ARAD-GAI, MĂNĂSTIREA IZVORÂTOARE DE TĂMĂDUIRI

Puţine sunt aşezămintele monahale, de la noi sau din alte locuri, care să aibe trei hramuri închinate Maicii Domnului. Între acestea mănăstirea de la marginea cartierului arădean Arad- Gai, a cărei biserică nouă, de curând târnosită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, poartă hramurile: „Veşmântul Maicii Domnului”, „Brâul Maicii Domnului” şi „Acoperământul Maicii Domnului”, ce se sărbătoresc la 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie.  Decizia stabilirii hramurilor a aparţinut Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei al Aradului care vizitează des această vatră monahală, odinioară reşedinţă de vară a ierarhilor străvechii eparhii arădene. Evlavia pe care obştea monahală şi pelerinii care vin aici o au pentru Maica Domnului, a cărei icoană făcătoare de minuni se află în biserica veche, a făcut  ca în decursul timpului, mănăstirea, cu locaşurile ei sfinte, să fie izvor de dumnezeieşti tămăduiri.

Lumina Învierii şi Izvorul Tămăduirii

Pentru Arhiepiscopul Aradului, bucuria duhovnicească a Săptămânii Luminate a fost deschisă de lumina aprinsă la mormântul Domnului de la Ierusalim, preluată la aeroportul din Arad şi dată preoţilor eparhiei spre a fi pusă pe sfintele altare în noaptea de Paşti pentru a fi dăruită credincioşilor cu îndemnul ,,Veniţi de luaţi lumină”.  Săptămâna a fost îmbogăţită spiritual de frumuseţea sfintelor slujbe din noaptea de Înviere, din Întâia, a Doua şi a Treia Zi de Sfintele Paşti, cu Sfânta Liturghie oficiată vineri, la praznicul Maicii Domnului, ,,Izvorul Tămăduirii” de la mănăstirea Arad- Gai.

Răspunzând invitaţiei soborului maicilor, în frunte cu stareţa stavroforă Magdalena Borteş şi Preacuviosul protosinghel Cleopa Jurj, duhovnicul mănăstirii,  Înaltpreasfinţitul Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica mare, purtătoare a celor trei hramuri amintite, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat istoria sărbătorii, minunile săvârşite la Izvorul Tămăduirii de lângă Constantinopol, când prin lucrarea Maicii Domnului foarte mulţi oameni s-au vindecat de diferite boli, arătând că Preacurata a făcut multe minuni şi vindecări în decursul veacurilor, la multe izvoare, la noi şi în alte părţi  ale lumii. În jurul lor s-au ridicat biserici şi mănăstiri, amintite fiind mănăstirea Feredeului din eparhia arădeană şi cele din cuprinsul Mitropoliei Banatului.

Tâlcuind Apostolul şi Evanghelia zilei Părintele Arhiepiscop a arătat că izvorul tuturor darurilor este Hristos Domnul. Biserica vindecă în numele lui Iisus Hristos, mijlocirea Maicii Domnului având un rol deosebit, la care creştinii recurg mereu. Din cele relatate în Apostolul zilei- vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă, de către Petru şi Ioan- reiese faptul că nu câştigurile materiale sunt importante, nu cele materiale vindecă, ci Sângele Mântuitorului vărsat pe cruce pentru toţi oamenii.

Refacerea  de către Domnul Iisus Hristos a templului dărâmat, după trei zile, despre care aminteşte pericopa evanghelică, se referă la templul trupului, adică Învierea Mântuitorului în a treia zi şi la comuniunea noastră cu El, trupul fiecărui creştin fiind un templu al Duhului Sfânt. De aceea şi vindecarea trupului se poate realize numai în numele lui Iisus. Despre aceasta ne încredinţează şi cântarea pascală: ,, Veniţi să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă, făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim.” (Peasna a III-a. Canonul Învierii).

După încheierea Sfintei Liturhii, în faţa bisericii mănăstirii Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat slujba sfinţirii apei, Agheasma Mare, împreună cu soborul slujitor, în prezenţa tuturor credincioşilor. La finalul slujbei credincioşii prezenţi au consumat din apa sfinţită, alţii luând şi acasă spre a stropi locuinţa, grădina, sau spre a o folosi, cu evlavie, în situaţii de boală.

Piatră de temelie a unei noi biserici

În după- amiaza aceleiaşi zile, în atmosfera de praznic a Săptămânii Luminate, Înaltpreasfinţia Sa a descins în mijlocul credincioşilor din parohia Variaşul Mic, protopopiatul Arad, la invitaţia întregii comunităţi, în frunte cu preotul paroh, Cătălin Silaghi spre a sfinţi piatra de temelie a primei biserici ce se va ridica aici şi care va purta hramul Înălţarea Domnului.

La momentul cuvenit Ierarhul a vorbit credincioşilor despre semnificaţia şi importanţa sfinţirii temeliei unei biserici în această Săptămână, în care fiecare zi este o sărbătoare de Înviere.

 

 

Slujire arhierească, în a doua zi de Paşti, la Catedrala veche din Arad

A doua zi de Paşti, preoţii şi credincioşii de la Parohia Ortodoxă Arad Centru,  au avut bucuria duhovnicească de-al avea în mijlocul lor pe Întâistătătorul Eparhiei arădene, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei.

Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu un sobor de clerici ai catedralei vechi,  în prezenţa unui mare număr de credincioşi, care ca de fiecare dată au umplut locaşul de cult.

În cuvântul de învăţătură, axat pe tâlcuirea pericopelor scripturistice din această zi de Praznic, Chiriarhul a vorbit despre ,,comuniunea cu Hristos Domnul care determină pe credincios la cultivarea celor mai înalte virtuți. Cei ce le practică desigur că descoperă măreția și frumusețea creațiunii, odată cu prezența Duhului dumnezeiesc preîntors în ei și în ea. Creștinismul leagă de păcat împuținarea vieții sufletești, stricăciunea și moartea, starea care permanentizată designează iadul și moartea veșnică. În rai toate sunt sublime, întrucât reprezintă realități ale iubirii nesfârșite ale lui Dumnezeu față de toți și de toate . Iată de ce fiecare pământean trebuie să fie un grădinar, căci pământul însuși are menirea să devină o grădină, ca la început. Aceasta înseamnă că, îndeosebi credinciosul, pe lângă sarcina de a cultiva pământul pe care trăiește, e necesar să desțelenească ogorul propriului suflet și să-l lucreze, spre a putea culege roadele nepieritoare. În felul acesta, înseamnă că însuși pământul din care e zidit se curăță și se sfințește prin munca omenească, pentru a fi cu adevărat raiul în care Dumnezeu sălăşluiește ca într-un templu.Sugestiv în această privință este faptul că sfintele noastre așezăminte sunt cunoscute îndeobște ca niște grădini ale Maicii Domnului. Totodată, credinciosul dobândește printr-o atare lucrare conștiința obligației de a înfrumuseța pământul, ca și cerul, mai lămurit spus, universul întreg”, a încheiat chiriarhul.

 

Ultima actualizare (Marţi, 22 Aprilie 2014 23:05)

Sărbătoarea Învierii Domnului la Arad

Sărbătoarea Învierii Domnului a constituit pentru clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, şi în acest an, prilej de alese bucurii duhovniceşti. În aceste zile Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent la sfintele slujbe şi la momentele spirituale mai importante care s-au desfăşurat în oraşul de reşedinţă.

Astfel, în sâmbăta din Săptămâna Mare, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Slujba Învierii la biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranţă Arad, sfinţind paştile şi împărţindu- le celor privaţi de libertate precum şi personalului instituţiei. Chiriarhul a adresat cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare, evidenţiind grija Bisericii faţă de cei suferinzi.

În seara zilei, la Aeroportul Internaţional Arad, Înaltpreafinţitul Timotei a întâmpinat venirea luminii sfinte, adusă de la Mormântul Domnului, din Ierusalim, prin grija Sfintei Patriarhii şi a Consiliului Judeţean Arad. În cuvintele cântării ,,Lumină lină” Chiriarhul a împărţit din sfânta lumină preoţilor prezenţi, spre a ajunge în toate bisericile din eparhie. Cu acest prilej, într-o scurtă alocuţiune, a arătat importanţa şi simbolismul luminii, a luminii lui Hristos, care luminează pe tot omul ce vine în lume, considerând momentul întâmpinării ca fiind un preambul la slujba de Înviere.

În noapte, la Catedrala Sfânta Treime, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba Învierii Domnului, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi, adresând, la momentul potrivit, un părintesc cuvânt de învăţătură.  În dimineaţa primei zile de Paşti, Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Arhiepiscopală.

 

În atmosfera duhovnicească a sărbătorii, la afirmaţia deplină de credinţă „Hristos a înviat!”, credincioşii prezenţi au răspuns cu propria mărturie de credinţă: „Adevărat, a înviat!”. Referindu-se la pericopele biblice ale sărbătorii (Fapte 1, 1-8, Ioan 1, 1-17), ierarhul a vorbit despre ,,Roadele Jertfei Mântuitorului Hristos” – insistând în mod deosebit asupra celor două Sfinte Taine: Spovedania şi Euharistia. Comuniunea cu Hristos Domnul, împărtăsirea cu El prin dumnezeieștile Taine, o sugerează deosebit imnografia Sfintelor Paști, imnele, ca de exemplu următorul care, pleacă de la prefigurările Vechiului Testament, reamintind din istoria biblică miraculoasa salvare de sete și foame a poporului ce peregrina în pustie, spre pământul făgăduinței:„ Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciuni, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru Care ne întărim”. Se recunoaște aici legătura cu învățătura paulină, despre părinții care „au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma. Iar piatra era Hristos”, a amintit chiriarhul.

În după-amiaza zilei, după ce a participat la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru, Înaltpreasfinţia Sa a oferit ostenitorilor Centrului eparhial şi preoţilor din municipiu tradiţionala recepţie de Paşti, la reşedinţa chiriarhală. Pe langă aceştiaau mai fost prezenţi oficilităţi şi reprezentanţi ai mass-media locală, precum şi alţi credincioşi.

Ultima actualizare (Marţi, 22 Aprilie 2014 22:52)

Moment înalţător la Penitenciarul de maximă siguranţă din Arad

În ziua de sâmbătă, 19 aprilie 2014, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, însoţit de Preacucernicul Părinte Consilier Gabriel Mariş, a oficiat Slujba Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos la Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de la Penitenciarul de maximă siguranţă din Arad. Au participat la slujbă un efectiv de 40 de persoane private de libertate, care s-au rugat pentru iertarea păcatelor, pentru sănătatea trupească şi sufletească.

După Sfânta Slujbă, Înaltpreasfinţitul Timotei a ţinut un cuvânt de învăţătură celor prezenţi la sărbătoarea Învierii Domnului, dorindu-le ca viaţa fiecăruia să fie o înviere spre Împărăţia lui Dumnezeu.

Înaltpreasfinţia Sa a mai reamintit că „de sărbătoarea Sfintelor Paști credincioșii găsesc și prilejul arătării grijii față de Sfintele Taine la care s-a făcut trimitere. Ori, se știe că fiecare duminică  reamintind Ziua Învierii, recomandă ca aceeași grijă să fie dovedită mereu. Anul în curs, ca Omagial Euharistic (Spovedanie şi Împărtăşanie) în Patriarhia Română, dă putința stăruirii în aceasta. În plus și ca an comemorativ al Sfinților Brâncoveni, amintind jertfa lor, îmbie  gândul că exemplul pe care aceasta îl dă este luat din cea de pe Golgota, spre a avea răsplata biruința în Hristos Cel Înviat. Ea se înscrie în istoria Bisericii ca o contribuție semnificativă a Ortodoxiei românești atât la unitatea creștinilor, cât și a lumii” (Pastorala Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Învierea Domnului – Ospăţul Împărăţiei cerurilor).

 

În încheiere Părintele capelan Ciprian-Vasile Cucu a mulţumit Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei pentru dragostea şi purtarea de grijă de care dă dovadă pentru persoanele private de libertate care se află custodiate la Penitenciarul din Arad.

În Penitenciarul de maximă siguranţă din Arad, prin buna colaborare între conducerea instituţiei şi Centrul eparhial, persoanele private de libertate, beneficiază de consiliere spirituală din partea preotului capelan rânduit să deservească acest penitenciar.

Ultima actualizare (Marţi, 22 Aprilie 2014 09:12)

Procesiunea ,,Drumul Crucii” la străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului, şi prin purtarea de grija a Preacuviosului Părinte Stareţ arhim. Nestor Iovan, şi în acest an, sute de credincioşi, nu numai din părţile Banatului, ci şi din împrejurimi, într-o procesiune asemănătoare cu cea organizată la Ierusalim, au refăcut, în Vinerea Mare, ,,Drumul Crucii” la Mănăstirea Hodoş-Bodrog.

La Mănăstirea Hodoş – Bodrog, tradiţia parcurgerii ,,Drumului Crucii” datează din anul 1925, de pe vremea episcopului Grigore Comşa. Din anul 2000, procesiunea se face pe drumul de la mănăstire spre satul Bodrogul Nou, drum pe care au fost amplasate 14 cruci, fiecare având câte o icoană cu una din cele paisprezece opriri, conform mărturiilor Sfintei Scripturi şi ale Sfintei Tradiţii, şi anume: prima oprire: interogatoriul şi condamnarea la moarte; a doua oprire: arcada Ecce Homo, unde Iisus a luat crucea; a treia oprire: Prima cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a patra oprire: întâlnirea lui Iisus cu Mama Sa; a cincea oprire: întâlnirea cu Simon din Cirene; a şasea oprire: întâlnirea dintre Iisus şi Veronica; a şaptea oprire: Drumul Crucii întretăiat de Cardo Maximus; a opta oprire: a doua cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a noua oprire: a treia cădere a lui Iisus sub povara Crucii; a zecea oprire: dezbrăcarea lui Iisus de hainele Sale; a unsprezecea oprire: pironirea pe Cruce; a doisprezecea oprire: Răstignirea şi Moartea lui Iisus; a treisprezecea oprire: coborârea de pe Cruce şi cea de-a paisprezecea oprire: mormântul şi locul Învierii lui Hristos.

 

Drumul Crucii durează aproximativ trei ore, iar pelerinii au de parcurs aproximativ patru kilometri.

După Slujba Ceasurilor care s-a săvârşit în sfânta biserică, soborul mănăstirii în frunte cu părintele stareţ arhim. Nestor Iovan, au plecat în procesiune pe ,,Drumul Crucii”, făcând câte un popas la fiecare dintre cele 14 cruci, unde s-au citit pericope evanghelice, s-au înălţat rugăciuni şi s-a rostit câte o scurtă meditaţie, adecvate acestui moment.

Drumul Crucii la Mănăstirea Bodrog, pe lângă faptul că este un ritual bisericesc apreciat cu multă evlavie de credincioşi,  a devenit o tradiţie foarte cunoscută în aceste părţi ale ţării, credincioşii participând trupeşte şi sufleteşte, ca o jertfă adusă lui Dumnezeu pentru a primi ajutor la cererile lor şi iertare de păcate.

Mănăstirea Hodoş-Bodrog este considerată cea mai veche aşezare monastică din ţara noastră, cu viaţă monahală neîntreruptă. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1177, după cum reiese dintr-o diplomă dată de Regele Bela al III-lea al Ungariei, iar informaţiile unor istorici vorbesc despre existenţa unor călugări greci încă din secolul al XI-lea. Tradiţia spune că mănăstirea a luat fiinţă după ce un taur din turma unui păstor a scos cu coarnele din pământ Icoana Maicii Domului cu Pruncul Iisus, icoană făcătoare de minuni. Exact pe acel loc, credincioşii au construit o biserică, unde şi astăzi se mai păstrează Icoana. Pentru a confirma datele tradiţiei, se mai păstrează încă, în biserica mănăstirii, capul taurului care a descoperit Icoana, precum şi Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, la care, de secole, credincioşii din câmpia Aradului şi mai de departe vin aici spre a se închina icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pentru a  rosti rugăciuni şi pentru reculegere spirituală.

Ultima actualizare (Marţi, 22 Aprilie 2014 09:12)

Lumina Sfântă a ajuns de la Ierusalim la Arad

A fost al patrulea an consecutiv când Lumina Învierii a ajuns la Arad din Ierusalim. Delegaţia arădeană care a adus Lumina Sfântă a fost formată din preşedintele CJA, domnul Nicolae Ioţcu şi pr. Teodor Faur, consilier economic în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, care au fost întâmpinaţi pe aeroport de IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, de preoţi, oficialităţi locale şi numeroşi credincioşi.

Când IPS Timotei Seviciu a dus Lumina Sfântă în sala de aşteptare a aeroportului, preoţii prezenţi au intonat „Lumina Lină”, care se cântă de obicei la Vecernie, când se aprind lumânările în lăcaşele de cult.

Lumina Sfântă de la mormântul Mântuitorului din Ierusalim a fost împărţită pe aeroport preoţilor din judeţ, prezenţi la faţa locului.

De la aeroport, preoţii au dus Lumina Sfântă în biserici şi au împărţit-o la miezul nopţii miilor de credincioşi prezenţi la Slujba de Înviere în lăcaşele de cult din tot cuprinsul eparhiei.

Arhiepiscopul Timotei Seviciu a precizat că dacă Lumina Sfântă nu ajungea pe aeroport, credincioşii care ar fi participat la slujba de Înviere la Catedrala Arhiepiscopală ar fi primit oricum Lumina Sfântă de la Ierusalim, dar cea adusă anul trecut, care s-a păstrat aprinsă în lăcaşul de cult.

Ultima actualizare (Marţi, 22 Aprilie 2014 22:53)

A treia zi de Paşti la Mănăstirea Arad-Gai

Arhiepiscopul Aradului Timotei, a oficiat în a treia zi de Paști Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii arădene ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai, la care au participat sute de arădeni.

În cadrul cuvântului de învățătură, Înaltpreasfinția sa a vorbit despre descoperirea Mântuitorului celor doi călători care mergeau spre Emaus, la binecuvântarea şi frângerea pâinii şi despre faptul că Mântuitorul este înaintea noastră la toate sfintele slujbe ale Bisericii, ca și la rugăciunile fiecăruia de la naștere și până la moarte și dincolo de hotarele vremelniciei. La una dintre cele mai sublime taine creștine, acea a iertării păcatelor, spovedania, preotul chiar învață așa pe credincios: „ Iată, Hristos stă nevăzut, primind mărturisirea ta… Iată și sfânta Lui icoană înaintea noastră este. Și eu sunt numai un martor, ca să mărturisesc înaintea Lui toate câte îmi vei spune…” Iar la Sfânta Liturghie, pentru primirea cu vrednicie a Preacuratului Trup și Scumpului Sânge al Mântuitorului, tot preotul se roagă așa: „Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe scaunul slavei împărăției Tale și vino să ne sfințești pe noi, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut, împreună cu noi ești…”. Slujba liturgică bine primită poate fi săvârșită numai în comuniunea cu Dumnezeu și aproapele și în împăcarea cu sine. Pentru a-L avea pe Hristos între noi, trebuie să-L avem în noi arătând că este viu în suflete prin tot ce avem mai bun şi facem mai bine, potrivit zicerii Apostolului Neamurilor, Sfântul Pavel: „ nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine”. Să ne rugăm în aceste zile de Sfinte Paști, cu aceleași cuvinte întăritoare rostite mereu: „… precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit Mântuitorule, pace dându-le lor, aşa vino și la noi și ne mântuiește”. Amin.

Ultima actualizare (Marţi, 22 Aprilie 2014 23:16)

Clopote noi de Înviere

Sfințirea unor clopote este un eveniment deosebit în viaţa unei biserici sau a unei comunităţi, datorită duratei lungi de viaţă a acestora. Clopotul este glasul lui Dumnezeu auzit de săteni. Clopotele ne cheamă în fiecare duminică şi sărbătoare pentru ca să ne adunăm în Biserică. Primul sens al cuvântului biserică nu este locaşul de piatră, ci adunarea noastră în numele lui Hristos. Astfel, chemarea clopotelor este glasul lui Dumnezeu, prin care îşi adună Biserica Sa.

Anul acesta, biserica ortodoxă a Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Caporal Alexa, Arhiepiscopia Arad, împlinește 223 de ani de la ridicarea ei. Tot acum se împlinesc 95 de ani de la moartea eroului al cărui nume îl poartă satul din 1926, Caporalul Alexa Ion, (Regimentul Vânători, Regina Elisabeta, Compania a V-a, Contingentul 1916), care a fost împușcat pe drumul dinspre Pâncota spre Cherechi în 20 aprilie 1919 de către o patrulă maghiară în timp ce-i escorta pe intelectualii satului (preoți, notari). Tot anul acesta se împlinesc 89 de ani de la turnarea vechiului clopot al Bisericii. Datorită vechimii lui, în toamna anul trecut acesta s-a fisurat, pierzându-și tonalitatea și stricând armonia de odinioară.

 

La începutul perioadei Triodului, credincioșii Parohiei au început acțiunea de strângere de fonduri pentru achiziționarea unui nou clopot, cu dorința ca acesta să vestească Învierea Domnului anul acesta. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor și, la începutul Săptămânii Mari, au primit clopotul cel mult așteptat. Odată cu clopotul cel mare – și spunem aceasta datorită celor aproape 400 de kg pe care le cântărește – Biserica a mai primit un clopot mai mic donat de epitropul Popa Alexe, pentru viitoarea capelă din cimitir.

Cele două clopote au fost turnate în renumita turnătorie românească Blotor din Baia Mare, într-un timp record, o parte a acestora fiind materialul vechiului clopot iar o parte din material nou, exigent la pretențiile și calitatea renumitului turnător, adică cupru electrolit 78% și staniu electrolit 22%. Turnătoria Blotor este singura turnătorie din țară recunoscută de Asociația Turnătorilor de Clopote din Europa și Rusia. Clopotelor Blotor se disting printr-o calitate deosebită atât a turnării cât și a sunetului. Clopotul a fost trimis pentru acordarea profesionistă la Eijsbouts în Olanda, acesta reînviind tonica gamei Si bemol a celor trei clopote.

Clopotul mare poartă icoana Învierii Domnului pentru că aceasta va fi prima veste bună pe care o va aduce peste satul Caporal Alexa și icoana Sfinților Arhangheli Mihai și Gavriil, patronii și ocrotitorii acestei Biserici. Clopotul are următoarea inscripție: „Dăruitu-s-a acest clopot Bisericii Ortodoxe „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Caporal Alexa, Arad, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte TIMOTEI Arhiepiscopul Aradului, în vremea păstoririi preotul iconom Gabriel C. Mariș prin jertfa enoriașilor parohiei, având sprijinul Primăriei Sântana și returnarea vechiului clopot din 1925 donat de Teodor și Aurelia Stan. Sfințit cu prilejul Sfintelor Paști, 20 aprilie 2014”.

Sfințirea clopotelor a fost săvârșită în Marțea din Săptămâna Mare de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un ales sobor de preoți. Înaltpreasfinția Sa și-a arătat mereu părinteasca purtare de grijă față de enoriașii acestei parohii, poposind mereu în mijlocul acestora și împărtășindu-se de dragostea cu care este întotdeauna înconjurat, în special de copii din corul „Îngerașii” al Parohiei. La rugăciunea de sfințire s-a cerut lui Dumnezeu: „varsă în el puterea darului Tău, ca, auzind credincioșii robii Tăi glasul sunetului lui, să se întărească în evlavie și în credință (…) prin glasul lui să înceteze furtunile, vânturile și grindinile, viforul și tunetele cele înfricoșătoare, fulgerele și văzduhurile cele vătămătoare”.

De la naştere până la moarte, sunetul clopotelor ne însoţeşte. Acestea Îl laudă pe adevăratul Dumnezeu, cheamă pe cei vii la rugăciune, îi plânge pe morţi, alungă norii, izgonește fulgerele, şi înfrumuseţează sărbătorile. Glasul clopotului simbolizează şi trâmbiţa cu care îngerul va vesti sfârşitul lumii şi învierea morţilor (Matei 24, 31; I Cor. 15, 52). Rolul social al clopotelor este deasemenea important. Deşi au fost destinate iniţial serviciului liturgic, clopotele au avut şi în cadrul comunităţii diferite funcţii: sosirea ierarhului sau chiar a preotului, anunță amiaza, vestesc diferite pericole publice (incendii, apropierea puhoaielor de apă, atacul în timp de război).

Înnoirea glasului din turla Bisericii a fost posibilă datorită strădaniei preotului paroh Gabriel C. Mariș, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului dar și sprijinului financiar al Primăriei Sântana. Majoritatea fondurilor însă a fost adunată de la enoriașii jertfelnici și iubitori de Biserică.

Fie ca Dumnezeu să asculte glasul noilor clopotele și să reverse peste întreaga parohie și întreaga Biserică, armonia cerească, să aducă lumină tuturor prin Învierea din morți a Fiului Său.

Ultima actualizare (Miercuri, 16 Aprilie 2014 20:53)

Judecata, piesă de teatru religioasă jucată în duminica Floriilor de elevii Şcolii Gimnaziale Grăniceri

În Duminica Floriilor la Căminul cultural din Grănieri s-a jucat pentru întâia oară piesa de teatru ,,Judecata”. Acest eveniment a avut loc în colaborare cu Biserica Ortodoxă din Grăniceri şi cu susţinerea Primăriei din localitate.

Elevii Şcolii Gimnaziale Grăniceri au interpretat într-un mod exemplar personajele care au luat parte la judecata Domnului nostru Iisus Hristos. Piesa a fost scrisă de profesorul de religie ortodoxă Paul Krizner fiind alăctuită pe patru acte.

La acest eveniment au luat cuvântul şi domnul primar Claudiu Bătrânuţ care a mulţumit ptofesorilor şi elevilor pentru această iniţiativă urându-le tuturor care poartă numele acestei zile deosebite la mulţi şi fericiţi ani, apoi doamna director Alina Rodica Bonca a adresat un mesaj de salut atât publicului cât şi elevilor subliniind faptul că acest spectacol pascal ,,este o premieră în comuna noastră şi totul se datorează colegului nostru domnului profesor de religie”.

 

După jucarea piesei s-a continuat cu prestaţia corului Şcolii Gimnaziale Grăniceri care au interpretat piese pascale întroducându-i pe toţi în atmosfera Săptâmânii celei Mari. La sfârşit acelaşi cor le-a cântat La mulţi ani tuturor celor ce şi-au petrecut dupămasa de Florii în acest cadru duhovnicesc plin de pace şi bucurie duhovnicească.

Ultima actualizare (Miercuri, 16 Aprilie 2014 20:43)