Parastasul şi lansarea de carte a părintelui dr. Pavel Vesa (1955-2013)

Sâmbătă, 1 februarie a.c., Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit, în biserica cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” din curtea Spitalului Judeţean Arad, slujba parastasului la şase săptămâni de la trecerea la cele veşnice a preotului cărturar Pavel Vesa. La eveniment, pe lângă membrii familiei regretatului părinte, au participat numeroşi intelectuali şi iubitori de carte din toate categoriile – profesori universitari, medici, istorici, cercetători precum şi numeroşi credincioşi. În cuvântul de învăţătură rostit la parastas, Înaltpreasfinţia Sa a evocat prin cuvinte alese, personalitatea remarcabilă părintelui Pavel Vesa precum şi calităţile deosebite de preot jertfelnic, care în toată viaţa sa a căutat, prin tot ceea ce a făcut, să slujească cu multă dăruire pe Dumnezeu.

Parastasul a fost urmat de lansarea ultimei sale cărţi: „Eparhia Aradului în timpul episcopului Sinesie Jivanovici (1751-1768)”.

Despre personalitatea sa şi despre această ultimă lucrare au vorbit Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop  Timotei, care a subliniat importanţa acestei lucrări pentru viaţa spirituală şi culturală a eparhiei,  şi prof. univ. dr.  Corneliu Pădureanu, din partea Asociației Istoricilor Arădeni „Ștefan Cicio Pop”, care a făcut o prezentare amănunţită a acestei ultime cărţi.

Lucrarea ,,Eparhia Aradului în timpul episcopului Sinesie Jivanovici (1751-1768)”, a apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, la Editura Arhiepiscopiei Aradului, la finele anului 2013. Cartea însumează 250 pagini şi este structurată pe 17 capitole, în care este prezentată situaţia Episcopiei Aradului la mijlocul secolului al XVIII-lea, din punct de vedere jurisdicţional, disciplinar, material, cultural, precum şi aspecte din viaţa bisericească arădeană în timpul păstoririi unuia dintre cei mai străluciţi ierarhi ai  Eparhiei Aradului, episcopului Sinesie Jivanovici.

Părintele dr. Pavel Vesa va rămâne în conştiinţa şi istoria acestui colţ de ţară prin tot ceea ce a realizat şi a lăsat ca moştenire spirituală şi culturală.

Bunul Dumnezeu să-L primească între aleşii Săi!

Sfinţii Trei Ierarhi sărbătoriţi la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”

Facultatea și Seminarul Teologic Ortodox din Arad si-au serbat, alături de toate instituțiile de învățământ teologic din țară și străinătate, hramul, de praznicul Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Aceștia au devenit  din anul 1936 ocrotitorii instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume,  în semn de recunoaştere a importanţei operei lor pentru teologia ortodoxă.

Serbarea hramului a debutat în ajun, cu slujba Vecerniei cu Litie, săvârșită în Paraclisul Facultății. De dimineață, în Catedrala Veche din Arad, au fost oficiate slujba Utreniei și Sfânta Liturghie săvârșite de către Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, împreună cu părinții profesori ai celor două instituții teologice. La momentul cuvenit ÎPS Timotei a hirotonit în treapta diaconiei pe prof. univ. dr. Cristinel Ioja, de la Facultatea de Teologie din Arad. În cuvântul de învățătură ÎPS Sa a arătat că „Biserica-i cinstește pe Sfinții Trei Ierarhi ca și mari părinți ai ei, ceea ce scoate în evidență o calitate aparte a lor, anume că prin toată viața, slujirea și teologia lor au dat mărturie de învățătura cea adevărată, de unitatea ce trebuie să guverneze în Biserica lui Hristos și de o înaltă cugetare academică”.  Răspunsurile liturgice au fost date de corul bărbătesc al masteranzilor, condus de Conf. univ. dr. Mircea Buta.

După oficiul liturgic, în Aula Facultății de Teologie a urmat conferința îndătinată. În prezidiul acestei manifestări academice s-au aflat Arhiepiscopul Aradului, ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Decanul Facultății, Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, Directorul Seminarului, Pr. Prof. Gavra Pompiliu și Președintele Senatului Universității Aurel Vlaicu din Arad, Diac. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja.

Referatul susținut de PC Pr. Ion Lazăr, duhovnicul studenților a fost pus sub titlul „Sfinții Trei Ierarhi – Modele de viețuire duhovnicească și slujire preoțească”.

După această prezentare a urmat un scurt concert al corului masteranzilor, presărat cu trei lecturi din operele teologice ale celor Trei Ierarhi pomeniți. La finalul programului, părintele decan a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu pentru binecuvântarea oferită, precum și participanților: dascăli, studenți, elevi și credincioși pentru prezență, evocând bucuria duhovnicească adusă de un astfel de moment, invocând mijlocirea acestor sfinți protectori ai teologiei întru dăinuirea și prestigiul școlii teologice arădene ce continuă să slujească misiunii prezente și viitoare a Bisericii.

 

Cerc misionar în parohia Rădeşti

Biserica ortodoxă cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din parohia  Rădeşti, protopopiatul Sebiş.

În cadrul acestei întruniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au participat credincioşi din parohia Rădeşti şi parohiile învecinate.

Având în vedere anul omagial euharistic al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost susţinute temele : 1.Taina Spovedaniei, vindecare, înnoire spirituală şi sfinţirea vieţii credincioşilor în vederea Sfintei Împărtăşanii; 2.Contextul politic, social, cultural şi religios la urcare pe tron a Sfântului martir Constantin Brâncoveanul.Temele au fost tratate şi prezentate de părintele Zbârcea Vasile de la parohia Pescari.

Taina Spovedaniei sau a Pocăinţei spunea părintele, a fost instituită de Mântuitorul Iisus Hristos după Înviere şi este taina prin care Dumnezeu iartă prin duhovnic, păcatele celor care le mărturisesc prin viu grai cu căinţă şi părere de rău la scaunul spovedaniei. De asemenea cerinţele unei bune spovedanii se arată printr-o bună pregătire, în acest sens postul smereşte trupul iar rugăciunea deschide sufletul în faţa lui Dumnezeu, urmând îndemnul Sf Apostol Pavel ,,Să se cerceteze omul pe sine şi aşa să manânce din pâine şi să bea din pahar” (1 Corinteni, 11,28), adică să primească Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului cu vrednicie.

În ce priveşte cea de a doua temă părintele arăta că la urcarea pe tron a Voievodului Constantin Brâncoveanul situaţia politică internă şi externă era extrem de agitată. Cu toate acestea însă marile realizări ale domnitorului s-au concretizat mai ales în plan cultural şi religios. A iniţiat o multitudine de construcţii religioase şi civile, care primesc denumirea de ,,stilul brâncovenesc”, şi-a asumat rolul de protector al şcolilor şi tiparului atât în Ţara Românească cât şi în Transilvania. În 1689 aduce de la Istanbul pe Antim Ivireanul (viitor mitropolit) sub îndrumarea căruia s-au tipărit numeroase cărţi greceşti şi slavone. De asemenea a fost ctitor de biserici şi mânăstiri.

În concluzie:  Sfântul Martir Constantin Brâncoveanul nu s-a plecat în faţa încercărilor, îmbărbătându-şi şi copiii în acest sens, ştiind că cele pământeşti sunt trecătoare iar cele cereşti veşnice. Martiriul suferit la 15 august 1714 pentru credinţă şi ţară stă mărturie în acest sens.

Au urmat discuţii şi au fost aduse completări de către ceilalţi preoţi. La cercul pastoral au luat parte, profesorii de religie şi cântăreţii bisericeşti din parohiile aparţinătoare cercului misionar.

În finalul întâlnirii, preotul paroh Daşcău Ovidiu a mulţumit tuturor pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească.

 

 

ÎPS Arhiepiscop Timotei în vizită la Parohia Arad-Șega II

Duminica a XXXII-a după Rusalii a constituit un moment de sărbătoare pentru credincioșii parohiei Arad-Șega II, Protopopiatul Arad, deoarece au primit vizita Înaltpreasfințitului dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

În dimineața zilei de 26 ianuarie ac. ÎPS Sa a fost întâmpinat de preoții și credincioșii parohiei în poarta lăcașului de cult. PC Pr. paroh Gheorghe Iova a adresat un cuvânt de bun venitChiriarhului, evocând faptul că „vizita pastorală întreprinsă acum aduce multă bucurie și binecuvântare credincioșilor parohiei pentru noul an, după cum stă mărturie milostivirea lui Dumnezeu, Cel care a revărsat de sus zăpada după care tânjea atât de mult pământul, chiar în preajma acestui eveniment”, fiindu-i oferit un frumos buchet de flori.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de ÎPS Timotei împreună cu cei trei părinți ai parohiei, cu PC Arhidiac. Prof. drd. Tiberiu Ardelean, alături de care s-au aflat un număr mare de credincioși.

La momentul predicii ÎPS Sa a explicat textul pericopei evanghelice, vorbind despre casa lui Zaheu vameșul și despre casa sufletelor noastre în care Hristos Domnul dorește să intre: „Evanghelia acestei duminici caută să ne trezească conștiința vis a vis de responsabilitatea pe care trebuie să o avem față de casa sufletelor noastre. Oare dacă avem atâta grijă de casa materială pentru trupurile noastre, nu ne vom îngriji cu o și mai mare măsură față de casa sufletului nostru? Dacă pentru trupurile noastre avem fiecare casa noastră, pentru suflet avem casa lui Dumnezeu-Biserica. Suntem îndatorați să vă felicităm pentru faptul că vă osteniți să zidiți o nouă și frumoasă biserică”.

Pentru că suntem în anul dedicat de Patriarhia Română Sfintei Taine a Împărtășaniei, Arhiepiscopul Timotei a arătat că „într-una dintre rugăciunile pregătitoare pentru primirea acestei Taine, ce aparține Sf. Ioan Gură de Aur, este descrisă casa sufletului nostru care este pustie și toată surpată. Deci trebuie să înnoim această casă prin rugăciune, post și exercitarea virtuților credinței, nădejdii și dragostei, la care se adaugă desigur și altele a curajului și a cumințeniei, prin care societatea noastră se întărește”.

Bucuria credincioșilor a fost sporită și pentru faptul că Înaltpreasfințitul Timotei a hirotonit în treapta diaconiei pe tânărul Silviu-Raul Pele, absolvent al Facultății de Teologie din Arad.

La finalul slujbei, părintele paroh Gh. Iova a mulțumit ierarhului pentru acest popas duhovnicesc, amintind și de grija Sa specială față de lucrările ce se desfășoară la noua biserică, urându-i mulți ani, cu sănătate și împliniri în scaunul Arhiepiscopal, pentru a putea sfinți această nouă casă ce se ridică în cinstea martirilor neamului. După oficiul liturgic, gazdele au invitat pe Înaltul oaspete la o agapă frățească.

Amintim aici că în după-amiaza aceleiași zile, în urma oficiului Vecerniei, a fost validat noul Consiliu Parohial prin depunerea jurământului de către toți cei 14 membrii ai săi.

Hram la Parohia Ortodoxă Şeitin

Biserica ortodoxă din Şeitin a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia cinstirii ocrotitorului acestui sfânt lăcaș – Sfântul Grigorie Teologul. Cu acest prilej, duminică -26 ianuarie a.c., un sobor de preoți în frunte cu părintele protopop Flavius Petcuț – protopopul Aradului, părintele Daniel Alic – consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului și părintele diacon prof. Caius Cuțaru, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele protopop Flavius Petcuț a ținut cuvântul de învățătură, vorbind cu ardentă fervoare despre ,,cazul Zaheu” model de întoarcere la Hristos Domnul – ,,coborârea din dud înseamnă coborârea în sine și dobândirea izbăvirii prin aflarea lui Iisus Hristos”, făcând cunoscut că vameșul Zaheu poate fi model de reîntoarcere la credința cea adevărată, care izvorăște fapta cea bună, așa cum a făcut și Zaheu, care nu a rămas la nivelul declarativ al credinței”. Venirea noastră la Sfânta Biserică are menirea de a ne ajuta să avem ochi cu care să vedem – asemenea vameșului Zaheu – lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos în viața noastră și astfel să depunem eforturi pentru sporirea credinței,  pentru a o face vie și lucrătoare prin manifestările noastre, rugăciunea, milostenia și fapta bună. Acestea sunt lucrări duhovnicești importante, care ne fac să sporim și să pătrundem în adevărurile pe care ni le face cunoscute Sfânta Biserică și în felul acesta să sporim în noi liniștea, pacea și bucuria, împărtășindu-ne astfel de Harul Sfântului Duh, împărtășit de Sfintele Taine” – a subliniat părintele protopop. S-a evocat apoi viața Sfântului Grigorie Teologul – model de viețuire creștinească și apărător al dreptei credințe ,,următor al căii sfințeniei s-a învrednicit a fi și Sfântul Grigorie Teologul, un strălucit mărgăritar al Bisericii lui Hristos și ocrotitor al Bisericii ortodoxe din Șeitin”. S-a evidențiat apoi opera sa teologică cu referire concretă la cele 5 Cuvântări Teologice, care i-au adus renumele de Teologul, precum și prietenia sa cu Sfântul Vasile cel Mare. Astfel prin viața, dar și prin zestrea sa teologică, Sfântul Grigorie Teologul s-a învrednicit de darul sfințeniei după cum însuși mărturisește ,,asemănarea omului cu Dumnezeu prin virtuți și curățirea de patimi”.

La final s-a săvârșit slujba de mulțumire și panihida pentru ctitori, apoi preoții parohi Liviu Iștoc și Radu Bocșa au mulțumit tuturor, preoți și credincioși pentru împreună rugăciune și pentru comuniune frățească, dar și pentru lucrarea lui Dumnezeu printre oameni, pe care doar El știe să o facă și să ajute cu pronia Sa dezarmant de seducătoare. Totul s-a încheiat cu o agapă creștinească, oferită oaspeților de Consiliul și Comitetul parohial.

Unirea Principatelor Române sărbătorită de arădeni

În fiecare an, la 24 ianuarie sărbătorim Unirea Principatelor Române, sărbătorim faptele îna­in­te-mergătorilor noștri sunt datorită cărora suntem astăzi ceea ce suntem. Cu acest prilej arădenii îşi amintesc de cei care s-au străduit pentru realizarea ei. Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, repre­zintă actul politic care stă la baza Ro­mâ­niei moderne. Împrejurările istori­ce nu au permis unirea simultană a ce­lor trei ţări române, astfel că statul na­ţional român s-a format treptat, uni­rea din 1859 desăvârşindu-se în 1918, când lupta pentru unitatea poporului român a fost  încununată de victorie. Şi Aradul se aliniază oraşelor care marchează uni­rea înfăptuită de Alexandru Ioan Cu­za  printr-o serie de evenimente. Ast­fel,  manifestările dedicate zilei de 24 ianuarie au îneput la ora 10.30, pe platoul din faţa Palatului Ad­minis­tra­tiv, prin intonarea im­nului de stat, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, care a rostit rugăciunea de binecuvântare şi un cuvânt de învăţătură, înconjurat fiind de oficialităţile judeţene şi locale.  În continuare, muzeograful Bog­dan Ivaşcu a susţinut o prezentare privind însemnătatea zi­lei de 24 ianuarie.

Eve­nimentul s-a încheiat la ora 11, cu tra­di­ţionala Horă a Unirii, în care s-au prins şi membrii unui ansamblu de dans folcloric arădean, dar şi elevi veniţi cu profesorii lor să asiste la ceremonie.

Unirea Principatelor Române reprezintă unificarea vechilor Principate, Moldova și Ţara Ro­mânească, într-un Principat Unit.

Sărbătorirea a trei evenimente deosebite la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Seminarul Teologic Ortodox Arad a organizat în data de 24 Ianuarie 2014 serbarea tradițională a lunii Ianuarie, în cadrul căreia s-au pomenit trei evenimente deosebit de importante, care au marcat și marchează istoria, cultura și teologia Bisericii noastre ortodoxe românești: ziua de 15 Ianuarie 1850 – nașterea poetului național Mihai Eminescu, 24 Ianuarie 1859- ziua Unirii Principatelor Române și Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi- 30 Ianuarie a fiecărui an.

Serbarea, prezentată de PC. Pr. Prof. Dacian-Emilian Nan, a început prin citirea a trei referate despre viața și activitatea celor trei mari teologi creștini: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, precum și prin intonarea troparului Sfinților Trei Ierarhi de către Corul Seminarului, condus de PC. Arhid. Paul Tiberiu Ardelean.

Partea a II-a s-a desfășurat sub auspiciile geniului eminescian – motiv pentru care s-au recitat poezii ale marelui poet, piese muzicale pe versuri eminesciene și o dramatizare deosebită pentru „ Scrisoarea a III-a  ”, făcută sub îndrumarea profesoarei de limba română Irina-Elena Ancuța.

Ultima parte a avut ca subiect Unirea Principatelor, prilej cu care s-au recitat poezii patriotice, s-au citit referate despre acest eveniment și s-au cântat piesele: „ Ștefan, Ștefan Domn cel Mare ” și  „Hora Unirii  “.

La final PC. Pr. Prof. Pompiliu Gavra,directorul Seminarului, vorbind despre importanța celor trei evenimente, a mulțumit tuturor pentru prezență și l-a rugat pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei să rostească un cuvânt de binecuvântare.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a spus că: „Peste neînțelegeri a fost totdeauna unitate sufletească manifestată prin cultură, limbă și trăire românească. Românii au știut din totdeauna că trebuie să fie uniți pentru a rezista în fața greutăților”. La final Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru invitație și a urat succes în continuare profesorilor și elevilor seminariști.

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor în Arhiepiscopia Aradului

Având ca temă de reflecţie întrebarea adresată de Sfântul Apostol Pavel corintenilor: „Oare s-a împărţit Hristos?”(1 Corinteni 1,13), în perioada 18-25 ianuarie s-a desfăşurat şi în Arhiepiscopia Aradului Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor.

Organizată de către Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, AIDRom, din care face parte şi Biserica Ortodoxă Română, această săptămână de rugăciune – aşa cum arăta şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul de binecuvântare transmis cu acestă ocazie – nu este doar un prilej de apropiere între Biserica Ortodoxă şi celelalte culte, ci şi o manifestare a mărturiei comune, pe care trebuie să o aducă în contextul provocărilor pe care societatea secularizată le presupune, a relativizării valorilor morale şi a crizei materiale şi spirituale actuale.

În municipiul Arad, programul de rugăciune s-a desfăşurat în conformitate cu calendarul aprobat de reprezentanţii cultelor istorice.

Astfel, la Săptămâna de rugăciune au participat reprezentanţii Bisericilor: Ortodoxă Română, Ortodoxă Sârbă, Romano-Catolică, Greco-Catolică, Evanghelică-Luterană, Reformată, precum şi reprezentantul Comunităţii Evreilor din Arad.

Subliniind tradiţia seculară de bune relaţii între cultele şi etniile care convieţuiesc în Arhiepiscopia Aradului, Î.P.S. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului a participat la această octavă de rugăciune comună, îndemnând credincioşii spre bună şi dreaptă vieţuire, spre păstrarea valorilor evanghelice, povăţuindu-i, totodată, la mărturie comună, la pace şi bună înţelegere.

 

 

Sfântul Apostol Timotei – ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului

Ziua de 22 ianuarie a fiecărui an este înscrisă în calendarul Bisericii noastre ca fiind ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Timotei, ucenicul cel iubit al Sfântului Apostol Pavel.

Ziua aceasta este o zi de mare bucurie pentru preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, întrucât Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte  Timotei, încă din anul 1969, de la slăvita zi de prăznuire a naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), are rânduit ca ocrotitor de suflet pe Sfântul Apostol Timotei.

Şi în acest an, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a fost înconjurat cu multă dragoste de oficialităţile judeţene şi locale, reprezentanţii celorlalte culte istorice din municipiu, aflându-ne la jumătatea Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină,  reprezentanţi ai şcolilor din eparhie, ostenitorii Centrului Eparhial, preoţii, monahii şi monahiile din Eparhia Aradului.

Chiriarhul  a rostit un cuvânt de mulţumire deosebit de bogat în conţinut, atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de sensibile ce au fost adresate celor prezenţi.

Din partea Permanenţei Centrului Eparhial a luat cuvântul părintele Protos. Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Aradului.

Mulţumind mai întâi Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra părintelui nostru sufletesc, Îl rugăm pe El, Dătătorul a tot binele, să întărească prin Harul Său ceresc, pe ierarhul nostru, cu sănătate îndelungată şi cu sporite puteri sufleteşti, spre slujirea cât mai rodnică a Bisericii strămoşeşti şi a semenilor noştri şi să ne trăiască Întru Mulţi şi Fericiţi Ani!

Întru Mulţi Ani, Stăpâne!