Consiliul Consultativ al Cultelor din România reafirmă importanţa orei de Religie pentru educaţia copiilor şi tinerilor

Întrunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală în ziua de 28 februarie 2015 sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit Romano-Catolic de Bucureşti (potrivit Statutului care prevede preşedinţia prin rotaţie), Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act de motivarea deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 privitoare la statutul orei de Religie publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2015 şi a constatat următoarele:

Citiți în continuare

 ,,Nu vă temeți!” (Asociatia APOR – filiala Arad)

                 ,,Nu te teme, Iosife!” (Matei 1,20), îi spunea îngerul  lui Iosif, liniștindu-l de gânduri necurate.

,, Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci temeţi-vă mai degrab de cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă!” (Matei 10, 17-28) –  Mântuitorul le spune ucenicilor să se teamă de păcat, căci păcatul poate omorî și trupul și sufletul.

Până şi perii capului vostru sunt număraţi, deci să nu vă temeţi! (Matei 10,31)-  îi liniștea Iisus pe Apostoli, spunându-le că sunt în grija Tatălui ceresc și că întotdeauna va avea grijă de ei.

Citiți în continuare

Postul Mare cu rugăciune din toată inima

Pentru a marca Ziua Internaţională a Bolilor Rare, elevi ai Seminarul Teologic Ortodox din Arad alături de sute de elevi și preșcolari de la liceele, şcolile şi grădiniţele din municipiul Arad au format, vineri 27 februarie, o inimă umană pe platoul din faţa Palatului Administrativ.

Evenimentul organizat în colaborare cu Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară, D.G.A.S.P.C. Arad, Asociația „Cetatea Voluntarilor”, Asociaţia persoanelor cu dizabilităţi mentale – INTEGRA și Poliția Română, a dorit să accentueze faptul că bolile rare „merită o atenţie deosebită din parte tuturor factorilor de decizie din domeniul sănătăţii şi nu numai“.

Citiți în continuare

Începutul Postului Mare la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi la Seminarul Teologic din Arad

Urmând tradiţia formată deja de mai mult timp la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” şi la Seminarul Teologic din Arad, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi, a elevilor seminarişti şi a dascălilor acestor instituţii teologice. În acest sens, în Paraclisul studenţilor din curtea Facultăţii, pe lângă programul liturgic obişnuit al fiecărei dimineţi, în serile acestei săptămâni a fost săvârşită rânduiala Pavecerniţei celei Mari împreunată cu cât o parte a Canonului celui Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul, aşa cum prevede rânduiala din Triod. Pavecerniţa cu Canonul cel Mare a fost slujită de părinţii profesori slujitori la Paraclisul „Sfântul Maxim Mărturisitorul şi Sfântul Mare Mucenic Mina” din curtea Facultăţii de Teologie. În fiecare seară, la sfârşitul slujbei, câte un părinte profesor al Facultăţii a adresat studenţilor şi credincioşilor din biserică câte un cuvânt duhovnicesc, povăţuindu-i pe calea Postului celui Mare. Astfel luni, părintele conf. dr. Lucian Farcaşiu a vorbit studenţilor şi credincioşilor despre semnificaţia duhovnicească a postirii, ca măsură a pocăinţei.

Citiți în continuare

Săptămâna duhovnicească în Parohia Petriș pe Mureș

În prima săptămână din Postul Mare am obișnuit să săvârșim după rânduiala Triodului, Pavecernița Mare și canonul Sf. Andrei Criteanul ămpărțit pe cele patru zile având invitați în fiecare seară duhovnicească câte un preot duhovnic pentru a ne întări în credinta cea ortodoxă și a întelege mai mult despre pocaință.

Înainte cu două săptămâni am fost pe la casele creștinilor din parohie fără excepție pt a le adresa o “invitație la rugăciune” stând de vorbă cu ei și aflând că în urmă cu mulți ani pe vremea Pr. Partenie Mârza se săvârșeau aceste slujbe împreună cu ceasurile împărătești la vremea lor.

Citiți în continuare

Prezenţă arhierească la Canonul cel Mare în Arhiepiscopia Aradului

Creştinii ortodocşi arădeni au participat, la Slujba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia, pe parcursul primelor patru zile ale săptămânii I din Postul Mare, se citeşte unul din cele mai pătrunzătoare poeme religioase, scrise pentru uzul cultului Ortodox, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Acesta prezintă, în strofe de o inegalabilă frumuseţe şi putere de pătrundere, istoria mântuirii neamului omenesc, de la căderea în păcat a protopărinţilor, Adam şi Eva, şi până la Pătimirile şi Învierea Domnului. Numit şi „Canonul lacrimilor”, acest lung poem cultic aduce înaintea conştiinţei credinciosului, care începe călătoria Postului, un drum. Iar acest drum este prezentat de Sfântul Andrei, Arhiepiscop al Cretei, cel care a compus Canonul, în acelaşi timp ca istorie a mântuirii neamului omenesc în general, dar şi ca istorie a căderii şi mântuirii sufletului fiecăruia dintre noi.

Citiți în continuare

Cerc misionar in Parohia Hălmăgel  

Preoții  Cercului Pastoral  Misionar Hălmagiu coordonat din încredințarea Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu de către preotul Vand Ioan, în data de 22 februarie 2015 s-au întrunit la Biserica Ortodoxă  cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril,, din Parohia Hălmăgel,  Protopopiat Sebiș.

Soborul preoților participanți au săvârșit Taina Sfântului Maslu.

Citiți în continuare

Comemorarea compozitorului Emil Monţia (1882-1965) în Parohia Şiria

Duminică, 22 februarie 2015 (a Izgonirii lui Adam din Rai), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Şiria. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a participat la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. La momentul rânduit, chiriarhul, în cadrul cuvântului de învăţătură cu titlul ,,Rânduiala Sfântului şi Marelui Post”, şi pe baza citirilor scripturistice (Rom. 13-14; Matei 6), dezvoltă modul în care s-a ţinut de către creştini de la început şi cum trebuie respectat până astăzi întru smerenie, fără mândria de a fi împlinit ceea ce fiecare e îndatorat a face, stăruind în faptele bune şi de folos semenilor. În această legătură s-a făcut, potrivit recomandărilor Sfântului Sinod, apelul de a se participa la campania ,,Donează sânge, salvează o viaţă”, ca a contribuţiei la parteneriatul bisericesc cu Sectorul de asistenţă socială, aşa cum ne aminteşte anul curent dedicat misiunii parohiei şi mănăstirii astăzi, bine ştiind că perioada Triodului este şi una de intensă activitate misionară la nivel parohial şi mănăstiresc, în localitate înregistrându-se o conlucrare rodnică între enorie şi aşezământul monahal învecinat de la Feredeu, a adăugat chiriarhul.

Citiți în continuare

Cerc pastoral-misionar în Parohia Cladova

Din încredinţarea IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului,  Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. Jivănescu Vasile  s-a întrunit, duminecă , 22 februarie 2015, în Parohia Cladova, Protopopiatul Lipova . Biserica de aici (1898) are hramul ,,Bunavestire”. Cu acest prilej soborul de preoţi prezent în Biserica de la Cladova, a oficiat Maslu de obşte.

După oficierea Sf. Maslu, fiind anul 2015, an omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” , Pr. Daniel Ungur –Parohia Păuliş, a susţinut  tema :,, Coordonatele biblice, patristice,bisericeşti şi civile a misiunii parohiei.Aspectul filantropic de întrajutorare a bătrânilor fără nici un ajutor la nivelul fiecărei parohii.     Printre altele Părintele a arătat importanţa Parohiei ca factor de coagulare între credincioşi . Părintele a scos în evidenţă faptul că,, la nivel de Parohie, Biserica vine în sprijinul tuturor celor aflaţi în suferinţă, organizând periodic colecte în acest sens,acţiuni de întrajutorare, implicându-se în viaţa Cetăţii ( Exemplul cel mai recent: Campania de donare de sânge)”.

Citiți în continuare