LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA MĂDERAT, PROTOPOPIATUL LIPOVA

Duminică, 4 noiembrie 2012, la invitaţia preotului paroh, Nelu Mercea şi a membrilor Consiliului parohial, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a fost prezent în Parohia Măderat, Protopopiatul Lipova, unde a oficiat slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor de reparaţii exterioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească, înconjurat de un ales sobor preoţesc, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, a oficialităţilor locale şi judeţene.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţia Sa a tâlcuit pericopele duminicale (Galateni 6, Luca 16) ale Duminicii a XXII-a după Rusalii, în lumina tematicii generale pentru anul omagial al îngrijirii bolnavilor în Biserica noastră, cu referire aparte asupra învăţăturii creştine despre faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti a căror practicare înlătură păcatul şi aduce izbăvire de cel viclean, Apostolul neamurilor aratând calea adevăratei trăiri în Hristos, pentru dobândirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti spre desăvârşire.

La timpul potrivit, preotul paroh a fost hirotesit întru iconom stavrofor, ca o încununare pentru eforturile depuse în parohie. De asemenea a mai fost hirotesit întru iconom stavrofor şi P.C. Preot pensionar Teodor Poneavă, fost preot la parohia Şiria, protopopiatul Lipova, pentru întreaga sa activitate, mai ales pe tărâm cultural.

Parohia Măderat a luat fiinţă ca formă organizată în secolul al XVI-lea. Înainte de edificarea actualei biserici, au existat două biserici din lemn, una în partea de sus a satului, iar alta în partea de jos. În hotarul Măderatului se află un loc numit „La bisericuţă” unde probabil a fost biserica veche. Actuala biserică parohială este clădită în mijlocul satului, având stil romanic. Anul zidirii nu se cunoaşte precis, dar se crede că a fost construită între anii 1774-1792. În decursul veacurilor, parohia a fost servită mult timp de către preoţi de peste munţi sau de către călugării din cetatea Şiriei, iar mai târziu de preoţi din rândul localnicilor. De la înfiinţare până în prezent, în această parohie au slujit 22 de preoţi, fiecare lăsând amprenta pozitivă a trecerii prin acest loc.

În după-amiaza zilei Înaltpreasfinţia Timotei a poposit în mijlocul credincioşilor din parohia Arăneag, protopopiatul Ineu, la invitaţia Preotului paroh Alin Pingică. La biserica parohială purtând hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, Chiriarhul a oficiat slujba Vecerniei, în cadrul căreia, în contextul aceloraşi pericope ale Duminicii, a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt părintesc despre ferirea de lucrarea celui rău prin ocrotirea sfinţilor îngeri care, în mod aparte, se prăznuiesc în acest răstimp, aceştia fiind şi cei ce mărturisesc în scaunul judecăţii din urmă despre modul vieţuirii creştine al fiecărui credincios, prin strădania înlăturării bolilor sau prevenirii îmbolnăvirilor de orice fel.

 

 

CU TINERII, DESPRE FOLOSUL RUGĂCIUNII

La Centrul Cultural-Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad- Bujac, în cadrul întâlnirilor săptămânale ale tinerilor parohiei, desfăşurate sub genericul ,,Dialog cu şi despre tineri”, s-a desfăşurat joi, 01 noiembrie 2012 o întâlnire duhovnicească având ca temă ,,Folosul rugăciunii în viaţa tânărului”. Coordonatoarea întâlnirii tinerilor, Denisa Sabău, împreună cu tinerii din comitetul organizator: Viorel Iute, Adrian Crucean, Denisa Stana, Andrei Dimitriu, Andreea Crucean şi preotul paroh, au convenit ca prezentarea temei să fie făcută de către Părintele Teodor Pavel, preot la Parohia Arad- Centru, fost profesor şi duhovnic la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad.

Cei ce se roagă nu se prăbuşesc, iar cei ce se prăbuşesc, nu se roagă

Prezentarea, bine documentată şi susţinută într-o manieră dialogală, agreată de cei prezenţi, a scos în evidenţă nu doar aspecte doctrinare legate de rugăciune în viaţa şi învăţătura Bisericii, ci, în special, nevoia deprinderii şi practicarea acesteia în viaţa copilului şi, mai ales, a tânărului.  Părintele, completat de către cei prezenţi a arătat că sunt multe motivele pentru care tinerii de astăzi nu se roagă. Rugăciunea este o artă pe care trebuie să o învățăm, şi s-o exersăm în fiecare zi, la fel ca şi instrumentiştii cu instrumentul lor. Mulți dintre tineri nu au nici o strategie pentru viața lor, nu şi-au asezat în ordine prioritățile, aşa că duc o viață dezordonată şi se complac în starea Fiului risipitor, mulțumiți cu hrana atât de nocivă pe care o oferă distracţiile uşoare, o mică ,,prăjitură” duminica,iar peste săptămână căutând în containerul acelor programe TV care debusolează sau deprimă, nu obosiți de viață, ci obosiți de lipsa de viață. Rugăciunea trebuie făcută cu umilinţă şi cu părere de rău, nu cu mândrie; rugăciunile noastre trebuie să fie raţionale, dar şi făcute cu insistenţă, pentru a se îndeplini deoarece Mântuitorul Iisus ne-a promis că orice vom cere în numele Lui, ni se va da.

Tinerii trebuie să aibe o legătură personală cu Dumnezeu, iar rugăciunea să fie în viaţa noastră ceva obişnuit, şi nu ceva făcut la insistenţele altcuiva, în momente indicate, a îndrumat părintele Pavel.

Apostolat pentru rugăciune

Din multele întrebări adresate de către participanţi a rezultat faptul că tema a suscitat interes, cei prezenţi exprimând, în intervenţiile lor şi dorinţa ca, sub îndrumarea spirituală a preotului, a profesorului de Religie, să desfăşoare o activitate de  impulsionare a practicării rugăciunii de către tineri, un apostolat la şcoală, printre vecini şi prieteni, între tinerii care nu frecventează biserica şi nu se roagă. ,,Această întâlnire ne ajută să conştientizăm importanţa rugăciunii în viaţa noastră, a tinerilor, şi nu numai. Nu înţelegem să fim doar auditori ai acestor convorbiri duhovniceşti ci dorim o implicare în dorinţa ca şi alţi tineri să se apropie de dumnezeu şi de credinţa în El prin rugăciune”, a fost una dintre concluziile dialogului.

La dialogul despre folosul rugăciunii au fost prezenţi, pe lângă tinerii din parohie şi alţi tineri, în mod special de la Liceul Sportiv Arad, îndrumaţi de către profesorul de Religie, Dan Zbârcea şi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad.

 

 

EVALUARE SOCIAL-PASTORALĂ ÎN CERCUL MISIONAR SEBIŞ I

Joi, 25 octombrie, în parohia Buhani, protopopiatul Sebiş din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc întâlnirea preoților Cercului pastoral-misionar Sebiș I, condus din încredințarea Înalt Preasfințului Arhiespiscop Timotei, de către Preacucernicul Preot Traian Luștrea. Scopul acestei întâlniri a fost evaluarea activităţilor social pastorale şi filantropice organizate în Anul omagial al sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în  parohiile arondate acestui Cerc pastoral. În deschiderea întâlnirii, în biserica parohială din Buhani, a fost oficiată slujba Vecerniei cu Litie de către preoții: Ioan Suba (parohia Moneasa) şi Romică Confideratu (parohia Ignești).

În cadrul întâlnirii, fiecare preot a prezentat în mod succint, acţiuni şi activităţi practice pe care le-a iniţiat în contextul programului- cadru elaborat de către Patriarhia Română şi trnsmis, prin Centrul eparhial, la protopopiate şi parohii, legate de Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor. Astfel, în parohia Sebiş I, sub îndrumarea educatoarelor din cadrul Centrului parohial, copiii au confecţionat şi valorificat felicitări pascale şi obiecte de artizanat, ajutând din sumele adunate persoane bolnave şi familii defavorizate. În parohiile Buhani, Moneasa, Dezna, Rănuşa, au fost organizate cu copiii şi tinerii programe culturale şi folclorice, cântări şi poezie religioasă, prezentate pentru credincioşii vârstnici. Parohiile  Susani, Sălăjeni, Bârsa, Aldeşti, Prăjeşti, Slatina de Criş, au efectuat excursii şi pelerinaje religioase, în mod special pentru copiii provenind din familii cu posibilităţi materiale reduse. În toate parohiile s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu, de obşte, sau la casele celor bolnavi. Adăugând şi alte activităţi prezentate în cadrul Cercului pastoral, în final s-a concluzionat că anul dedicat îngrijirii bolnavilor a marcat, în ansamblu, o implicare susţinută a clerului sprijinită de corporaţiile parohiale şi de către credincioşi, cu rezultate pozitive în plan social şi pastoral- misionar.

La întâlnire au luat parte: Pc. Protopop Beni Ioja (Sebiş I), Traian Luștrea (Bârsa), Marius Ioan Leucuța (Sălăjeni), Flavius Suciu (Rănușa), Ioan Iercoșan (Aldești), Avraam Matcău (Slatina de Criş), Cătălin  Rus- Mercea (Prăjeşti), Florin Bătrân (Dezna), Ioan Suba (Moneasa), Romică Confideratu (Igneşti), Viorel Albiş (Susani) şi Valentin Herbei (Buhani).

 

 

Sărbătoarea hramului Parohiei Iratoşu din Protopopiatul Arad

Vineri 26 octombrie 2012, la orele serii, în Parohia Iratoşu, Protopopiatul Arad, în prezenţa unui număr mare de credincioşi ortodocşi dar şi romano-catolici din localitate, s-a sărbătorit hramul bisericii parohiale, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Un ales sobor de preoţi, în frunte cu părintele Mihai Ineoan, coordonatorul Cercului preoţesc Pecica, a oficiat slujba Vecerniei. Răspunsurile liturgice au fost date de către Corala Seminarului Teologic Ortodox Liceal Arad, dirijată de Părintele Arhidiacon, prof. Tiberiu Ardelean.

După obiceiul îndătinat, s-a înconjurat biserica, pâna la Troiţa eroilor  comunei, pentru care s-a rostit o ectenie funebră. Cuvântul de învatatură din cadrul slujbei a fost rostit de Preotul Tudor Budeanu din parohia Macea. În final, corul elevilor seminarişti a intonat pricesne şi alte cântări religioase.

Preotul paroh Ioan Ponta a mulţumit soborului preoţilor, coralei, oficialităţilor locale şi judeţene, tuturor celor prezenţi. pentru participare şi implicare. La casa parohiala preoţii Cercului Pastoral Misionar Pecica IV au continuat activitatea din prima parte printr-o consfătuire având în centru  sustinerea temei „Dragostea înseamnă iertare”, urmată de luările de cuvant ale preoţilor participanţi. Evenimentul s-a incheiat cu o agapă frăţească oferită de către preotul paroh.

 

Ziua Armatei sărbătorită la Arad

Ziua Armatei a fost sărbătorită la Arad printr-o serie de manfestări. Începând cu ora 9.00, la Monumentul Eroilor, în piaţa Avram Iancu din municipiul Arad Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat slujba de Te-Deum, închinată soldaţilor români, în cadrul căreia Inalt Preasfinţia Sa a evocat eroismul şi dragostea de ţară a ostaşului roman, datoria noastră de a le cinsti memoria. Ceremonia a cuprins discursuri ale oficialităţilor locale, depuneri de coroane, defilarea gărzii.

Ziua de 25 octombrie, Ziua Armatei Române, are o semnificaţie importantă care se leagă de momentul când ultima bucată de pământ românesc a fost eliberată de sub administrarea străină, în anul 1944.

 

 

 

Rugăciune şi cântare comunitară la Parohia Horia

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, la biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Horia a fost o zi de sărbătoare şi de aleasă bucurie duhovnicească. La invitaţia preotului paroh Murg Adrian,  a poposit în mijlocul credincioşilor de aici corul bisericii „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Parohia Ineu, dirijat de prof. Tămaş Teodor şi însoţit de preotul paroh Ardelean Cristian.

Cu măiestrie artistică, corala ineuană a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie şi a susţinut, la momentul potrivit, un buchet de pricesne ortodoxe, care au încântat credincioşii prezenţi la biserică şi i-au înălţat duhovniceşte spre Dumnezeu.

Preotul Ardelean Cristian a rostit cuvântul de învăţătură despre Evanghelia Duminicii (Luca 8,26-39) cu vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor. Prezentând situaţia deplorabilă spiritual şi social a celui demonizat, părintele a vorbit despre puterea şi mila dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos, care nu îl lasă pe om pradă puterilor malefice, ci îl însănătoşeşte la suflet şi la trup, pentru a rămâne pe calea mântuirii. Dimpotrivă, păcatul este cel ce îl aduce pe om în vecinătatea morţii spirituale, de care nimeni nu poate scăpa decât printr-o viaţă curătă şi îmbisericită.

De asemenea, s-a făcut referire la demonizarea care poate surveni prin acceptarea învăţăturilor eretice, potrivnice credinţei adevărate – „Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor” (I Timotei 4,1) –  şi la demonizarea prin înrobirea de păcate şi patimi grele – „Cine săvârşeşte păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuieşte. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului” (I Ioan 3,8).  Dacă în viaţa acesta pământească omul se supune lui Dumnezeu, atunci va reuşi să se lupte cu ispitele şi provocările diavolului: „Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu. Staţi împotriva diavolului şi el va fugi de la voi” (Iacov 4,7).

La finalul Sf. Liturghii, părintele paroh Murg Adrian a mulţumit invitaţilor de la Ineu pentru  frumuseţea şi dăruirea cu care au cântat, arătând că o latură importantă a Ortodoxiei este tocmai comuniunea de rugăciune şi trăire care trebuie să existe între credincioşii diferitelor parohii ale aceleiaşi Biserici. Evenimentul din această zi s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Maslu de obşte în Filia Bruznic, Parohia Zăbalţ

Urmând îndemnul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a sâvârşi mai des Taina Sf. Maslu în anul 2012- anul omagial al Sf. Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, toate parohiile Protopopiatului Lipova au săvârşit în acest an până acum cel puţin o dată Maslul de obşte.

Duminica trecută, 14 octombrie 2012 Parohia Dorgoş şi-a sărbătorit hramul Sfintei Cuvioase Paraschiva, ocazie cu care s-a oficiat Taina Sf. Maslu la biserica parohială din Dorgoş.

În această duminică, 21 octombrie 2012 în Filia Bruznic, Parohia Zăbalţ s-a oficiat Taina Sf. Maslu la biserica cea nouă a cărei piatră de temelie a fost pusă în 2010 şi care în doi ani de la începerea lucrărilor a fost zidită şi acoperită urmând a se tencui pereţii interiori şi exteriori. Alături de Pr. Paroh Ungurean Cristian a slujit şi un sobor de preoţi : Pr. Jidoi Ioan –Radna, Pr. Ungur Daniel –Dorgoş, Pr. Balint Cosmin –Bătuţa, Pr. Blidaru Aurel –Ţela, Pr. Farcaş Teodor –Zăbrani, Pr. Cora Gheorghe –Milova şi Pr. Dehelean Gheorghe –Lipova Băi.

Părintele Ioan Jidoi a ţinut un cuvânt de învăţătură în care plecând de la pericopa evanghelică a duminicii a arătat importanţa pe care o dă Mântuitorul celor bolnavi trupeşte şi sufleteşte. A făcut mai apoi legătura cu Taina Maslului, evidenţiind faptul că fiecare  credincios prin Tainele administrate de Sf. Biserică are posibilitatea de a se întâlni cu Hristos şi de a-şi dobândi, asemeni demonizatului din ţinutul Gherghesenilor,  sănătatea trupească şi sufletească.

La final Pr. Paroh a mulţumit soborului şi credincioşilor care au răspuns afirmativ invitaţiei de a participa la Sfânta Taină, ziua încheindu-se cu o agapă frăţească.

Duminica viitoare, 28 octombrie 2012, Parohiille Milova şi Zăbrani, Protopopiatul Lipova, vor săvârşi Maslu de obşte în bisericile parohiale.

 

 

Sărbătoare duhovnicească în parohia Păulian

Parohia Păulian, din Protopopiatul Sebiş, a îmbrăcat în Duminica a XXIII-a după Rusalii, straie de sărbătoare. La invitaţia preotului paroh Pui Traian şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor de reparaţii exterioare-interioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, şi a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească.

ÎPS Timotei a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele paroh împreună cu soborul de preoţi şi de numeroşi credincioşi,  iar copiii, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, i-au oferit Înalt Preasfinţitului flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, având ca tematică „condiţiile mântuirii”, în contextul citirilor biblice ale duminicii (Efeseni 2 şi Luca 8), chiriarhul s-a referit la faptul că Harul de la Dumnezeu face începutul oricărei lucrări sfinţitoare prin credinţa şi faptele bune a celui ce primeşte. Pentru mântuire trebuie credinţă şi fapte bune. Această lucrare rodeşte în biserică în comuniunea credincioşilor între ei cu Dumnezeu. O oglindă a acestei lucrări este Biserica, locaş de închinare a cărei înnoire şi sfinţire îndeamnă pe credincioşi la înălţarea lor continuă spre desăvârşire.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit pe toată perioada celor 36 ani de activitate pastoral-misionară în această parohie.

Satul Păulian este amintit ca parohie încă din anul 1652.
La 25 noiembrie 1779, parohia obţine aprobarea pentru construirea unei biserici de lemn, cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt”, care a fost sfinţită în anul 1783. În anul 1906 se construieşte actuala biserică din zid, păstrând acelaşi hram. Biserica, în formă de navă, este acoperită cu ţiglă, iar pictura este realizată în tehnica fresco. Din anul 2007 până în prezent s-au efectuat lucrări de renovare şi reabilitare atât în exterior cât şi în interior.

În după-amiaza zilei, ÎPS Timotei, înconjurat de soborul de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate la biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din filia Berindia, Parohia Păulian, urmate de slujba Vecerniei.

Aici, ierarhul a ţinut un cuvânt de învăţătură şi s-a axat tot pe temeiurile biblice ale zilei, arătând importanţa sfinţirii bisericii, ,,pentru că ea este casa lui Dumnezeu şi ne strânge pe toţi în jurul ei. Astfel nu mai poate interveni o înstrăinare, o îndepărtare de Dumnezeu sau o rătăcire pe căile vieţii, ci o apropiere continuă ce garantează dobândirea Împărăţiei cereşti. O exemplificare în acest context o dau  Sfinţii zilei, mărturisitori şi mucenici ai Ortodoxiei româneşti: Visarion Sarai , Sofronie de la Cioara şi Oprea, subliniind legătura bisericii cu poporul şi pământul ţării.”

 

 

Sărbătoare duhovnicească în parohia Păulian

Parohia Păulian, din Protopopiatul Sebiş, a îmbrăcat în Duminica a XXIII-a după Rusalii, straie de sărbătoare. La invitaţia preotului paroh Pui Traian şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor de reparaţii exterioare-interioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, şi a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească.

ÎPS Timotei a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele paroh împreună cu soborul de preoţi şi de numeroşi credincioşi,  iar copiii, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, i-au oferit Înalt Preasfinţitului flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, având ca tematică „condiţiile mântuirii”, în contextul citirilor biblice ale duminicii (Efeseni 2 şi Luca 8), chiriarhul s-a referit la faptul că Harul de la Dumnezeu face începutul oricărei lucrări sfinţitoare prin credinţa şi faptele bune a celui ce primeşte. Pentru mântuire trebuie credinţă şi fapte bune. Această lucrare rodeşte în biserică în comuniunea credincioşilor între ei cu Dumnezeu. O oglindă a acestei lucrări este Biserica, locaş de închinare a cărei înnoire şi sfinţire îndeamnă pe credincioşi la înălţarea lor continuă spre desăvârşire.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit pe toată perioada celor 36 ani de activitate pastoral-misionară în această parohie.

Satul Păulian este amintit ca parohie încă din anul 1652.
La 25 noiembrie 1779, parohia obţine aprobarea pentru construirea unei biserici de lemn, cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt”, care a fost sfinţită în anul 1783. În anul 1906 se construieşte actuala biserică din zid, păstrând acelaşi hram. Biserica, în formă de navă, este acoperită cu ţiglă, iar pictura este realizată în tehnica fresco. Din anul 2007 până în prezent s-au efectuat lucrări de renovare şi reabilitare atât în exterior cât şi în interior.

În după-amiaza zilei, ÎPS Timotei, înconjurat de soborul de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate la biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din filia Berindia, Parohia Păulian, urmate de slujba Vecerniei.

Aici, ierarhul a ţinut un cuvânt de învăţătură şi s-a axat tot pe temeiurile biblice ale zilei, arătând importanţa sfinţirii bisericii, ,,pentru că ea este casa lui Dumnezeu şi ne strânge pe toţi în jurul ei. Astfel nu mai poate interveni o înstrăinare, o îndepărtare de Dumnezeu sau o rătăcire pe căile vieţii, ci o apropiere continuă ce garantează dobândirea Împărăţiei cereşti. O exemplificare în acest context o dau  Sfinţii zilei, mărturisitori şi mucenici ai Ortodoxiei româneşti: Visarion Sarai , Sofronie de la Cioara şi Oprea, subliniind legătura bisericii cu poporul şi pământul ţării.”