Colocviu de promovare a patrimoniului cultural religios arădean

În cadrul programului manifestărilor culturale dedicate ,,Zilelor Aradului” , eveniment care se desfăşoară în fiecare an în municipiul Arad în perioada 17- 26 august, la Centrul Cultural-  Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Ortodoxe Arad- Bujac, s-a desfăşurat, joi, 23 august 2012, colocviul cu tema; ,,Valorificarea patrimoniului cultural- religios al municipiului Arad. Promovarea patrimoniului cultural construit”. La întrunirea organizată şi moderată de către primarul municipiului, Dl. ing. Gheorghe Falcă, a luat parte Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, conducători ai unităţilor de cult ale confesiunilor religioase din municipiul Arad. Partea documentară a temei a fost prezentată de către Serviciile Cultural şi Urbanism ale Primăriei Arad. În partea a doua a colocviului, în cadrul unui dialog constructiv cu edilul municipiului şi reprezentanţi ai Consiliului Local, s-au analizat aspecte specifice legate de promovarea patrimoniului cultelor religioase şi s-au identificat modalităţi de colaborare în acţiunea de conservare şi punere în valoare, prin ghiduri, itinerarii turistice şi susţinere financiară, a monumentelor istorice cu caracter religios de pe raza municipiului Arad, proprietate a cultelor. De asemenea au fost semnalate şi analizate aspecte cu care se confruntă unităţile de cult, legate de întreţinerea cimitirelor, a monumentelor funerare din cimitire, ele însele valori patrimoniale cu însemnătate istorică şi cultural- spirituală, alte probleme ale cultelor.

În alocuţiunea prezentată în cadrul acestei întruniri, Înalt Preasfinţitul Timotei a salutat reprezentanţii tuturor cultelor religioase, evidenţiind importanţa climatului ecumenic existent dintotdeauna în municipiul Arad şi pe care Biserica noastră îl promovează, la nivel central şi local, care contribuie direct şi indirect la progresul spiritual, cultural şi social al oraşului. Arhiepiscopia Aradului, deţinătoare a unor obiective eclesiastice cu valoare monumentală şi patrimonială de interes naţional şi local, emblematice pentru municipiul Arad, începând cu catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”, continuând cu Centrul Eparhial, Vechea Catedrală, Complexul monastic Arad-Gai şi altele, a fost în mod constant interesată de colaborarea cu administraţia municipală în acţiunea de restaurare, conservare şi promovare a acestor edificii.  De asemenea, Înalt Preasfinţia Sa a lăudat acţiunea pozitivă a municipalităţii,  de a întroduce acest colocviu cu reprezentanţii tuturor unităţilor de cult, în cadrul manifestărilor festive organizate în cadrul ,, Zilelor Aradului”, fapt care reprezintă o confirmare şi o recunoaştere a contribuţiei acestora la propăşirea urbei arădene.

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XI-A DUPĂ RUSALII

În Duminica a XI-a după Rusalii credincioşii parohiei Tălagiu, protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului au avut bucuria de a-l avea ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului care, la invitaţia preotului paroh Cristian Bacoş şi a organelor parohiale, a efectuat aici o vizită canonică penru a binecuvânta lucrările de reparaţii interioare şi exterioare ce s-au efectuat la la biserica parohială cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi pentru a sfinţi noul iconostas. Înalt Preasfinţia Sa a fost întâmpinat la sosire de către protopopul locului, părintele Beni Ioja şi de primarul comunei, Viorel Groza, în prezenţa tuturor locuitorilor parohiei, îmbrăcaţi în frumoase costume populare. În fruntea unui ales sobor de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit biserica, apoi a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia  a adresat celor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură despre conştiinţa datoriei, despre raportul dintre datoriile materiale şi cele spirituale, axat pe cuvintele din Apostolul zilei (I Corinteni 9) şi pe cele ale pericopei evanghelice (Matei 18), parabola celor doi datornici. ,,Conceptul are o largă cuprindere legată de ţinuta morală a creştinului dar cu implicaţiile teologice ale răspunderii omului faţă de întreaga creaţie, o atenţie deosebită concentrându-se asupra modelului dat de Rugăciunea Domnească, anume iertarea divină”, a subliniat ÎPS Sa.

La incheierea Sfintei Liturghii preotul paroh a fost hirotesit întru iconom iar preotul Dănuţ-Voicu Dan de la parohia Dumbrava, întru sachelar. O agapă frăţească a încheiat praznicul sfinţirii bisericii parohiale din Tălagiu. Parohia este atestată documentar in anul 1730, primul preot fiind Arsenie Hărduț, urmându-i la păstorirea credincioșilor mulți descendenţi ai familiei. Vizite pastorale ale Întâistătătorilor eparhiei au mai fost consemnate aici: a episcopului Andrei Magieru, la 30 octombrie 1937 și a episcopuluiTeoctist Arăpașu, viitorul Patriarh , la 28 mai 1967.

În continuarea itinerarului pastoral, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vizitat filia Budeşti a parohiei Dumbrava, acelaşi protopopiat, unde a săvârşit slujba Vecerniei, în prezenţa enoriaşilor, cărora le-a adresat un părintesc cuvânt de învăţătură despre însemnătatea respectului faţă de tradiţia bisericească locală, prin strădania de a îngriji şi conserva sfintele locaşuri înălţate de către înaintaşi, cu referire specială la cele trei altare ale parohiei: biserica veche, cea nouă şi capela amenajată în incinta şcolii.

La reîntoarcerea la reşedinţa eparhială chiriarhul a vizitat filia Aciuţa şi parohia Pleşcuţa, acelaşi protopopiat, fiind întâmpinat de preotul paroh Simion Păiuşan şi de credincioşii de aici, care şi-au arătat în modul cel mai sincer ataşamentul faţă de Chiriarh, Acesta le-a adresat un părintesc cuvânt de învăţătură în contextul citirilor zilei, şi al tematicii anului bisericesc, Taina Sfântului Maslu şi îngrijiriea bolnavilor, ca  datorie creştină faţă de aproapele. În filia Aciuţa IPS Timotei a săvârşit o slujbă de pomenire pentru preotul Ioan Şerb, fost dirijor al Corului ,,Armonia” al catedralei vechi din Arad, înmormântat aici.

 

Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului a participat la hramul bisericii din Arad- Subcetate

La 16 august 2012, ziua Sfinţilor Martiri Brâncoveni credincioșii din parohia Arad- Subcetate,  protopopiatul Arad, și-au sărbătorit hramul bisericii cu bucuria de a-l avea ca oaspete pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfințitul Timotei care a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi. Chiriarhul a fost întâmpinat de preotul paroh Radomir Stoica și de credincioșii prezenți cu sentimente de fiiască dragoste.

În cuvântul de învătătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre Sfinţii Martiri Brâncoveni, ocrotitorii bisericii, evidenţiind personalitatea covârşitoare a voievodului Constantin Brâncoveanu, mare ctitor de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt si faptă al Ortodoxiei din cele trei provincii româneşti, cu osebire  din Transilvania, exemplu proeminent în istoria neamului romanesc. Prin moartea sa şi a fiilor săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi a sfetnicului Ianache, cu adevarat mucenicească, aceştia au oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru neamul lor şi pentru credinţa creştină. Martiriul  lor a impresionat profund pe contemporani, chiar şi pe necreştini, după cum consemnează izvoarele istorice ale vremii şi a avut un larg ecou în sufletul poporului român, care i-a plâns în cântece şi balade populare. Sfânta noastră Biserică i-a canonizat, la 20 iunie 1992, făcându-le pomenire în ziua de 16 august. Înaltpreasfinţia Sa a lăudat buna iniţiativă a preotului şi enoriaşilor de a aşeza biserica lor sub ocrotirea sfinţilor  martiri Brâncoveni.

În numele tuturor celor prezenţi, părintele paroh a mulţumit Înaltului ierarh pentru prezenţă.

Parohia ortodoxă română Sfinţii Martiri Brâncoveni din cartierul arădean Subcetate s-a înfiinţat în anul 2004, părintele Radomir Stoica, la vremea aceea duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Arad, fiind numit preot paroh. În primii ani s-a slujit Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe într-un paraclis improvizat, iar în primăvara anului 2010, prin osteneala enoriaşilor şi a altor credincioşi, s-a început construirea noului lăcaş de cult, o biserică de lemn, finalizată în acelaşi an şi sfinţită de hram, de către ÎPS Timotei. În perspectivă parohia preconizează construirea unui nou lăcaş de cult, mai încăpător, în apropierea actualei biserici, existând deja un proiect în curs de finalizare.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost prăznuită în Arhiepisopia Aradului într-o atmosferă de aleasă spiritualitate, multe dintre locaşurile de cult din cuprinsul eparhiei purtând hramul praznicului.

În sfintele mănăstiri şi schituri şi la catedrala Sfânta Treime, sfintele slujbe s-au desfăşurat încă din ajun şi până târziu în noapte pentru miile de pelerini sosiţi din diferite părţi.

Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat în ajunul sărbătorii, dupa obiceiul îndătinat, Vecernia cu Priveghere la străvechea mănăstire Hodoş-Bodrog, oază de spiritualitate a Banatului şi Câmpiei Arădene, în cadrul căreia a rostit un părintesc cuvânt de învăţătură despre Maica Domnului şi Sfânta Cruce în tradiţia mănăstirii, motivând liturgic şi doctrinar practica străveche a Drumului Crucii, care se săvârşeşte în ajunul praznicului la Mănăstirea Bodrog şi la care ierarhul a luat parte, ca în fiecare an. În noapte, ÎPS Timotei a slujit Utrenia, urmată de Prohodul Maicii Domnului la Mănăstirea Arad-Gai, rostind şi aici un cuvânt de învăţătură despre imnografia Utreniei praznicului şi despre Prohodul Maicii Domnului.

În ziua praznicului, ÎPS Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Hodoş-Bodrog înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi. În cadrul slujbei a fost hirotonit întru diacon Vlad Oneţiu, cântăreţ bisericesc la parohia Arad-Micalaca Veche II. În cuvântul de învăţătură, chiriarhul a vorbit despre icoana Adormirii Maicii Domnului, mijlocitoare de învăţătură creştină şi har sfinţitor. După binecuvântarea şi participarea la agapa oferită în trapeza mănăstirii, ÎPS Timotei, ca în fiecare an la acest praznic, a efectuat, la invitaţia preotului paroh Liviu Pamfiloiu şi a credincioşilor, o vizită canonică în parohia Firiteaz, protopopiatul Arad, unde, cu prilejul hramului a sfinţit noua catapeteasmă a bisericii parohiale, vorbind celor prezenţi depre locul icoanei Maicii Domnului pe iconostasul bisericii. Pentru strădania depusă, preotul paroh a fost răsplătit cu distincţia de iconom.

În seara praznicului ÎPS Timotei a fost oaspetele preoţilor şi credincioşilor prezenţi în biserica monument istoric a parohiei Lipova, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ierarhul a participat la slujba Sfântului Maslu si a paraclisului Maicii Domnului, rostind un părintesc cuvânt de învăţătură despre acatistele şi paraclisele Maicii Domnului.

 

Prăznuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Luni, 13 august 2012, Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, şi-a prăznuit hramul de vară,  prilejuit de sărbătoarea Aducerii moaştelor Cuviosului Maxim Mărturisitorul. Sfântul Maxim, alături de Sf. M. Mc. Mina, sunt ocrotitorii duhovniceşti ai locaşului de cult din incinta aşezământului teologic arădean.

Prăznuirea Cuviosului Maxim a început duminică seara, prin săvârşirea Vecerniei cu Litie, continuând a doua zi, prin săvârşirea slujbei Utreniei şi a Dumnezeieştii Liturghii, la care slujit Întâistătătorul Eparhiei arădene, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu alături de părinţii profesori şi alţi preoţi, foşti absolvenţi ai facultăţii.

 

În cuvântul său de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa, a subliniat că în anul acesta se împlinesc 1350 de ani de la săvârşirea pământească a Cuviosului Maxim și a arătat, în contextul vieții și învățăturii sfântului, importanța supunerii voinței creștinului voinței lui Dumnezeu, mai ales în răstimp de post și de rugăciune, prin călăuzirea dreaptă a gândurilor și simțămintelor. Referindu-se la perioada liturgică a Postului Maicii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a arătat, că „dacă nu avem o gândire precisă, curată şi înălţătoare despre Maica Domnului, nu putem spune că cinstim Persoana Mântuitorului, Dumnezeu – Om în totalitate, cu adevărat”, ca Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit.

La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, Părintele lect.dr.Ştefan Negreanu a adresat un cuvânt de mulţumire Întâistătătorului, pentru dragostea şi bunăvoinţa pe care o arată de fiecare dată Paraclisului Facultăţii, studenţilor şi credincioşilor care vin să se roage aici.

Ultima actualizare (Vineri, 17 August 2012 23:08)

Praznicul Schimbării la Faţă la Mănăstira Hodoş-Bodrog

Pentru obştea Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi pentru pelerinii care şi-au îndreptat paşii spre această oază de cultură şi trăire ortodoxă din câmpia arădeană, praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului s-a constituit într-un moment de aleasă bucurie duhovnicescă.  Bucuria a fost sporită de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului care, împreună cu un numeros sobor de preoţi din obştea mănăstirii şi parohiile învecinate, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al sfintei mănăstiri.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, având ca temă însemnătatea spirituală a pelerinajului, Înalt Preasfinţitul Timotei a arătat că, în orice perioadă a anului şi în funcţie de zilele de sărbătoare şi hramuri, dar mai ales în luna finală a anului bisericesc, legate de praznicele împărăteşti ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor, întrucât se raportă cu precădere la veşnicie, călătoriile sfinte, într-un fel dincolo de timp şi de spaţiu, rămân  în amintire continuă şi aduc din locurile vizitate în perimetrul în care se desfăşoară realităţile personale, modele de pe diferite planuri ale vieţii, ducând totodată spre ţinta urmărită trăiri din cadrul propriu. ,,Aşa se întâmplă că găsim la noi biserici asemănătoare cu cele din locurile de pelerinaj, sau regăsim acolo stiluri bisericeşti obişnuite la noi. Se explică aceasta şi prin sfinţii români care au trăit la locurile sfinte sau au ridicat acolo biserici româneşti. Cei care au trăit, de pildă, în Sfântul Munte Athos, au înrâurit în veacurile trecute viaţa bisericească de la noi. S-a căutat mereu o schimbare şi o înnoire a vieţii bisericeşti şi s-a găsit mereu imboldul urmării căii spre Dumnezeu, cum însuşi praznicul îl actualizează cu mult folos duhovnicesc”, a subliniat ÎPS Timotei.

Potrivit tradiţiei, după cum s-a amintit în cuvântul de învăţătură, la această sărbătoare se organizau la Bodrog pelerinaje de către credincioşii din împrejurimi dornici de a se împărtăşi din darurile dumnezeieşti şi din binecuvântările Maicii Domnului. Pelerinajul la Mănăstirea Hodoş-Bodrog s-a păstrat din vremurile în care mănăstirea era printre puţinele vetre de spiritualitate de pe aceste meleaguri.

În cadrul ecteniei pentru ce adormiţi a fost pomenit vrednicul de amintire episcopul dr. Visarion Aştileanu (1973-1984), trecut la Domnul în urmă cu 28 de ani.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, după ce s-a sfinţit rodul de viţă de vie şi alte poame, precuviosul părinte arhimandrit Nestor Iovan stareţul mănăstirii a mulţumit Înalpreasfinţitului Părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la acest praznic.

 

 

Slujiri arhiereşti la Hodiş şi Iercoşeni

În Duminica a IX-a după Rusalii, la invitaţia preotului paroh Marian Florin Oarcea şi a credincioşilor, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost efectuat o vizită canonică în filia Hodiș, parohia Iercoșeni din protopopiatul Ineu. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat și sfințit lucrările efectuate la troița așezată la intrarea în sat și a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţia Sa a vizitat biserica de lemn, monument istoric, din parohia Iercoșeni, unde a săvârşit slujba Vecerniei.

În cuvântările rostite în cele trei locuri chiriarhul s-a referit la citirile zilei( Matei 14 şi I Cor.3), explicând între altele simbolul corabiei prin Biserică, atât ca instituţie, cât şi ca sfânt locaş, mai ales că sfântul Pavel, în pericopa apostolică arată că toţi creştinii sunt zidirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, temelia fiind Însuşi Mântuitorul.

În înţelesul corabiei ca şi mijloc de călătorie pe marea vieţii, adică a încercărilor de tot felul, spre limanul mântuirii, cum subliniază şi o cântare bisericească din slijba prohodirii, credincioşii găsesc călăuză pe Domnul Însuşi, mijlocind pentru ei Maica Domnului, numită de către poetul nostru naţional ,, Luceafărul mărilor”, apoi sfinţii între care pomenim astăzi pe unul dintre români şi anume ,, Ioan Iacob”. Ajunul sărbătorii ,,Scimbarea la Faţă” a Domnului în vremea postului Adormirii Maicii Domnului, care începe sub semnul Sfintei Cruci, slujirea sfântă într-un monument istoric şi sfinţirea unei cruci pe hotar, dau prilej să adâncim cugetarea moartă, îndemnând la rugăciune către Domnul, să vină în ajutorul nostru, aşa cum a venit în al  celor ce L-au urmat. În acest cadru ierarhul a arătat că rugăciunile ce s-au rostit la vreme de neploare, potrivit îndrumărilor sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au refrerit tocmai la umblarea pe mare a Mântuitorului, moment căruia i s-a consacrat duminica de astăzi.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Timotei a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Marian Florin Oarcea, care, într-un  timp foarte scurt, a revigorat viața duhovnicească a parohiei.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulțumiri ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă față de credincioșii săi, soborului de preoți pentru împreună slujire, cât și bunilor credincioși care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bărbătesc al Parohiei Bârsa.

Satul Hodiș este atestat documentar din anul 1326, fiind situat la jumătatea distanței dintre localitățile Bârsa și Cuied într-o zonă de podiș. Din atestările documentare ale vremii se știe că în anul 1755 satul nu avea biserică și era afiliat parohiei Cuied. În anul următor 1756 s-a construit o biserică de lemn cu hramul ”Învierea Domnului”, biserică ce a fost sfințită în anul 1759.

La data de 2 mai 1870, Episcopul Procopie Ivașcovici sfințește aici o altă biserică de lemn cu hramul ”Întâmpinarea Domnului”, biserică ce a fost înlocuită în anul 1930 de actuala biserică de zid cu hramul ”Pogorârea Duhului Sfânt”, construită din cărămidă, iar în anul 1933 a fost sfințită de către Episcopul Grigorie Comșa. De la biserica veche se mai păstrează două icoane împărătești: Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Nicolae, care se află în muzeul Mănăstirii Arad-Gai.

 

ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA A VIII- A DUPĂ RUSALII

În Duminica a VIII-a după Rusalii, în dimineaţa zilei, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a participat, în faţa Palatului Administrativ din municipiul Arad, la festivitatea prilejuită de sărbătorirea la nivel naţional a Zilei Drapelului. Înalt Preasfinţia Sa a săvârşit slujba de Te-Deum, înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor armatei.

În continuarea itinerarului pastoral ÎPS Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală la noua biserică a parohiei Şega I, protopopiatul Arad, unde a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa unui mare număr de enoriaşi, majoritatea  ctitori şi binefăcători ai sfântului locaş.

Predica rostită de către Chiriarh a avut ca temă ,,despre hrana duhovnicească”, având în vedere înmulţirea pâinilor spre săturarea mulţimilor ce urmau pe Mântuitorul. Biserica parohială, având ocrotitor duhovnicesc pe Sfântul Prooroc Ilie, s-a făcut şi amintirea înmulţirii făinii şi a untdelemnului pentru hrana celor din casa văduvei din Sarepta Sidonului (III Regi 17), acestea reprezentând  şi materia Tainei Sfântului Maslu, asupra căreia stăruim în curgerea acestui an. ,,Dincolo însă de cele materiale, mai ales cu privire la Sfintele Taine ale Bisericii, se văd şi cele spirituale. Pâinea pe care o cerem zilnic Tatălui ceresc în Rugăciunea Domnească devine realitate euharistică, Trupul Domnului însuşi. Biserica este Trupul tainic al Mântuitorului în comuniunea căruia credincioşii sunt mădulare. Noua biserică ce are încă de împlinit lucrări de finisare este icoana Bisericii locale din care toţi fac parte, împărtăşindu- se din pâinea care s-a pogorât din cer, Iisus Hristos, Domnul”, a subliniat Înalt Preasfinţia Sa.

În încheierea slujbei, în numele celor prezenţi, preotul locului, părintele Aurel Bonchiş, a mulţumit Chiriarhului pentru vizită şi pentru îndrumările date pe tot parcursul execuţiei lucrărilior.

În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţitul Timotei a participat la programul religios al Oastei Domnului, desfăşurat la Catedrala Veche din municipiul Arad. În final, făcând o rezumare a conţinutului cuvântărilor, poeziilor şi imnelor întrunirii, Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat cele privitoare la datoriile ce revin membrilor Oastei Domnului, mulţumind reprezentanţilor Sfatului Frăţesc pentru grija de a fi în corespondenţă cu activitatea generală a Bisericii. În legătură cu citirile zilei a subliniat însemnătatea unităţii Oastei Domnului în cadrul celei a Bisericii Ortodoxe Române, arătând şi aceea că: ,,atragerea atenţiei din partea sfântului apostol Pavel cititorilor epistolei sale (I Cor. 1) asupra pericolului dezbinării, de asemenea asupra necesităţii de a avea toţi acelaşi cuget, ca şi stăruinţa sfântului evanghelist asupra minunii înmulţirii pâinilor (Matei 14), leagă în context înţelesul pâinii coborâte din cer, prin care se asigură comuniunea între oamenii de credinţă şi a acestora cu Dumnezeu”.

Întreaga manifestare duhovnicească a prilejuit adâncirea cugetării despre strângerea legăturii dintre credincioşii Oastei Domnului, sub îndrumarea Bisericii, pentru împlinirea celor de folos întregii obşti, iar în contextul menţiunii Evangheliei duminicii,a vindecării bolnavilor de către Domnul, despre datoria purtării de grijă faţă de cei suferinzi, ce revine tuturor celor care Îl urmează, având în vedere că anul în curs este închinat acestora.

 

 

Copii din Protopopiatul Lipova s-au întors din tabăra de la Caraiman

În cadrul proiectului ,,Alege Şcoala”, proiect organizat de Patriarhia Română şi Fundaţia ,,World Vision România”, 28 de copii din 15 parohii ale protopopiatului Lipova din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, au fost trimişi în perioada  22-27 iulie 2012 în tabără la mănăstirea ,,Înălţarea Sfintei Cruci”-Caraiman, judeţul Prahova. Tabăra de creaţie a avut printre obiective prevenirea şi combaterea fenomenului de abandonare timpurie a şcolii.  Perioada în care copiii s-au bucurat de această tabără a fost.

La întoarcere aceştia au fost foarte fericiţi mai ales că majoritatea dintre ei au obţinut multe diplome şi premii la cele trei secţiuni la care au participat (trei grupe: creaţie, religie şi pictură). ,,Am avut posibilitatea de a vedea locuri frumoase, de a învăţa lucruri noi, mi-am făcut prieteni noi şi am experimentat munca în echipă” a mărturisit eleva Medre Ana Maria din Parohia Bătuţa.

Printre premianţii Protopopiatului Lipova s-au numărat: Hangan Claudiu –premiul I la creaţie ( Covăsănţ), Cimponeriu Bianca –premiul I la creaţie ( Radna), Gligor Ana Maria –premiul I la pictură ( Zăbrani), Gligor Raul –premiul I la Religie (Zăbrani), Mateş Amalia –premiu special ( Covăsânţ), Medre Ana Maria –premiul II la creaţie ( Bătuţa), Bărnău Dănuţ- premiul II la pictură (Chesinţ), Raicu Gabriel –premiul II la Religie ( Chesinţ), Gheorghevici Dean –premiul III la Religie (Chesinţ), Henţ Ana Maria –premiul III la creaţie (Covăsânţ).

De asemeni copii au mărturisit bucuria de a fi vizitaţi în tabără de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, care i-a binecuvântat dăruindu-le reviste şi iconiţe.