Moment istoric la Facultatea de Teologie din Arad: decernarea primului titlu de doctor în teologie

Ziua de 21 octombrie 2014 va rămâne înscrisă în calendarul Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad ca o zi specială, deoarece a fost decernat primul titlu de doctor în teologie al acestei instituţii teologice.

Din Comisia stabilită prin Hotărârea Senatului pentru audierea tezei  de doctorat a candidatului Adam Alexandru Dan din Timişoara, intitulată:Conceptul de persoană la părintele Dumitru Stăniloae şi relevanţa acestuia în contemporaneitate,au făcut parte următoarele cadre didactice: în calitate de Preşedinte, PC Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus; coordonatorul lucrării, PC Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, iar ca referenţi ştiinţifici PC. Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu şi PC. Pr. Prof. univ. dr. Tache Sterea de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti şi PC. Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad.

 

În deschiderea susţinerii publice a tezei de doctorat a fost rostită o rugăciune. Preşedintele Comisiei, Pr. Prof. Constantin Rus, a deschis lucrările printr-un cuvânt de salut adresat celor prezenţi, arătând faptul că „această zi este una istorică pentru Facultatea noastră, pentru că vine să înnobileze eforturile, nu uşoare şi nu puţine, ale ostenitorilor acestei instituţii teologice. Această zi deosebită se alătură altor câteva momente la fel de speciale pentru noi, cum sunt redeschiderea porţilor acestei şcoli în anul 1991, la care se adaugă primul examen de disertaţie la absolvenţii de master în anul 2003”.

În faţa asistenţei, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, în calitatea sa de profesor îndrumător, precum şi în cea de Decan al instituţiei, a arătat că: „Prezentul proiect de doctorat reprezintă cea dintâi realizare de acest fel, în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie, din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, care a început să funcţioneze din anul 2011,  fiind primul candidat care vine în faţa Comisiei de doctorat în vederea susţinerii acestuia. Calitatea intelectuală şi umană a autorului ei, precum şi determinarea de a aprofunda o asemenea tematică, reprezintă premize dătătoare de speranţă referitoare la potenţialul uman şi cel teologic al acestei Şcoli, dar şi al candidatului.

Am îndrumat studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii noastre, să aprofundeze teme, care nu au fost deloc, sau, poate parţial dezbătute în câmpul cercetării ştiinţifice din teologia românească. Din mulţimea temelor, ce s-ar cuveni a fi tratate în cadrul tezelor de doctorat, în teologia românească nu pot lipsi cele referitoare la teologia părintelui Dumitru Stăniloae, care reprezintă un potenţial inepuizabil pentru teologii ortodocşi, şi, nu numai.

Primul nostru doctorand, care a finalizat teza sa de doctorat, se înscrie în această necesitate de a recepta o temă predilectă a marelui teolog ortodox român: conceptul de persoană. Încă din primele pagini ale tezei autorul dă dovadă de multă pasiune în abordarea acestei teme, fiind nu de puţine ori ispitit să intre în foarte multe detalii şi conotaţii dintre cele mai diferite ale unei problematici extrem de complexe, a persoanei, care, trebuie să recunoaştem, fascinează pe cercetătorul dornic de a scruta frumuseţile unei realităţi, care ne priveşte pe toţi oamenii, ca purtători ai dimensiunii personale a existenţei.  Autorul acestei lucrări a întreprins o muncă asiduă, neobosită pentru a analiza aspectele esenţiale ale conceptului de persoană, sprijinindu-se pe opera atât de valoroasă a teologului român, dar, şi extinzând analiza într-o dimensiune interdisciplinară: dogmatică, patrologie, psihologie, filosofie, ştiinţă. Elementele de cunoaştere ale atâtor discipline nu fac altceva, decât să creioneze un tablou viu, profund şi complex, care pune în lumină caracterul inconfundabil al omului, fiinţa atât de dragă lui Dumnezeu, purtând pecetea „chipului” Lui, pe care El o iubeşte, o restaurează şi o ridică în planul veşniciei luminoase”.

Au urmat citirea referatelor de către ceilalţi referenţi, toţi apreciind atât momentul acesta de referinţă pentru Facultatea din Arad cât şi pentru cercetarea, de calitate, pe care candidatul Alexandru Adam le-a dovedit în lucrarea prezentată. După aceasta a urmat sesiunea de întrebări adresate de către comisie. La finalul acesteia Comisia s-a retras pentru deliberare. Înainte de anunţarea rezultatului, Domnul Adam Alexandru a depus jurământul, Comisia conferindu-i titlul de doctor în teologie, cu calificativul excepţional, fiind felicitat de cei prezenţi. Domnul candidat a mulţumit coordonatorului şi părinţilor profesori de la Arad şi Bucureşti pentru toate sfaturile şi îndemnurile ce le-a primit de-a lungul timpului, păstrând în suflet o frumoasă emoţie şi amintire despre acest eveniment.

 

Ultima actualizare (Vineri, 24 Octombrie 2014 20:59)

Întâlnire de suflet între credincioşii parohiilor Revetiş şi Mâsca

„Cât este de bine şi cât este de frumos a locui fraţii împreună”.

Duminica a XX – a după Rusalii a fost pentru credincioşii din parohiile înfrăţite Revetiş şi Mâsca o duminica binecuvântată, pentru că aceştia au avut posibilitatea de a participa la Sfânta Liturghie împreună, rugându-se astfel împreună.

La invitaţia făcută de preotul paroh Pop Cristian Gheorghe, în numele revetişenilor, credincioşii din parohia Mâsca au poposit în mijlocul parohiei lor, împreună cu părintele lor, Radeş Mihai. Însăşi natura a fost darnică cu aceştia, oferindu – le o frumoasă zi de octombrie, care a adus căldură în sufletele lor.

După săvârşirea slujbei Utreniei, cei doi preoţi au slujit împreună şi la Sfânta Liturghie, având o emoţie, dar şi o bucurie sfântă în acelaţi timp. A fost un moment unic în viaţa bisericească a parohiei Revetiş, un moment de împreună slujire şi rugăciune comună. În cadrul cuvântului de învăţătură, preotul invitat a mulţumit pentru invitaţia făcută lui şi credincioşilor mâscani, subliniind dragostea şi bucuria deplină cu care revine, ori de câte ori are ocazia, în parohia unde opt ani de zile a păstorit, creând astfel o legătură sufletească cu credincioşii din acele ţinuturi binecuvântate de Dumnezeu.

Răspunsurile la slujba Sfintei Liturghii au fost date de corul bărbătesc al bisericii din Mâsca, dirijat de d – l director Dumitru Gheorghe. La slujbă, au participat şi autorităţile locale, reprezentate de d – l primar Liviu Burtă împreună cu consilieri locali. De asemenea, în mijlocul lor a fost şi un reprezentant al Consiliului Judeţean, d – na Garofiţa Popa, căreia i s – a mulţumit pentru tot sprijinul acordat celor două parohii.

La sfârşit, toţi credincioşii au participat la o agapă creştinească, făcută cu mâncăruri alese şi specifice zonei.

 

 

Pr. Radeş Mihai

Binecuvântare arhierească pentru capelele funerare din Parohiile Horia şi Mândruloc

În cursul după-amiezii zilei de sâmbătă, 18. 10. 2014, în Parohiile Horia şi Mândruloc din Protopopiatul Arad a avut loc un dublu eveniment bisericesc: binecuvântarea capelelor funerare ridicate în cimitirele celor două localităţi.

Slujba de sfinţire a celor două capele, cu hramurile „Pogorârea Duhului Sfânt” respectiv „Învierea Domnului”, a fost săvârşită succesiv, la orele 15 şi 16.30, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor alcătuit din Pr. Petru Bercean, de la Parohia Vladimirescu I, Pr. Dacian Nan, de la Parohia Vladimirescu II, Pr. Teodor Mureşan, de la Parohia Cicir, Pr. Silviu Faur, secretar eparhial şi slujitor la Parohia Arad-Şega I, Pr. Flavius Ardelean, de la Parohia Mândruloc, Pr. Adrian Murg, de la Parohia Horia şi Arhid. Tiberiu Ardelean, profesor la Seminarul Teologic şi slujitor la Parohia Arad-Centru. În jurul ierarhului s-a adunat o mare mulţime de credincioşi şi oficialităţi locale, în frunte cu primarul comunei, Domnul Ioan Crişan, care a avut iniţiativa şi a coordonat construirea acestor edificii.

În cuvântul adresat cu acest prilej, IPS Timotei a amintit faptul că înălţarea unor capele de cimitir, potrivit cerinţelor actuale, se află în tradiţia creştină din începuturi, contribuind la observarea cuvenită a cultului celor adormiţi, implicit şi a legăturii dintre biserica de pe pământ şi cea din cer.

Chiriarhul a mulţumit celor ce au contribuit la ridicarea lor şi a îndemnat pentru a se  îndeplini întocmai rânduielile locului ca şi prevederile legilor bisericeşti şi civile.

După încheierea fiecărei slujbe de sfinţire s-a săvârşit o slujbă de pomenire a tuturor dreptmăritorilor creştini înmormântaţi în cele două cimitire. La final, preoţii celor două parohii au mulţumit ierarhului pentru binecuvântarea acestor edificii şi pentru părintescul cuvânt de învăţătură şi îndemn adresat mulţimii de credincioşi prezenţi.

Construcţia celor două capele a început în anul 2013, cu finanţare integrală din partea Primăriei Vladimirescu. Necesitatea acestora este legată de legislaţia sanitară şi rutieră la care trebuie să se alinieze şi ţara noastră, în calitatea ei de membră a Uniunii Europene. Există însă şi o componentă religioasă şi socială în acest proiect, care vizează asigurarea unor condiţii materiale decente, disponibile tuturor credincioşilor, pentru săvârşirea cu creştinească cuviinţă a cultului pentru cei răposaţi.

 

Ultima actualizare (Vineri, 24 Octombrie 2014 20:25)

Un fiu al Eparhiei arădene, doctor în Teologie

Prestigioasa Facultate de Teologie Ortodoxă din Sibiu a găzduit pe data de 23 octombrie, susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată „Sfântul Isaac Sirul. Ascet şi mistic”, elaborată de domnul Marcel Tang. Lucrarea a fost realizată sub îndrumarea PărinteluiArhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, având ca şi coreferenţi pe Arhid. Prof. Dr. Ioan Caraza, de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Pr. Prof. Dr. Marius Ţepelea, de la Facultatea de Teologie din Oradea, Pr. Conf. Dr. Ioan-Mircea Ielciu, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, iar ca şi preşedinte al comisiei, pe Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr.

Domnul Marcel Tang este absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, cu studii masterale în cadrul aceleaşi facultăţi şi studii doctorale la Facultatea de Teologie din Atena. Bun cunoscător al limbii greceşti (veche şi modernă) şi al principalelor limbi de circulaţie internaţională (engleză şi franceză), dovedeşte încă de tânăr student preocupări faţă de teologia practico-liturgică, pe de o parte, dar şi de profunzimile marilor mistici ai Răsăritului, pe de altă parte. În prezent, domnul Marcel Tang activează ca profesor de religie în cadrul Colegiului Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţichindeal” şi protopsalt al Parohiei Arad – Centru (Catedrala Veche).

Potrivit aprecierilor unanime exprimate public de membrii comisiei, lucrarea prezentată ca proiect de teză de doctorat oferă un interes major pentru teologia românească, în special datorită unicităţii şi complexităţii subiectului abordat. Lucrarea poate fi considerată o monografie completă referitoare la teologia Sfântului Isaac Sirul şi care se înscrie pe linia unor lucrări recent apărute în mediul occidental. Subiectul, de o deosebită profunzime şi actualitate, tratează rolul teologiei Sfântului Isaac Sirul în cadrul tradiţiei dogmatice şi duhovniceşti a Răsăritului creştin, precum şi specificităţi şi accente ale gândirii isaachiene. Forma de expunere este adecvată unei lucrări ştiinţifice, abordând subiectul la un nivel ridicat, într-un stil elevat, precis şi riguros. Este de evidenţiat şi eleganţa descrierii, fapt ce conferă o mai mare coerenţă textului şi o evidenţiere a trăsăturilor esenţiale.

Teza este structurată în trei părţi alcătuite la rândul lor din mai multe capitole şi subcapitole, oferind un echilibru dar şi o unitate întregului expozeu. Consistenţa lucrării este dată de cele 1159 de note bibliografice, extrase din scrierile avvei Isaac – menţionăm folosirea a două ediţii critice a Părţii I sau a Cuvintelor ascetice – din 70 de izvoare patristice, 112 monografii şi lucrări de specialitate, 64 de studii şi articole, 18 recenzii, prefeţe şi introduceri.

 

Contribuţiile originale ale autorului pot fi sintetizate prin: încercarea laborioasă de a prezenta învăţătura ascetică şi mistică a episcopului ninivitan; evidenţierea ortodoxiei acestui Părinte al Orientului creştin şi raportarea sa la marea Tradiţie răsăriteană; actualizarea operei şi experienţei sale prinevidenţierea influenţei asupra unor mari personalităţi duhovniceşti contemporane aparţinătoare tradiţie şi spaţiului athonit; elaborarea unei lucrări echilibrate, scrisă fără patimă, cu spirit critic şi istoric, dar în acelaşi timp şi cu o evlavie cuvenită unei abordări teologie de acest gen.

Complexitatea temei abordate precum şi contribuţiile autorului, înscriu acest demers în abordările de înaltă ţinută ştiinţifică şi duhovnicească a teologie arădene şi sibiene, ca unele care au contribuit la formaţia tânărului doctor în Teologie, precum şi a teologiei româneşti în genere.

La final, candidatul a depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă Română şi s-a angajat să continue munca de cercetare în domeniul Patristicii Răsăritene din noua sa postură de doctor în Teologie.

Ultima actualizare (Vineri, 24 Octombrie 2014 21:10)

Lansarea proiectului ,,Alege Şcoala” în Arhiepiscopia Aradului

Marţi, 21 octombrie a.c., la Centrul cultural-pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad –Bujac, Protopopiatul Arad, a avut loc lansarea proiectului „Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!”.

La eveniment a fost prezent Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a rostit şi un cuvânt de binecuvântare în debutul evenimentului. Totodată, au luat parte preoţi implicaţi în programele catehetice derulate la nivelul parohiilor Arhiepiscopiei Aradului, oficialităţi locale şi judeţene, reprezentanţi ai Centrului de Cultură Judeţean Arad şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, profesori de religie, precum şi alţi invitaţi dornici să ajute la promovarea proiectului educativ.

În continuare părintele diacon Florin Marica, coordonatorul proiectului a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, privind importanţa actului educativ, iar reprezentanta Fundaţiei World Vision Romania, Mădălina Dicu a accentuat importanţa parteneriatului cu Patriarhia Română în prevenirea abandonului şcolar.

Au urmat alocuţiunile rostite de oficialităţile prezente la întâlnire, care au salutat acest important proiect prin implicarea şi susţinerea activităţilor educative, de prevenire a abandonului şcolar, ce vor avea loc la nivelul eparhiei Aradului.

Prezentarea proiectului „Alege Şcoala” a fost realizată de către părintele Constantin Naclad, managerul proiectului, care a sintetizat principalele coordonate vizate de acest important proiect educativ, la nivelul Patriarhiei Române.

Cele 6 centre ,,Alege Şcoala” din Arhiepiscopia Aradului au fost prezentate de către părintele Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului. În continuare, pr. dr. Constantin Naclad, managerul proiectului, a făcut cunoscute celor de față obiectivele propuse de proiectul „Alege Şcoala” în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!”, arătând că principalul scop al acestuia este dezvoltarea unor comportamente şi a unor atitudini pozitive faţă de şcoală, pentru copiii din mediul rural şi urban, bazate pe iubirea faţă de Dumnezeu şi față de semeni.

Prevenirea abandonului şcolar

La fel ca şi primele două proiecte „Alege Şcoala!”, iniţiate în 2009, respectiv în 2010, de către Patriarhia Română şi World Vision România, şi finalizate în anul 2013, acest nou proiect îşi propune prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune şi a unor măsuri inovative, la nivel multiregional, menţinerea în sistemul de educaţie a persoanelor expuse acestui risc, precum şi dezvoltarea unor acţiuni remedial corective, pentru persoane care au părăsit timpuriu şcoala, din regiunile Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest.

Principalele activităţi ale proiectului se referă la: formarea specifică a 53 de preoţi şi a 53 de cadre didactice implicate în prevenirea fenomenului abandonului şcolar, în vederea furnizării programelor de prevenţie şi corecţie; elaborarea unui Toolkit educaţional şi dezvolatarea unei platforme educaţionale virtuale; organizarea de activităţi tip „Şcoală de Duminică” şi „Şcoală după şcoală” pentru aproximativ 1.643 de copii şi tineri din mediul rural şi urban şi pentru 1.314 de părinţi ai acestora; organizarea a 12 sesiuni de tabere de creaţie şi a unui concurs cu premii – pe teme religioase.

Proiectul „Alege Şcoala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest!” se va desfăşura pe parcursul a 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015) şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.2.

Binecuvântare pentru credincioşii din Parohia Budeşti

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent duminică, 19 octombrie, în mijlocul credincioşilor din Parohia Budeşti, Protopopiatul Sebiş, unde a sfinţit biserica parohială cu hramul „Înălţarea Domnului“, construită din lemn între anii 2011 şi 2014.

În Duminica a 20-a după Rusalii, chiriarhul Aradului a poposit în Parohia Budeşti pentru a binecuvânta şi sfinţi noul sfânt locaş, înălţat prin râvna credincioşilor de aici, păstoriţi cu vrednicie de pr. Dan Dănuţ Voicu, dar şi cu sprijinul mai multor oameni de bine din Protopopiatul Sebiş şi din oraşele Arad, Cluj şi Timişoara. Primirea Înaltpreasfinţiei Sale a fost făcută de către preotul paroh împreună cu ceilalţi slujitori şi credincioşi veniţi din satele vecine, iar protopopul locului, pr. Botea Alexandru, a adresat chiriarhului un cuvânt de bun venit. În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba de târnosire a sfântului locaş ridicat spre evlavioasa pomenire a slăvitului praznic al Înălţării Domnului. După slujbă, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în prezenţa enoriaşilor şi a mai multor credincioşi din parohiile învecinate, de faţă fiind şi oficialităţi locale.

 

În cuvântul de învăţătură sub titlul „Tăria vieţii creştine“, pe baza citirilor scripturistice (Gal. 1; Lc. 7), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a arătat modul în care biserica, aflată la cea mai mare altitudine din cadrul eparhiei, purtând hramul „Înălţarea Domnului“, oferă un pitoresc aparte ce lasă să se întrevadă măreţia creaţiei divine şi prin aceasta avântul spiritual al omului. Aceasta este garanţia dăinuirii, a înnoirii continue a vieţii spre veşnicie. Minunea istorisită de Sfânta Evanghelie dă nădejdea învierii de obşte celor ce străbat marea vieţii în corabia Bisericii spre limanul mântuirii. Târnosirea este un semn pentru toate locurile şi timpurile, pentru tăria celor ce după pilda înaintaşilor dau o viaţă nouă unei vetre seculare. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit tuturor ostenitorilor ce s-au jertfit pentru ridicarea bisericii, iar în finalul slujbei a hirotesit întru iconom pe părintele paroh Dan Dănuţ Voicu, în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru activitatea deosebită desfăşurată în cei aproape zece ani de păstorire  a micii comunităţi ortodoxe din Budeşti, ce numără doar 17 familii cu 27 de credincioşi.

 

Ultima actualizare (Joi, 23 Octombrie 2014 14:12)

Cerc pastoral-misionar la Şepreuş

Duminică, 19 octombrie 2014, la Biserica cu hramul „Bunavestire” a Parohiei Șepreuș, prot. Arad, a avut loc întâlnirea preoților din cadrul Cercului pastoral-misionar Chișineu-Criș, coordonat de pr. Daniel Dumitru. Preoţii au săvârşit Taina Sfântului Maslu, avându-l în fruntea soborului pe delegatul IPS Arhiepiscop Timotei al Aradului, Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei. La slujbă au participat şi autorităţile locale alături de numeroșii credincioși de la Șepreuș dar și din localitățile învecinate.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, care, plecând de la cuvântul Evangheliei duminicale, a învierii fiului văduvei din Nain, a subliniat grija deosebită pe care familia cea mică trebuie să o aibă în educarea copiilor și a tinerilor pentru integrarea lor în familia cea mare, care este Biserica, precum și importanța educării tinerilor în duhul Evangheliei lui Hristos. Preotul paroh Florin Horațiu Borca, a mulţumit în mod deosebit celor care au contribuit la amenajarea Centrului pastoral-misionar „Sf Vasile cel Mare”, prin oferirea unor diplome de mulțumire.

În continuare, cu binecuvântarea IPS Timotei al Aradului, părintele consilier cultural Iustin Popovici, împreună cu părintele Dumitru Daniel, coordonator al cercului misionar şi preotul paroh Florin Borca, în prezenţa tuturor preoţilor aparţinători cercului pastoral-misionar Chişineu-Criş, au săvârşit slujba de sfințire a Centrului pastoral-misionar „Sf. Vasile cel Mare”, cel care va găzdui pentru început proiectul „Alege școala în regiunile de Nord – Vest, Vest și Sud – Vest Oltenia” și care și-a dovedit deja utilitatea prin desfășurarea mai multor activități sociale și educative ce au fost derulate pe parcusul acestui an.

 

Părintele Iustin Popovici a amintit faptul că la concursul „Sfânta Euharistie – lumina vieții creștine”, organizat la nivelul întregii Patriarhii, copiii Centrului Sf. Vasile cel Mare de la Şepreuş, au fost premiați de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul prăznuirii Sfinților Împărați Constantin și Elena. De asemenea, părintele Iustin Popovici a amintit faptul că acest centru se înscrie între cele şase centre din cadrul eparhiei, care se vor implica în derularea Proietului ,,Alege Şcoala –A doua şansă”, felicitând, din partea IPS Timotei, pe părintele paroh pentru toate activităţile care le desfăşoară cu tinerii în această parohie. Pe lângă aceasta părintele Iustin i-a felicitat pe toţi preoţii care se implică cu seriozitate în implementarea tuturor proiectelor Sfintei Patriarhii, mai de cu seamă a celor ce se adresează tinerilor

Seara s-a încheiat cu o agapă frățească oferită de credincioşii harnici şi apropiaţi de biserică ai acestei parohii.

Ultima actualizare (Joi, 23 Octombrie 2014 14:04)

Târnosire de biserică la Schitul Bodrogu Vechi

Biserica cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” a Schitului de maici Bodrogul-Vechi din Arhiepiscopia Aradului, a îmbrăcat marţi, 14 octombrie 2014, de ziua hramului, haine de sărbătoare. Noua biserică a mănăstirii, construită în stil maramureşan, din lemn, a fost târnosită de către IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de 14 preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte arhim. Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog, protos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc şi exarh, protos. Iustin Popovici – consilier cultural, pr. Flavius Petcuţ – protopopul Aradului. După oficierea slujbei de târnosire IPS Sa a oficiat slujba Sfintei Liturghii în pridvorul paraclisului de iarnă, iar la momentul rânduit a rostit un cuvânt de învăţătură, luând ca temei viaţa sfintei Parascheva. Chiriarhul a arătat cum cinstirea de către Biserică grăieşte despre mulţimea darurilor pe care credincioşii rugători le dobândesc prin mijlocirea acesteia. Ca manifestare a evlaviei este şi înălţarea de biserici sub ocrotirea ei, între care numărăm cu cinste şi pe cea târnosită acum şi care dovedeşte puterea unei tradiţii respectate în unitatea întregii Ortodoxii.

În cadrul cuvântului de învăţătură, chiriarhul a amintit faptul că acest schit de monahii, se bucură de o înzestrare cu un veşmânt care a acoperit moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, primit în dar pentru credincioşii din acest colţ de ţară, de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe vremea când arhipăstorea Mitropolia Moldovei

 

Sfânta slujbă, cuvântul de învăţătură şi locul binecuvântat au creat o atmosferă de înălţare sufletească pentru toţi cei care au fost prezenţi aici, într-un număr mare, veniţi şi pentru această ocazie rară în care, potrivit tradiţiei, au posibilitatea de-a intra în Sfântul Altar.

Părintele stareţ Nestor Iovan a mulţumit chiriarhului pentru această mare binecuvântare, amintind şi faptul că este cel de-al 21-lea altar mănăstiresc sfinţit de IPS Sa, din anul în care a fost instalat episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, şi mai apoi Arhiepiscop al Aradului, până în prezent.

La ieşirea din biserică, pelerinii prezenţi au primit din partea obştii cozonac şi colivă

Scurt istoric

Biserica Schitului de maici Bodrogul-Vechi, din protopopiatul Arad este unul dintre cele mai frumoase aşezăminte monahale arădene. În ultimul deceniu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, şi prin osteneala părintelui arhimandrit Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog, s-a pus temelia materială şi spirituală a schitului, prin constituirea obştii monahale, ridicarea chiliilor şi a bisericii.

Situată în lunca Mureşului, într-un peisaj mirific, aproape de nebănuit, la numai câţiva kilometri de municipiul Arad, cu drum de acces asfaltat, la mică distanţă de străvechea mănăstire a Bodrogului, aşezarea monahală oferă spaţiul prielnic pentru reculegere şi mângâiere sufletească. Biserica schitului, de lemn, în stil maramureşean, având hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, se înscrie estetic în ambientalul locului, oferind totodată ospitalitate şi adăpost pelerinilor.

Această aşezare mănăstirească a luat fiinţă în anul 2000 după retrocedarea pădurii aparţinând Mănăstirii Hodoş-Bodrog.

Datorită deselor revărsări ale Mureşului, biserica cu hramul ,,Buna Vestire” din satul Bodrogu Vechi se afla în primejdie de a se surpa. De aceea, în anul 2001, Sfânta Episcopie a Aradului deleagă Mănăstirea Hodoş-Bodrog să salveze biserica de la prăbuşirea în apele râului Mureş. Astfel biserica din Bodrogu Vechi este mutată în incinta noului lăcaş.

În Arhiepiscopia Aradului, nu mai puţin de 17 lăcaşuri de cult au hram şi patroană spirituală pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

 

Ultima actualizare (Joi, 23 Octombrie 2014 13:43)

Cerc misionar pastoral în Parohia Şagu

În duminica a XXI-a după Rusalii (Pilda Semănătorului), începând cu ora 17:00 preoţii din cercul pastoral misionar nr 5, Vinga, coordonat de părintele Horia Ştefan (Parohia Secusigiu) s-au intâlnit în Biserica cu Hramul ,,Sfintei Cuvioase Parascheva”  din comuna Şagu.

Bucuria credincioşilor a fost una dublă, deoarece au retrăit cu emoţii în suflete evenimentul minunat din viaţa lor şi a parohiei, când acum 20 de ani, vrednicul de pomenire Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, dimpreună cu vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae al Banatului şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, au târnosit în această zi de prăznuire a Cuvioasei, biserica noastră parohială

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, delegatul Arhiepiscopiei la această întrunire a fost Preacuviosul Părinte Protosinghel Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei, transmiţând credincioşilor prezenţi cuvântul de binecuvântare al chiriarhului.

 

S-a săvârşit Acatistul Sfintei Cuvioasei Parascheva, fiecare preot din cei unsprezece preoţi citind câte un condac şi icos din slujba acatistului.

La finalul slujbei preotul paroh, Marius Ardelean a prezentat  referatul cu titlul  “Sfânta Cuvioasă Parascheva – mult  folositoarea   sufletelor   noastre”, subliniind faptul că prin rugăciunile  Cuvioasei   simţim puterea de înviere a sufletului şi putem trăi bucuria tinereţii veşnice pe care o au sfinţii, pentru că au iubit pe Dumnezeu şi semenii lor.

În continuare  a  urmat un cuvânt de apreciere a referatului din partea PC Părinte Iustin Popovici, constând   în importanţa  pe  care noi  trebuie să o acordăm celei care de mai bine de 370 de ani ocroteşte ţara şi  este  mijlocitoarea      noastră către Preamilostivul Dumnezeu.

Părintele   Paroh a   mulţumit   tuturor    preoţilor    şi  credincioşilor prezenţi cu îndemnul de a o preţui şi de-ai cânta Cuvioasei:  ,,Bucură-te,    Sfântă   Maică   Parascheva ,  mult Folositoare!”.

Ultima actualizare (Joi, 23 Octombrie 2014 13:51)