Anunţ – licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură

Parohia Arad Micălaca Nouă – Zona 300, Protopopiatul Arad, Arhiepiscopia Aradului, organizează licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, suprafaţa de 2024 mp, la biserica cu hramul Sf.Ap. Andrei, în data de 28 februarie 2015, la biserica parohială. Adresa: Parohia Ortodoxă Română Arad Micălaca Nouă – Zona 300, str. Dr.Cornel Radu F.N. Arad, Contact: Preot paroh Gheorghe Oprea, Telefon 0257 219144; 0788 851774

Duminica ,,Fiului risipitor” în Parohia Zădăreni

Duminică, 8 februarie 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent în mijlocul credincioşilor Parohiei Zădăreni, Protopopiatul Arad. Ierarhul a fost întâmpinat în faţa locaşului de cult de preotul paroh Sorin Higioşan, împreună cu tatăl său preotul Viorel Higioşan de la Parohia Frumuşeni. În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie, la slujbă participând un număr mare de credincioşi.

În cadrul Sfintei Liturghii săvârşită în biserica parohială cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Chiriarhul a împărtăşit credincioşilor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură cu titlul ,,Îngăduinţă şi folos” și în contextul pericopelor biblice (1 Cor. 6, 12-20; Lc. 15, 11-32), în cadrul Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii astăzi, şi în vremea Triodului, subliniind raportul între cele două lucrări ale temei, datoria creştinului de a se strădui potrivit libertăţii voinţei în a săvârşi binele potrivit voii divine după cum rezumă şi ectenia ,,Cele bune şi de folos sufletelor noastre…”, orice nedorită rătăcire de la calea adevărului trebuind îndreptată neîntârziat pentru a dovedi libertatea în duh ca strălucire a chipului lui Dumnezeu în om (cf. Ioan 8, 32). Parohia în care ne aflăm fiind şi în vecinătatea unei străvechi mănăstiri, oglindeşte şi o păstorire comună edificatoare pentru modul conlucrării clerului de mir cu cel monahal în folosul credincioşilor care cercetează cele două altare într-un mod pilduitor, a mai adăugat Înaltpreasfinţia Sa.

Citiți în continuare

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

În zilele de 5 şi 6 februarie 2015, la Reşedinţa Patriarhală, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dintre hotărârile luate menţionăm:- Aprobarea noului Regulament al autorităţilor canonice disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române;

– Cooperarea pastorală transfrontalieră a eparhiilor ortodoxe române din ţară şi cele din apropierea granițelor României cu scopul organizării şi derulării unor proiecte şi programe comune pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educaţionale;

– Evaluarea periodică de către Centrele eparhiale a monahilor şi preoţilor care desfăşoară activităţi de comunicare în spaţiul virtual.Utilizarea de către clerul ortodox a mijloacelor de comunicare virtuală în întreaga activitate bisericească trebuie făcută cu scopul de a promova misiunea, viaţa spirituală şi unitatea Bisericii, nu în detrimentul acestora.

Citiți în continuare

Praznicul Întâmpinării Domnului la Mănăstirea arădeană Hodoş-Bodrog

Ca-n fiecare an, continuând o tradiţie mai veche, la praznicul Întâmpinării Domnului, obştea sfintei mănăstiri Hodoş-Bodrog are deosebita bucurie de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. La orele dimineţii, Ierarhul arădean a fost întâmpinat de obştea sfintei mănăstiri în frunte cu Preacuviosul Părinte stareţ arhim. Nestor Iovan, precum şi de numeroşi credincioşi care frecventează mănăstirea.

Aici, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Însemnătatea Bisericii în viaţa copiilor şi tinerilor”, luând temei pericopele zilei (Evrei 7, Luca 2), Înaltpreasfinţitul Timotei, a insistat asupra tâlcuirii, mai ales în lumina anului omagial privind cinstirea slujitorilor şi închinătorilor altarelor, rostul lor şi al rânduielilor bisericeşti ca şi a tradiţiilor poporului dreptcredincios, iar în mod deosebit îndatoririle familiei, dascălilor sau îndrumătorilor conduitei generaţiei viitoare ce se încredinţează lui Dumnezeu spre împlinirea a tot binele, a menţionat Înaltpreasfinţia Sa.

Citiți în continuare

Întâmpinarea Domnului

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 2 februarie praznicul Întâmpinării Domnului. Evenimentul care constituie subiectul sărbătorii Întâmpinării Domnului Hristos apare relatat în Evanghelia Sfântului Apostol Luca. La 40 de zile după naștere, Mântuitorul Iisus Hristos este adus la Templu de Fecioara Maria și de Iosif pentru împlinirea rânduielilor Legii Vechi. În Templu este întâmpinat de dreptul Simeon și de Prorocița Ana. Simeon este descris de Sfântul Luca Evanghelistul ca un om credincios, un drept care respecta rânduielile Legii Vechi. Când dreptul Simeon a întâmpinat pe Hristos și a luat în brațe pe Pruncul care este trimis de Dumnezeu să se Întrupeze, să se facă om și să devină Mântuitorul lumii, atunci a simțit bucuria împlinirii făgăduințelor făcute de Dumnezeu și a simțit eliberare interioară, duhovnicească ca răsplată a așteptării lui în rugăciune și în preamărirea lui Dumnezeu, și a mulțumit lui Dumnezeu printr-o rugăciune: „Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel”. (Luca 2, 25-26).

Citiți în continuare

Seri de cateheză dedicate Sfântului Efrem Sirul, în Parohia Scânteia

În Parohia Scânteia din Protopopiatul Arad, la iniţiativa părintelui paroh Gabriel-Ioan Vladu, s-a desfăşurat un program de seri duhovniceşti închinate Sfântului Cuv. Efrem Sirul, pomenit în această săptămână, mai precis în data de 28 ianuarie. Citirea împreună, credincioşi – preot, în biserică, a celor Şapte plânsuri ale Sfântului Efrem Sirul a constituit firul roşu al săptămânii de cateheză din parohia Scânteia. Desfăşurată în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2015, incluzând astfel şi ziua de pomenire a Sfântului Efrem Sirul, manifestarea a cuprins în fapt un program de rugăciune şi cateheză cu săvârşirea zilnică în biserică a Ceasului al IX – lea, a Vecerniei, a Acatistului şi a Plânsului Sfântului Efrem Sirul, urmate de un cuvânt de învăţătură referitor la Plânsul zilei respective.

„Prăznuirea extinsă pe parcursul unei săptămâni întregi a Sfântului Efrem Sirul şi mai ales rugăciunea zilnică sprijinită pe cele şapte plânsuri ale Sfântului s-au săvârşit în primul rând în scop misionar şi de pastoraţie. Dialogurile dintre preot şi credincioşi, dar mai ales mărturisirile din Sfânta Taină a Spovedaniei, au conturat, pe de o parte dorinţa celor păstoriţi de a schimba răul în bine în viaţa lor duhovnicească, iar pe de altă parte neputinţa de a mobiliza mai ales voinţa pentru punerea în fapt a schimbărilor propuse.

Citiți în continuare

Slujire arhierească în Parohia Vladimirescu II

În Duminica de început a perioadei Triodului –  a Vameșului și a Fariseului– și la Înainte-Prăznuirea Întâmpinării Domnului, în ziua de 1 Februarie 2015, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, a poposit într-o vizită pastorală în Parohia Ortodoxă Vladimirescu II, Protopopiatul Arad.

Preotul prof. Nan Dacian-Emilian, parohul locului, împreună cu oficialitățile locale și cu un mare număr de credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare l-au întâmpinat pe Înaltpreasfinția Sa la ceas de utrenie.

În cuvântul de învățătură sub titlul ,,Măsuri şi măsurători”, bazat pe citirile scripturistice ale duminicii ( 2 Tim. 3; Lc. 18), Înaltpreasfinția Sa a evidenţiat distanţa dintre păcat şi virtute, mândrie şi smerenie, cădere şi ridicare, coborâre şi înălţare, cult şi delăsare în viaţa oamenilor, îndemnând la alegerea dreaptă a căii de urmare a Mântuitorului, înaintea prăznuirii Întâmpinării Domnului, prilejuind această lucrare, frecventarea bisericii, ajutându-o mai ales în anul în curs dedicat omagierii misiunii parohiilor şi mănăstirilor.

Citiți în continuare

„Masa Bucuriei” în Parohia Buhani -semn al implicării Bisericii în slujirea aproapelui după îndemnul și modelul Sfinților Trei Ierarhi

Declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” precum şi „an comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“, anul 2015 cheamă Biserica spre a răspunde pe măsură exigențelor pe care le impune societatea secularizată a vremurilor noastre, printr-o misiune  complexă și dinamică.

Prin activitatea și bogata lor operă lăsată posterității, Sfinții Trei Ierarhi au reprezentat de-a lungul timpului un inepuizabil izvor de inspirație, care oferă și azi răspunsuri concrete la problemele cu care societatea și Biserica, în toate structurile lor, se confruntă astăzi.

În misiunea ei, Biserica este chemată să răspundă și problemelor de natură social-filantropică cu care se confruntă mulți semeni, ca semn al iubirii creștine concretizate prin fapte. De aceea Biserica și lucrarea ei pastorală nu poate lipsi din aceastã activitate de slujire a aproapelui.

Dragostea de oameni și facerea de bine au fost coordonatele majore ale vieții Sfinților Trei Ierarhi care s-au manifestat mai ales față de cei săraci și lipsiți, față de cei bolnavi și bătrâni, față de cei apăsați și robiți.

Citiți în continuare

Concursul Naţional de Materiale Didactice „Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate”

În perioada 2 februarie – 7 iunie 2015, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române organizează Concursul Naţional de Materiale Didactice Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate. Obiectivul general al concursului constă în dezvoltarea unui context competiţional, la nivel naţional, pentru elaborarea de materiale didactice de calitate pentru ora de Religie. Pentru prima ediţie a concursului, din 2015, vor fi luate în analiză materiale didactice pentru clasele a II-a, a III-a şi a IV-a. La concurs se pot înscrie echipe formate din 2-3 autori. Aceştia pot fi: profesori de Religie, profesori care predau alte discipline şcolare, specialişti în domenii relevante pentru proiectul propus (arte, literatură, istorie etc.). Fiecare echipă de autori va prezenta la concurs un proiect ce conţine un set de materiale didactice pentru o singură clasă şi un singur domeniu, selectate la alegere din programele şcolare de Religie, cultul ortodox, clasa a II-a, clasa a III-a sau clasa a IV-a. Echipele de autori vor trimite proiectele pe adresa Sectorului teologic-educaţional, în perioada 11-15 mai 2015.

Citiți în continuare