CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA INEU

În Duminica a VI-a după Paşti, după ce au oficiat în sobor slujba Vecerniei în biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a Parohiei Ineu, în prezenţa unui număr mare de credincioşi, cei 14 preoţi din Cercul pastoral-misionar Ineu, în frunte cu Preotul Moise Nica, Protopop al Ineului, s-au reunit în cea de a 5-a consfătuire din acest an.

Preotul Călin Negruţ de la Parohia Gurba, a deschis consfătuirea printr-un cuvânt în care a arătat importanţa Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pentru parohiile din cuprinsul Patriarhiei Române. Au fost susţinute trei referate: cu caracter istoric „Relaţiile dintre Stat şi Biserică în timpul domniei lui Constantin cel Mare”, prezentat de  Preotul Cristian Ardelean de la Parohia Ineu II, în care acesta a evidenţiat faptul că Sfântul Împărat Constantin cel Mare a înţeles raportul dintre Stat şi Biserică, dintre împărat şi episcopi, de împreună slujire a lui Dumnezeu pentru bunul mers al vieţii omeneşti, ca între Stat şi Biserică să existe o permanentă colaborare, benefică ambelor părţi, împărăţia terestră fiind privită ca o imagine pământească a Împărăţiei lui Dumnezeu. Biserica şi Statul se completează şi se întrepătrund reciproc, astfel încât,  legislaţia civilă se va ocupa de organizarea materială a Bisericii iar decretele canonice devin legi civile.

Preotul Sever Mocan de la Parohia Ineu Traian a susţinut  referatul cu tematică liturgică: „Rugăciunea pentru pace în Liturghie”, iar Preotul Turean Dan de la Parohia Ineu I, tema cu caracter pastoral- misionar: „Unelte ale preotului: a şti, a fi şi a face”.

În încheierea activităţii liturgico-misionare de la biserica din Ineu, părintele paroh Cristian Ardelean a adus mulţumiri participanţilor pentru implicare şi reuşita activităţii pastoral-misionare.

 

CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

La Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta” din Municipiul Arad, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a desfăşurat vineri, 7 iunie,  ultima Consfătuire din anul şcolar 2012- 2013 a profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului.

Diac. prof. Florin Sirca, inspector pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, a prezentat sinteza activitatăţilor curriculare desfăşurate în anul şcolar 2012-2013. Raportul a surprins, pe lângă obiectivele stabilite la nivel naţional şi local, opţiuni strategice propuse la începutul anului şcolar trecut, documentele care au reglementat activitatea didactică; s-a prezentat măsura în care se poate promova şi susţine performanţa în educaţie şi prin ce activităţi se realizează acest lucru. S-a prezentat statistic managementul resurselor umane şi dezvoltarea profesională pentru disciplina Religie, graficul concursului unic de titularizare din acest an.

În cadrul consfătuirii Pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural, a prezentat aspecte legislative şi hotărâri bisericeşti cu privire la activitatea profesorilor de Religie şi eficienta desfăşurare a legăturii dintre Biserică şi Şcoală, disciplina canonică şi statutară a personalului clerical şi neclerical din învăţământ (angajare, evidenţă şi evaluare). De asemenea a făcut o informare asupra proiectului de Regulament privind parteneriatul între Biserică şi Şcoală privind predarea Religiei, condiţiile în care se acordă sau retrage binecuvântarea chiriarhală.

În cuvântul adresat participanţilor, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a evidenţiat legătura care trebuie să existe între profesorul de Religie şi preotul paroh, între Centrul eparhial şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, într-un parteneriat onest, cu rezultate benefice pentru ambele instituţii. Activitatea profesorului de Religie transcende spaţiul şcolar, împlinindu-se în arealul parohial unde orizontul responsabilităţilor acestuia se extinde, prin activităţile catehetice şi  social- caritative la care este chemat, alături de preot, prin vocaţia sa, dar şi prin atribuţiile statutare încredinţate de către Biserică. Chiriarhul a apreciat cu felicitări activitatea profesorilor desfăşurată în anul şcolar care se încheie.

În încheiere au fost acordate premii şi diplome cadrelor didactice şi elevilor care au participat la concursurile şcolare cu tematică religioasă, organizate în cadrul Arhiepiscopiei Aradului şi la nivel naţional.

 

ÎNALT PREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI A FOST SĂRBĂTORIT LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 77 DE ANI

La 4 iunie 2013 Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a împlinit vârsta de 77 ani, prilej binecuvântat pentru ostenitorii Centrului eparhial şi preoţimea arădeană, pentru oficialităţile locale şi pentru credincioşii care au dorit să fie prezenţi la acest moment aniversar, de a exprima sentimentele lor de preţuire şi de fiască dragoste pentru părintele sufletesc, de a-i ura ani mulţi, cu sănătate deplină şi frumoase realizări în slujirea Bisericii Mântuitorului Hristos.

În sala de festivităţi a reşedinţei arhiepiscopale, însoţind mulţimea buchetelor şi coşurilor cu flori, reprezentanţii Prefecturii, Consiliului Judeţean, Primăriei Mun. Arad, Poliţiei Judeţene, Jandarmeriei, Armatei, au dorit să onoreze momentul festiv şi au felicitat pe arhipăstorul eparhiei arădene. Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a transmis, în numele comunităţii academice arădene, asigurarea înaltei aprecieri faţă de cel activitatea şi personalitatea celui sărbătorit. Profesorul Simion Jarco a asigurat pe Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei de dragostea şi preţuirea ortodocşilor sârbi din Municipiul şi judeţul Arad. În numele clerului şi credincioşilor eparhiei, Preacucernicul Preot Mircea Bupte, Consilier social, a elogiat dăruirea şi consecvenţa în slujire a IPS Timotei, ierarh autentic al Bisericii lui Hristos, model al purtării responsabilităţilor faţă de fiii sufleteşti, a demnităţii eclesiastice şi sacerdotale.

Chiriarhul, cu adâncă smerenie şi modestie, a mulţumit Părintelui ceresc pentru anii dăruiţi, cu tot ceea ce a realizat spre binele Bisericii străbune şi celor prezenţi pentru sentimentele şi bunele urări exprimate.

SESIUNE FESTIVĂ FINALĂ A PRIECTULUI ,,ALEGE ŞCOALA!” ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În prezenţa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Centrul Cultural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad- Bujac a găzduit miercuri, 5 mai a.c., sesiunea festivă de încheiere în Arhiepiscopia Aradului a proiectului naţional „Alege Şcoala!”. S-au reunit, alături de delegaţii din partea instituţiilor implicate în proiect, Patriarhia Română şi Fundaţia World Vision, preoţi din cele 72 de parohii beneficiare ale acestui  proiect. Între invitaţii care au exprimat în plen cuvinte de apreciere privind modul în care s-a desfăşurat proiectul şi a impactului asupra beneficiarilor- preoţii formatori şi copiii din grupul ţintă-, s-au numărat: Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Aurel Ardelean, Preşedintele Universităţii de ,,Vest Vasile Goldiş”, Arad, Mihai Spânu, Inspector General adjunct în cadrul ISJ Arad.

Din partea organizatorilor sesiunea festivă a beneficiat pe tot parcursul ei de coordonarea Preacucernicilor Preoţi: Andrei Bâja-coordonator zonal şi Sorin Lungoci-expert formator, Vasile Pop, consilier cultural şi Ierom. Iustin Popovici, inspector la Centrul eparhial, a reprezentantelor World Vision, Gabriela Grama şi Magda Boboc.

În cuvântul adresat participanţilor, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a evidenţiat faptul că prin intermediul proiectului Alege Şcoala, Patriarhia Română în parteneriat cu Fundaţia World Vision a intervenit în educaţia copiilor aflaţi sub risc de abandon şcolar. Rezultatele imediate au urmărit pe termen scurt identificarea şi sprijinirea elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, creşterea motivaţiei copiilor de a merge la şcoală, dar şi formarea preoţilor angajaţi în realizarea proiectului ca formatori care să prevină abandonul şcolar, iar pe termen lung, rezultatele se vor reflecta prin creşterea nivelului de educaţie şi participarea activă la viaţa comunităţii locale. De asemenea, într-o retrospectivă asupra activităţilor eparhiale cu caracter catehetic, educaţional şi social care au facilitat implementarea proiectului, chiriarhul a menţionat parteneriatul pe care îl avem cu instituţiile reprezentate la festivitate, în mod special Şcoala şi Consiliul Judeţean, aducând mulţumiri şi felicitând pe toţi cei ce s-au implicat în finalizarea cu succes a proiectului Alege Şcoala.

Dintre preoţii participanţi au vorbit despre impactul şi rezultatele  proiectului la nivel parohial şi la protopopiate: Daniel Dumitru, Călin Negruţ, Cosmin Balint, Marius Leucuţa, coordonatori cu cateheza parohială la protopopiatele din eparhie, Nicolae Rădulescu, de la parohia Comlăuş.

În Arhiepiscopia Aradului, cooptată în acest proiect derulat pe parcursul  anilor 2011-2013, au fost selectaţi un număr de 665 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani. Elevii au participat la diverse activităţi, la nivel parohial: lecţii de cateheză, ateliere de pictură, desen, lectură, muzică, piese de teatru, vizionarea unor filme. Dintre aceştia un număr de 84 de copii au participat, în anul 2011, la tabăra de creaţie organizată la mănăstirea Tismana, iar în anul 2012, alţi 86 de copii au luat partre la tabăra de creaţie organizată la mănăstirea Buşteni. Alţi copii, peste 1400, au participat la diferite concursuri naţionale organizate în cadrul proiectului în patru etape, la nivelul parohiilor, protopopiatelor, eparhiilor şi la nivel naţional. Pentru pregătirea celor 72 de preoţi din eparhie înscrişi în proiect, s-au desfăşurat cinci sesiuni de formare care au avut ca obiectiv specializarea participanţilor în elaborarea şi derularea activităţilor de informare, sensibilizare şi prevenire, scăderea nivelului de toleranţă faţă de abandonul şcolar şi consolidarea relevanţei Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea echilibrului în societatea românească, dezvoltarea capacităţii participanţilor de a aborda problema abandonului şcolar şi alte aspecte sociale, la nivelul catehezei parohiale.

 

SLUJIRE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA ZARAND

În Duminica Samarinencii Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a vizitat Parohia Zarand din Protopopiatul Arad, oficiind Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, în prezenţa unui mare număr de credincioşi parohieni. În cuvântul de învăţătură, cu titlul ,,Un popas samarinean”, pe baza citirilor biblice ale Duminicii (F.Ap. 11, Ioan 4), Înalt Preasfinţia Sa a arătat importanţa dialogului de la fântâna lui Iacob pentru cunoaşterea principalelor temeiuri ale propovăduirii creştine şi urmările lor în viaţă, de asemenea faptul că, potrivit Cazaniei zilei, Samaria închipuie întreaga lume chemată la mântuire. În legătură cu Ziua Internaţională a Copilului, sărbătorită în ajun, Chiriarhul a adaos şi oportunitatea parohiei Zarand – reprezentând ca nume şi importanţă întregul întins al eparhiei – de a cultiva exemplar în obştea creştină rosturile familiei, aşa cum au fost observate din vremea apostolică, apoi a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ca şi a atâtor vrednici înaintaşi, până astăzi.

La încheierea Sfintei Liturghii Părintele Nicolae Paşca, parohul locului, în numele întregii comunităţi, a adus înaltului oaspete mulţumiri pentru bucuria duhovnicească prilejuită de vizitarea parohiei.

CONFERINŢELE PREOŢEŞTI SEMESTRIALE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Clerul din cele patru protopopiate din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a luat parte la Conferinţa semestrială preoţească de primăvară, cu tema: ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase”.

Conferinţa preoţilor Protopopiatului Ineu

Conferinţa preoţilor din Protopopiatul Ineu a avut loc luni, 27 mai a.c. şi a fost prezidată de către Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Chiriarhul a fost însoţit de P.C. Preot dr.Vasile Pop, consilier cultural. După slujba de Te-Deum, oficiată în biserica parohiei Ineu, în sala de şedinţe a protopopiatului, Părintele Protopop Moise Nica, în numele preoţimii, a urat IPS Timotei bun venit şi a jalonat coordonatele tematicii consfătuirii. Referatul principal, apreciat de auditoriu, a fost susţinut de către Preotul Marian-Florin Oarcea de la parohia Iercoşeni. Preoţii co-referenţi Ioan Vatrici – Parohia Răpsig, Constantin Ilica – Parohia Apateu, Mihail Pădureanu – Parohia Bocsig-Gară, Pavel Roşu – Parohia Mânerău, împreună cu Preoţii Petru Trânc – Parohia Susag şi Ioan Montoi – Parohia Tăgădău,  au întregit, prin luările de cuvânt, cele prezentate de către referent. Partea a doua a conferinţei  a fost dedicată comunicărilor administrative.

Adresându-se plenului conferinţei, Înalt Preasfinţitul Timotei a exprimat bucuria întâlnirii cu fiii duhovniceşti, prilejuită de un subiect atât de generos, în anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Dintre ideile şi informaţiile transmise Înalt Preasfinţia Sa a accentuat importanţa susţinerii materiale de care a beneficiat Biserica de pe urma Edictului de la Milano şi a altor edicte de toleranţă, edicte care făceau referire şi la retrocedarea averii Bisericii, confiscate în mare parte în vremea persecuţiilor, edicte care nu întotdeauna au avut un caracter general, ci doar parţial, cu aplicabilitate locală. ,, Desigur cel vizat şi atacat în primul rând de către persecutori a fost patrimoniul cultural al Bisericii: confiscarea şi arderea cărţilor de cult, a icoanelor şi odoarelor, dar ceea ce interesează astăzi în mod deosebit este aceea că Biserica a avut întotdeauna bunuri. Nu există cult să nu aibe bunuri care reflectă jertfelnicia sau participarea concretă la viaţa acestuia, dar şi susţinerea statului, a societăţii ca beneficiară de pe urma activităţii Bisericii în lume. Biserica este o parte a obştii noastre umane. Cei care văd în Constantin cel Mare şi acţiunile sale privind Biserica creştină doar triumfalismul au o viziune unilaterală. Acesta a înfiinţat instituţii şi a dat legi care au stimulat viaţa socială şi materială a Bisericii ca suport pentru activitatea pastoral-misionară a acesteia, împăratul însuşi a ridicat instituţii sociale, a redus sau desfiinţat pedepse inumane, fiind părintele şi promotorul principiului de drept roman: ,, să trăieşti cinstit, să nu vatămi pe altul şi să dai fiecăruia ceea ce i se cuvine”. Astăzi,  într-un partreneriat onest Biserică- Stat, susţinerea de către stat, într-un echilibru cu ceeace Biserica reprezintă în societate, este evidentă şi necesară” , a arătat IPS Timotei.

Conferinţa Preoţilor Protopopiatului Arad

s-a desfăşurat marţi, 28 mai a.c. în sala de festivităţi a Parohiei Arad- Centru după ce preoţii protopopiatului au participat la slujba de Te-Deum în Catedrala Veche. Lucrările au fost prezidate de către Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Din prezidiu au făcut parte P.C. Preot Teodor Faur, consilier economic şi P.C. Preot Flavius Petcuţ, protopop al Aradului. Părintele protopop a exprimat, în cuvinte alese, bucuria preoţilor din protopoiat de a se reîntâlni cu chiriarhul în cadrul acestei conferinţe, cu o tematică atât de generoasă şi importantă. Referatul principal a fost susţinut de către Preotul Florin Borca- Parohia Şepreuş, intervenţii în plen la temă având Preoţii: Gabriel Gosta- Parohia Şimand, Dan Mândra- Parohia Aluniş, Gabriel Mariş- Parohia Caporal Alexa, Liviu Iştoc- Parohia Şeitin.

În cuvântul adresat preoţilor Protopopiatului Arad, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, subliniind importanţa tematicii conferinţei, a insistat asupra necesităţii întăririi în rândul credincioşilor a cultului şi cinstirii împăraţilor, domnitorilor, voievozilor cinstiţi ca sfinţi de către Biserică. ,, Există în lumea secularizată tendinţa evidenţierii laturii triumfaliste a vieţii acestora, în mod  unilateral, în detrimentul cinstirii ca sfinţi, ori Sfântul Constantin cel Mare este numit ,,între împăraţi apostolul Tău, Doamne ”, potrivit troparului sărbătorii, aşa cum Ştefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Neagoe Basarab, şi alţi domnitori, au dobândit aureola sfinţeniei prin fapte de credinţă”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Conferinţă preoţească la Lipova

Miercuri, 29 mai a.c., în biserica monumentală a parohiei Lipova, preoţii din protopopiat au participat la slujba de Te- Deum care a precedat lucrările conferinţei preoţeşti, desfăşurată în sala de şedinţe a Protopopiatului. Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezidat lucrările acestei conferinţe. Chiriarhul a fost însoţit de P. C. Preot Traian Micoroi, consilier administrativ-bisericesc. Preotul Mihai Gaşpar – Parohia Corbeşti a susţinut referatul principal, lucrare apreciată drept foarte bună, iar Preoţii: Mircea Ciorogaru –Parohia Ghioroc, Eugen Volungan –Parohia Ostrov, Ştefan-Liviu Dimitriu–Parohia Petriş au fost co-referenţi. Preotul Sorin Ciurlea- Parohia Conop a luat, de asemenea,  cuvântul, la tema prezentată.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a adus completări celor prezentate, şi a arătat importanţa pe care trebuie să o acordăm hramurilor sfintelor noastre biserici, şi în special în acest an omagial, acelor biserici cu hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena , în Protopopiatul Lipova, biserica din Parohia Miniş şi cea din Parohia misionară Lipova Băi, accentuând îndemnul Sfintei Patriarhii de a încuraja reînnodarea tradiţiilor locale la sărbătorile de hram şi  a pelerinajelor făcute cu diferite ocazii, când se cinstesc sfinţii Bisericii noastre. De asemeni,  Înaltpreasfinţia Sa a făcut completări legate de situaţia politică, religioasă şi socială din Imperiul roman înainte de Edictul de la Milan şi după Edict, a scos în evidenţă meritul pe care l-a avut Împăratul Constantin  în a proteja religia creştină, putând fi oferit ca exemplu chiar şi pentru vremurilor noastre.

Părintele Protopop Crinel Onea a adus Chiriarhului mulţumiri pentru participare şi pentru îndrumările oferite.

Conferinţa Preoţilor Protopopiatului Sebiş

desfăşurată joi, 30 mai a.c., a încheiat seria conferinţelor preoţeşti din semestrul întâi al acestui an. Lucrările s-au desfăşurat în biserica Parohiei Sebiş I, după slujba de Te- Deum şi au fost prezidate, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către P. C. Preot Mircea Bupte, consilier social la Centrul eparhial, care a transmis binecuvântarea chiriarhului. În numele celor prezenţi, Preacucernicul Preot Beni Ioja, Protopop al Sebişului, a salutat delegatul chiriarhal, şi a rugat să fie transmise Întâistătătorului eparhiei alesele sentimente de fiască dragoste şi ascultare ale clerului din protopopiat.

Referatul principal al consfătuirii a fost susţinut de către Preacucernicul Preot Valentin Herbei- Parohia Buhani. Preoţii co-referenţi: Andrei Dârbaş- Parohia Bonţeşti, Dan Dănuţ Voicu- Parohia Budeşti, Gheorghe Viţelar- Parohia Brusturi şi Mihai Bulea- Parohia Băneşti au completat ideile expuse în referatul principal, apreciat de către plen ca fiind foarte bun.

Preacucernicul Părinte Mircea Bupte a felicitat preoţimea protopopiatului pentru modul în care au decurs lucrările conferinţei şi a mulţumit, în numele ÎPS Timotei , pentru cuvitele adresate.

Încadrată în amplul program dedicat omagierii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în anul când se împlinesc 17 veacuri de libertate religioasă pentru Biserica creştină, Conferinţa preoţească semestrială de primăvară din Arhiepiscopia Aradului s-a desfăşurat, la toate protopopiatele, la nivelul exigenţelor cerute, cu implicarea întregului cler al eparhiei, sub părinteasca îndrumare a Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei.

 

 

Spectacol pentru copiii Centrului de zi al Arhiepiscopiei Aradului

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, astăzi, 29 mai 2013, Asociaţia Filantropia a Arhiepiscopiei Aradului a derulat o nouă activitate. Astfel, copiii Centrului de zi “Naşterea Maicii Domnului” s-au bucuratde spectacolul interactiv “Prieten drag” susţinut de actriţa Adela Ungureanu-Caimacan. Proiectul are la bază cartea de poezie în 16 strofe “Balada unui căţeluş de pluş”, actriţa intrând în lumea copiilor, “la ei acasă”, ajutând micii spectator să descopere, prin intermediul culorilor, al unui căţeluş din pluş şi al unei păpuşi, valori precum: prietenia, respectul, prima jucărie, primul animal îndrăgit.

Chiriarhul Aradului a mulţumit doamnei Adela Ungureanu-Caimacan pentru clipele de destindere, de aducere a bucuriei şi zâmbetului pe chipul copiilor, precum şi coordonatoarei centrului, profesor Carmen Crişan, pentru dăruirea şi perseverenţa arătate în munca alături de cei mici.

Beneficiarii Centrului de zi au fost deosebit de încântaţi de activitatea la care au participat, arătându-se interesaţi de teatrul de păpuşi şi de felul în care actriţa arădeană a prezentat realităţi ale vieţii de zi cu zi. La final copiii i-au dăruit doamnei Adela o icoană pictată de ei.

 

Preţuirea hărniciei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, la biserica cu hramul Naşterea Domnului a parohiei Arad Micălaca Veche a avut loc în duminica a patra după Paşti premierea elevilor parohiei de la Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad care au participat în cursul acestui an şcolar la diferite concursuri şi activităţi religioase. Astfel, Crişan Andreea din clasa a V-a a obţinut locul III, iar Ţigan Silviu din clasa a VII-a A, menţiune la faza locală a Olimpiadei de Religie. Capragiu Bianca din clasa a VI-a C a avut menţiune la faza locală, locul I la faza judeţeană şi locul al II-lea la etapa pe protopopiat a Concursului Naţional “Bucuria de a fi creştin”, în timp ce Şimonca Stelian din clasa a VI-a A a obţinut locul I la etapa locală a olimpiadei de Religie, locul al II-lea la cea judeţeană, cu participare deosebită la Concursul dedicat anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Toţi elevii au primit din partea parohiei rechizite.

Pentru îndrumarea deosebită, atentă şi competentă, doamnei Beatrice Mandă, profesorul de religie al elevilor de la Şcoala arădeană, i-au fost aduse mulţumiri şi adresate felicitări, cu dorirea îndreptată către toţi, învăţăcei şi dascăli, de a spori talanţii cu care Atotmilostivul Dumnezeu i-a înzestrat.

 

 

ZILELE GURAHONŢULUI

În Duminica a IV-a după Învierea Domnului, a Slăbănogului, Înalt Preasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală în parohia Gurahonţ, Protopopiatul Sebiş, localitate de referinţă pe Valea Crişului Alb, alcătuită din mai multe sate şi cătune, care organizează anual, în această perioadă,  manifestări cultural- spirituale puse sub sigla „Zilele Gurahonţului”. Întâmpinat, în faţa bisericii, de către preotul paroh Crăciun-Dorel Moţ, de către oficialităţile locale, de numeroşi credincioşi, de copiii şi tinerii comunei, care i-au oferit flori, ÎPS Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în monumentala biserica parohială cu hramul „Bunavestire”, împreună cu preotul paroh şi preotul Simion Mladin, secretar eparhial, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, temeluit pe textul pericopelor Duminicii (Faptele Apostolilor 9, Ioan 5) a fost pusă în lumină mai ales puterea ucenicilor Mântuitorului de a face ceea ce El Însuşi a împlinit, vindecarea suferinţelor şi chiar învierea din morţi, Domnul făcându- se om pentru a-l ridica pe acesta din slăbiciune şi din moarte. ,, Înălţimea spirituală a credinciosului urmează calea Domnului, însemnând săvârşirea binelui în folosul semenilor, exemplul Sfinţilor Împăraţi,  omagiaţi în acest an, fiind lămuritor în această privinţă prin opera de asistenţă socială şi medicală a Bisericii, încă din vremea apostolică şi pentru cea următoare, până azi”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Preotul paroh a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru participare, pentru bucuria  duhovnicească  prilejuită şi grija ce o poartă credincioşilor păstoriţi.

După Sfânta Liturghie, Înalt Preasfinţitul Timotei, înconjurat de soborul preoţilor de pe raza comunei, a săvârşit slujba a parastasului  şi a sfinţit monumental ridicat în memoria patriotului Ioan Buteanu, prefect al Zarandului, prilej cu care ierarhul a subliniat ataşamentul oamenilor locului faţă de personalitatea lui Avram Iancu, eroul naţional din Ţara Moţilor şi faţă de cei ce i-au împărtăşit crezul, respectful faţă de idealurile strămoşilor, transmise generaţiilor viitoare.

În după-amiaza zilei, în parohia Zimbru, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vizitat biserica cu hramul ,, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi Dispensarul uman, aşezământ social ridicat aici de către  Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Aradului,  interesându-se de buna desfăşurare a serviciului de asistenţă medicală din zonă.  În continuare, în filia Valea Mare, ierarhul a oficiat slujba Vecerniei, în biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, vorbind credincioşilor despre gândul bun al înaintaşilor lor de a pune locaşul de închinare sub ocrotirea Sfinţilor Împăraţi, ca şi alte biserici de pe cuprinsul ţării, în frunte cu Catedrala Patriarhală.  Tot aici Chiriarhul, împreună cu soborul slujitor a oficiat Panahida pentru profesorul Alexandru Roz, fiu al satului, istoric şi fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.