În lumina Sfintei Învieri

În cadrul parteneriatului educaţional cu Parohia Gurahonţ, protopopiatul Sebiş, desfăşurat sub genericul „Veniţi de luaţi lumină”, un grup de copii de la Grădiniţa din Gurahonţ, însoţiţi de educatoarele lor,  au luat parte de Sărbatoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, la slujba Sfintei Liturghii, pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, după ce au fost pregătiţi în cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”.

Preotul paroh Dorel Moţ le-a vorbit copiilor despre Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, despre credinţa, înţelepciunea şi vitejia acestuia, dobândite în urma educaţiei primite din fragedă copilărie de la părinţii şi dascălii săi. Părintele a mulţumit educatoarelor pentru că se îngrijesc şi de educaţia spirituală a copiilor, împlinind îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos. De asemeni părintele a subliniat bucuria credincioşilor prilejuită de prezenţa celor mici la biserică. După otpustul Sfintei Liturghii cei mici au primit din partea bisericii daruri, constând în iconiţe şi dulciuri. Parohia Gurahonţ desfăşoară în mod constant şi alte activităţi prin care copiii ajung să cunoască pe Dumnezeu şi să se iubească unii pe alţii.

 

Taina Sfântului Maslu pentru vârstnicii arădeni şi slujba Canonului Mare în Catedrala arhiepiscopală

În curgerea zilelor anului pentru cei 160 beneficiari ai serviciilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Arad, miercurea săptămânii a V-a din Postul Mare rămâne ca fiind una aparte prin popasul arhieresc de care s-au bucurat.  Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, alături de sobor cu diacon şi preoţi – protopop al Aradului şi cei cu slujire misionar-caritativă din municipiu – au săvârşit Taina Sfântului Maslu pentru toţi credincioşii aşezământului amintit. Durerea, suferinţa sau singurătatea au fost risipite în ceasurile de rugăciune, aplecarea arhiereului şi a preoţilor la căpătâiul fiecăruia aducând balsamul mângâierii, nădejdii, dragostei şi părtăşiei cu fraţii nostri.

La finalul slujbei, Chiriarhul a adresat cuvânt de binecuvântare şi îmbărbătare, celor care sunt îngrijiţi în acest aşezământ, de mulţumire şi apreciere conducerii instituţiei şi personalului angajat pentru grija faţă de asistaţi, cu dorirea sănătăţii trupeşti şi sufleteşti dobândite prin milostivirea lui Dumnezeu, Doctorul sufletelor şi al trupurilor.

 

Vizita arhierească în aşezământul de ocrotire şi asistenţă arădean s-a încheiat după dăruirea iconiţelor şi fructelor pentru asistaţi, ca un semn al rugăciunii cu şi în folos obştesc şi a grijii permanente faţă de ei.

În după amiaza zilei, Înalt Preasfinţitul Timotei a oficiat slujba Canonului Mare la catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din municipiul Arad, în prezenţa  unui număr mare de credincioşi.

 

 

 

VIZITĂ PASTORALĂ ÎN PAROHIA CINTEI

În Duminica a IV-a din Postul Sfintelor Paşti, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală în parohia Cintei, protopopiatul Arad, la invitaţia Preotului paroh, dr. Nicu Breda şi a enoriaşilor. Vizita chiriarhală este una devenită tradiţională în parohie, de mai mulţi ani, desfăşurându-se aici, în această perioadă a anului, cu binecuvântarea IPS Timotei,  activităţi pastoral- misionare, la care participă mai mulţi slujitori ai Bisericii.

În biserica parohială, purtând hramul ,,Înălţarea Domnului”, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. Cuvântul de învăţătură rostit, sub titlul de ,,Urcuş spiritual”, înmănunchează virtuţile din punct de vedere creştin, în frunte cu cele teologice şi cardinale care sunt amintite de citirile zilei (Evrei 6, Efeseni 5, Marcu 9, Matei 4) prin prisma scării  Sfântului Ioan Scărarul, din Duminica a IV-a a Postului Mare, arătând că adevărata lor practicare înlesneşte pregătirea credinciosului spre câştigarea valorilor veşnice.

,,În lupta cu păcatul este potrivit a reflecta şi la libertatea creştină, mai ales în legătură cu anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena care, prin Edictul de libertate religioasă din anul 313, au asigurat cadrul de formare a personalităţii morale. O pagină de Filocalie, la vremea Postului, spre reînnoire  duhovnicească privind sfântul Duminicii şi-a propus să deschidă şi săptămâna duhovnicească din parohia Cintei”, a arătat ÎPS Arhiepiscop Timotei.

În încheierea vizitei pastorale, preotul paroh, în numele întregii comunităţi, a mulţumit Ierarhului pentru că şi în acest an a găsit răgaz să poposească în parohie, împărtăşind celor prezenţi învăţătură de folos şi arhierească binecuvântare.

 

ALĂTURI DE SEMENII TĂI

În cadrul activităților cu caracter filantropic inițiate de către Sectorul Social , Asociația Filantropia,  a Arhiepiscopiei Aradului, a inițiat și lansat o Campanie umanitară de strângere de alimente  ”ALĂTURI DE SEMENII MEI”, care se va derula în municipiul Arad, în perioada 14 – 28 aprilie 2013.

Campania de strângere de alimente a luat naștere din dorința de a ajuta familiile nevoiașe din parohiile municipiului Arad.

În perioada 14.04.2013- 28.04.2013 credincioșii arădeni sunt invitați la dărnicie prin donare de pachete alimentare neperisabile sau tichete de masă, care vor fi transformate ulterior în alimente. Astfel, în fiecare parohie se va amenaja un punct de colectare a alimentelor. În acelaşi timp, vor fi identificate acele persoane sau familii care sunt în dificultate, urmând ca pachetele să fie distribuite acestora în Săptămâna  Mare.

Coordonatoarea proiectului, profesoara  Carmen Crişan, este convinsă că proiectul va avea success, ținând seama de dărnicia credincioșilor arădeni și de sentimentele de solidaritate ale acestora cu persoanele și familiile defavorizate, virtuți sensibilizate în această perioadă a Postului Mare prin slujbele bisericești și îndemnurile la dărnicie, transmise de către fiecare preot.

 

Cerc preoțesc pastoral-misionar la Milova

Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Cercul preoțesc misionar-pastoral Radna, din cadrul Protopopiatului Lipova, coordonat de către Preotul Ioan Jidoi, a avut Duminică, 14 aprilie 2013, a patra întâlnire din acest an. Întrunirea s-a desfășurat în parohia Milova, păstorită de către Preacucernicul Părinte Gheorghe Cora. Întâlnirea a avut loc în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul  Mare  Mucenic  Dimitrie”, construită în anul 1945. Soborul preoților participanți a oficiat slujba Sfântului  Maslu, la care au participat credincioşii din parohie.

În partea a doua a întrunirii, în cadrul activităților consacrate Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, Preotul paroh a susţinut referatul cu tema ,,Sfântul Constantin cel Mare. Medalion istoric în timp” , evidenţiind aspecte istorice din  timpul marelui împărat, precum şi actualitatea reformelor înfăptuite de acesta. După expunerea temei și intervențiile participanților, au urmat discuţii cu caracter liturgic, legate de importanţa slujirii în sobor.

Întrunirea preoțească s-a încheiat cu o agapă frățească, la casa parohială.

“Să şti mai multe, să fii mai bun”

Săptămâna care a trecut, în toate şcolile din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, sub genericul “Să ştim mai multe, să fim mai buni”, au avut loc o serie de activităţi, în urma cărora elevii să-şi completeze cunoştinţele pe care în mod obişnuit le dobândesc la clasă.

La Seminarul Teologic Ortodox Arad, aceste activităţi au debutat cu întâlnirea duhovnicească a elevilor seminarişti cu Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Chiriarhul le-a vorbit celor prezenţi despre post şi despre postire, despre folosul postului în urcuşul spre Înviere, despre paza minţii şi a simţurilor şi despre importanţa pregătirii teologice în anii de seminar. De asemenea a vorbit seminariştilor despre importanţa pelerinajului și al pelerinului în misiunea sa, făcând o incursiune istorică în istoria pelerinajului, accentul fiind pus pe perioada Constantiniană. A arătat că acest rol al pelerinajului s-a dezvoltat în contemporaneitate pe axa duhovnicească România – Ţara Sfântă – Egipt, datorită preocupărilor Patriarhiei Române. Mărturiile ierarhului au fost completate prin relatarea trăirilor  personale, de către un pelerin la aceste locuri, profesorul Pavel Sîrbu, de la Seminarul Teologic Ortodox Arad. Părintele Profesor Pompiliu Gavra, directorul şcolii, a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru poveţele date şi pentru părinteasca purtare de grijă arătată în mod constant. ,,Săptămâna altfel” a continuat la seminar cu conferinţele duhovniceşti susţinute, cu binecuvântarea ÎPS Timotei de către Pr. dr. Vasile Pop, consilier Cultural la Centrul eparhial şi Preot Emil Roman, fost director al Seminarului.

 

ITINERAR ARHIERESC LA MĂNASTIREA ARAD- GAI

În Duminica a III-a a Sfântului Post, a Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită canonică la Sfânta Mănăstire Arad- Gai. La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de către duhovnicul mănăstirii, părintele protosinghel Cleopa Jurj şi de către maica stareţă, stavrofora Magdalena Borteş. În noua biserică, purtând hramul „Acoperământul, veşmântul şi brâul Maicii Domnului”, construită între anii 2002- 2009 şi târnosită în anul 2011 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Chiriarhul a slujit Sfânta Liturghie arhierească în prezenţa soborului maicilor şi a mulţimii credincioşilor din municipiul Arad şi împrejurimi care vin în mod frecvent să se închine în acest loc de trăire duhovnicească deosebită.

În cuvântul de învăţătură, având ca titlu ,,Cumpăna dreptăţii sfinte”, din textul stihirii Ceasului al IX-lea şi legătura citirilor zilei (Evrei 4 şi Marcu 8), Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat cum crucea fiecărui credincios primeşte răsplata strădaniei în cântarul urmării lui Hristos, adică dacă este în numele Mântuitorului, prin credinţa şi fapta pe măsură, punând înaintea ochilor sufletului celor prezenţi icoana Arhiereului Noului Testament, aşa cum e dată de Apostolul zilei, Cel care se aduce pe Sine Însuşi jertfă pentru cei care  şi-o însuşesc. ,,Calea este aceea pe care o oglindeşte Evanghelia zilei, a Sfintei Cruci: urmarea Mântuitorului prin luarea crucii proprii, adică închinarea întregii vieţi sufleteşti lucrării Lui, tocmai în această perioadă ce aminteşte de aceea a găsirii Sfintei Cruci a Mântuitorului de către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cu mărturii întărite de semne ce  au urmat pe tot parcursul istoriei bisericeşti. La mijlocul Postului Mare, altarul de jertfă al Mântuitorului cheamă aşadar spre împărtăşirea din roadele Învierii Sale”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa.

 

 

VIZITĂ PASTORALĂ ÎN PAROHIA CUVIN

În Duminica a II-a din Post, credincioşii din parohia Cuvin, protopopiatul Lipova, împreună cu preotul paroh, Petru Jula, au avut bucuria de a-l avea ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în biserica parohială cu hramul ,, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,solidaritate omenească şi comuniune dumnezeiască”, chiriarhul a arătat legătura dintre citirile biblice ale zilei (Evrei 1; 2 şi 7; 8 , Marcu 2; Ioan 10), pe de o parte şi a acestora cu însemnătatea celei de a doua Duminici a Postului Mare, închinată Sfântului Grigore Palama, pe de alta, adică între unitatea fiinţei umane, trup şi suflet, cu tinderea spre desăvârşire, cu ajutorul darului divin. A subliniat, de asemenea, că  din jertfa Crucii Arhiereului veacurilor, credinciosul se împărtăşeşte prin credinţă şi fapte bune, Sfântul Constantin cel Mare şi cel pomenit acum, pilduind grăitor aceasta prin propria lor viaţă.

Tot în parohia Cuvin, în după- amiaza zilei, în prezența Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, s-a întrunit Cercul preoţesc pastoral misionar Șiria. După săvârşirea  Tainei Sfântului Maslu de obşte, în prezenţa preoţilor participanţi, preotul paroh a susținut referatul cu tema ,,Edictul de la Mediolan. Urmările sale pe plan religios, politic și social”. Au fost analizate şi aspecte privind atitudinea preotului față de practicile oculte.Preotul Iulian Botezatu, de la parohia Şiria, coordonatorul  cercului a adresat în final un cuvînt de mulțumire Înaltpreasfințitului Arhiepiscop  Timotei, pentru participare.

 

 

Simpozion Naţional Studenţesc dedicat anului omagial la Facultatea de Teologie din Ara

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, la iniţiativa cadrelor didactice şi a studenţilorFacultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, în zilele de 27 şi 28 martie 2013s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc, pus sub genericul: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – contextul istoric, teologic şi cultural al epocii lor. Acesta se înscrie în şirul manifestărilor omagiale de anul acesta, dedicate de către Patriarhia Română aniversării a 1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Mediolanum.

Programul a debutat, miercuri 27 martie, cu oficierea slujbei de Te Deum, în capela Facultăţii, la care a participat ÎPS Arhiepiscop Timotei, dimpreună cu profesorii, invitaţii şi studenţii participanţi la această manifestare academică.

În deschiderea festivă, PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii din Arad, a salutat prezenţa Chririarhului la acest simpozion, arătând că „facultatea arădeană se înscrie, de două decenii încoace, în rândul instituţiilor de învăţământ superior teologic care promovează o vie cercetare, prin organizarea de conferinţe axate pe teme de interes pentru Biserica şi societatea românească, încât tema propusă aduce în dezbatere personalităţi şi evenimente care au marcat istoria Balcalinor, cel puţin”.   Pentru efortul organizării acestei manifestări a fost apreciată, printr-un cuvânt special de mulţumire, implicarea PC Diac. Lect. dr. Caius Cuţaru şi a PC Pr. Lect. dr. Filip Albu. În acelaşi registru al mulţumirilor a fost apreciată şi prezenţa oaspeţilor, studenţi de la cele mai reprezentative Facultăţi de Teologie din Patriarhia Română, acestora fiindu-le transmis un cuvânt de salut către dascălii şi colegii lor. Înalt Preasfinţitul Timotei, ca unul dintre foştii dascăli ai academiei arădene, specializat tocmai în probleme de patrologie şi istorie bisericească universală, a fost invitat apoi, la cuvânt. Acesta a evocat  câteva dintre multiplele aspecte ale atitudinii Sf. Împărat Constantin cel Mare faţă de Biserica lui Hristos, îndreptând atenţia asistenţei spre o înţelegere în duh a acţiunilor sale, după modelul propus de imnografia bisericească ce-i este închinată, dincolo de toate controversele pe care cercetarea istoriografică actuală le propune. A urmat la cuvânt Dl. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad: „ Exprim aici salutul conducerii universităţii, care apreciază o asemenea iniţiativă şi susţine de fiecare dată, cu bucurie, demersul Facultăţii de Teologie din Arad. Acest eveniment ilustrează capacitatea Facultăţii de Teologie de a-şi păstra ritmicitatea manifestărilor ştiinţifice şi de deschiderea constantă spre aspiraţiile spirituale şi de cercetare ale studenţilor teologi, creând mediul prielnic pentru o dezbatere constructivă pe o temă deosebit de importantă, fixată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. PC Diac. Lect. Dr. Caius Cuţaru, în numele organizatorilor, a mulţumit şi el studenţilor şi masteranzilor care s-au implicat în această acţiune, prin referatele lor şi prin sprijinul organizatoric, care le creează premisele unei preocupări dedicate cercetări academice viitoare.

Lucrările au continuat, în cele două zile programate, cu prezentarea referatelor pregătite de masteranzi şi studenţi: Bogdan Timariu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu) Împăratul Constantin cel Mare şi contextul fondării Constantinopolului; Sucurro Sergiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad); Chipul duhovnicesc al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena reflectat în mărturiile istorice ale vremii lor, în vieţile sfinţilor şi în rânduiala liturgică a Bisericii; Morariu I. Marius, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) Disputa ariană în contextul epocii de aur a creştinismului şi contribuţia lui Constantin cel Mare la soluţionarea ei; Apintiliesei C. Costin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti) Constantin cel mare şi teritoriul românesc; Deaconu Petru, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti); Modalităţi de cinstire a Sf. Împăraţi Constantin şi Elena prin panegiric la predicatorii români. Prezentare selectivă; Trohonel Mădălin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca) Organizarea politico-administrativă a Imperiului Roman în timpul împăratului Constantin cel Mare şi reflectarea acesteia în organizarea bisericească; Dan Levente, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu) Aspecte din politica culturală a Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Viliga Valentin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Convertirea la creştinism a lui Constantin cel Mare – Convingere sau interes politic?; Moclinda M. Nicolae (Facultatea de Teologie Ortodoxă„Ilarion V. Felea” din Arad) Studiu omiletic comparativ asupra predicii la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; Heler Cătălin, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad)Sfântul împărat Constantin el Mare – de la monoteismul” păgân la monoteismul creştin; Murari Ovidiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Dezbaterea teologică şi cristalizarea Crezului la Sinodul I ecumenic; Sandu Sergiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Trecerea de la păgânism la creştinism în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Popa Ovidiu, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad) Implicaţiile mutării capitalei de la Roma la Bizanţ.  Acestea au fost urmate de interesante dezbateri, finalizate cu evidenţierea câtorva concluzii.