Lăudați copii pe Domnul!

În fiecare Duminică din acest Post cel Mare, după Sfânta Liturghie, în Parohia Ortodoxă Caporal Alexa, copiii se adună la biserică pentru ora de cateheză și pentru petrece puțin timp lăudându-L pe Dumnezeu prin glasurile lor frumoase. Cel care se ocupă de acești copii este părintele Gabriel C. Mariș, parohul acestei Biserici.

„Preocuparea Bisericii Ortodoxe față de educația religioasă a copiilor nu trebuie neglijată, nici lăsată în plan secund. Copilul trebuie să ajungă de bună voie și din plăcere și nu prin presiuni de orice fel, să creadă, să se roage, să simtă nevoia de a veni la Biserică. Să înțeleagă că toate acestea sunt manifestarea dragostei față de Dumnezeu și față de oameni. Știm dealtfel că ceea ce semănăm, aceea culegem. Dacă semănăm multă credință în copiii care vin acum la Biserică, multă credință vom găsi în Biserică și peste 20-30 de ani. Cu atât mai mult cu cât acum avem și o libertate în acest sens. „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va  îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (Proverbe, 22:6). Asta încercăm și noi să facem” spune părintele Gabriel.

Copiii, care au venit și la Sfânta Liturghie, unii dintre ei împărtășindu-se cu Sfintele Taine, participă la cateheza duminicală de după-masă, se roagă, cântă și pun întrebări legate de viața bisericească.

Grupul de copii, care au format și un mic cor, numără în jur de 50 de voci (deși cântă într-una singură) și speranța părintelui paroh este că numărul lor va crește. Activitatea parohială de aici, este o formă dar și o continuare a programului „Hristos împărtășit copiilor” și dorește să sporească şansele fiecărui copil de a deveni un creştin practicant .

Copiii se pregătesc, conduși de părintele lor paroh, pentru concertul de cântări religioase de Sfintele Paști, dar învață deasemenea și cântări specifice Postului Mare. În fiecare Duminică, copiii vor cânta la momentul potrivit o priceasnă, vor spune Simbolul Credinței și cei mici se vor împărtăși cu Sfintele Taine.

În această Duminică, după repetiția unor pricesne de Paști cântate anul trecut, au învățat două cântări noi, prima strofă din Prohodul Domnului și „Hristos a înviat” în limba greacă. La ora de cateheză părintele paroh a subliniat și explicat însușirile Sfintei noastre Biserici, pe care le găsim în Simbolul Credinței.

Toate acestea sunt realizate pentru a forma un comportament moral-religios responsabil, tolerant, cooperant, cu dragoste faţă de Dumnezeu şi semenii noştri.

Ultima actualizare (Marţi, 22 Martie 2011 10:10)

Seară duhovnicească la parohia Macea

În după masa zilei de 20 martie, a doua duminică din Postul Paştelui preoţii din Cercul misionar-pastoral IV a Protopopiatului Arad, s-au întrunit la parohia Macea, pentru împreună rugăciune, săvârşind Taina Sfântului Maslu.

Astfel, credincioşii parohiei şi nu numai, s-au adunat în număr mare în Biserica parohială, dornici de a se împărtăşi de harul Sfântului Duh conferit de această Taină, mai ales că în această duminică la Sfânta Liturghie a fost rânduită Evanghelia vindecării slăbănogului, care arată desluşit puterea Mântuitorului Iisus Hristos de a da vindecare trupească, vindecare pentru care se săvârşeşte şi Taina Sfântului Maslu. Părintele Mihai Ineuan de la parohia Pecica, a rostit cuvântul de învăţătură corelat cu Evanghelia zilei, vorbind despre putinţa omului de a dobândi vindecare sufletească şi trupească în întâlnirea sa cu Dumnezeu. La final preoţii parohi Gheorghe Morar şi Tudor Budeanu au mulţumit celor 14 preoţi pentru participare şi prezenţă, iar credincioşi au fost unşi cu untdelemn sfinţit potrivit tradiţiei. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Şcoli pentru un viitor verde

Acum, la începutul mileniului al III-lea când omenirea a ajuns atât de departe prin noile descoperiri ştiintifice şi tehnice, când omul a ajuns aproape în orice loc al planetei, este timpul să ne oprim o clipă şi să ne întrebăm: Este omul stăpân peste tot universul? Are el dreptul să defrişeze, să polueze, să distrugă fără limită?

Elevii Grupului Şcolar ,,Atanasie Marienescu” din Lipova, învaţă să răspundă la aceste întrebări în cadrul Programului educaţional şi a concursului national „Şcoli pentru un viitor verde”, ediţia a II-a, alături de alte şcoli incluse în acest program.

Sub coordonarea directă a profesorilor Szollosi Sofia Maria, Szollosi Iosif şi Ususan Cristina Maria, elevii au amenajat în curtea şcolii un părculeţ, organizează acţiuni de colectare a hârtiei, învaţă soluţii prin care economisesc pierderile de apă şi energie din şcoală şi de acasă.

Concursul se va desfăşura în perioada februarie-mai 2011.

Cerc pastoral-misionar în parohia Ineu

Duminică, 13 martie, Biserica s-a aflat în prima duminică din Postul Mare, numită şi a Ortodoxiei, iar credincioşii parohiei Ineu, din Protopopiatul Ineu, au trăit bucuria participării la o seară cu adevărat duhovnicească în biserica parohială cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.” Această seară duhovnicească a fost prilejuită de întâlnirea preoţilor din Cercul pastoral – misionar Ineu.

Seara a debutat cu săvârşirea slujbei Vecerniei unită cu Pavecerniţa Mică, specifică perioadei Postului Mare, după care s-a oficiat Sfânta Taină a Maslului, începând cu orele 17. Cei zece preoţi şi un diacon prezenţi au înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul acestei Sfinte Taine a Bisericii.

Frumuseţea slujbei a fost sporită de bogatul şi de înălţătorul cuvânt de învăţătură, rostit de părintele protopop Moise Nica. ,,Rugăciunea în timpul Postului Mare” a fost tema abordată de părintele protopop, care a subliniat faptul că toţi trebuie să ne rugăm, dar mai cu seamă în această perioadă  a Postului Mare. ,,Pentru rugăciune ne-am adunat astăzi aici. Prin rugăciune noi dialogăm cu Părintele ceresc. Pe Dumnezeu nu-L putem trişa, El ne cunoaşte gândurile şi de aceea noi trebuie permanent să ne lăsăm conduşi de El. Căci toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit vine de la Părintele ceresc. Una dintre rugăciunile care se rosteşte în această perioadă a Postului Mare, este rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Această rugăciune este un model clasic de deschidere smerită a sufletului înaintea lui Dumnezeu şi de înţeleaptă dovedire a celor mai importante lucruri, pentru care creştinul ortodox trebuie să se roage întotdeauna, dar mai cu seamă în vremea rânduită de Biserică,” a arătat părintele protopop.

La întâlnire au participat preoţii: Moise Nica – Protopopul Ineului; Flavius Ardelean – coordonatorul Cercului pastoral-misionar; Tiberiu Suciu; Petru Lazea; Sever Mocanu; Mircea Oală; Augustin Braiţ; Cristian Ardelean; Călin Negruţ; Petru Ursulescu şi diaconul Dan-Marius Braiţ.

În încheierea Sfintei Taine a Maslului, părintele paroh Cristian Ardelean a adus mulţumiri părintelui protopop, colegilor preoţi, dar şi credincioşilor prezenţi în număr impresionant în Sfânta Biserică.

Următoarea întâlnire a preoţilor din acest cerc pastoral-misionar va avea loc în Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci), în parohia Seleuş.

Sfintele Taine în Postul Mare

În prima Duminică a Postului Mare, numită și Duminica Ortodoxiei, preoții din cercul misionar III al Protopopiatului Arad, avându-l în mijloc pe Prea Onoratul Părinte Protopop Nicu Breda, s-au întâlnit pentru a oficia Taina Sfântului Maslu. Întâlnirea a avut loc în 13 martie 2011 la ora 16, în biserica Parohiei Comlăuș, unde Prea Cucernicii preoți parohi Nicolae Porcolean și Nicolae Rădulescu au făcut, împreună cu numărul impresionant de enoriași prezenți acolo, o primire călduroasă tuturor preoților prezenți.

Soborul care a înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul acestei Sfinte Taine, a fost alcătuit din următorii preoți: Pr. Prof. Prot. Nicu Breda (Cintei), Pr. prof. Nicolae Porcolean (Comlăuș), Pr. Eftimie Dobrean (Sântana I), Pr. Nicolae Pașca (Zărand), Pr. Ioan Crainic (Sântana II), Pr. Prof. Călin Dragoș (Olari), Pr. Nicolae Rădulescu (Comlăuș), Pr. Adrian Mariș (Andrei Șaguna), Pr. Prof. Mircea Hurdea (Scânteia), Pr. Ciprian Ilica (Sintea Mică), Pr. Gabriel Cosmin Mariș (Caporal Alexa) și Diac. Adrian Crainic.

De amintit că prezente au fost și oficialitățile, în frunte cu D-l primar al Sântanei – Viorel Enache, care, așa cum obișnuiește, a citit unul dintre Apostolele Sfântului Maslu. La frumusețea slujbei au contribuit și răspunsurile date de Corala Bisericii din Comlăuș.

La sfârșitul Sfântului Maslu, toți cei prezenți au ascultat cu multă atenție un cuvânt înălțător rostit de către însuși Prea Onoratul Părinte Protopop Nicolae Breda care a îndemnat credincioșii la apropierea de Dumnezeu, cu atât mai mult în această perioadă a Postului, prin Sfintele Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei dar și prin săvârșirea faptelor celor plăcute lui Dumnezeu.

Mărturisirea păcatelor trebuie să fie completă, sinceră, făcută în taină preotului duhovnic și cu umilință și cu zdrobire de inimă. Și după ce s-a cercetat omul pe sine, „așa să mănânce din pâine și să bea din potir; căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea, nesocotind Trupul Domnului” (I Cor. 11,29). De aceea pentru Sfânta Taină a Împărtășaniei trebuie să avem o pregătire: mărturisirea păcatelor, împăcarea cu toți, înfrânarea de la orice poftă și citirea pravilei pentru împărtășire. Amintind și de mesajul Sfântului Sinod din pastorala citită în Duminica Ortodoxiei, credincioșii au fost îndemnați la întărirea credinței și chemați la faptele bune.

La final, P.C. Pr. Nicolae Porcolean, parohul Bisericii din Comlăuș, a mulțumit tuturor preoților din sobor pentru prezență și împreună-slujire. Au urmat apoi lucrările cercului misionar și discutarea altor probleme pastorale, la casa părintelui paroh Nicolae Rădulescu, unde a avut loc și o agapă frățească.

Tema principală a avut ca titlu: „Sfintele Taine în Postul Mare” și ea a fost tratată cu foarte mult interes de către toți cei prezenți. După ce Prea Onoratul Părinte Protopop Nicu Breda a prezentat importanța Sfintelor Taine mai sus pomenite, pentru sufletele credincioșilor dar și pentru întărirea duhovnicească a parohiilor, ceilalți preoți au vorbit despre felul cum se săvârșesc acestea în parohiile lor.

Următoarea întâlnire a preoților din cercul misionar III – Sântana, va avea loc Duminica următoare, în 20 martie 2011, la Parohia Andrei Șaguna.

Întâlnire la Nürnberg

În cadrul proiectului european „Paşi spre mai bine”, la care elevii de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad participă în Germania, pentru a se documenta despre activitatea socială a Bisericii Evanghelice de aici, am avut deosebita bucurie ca, în data de 1 martie a.c., să fim invitaţi de către ÎPS Serafim Joantă, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord la sediul Mitropoliei dinNürnberg. Însoţiţi de pr. Ioan Forga, preotul ortodox român al comunităţii române din Leipzig, am fost primiţi la Catedrala Mitropolitană dinNürnberg de către ÎPS Serafim, care ne-a relatat despre munca depusă pentru a ajunge la situaţia deosebită în care se află astăzi Biserica de aici. Pornind, practic, de la nimic, acum Mitropolia are un sediu propriu, cu o frumoasă biserică şi multe alte camere pentru birouri, chilii şi o sală de servit masa.

ÎPS Serafim a scos în evidenţă ajutorul pe care l-a primit din partea Bisericii Evanghelice şi a statului german, însa numai după ce aceştia au văzut că a fost însuşită deviza: „Te ajut ca să te poţi ajuta singur”. Între multele lucruri care au contat pentru ca Mitropolia să aibă astăzi statutul pe care îl are în cadrul comunităţii din Nürnberg, a fost şi acela că Mitropolitul Serafim a avut și are o atitudine pozitivă şi vizibilă faţă de statul german şi faţă de întreaga societate.

Dar, cel mai mult a contat rugăciunea „cu timp și fără timp”, care a fost rostită aici cu inima smerită, dar plină de încredere în ajutorul lui Dumnezeu. Ni s-a vorbit în acest context despre rolul rugăciunii în viaţa noastră, accentuându-se asupra faptului că nu putem să avem echilibru în viaţă dacă nu ne găsim pacea inimii, pe care o primim prin rugăciune şi citiri din cărţile sfinte. „Cel mai mare ajutor pe care putem să îl dăm semenilor noştri este acela de a-i învăţa să se roage” – a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Referitor la activitatea social-filantropică a Mitropoliei am aflat despre vizitele pe care le fac preoţii oamenilor bătrâni şi singuri, celor din penitenciar şi din spitale sau la cei despre care aud că sunt confruntaţi cu diferite probleme. Există chiar un proiect iniţiat în Mitropolie, care se numeşte: „Biserica se implică: să ne cunoaştem şi să ne ajutăm”, şi are ca şi scop declarat acela că trebuie să invăţăm să ne angajăm mai mult în slujirea aproapelui.

Pe de altă parte ,oridecâteori situaţia o cere se organizează colecte în biserică, iar banii se trimit (de obicei-în România) acolo unde e nevoie: pentru operaţii, pentru azile, case de copii sau ca burse pentru unii tineri.

Ne-am bucurat, apoi pentru că am participat impreună cu Înalpreasfinţia Sa la Vecernia ce s-a oficiat în acea după-masa.

Nu putem decât să mulţumim lui Dumnezeu pentru această întâlnire de suflet, care ne-a intărit duhovniceşte pentru tot timpul pe care îl mai aveam de petrecut departe de ţară.

ŞEDINŢĂ PE PROBLEME CATEHETICE ŞI PASTORAL-MISIONARE LA CENTRUL EPARHIAL DIN ARAD

Activitatea de catehizare, în special a copiilor şi a tinerilor, activităţile cu caracter misionar-pastoral legate de menţinerea credincioşilor în dreapta credinţă, au constituit întotdeauna o prioritate în Arhiepiscopia Aradului, la nivelul Centrului Eparhial, la protopopiate şi la parohii.

Istoricul fenomenului pătrunderii elementului neoprotestant şi sectar în urmă cu un secol în România, fixează zona Aradului ca fiind una de prim impact. Dar aceeaşi sursă confirmă şi faptul că tot aici au activat cei mai zeloşi misionari şi luptători cu sectarismul: episcopii Ignatie Papp, Grigorie Comşa, Andrei Magieru, preoţii Gheorghe Ciuhandu, Ilarion Felea, Simeon Şiclovan, Petru Deheleanu şi mulţi alţii. Astăzi evaluările statistice confirmă faptul că, chiar dacă procentul nonortodocşilor în judeţ este mai ridicat, aceasta nu se datorează unor treceri masive de la credinţa ortodoxă, ci unor cauze demografice, obiective.

Pentru a intensifica activitatea misionar-pastorală şi catehetică în eparhie, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, miercuri, 16 martie, la Centrul Eparhial din Arad, a avut loc consfătuirea părinţilor protopopi şi a coordonatorilor cu cateheza la nivelul protopopiatelor Arhiepiscopiei Aradului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte:

1)  Impulsionarea activităţilor catehetice în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor” prin organizarea, la nivel de parohie, protopopiat şi eparhie, a  Concursului naţional de creaţie creştină „Copilul în familie”, cu cele două secţiuni, literară şi de creaţie artistică;

2)  Analiza activităţii Cercurilor pastoral-misionare din cuprinsul Arhiepiscopiei pe anul 2010, fixarea tematicilor  şi a graficului desfăşurării acestor Cercuri în anul 2011.

3)  Aspecte legate mediatizarea activităţilor pastoral-misionare, catehetice, sociale şi administrativ-bisericeşti prin de abonarea parohiilor la ziarul „Lumina” al Patriarhiei Române şi la publicaţiile eparhiale „Biserica şi Şcoala” şi „Calea mântuirii”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a trasat câteva coordonate la temele aflate pe ordinea de zi, în lumina hotărârilor sinodale privind activitatea misionară pe care trebuie să o desfăşoare Biserica în contextul actual. Înaltpreasfinţia Sa a cerut părinţilor protopopi şi coordonatorilor cu cateheza o mai pronunţată implicare pe tărâm pastoral-misionar, care să reflecteze  activităţi concrete la fiecare parohie.

În final participanţii au mulţumit Înaltpreasfinţitului Timotei pentru prezenţă şi pentru grija permanentă pe care o are pentru bunul mers al activităţilor catehetice şi pastoral-misionare din eparhie.

Proiectul „Paşi spre mai bine!” al seminariştilor arădeni este în plină desfăşurare

Două grupuri a câte zece elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad se află, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în oraşele germane Leipzig şi Hanovra, participând la derularea proiectului Leonardo da Vinci „Paşi spre mai bine!”.

Fundaţia germană Stephansstift este locul unde se desfăşoară proiectul în Hanovra. După ce în primele zile elevii au aflat elemente legate de istoria şi modul de desfăşurare a activităţilor de asistenţă socială din Germania în general şi din cadrul fundaţiei, în special, seminariştii au fost distribuiţi în mai multe grupe. În diferitele spaţii ale acestei fundaţii diaconale, elevii iau parte la activităţile specifice: ore de clasă într-o şcoală specială ce se adresează copiilor cu dificultăţi de adaptare, cu probleme legate de comportament, de receptare a informaţiei primite (Kinderhilfe gemeinnützige GmbH); cantină socială pentru tineret; centre de zi pentru tineri de diferite vârste; cămine ori azile de bătrâni cu diferite probleme, dizabilităţi etc. (Marianne-Werner-Haus, Freytaghaus).

Sâmbătă, 5 martie, seminariştii arădeni participanţi în acest proiect în ambele oraşe au vizitat mai multe obiective culturale ale capitalei Germaniei, Berlin. Duminică, 6 martie, ei au participat la slujba Sfintei Liturghii, alături de părintele inspector diac. prof. Florin Sirca (inspector de specialitate la ISJ Arad) şi părintele diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean (profesor al Seminarului din Arad). Sfânta Litrughie a fost săvârşită de către Preacuviosul Părinte Ieromonah Clement Lodroman (parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Berlin), părintele prof. Codin Şimonca-Opriţa (directorul Seminarului arădean, care a susţinut predica duminicală) şi părintele prof. Dacian-Emilian Nan (profesor la acelaşi Seminar). După slujbă seminariştii arădeni au luat parte la agapa frăţească, alături de membrii parohiei berlineze.

Proiectul continuă şi în a doua săptămână, aşteptând decantarea concluziilor în final.

 

CONFERINŢĂ SPIRITUALĂ LA CENTRUL CULTURAL-PASTORAL „SF. IERARH NICOLAE” AL PAROHIEI ARAD-BUJAC

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae”, care funcţionează în cadrul parohiei Arad-Bujac, protopopiatul Arad, s-a desfăşurat joi, 10 martie, a.c., conferinţa spirituală cu tema: „Frumuseţea şi folosul sfintelor slujbe din Postul Mare”, susţinută de către Preacuviosul ieromonah dr. Iustin Popovici de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog. Tema, actuală şi binevenită, a fost prezentată de către conferenţiar cu competenţa celui care a aprofundat- o pe parcursul studiilor doctorale la Facultatea de Teologie din Atena. Participanţii interesaţi au avut posibilitatea de a- şi procura de la autor, cu acest prilej, cartea: „Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite. Studiu istorico-liturgic”, apărută cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei în editura eparhială.

La acest eveniment cu caracter pastoral-misionar au participat credincioşii parohiei, dar şi din alte parohii ale municipiului Arad, elevi seminarişti , studenţi teologi, profesori de Religie, preoţi.

În debutul conferinţei, preotul paroh a prezentat activităţile cultural- spirituale şi misionare care se desfăşoară la acest Centru, inaugurat în anul 2008 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi programul conferinţelor ce vor fi susţinute aici, cu binecuvântarea Chiriarhului, în fiecare joi din perioada Postului Mare.

La finalul conferinţei Preacuviosul ierom. Iustin Popovici a răspuns întrebărilor auditoriului, legate de tema conferinţei şi de alte probleme şi preocupări de ordin religios-moral ale acestora.