, o zi de aleasă şi mare bucurie. La invitaţia credincioşilor de aici şi a preotului paroh Daniel-Mirel Dumitru, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a poposit în mijlocul credincioşilor pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească şi pentru a sfinţi noul clopot ce a fost turnat pentru biserica parohială. Potrivit tradiţiei locului, Ierarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii de protopopul Aradului, părintele Nicu Breda şi de preotul paroh, alături de oficialităţile locale şi mulţimea credincioşilor.

După frumoasa primire, Chiriarhul, înconjurat de soborul slujitor, a oficiat Sfinta Liturghie. La momentul cuvenit, în cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Sănătatea sufletească şi trupească”, Părintele Arhiepiscop a tălmăcit Evanghelia Zilei, în sensul legăturii dintre cele două, importanţa lor, ca şi prioritatea celei dintâi în alpicarea modului de viaţă dorit.,,Omul este o fiinţă ce aparţine celor două lumi, spirituală şi materială şi, ca atare, trebuie să- şi desăvârşească întreaga energie în scopul pentru care a fost creat”.

Duminica a doua a Postului Mare fiind închinată Sfântului Grigorie Palama, s- a evidenţiat faptul că marele părinte al Bisericii a limpezit modul manifestării harului cu care trebuie să conlucreze credinciosul pentru întărirea comuniunii cu Dumnezeu şi semenii. În această privinţă discernere are conştiinţa fiecăruia, glasul lui Dumnezeu care cheamă către cele de sus. ,,Reprezentarea acestui fapt îl are astăzi biserica parohială prin clopotul nou cu care a fost înzestrată. Prin acesta credinciosul este chemat, la timpul cuvenit, spre comuniunea cu Dumnezeu şi cu lumea”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

În finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de sfinţire a clopotului, la care au luat parte şi preoţii din împrejurimi: Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, Cantemir Lipovan de la parohia Chişineu-Criş II, Ioan Pavel de la parohia Sintea-Mare şi Florin Borca de la parohia Şepreuş.

Pentru activitatea depusă în această parohie, părintele paroh Daniel-Mirel Dumitru a fost hirotesit întru iconom.

În după-amiaza aceleiaşi zile, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a vizitat şi noua biserică de lemn din filia Adea, ridicată în anul 2009, cu sprijinul ctitorilor, familia Timiş din Arad şi cu susţinerea credincioşilor de aici şi din împrejurimi. La slujba Vecerniei Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre importanţa duminicilor Postului Mare, prin ceea ce ne descoperă cu privire la dreapta învăţătură a Bisericii, luminarea lăuntrică spre plinirea binelui, urmarea crucii în toată cuprinderea înţelesului, slujirea jertfelnică pe drumul desăvârşirii.

Parohia Ţipari a luat fiinţă în anul 1928, când în satul Ţipari au fost colonizaţi români aduşi din localitatea Vârfuri, judeţul Arad şi din satele învecinate. La început, comunitatea care s-a închegat aici , a purtat numele de Colonia Horea, mai târziu schimbându-şi numele în Ţipari-Colonie.

Biserica parohiei, ce poartă hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost construită abia între anii 1972-1975. În anul 2008, sub păstorirea actualului preot s-au realizat ample lucrări de renovare: pictură nouă, iconostas nou, pardoseală, încălzire centrală, precum şi amenajarea curţii. Toate aceste lucrări au fost binecuvântate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, în data de 01 noiembrie 2009.

Filia Adea datează din anul 1929, când la fel ca la Ţipari au fost colonizaţi aici români aduşi din Vârfuri şi satele învecinate, cca 50 de familii. Astăzi filia Adea mai numără doar 66 de suflete, dar cu ajutorul lui Dumnezeu şi familiei Timiş din Arad, sub păstorirea părintelui Daniel-Mirel Dumitru, s-a reuşit în cursul anului 2009 construirea unei bisericuţe din lemn, în stil maramureşean. Piatra de temelie pentru această biserică a fost pusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, în data de 31 mai 2009. Astăzi biserica este utilată cu tot ce este necesar pentru săvârşirea cultului divin, în afară de pictură.

În încheierea programului pastoral- misionar, părintele paroh Daniel-Mirel Dumitru a adresat cuvânt de mulţumire Chiriarhului, preoţilor, oficialităţilor locale şi tuturor credincioşilor prezenţi, socotind că această minunată zi se înscrie în cronica parohiei ca o zi de mare şi aleasă bucurie şi însemnătate.

 

 

 

Arhiepiscopul Aradului, primul invitat al conferinţelor ASCOR

Ca în fiecare an, în Postul Sfintelor Paşti, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi, filiala Arad, organizează o serie de conferinţe duhovniceşti, la care sunt invitate o serie de personalităţi ale vieţii noastre bisericeşti: ierarhi, preoţi şi profesori de teologie.

În acest an, în prima săptămână a Postului Mare, seria de conferinţe a fost inaugurată de Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu,  Arhiepiscop al Aradului. Prelegerea sa a fost legată de participarea la slujba Canonului Sf. Andrei Criteanul împreunată cu Pavecerniţa Mare, oficiată în ziua de Joi seara, în capela Facultăţii de Teologie din Arad. Oficiul liturgic a fost împlinit de către un sobor de preoţi, profesori la şcoala teologică locală, răspunsurile liturgice fiind date de către studenţi.

În cuvântul său de învăţătură, ÎPS Sa a vorbit despre importanţa participării credincioşilor la slujba Canonului întrucât ritmul acestuia caută să imprime vieţii noastre cotidiene un sens care să ne ajute să trecem „din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer”.

Într-o frumoasă descriere liturgico-teologică, Chiriarhul Aradului, a creionat o imagine de ansamblu privitoare la creaţia imnologic-canonică a Bisericii, evidenţiind principalele teme ale celor nouă ode din structura oricărui canon. Fundamentarea sa biblică, arată vechimea canonului şi, prin aceasta, continuitatea în slujirea bisericească cu ceea ce ne-au lăsat înaintaşii.

În final, a fost lansată invitaţia, de a urma pilda propusă de canon, spre a fi cu luare aminte la exemplele pozitive din istoria biblică şi de a ne feri de cei care n-au ascultat de porunca Celui de Sus.

În acordurile imnului arhieresc, PC Pr. Ioan Lazăr, duhovnicul studenţilor, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru prezenţa Sa în mijlocul profesorilor şi studenţilor teologi arădeni, primind din partea vicepreşedintelui ASCOR, d-l. Tudor Ţuglea, un frumos buchet de flori.

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN LA DUMINICA ORTODOXIEI

Ca în fiecare an, în Duminica Ortodoxiei, cea dintâi duminică a Postului Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a poposit în mijlocul credincioşilor de la Catedrala „Sfânta Treime” din Arad, unde a   oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor slujitori.

În cadrul slujbei, în cuvântul de învăţătură, cu tema ,,Comoara credinţei şi faptelor bune”, reamintind semnificaţia duminicii precedente, a dorului omenesc după raiul pierdut, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat mesajul duminicii actuale, ca îndreptare a privirii spre Dumnezeu. În acest cadru este arătată însemnătatea iconomiei în exprimarea adevărului spiritualităţii creştine şi ortodoxe legată direct de viaţa religioasă a fiecăruia. Totodată este îndreptată atenţia spre aprofundarea teologiei icoanei, prin Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru colecta Fondului Central Misionar.

Într-un mod deosebit Înaltpreasfinţitul Timotei a amintit importanţa sărbătoririi, la 4 martie a 22 de ani de slujire arhierească a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a 50 de ani de arhipăstorire a Înaltpreasfinţitului Nicolae, ca mitropolit al Banatului.

În dupăamiaza zilei, dând răspuns invitaţiei preotului şi enoriaşilor, Înaltpreasfinţia Sa a efectuat o vizită pastorală în parohia Arad- Ceala, parohie misionară din extremitatea vestică a municipiului Arad, întemeiată de către Chiriarh imediat după anul 1989. A fost întâmpinat de către preotul paroh Dorin Cicirean şi întreaga suflare a comunităţii, modestă numeric, dar cu credincioşi vredinici, ataşaţi credinţei strămoşeşti. Într-un sobor constituit din preoţi de la parohii ale municipiului Arad, Înaltpreasfinţitul Timotei a săvârşit în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Evanghelist Ioan”, Taina Sfântului Maslu de obşte.

La incheierea slujbei Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a scos în evidenţă săvârşirea  frecventă a Sfintei Taine a Maslului de obşte în anul care îi este închinat şi, în aceeaşi legătură, datoria de a îngriji pe cei suferinzi sau bolnavi.

Prin grija Sectorului Social al Arhiepiscopiei Aradului, la ieşirea din biserică au fost distribuite celor prezenţi, pachete cu alimente.

 

PENTRU O EDUCAŢIE RESPONSABILĂ – Sesiune de formare “Alege Şcoala” la Arad

Timp de două zile, (28 şi 29 februarie a.c.), în muniucipiul Arad s-a desfăşurat cea de-a treia sesiune de formare din cadrul proiectului patriarhal ,,Alege Şcoala”, destinată pregătirii preoţilor Arhiepiscopiei Aradului înscrişi în programul de prevenire a abandonului şcolar. Grupul de lucru, având ca formatori şi moderatori pe părintele profesor univ. dr. Miron Erdei de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, şi pe domnul Andrei Mihail Bîja, Specialist Relații Sociale, a fost constituit din preoţi ai protopopiatului Ineu.

În prima zi au fost abordate aspecte legate de prezentarea şi implementarea proiectului la nivel local, aspecte psihopedagogice privind abandonul şcolar şi prevenirea lui, probleme de antropologie socială,  educaţională şi de formare duhovnicească a catehetului.

Ziua a doua a întâlnirii a fost consacrată cunoaşterii şi aprofundării problemelor legate de asumarea vocației de părinte în familie, cunoaşterii şi utilizării modalităților de cultivare a motivației creștine a copiilor și a tinerilor. Într-o abordare teologic- educaţională au fost prezentate aspecte legate de impactul televizorului în educația copilului, metode și mijloace catehetice de predare, aspecte teologice privitoare la comunicarea în parohie. Explicarea aspectelor practice şi informative legate de logistică şi de completarea formularelor solicitate de către finanţatorii proiectului, Patriarhia Română şi Fundația World Vision România, au încheiat această sesiune.

La finalul lucrărilor, moderatorii şi cursanţii au avut bucuria de a-l avea ca oaspete, în partea evaluativă, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Înaltpreasfinţia Sa a fost însoţit de Pr. Vasile Pop, consilier cultural şi Ierom. Iustin Popovici, inspector cu probleme educaţionale.

În cuvântul adresat celor prezenţi Chiriarhul a apreciat interesul pentru proiect, de o deosebită actualitate: ,,Chiar dacă suntem în prima săptămână din post, cu slujbe mai speciale la parohii, nu neglijăm pregătirea în cadrul proiectului ,,Alege Şcoala”. Mă adresez în primul rând celor care sunteţi implicaţi direct în parteneriatul Biserică-Şcoală, adică predaţi Religia, dar şi celorlalţi preoţi participanţi, în virtutea unei responsabilităţi pe care preotul paroh o are, în  mediul rural, mai ales, faţă de educaţia religioasă şi nu numai, a copiilor şi tinerilor.” Înaltpreasfinţitul Timotei a atras, de asemenea, atenţia asupra unor aspecte semnalate constant în mass- media locală şi centrală, legate de abandonul şcolar, dar şi de nevoia unei mai intense preocupări pentru educaţia copiilor şi tinerilor a familiei, Bisericii, Şcolii,. A îndrumat la o abordare de ansamblu a problematicii şcolare în care să se regăsească interesul şi preocuparea preotului, ca părinte duhovnicesc, pentru educaţia copilului, inclusiv în ceea ce priveşte mult disputata de către părinţi a problemei ,,clasei pregătitoare” sau  a proiectului noii programe şcolare la disciplina Religie.

Organizatorii au mulţumit Chiriarhului pentru interesul arătat şi de această dată sesiunii de formare şi pentru îndrumările transmise.

 

Cerc pastoral-misionar la Radna

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, duminică,  26 februarie 2012,  în biserica  parohiei Radna, protopopiatul Lipova, a avut loc prima întâlnire a preoţilor din Cercul misionar nr. 2 Radna, sub coordonarea părintelui Ioan Jidoi. Cu acest prilej, un sobor de preoţi în frunte cu Pr. Crinel Onea, Protopopul Lipovei, a oficiat Sfântul  Maslu de obşte.

Fiind anul omagial al Sf. Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, tema dezbătută la această întâlnire a fost: Sf. Maslu, temeiul scripturistic al Tainei, prefigurări în VT, precum şi prezenţa Tainei în NT. şi a fost  susţinută de Pr. Balint Cosmin de la Parohia Bătuţa.

Abordând elemente teoretice legate de realitatea tainei Maslului în Sf. Scriptură,vorbitorul a evidenţiat faptul că Maslul este Taina în care prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit se împărtăşeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de boli sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor.

Maslul a fost profeţit în Vechiul Testament în legătură cu persoana lui Mesia. La porunca lui Dumnezeu se practică vindecarea bolilor de tot felul, terapia aceasta fiind însoţită de acţiuni menţionate în Legea veche (mai ales în Deuteronom), şi de jertfe speciale săvârşite. Nu doar la poporul evreu grija pentru cei suferinzi era o prioritate majoră. Bunăoară, lumea greco-romană utiliza în cadrul unor ritualuri de vindecare uleiul de măsline. În NT Maslul, din porunca Mântuitorului, primeşte caracterul de Taină pe care Sf. Apostoli au săvârşit-o asupra creştinilor ( vezi Sf. Ap. Iacob 5,14-15).

Pr. Protopop Onea Crinel, Protopopul Lipovei, la invitaţia preotului paroh Ioan Jidoi a rostit un cuvânt de învăţătură adresând totodată îndemnul  ca la început de Post să ne aplecăm mai mult asupra aproapelui nostru aflat în nevoi în această perioadă de grea încercare exprimându-şi bucuria de a fi în mijlocul credincioşilor din parohia Radna.

La final Părintele  coordonator al cercului Radna a făcut un bilanţ al activităţii Cercului în 2011, arătând într-o sinteză temele abordate care vin să răspundă un probleme de actualitate pentru Biserica noastră :familia creştină, arătănd că pentru 2012 grija noastră se va îndrepta înspre cei nevoiaşi prin toate mijloacele pe care biserica le are la îndemână.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească la care au participat preoţii şi credincioşii prezenţi la acest festin liturgic.