Cerc pastoral-misionar în Parohia Târnova

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, preoţii din Cercul pastoral-misionar Târnova, coordonaţi de părintele Teodor Păiuşan, s-au întâlnit duminică, 09 noiembrie 2014, în Parohia Târnova din Protopopiatul Ineu. Începând cu ora 15.00, în Biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Soborul de 12 preoţi slujitori, sub protia Părintelui Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului şi delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu, alături de părintele Adrian Zaha, protopopul Ineului şi preot paroh Teodor Păiuşan, au săvârşit Taina Sfântului Maslu.

Cuvântul de învăţătură a aparţinut părintelui consilier care a vorbit celor prezenţi despre efectele tămăduitoare ale Tainei Sfântului Maslu şi a prezentat câteva minuni de tămăduire săvârşite de Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina, pomenit în această zi. Părintele paroh a mulţumit părintelui Iustin Popovici şi tuturor preoţilor şi credincioşilor pentru participare.

Cercul pastoral-misionar Târnova este format din preoţii slujitori în parohiile Târnova, Chier, Agrişu Mare, Arăneag, Drauţ, Dud, Tauţ, Iercoşeni, Nadăş, Şilindia, Minişel, Camna.

Biserica Parohiei Târnova cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” datează din anul 1869, şi este păstorită cu multă vrednicie de părintele Teodor Păiuşan, din anul 1979.

 

În cadrul agapei oferite de preotul paroh şi credincioşii parohiei, au fost dezbătute mai multe probleme organizatorice, privind o mai intensă desfăşurare a următoarelor cercuri misionare.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 22:06)

Cerc misionar în parohia Zimbru, filia Valea Mare

În data de 09.11.2014, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit la Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din parohia  Zimbru, filia Valea mare, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din filia Valea Mare.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1.Condiţiile principale pentru primirea Sfintei Împărtăşanii; 2.Cinstirea Sfinţilor – temeiuri biblice.3.Îngrijirea cimitirelor. Temele au fost tratate şi prezentate de părintele Petruţ Simion de la parohia Gura Văii.

 

În tema prezentată, părintele Petruţ a subliniat importanţa Sfintei Împărtăşanii în viaţa credinciosului,  care-l face să vieze în Hristos, arătând pregătirea pe care cel care se împărtăşeşte trebuie să o facă, pentru ca astfel să poată primi cu vrednicie Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului Iisus Hristos.De asemeni plecând de la Sfinţii Martiri Brâncoveni, pentru care credinţa şi Ţara au fost mai presus decât însăşi viaţa, părintele a prezentat temeiuri biblice cu privire la cinstirea Sfinţilor, făcând referire la faptul că Sfinţii pe de o parte sunt pururea rugători pentru noi şi pentru lumea în care trăim, iar pe de altă parte se constituie în modele de trăire şi Sfinţenie.

După susţinerea temelor au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi.La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Luşca Ciprian a mulţumit tuturor pentru participare.Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 22:08)

Cerc pastoral misionar la Șiria Soborul Sfinţilor Arhanghelii Mihail şi Gavriil-Sărbătoarea şirienilor

Duminică 9.11.2014 a fost o zi de toamnă târzie dezmierdată de astru ceresc cu razele sale binefecătoare pentru întreaga natura dar şi pentru credincioşii din comunitatea Şiria, care au trăit clipe de înălţare sufletească, întrucât şi-au cinstit ocrotitorii pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, duhuri slujitoare ale Lui Dumnezeu, simboluri ale dreptăţii şi iubirii.

În sunet de clopot şi de toacă după Sfânta Liturghie credincioşii împreună cu preoţii slujitori Poneavă Teodor, Pavel Savu şi Botezatu Iulian au făcut înconjorul Bisericii iar Adrian şi Daniela Ciurdariu au purtat în chip simbolic colacul, care semnifică jertfa adusă ca recunoaştere şi cinste pentru ocrotitorii Bisericii dar şi ca simbol al unităţii în rugăciune a tuturor credincioşilor. La finalul acestei procesiuni credincioşii au intrat în Sfânta Biserică unde preoţii slujitori au sfinţit colacul iar preotul Botezatu Iulian a tăiat colacul în numele Sfintei Treimi şi a oferit simbolic o bucată din colac naşilor Bisericii, familiei Ciurdariu iar o altă bucată familiei Vonica, care va duce mai departe această frumoasă tradiţie de hram.  La ora 16 a fost oficiată

Taina Sfântului Maslu de obşte de către un sobor ales de preoţi din cadrul Cercului pastoral misionar Şiria:  Dărău Petru şi Doca Leon de la parohia Pâncota, Mercea Nelu de la Măderat, Radeş Mihai de la Mîsca, Petrişor Gheorghe de la Galşa, preotul pensionar Poneavă Teodor, Pavel Savu şi Iulian Botezatu de Şiria,  Jula Petru de la Cuvin, Ciorogariu Mircea de la Ghioroc, protosinghelul Teoctist Bălana de la Mănăstirea Feredeu, având în frunte pe părintele consilier economic Blaj Mihai, care a rostit şi un cuvânt de învăţătură unde a făcut referiri la familia creştină și provocările vremii.

 

După oficierea Tainei Sfântului Maslu s-a costituit Cercul pastoral misionar.  Tema cu titlul ”Sfinții Brâncoveni în conștiința și spiritualitatea românească, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul lor” a fost susțiunută de către preotul Pavel Savu de la parohia Șiria. Referentul a evidențiat că în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu s-au tipărit numeroase cărți românești, grecești și slavone și chiar arabe și s-a creat în arhitectură un stil aparte caracteristic numit stilul brâncovenesc, prezent nu doar în locașurile de cult ci și în domeniul laic, cum ar fi palatul de la Mogoșoaia și Potlogi. Ziua s-a încheiat cu agapa creștină la care au participat toți cei prezenți.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 22:12)

Cerc pastoral – misionar nr. 5, Vinga

Preoţii din Cercul pastoral – misionar nr. 5, Vinga, coordonat de părintele Horia Ştefan de la parohia Secusigiu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, s-au întâlnit de sărbătoarea  Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril în parohia Felnac, protopopiatul Arad.

Bucuria credincioşilor a fost una deosebită  având în vedere şi sărbătorirea hramului bisericii. S-a săvârsit slujba vecerniei urmată de tăierea colacului, o tradiţie a locului săvârşită în fiecare an.  Părintele paroh, Petrică Ungur a adresat cuvinte de mulţumire naşilor rugii: Nicolae Selegean cu familia, acesta fiind şi primarul localităţii, exprimându-şi bucuria de a-i avea ca naşi ai bisericii pentru următorul an, mulţumindu-le totodată naşilor precedenţi. După aceste mulţumiri părintele paroh a prezentat un referat cu tema intitulată ,,Cultul Îngerilor în Biserica Ortodoxă” subliniind importanţa lor în viaţa fiecăruia dintre noi. Ei fiind mijlocitori între Dumnezeu şi oameni dar şi împreună rugători cu noi către Dumnezeu.  Încă din epoca apostolică biserica a învăţat că îngerilor le datorăm un cult de venerare asemenea sfinţilor, de asemenea le-au fost alcătuite rugăciuni, acatiste, imne speciale, având fiecare zi de luni din saptămână închinată îngerilor precum şi soborul sau adunarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril la data de 8 noiembrie.

 

Ocrotitori ai creştinilor, îngerii participă în mod nevăzut la Sfânta Liturghie iar noi în duhul rugăciunii ”…care pe heruvimi cu taină închipuim…” pătrunşi de credinţă  şi de evlavie să alungăm gândul lumesc şi cu chip îngeresc să stăm cu credinţă vie şi cu dragoste să cântăm lui Dumnezeu împreună cu îngerii: ,,Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin este cerul şi pământul de mărirea Ta”.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 22:09)

Hramul Mănăstirii ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Roşia

Şi în acest an, de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, numeroşi credincioşi din toate părţile Aradului şi-au îndreptat paşii spre Mănăstirea arădeană Roşia, pentru a-i sărbătorii pe ocrotitori. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoţi din vecinătate. În cuvântul de învăţătură părintele consilier a transmis obştii sfintei mănăstiri condusă de maica stareţă Haritina Cârdei, cuvântul de binecuvântare din partea ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului şi a vorbit pelerinilor prezenţi despre învăţătura Bisericii referitoare la Sfinţii Îngeri.

Așezământul este ridicat în mijlocul satului Roșia. Credincioșii satului și ai așezărilor din jur au dorit și au cerut să se înființeze o mănăstire în Roșia, întrucât pe valea Crișului Alb nu exista niciun așezământ monahal. Schitul a fost populat în noiembrie 1995, nucleul obștii fiind format din maicile Haritina Cârdei și Elefteria Gudea, de la Mănăstirea Timișeni, județul Timiș. La început, obștea a viețuit în fosta casă parohială.

În prezent, maicile au reușit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mănăstirii se află într-un amplu proces de înfrumusețare, mai ales prin pictura bisericească care în acest an a fost finalizată.

 

În după-amiaza zilei de prăznuire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, la invitația credincioșilor din Parohia Paulian, filia Berindia, și a preotului paroh Traian Pui, părintele Iustin Popovici a săvârşit, împreună cu preoţii din cadrul cercului misionar-pastoral nr. 2, Buteni, slujba Vecerniei. Referatul despre Sfinţii Martiri Brâncoveni a fost prezentat de preotul Gheorghe-Cristian Pop de la Parohia Revetiş.

La sfârșit, părintele consilier a felicitat pe părintele Gheorghe-Cristian Pop pentru referatul susţinut. Părintele Alexandru Botea, protopop al Sebişului, a salutat prezenţa Părintelui Iustin Popovici la această întrunire a cercului misionar-pastoral Buteni.Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frățească pregătită de credincioși, la care au continuat discuțiile pe marginea temei programate în cadrul cercului pastoral-misionar.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 21:58)

A 5-a ediție a Simpozionului internațional Cercetare și educație în era inovării la Arad

În zilele de 6 și 7 octombrie 2014, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad s-au desfășurat lucrările simpozionului internaționalCercetare și educație în era inovării. Organizat din doi în doi ani, acesta a ajuns acum la cea de-a 5-a ediție. În deschiderea festivă, la invitația doamnei Prof. Dr. Lizica Mihuț, Președintele Consiliului Academic, Pcuv. Arhim. Conf. Dr. Teofan Mada, vicarul Arhiepiscopiei Aradului, a adresat plenului un cuvânt de felicitare și apreciere pentru organizarea acestui simpozion. Tot aici a fost lansat și volumul Studii de Filologie și Teologiei, care reunește referatele studenților de la școala doctorală pe cele două domenii.

Facultatea de Teologie, ca parte a acestei instituții academice, a contribuit și ea, printr-o secțiune aparte, la lucrările acestei manifestări. Pusă sub genericul Specificul culturii teologice academice. Exigențe și perspective, aceasta a reunit o serie de trei sesiuni de prezentare și dezbateri ale cercetărilor întreprinse de cadrele didactice și de doctoranzii Facultății.

Deoarece în această perioadă, părintele decan, PC Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan a fost nevoit să participe la o altă importantă întâlnire academică la Viena, ca reprezentant al Patriarhiei Române, în calitate de gazdă s-a aflat PC. Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus, Directorul de Departament. Acesta ne-a declarat: „În seria manifestărilor academice de anul acesta, organizate de către Facultatea noastră, înscriem acum și acest Simpozion, în care colegii noștri, cadrele diactice, cât și doctoranzii au oportunitatea de a-și prezenta referatele pregătite. Pe acestă cale mulțumim PC Diac. Lect. Dr. Caius Cuțaru pentru implicarea sa în organizarea acestui demers academic”.

 

În sesiunile de prezentare au conferențiat: Rev. Ph. D. Constantin Rus, Divorce in 4th Cetury according to Civil Law and in the Holy Canons of Saint Basil the Great; Archim. Ph. D. Teofan Mada, Theology of Martyrdom; Rev. Ph. D. Adrian Murg, Liturgical Elements in the Revelation of Saint John the Theologian; Rev. Ph. D. Vasile Vlad, The Theological Teaching between tradition and Secularisation; Rev. Ph. D. Ioan Tulcan, The Eucharist – Sacrament of the Church Unity; Rev. Ph. D. Cristinel Ioja, Eschatology and History in the Thinking of the Russian Theologians of the 20 thCentury; Rev. Ph. D. Lucian Farcaşiu, The Relation between the Mistery of Confession and Eucharist. A Liturgical and Pastoral Approach; Deac. Ph. D. Caius Cuțaru, A Great Father of the Church in Dialog with Islam: Saint John of Damascus; Ph. D. Mircea Buta, Ecclesial Music – Doxological Structure with an Eucharistic purpose; Rev. Ph. D. Teodor Baba, Religious, moral and social principles in the Mosaic Decalogue; Rev. Ph. D. Filip Albu, An Homiletical Approach to the Pastoral Letters of the Metropolitan  Nicolae Corneanu; Rev. Ph. D. Ştefan Negreanu, Saint Patrik – Father of the Irish Christianity; Rev. Ph. D. Gabriel Basa, Some Aspects from the Life of the Romanians from the South of the Danube; Rev. Assist. Ph. D. Ioan Lazăr, Orthodox Eschatology in the Thinking of Father Ilarion V. Felea. Acestea au fost urmate de interesante dezbateri, lucrările tuturor urmând a fi publicate în volume speciale.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 22:15)

Cerc pastoral-misionar în parohia Mișca

Parohia Mișca din protopopiatul Arad a găzduit duminică 02.10.2014 întrunirea preoților din cercul pastoral-misionar Chișineu-Criș condus de preot Daniel-Mirel Dumitru.

Întrunirea a debutat la ora 1700 prin oficierea Tainei Sfântului Maslu, săvârsită de 15 preoți, în frunte cu Prea Cucernicul Părinte Flavius Petcuț, protopopul Aradului.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele protopop, fiind temeluit pe Evanghelia zilei, Pilda bogatului nemilostiv. Părintele protopop a arătat în cuvântul său cât de mare este virtutea milosteniei, aceasta fiind un mijloc prin care ne putem apropia mai mult de Dumnezeu și cre ne este de mare folos pentru obținerea mântuirii. Totodata părintele a subliniat și legătura dintre această pildă și Taina Sfântului Maslu, arătând că în această Sfântă Taină noi cerem mila sau milostivirea lui Dumnezeu, numindu-L pe El Milostiv, așa cum cântăm în canonul Sfântului Maslu. Pentru ca să ne învrednicim a dobândi mila lui Dumnezeu, trebuie să ne arătăm și noi milostivi față de semenii noștri aflați în nevoie, a concluzionat părintele protopop.

 

În continuare, preotul paroh Gheorghe Câmpan a susținut referatul cu tema: „Împărtășanie deasă sau rară? În ce condiții?”, subliniind condițiile principale pe care trebuie să le împlinească creștnul pentru a se putea împărtăși cu vrednicie cu Trupul și Sângele Domnului, ritmul împărtășirii fiind dat tocmai de acestă pregătire, de dorința curate a creștinului, de starea lui de părere de rău pentru păcatele săvârșite și de dezlegarea primită de la duhovnic.

Seara duhovnicească s-a încheiat cu o agapă frățească.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 22:25)

Cerc pastoral-misionar în parohia Pilu

Parohia Pilu din protopopiatul Arad a găzduit duminică 09.11.2014 întrunirea preoților din cercul pastoral-misionar Chișineu-Criș condus de preot Daniel-Mirel Dumitru.

Întrunirea a debutat la ora 1700 prin oficierea Tainei Sfântului Maslu, săvârsită de 10 preoți.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Daniel-Mirel Dumitru din parohia Chișineu-Criș I, fiind temeluit pe Evanghelia zilei, Învierea fiicei lui Iair, vorbind despre puterea de vindecare izvorâtă din Hristos Dumnezeu, care a tămăduit-o pe femeia cu scurgere de sânge și a înviat-o pe fiica lui Iair. Aceeași putere dumnezeiască, a arătat părintele, o invocăm și în Taina Sfântului Maslu, în care cerem vindecarea noastră sufletească și trupească.

Referatul a fost susținut de preotul paroh Traian Moțiu, cu tema ”Constantin Brâncoveanu – ctitor de artă și cultură veche românească; preocupări în domeniul asistenței sociale”

Seara duhovnicească s-a încheiat cu o agapă frățească.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 22:07)

Un nou număr al revistei ,,Biserica şi Şcoala”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a apărut publicaţia religioasă „Biserica şi Şcoala“, anul XCIV (94),  nr. 10/octombrie 2014, care cuprinde 8 pagini. Din paginile revistei precizăm următoarele titluri: ,,Sfânta Euharistie – reconsiderarea importanţei ei în viaţa duhovnicească”, pr. Sorin-Ioan Ilota; ,,Răspunsuri la întrebările unui tânăr despre Biserică şi duhovnic”, Pr. Dr. Ştefan Negreanu; ,,20 de ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic Ortodox din Arad”, pr.prof. Pompiliu Gavra; ,,Condiţiile principale pentru primirea Sfintei Împărtăşanii”, pr. Florin Borca; ,,Doctrina euharistică a Sfântului Chiril al Ierusalimului”, student Gaşpar Florin; ,,Ortodoxia Ardeleană – Leagănul mărturisirii şi unităţii românilor transilvăneni”, dl. Ciprian Tripa; Lansarea proiectului ,,Alege Şcoala” în Arhiepiscopia Aradului.

Pe ultimele pagini ale revistei, la rubrica „Actualitatea eparhială”, sunt menţionate evenimente mai importante din viaţa bisericească arădeană, precum şi itinerarul pastoral al Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

Revista poate fi cumpărată de la pangarul Catedralei arhiepiscopale şi de la celelalte biserici şi mănăstiri din eparhie.

Ultima actualizare (Joi, 13 Noiembrie 2014 18:21)