Ultimul clopoţel pentru promoţia 2012 a Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad ziua de 1 iunie 2012 a fost una deosebită, corpul profesoral, elevii, părinţii, invitaţii şi absolvenţii promoţiei din acest an participând la evenimente legate de absolvirea liceului.

Astfel, ziua a început cu oficierea de către un sobor de preoţi profesori ai Seminarului arădean a unei slujbe de Te Deum de mulţumire în biserica Facultăţii de Teologie şi a Seminarului din Arad. Au participat profesorii, absolvenţii şi părinţii acestora, ceilalţi elevi seminarişti, invitaţi. S-au rostit ectenii speciale de mulţumire, dar şi de luminare a minţii absolvenţilor pentru examenele ce urmează. În încheiere PC părinte director prof. Pompiliu Gavra a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a amintit semnificaţia numărului 14, promoţia din acest an fiind cea de-a paisprezecea a Seminarului din Arad.

A urmat o oră festivă, în care dascălii clasei a XII-a, în frunte cu dirigintele lor, PC părinte arhid. prof. Paul-Tiberiu Ardelean, au rostit câte un cuvânt încheiere a celor patru ani de liceu, după care absolvenţii şi-au luat rămas bun de la colegii din clasele care rămân în şcoală, cântând în fiecare clasă imnul academicGaudeamus igitur.

Ziua s-a încheiat cu ceremonia emoţionantă a „Ultimului clopoţel”, în care a fost evidenţiat fiecare absolvent. Această festivitate a debutat cu Rugăciunea Domnească. Apoi absolvenţii au înmânat simbolic cheia elevilor clasei a XI-a, reprezentanta clasei a XII-a, şefa de promoţie, Carmen Lazăr, rostind un cuvânt de recunoştinţă pentru profesori şi părinţi, iar elevul Ovidiu Ionuţ Mîlcomete din partea clasei a XI-a mulţumind şi încurajând colegii mai mari pentru încercările care îi aşteaptă.

Ceremonia, condusă de către părintele prof. Codin Şimonca-Opriţa, a continuat cu alocuţiunile invitaţilor: domnul deputat Ciprian Luca (licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad); domnul insp. Viorel Binchiciu, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad; PC părinte conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu, reprezentând Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad; domnul prof. univ. Regis Roman, din partea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, care a şi premiat trei dintre absolvenţii Seminarului. Corul Seminarului arădean, condus de arhid. prof. Tiberiu Ardelean, a interpretat două lucrări muzicale, ceremonia încheindu-se cu un cuvânt de încurajare rostit de către PC părinte Pompiliu Gavra, directorul Seminarului.

 

Hramul Catedralei Arhiepiscopale din Arad

Sărbătoarea Sfintei Treimi  este hramul catedralei arhiepiscopale din Arad. În cadrul Sfintei Liturghii oficiată aici, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură temeluit pe textele biblice ale Apostolului şi Evangheliei zilei, arătând că acestea ne orientează pentru viaţa noastră creştină. ,,Lumina trebuie să călăuzească faptele noastre pentru a risipi întunericul având  grijă la aproapele nostru care are nevoie de sprijin în toate împrejurările vieţii. Să avem purtare vrednică de Biserică pentru că suntem fiii ai Bisericii”. Adresându-se sutelor de credincioşi prezenţi, ÎPS Timotei a sintetizat prezenţa Persoanelor Sfintei Treimi în textele liturgice ale Bisericii. Astfel, Trisaghionul şi Cântarea serafimică sunt închinate lucrării Persoanelor Sfintei Treimi în lume: creaţia prin Tatăl, mântuirea prin Fiul şi sfinţirea şi desăvârşirea prin Duhul Sfânt. De asemenea şi în cadrul slujbei de sfinţire a unei biserici se spune: „Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o, Duhul Sfânt a sfinţit-o”, iar în cursul anului bisericesc, sărbătorile Botezului Domnului, Schimbării la Faţă, şi cea a Pogorârii Sfântului Duh sunt închinate Sfintei Treimi”, a spus ierarhul.

La timpul cuvenit diaconul Cosmin Călin Corâci a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Odvoş, Protopopiatul Lipova.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, fiind şi aniversarea zilei de naştere a Chiriarhului,  P.C. Preot Simion Mladin a rostit  o rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Î.P.S. Timotei şi a clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei Aradului. P.C. Părinte Gheorghe Gogan a adresat un cuvânt de felicitare Înaltpreasfinţiei Sale, în numele soborului slujitor şi al credincioşilor prezenţi.

În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a sfinţit monumentul ridicat în cinstea eroilor neamului în parohia Vladimirescu, protopopiatul Arad, iar la Catedrala veche din municipiul Arad, a participat la Vecernia festivă a absolvenţilor din acest an ai Facultăţii de Teologie ,, Ilarion V. Felea” din Arad, rostind, în ambele ocazii cuvânt de învăţătură şi zidire sufletească.

 

Susţinerea probelor de aptitudini pentru admiterea la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

La Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad a avut loc joi, 31 mai 2012, examenul de admitere în clasa a IX-a de liceu, probele de aptitudini. Ziua a început cu rugăciunea de dimineaţă, la capela Seminarului, la care au participat profesorii şi elevii seminarişti din clasele a IX-a – a XII-a, dar şi, pentru prima oară, plini de emoţie, candidaţii la examenul de admitere, precum şi părinţii acestora.

A urmat examinarea medicală, proba orală, constând în verificarea dicţiei şi a aptitudinilor muzicale, examenul încheindu-se cu proba scrisă, constând din subiecte aparţinând programei de Religie din clasele a VII-a şi a VIII-a.

După absolvirea clasei a VIII-a şi susţinerea examenelor de evaluare naţională se vor înscrie în 4-5 iulie 2012 la Seminarul arădean, în baza rezultatelor obţinute la examenul de admitere, la care au fost declaraţi admişi 24 de elevi.

Aspecte de teologie misionară dezbătute la Arad, în cadrul celui de-al doilea simpozion naţional din acest an

În zilele de 28-29 mai ac. la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel V” Arad a avut loc Simpozionul Naţional Biserica Ortodoxă şi grupările religioase neoprotestante, parte a „Programului de manifestări cultural-ştiinţifice pentru anul 2012”.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Întâistătătorul Eparhiei Aradului, simpozionul a fost organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului şi cu Centrul Cultural Judeţean Arad, sub coordonarea P. Cuv. Protos. Dr. Teofan Mada şi a PC Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, dimpreună cu Conf. Dr. Cristinel Ioja şi Pr. Lect. Dr. Filip Albu.

Simpozionul a debutat cu săvârşirea Te Deum – ului în paraclisul facultăţii, la care a slujit ierarhul locului şi câţiva dintre părinţii profesori invitaţi. La sfârşitul slujbei, părintele decan a adresat un cuvânt de bun venit oaspeţilor mulţumind, în primul rând, lui Dumnezeu şi apoi Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop pentru binecuvântarea acordată în vederea organizării acestui simpozion naţional.

La ora 10, în Aula Magna din incinta facultăţii, a avut loc deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului. Decanul Facultăţii, PC Pr. Prof. univ. Dr. Ioan Tulcan a salutat pe oaspeţi, subliniind patru coordonate esenţiale ale întâlnirii ştiinţifice de la Arad: în primul rând, motivaţia organizării unei manifestări cu caracter misionar, pentru a demonstra dimensiunea misionară a teologiei; în al doilea, contextul contemporan al Bisericii, toate disciplinele teologice trebuind să dobândească un caracter misionar, pentru a-si putea pune in practică conceptele cu care operează; în al treilea rând, faptul că misiunea Bisericii trebuie să se desfăşoare în contextul timpului, ca răspuns la provocările contemporaneităţii; în al patrulea rând, faptul că ne manifestăm astăzi ca Biserică Ortodoxă într-un context pluriconfesional, mai ales aici, în zona de vest a ţării.

A urmat cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, care a întărit faptul că unitatea creştină trebuie cultivată, fără a renunţa însă în nici un fel la cele ce am primit de la Mântuitorul Hristos, prin sfinţii apostoli, ca biserică tradiţională. Înaltpreasfinţia Sa a arătat, de asemenea, şi faptul că la Arad, în perioada interbelică, a apărut Sectologia părintelui Petru Deheleanu, ilustrând tocmai confruntarea interconfesională din vestul ţării încă din această perioadă. La sfârşitul cuvântului său a transmis cuvântul de binecuvântare şi felicitările Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru organizarea unei astfel de manifestări la Arad.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Dr. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, a arătat, în alocuţiunea Sa, că în relaţiile cu ceilalţi trebuie să avem în vedere cele ne unesc, pentru a-l câştiga pe cel de lângă noi, chiar dacă el se află în rătăcire, după pilda Avei Macarie de la Pateric. Atitudinea noastră faţă de cei de lângă noi trebuie să fie una paşnică, atitudinea sfântului.

Preasfinţitul Părinte Dr. Gurie Georgiu, Episcop al Devei şi Hunedoarei, prezent pentru prima oară la facultatea noastră de teologie, a supus atenţiei un concept deosebit de interesant vis-a-vis de misiunea Bisericii astăzi. Intervenţia Preasfinţiei Sale s-a referit la urgenţele pastorale în confruntarea cu grupările neoprotestante, fixând în şapte puncte fragilităţile prezente în ceea ce priveşte exercitarea activităţii misionare: 1) criza comunităţii parohiale; 2) activitatea insuficientă a preotului, cauzată de marea întindere geografica a parohiilor noastre; 3) imaginea publică a ortodoxiei, prezentată distorsionat în mass-media, pornind de la cazuri negative izolate; 4) insuficienta putere de impact a limbajului folosit de către slujitori asupra poporului lui Dumnezeu; 5) în anumite situaţii, clericalismul exagerat sau nepunerea în valoare a lucrării laicilor; 6) ignorarea experienţei duhovniceşti, adică a experienţei întâlnirii noastre cu Dumnezeu; 7) maturizarea duhovnicească a credincioşilor noştri.

A fost invitată să adreseze cuvântul de salut participanţilor la simpozion, doamna Rector a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile. Aceasta a salutat pe toţi invitaţii şi participanţii la această manifestare academică, mulţumind în acelaşi timp organizatorilor şi felicitând întreg corpul academic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă pentru întreaga activitate care o desfăşoară.

Un cuvânt de salut a împărtăşit celor prezenţi în sală şi doamna Ana-Maria Dragoş, Directorul Centrului Cultural Judeţean Arad, care, în colaborare cu dl. Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, şi-au dat concursul pentru buna desfăşurare a manifestărilor academice desfăşurate la Facultatea de Teologie Ortodoxă în acest an.

Ultimul vorbitor de la prezidiu, PC Pr. Dr. Daniel Buda, reprezentant al Bisericii noastre în Consiliului Mondial al Bisericilor, care a transmis mesajul secretarului general al  Consiliului Mondial al Bisericilor, dl.Olav Fykse Tveit.

Sesiunea de deschidere a lucrărilor simpozionului s-a încheiat cu un mini concert coral, susţinut de corul bărbătesc al Facultăţii de Teologie Ortodoxă condus de dl. Conf. Univ. Dr. Mircea Buta.

În prima zi şi-au prezentat referatele invitaţii din ţară: Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu şi Pr. Lect. Dr. David Pestroiu (Universitatea din Bucureşti); Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Pr. Lect. Dr. Daniel Buda şi Asist. Dr. Ciprian Toroczkai, (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu); Pr. Prof. Dr. Emil Jurcan,  Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi şi Drd. Brudiu Răzvan (Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia); Pr. Lect. Dr. Cristian Sonea şi Dr. Liviu Vidican care a citit referatul Pr. Prof. Dr. Valer Bel (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca) şi Diac. Asist. Dr. Florin Tomoioagă (Universitatea din Oradea). În cea de-a doua zi, au urmat ceilalţi participanţi înscrişi, de la  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad:  Protos. Lect. Dr. Teofan Mada, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan,  Conf. Dr. Cristinel Ioja, Pr. Prof. Dr. Constantin Rus şi Pr. Lect. Dr. Filip Albu.

La finalul prezentărilor şi dezbaterilor a fost pus în discuţie un document final, care să surprindă, în câteva idei, aspectele mai importante reţinute în cadrul discuţiilor, act care va fi dat publicităţii în următoarele zile. Organizatorii şi invitaţii au salutat buna desfăşurare şi înalta ţinută a lucrărilor acestui simpozion, anunţându-se publicarea volumului de studii în perioada imediat următoare.

 

 

Sesiune finală ,,Alege Şcoala” în Arhiepiscopia Aradului

În zilele de 29-30 mai a.c. s-a desfășurat în Municipiul Arad sesiunea finală a Cursurilor de instruire a formatorilor din cadrul programului ,,Alege Şcoala”, destinat preoților din Arhiepiscopia Aradului.

Aceste cursuri, la care au participat, în cinci serii, peste 75 de preoți din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, au debutat în luna decembrie 2011 cu instruirea preoților din cadrul protopopiatului Arad, continuând cu celelalte protopopiate, preoții protopopiatului Sebiș fiind cei care au încheiat seria cursurilor, în aceste zile.

La sesiunea finală, în ultima zi a lucrărilor, ca de altfel și la celelalte sesiuni, cursanții au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. A fost salutat de către P.C. Preot Prof. Dr. Miron Erdei și de Dl. Andrei Bîja,  coordonatorii proiectului.

În alocuțiunea ținută cu acest prilej Înaltpreasfinția Sa a exprimat cuvinte de apreciere față de toți cei ce s-au implicat în finalizarea optimă a proiectului ,,Alege Şcoala”. De asemenea, ierarhul a dat și îndrumări legate de implementarea proiectului, într-o manieră care să asigure o legătură și o continuitate între generații, o perpetuare a bunelor practici și obiceiuri bisericești, în care să fie antrenați copiii și tinerii. ,,Să avem grijă, să nu ne diferențiem prea mult de vechiile noastre tradiții și să urmărim o anumită uniformitate, iar atunci când diversificăm anumite activități să nu încălcăm anumite principii. Să antrenăm pe cei mai atașați de Biserică în activități care odinioară erau la mare cinstire în Biserica noastră: diecii, aducerea salciei la biserică de către copii, citirea Apostolului, rostirea Crezului”.

În finalul întâlnirii celor prezenți la cursuri li s-au conferit Atestate de participare.

În calendarul proiectului ,,Alege Şcoala”, concomitent cu desfășurarea etapei finale a concursului național cu același nume, se vor desfășura, începând cu data de 23 iunie a.c., tabere de creație, participanți fiind copiii din parohiile care derulează proiectul.

Conferinţă preoţească la Protopopiatul Ortodox Ineu

Preoţii din protopiatul Ineu s-au întrunit miercuri, 30 mai, în conferinţa preoţească de primăvară cu tema: „2012- Anul omagial al Tainei Maslului şi al îngrijirii bolnavilor. Aspecte teologice, eclesiologice şi liturgice.” Întrunirea a debutat cu un Te Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, săvârţită de un sobor alcătuit din trei preoţi şi un diacon, părintele protopop Moise Nica, a rostit un cuvânt introductiv, salutând prezenţa în plenul conferinţei a Prea Cucernicului Părinte- vicar Iacob Bupte, delegatul Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei al Aradului şi, totodată, subliniind importanţa evenimentului omagiat, arătând că într-o lume marcată de boală şi suferinţă, Biserica este chemată să-şi manifeste puterea tămăduitoare, împărtăşită ei prin Duhul Sfânt de Hristos Domnul, Vindecătorul sufletelor şi al trupurilor, spre alinarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor bolnavi.

Mulţumind pentru cuvântul de bun-venit adresat, Prea Cucernicului Părinte- vicar Iacob Bupte a  transmis preoţilor din cadrul Protopopiatului Ineu arhiereştile binecuvântări ale Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului.

În continuare, s-a trecut la expunerea conferinţei propriu-zise, susţinută de către referentul principal, Pr. Oneţ Bogdan de la Parohia Bocsig, care a prezentat un referat cu tema: „2012- Anul omagial al Tainei Maslului şi al îngrijirii bolnavilor. Aspecte teologice, eclesiologice şi liturgice,” propunând auditorului o prelegere foarte bine concepută şi riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte şi anume: „Taina Sfântului Maslu-prezentare biblico-patristică şi istorică”; „Taina Sfântului Maslu-aspect liturgic”; „Practici neliturgice şi necanonice privind Taina Sfântului Maslu” şi „Taina Sfântului Maslu în biserica romano-catolică şi în bisericile protestante”. Concluzionând, părintele referent a arătat că „prin Tainele sale, Biserica oferă harul cel dumnezeiesc celor ce cu credinţă curată doresc mântuirea şi cu atât mai mult, celor ce au căzut în suferinţă din cauza păcatelor ştiute şi neştiute, care au rănit sufletul şi se mainfestă prin boli asupra trupului. Căci suferinţa trupească este şi rezultatul nemijlocit al multor şi grele păcate. Şi dacă un mădular este bolnav, toate mădularele sunt în suferinţă. Scopul imediat al Tainei Sfântului Maslu este iertarea păcatelor şi alinarea suferinţelor bolnavului, pricinuite de păcate.”

S-a dat apoi cuvântul părinţilor coreferenţi desemnaţi pentru această conferinţă – Pr. Achim Giani (Parohia ortodoxă Dud), Pr. Giurgiu Gheorghe (Parohia Ortodoxă Nadăş), Pr. Morar Ionel (Parohia ortodoxă Selişte) şi Pr. Vladu Gabriel (Parohia ortodoxă Ciunteşti) – care au apreciat strădaniile depuse de referentul principal în elaborarea lucrării susţinute şi au adus în atenţia celor prezenţi chestiuni legate de tema conferinţei care n-au fost abordate în referatul audiat.

Deosebit de interesante au fost şi disuţiile care au avut loc, în final, pe marginea subiectului dezbătut şi a unor probleme de administraţie bisericească, ridicate în strânsă legătură cu tema abordată.

 

Centru parohial pentru copii şi vârstnici

Duminică 27 mai, în parohia Caporal Alexa, Protopopiatul Arad, a fost inaugurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, Centrul parohial „Sfântul Ioan Rusul”. Momentul a fost precedat de săvârșirea în biserică a Sfintei Taine a Maslului de către un sobor de  preoți în frunte cu Părintele Teodor Faur, consilier la Centrul eparhial.

După slujba de sfințire preoții prezenţi au rămas în Centrul parohial pentru consfătuirea  lunară a Cercului pastoral misionar, preotul paroh Gabriel Mariş susținând referatul despre tradiția sfințirii caselor.

Ocrotitorul Centrului este Sf. Ioan Rusul întrucât ziua sfințirii locașului coincide cu ziua pomenirii sfântului. Acest Centru, creat potrivit hotărârilor sinodale care recomandă existenţa unor asemenea centre în fiecare parohie, se dorește a fi o alternativă creștină pentru petrecerea timpului liber, cu implicații socio-culturale pe termen lung.

Beneficiarii direcți sunt enoriașii parohiei: copii, tineri, părinți și bunici. Aici se vor desfășura activități cu caracter formativ și recreativ: cateheze, literatură, pictură și atelier de icoane, muzică bisericească, concursuri, dezbateri, conferințe culturale, audiții, vizionări de filme cu caracter creștin, repetiții corului mare și al corului de copii, ședințele de lucru ale Consiliului Parohial, organizarea activităților filantropice, etc. Aici va funcționa și redacția „foii” duhovnicești parohiale – „Fapta bună” și tot aici s-a mutat și biblioteca parohială.

 

Scopul pentru care s-a înființat a fost acela de apropiere a credincioșilor de toate vârstele de învățăturile Bisericii și formarea deprinderilor religios-morale a enoriașilor. Responsabil și coordonator al Centrului este preotul paroh Gabriel C. Mariș, lângă care vor activa pe bază de voluntariat și alți credincioși ai parohiei.

Ziua s-a încheiat cu o agapă frățească în centru. La eveniment au fost prezente și oficialitățile locale, oaspeți veniți din alte părți și mai mulți credincioși care au trăit cu siguranță momente înălţătoare.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 02 Iunie 2012 11:05)

Moment aniversar la catedrala veche din Arad

În Duminica aVII-a după Paşti, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, la Catedrala Veche din municipiul Arad, având hramul ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al Catedralei Vechi şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, dirijat de către conf. Univ. Dr. Mircea Buta. Corul şi-a sărbătorit în această zi 20 de ani de existenţă, prilej de înălţare duhovnicească, dar şi de întâlnire şi revedere între membrii care au cântat  în cor în această perioadă.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţitul Timotei a atras luarea aminte asupra Duminicii a VII-a după Sfintele Paşti ce precede Sărbătoarea Cincizecimii, a întemeierii Bisericii. Sfânta Evanghelie ( Ioan 17), cuprinzând Rugăciunea Arhierească a Mântuitorului pentru întreaga Biserică şi Apostolul ( F. Apostolilor 20), relatând despărţirea Sfântului Apostol Pavel de o parte din clerul ţinuturilor Asiei Mici, insistă asupra încercărilor pe care Biserica lui Hristos le va avea de-a lungul vremii, mai ales din partea celor ce vor răstălmăci cuvântul lui Dumnezeu. ,, În mod deosebit trebuie adâncită învăţătura despre însuşirile principale ale Bisericii, pentru a le putea da permanent viaţă. Ele privesc: Unitatea, Sfinţenia, sobornicitatea şi Apostolicitatea, care au fost formulate tocmai pentru călăuzirea în dreapta credinţă de Sinoadele Ecumenice, dintre care cel dintâi este sărbătorit în duminica aceasta”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa. Totodată, Chiriarhul a arătat că pilda bunilor credincioşi contribuie la angajarea întregii obşti în lucrarea Bisericii spre împlinirea a tot binele, un astfel de  exemplu fiind dat de către membrii Corului de tineret al Vechii Catedrale a Aradului, care încununează azi două decenii de activitate.

Întemeiat la Iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, corul şi-a început activitatea în anul 1992 şi susţine în fiecare Duminică răspunsurile la Sf. Liturghie, având în repertoriu creaţii muzicale ale compozitorilor Gavril Muzicescu, Nicolae Lungu, pr. Ioan Şerb, C. H. Danielescu etc. Paralel cu această responsabilitate liturgică, membrii corului au desfăşurat şi activităţi misionare în parohiile din Eparhia Aradului, au cântat în Catedralele mitropolitane şi episcopale din: Timişoara, Alba-Iulia, Târgu-Neamţ, Oradea etc., au organizat pelerinaje şi tabere duhovniceşti, au participat la diferite concursuri corale în ţară şi străinătate.

 

 

Conferinţa preoţească de primăvară în Protopopiatul Lipova

În 28 mai 2012, preoţii din Protopopiatul Lipova s-au întrunit cu ocazia desfăşurării Conferinţei preoţeşti de primăvară cu tema ,,2012-Anul omagial al Tainei Maslului şi al îngrijirii bolnavilor. Aspecte teologice, eclesiologice şi liturgice ”, în sala de şedinţe a Protopopiatului Lipova.

Dimineaţa la ora 9,30 s-a oficiat slujba de Te-Deum din Biserica parohială din Lipova de un sobor format din Pr. Protopop Onea Crinel de la Parohia Lipova II , Pr. Moţ Raul de la Parohia Baia şi Pr. Bocancios Victor de la Parohia Ususău.

Şedinţa a fost prezidată de delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Pr. Consilier Faur Teodor care a transmis cu această ocazie celor prezenţi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop.

Referentul conferinţei a fost Pr. Moţ Raul de la Parohia Baia, iar coreferenţi au fost: Pr. Balint Cosmin de la Parohia Bătuţa, Pr. Mădăluţă Călin de la Parohia Săvârşin şi Pr. Bocancios Victor de la Parohia Ususău.

Pr. Moţ Raul  a scos în evidenţă câteva aspecte teologice şi eclesiologice privind Taina Maslului, a prezentat temeiurile scripturistice şi patristice ale Tainei Sf. Maslu, amintind câteva instituţii social-medicale pentru îngrijirea bolnavilor în Biserica primară.

Pr. Balint Cosmin a tratat aspectul liturgic al Tainei Maslului, arătând locul, timpul, materia folosită pentru Taina, simbolistica biblică a cifrei 7 precum şi efectele Tainei Maslului asupra primitorilor. Pr. Bocancios Victor a reliefat semnificaţia teologică şi existenţială a Tainei Maslului, iar Pr. Mădăluţă Călin a evidenţiat practicile necanonice cu privire la Taina Maslului.

La final  Părinte consilie Faur Teodor, delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, a calificat drept foarte reuşite lucrările Conferenţiarilor şi luările de cuvânt ale preoţilor.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 02 Iunie 2012 11:05)