MISIUNE RELIGIOASĂ ÎN PAROHIA CIL

La Duminica Tuturor Sfinţilor, în cadrul programului misionar-cultural şi catehetic al anului omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Gurahonţ, Protopopiatul Sebiş, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Crăciun-Dorel Moţ, s-au întrunit în parohia Cil. La biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, în prezenţa enoriaşilor şi a unor credincioşi din parohiile învecinate s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului. În continuarea întâlnirii. Preotul Ioan Daşcău, de la parohia Almaş, a susţinut disertaţia cu tema „Relaţiile dintre stat şi biserică în timpul domniei lui Constantin cel Mare”, evidenţiind faptul că Împăratul Constantin cel Mare a înţeles conlucrarea dintre Stat şi Biserică ca o împreună lucrare spre bunul mers al societăţii omeneşti, Biserica şi Statul completându- se  reciproc, astfel încât,  legislaţia civilă se ocupa de organizarea materială a Bisericii iar decretele canonice devin legi civile.

Participanţii au abordat şi tema pastoral- misionară „Metode de catehizare a copiilor”,  evidenţiind rolul pe care îl au părinţii dar şi preoţii, profesorii de Religie, în formarea moral-religioasă a copiilor, subliniind importanţa care trebuie acordată catehizării copiilor, viitorul bisericii noastre strămoşeşti. În finalul întâlnirii, preotul paroh Curechean Alin a mulţumit tuturor pentru participare.

 

HRAMUL SCHITULUI MONEASA

La sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Înaltpreasfinţitul  Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală pe Valea Deznei, la schitul monahal din staţiunea balneoclimaterică Moneasa, Protopopiatul Sebiş, care şi-a sărbătorit hramul şi în parohia Dezna.

Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa unui mare număr de pelerini, în mare parte veniţi în staţiune pentru odihnă şi tratament, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie în schitul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Moneasa. Schitul a luat fiinţă în anul 2009, la iniţiativa şi cu purtarea de grijă a chiriarhului, aşezământul monahal având şi misiunea de a asigura asistenţă religioasă  şi locaş de reculegere credincioşilor ortodocşi care vizitează  cunoscuta staţiune de la poalele Munţilor Codru Moma, pe tot parcursul anului.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, sub titlul ,,Apostolat”, Arhiepiscopul Aradului a evidenţiat însemnătatea apostolatului şi apostolilor în transmiterea, păstrarea şi intensificarea credinţei creştine, în mod special a celor prăznuiţi,  Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. În sens general apostolatul defineşte misiunea pe care au primit-o Sfinţii Apostoli şi urmaşii acestora, de a răspândi în lume Evanghelia primită de la Hristos Domnul, dar, în sens restrâns acesta înseamnă şi misiunea pe care o are fiecare creştin de a-L urma, a arătat  Înaltpreasfinţia Sa.

În după-amiaza zilei chiriarhul a poposit la parohia Dezna şi a vizitat noua biserică parohială, în construcţie, dând îndrumări preotului paroh în vederea impulsionării ritmului de edificare a sfântului locaş.

 

 

Examenul de licenţă şi depunerea jurământului la Facultatea de Teologie din Arad

Cea de-a 19-a promoţie a Programului de studii acreditat Teologie Ortodoxă Pastorală, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, a susţinut examenul de licenţă în zilele de 25 şi 26 iunie ac. La această sesiune s-au înscris 39 de candidaţi din promoţia 2013 şi 9 din promoţia anterioară, un total de 48 de candidaţi din care au promovat 46. Rezultatele obţinute de aceştia se prezintă astfel: media generală de absolvire a anilor de studii este 7,95, iar media generală de licenţă este 9,07. Probele de examen au constat din evaluarea cunoştinţelor la Teologie Dogmatică şi la disciplina de specialitate aleasă de candidat, urmate de prezentarea lucrării de licenţă.

După aceasta a urmat solemnitatea depunerii jurământului în Catedrala veche, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Arad, la care a participat şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. În deschidere, PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii arădene, a rostit câteva cuvinte prin care a evidenţiat „rolul major pe care trebuie să-l manifeste absolventul de teologie într-o societate măcinată de multe racile şi neputinţe, prin vocaţia, instruirea şi statura sa, fecundate de mesajul Evangheliei lui Hristos, unul plin de speranţă, lumină şi bucurie”, anunţând apoi rezultatele obţinute la acest examen. Actul depunerii jurământului a fost oficiat de către PC Pr. Ioan Lazăr, duhovnicul facultăţii, fiecare dintre licenţiaţii prezenţi sărutând Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce.

După acestea, ÎPS Arhiepiscop Timotei a fost invitat să rostească câteva cuvinte. Înaltpreasfinţia Sa a rememorat prezenţa-i la cursurile predate acestei ultime serii de absolvenţi pe care a avut-o în calitate de cadru didactic la Facultatea din Arad, marcând unele dintre accentele deosebite ale acestei festivităţi. În primul rând, solemnitatea aceasta scoate în evidenţă faptul că „jurământul trebuie să pecetluiască toată învăţătura, că aceasta va fi în folosul Bisericii …(apoi) voi aveţi privilegiul să absolviţi în acest an omagial, închinat cinstirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, prilej în care putem înţelege mai bine rostul şi rolul Bisericii în lume, după modelul constantinian … La acestea se adaugă şi sărbătoarea importantă pentru ţară, Ziua drapelului… Ne aducem aminte de faptul că Sfântul Împărat a pus semnul crucii pe steaguri, simbolul jertfei lui Hristos. Astăzi, evenimentele recente pentru care a şi fost decretată zi de doliu naţional, ne amintesc de jertfa conaţionalilor noştri pentru care ne rugăm”. În încheiere, Chiriarhul a felicitat pe profesori şi absolvenţi urându-le tuturor spor şi binecuvântare de la Dumnezeu.

Pentru a marca ceea ce însuşi Înaltpreasfinţia Sa a amintit, cei prezenţi au închinat funebralul În veci pomenirea lor pentru cei decedaţi în accidentul din Muntenegru.

Absolvenţii au oferit, apoi, un buchet de flori ÎPS Timotei şi au intonat imnul arhieresc şi La mulţi ani,Părintele decan mulţumindu-i pentru prezenţă şi invitându-i pe proaspeţii licenţiaţi să continue aprofundarea studiului teologiei prin cursurile masterale.

 

 

RUSALIILE LA CATEDRALA DIN ARAD

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt sau a Rusaliilor, numită în popor şi Duminica Mare, eveniment pe care ni-l istoriseşte Sfântul evanghelist Luca în Faptele Apostolilor (2, 2-4) şi cu care se încheie descoperirea lui Dumnezeu, Cel în treime faţă de lume şi de creaţie este totodată şi sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine, căci în această zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru şi a celorlalţi apostoli, s-au convertit ca la 3.000 de suflete, alcătuind  cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte II, 41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Sfânta Liturghie la Catedrala Sfânta Treime din Arad a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, cu titlul formulei liturgice ,, Unitatea credinţei şi împărtăşirea Duhului Sfânt”, Înaltpreasfinţia Sa a făcut referire la pogorârea celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi, cu însemnătatea evenimentului în istoria bisericească universală. ,,Prezenţa Duhului lui Dumnezeu în lume a însemnat după căderea protopărinţilor, ridicarea continuă a oamenilor, dovedită în toate bunele făptuiri şi năzuinţe spre desăvârşire, întărirea comuniunii dintre oameni, care înlesneşte şi pe aceea cu Dumnezeu, asigură pacea şi propăşirea pe pământ ca şi în întreaga creaţie. Ziua întemeierii Bisericii primeşte astfel şi un sens ecumenic, cultivând apropierea dintre oameni, grija faţă de tot ce-i înconjoară. Marea familie a Bisericii devine proteguitoare fiecărei familii creştine, îndeosebi astăzi când aceasta are nevoie de dreapta călăuzire şi ade4vărat sprijin, totul sub asistenţa Sfântului Duh, după rânduiala dumnezeiască”, a arătat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, chiriarhul a oficiat slujba Vecerniei Rusaliilor, în cadrul căreia au fost rostite rugăciunile speciale, cu îngenunchiere. Aceasta este cea de a treia Vecernie specială care se oficiază în cursul anului bisericesc. Celelalte două se săvârşesc în Vinerea Mare, atunci când se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, şi în Duminica Sfintelor Paşti, fiind numită, după tradiţie, şi „A doua Înviere”.

 

 

SĂRBĂTOAREA HRAMULUI VECHII CATEDRALE DIN ARAD

Ziua a doua de Rusalii, praznicul Sfintei Treimi, s-a suprapus anul acesta sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, hramul vechii catedrale din Arad. Pentru a perpetua o tradiţie statornicită de mulţi ani, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a răspuns invitaţiei preoţilor slujitori, făcută în numele parohienilor, de a oficia Sfânta Liturghie arhierească în acest străvechi locaş, catedră a atâtor ierarhi.

În cuvântul de învăţătură, cu tema ,,Patronajul spiritual al catedralelor arădene”, chiriarhul a arătat modul în care căderea la o dată comună a două sărbători prilejuieşte ancorarea cugetării creştine în legătura dintre acestea, concretizată local prin hramul bisericilor vlădiceşti, catedrala veche, cu hramul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi  cea nouă, cu cel al Sfintei Treimi. Referindu-se la frumuseţea imnografiei şi iconografiei sărbătorilor zilei, care aminteşte evenimente biblice din Vechiul şi Noul Testament, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că acestea motivează şi însufleţesc imboldul misiunii sfinte în câmpul Bisericii.

 

În încheierea Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Timotei, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor, a săvârşit slujba de pomenire pentru ctitorii şi slujitorii catedralei trecuţi la cele veşnice. Părintele Teodor Pavel a mulţumit ierarhului pentru bucuria duhovnicească oferită celor prezenţi prin participarea la sărbătoarea de hram şi pentru părinteasca purtare de grijă.

 

 

FESTIVALUL CUPTOARELOR DE COPT LA CIUNTEŞTI

Parohia Ortdoxă Ciuntești, Protopopiatul Ineu, din Arhiepiscopia Aradului, a organizat în Duminica Rusaliilor, o manifestare cultural- spirituală intitulată Festivalului Cuptoarelor de Copt. Aflată deja la a doua ediție, sărbătoarea a reprezentat un minunat prilej de întâlnire a comunității din zonă și totodată un mod inedit de păstrare și prezentare a vechilor tehnologii de coacere a pâinii.

După participarea întregului sat la Sfânta Liturghie unită cu Vecernia plecării genunchilor, oficiată de preotul paroh Gabriel Ioan Vladu, enoriașii parohiei au oferit oaspeţilor şi invitaţilor la praznic bucate tradiționale, în minunatul cadru natural al zonei. În după-amiaza zilei, în curtea bisericii s-a oficiat Taina Sfântului Maslu de obște la care au participat preoți din parohiile învecinate. Credincioșii din Ciuntești s-au bucurat de prezența Părintelui dr.Vasile Pop, consilier cultural, care a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului şi a arătat, într-un cuvânt de învăţătură, însemnătatea praznicului Rusaliilor şi a Tainei Sfântului Maslu. Preacucernicia Sa a evidenţiat folosul cultural şi spiritual al festivalului, prilej al cunoaşterii şi cultivării credinţei şi datinilor strămoşeşti, adresând felicitări şi cuvinte de mulţumire preotului paroh Gabriel Ioan Vladu, protagoniştilor acestei manifestări de aleasă trăire românească. În încheiere, părintele paroh a mulțumit atât preoților cât și credincioșilor pentru participarea într-un număr atât de frumos, într-o localitate în care trăiesc nu mai mult de 68 de credincioși.

Seara, după terminarea slujbei, credincioșii s-au putut bucura de prezentarea unui program folcloric încheiat cu o horă țărănească în mijlocul satului, în jurul unui foc de tabără, atmosfera aducând aminte de frumuseţea datinilor din vechiul sat românesc.

 

Festivitate de încheierere a anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Într-un cadru festiv, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului,vineri, 21 iunie 2013, în ultima zi a anului școlar 2012-2013, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a desfășurat festivitatea de premiere a elevilor merituoși. În cuvântul de deschidere Preacucernicul Părinte Prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, a evidenţiat realizările elevilor pe parcursul anului şcolar, activitatea profesorilor și implicarea părinților elevilor în susținerea acestora şi a şcolii.

A urmat înmânarea premiilor, constând în diplome și cărți oferite de Centrul eparhial și de școală, între elevii cu rezultate deosebite fiind evidenţiaţi: Ovidiu-Ionuț Mîlcomete (clasa a XII-a, şef de Promoție, premiul I, reprezentantul eparhiei și al Mitropoliei Banatului la Concursul Național „Părintele Dumitru Stăniloae”), Alin Ciotea (clasa a XI-a, premiul I), Ștefan Ioan Muț (clasa a X-a, premiul I), Sorin Denis Andra (clasa a IX-a, premiul I), alături de ceilalți elevi premiați.

În continuarea festivității PC Preot Dr. Vasile Pop, consilier cultural la Centrul eparhial, a evidențiat activităţi extracurriculare ale profesorilor școlii pe plan pastoral misionar şi catehetic, responsabilitatea încredinţată în formarea și educarea tinerilor teologi, aducând mulțumiri acestora, creşterea duhovnicească de la an la an a elevilor seminarişti ai acestei prestigioase unități de învățământ teologic confirmând o muncă susţinută, cu posibilităţi de optimizare..

Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie din Arad,  a felicitat la rândul său pe cei care s-au implicat și se implică în actul educațional și care au făcut ca Seminarul Ortodox să devină o școală de referință pentru acestă parte de țară, invitând totodată pe absolvenți spre treptele Facultății de Teologie arădene..

Finalul festivității a fost încununat de cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinției Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, care a vorbit despre rolul școlilor teologice în societatea actuală, dar și despre grija pe care fiecare trebuie să o arate pentru bunul mers al învăţământului teologic din eparhie. Adresându- se premianţilor, Înaltpreasfinţia Sa le- a transmis îndemnul de a fi şi pe viitor în frunte, avându-i ca repere spirituale pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, prăznuiţi în mod deosebit în acest an omagial. De asemenea a încredințat pe cei prezenți, profesori, elevi și părinți de sprijinul şi părinteasca purtare de grijă.

Directorul şcolii a mulțumit chiriarhului pentru participare şi binecuvântare, pentru grija și implicarea în viața Seminarului, de asemenea cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora pentru activitatea din anul şcolar care s-a încheiat.

 

ACTIVITATE PASTORALĂ ÎN DUMINICA A VII-A DUPĂ PAŞTI

În Duminica a VII-a după Învierea Domnului, a Sfinţilor Părinţi, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală la credincioşii care locuiesc la marginea vestică a Municipiului Arad, în zona Trei Insule. În paraclisul cu hramul ,, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, construit aici, aparţinând Centrului eparhial, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu Preotul Adrian David care deserveşte, cu binecuvântarea ierarhului, aşezământul şi cu Preotul Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, având ca titlu ,,Rugăciunea lui Iisus”, temeluit pe textul pericopelor duminicii (Faptele Apostolilor 20, Ioan 17), unde este evocată predica,  lucrarea şi rugăciunea apostolilor, precum şi rugăciunea lui Iisus pentru lume, Înalt Preasfinţia Sa a arătat că rugăciunile rămase de la Mântuitorul în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt cuprinzătoare pentru propovăduirea Sa, totodată călăuzitoare ale vieţii creştine prin binecuvântarea ce o aduc Bisericii. ,,Cultul Bisericii confirmă pe tot parcursul istoriei acesteia adevărul învăţăturii şi trăirii creştine, exemplificarea fiind dată şi de Duminica a VII-a după Paşti, pregătitoarte a Praznicului Pogorârii Sfântului Duh, în acest an într-un mod deosebit, prin omagierea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cu referire la libertatea religioasă legată de raportul dintre Biserică şi lume, pe temeiul adevărului, în lumina Duhului Sfânt”, a arătat Înalt Preasfinţitul Timotei.

După otpustul Sfintei Liturghii, Părintele Adrian David, în numele tuturor celor prezenţi a adus mulţumiri chiriarhului pentru grija părintească pe care o poartă paraclisului eparhial de la Trei Insule, pentru cuvântul părintescrostit  şi pentru osteneala de a vizita credincioşii acestei comunităţi religioase.

Hram la Slatina de Mureş

Şi în anul acesta de hram, Praznicul Înălţării Domnului, biserica şi credincioşii din Slatina de Mureş, filie a parohiei Baia, protopopiatul Lipova, s-au îmbrăcat în haină de sărbătoare. Satul Slatina de Mureş, aşezat pe şoseaua care leagă Valea Mureşului de Valea Crişului Alb, este o localitate plină de istorie şi frumuseţi naturale. Pe Dâmbul Bisericii a existat o biserică de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului” construită în anul 1815, care a dăinuit până în anul 1889, când a fost demolată, în locul ei ridicându-se actuala biserică de zid cu hramul celei vechi. Programul liturgic a fost unul special. În ziua hramului, s-au săvârşit Utrenia şi Sfânta Liturghie a praznicului, după care s-a oficiat un parastas de pomenire pentru toţi eroii din cel de-al Doilea Război Mondial, originari din Slatina de Mureş, care au murit vitejeşte apărând pământul strămoşesc. La final cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preotul paroh Moţ Raul Adrian, care a evidenţiat semnificaţia sărbătorii Înălţării Domnului în iconomia mântuirii oamenilor, subliniind importanţa hramului bisericii în viaţa liturgică a parohiei.

Sărbătoarea hramului s-a continuat într-un mod înălţător prin săvârşirea Sfintei Taine a Maslului de obşte în ziua de 16 iunie, în Duminica a VII-a după Învierea Doamnului. Astfel, în după-masa zilei, un ales sobor de preoţi, a oficiat Sfântul Maslu fiind înconjuraţi de un număr impresionant de credincioşi din parohie cât şi din parohiile învecinate. La finalul slujbei preotul paroh a rostit un cuvânt de învăţătură evidenţiind faptul că Maslul este Taina în care prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit se împărtăşeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de boli sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor iar mai apoi a mulţumit tuturor credincioşilor care s-au implicat în mod real ca evenimentele din această perioadă de mare sărbătoare să fie o reuşită spre slava lui Dumnezeu.