Vizită arhierească în parohia Almaş

Preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar  Nr. 3 Gurahonţ, coordonat de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit,  în după-amiaza zilei de 27 iulie, la Biserica ortodoxă cu hramul „Bunavestire” din parohia  Almaş, Protopopiatul Sebiş.

La această întrunire, preoţii Cercului Pastoral şi credincioşii din parohia Almaş au avut aleasa bucurie de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei – Arhiepiscopul Aradului. Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de Preaonoratul Părinte Protopop Ioja Beni, de preotul paroh Daşcău Ioan, de ceilalţi preoţi şi un număr mare de credincioşi din parohia Almaş. În cadrul acestei întâlniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului.

Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta ca „An omagial euharistic” şi ,,Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, preotul Dârbaş Andrei de la parohia Bonţeşti, a susţinut temele: 1. Sfânta Euharistie–mijloc de comuniune între Hristos şi Biserică; 2. Sfântul Martir Constantin Brâncoveanul şi preocupările sale în domeniul asistenţei sociale, grija faţă de săraci-aşezăminte şi spitale; 3. Problema înnoirii în slujirea liturgică a Bisericii.

În cuvântul său părintele a spus: ,,unirea cu Hristos în Euharistie este baza şi izvorul unei depline iubiri între mădularele Bisericii, căci toţi membrii ei sunt uniţi nu numai cu Hristos ci şi între ei, astfel Euharistia este taina prin excelenţă a unităţii Bisericii”.

 

În cea de a doua temă părintele a prezentat realizările şi preocupările în domeniul asistenţei sociale a Sfântul Martir Constantin Brâncoveanul, arătând şi felul în care acesta a dezvoltat sistemul de ocrotire socială în Ţara Românească, inspirându-se în acest sens din realizările altor ţări.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, pe baza referatului susţinut de preotul Andrei Dârbaş, a adăugat un cuvânt de îndrumare pentru cursul postului apropiat al Adormirii Maicii Domnului, în care se cuvine în mod deosebit să urmăm recomandărilor Sfântului Sinod al Bisericii noastre privind Anul omagial al Sfintelor Taine şi martiriului Sfinţilor brâncoveni.

În urma raportului de activitate susţinut de preotul paroh Ioan Daşcău, la sfârşitul activităţii sale în această parohie, urmând ieşirea la pensie, chiriarhul i-a mulţumit acestuia pentru toată râvna arătată în tot ce a făcut de-a lungul păstoririi sale în această parohie.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Ioan Daşcău a mulţumit chiriarhului pentru aleasa bucurie oferită prin vizita în această parohie şi pentru toate cuvintele de preţuire la adresa sa. De asemeni a mulţumit preoţilor si credincioşilor pentru participare. Ziua s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Ultima actualizare (Luni, 28 Iulie 2014 13:22)

HRAM LA MĂNĂSTIREA FEREDEU

Unul dintre ocrotitorii mănăstirii Feredeu, de la poalele Dealurilor Zarandului, din Podgoria Aradului, este Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. În fiecare an, la 20 iulie, Mănăstirea Feredeu îmbracă haine în sărbătoare. Încă de la orele dimineţii, obştea monahală, în frunte cu Părintele arhimandrit Ilarion Tăucean, stareţul mănăstirii, soborul preoţilor şi diaconilor slujitori şi mulţimea de pelerini au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a săvârşit Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învăţătură, intitulat ,,Înflăcărare profetică” – întru propovăduirea credinţei adevărate, a crezului mântuitor, mărturisit prin cei care se conformează poruncilor divine atât pentru buna desfăşurare a vieţii materiale cât şi a celei spirituale. Analiza textelor zilei (Lc. 4; Iacob 5; Mt. 9; Rom. 12), atât a duminicii a 6-a după Rusalii cât şi a sărbătorii Sfântului Profet Ilie, într-o concordanţă de învăţături, descoperă că atât sfântul sărbătorit cât şi şi Mântuitorul au cunoscut împotrivirea unora dintre contemporanii care nu vroiau să primească dreapta învăţătură chiar atunci când era susţinută de semen convingătoare. Viaţa şi personalitatea Sfântului Ilie i-au adus cinstirea Bisericii, după cum glăsuieşte troparul sărbătorii, ca al doilea mergător înainte al venirii lui Hristos Domnul, atât la cea dintâi cât şi la cea de-a doua venire, a arătat chiriarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul de tineret ,,Ortodoxia” al parohiei vecine Covăşânţ.

 

La momentul rânduit, părintelui Teoctist Bălana, slujitor şi vieţuitor de mai mulţi ani la Sfânta Mănăstire,  i s-a  acordat rangul de protosinghel.

Înaltpreacuviosul părinte arhimandrit Ilarion Tăucean, stareţul Sfintei mănăstiri, a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru osteneală şi părintească purtare de grijă arătată cu consecvenţă, preoţilor slujitori şi celor prezenţi, susţinători şi binefăcători constanţi ai Sfintei mănăstiri. O agapă frăţească oferită cu dărnicie de către obştea mănăstirii a îndestulat pe toţi participanţii.

Ultima actualizare (Luni, 21 Iulie 2014 23:20)

Troița – speranța satului românesc

,,Pe timpurile mai vechi decât domniile noastre, până și Bisericile de lemn erau foarte rare. Atunci, în jurul unei astfel de cruci (troițe) se făcea toată slujba. Ea înlocuia biserica, o rezuma în ce avea mai caracteristic” ( Nicolae Iorga).

Din vremuri imemoriale poporul român a fost creștin iar sentimentul său religios s-a materializat prin dăruirea jertfelnică cu care și-a ridicat sfintele locașuri de închinare. Pe lângă Biserici, o categorie aparte, a acestor locuri consacrate unde românul aduce slavă lui Dumnezeu, o constituie troișele. Ceea ce numim cu termenul generic ,,troiță” (înţeles în tot cuprinsul spațiului românesc), poartă zonal alte denumiri, precum: ,,cruci la răscruci” (în nordul Moldovei), ,,răstigniri” (în Maramures), ,,icoane” (în Vâlcea), ,,rugi“ (în ținutul Pădurenilor), ,,lemne“ (în documentele mai vechi), ,,cruci“ (în Transilvania și Oltenia).
Din punct de vedere etimologic cuvântul „troiță”, provine din slavul ,,trojka”, ceea ce duce cu gândul la monumentul creștin, arhetroița, a cărei imagine privită cu evlavie de către strămoșii noștri, i-ar fi influențat pe slavii care-i priveau închinându-se, să o asocieze cu Sfânta Treime, căci privirea unei troițe era urmată de însemnarea cu Sfânta Cruce și de închinarea la Cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi.

 

Mare bucurie am trăit astăzi de sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul (devenind astfel și hramul acestei troițe) când preoții Ștefan Dimitriu și Florin Ardeuan împreună cu credincioșii parohiei Petriș, cei de la Roșia, Obârșia și un grup de tineri veniți de la Arad în tabără pe frumoasele meleaguri ale satului Roșia Nouă am urcat la ,,Cota Zero” limită de județ între Arad și Hunedoara la răspântia de drumuri cu binecuvantarea Înaltpreasfințitului Timotei Arhiepiscopul Aradului, unde s-a săvârșit slujba de sfințire a locului și soclul noii troițe a satului Obârșia care în urmă cu o săptămână s-au bucurat că troița a fost sfințită de însuși Arhipăstorul arădean.

Din cuvântul părintelui Ștefan Dimitriu paroh al Bisericii din Petriș am putut extrage învățătura despre rolul și rostul troiței și prefigurări ale semnului Sfintei Cruci încă din Vechiul Testament de la crearea omului, însemnarea ușilor cu sânge de miel în semnul literii T (ταύ), ieșirea din robia egipteană prin despărțirea  Mării Roșii de către Moise cu toiagul în semnul Crucii, privirea spre șarpele de aramă ridicat pe stâlp, sfințirea Crucii de Mântuitorul Hristos prin Jertfa Sa și Sângele Său care a curs pe lemnul de viață făcător.

Această troiță a fost ,,dorită” de Dumnezeu pentru a fi poziționată în această zonă am putea spune, deoarece credincioșii din Obârșia nu au o Biserică în sat însă această zonă este plină de încărcătură duhovnicească având în vedere că este în apropierea satului Căzănești care se învecinează cu satul Vața de Sus unde s-a născut marele duhovnic al Ardealului părintele Aresenie Boca.

Ţăranul român, făuritor şi păstrător al fondului nostru spiritual şi identitar, este cel care ni i-a dat pe marii noştri intelectuali şi sfinţi, dar şi pe marii noştri ostaşi eroi, cel care a îndurat jertfelnic vitregiile istoriei purtându-şi cu demnitate crucea, până la sacrificiul total, pentru a duce neamul mai departe. Suntem, astfel, datori să ne întoarcem către ţăran, având întipărit în inimi îndemnul lui Horia Bernea: „Iubiţi ţăranul român, care este purtătorul crucii!”  Locurile unde sunt amplasate de obicei crucile sunt vetrele săteşti (în centrul aşezărilor), întretăierile de drumuri, hotarele (la ieşirea şi intrarea din sate), fântânile, capetele de pod. Prezenţa troițelor în centrul aşezărilor indică nevoia comunităţilor de a intra, chiar de la stabilirea aşezării, în comuniune cu cerul (sacralitatea) prin această punte de legătură cu înălţimile, pentru a beneficia de ocrotirea şi sprijinul divin.

Iar părintele paroh Florin Ardeuan a adus un cuvânt de mulțumire pentru cei prezenți la această actiune, pentru cei ce s-au ostenit cu ridicarea soclului și confecționarea acesteia, fiind scluptată în lemn de gorun și cu acoperiș de șindrilă de brad apoi a invitat pe toată lumea la o agapă frățească unde au avut loc discuții cu tinerii și fiul satului Corneliu Berari care ne-a explicat istoric mai multe informații despre această zona, pe o pajiște în apropierea troiței, ziua incheindu-se cu ruga comunei Petriș.

Multumim purtării de grijă a lui Dumnezeu și ajutorul Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul pentru toate binefacerile care au fost revărsate asupra noastra!

 

Ultima actualizare (Luni, 04 August 2014 22:28)

Prima ediţie a Festivalului minorităţilor, la Covăsânţ

Parohia Ortodoxă Covăsânț, prin deosebita implicare a preotului paroh Mihai-Octavian Blaj, în colaborare cu Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Județean Arad și Primăria Covăsânț a organizat duminică 20 iulie prima ediție a Festivalului Minorităților din Covăsânţ.

Evenimentul s-a desfăşurat la Tabăra Ortodoxă de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Româneşti a Parohiei Ortodoxe din Covăsînț începând cu ora 17.00.

La acest eveniment a fost prezent şi IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care, în cuvântul adresat celor prezenţi, a pus în evidenţă importanţa întrunirii minorităţilor în a apăra contribuţia la viaţa obştii locale a fiecărei etnii con-locuitoare cu zestrea proprie, îndeosebi a celei cultural, care vădeşte posibilităţi multiple ale dezvoltării pe viitor a bunelor raporturi în unitatea ţării noastre şi a poporului român.

Pe scenă au urcat formații aparținând comunității evreilor din Arad, Grupul ,,Balgărce” al comunităţii bulgare din Vinga, Anasmblul ,,Kolo” al comunităţii sârbe din Arad. De asemenea, trupa Daniel’s Brothers a reprezentat comunitatea maghiară din Ghioroc.

Au mai fost prezentate cântece şi dansuri tradiţionale din Podgoria Aradului de către formaţia  ,,Păstrătorii Tradiţiilor” a Parohiei Ortodoxe Covăsînţ.

Invitatul de onoare al acestei manifestări a fost Aurel Tămaș acompaniat de formația ,,Băndașii de la Cluj”.

Festivalul minorităţilor din judeţul Arad, ajuns la cea de-a IX-a ediţie este programat să se desfăşoare în luna septembrie, în municipiul Arad.

Ultima actualizare (Miercuri, 23 Iulie 2014 08:47)

Diploma de argint pentru Corul mixt ,,Naşterea Domnului” al Parohiei Arad-Micalaca Veche II

În perioada 9-19 iulie s-a desfăşurat la Riga, capitala Letoniei şi în acest an, Capitală Culturală Europeană, cea de-a VIII-a ediţie a Olimpiadei Corale Mondiale (World Choir Games), organizată de către Interkultur. La acest festival internaţional, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,  a participat şi Corul mixt „Naşterea Domnului” al Parohiei Ortodoxe Române Arad Micalaca-Veche II, însoţit de Pr. Iacob Bupte, instruit şi dirijat de prof. Magdalena Lödi, care a câştigat şi anul acesta premii deosebite.

La ediţia din acest an a Olimpiadei internaţionale a corurilor, Corul mixt ,,Naşterea Domnului” din Arad a intrat în competiţie în ziua de 16 iulie a.c., ora 13:30, între cele 460 coruri din 74 naţiuni. Participarea corului în cadrul festivalului a continuat cu un concert în aer liber, joi 17 iulie, oferit unui auditoriu impresionant în Grădina Vermanes din central capitalei letone, Riga. Toate aceste momente au fost încununate de succes, sâmbătă 19 iulie, când, în cadrul Ceremoniei de Premiere, Corul mixt ,,Naşterea Domnului” a luat Diploma de Argint de nivel X (10), cu un punctaj care l-a despărţit de Aur prin câteva sutimi, după cum ne-a transmis Ovidiu Căpitan, teolog, participant.

 

Părintele Iacob Bupte, în numele celor încununaţi cu laurii succesului, mulţumeşte şi cu acest prilej, tuturor sponsorilor care au contribuit esenţial la realizarea şi înfăptuirea acestei deplasări cât şi organizatorilor acestui eveniment, care au demonstrat din plin că un festival reuşit se realizează cu multă muncă şi implicare. Asociem acest succes, spune părintele Iacob Bupte, strădaniilor Arhiepiscopiei Aradului de promovare a valorilor Ortodoxiei şi de cunoaştere a tradiţiei locuitorilor municipiului şi judeţului Arad.

Competiţia de la Riga este cunoscută şi ca „Olimpiada corurilor”; organizat o dată la doi ani, World Choir Games este cel mai important concurs mondial în domeniu.

Anul trecut, mai precis în perioada 16-21 iulie 2013 în Austria, la Graz, Corul Mixt al Parohiei Micălaca Veche II a reuşit să cucerească medalia de argint la secţiunea Austrian Open Competition, categoria XIV Folclor. Festivalul – concurs s-a desfăşurat în minunata sală Steiermark de la Congress Graz, în data de 17 iulie 2013. Premiile au fost decernate în frumoasa sală „Stefaniansaal” de la Congress Graz. Tot atunci,  Corul Mixt „Naşterea Domnului” al Parohiei Mi­călaca Veche II a susţinut un concert, în oraşul Heiligenkrauz am Waasen, alături de corurile din Nigeria şi din Indonezia.

Este cea de-a cincea competiţie internaţio­nală la care participă Corul mixt „Naşterea Domnului” al Parohiei Micălaca Veche II, de fiecare dată reuşind să reprezinte cu cinste şi cu onoare municipiul, judeţul şi Eparhia noastră, obţinând medalii valoroase.

Ultima actualizare (Miercuri, 23 Iulie 2014 08:47)

Sfinţire de secţie de recuperare medicală în oraşul Lipova

Spitalul Orășenesc Lipova a primit vizita ministrului secretar de stat din Ministerul Sănătății, Dorel Săndesc, cu prilejul inaugurării Secției de recuperare medicală și a unui aparat performant de radiologie, iar toate aceste investiții, operate prin fondurile obținute de Primăria Lipova, au fost sfițite de preoții pr. Mihai-Octavian  Blaj (inspector eparhial la Ariepiscopia Aradului), delegat al ÎPS dr. Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, pr. Gheorghe Dehelean (parohul comunității Lipova-Băi) și pr. Ioan Jidoi, de la Parohia Radna.

 

În cuvântul său, delegatul chiriarhal a transmis tuturor oficialităților, în frunte cu d-l ministru, arhierești binecuvântări și bucuria părintească deosebită pentru purtarea de grijă a mai marilor orașului Lipova pentru sănătatea trupească a tuturor locuitorilor Văii Mureșului și Podgoriei Aradului, tuturor credincioșilor din zonă.

 

 

 

 

 

Ultima actualizare (Marţi, 15 Iulie 2014 15:45)

Vizită arhierească pe Valea Mureşului

În duminica a V-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul  Aradului, a efectuat o vizită pastorală pe Valea Mureşului, în parohiile Roşia Nouă, Corbeşti şi Petriş.

În dimineaţa zilei, chiriarhul a fost întâmpinat cu multă bucurie de credincioşii Parohiei Roşia Nouă şi Obârşia, în frunte cu preotul paroh Florin Ardeuan, în faţa bisericii parohiale cu hramul „Sfântul M.Mc. Dimitrie”. Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa unei mulţimi numeroase, IPS Timotei a sfinţit lucrările efectuate la biserică şi noua clopotniţă şi a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială. Chiriarhul a rostit cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Apropierea sau depărtarea dintre Dumnezeu şi oameni”, aceasta în lumina citirilor zilei ca şi din perioada în care ne aflăm, determinată de conştiinţa vredniciei omeneşti şi a scopului mântuitor. În întâmpinarea sensibilităţii celor suferinzi trupeşte şi sufleteşte, vine iubirea milostivă a lui Dumnezeu vindecând pe cei ce pot să se facă părtaşi ei, a subliniat chiriarhul.

Pentru activitatea administrativă şi pastorală desfăşurată de la venirea în parohie, preotul paroh a fost hirotesit întru iconom.

După aceasta, chiriarhul a sfinţit o troiţă care o fost ridicată prin grija preotului Ştefan  Dimitriu  şi a credincioşilor din com. Petriş, sprijiniţi de preotul Florin Ardeuan împreună cu credincioşii din Roşia Nouă şi Obârşia şi va fi aşezată pe Drumul Regelui care leagă cele două judeţe Arad şi Hunedoara. Aici chiriarhul a adăugat cuvânt despre rostul pe care aceasta îl va avea într-un loc pitoresc unde se vor aduna bunii credincioşi pentru a-şi întări unitatea lor în credinţă şi lucrare folositoare obştii.

 

În după amiaza zilei, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost oaspetele credincioşilor din Parohia Corbeşti. În biserica parohială cu hramul ,,Naşterea Maicii Domnului”, chiriarhul a săvârşit Slujba Vecerniei, înconjurat de un ales sobor preoţesc, în prezenţa credincioşilor parohiei. Aici IPS Sa a binecuvântat lucrările ce s-au efectuat la biserică şi a sfinţit clopotniţa nouă. Sub titlul ,,Iisus Hristos Domnul, Dumnezeu şi Om adevărat”, în legătură cu cel de-al doilea moment al duminicii a V-a după Rusalii, privind pomenirea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, a arătat că unirea deplină a celor două firi în Persoana Mântuitorului este şi un imbold pentru credincios spre înălţarea continuă prin acoperirea credinţei cu faptele bune. Mai ales în contextul citirilor duminicale se impune unitatea lumii şi propăşirea umanităţii, a subliniat IPS Timotei.

La final, preotul paroh Mihai Gaşpar a fost distins cu rangul de sachelar.

Spre seară, chiriarhul a poposit la Parohia Petriş, unde a săvârşit slujba de pomenire pentru toţi ctitorii, preoţi şi credincioşi, din această parohie, iar pentru cei care sunt în viaţă a înălţat rugăciuni de mulţumire. Aici, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre frumuseţea realizărilor din toate parohiile pe care le-a vizitat în această duminică, şi care se datorează vredniciei tinerilor preoţi care le păstoresc şi credincioşilor care au sporit zestrea înaintaşilor, afirmând prin aceasta şi virtuţile Bisericii, ţării şi poporului.

Părintele Ştefan Dimitriu a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului ArhiepiscopTimotei pentru bucuria făcută credincioşilor de a vizita comuna Petriş, şi cele două parohii aparţinătoare amintite, precum şi pentru părinteasca purtare de grijă arătată în mod constant.

 

Ultima actualizare (Marţi, 15 Iulie 2014 16:05)

Un nou număr al revistei ,,Biserica şi Şcoala”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a apărut publicaţia religioasă „Biserica şi Şcoala“, anul XCIV (94),  nr. 6/iunie 2014, care cuprinde 8 pagini. Din paginile revistei precizăm următoarele titluri:

,,Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”, redacţia; ,,Constantin Brâncoveanu (1688-1714), Domnul celor 26 de ani fără războaie”, Pr. Nicolae Rădulescu; ,,Domniţa Bălaşa Brâncoveanu”, prof. Camelia Simona Nan; ,,Crezul în Taina Pocăinţei şi a Euharistiei”, prof. Beatrice Mandă; ,,Cuvânt anivesar la ziua de naştere a IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului”, protos. Iustin Popovici. Pe ultimele pagini ale revistei, la rubrica „Actualitatea eparhială“, sunt menţionate evenimente mai importante din viaţa bisericească arădeană, precum şi itinerarul pastoral al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei. De asemenea, pe ultima pagină am prezentat Tematica Examenului de Admitere în Facultăţile de Teologie Ortodoxă 2014 şi perioada de înscriere la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, precum şi actele necesare la înscriere.

Revista poate fi cumpărată de la pangarul Catedralei arhiepiscopale şi de la celelalte biserici şi mănăstiri din eparhie.

Ultima actualizare (Marţi, 15 Iulie 2014 15:56)

Parohii Vacante

Se publică concurs din 14 iulie 2014 pentru ocuparea următoarei parohii vacante:

  1. Parohia Zădăreni: post vacant – preot paroh, Prot. Arad, categoria II, aprox. 400 familii, 1260 credincioşi.  Are casă parohială.

 

Cei interesați se vor adresa Sectorului Administrativ- bisericesc

Ultima actualizare (Luni, 14 Iulie 2014 20:58)