Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Arad la intrarea în Noul An 2015


La cumpăna dintre ani, în Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de mulţumire pentru binefacerile primite în anul care a trecut, şi de binecuvântare a anului care a sosit, în finalul căreia a adresat credincioşilor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură sub titlul ,,Anul bisericesc şi civil”. Ierarhul a arătat legătura dintre aceştia reflectat în Calendarul creştin ortodox care se prezintă ziditoare pentru oameni atât pe plan material cât şi spiritual, zile importante din viaţa lumii găsind corespondenţă în perioada praznicelor cu însemnătate religioasă.
Arhiepiscopul Aradului a fost prezent la Catedrala arhiepiscopală şi în ziua praznicului, la Sfânta Liturghie, în fruntea soborului preoţilor şi diaconilor slujitori. În predica cu titlul ,,Semnul legământului”, Înaltpreasfinţia Sa, având în vedere citirile scripturistice ale praznicului (Col.2; Lc 2), a arătat cum acte ale Vechiului Testament prefigurează pe cele ale Noului. Circumciziunea este pentru Taina Sfântului Botez cea a inimii, având înţelesul dezbrăcării de omul cel vechi pentru îmbrăcarea în cel nou, spre formare deplină în Hristos Domnul. Începutul unui An nou îndeamnă la o astfel de lucrare după bilanţul trecutului prospectând un viitor care să armonizeze viaţa nouă cu voia lui Dumnezeu. Anul început şi închinat în Biserica Ortodoxă Română misiunii parohiei şi mănăstirii azi, are în vedere cele amintite, luând învăţătura de credinţă în sprijinul strădaniilor de sporire a binelui în viaţa personal şi cea obştească, a amintit Chiriarhul. Citiți în continuare

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte tăierea împrejur cea după Trup a Domnului

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 1 ianuarie, la opt zile de la Nașterea Domnului, Tăierea împrejur cea după trup a Mântuitorului Hristos.

Sinaxarul acestei zile amintește că: „De la Sfinții Părinți am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta, ca să înlăture rânduiala Legii Vechi și să pună în loc tăierea împrejur cea după Duh cea nefăcută de mână. Deci, sărbătorim această zi ca pe un praznic împărătesc. Căci Domnul, după cum ne-a cinstit pe noi, luând trup omenesc, întru totul asemenea nouă, afară de păcat, tot așa a binevoit să primească și tăierea împrejur. Întâi, ca să astupe gurile ereticilor care îndrăznesc a zice că Domnul n-a luat trup, ci că S-a născut ca o nălucire. Dar dacă n-ar fi luat trup, cum S-ar fi tăiat împrejur? Și al doilea ca să astupe gurile iudeilor celor neînțelegători, care îl cleveteau că nu păzește sâmbăta și că strică Legea. Pentru aceasta, după opt zile de la nașterea Lui cea sfântă din Fecioară, a binevoit să fie adus de Maica Sa și de Iosif, în locul unde, după obicei, iudeii se tăiau împrejur. Și a fost tăiat împrejur; și I s-a dat numele Iisus, nume adus din cer de îngerul Gavriil, mai înainte de zămislirea Lui în pântecele Fecioarei. Și iarăși întorcându-Se Domnul cu părinții Săi acasă, a viețuit omenește, crescând cu anii, cu Înțelepciunea și cu harul, pentru mântuirea noastră”. Citiți în continuare

2015 – Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii

În anul 2015, Biserica Ortodoxă Română aniversează o serie de evenimente importante din istoria ei, după cum urmează: – 130 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (aprilie 1885);- 90 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie (februarie 1925);- 60 de ani (octombrie 1955) de la proclamarea canonizării unor sfinţi români (ierarhi, călugări) mari păstori de suflete din provinciile româneşti: Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului; Sf. Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, mitropoliţii Transilvaniei, precum şi Sf. Cuvioşi Mărturisitori Visarion şi Oprea etc.; – 10 ani (septembrie şi decembrie 2005) de la proclamarea canonizării unor sfinţi români (ierarhi, călugări) mari păstori de suflete din provinciile româneşti: Sf. Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei (la 14 octombrie 2005); Sf. Cuvios Onufrie de la Vorona (la 9 septembrie 2005); Sf. Cuvios Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani (la 3 decembrie 2005) etc. În acelaşi timp, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt menţionaţi numeroşi alţi sfinţi români (ierarhi, preoţi şi călugări), care s-au remarcat printr-o frumoasă activitate pastorală, iar de-a lungul timpului în eparhiile Patriarhiei Române au slujit mari păstori de suflete din rândul ierarhilor, preoţilor şi călugărilor, a căror viaţă şi activitate constituie modele pentru credincioşii de astăzi. Printre marii păstori de suflete, un loc aparte îl ocupa Sfântul Ioan Gură de Aur care, prin viaţa şi activitatea sa, s-a dovedit a fi un apărător al dreptei credinţe, un învăţător al pocăinţei, un luminător al familiei creştine şi al vieţii monahale şi un promotor al filantropiei creştine. Ca atare, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţele de lucru din 29 octombrie 2013 şi 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2015 să fie declarat Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. Această temă va fi tratată în eparhiile şi în instituţiile de învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române care vor organiza în anul 2015 dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, conferinţe şi expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri cu scopul prezentării istoriei, vieţii şi activităţii parohiei şi mănăstirii în trecut şi azi, precum şi a unor renumiţi preoţi de mir şi duhovnici din mănăstiri, care prin slujirea şi activitatea lor, au contribuit la susţinerea, consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii parohiei şi mănăstirii. Citiți în continuare

Cerc misionar în parohia Iosăşel

Duminică, 28.12.2014, în parohia Iosășel, în biserica cu hramul „Nașterea Domnului” a avut loc întrunirea  preoţilor  din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ din protopopiatul Sebiş, Arhiepiscopia Arad.

În cadrul acestei întrunirii s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Iosăşel şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele:1.Roadele Sfintei Împărtăşanii. 2.Sfinţii brâncoveni în conştiinţa ,cultura şi spiritualitatea românească la împlinirea a 300 de ani de la martiriul lor.3.Idolatria modernă.Temele au fost tratate şi prezentate de părintele coordonator  Moț Crăciun Dorel de la parohia Gurahonț. Citiți în continuare

Colindători la reşedinţa arhiepiscopală din Arad

În ziua de miercuri, 24 decembrie 2014, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a fost colindat de zeci de cete de colindători, tineri şi bătrâni, veniţi împreună cu preoţii lor, să aducă vestea cea bună a Naşterii Pruncului Iisus în ieslea din Bethleem.

Înaltpreasfinţia Sa i-a întâmpinat cu multă bucurie pe colindători, adresându-le fiecăruia cuvânt de bun venit şi mulţumire pentru vestea adusă şi în acest an, prin colind. Citiți în continuare

Patriarhul României l-a întronizat pe noul Mitropolit al Banatului

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României l-a întronizat, astăzi, 28 decembrie 2014, în Catedrala mitropolitană din Timişoara pe Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan în demnitatea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României l-a întronizat, astăzi, 28 decembrie 2014, în Catedrala mitropolitană din Timişoara pe Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan în demnitatea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan a fost ales de Sfântul Sinod în data de 16 decembrie ca Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului în urma vacantării acestui scaun ca urmare a trecerii la Domnul a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae Corneanu în data de 29 septembrie 2014 şi care a condus Mitropolia Banatului vreme de 52 de ani.

La eveniment au fost prezenţi înalţi demnitari de stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, civile şi militare, personalităţi din lumea academică şi culturală, numeroşi preoţi, călugări şi credincioşi. Citiți în continuare

Gala de închidere a Festivalului Doxologia

În 28 decembrie 2014, la ora 19, a avut loc Gala de închidere a Festivalului Doxologia, Festivalul darului şi al bucuriei Crăciunului. Această ediţie a fost expresia candorii şi tinereţii, a elanului şi implicării a peste o sută de persoane, protagoniste, într-un fel sau altul, ale derulării manifestărilor cultural-artistice şi spiritual-educative. La ora 18 Teatrul „Ioan Slavici”, secţia marionete, şi-a deschis porţile. În câteva minute zeci de persoane au început să ia cu asalt intrarea. Oameni luminoşi, bucuroşi, frumoşi, preoţi şi preotese, profesori şi profesoare, părinţi emoţionaţi, copii veseli. La ora 19 urma să aibă loc reprezentaţia pregătită de Trupa ortodoxă de teatru „Ikon”, iar în spectacol urmau să fie prezentate sceneta „În vizită…de Crăciun” şi piesa de teatru „Alegerea”. Spectacolele au fost închinate Înaltpreasfinţeiei Sale Ioan, Mitropolitul Banatului. Sala arhiplină a aşteptat cu înfrigurată veselie începerea spectacolului care a fost prezentat, aşa cum era de la sine înţeles, de distinsa Giorgiana Popan, aflată pe scenă în mai multe calităţi: de dramaturg – ea fiind autoarea textului scenetei care s-a jucat „În vizită …de Crăciun”, de scenarist, de regizor. Sceneta, „În vizită…de Crăciun”,a împărtăşit numai veselie. Distribuţia în ordinea apariţiei: Bunica -Bianca Bulzan – C.N. Elena Ghiba Birta – cls. 10 Mătuşile -Anastasia Negreanu – Liceul de artă „Sabin Drăgoi” – cls. 8-a Carmina Chila – C.N. Preparandia „Dimitrie Ţichindeal” – cls. 8-a, Denisa Tătar – Ş.G. Gen. 5 – cls. 8-a Ioana Negreanu- Liceul de artă „Sabin Drăgoi” – cls. 6-a Bunicul -David Dumbravă – cls.8-a Domnul Hăşmaş -Siluan Krausz – Liceul german „A.M. Guttenbrunn” – cls.9-a Doamna Hăşmaş -Nadia Ştefan – C.N.Preparandia „Dimitrie Ţichindeal” – cls.12-a Măriuca -Anastasia Silvăşan -Ş.G. Gen. 5 – cls. 6-a Doamna Făgăraş -Larisa Farcaş – C.N. „Moise Nicoară” cls. 10-a Ionică -Andrei DărăbanC.N. „Moise Nicoară” cls. 9-a Doamna Şureanu -Rebeca Farcaş -C.N. „Moise Nicoară” cls. 10-a Ionuţ -Andrei PopescuC.N. „Moise Nicoară” cls. 9-a Ionel -Alexandru Tomuţa – C.N. „Vasile Goldiş” – cls. 7-a Piesa „Alegerea” este creaţia talentatei Anamaria Jitea, sufletul trupei de teatru, după cum al multor acţiuni de tineret în Arad. La piesa de teatru „Alegerea”, inspirată exclusiv din întâmplări reale din viaţa adolescentului secolului al XXI-lea, s-au pus câteva întrebări esenţiale: Oare atunci când iei deciziile de zi cu zi eşti chiar tu cel ce faci alegerea sau alegerea o face, de fapt, altcineva? Poate prietenul tău? Prietenii? Poate Îngerul? Ori cel rău? Poate …publicul…? Fiecare om a luat decizii importante, la un moment dat, în propria sa viaţă. Dar cum ar fi dacă ar putea alege, chiar spectatorul? Dar dacă viaţa personajului de pe scenă (sau din viaţă?) depinde de alegerea lui? De alegerea celuilat? Spectatorul poate ruina sau poate salva…şi asta îl face să nu mai fie doar un simplu spectator… Citiți în continuare

Volum omagial dedicat istoricului și preotului cărturar dr. Pavel Vesa

La împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a părintelui dr. Pavel Vesa, istoricul eparhiei Aradului, a apărut volumul omagial: Preot Dr. Pavel Vesa(1955-2013) – Istorie și teologie, avându-i ca autori pe domnișoara Gabriela Adina Marco și profesorul Paul Krizner, doi dintre discipolii  păritelui.

Lansarea cărții a avut loc la Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva din incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență din Arad, astfel că ziua de 27 decembrie a fost un prilej de aducere aminte a personalității părintelui Pavel Vesa. Moderator și gazdă a acestui eveniment cultural a fost părintele Ciprian Vasile Cucu, capelan al acestei bisericuțe dar și delegat din partea Arhiepiscopiei Aradului la acest eveniment. Moderatori au fost diac.conf. dr. Caius Cuțaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, care a vorbit despre istoricul Pavel Vesa, istoric recunoscut nu doar în părțile noastre de țară ci și peste hotare. Domnul dr. Doru Sinaci a prezentat volumul omagial: ,,care vine ca o recunoștință a celor doi autori și în același timp ca o recunoștință a noastră a tuturor care l-am cunoscut pe părintele”. ,,Iată, trecerea în eternitate a lui Pavel Vesa lasă un gol, deocamdată de neacoperit” spunea dr. Doru Sinaci. Este adevărat, pierderea mare constă și în subiectele din agenda lui, ce au rămas, astfel doar titluri, probleme nerezolvate, din domeniile în care a excelat. Citiți în continuare

A treia zi de Crăciun la Catedrala Veche din Arad

In a treia zi de Crăciun, când se face pomenirea Sfântului Arhidiacon Ștefan, credincioșii parohiei Arad-Centru, au avut bucuria de-al avea in mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoți si diaconi.
In cuvântul de învățătura ,,Vremea roadelor”, chiriarhul, la încheierea Anului omagial euharistic si totodată comemorativ pentru martirii brâncoveni, potrivit citirilor zilei (Fp. Ap. 6-7; Mt. 21), îndeamnă încă odată la perseverarea în comuniunea de jertfă a Bisericii spre dobândirea împărăției cerești; cugetând la iubirea de oameni a lui Dumnezeu, care cere și răspunsul acestora, prin practicarea virtuților spre o continuă ridicare din alunecarea de care vorbește Sfânta Scriptură dând și certitudine mantuirii, a spus chiriarhul.
La momentul rânduit a hirotonit intru diacon pe tânărul teolog Iulian Ivănuț.

Protos. Iustin Popovici Citiți în continuare