Slujiri arhiereşti la Hodiş şi Iercoşeni

În Duminica a IX-a după Rusalii, la invitaţia preotului paroh Marian Florin Oarcea şi a credincioşilor, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost efectuat o vizită canonică în filia Hodiș, parohia Iercoșeni din protopopiatul Ineu. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat și sfințit lucrările efectuate la troița așezată la intrarea în sat și a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţia Sa a vizitat biserica de lemn, monument istoric, din parohia Iercoșeni, unde a săvârşit slujba Vecerniei.

În cuvântările rostite în cele trei locuri chiriarhul s-a referit la citirile zilei( Matei 14 şi I Cor.3), explicând între altele simbolul corabiei prin Biserică, atât ca instituţie, cât şi ca sfânt locaş, mai ales că sfântul Pavel, în pericopa apostolică arată că toţi creştinii sunt zidirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, temelia fiind Însuşi Mântuitorul.

În înţelesul corabiei ca şi mijloc de călătorie pe marea vieţii, adică a încercărilor de tot felul, spre limanul mântuirii, cum subliniază şi o cântare bisericească din slijba prohodirii, credincioşii găsesc călăuză pe Domnul Însuşi, mijlocind pentru ei Maica Domnului, numită de către poetul nostru naţional ,, Luceafărul mărilor”, apoi sfinţii între care pomenim astăzi pe unul dintre români şi anume ,, Ioan Iacob”. Ajunul sărbătorii ,,Scimbarea la Faţă” a Domnului în vremea postului Adormirii Maicii Domnului, care începe sub semnul Sfintei Cruci, slujirea sfântă într-un monument istoric şi sfinţirea unei cruci pe hotar, dau prilej să adâncim cugetarea moartă, îndemnând la rugăciune către Domnul, să vină în ajutorul nostru, aşa cum a venit în al  celor ce L-au urmat. În acest cadru ierarhul a arătat că rugăciunile ce s-au rostit la vreme de neploare, potrivit îndrumărilor sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au refrerit tocmai la umblarea pe mare a Mântuitorului, moment căruia i s-a consacrat duminica de astăzi.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Timotei a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Marian Florin Oarcea, care, într-un  timp foarte scurt, a revigorat viața duhovnicească a parohiei.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulțumiri ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă față de credincioșii săi, soborului de preoți pentru împreună slujire, cât și bunilor credincioși care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bărbătesc al Parohiei Bârsa.

Satul Hodiș este atestat documentar din anul 1326, fiind situat la jumătatea distanței dintre localitățile Bârsa și Cuied într-o zonă de podiș. Din atestările documentare ale vremii se știe că în anul 1755 satul nu avea biserică și era afiliat parohiei Cuied. În anul următor 1756 s-a construit o biserică de lemn cu hramul ”Învierea Domnului”, biserică ce a fost sfințită în anul 1759.

La data de 2 mai 1870, Episcopul Procopie Ivașcovici sfințește aici o altă biserică de lemn cu hramul ”Întâmpinarea Domnului”, biserică ce a fost înlocuită în anul 1930 de actuala biserică de zid cu hramul ”Pogorârea Duhului Sfânt”, construită din cărămidă, iar în anul 1933 a fost sfințită de către Episcopul Grigorie Comșa. De la biserica veche se mai păstrează două icoane împărătești: Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Nicolae, care se află în muzeul Mănăstirii Arad-Gai.

 

ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA A VIII- A DUPĂ RUSALII

În Duminica a VIII-a după Rusalii, în dimineaţa zilei, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a participat, în faţa Palatului Administrativ din municipiul Arad, la festivitatea prilejuită de sărbătorirea la nivel naţional a Zilei Drapelului. Înalt Preasfinţia Sa a săvârşit slujba de Te-Deum, înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa oficialităţilor locale şi a reprezentanţilor armatei.

În continuarea itinerarului pastoral ÎPS Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală la noua biserică a parohiei Şega I, protopopiatul Arad, unde a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa unui mare număr de enoriaşi, majoritatea  ctitori şi binefăcători ai sfântului locaş.

Predica rostită de către Chiriarh a avut ca temă ,,despre hrana duhovnicească”, având în vedere înmulţirea pâinilor spre săturarea mulţimilor ce urmau pe Mântuitorul. Biserica parohială, având ocrotitor duhovnicesc pe Sfântul Prooroc Ilie, s-a făcut şi amintirea înmulţirii făinii şi a untdelemnului pentru hrana celor din casa văduvei din Sarepta Sidonului (III Regi 17), acestea reprezentând  şi materia Tainei Sfântului Maslu, asupra căreia stăruim în curgerea acestui an. ,,Dincolo însă de cele materiale, mai ales cu privire la Sfintele Taine ale Bisericii, se văd şi cele spirituale. Pâinea pe care o cerem zilnic Tatălui ceresc în Rugăciunea Domnească devine realitate euharistică, Trupul Domnului însuşi. Biserica este Trupul tainic al Mântuitorului în comuniunea căruia credincioşii sunt mădulare. Noua biserică ce are încă de împlinit lucrări de finisare este icoana Bisericii locale din care toţi fac parte, împărtăşindu- se din pâinea care s-a pogorât din cer, Iisus Hristos, Domnul”, a subliniat Înalt Preasfinţia Sa.

În încheierea slujbei, în numele celor prezenţi, preotul locului, părintele Aurel Bonchiş, a mulţumit Chiriarhului pentru vizită şi pentru îndrumările date pe tot parcursul execuţiei lucrărilior.

În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţitul Timotei a participat la programul religios al Oastei Domnului, desfăşurat la Catedrala Veche din municipiul Arad. În final, făcând o rezumare a conţinutului cuvântărilor, poeziilor şi imnelor întrunirii, Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat cele privitoare la datoriile ce revin membrilor Oastei Domnului, mulţumind reprezentanţilor Sfatului Frăţesc pentru grija de a fi în corespondenţă cu activitatea generală a Bisericii. În legătură cu citirile zilei a subliniat însemnătatea unităţii Oastei Domnului în cadrul celei a Bisericii Ortodoxe Române, arătând şi aceea că: ,,atragerea atenţiei din partea sfântului apostol Pavel cititorilor epistolei sale (I Cor. 1) asupra pericolului dezbinării, de asemenea asupra necesităţii de a avea toţi acelaşi cuget, ca şi stăruinţa sfântului evanghelist asupra minunii înmulţirii pâinilor (Matei 14), leagă în context înţelesul pâinii coborâte din cer, prin care se asigură comuniunea între oamenii de credinţă şi a acestora cu Dumnezeu”.

Întreaga manifestare duhovnicească a prilejuit adâncirea cugetării despre strângerea legăturii dintre credincioşii Oastei Domnului, sub îndrumarea Bisericii, pentru împlinirea celor de folos întregii obşti, iar în contextul menţiunii Evangheliei duminicii,a vindecării bolnavilor de către Domnul, despre datoria purtării de grijă faţă de cei suferinzi, ce revine tuturor celor care Îl urmează, având în vedere că anul în curs este închinat acestora.

 

 

Copii din Protopopiatul Lipova s-au întors din tabăra de la Caraiman

În cadrul proiectului ,,Alege Şcoala”, proiect organizat de Patriarhia Română şi Fundaţia ,,World Vision România”, 28 de copii din 15 parohii ale protopopiatului Lipova din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, au fost trimişi în perioada  22-27 iulie 2012 în tabără la mănăstirea ,,Înălţarea Sfintei Cruci”-Caraiman, judeţul Prahova. Tabăra de creaţie a avut printre obiective prevenirea şi combaterea fenomenului de abandonare timpurie a şcolii.  Perioada în care copiii s-au bucurat de această tabără a fost.

La întoarcere aceştia au fost foarte fericiţi mai ales că majoritatea dintre ei au obţinut multe diplome şi premii la cele trei secţiuni la care au participat (trei grupe: creaţie, religie şi pictură). ,,Am avut posibilitatea de a vedea locuri frumoase, de a învăţa lucruri noi, mi-am făcut prieteni noi şi am experimentat munca în echipă” a mărturisit eleva Medre Ana Maria din Parohia Bătuţa.

Printre premianţii Protopopiatului Lipova s-au numărat: Hangan Claudiu –premiul I la creaţie ( Covăsănţ), Cimponeriu Bianca –premiul I la creaţie ( Radna), Gligor Ana Maria –premiul I la pictură ( Zăbrani), Gligor Raul –premiul I la Religie (Zăbrani), Mateş Amalia –premiu special ( Covăsânţ), Medre Ana Maria –premiul II la creaţie ( Bătuţa), Bărnău Dănuţ- premiul II la pictură (Chesinţ), Raicu Gabriel –premiul II la Religie ( Chesinţ), Gheorghevici Dean –premiul III la Religie (Chesinţ), Henţ Ana Maria –premiul III la creaţie (Covăsânţ).

De asemeni copii au mărturisit bucuria de a fi vizitaţi în tabără de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, care i-a binecuvântat dăruindu-le reviste şi iconiţe.

 

 

Spiritualitate şi tradiţie strămoşească – misiunea copiilor din Şiria în parohia Chesinţ

Duminică 29 iulie 2012, credincioşii parohiei Chesinţ, protopopiatul Lipova au trăit alături de preotul paroh Aurelian Popa momente de înălţare duhovnicească, prilejuite de prezenţa Corului de copii “Arhanghelii” al Bisericii Ortodoxe din Şiria, coordonaţi de către doamna preoteasă Angela Botezatu şi preotul Iulian Dimitrie Botezatu, alături le-a stat mai mulţi părinţi ai copiilor.

Copiii înveşmântaţi în straie de sărbătoare specifice meleagurilor şiriene au trezit în sufletul credincioşilor prezenţi în sfântul locaş un sentiment profound de adâncă emoţie exprimat de legătura deosebită dintre spiritualitate şi tradiţia strămoşească. Noi ştim că Biserica este aceea care a avut o contribuţie definitorie în păstrarea uninităţii şi identităţii poporului român într-un climat adesea perturbat de tensiunile, care au avut loc de-a lungul istoriei. Astăzi este imperios necesar să ne întoarcem la valorile promovate de înaintaşi noştri să credem în unitate şi să fim mândri că suntem români şi că facem parte dim marea familie a ortodocşilor.

Copii au cântat împreună cu îngerii imnele liturgice pentru ca mila Bunului dumnezeu să se reverse peste cei prezenţi.Preotul Iulian Botezatu a rostit cuvântul de învăţătură la duminica a VIII-a după Rusalii (a Înmulţirii pâinilor) unde a făcut referiri la misiunea apostolatului social, datorie care trebuie implintă de fiecare credincios în parte. Bucuria credicioşilor a continuat şi după încheierea Sfintei Liturghii pentru că au asculta un buchet de pricesne oferite de corul de copii.

Părintele Aurelian Popa a mulţumit copiilor pentru răspunsurile oferite la sfânat Liturghie şi a rugat pe Bunul Dumnezeu să le călăuzaescă paşi şi să-i întărească în credinţa ortodoxă.

La final copii împreună cu cei care i-au insoţit au fost invitaţi la o agapă pregătită cu multă dragoste de către părintele paroh Aurelian Popa.

ZIUA DRAPELULUI, SĂRBĂTORITĂ LA ARAD

Sărbătorirea zilei Drapelului României în municipiul Arad, , a început la Catedrala Arhiepiscopală cu hramul Sfânta Treime ,prin slujba de sfinţire a Drapelului,pregătit din ajunul zilei şi găzduit de Catedrala.

Slujba de sfinţire a drapelului României, a fost oficiată de către IPS. Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al  Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi. La slujba de sfinţire au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, comandantul Centrului militar Judeţean Arad, un pluton de militari din Garnizoana  Arad şi credincioşii participanţi la slujba de dimineaţă din Catedrală. La sfârşitul slujbei, IPS Sa a rostit o  alocuţiune arătând simbolistica culorilor drapelului României şi datoria de constiinţă a fiecărui fiu al naţiunii române de a-l cinsti, după cuviinţă. Potrivit ceremonialului de sfinţire a drapelului României, IPS Sa a înmânat drapelul sfinţit, subprefectului Judeţului Arad iar acesta Comandantului Gărzii Port Drapel, spre a fi înălţat pe catarg.

Într-o procesiune, Drapelul sfinţit a fost dus din Catedrala Archiepiscopală în faţa Palatului administrativ al Jud. Arad, unde a fost aşteptat de reprezentanţii autorităţilor locale, reprezentanţii Garnizoanei militare Arad şi un număr impresionant de cetăţeni ai municipiului Arad. Dpă rugăciunea de binecuvântare a ridicării drapelului, rostită de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, drapelul a fost ridicat pe catarg în timpul intonării Imnului naţional de către fanfara Centrului Militar Arad. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea militară.

 

Popas la crucea Sfântului Visarion Sarai

Lipova, oraşul care ,,respiră istorie”, este punctul turistic ce an de an atrage turişti din toate colţurile lumii. Aflat pe malul stâng al Mureşului, acesta îngemănează trei unităţi geomorfologice : Munţii Zărandului, Podişul Lipovei şi Câmpia Panoniei, făcând ca împrejurimile să reprezinte  o complexitate fizico-geografice cum puţine localităţi din ţară o au.

Unul din punctele centrale de atracţie ale acestor meleaguri bănăţene este biserica mănăstirească şi fostă catedrală episcopală ortodoxă din Lipova, despre a cărei existenţă se aminteşte de pe vremea lui Ludovic cel Mare (1342-1382), ctitorie atribuită de tradiţia locală cnejilor români de pe Mureş, cu ajutorul lui Basarab I ,,Întemeietorul” imediat după anul 1330. Aici există un muzeu în care pot fi văzute obiecte vechi de cult, carte veche (sec. XV, XVII, XVIII), icoane pe lemn, potire, cruci, candele brâncoveneşti lucrate în argint.

De asemeni în biserică putem vedea un anvon suspendat , stema istorică a Ţării Româneşti, pomelnicul eroilor din cele două Războaie Mondiale, o pictură exterioară de Nedelcu Popovici -1732-, reprezentând pe ,,Avram, Isac şi Iacob”, ,,Acoperământul Maicii Domnului”,  şi ,,Judecata de apoi”.

Momentul istoric central care a marcat viaţa spirituală pe aceste meleaguri lipovane este  reperat în secolul XVIII prin prezenţa aici a călugărului Visarion Sarai. Mişcarea românească de la 1744 din Transilvania şi din Banat, dezlănţuită de propovăduirea Călugărului Visarion, apare în perspectiva istoriei ca parte a luptei de secole duse de popor pentru libertate naţională şi religioasă, pentru dreptate şi omenie. Cuvântul său simplu, spus cu suflet deschis, e scânteia care răscoleşte adânc conştiinţa maselor şi zădărniceşte în câteva săptămâni înfăptuirile unei jumătăţi de veac de asupriri.

Protopopul Nicolae Stoica a consemnat spusele martorilor şi ale tatălui său, privind călătoria :„norod din Mehadia, Ruşava (Orşova) şi din sate a-l vedea şi a-i blagoslovi au alergat, pi la Timişoara păn la Lipova l-au petrecut ca pre un sfânt… prin Vinga la Pacraţi pustă, 3000 de ţărani cu coasăle a cosi veniţi, tot ciopoară nainte alergând, coasăle lepădând, nainte îngenunchea, să închina, îi blagoslovea, mânile îi săruta şi iar fuga cu coasăle nainte alerga, păn la Lipova”.

Alegerea acestui centru românesc cu străvechi tradiţii ortodoxe, cu meseriaşi vestiţi şi cu o viaţă comercială intensă, a fost bine gândită. Spre el au gravitat până târziu părţile arădene, bănăţene şi bihorene, atunci supuse presiunilor pentru uniaţie. Pe o colină  la marginea oraşului, Visarion ridică o cruce de lemn care se păstrează şi astăzi în una din absidele exterioare ale bisericii istorice din Lipova. Lângă cruce a apărut un izvor, rămas în amintirea localnicilor cu denumirea „Izvorul Sfântului” . Aici la cruce Visarion în cuvinte scurte dar pătrunzătoare a îndrumat creştinii spre a se feri de rătăcirile iezuiţilor care căutau să strice credinţă strămoşească.

În prima jumătate a lunii martie 1744 Visarion a plecat din Lipova spre Dobra, jud. Hunedoara,  dar pelerinii vor continua încă mult timp să-şi găsească lângă crucea înălţată de acesta,  liniştea şi încrederea în mai bine. Această cruce a rămas un simbol al vrerilor de dreptate şi de libertate, producând la vremea respectivă îngrijorarea conducerii administrative din Timişoara care a ordonat atunci oficiului districtual din Lipova să distrugă toate construcţiile ridicate în apropierea crucii pentru adăpostirea pelerinilor, spre a evita tumultul, dar să lase neatinsă crucea.

De atuni şi până astăzi crucea Sfântului Visarion Sarai, adusă în curtea Bisericii din Lipova,  dă mărturie peste veacuri că aici credinţa autentică primită prin ,,trimişii” lui Dumnezeu pe pământ este păstrată cu sfinţenie din generaţie în generaţie, având exemplu pilduitor pe Sfântul Visarion, cel care s-a jertfit pentru păstrarea credinţei strămoşeşti.

 

Hram la mănăstirea Feredeu

Situată în podgoria Aradului, mănăstirea Feredeu din protopopiatul Lipova, purtând hramul Sfântului prooroc Ilie, a primit, ca în fiecare an, vizita Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei. Înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în prezenţa unui număr mare de pelerini, veniţi din împrejurimi sau mai de departe, a autorităţilor locale şi a reprezentanţilor unor culte religioase.

La timpul cuvenit, în cuvântul de învăţătură rostit, sub genericul ,,omul lui Dumnezeu”, potrivit recunoaşterii contemporanilor în cuvinte redate de însăşi Sfânta Scriptură (III Regi 17,24), Înalt Preasfinţia Sa a făcut referire la marea lucrare a proorocilor Vechiului Testament, de veghere asupra credinţei adevărate şi dreptăţii în lume, de asemeni asupra trebuinţelor poporului în vremuri de strâmtorare sau neajunsuri. ,,Viaţa sfântului prooroc prăznuit arată vrednicia acestuia, în sensul menţionat, pentru care a şi fost încununat cu înălţarea minunată la cer. Imnul principal al zilei, între altele, îl numeşte ,,temeiul  proorocilor şi al doilea mergător al venirii lui Hristos” şi ca pe unul ce ,, bolile goneşte şi pe cei leproşi curăţeşte…şi celor ce îl cinstesc le izvorăşte tămăduiri”. Apostolul zilei (Iacob 5) este citit şi la Taina Sf. Maslu, căreia îi este închinat întregul an în Biserica noastră, iar Evanghelia (Luca 4) aminteşte zicerea: ,,doctore, vindecă-te pe tine însuţi !”, cu privire şi la virtuţile profetului Ilie şi ale lui Elisei, ucenicul său, vindecători trupeşti şi sufleteşti ai celor din vremea lor, bucurându- se, pentru mijlocirile lor, chiar de un cult popular. De aceea multe biserici şi mănăstiri sunt închinate Sf. Ilie, între care în eparhia Aradului, Feredeul, în Arhiepiscopia Timişoarei, Izvorul Miron- Româneşti şi mănăstirea de la Dobreşti, ctitorie a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi Izvorul de la Vasiova, în episcopia Caransebeşului ”, a  arătat ÎPS Timotei.

În încheierea praznicului, Prea Cuviosul Arhimandrit Ilarion, stareţul sfintei mănăstiri, a mulţumit ierarhului pentru participare şi pentru întreaga purtare de grijă arătată cu consecvenţă soborului şi nevoilor mănăstirii, de asemenea, clericilor prezenţi, pelerinilor care cercetează acest binecuvântat aşezământ monahal.

 

LUCRĂRILE CONSILIULUI EPARHIAL AL ARHIEPISCOPIEI ARADULUI

La mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul” Arad- Gai s-au desfăşurat marţi, 18 iulie, lucrările Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului şi ale Permanenţei Consiliului Eparhial, la care au fost invitaţi şi Preacucernicii părinţi protopopi. Lucrările au fost urmate de întrunirea reprezentanţilor Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi de Sinaxa stareţilor aşezămintelor monahale din eparhie.

Şedinţa consiliului Eparhial

Întrunit în şedinţă ordinară, Consiliul Eparhial a fost prezidat de către Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului,  şi a avut pe ordinea de zi analiza şi soluţionarea problemelor curente ale eparhiei în sectoarele administrativ- bisericesc, cultural, social şi economic-financiar, care intră în competenţa acestui organism. În cadrul lucrărilor au fost prezentate şi prelucrate hotărâri recente ale Sfântului Sinod, în mod special cele cu privire la disciplina financiar – contabilă şi administrativ patrimonială, precum şi cele privitoare la coresponsabilitatea clerului şi organismelor parohiale în corecta desfăşurare a actului financiar-contabil la parohii, fiind stabilite  măsurile care trebuie luate pentru aplicarea lor.

Întrunirea membrilor Casei de ajutor reciproc a Clerului

În continuarea şedinţei Consiliului Eparhial s-a desfăşurat întrunirea anuală a reprezentanţilor membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor Bisericeşti, care îşi desfăşoară activitatea ca instituţie anexă a Centrului Eparhial şi în conformitate cu propriul Regulament de organizare şi funcţionare. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat Raportul general asupra activităţii desfăşurate în anul 2011, luându-se act de modul pozitiv în care această instituţie anexă a Arhiepiscopiei a încheiat anul precedent. Au fost stabilite coordonatele unei mai bune funcţionării, care să conducă spre o realitate transparentă. La lucrări au participat şi reprezentanţi ai clerului din cadrul  Episcopiei Devei şi Hunedoarei, membri în această instituţie.

Lansare de carte

În încheierea primei părţi a consfătuirilor de la Mănăstirea Gai, în prezenţa membrilor Consiliului şi Permanenţei, a reprezentanţilor CAR şi a stareţilor  aşezămintelor monahale, cu participarea autoarei, Înalt preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezentat cartea ”Cărările speranţei. Destine ale rezistenţei anticomuniste din Banat”, vol. XI, a profesoarei Ileana Silveanu, lucrare editată şi tiparită la Editura ,,Eurostampa” din Timisoara. Cartea, prefaţată de către Înalt Preasfinţitul Nicolae, Mitropolitul Banatului, evidenţiază momente importante din lupta rezistenţei anticomuniste din Banat, eroismul cu care oamenii acestor locuri s-au opus dictaturii totalitare, pentru păstrarea identităţii de români binecredincioşi.. De asemenea, sunt prezentate torturile crunte la care erau supusi acesti oameni si familile lor, unele petrecute la Arad, precum şi sentinţele de condamnare la moarte sau închisoare pe viaţă descoperite de autoare în arhive şi scoase la lumină. În prezentare Înalt preasfinţitul Timotei a arătat că acest volum, cât şi celelalte tiparite până acum, în care sunt surprinse şi momente ale încercărilor şi patimirii prin care a trecut Biserica, slujitorii ei şi poporul credincios, se constituie în îndemnuri la neuitare cu nădejdea că acele vremuri nu se vor mai repeat niciodată. Profesoara Ileana Silveanu, în prezentarea acestor volume şi, în special a celui recent, a spus: ,,am prezentat date şi, mai ales, fapte despre oameni, pe care nu i-am cunoscut niciodată, dar mi-au venit dragi pentru fermitatea lor, pentru demnitatea cu care şi-au primit destinul, pentru curajul de a se avânta într-o luptă inegală, dornici să îndeplinească un ideal nepreţuit. I-am prezentat cu mari emoţii pe fiecare dintre ei, aşa cum au fost surprinşi în paginile dosarelor alcătuite în anchetele de la securitate, pentru a fi trimişi în faţa instanţelor de judecată, bătuţi, schingiuiţi. Între aceştia, rude apropiate ale Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei”. Lansarea cărţii s-a incheiat cu felicitarea autoarei de către chiriarh şi cei prezenţi.

Sinaxa stareţilor

În acelaşi loc, îÎnn după-amiaza zilei, s-au desfăşurat lucrările Sinaxei stareţilor aşezămintelor monahale din cuprinsul eparhiei Aradului la care au luat parte şi membrii Permanenţei şi Consiliului Eparhial, părinţii protopopi. Lucrările au fost prezidate de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei. După alocuţiunea de deschidere, în care a fost subliniată importanţa acestei întruniri, au fost abordate probleme de interes bisericesc, misionar, cultural şi filantropic privind viaţa aşezămintelor monahale din cuprinsul eparhiei, fiind prezentate aspecte concrete ale vieţii obştilor monahale, lucrări de construcţii, de restaurare, activităţi culturale, liturgice, desfăşurate de la întâlnirea precedentă, până în prezent.

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A VI-A DUPĂ RUSALII

Duminica a VI-a după Rusalii şi totodată a pomenirii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, se înscrie în eparhia arădeană ca una bogată în evenimente bisericeşti locale, la care a luat parte Arhiepiscopul Aradului, Înalt Preasfinţitul Timotei, distinse personalităţi ale vieţii bisericeşti şi laice, preoţi şi enoriaşi ai comunităţilor respective.

Sfinţirea noii biserici din parohia Curtici

Oraş de frontieră şi poartă feroviară de vest a ţării, parohia Curtici din protopopiatul Arad încununează în această zi o pagină de referinţă din istoria sa: finalizarea lucrărilor de construcţie a noii biserici începute după anul 1989, ce poartă hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Construcţie monumentală, de proporţiile unei catedrale, biserica din Curtici va împlini de acum, în mod optim,  nevoile spirituale ale comunităţii. Este edificată, pănă în această etapă, din contribuţia credincioşilor parohiei şi a altor donatori, sub îndrumarea celor trei preoţi deservenţi şi cu sprijinul major al domnului Dumitru Musca, director general al Combinatului Agro Industrial Curtici, al Guvernului României prin Secretariatul de Stat pentru Culte, al Consiliului Judeţean Arad şi al Consiliului  Local Curtici.

La slujba de sfinţire şi la Sfânta Liturghie din soborul având în frunte pe Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, au făcut parte preoţii deservenţi ai parohiei: Gheorghe Bozian, Ilie Nădăban şi Gheorghe Moţ precum şi ieromonahi, preoţi şi diaconi, fii ai parohiei sau din parohiile învecinate, înconjuraţi de o mulţime mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit după chinonic, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a făcut referire  la pericopa Apostolului zilei (Romani 12) ce arată că fiecare om are darul său de la Dumnezeu şi la cea a Evangheliei(Matei 9) din care reiese că fiecare are un rost în locul său, în casa sa, înţelesul casei fiind multiplu. Pe slăbănogul vindecat trupeşte şi sufleteşte, Mântuitorul îl trimite la casa sa să-şi împlinească datoriile faţă de aceasta, ori, acum, pentru o viaţă înnoită, casa înseamnă nu doar adăpostul material ci şi cel spiritual al unei familii ce contribuie la viaţa obştească şi a întregii lumi. Referindu-se la evenimentul local pe care preoţii şi credincioşii parohiei îl trăiesc, chiriarhul a spus: ,,Sfinţirea noii biserici, după cercetarea istoriei celei mai vechi, din localitate, arată modul în care biserica este casa lui Dumnezeu, în care noi ne regăsim sub toate aspectele vieţii spirituale şi materiale.

Oaspete ales, la Catedrala Sfânta Treime din Arad

În trecere prin municipiul Arad de la eparhia pe care o arhipăstoreşte, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Serafim, Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, a poposit la catedrala arhiepiscopală unde, cu binecuvântarea Înalr Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, a oficiat Sfânta Liturhie, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedralei, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul de învăţătură împărtăşit credincioşilor, Înalt Preasfinţia Sa a evidenţiat importanţa învăţăturii autentice a Bisericii, consfinţită de către Sfinţii Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic, insistând asupra necesităţii aplicării dogmei hristologice privitoare la Persoana Mântuitorului la viaţa creştină, la trăirea intensă a fenomenului creştin, cu îndemnul ca fiecare creştin să nu se limiteze doar la cunoaşterea acestor adevăruri, la teoretizări asupra lor, ci să le transpună în practică.

Punerea pietrei de temelie la biserica parohiei Arad- Grădişte II

În după amiaza zilei, dând curs invitaţiei preotului paroh Viorel Roja şi credincioşilor, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a descins în parohia Arad- Grădişte II, unde a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie la noua biserică ce se va construi aici, purtând hramul Intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Împreună cu arhiepiscopul Aradului a paricipat la acest moment din viaţa parohiei şi Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene şi a parohienilor.

În cuvântul adresat celor prezenţi, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a arătat că momentul sfinţirii temeliei noii biserici se înscrie în cronica parohiei ca unul firesc, ţinând seamă şi de datele importante ale eparhiei şi judeţului, în mod deosebit ale municipiului. ,, Referirea la ceea ce slujba sfinţirii însăşi edifică pe participanţi arată că, potrivit izvoarelor Revelaţiei Divine, un loc sfânt este acela în care obştea şi fiecare membru al ei îşi găseşte casa adevărată, în casa lui Dumnezeu, adică în care toţi trebuie să dobândească cele de folos, atât vieţii obişnuite cât şi celei duhovniceşti”.

La rândul său, Înalt preasfinţitul Mitropolit Serafim, în cuvântul rostit a arătat că piatra de temelie a vieţii noastre este Hristos – „Piatra din capul unghiului” – fără de Care nu puten face nimic şi nimic nu este durabil. Înalt Preasfinţia Sa a făcut referire şi la realităţile Bisericii Ortodoxe Române din diaspora, accentuând faptul că, într-o lume tot mai desacralizată, încă se mai construiesc biserici, biserica fiind locul unde credinciosul îşi poate lucra mântuirea, unde se poate împărtăşi cu Sfintele Taine. Îndemnul ÎPS Sale a fost să fim statornici în credinţă, nu doar cu numele, ci să trăim după poruncile lui Hristos, să trăim o viaţă împreună cu Hristos.

Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a mulţumit tuturor celor care au prilejuit momentul şi, în mod deosebit, Înalt Preasfinţitului Mitropolit Serafim, având în vedere legăturile cultivate de multă vreme cu eparhia Aradului şi pentru întărirea legăturilor între românii din ţară cu cei din celelalte ţări europene.