Restaurarea bisericii mănăstirii Hodoş-Bodrog

Milenara vatră monahală din Vestul ţării, Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog, a constituit din totdeauna pentru spaţiul românesc un reper de neînlocuit, un bastion al credinţei ortodoxe şi al limbii româneşti, un act de identitate pentru românii din aceste părţi. Desigur că îndelungata existenţă a acestei mănăstiri presupune o istorie complexă, suprinsă în mică parte de către documentele vremii. Atestarea documentară a acestei aşezări monahale o identificăm la anul 1177 într-un act emis de cancelaria regelui ungar Bella al III-lea. Această atestare nu face decât să întărească convingerea că începuturile vieţii monahale în acest aşezământ sunt mult mai vechi, cel puţin cu un secol în urmă. Mănăstirea îşi datorează existenţa, Maicii Domnului. În jurul icoanei sale descoperită în chip miraculos, se organizează prima obşte monahală. La început biserica mănăstirii este construită din lemn, mai apoi în jurul anului 1370 se construieşte o biserică din piatră care dăinuie până astăzi.

Biserica aceasta la care ne referim în articolul nostru, este construită în plan triconc, plan care se prezintă sub însumarea unor particularităţi, ceea ce demonstrează o evoluţie a lui, raportat la edificiile ecleziale de factură bizantină. Nu vom insista la descrierea în amănunt a planului, decât ne vom opri asupra unei notificări, şi anume că, de la construirea bisericii monumentul nu a suferit schimbări sau modificări semnificative pe parcursul lucrărilor de consolidare realizate de-a lungul secolelor.

Pictura interioară se prezintă, în funcţie de execuţia ei, în trei părţi, pictate la ani diferiţi: altarul şi naosul, pronaosul şi pridvorul închis. De fapt restaurarea acestei picturi face obiectul articolului nostru. Restaurarea picturii s-a realizat între anii 2009-2011 din iniţiativa stareţului acestei mănăstiri, precuviosul părinte arhimandrit Nestor Iovan, şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului părinte arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, întâistătătorul eparhiei Aradului. Execuţia amplelor lucrări de restaurare s-a realizat de către restauratorii Marius Oprea şi Adriana Scărlătescu. Nu intrăm în detaliile descrierii programului iconografic, nici într-un excurs istoric al restaurărilor anterioare, însa ne vom opri asupra unor aspecte tehnice a acestei intervenţii de conservare-restaurare.

Înainte de prezentarea acestor aspecte tehnice ne vom opri asupra modului de execuţie a picturii. Pictorul a recurs la o modalitate inedită în realizarea tehnologică a frescei vechi, excluzând folosirea stratului de arriccio (amestec de var cu nisip). Acesta a aplicat două straturi de intonaco (var şi câlţi), primul direct pe stratul suport (zid), iar al doilea după uscarea stratului anterior. Aderenţa straturilor de intonaco şi a stratului suport este una de excepţie, practic, pe parcursul întregii suprafeţe pictate nefiind identificată nici o zonă care să prezinte desprinderi între straturi şi care ar fi necesitat consolidări. Straturile de frescă prezintă o grosime cuprinsă între 2-7 cm în funcţie de textura zidului.

Revenind la aspecte tehnice puse în aplicare de restauratori, vom menţiona procedeul de îndepărtare prin modalităţi fizico-chimice a depunerilor aderente şi neaderente. Fisurile au fost integrate structural (chituite), consolidate cu o răşină acrilică, apoi integrate cromatic în tehnica trattgeggio. Restauratorii au concluzionat că ar fi de preferat a se păstra integrarea structurală a lacunelor, deoarece un mortar vechi este mult mai stabil, din punct de vedere fizico-chimic, decât unul nou aplicat, însă numai dacă acesta îndeplineşte anumite condiţii de aderenţă şi rezistenţă. Ca metodă de prezentare finală a picturii murale s-a optat pentru limitarea intervenţiilor de integrare cromatică, ţinând însă cont şi de aspectul estetic al ansamblului operei de artă, fără a se aduce nici un aport personal.

Această ultimă restaurare este cea mai importantă dintre toate atât datorită complexităţii şi profesionalismului execuţiei cât şi descoperirilor făcute. S-au descoperit şi pus în valoare scene din pictura iniţială şi ceea ce este cel mai important, s-a descoperit anul execuţiei picturii si autorul ei. La nivelul decorului arhitectural de la baza turlei, în zona de nord-est a fost descoperită semnătura pictorului în zona superioară a bordurii. Textul este redactat în slavonă şi sună astfel: ,,În văleatul 7166 pictată Nikodim diacon’’. Anul 7166 corespunde anilor 1658-1659, ani în care credem că a fost pictat altarul şi naosul (prima secţiune a naosului). După opinia restauratorilor, acest scris este realizat chiar de către maestru, deoarece este executat cu pigmentul cu care este făcut desenul la nivelul turlei. După tradiţia iconografică desenul compoziţiei la realizarea unei picturi bizantine în frescă într-o biserică, este realizat exclusiv de către maestru, fiind cea mai dificilă etapă din pictura bisericească. Scrisul a fost realizat în frescă, fiind în totalitate original, fără adăugiri sau adaosuri. Pictura pronaosului a fost realizată între anii 1938-1943 iar cea a pridvorului acoperit între anii 2009-2010.

Revenind la inscripţia mai sus descrisă, putem afirma că este o descoperire epocală, deoarce aduce lămuriri cu privire la autorul picturii murale şi anii în care a fost pictată. Aceste aspecte nu au fost cunoscute până la acestă restaurare, foarte multe pesonalităţi încercând să dateze pictura, prezentând tot felul de ipoteze cu privire la originea şi naţionalitatea pictorului, şcoala de specializare a acestuia şi perioada în care a fost executată pictura.

Cu această descoperire, Mănăstirea Hodoş-Bodrog deţine cel mai extins ansamblu pictural din vestul ţării cu datare din perioada Evului Mediu, mai precis mijlocul sec. al XVII-lea, ceea ce confirmă încă odată calitatea ei de reper spiritual şi cultural al neamului nostru românesc.

 

 

Festivalului Românilor de Pretutindeni – Ediţia a III-a

Parohia Ortodoxă Covăsînţ, protopopiatul Lipova, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, organizează în perioada 6-8 iulie 2012 la Tabăra Ortodoxă de Păstrare şi Conservare a Tradiţiilor Româneşti, a treia ediție a Festivalului românilor de pretutindeni. Evenimentul este organizat în colaborare cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Aradului, Departamentul Românilor de Pretutindeni, Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad şi Primăria Comunei Covăsînţ.

Românii din diaspora, despărțiți de granițe teritoriale de cei de un neam și un sânge cu ei  sunt adeseori în pericol de a-și pierde identitatea; prin acest festival, manifestare amplă, concepută ca o piedică împotriva uitării tradițiilor, obiceiurilor și  datinilor poporului român. ca și prin alte manifestări organizate de părintele paroh Mihai Octavian Blaj de la  parohia Covasînț, se încearcă  întărirea unității românilor de pretutindeni și a legăturii lor cu vatra unde s-au născut și s-au format ca neam.

La acest eveniment vor participa grupuri de români din diaspora însoţiţi de preoţi şi ierarhi: din Timoc – Serbia, Vidin – Bulgaria, Gyula – Ungaria, Cernăuţi – Ucraina, Chişinău – Republica Moldova şi românii din Praga însoţiţi de Preafericitul Krystof – Arhiepiscop de Praga şi al Ţinuturilor Cehe, Mitropolitul Ţinuturilor Cehe şi al Slovacie şi de preotul bisericii de limbă română din Praga.

Programul festivităţilor va începe în ziua de 6 iulie cu primirea grupurilor, iar în ziua de 7 iulie se va continua cu vizitarea obiectivelor istorice şi culturale din împrejurimi, iar seara cu o întâlnire a liderilor românilor din diaspora şi ţară.

Duminică, 8 iulie, în dimineața zilei, la biserica parohială, Înalt Prea Sfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei v-a sluji Sfănta Liturghie împreună cu Ierarhii și preoții participanți. După conferinţa de presă, în sala Muzeului Parohiei Ortodoxe Covăsînţ, la ora 16 30 va începe parada portului popular de la biserică spre tabară, În după amiaza zilei, în cadrul unui program folcloric cu participarea extraordinară a interpreţilor Marius Ciprian Pop, Veta Biriş şi Rapsozii Zarandului, participanții vor prezenta, pe scena Taberei ortodoxe de păstrare și conservare a tradițiilor românești, tradiții și obiceiuri pe care le-au moștenit din strămoși, urmând ca pe viitor, în tabără, copiii din aceste zone să  învețe obiceiurile propriului lor popor.

 

 

Hramul Schitului Tămand din Arhiepiscopia Aradului

La 2 iulie, pomenirea Aşezării veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne şi a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Schitul cu hramul Veşmântului Maicii Domnului, Tămand din arhiepiscopia Aradului şi-a sărbătorit hramul. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a săvârşit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul preoţilor, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit la momentul potrivit, plecând de la istorisirea aflării veșmântului Maicii Domnului la Locurile Sfinte și aducerii în cetatea împărătească a Sfântului Constantin cel Mare, spre bucuria poporului dreptcredincios, a arătat însemnătatea zilei, mai ales pentru sfintele locașuri ce poartă hramul sărbătorii. Îndeosebi s-a stăruit asupra a aceea că bogăția darurilor și frumusețea virtuților izvorâte din cele lăsate de către cei aleși au menirea să sporească, spre folosul credincioșilor și pentru propășirea vieții Bisericii. Chiriarhul a subliniat și aceea că, la loc de cinste în această zi, este și pomenirea Sfântului Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, de la care ne-au rămas așezăminte și odoare bisericești ca mărturii ale credinței, temei al faptelor mărețe pentru istoria țării și pentru trăinicia legăturilor cu popoarele europene pentru care, la răscruce de vremuri, a reprezentat un adevărat apărător.

La final Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvânt de binecuvântare tuturor pelerinilor prezenţi la sărbătoarea hramului schitului din Tămand, cu dorirea ca Maica Domnului să-i ocrotească şi să-i călăuzească pe toţi.

Sărbatoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

La 29 iunie creştinii ortodocşi şi cei catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, sărbătoare importantă, precedată de zile de post, mai multe sau mai puţine, în funcţie de data schimbătoare a sărbătorii Paştilor.

Însemnătatea acestora pentru religia creştină adusă în lume de către Iisus Hristos este incontestabilă. Sfântu Petru, cel dintâi dintre cei sărbătoriţi, pe numele său Simon, fiul lui Iona din Betsaida Galileii, supranumit şi “verhovnicul” sau mai marele apostolilor – un primat onorific datorat vârstei, primul între egali – dă cea mai frumoasă exprimare despre dumnezeirea lui Iisus: “Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 16, 16).

Frate cu Andrei, cel întâi chemat la apostolat, pescar pe Marea Galileii, devine pescar de oameni la chemarea lui Hristos, pe care–L va mărturisi până la moarte, însufleţind masele, din Cezareea la Ierusalim şi până la Roma, săvârşind minuni în numele Lui şi dându-şi viaţa pentru El. A murit la 29 iunie, anul 67 la Roma, răstignit pe cruce din porunca împăratului Nero, cu capul în jos aşa cum însuşi a voit, ca să-şi plece mereu capul sub picioarele lui Iisus.

Sfântul apostol Pavel nu a făcut parte dintre cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, ci a fost chemat la apostolat mai târziu, în mod miraculos, în lumina orbitoare de pe drumul spre Damasc, unde se ducea să persecute pe creştinii de aici, după cum relatează evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor (cap. 9). Saul pe numele său, originar din Tarsul Ciliciei, evreu de neam şi cetăţean roman, studios, entuziast, porneşte prigoană împotriva celor ce cred în Hristos. Este adus pe calea credinţei de Iisus Însuşi şi devine  din Saul prigonitorul, Pavel, apostolul ,,neamurilor”, adică al popoarelor păgâne, cărora le va propovădui evanghelia mântuirii. Îşi dă viaţa pentru Hristos, la Roma, tot într-o zi de 29 iunie, tăindu-i-se capul.

Propovăduirea şi scrierile sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, viaţa lor trăită în duhul învăţăturii lui Iisus, martiriul lor, au schimbat orientarea lumii vechi, au fortificat noua religie, creştinismul şi constituie repere luminoase în viaţa fiecărui credincios.

Poporul român are multă evlavie faţă de sfinţii Petru şi Pavel, mulţi creştini purtându-le numele. Pe tot cuprinsul ţării, locaşuri de cult îi au patroni spirituali; numai în Arhiepiscopia Aradului sunt 14 biserici care au hramul sfinţii apostoli Petru şi Pavel.

Să le cinstim pomenirea şi să le urmăm credinţa!

 

 

SĂRBĂTOARE LA SCHITUL MONEASA

În urmă cu câţiva ani, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului în staţiunea turistică Moneasa se punea piatra de temelie a bisericii cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” în jurul căreia se preconiza întemeierea unui schit monahal. Biserica de lemn a fost finalizată in scurt timp, asfel încât slujbele religioase în duminici şi sărbători se săvârşesc aici cu regularitate, spre folosul sufletesc al celor ce îi trec pragul.

În Duminica a IV-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită pastorală la schitul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Moneasa unde a slujit Sfânta Liturghie, în fruntea unui sobor de ieromonahi şi  preoţi din care au făcut parte: Prea Cuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din eparhia Aradului,  Părinţii Protopopi Beni Ioja şi Nicu Breda, Prea Cuviosul Arhimandrit Iustinian Tibil, preoţi din parohiile învecinate.

În cuvântul de învăţătură adesat credincioşilor prezenţi ÎPS Timotei a arătat că zilele trecute s-a făcut întru cuvenită evlavie pomenirea Sfinţilor Apostoli, între care corifeii, sfinţii Petru şi Pavel, sunt ocrotitorii aşezământului monahal în tinda căruia stăm, cu cinstirea pentru viaţa lor exemplară, până la mucenicie. ,, Propovăduirea lor până la marginile lumii cunoscute în vremea aceea însuma împărăţia romană în cadrul căreia ei năzuiau spre împărăţia lui Dumnezeu. Mântuitorul Însuşi a câştigat în hotarele împărăţiei pământeşti un om însemnat al acesteia, ale cărui virtuţi le-a preţuit pe măsură, după cum istoriseşte pericopa evanghelică duminicală (Matei, cap. 8), despre vindecarea slujitorului sutaşului din Capernaum. Încă şi pericopa apostolului zilei, despre însemnătatea credinţei arătate prin fapte bune, este adresată tocmai romanilor (Rom. cap. 6), stăpânitori vremelnici peste alte neamuri. Într-o paralelă, citirile menţionate arată, pe de o parte, vindecarea trupească, iar pe de alta pe cea sufletească, potrivit cuvintelor  Sfântului Pavel, că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viaţa veşnică.” Ierarhul a evidenţiat şi faptul că anul acesta, închinat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, face mai actuală învăţătura duminicii despre grija pe care cei sănătoşi trebuie să o dovedească faţă de cei suferinzi, atât trupeşte cât şi sufleteşte. De asemenea a arătat că tot în această zi se face pomenirea sfinţilor doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, romani înşişi, vestiţi pentru dăruirea lor şi a sfântului ierarh român Leontie de la Rădăuţi, de la care fiecare este dator a lua dar din darurile lor, primite de la Domnul.

 

 

SARBATOAREA HRAMULUI LA CATEDRALA VECHE DIN ARAD

În duminica a treia după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a fost prezent în mijlocul preoţilor şi credincioşilor din  parohia Arad-Centru, cu prilejul sărbătoririi hramului vechii catedrale episcopale, ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Înalt Preasfinţia Sa, înconjurat de soborul preoţilor şi al diaconilor slujitori, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească.

În cuvântul de învăţătură ierarhul a făcut prezentarea citatelor biblice, atât în legătura lor directă, adică cele ale duminicii pe de o parte şi cele ale sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, pe de altă parte, cât şi a acestora între ele, prin sublinierea începuturilor propovăduirii Mântuitorului, cât şi a Sfântului Ioan Botezătorul prin chemarea ,,pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor”, lămurind modul în care fiecare creştin urmează această chemare a împărăţiei, prin rugăciune şi conduită creştină.

Duminica a treia după pogorârea Duhului Sfânt, obişnuit numită şi a Providenţei Divine, subliniază purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lumea întreagă, în care omul este chemat să fie o încoronare, tocmai prin libertatea sa, care trebuie să fie conformă cu voinţa divină, conlucrând la protejarea, propăşirea şi desăvârşirea operei dumnezeieşti, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, condus de dl. conf. univ. dr. Mircea Buta. În încheierea sfintei Liturghii s-a săvîrşit panahidă pentru ctitorii şi binefăcătorii  catedralei trecuţi în lumea veşniciei, iar prinoasele aduse au fost împărţite credincioşilor. O agapă frăţească oferită celor prezenţi şi slujba Tainei Sfântului Maslu din după-amiaza zilei au prelungit atmosfera de aleasă trăire spirituală prilejuită de serbarea hramului şi de prezenţa Întâistătătorului eparhiei în vechea catedrală a Aradului.

 

 

Final de an şcolar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Pentru elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad, vineri, 22 iunie a fost ultima zi de curs din anul şcolar 2011-2012, prilej de bilanţ pentru corpul profesoral şi de răsplătire a strădaniilor elevilor merituoşi. În curtea şcolii, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a profesorilor, elevilor şi părinţilor, au fost premiaţi seminariştii care de-a lungul anului şcolar au obţinut rezultate bune şi foarte bune la învăţătură în formarea lor de viitori slujitori ai altarelor. Cinstire şi premii s-au acordat şi elevilor care au participat la olimpiadele şcolare, la activităţile misionare, pastorale şi caritative ale școlii. Premiile şi menţiunile, acordate din partea Centrului eparhial, oferite elevilor de către diriginţi ca răsplată pentru efortul depus şi interesul arătat studiului, au exprimat tot odată şi încurajarea spre un progres şcolar şi duhovnicesc pe mai departe.

În deschiderea festivităţii părintele profesor Pompiliu Gavra, directorul seminarului a salutat prezenţa Întâistătătorului eparhiei la festivitate, adresându-i  filiale mulţumiri, în numele întregului colectiv profesoral şi al elevilor pentru permanenta purtare de grijă pe care o are faţă de bunul mers al procesului educaţional în această şcoală teologică.

În cuvântul adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat că Seminarul teologic eparhial este o şcoală de vocaţie, nu numai de profesiune, ci şi de misiune. De aceea se cuvine ca elevii şi dascălii, sintetizând, la ceas de bilanţ, ceea ce s-a realizat, ceea ce elevii au învăţat, să ştie şi ce vor avea de făcut în continuarea anilor de studiu. Întrucât elevii din clasa a XII-a, terminală, vor începe peste câteva zile examenul de bacalaureat, chiriarhul le-a urat succes, ,,bacalaureatul fiind o sinteză a tuturor posibilităţilor ce vă stau înainte, dar şi o evaluare a tot ceea ce aţi acumulat în aceşti ani de liceu.Trebuie să duceți mai departe bunul nume al  şcolii noastre, al dascălilor si al tuturor celor care au fost ostenitori pe parcursul timpului la devenirea voastră. Mă alătur tuturor celor ce v-au felicitat, vă mulţumesc pentru cuminţenia dovedită în parcurgerea anilor de studiu, dorind ca aceasta să fie exemplu şi pentru ceilalţi”, a arătat IPS Sa, neuitând şi de părinţii prezenţi ai elevilor, cărora le-a adresat cuvinte de susţinere, arătând că familia, alături de şcoală şi de Biserică realizează o unitate prin care se realizează educaţia şi formarea caracterului uman.

În finalul festivităţii, părintele director Pompiliu Gavra a mulțumit de participare Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei şi tuturor celor prezenţi.

 

Parohia Şeitin – o aşezare la limita de vest a ţării

Parohia Şeitin se situează în Câmpia Banato-Crişană, care cuprinde în cadrul său punctul cel mai vestic al ţării, Beba Veche, făcând parte din localităţile vestice ale ţării de pe malul drept al Mureșului, la 40 km vest de Arad și la 55 km înainte de confluența acestuia cu Tisa. Depărtarea de frontiera cu Ungaria este de 12km pe șoseaua națională Arad – Nădlac și de 10 km în linie dreaptă.

Prima atestare documentară (scrisă) a localității noastre datează din 3 septembrie 1138, “VILLA SAHTU”. Această mențiune se află în actul de danie al regelui Ungariei Balla al ll-lea, prin care regale întărește mănăstirii Dumis dreptul asupra mai multor gospodării din satul Sahtu. Se dau astfel numele oamenilor “aducători de sare”, care vor fi dependenți de mănăstire având obligația de a transporta sare din Transilvania, pe râul Mureș. Istoreograful Petre Țiucra apreciază actul de danie din 1138 ca fiind “… cel mai vechi document scris contemporan, prin care se atestă prezența românilor în Cenad.” Astfel se poate vorbii de o localitate milenară pe malul Mureșului inferior, o localitate nu numai cu o atestare documentară de aproape 900 de ani, ci și cu o bogată viață spirituală, bine știind că românii s-au născut creștini.

Biserică ortodoxă română din parohia Șeitin se află zidită pe strada Revoluției nr. 59, în piața comunei. Zidirea ei a început în anul 1789 și a fost terminată în anul 1799, având hramul “Sfântul Grigorie Teologul”. Actuala biserică ia locul bisericuței de lemn care a afost făcută de grănicerii sârbii, între anii 1703-1751, organizații militar în acele timpurii pe aceste locuri. Locul unde se afla această bisericuță de lemn este astăzi strada Crișan nr.3, iar despre ființa acestei biserici consemnează episcopul de Arad Sinesie Ivanovici, care vizitând Șeitinul, remarca aici existența a mai multor case locuite, bisericuța de lemn, cu hramul “Sfântul Nicolae”, precum și doi preoți: Constantin și Nicolae. Biserica este zidită din cărămidă arsă, produsă local, pe fundație de piatră. Turnul clopotniță a fost construit în anul 1812, având elemente barochizateși este acoperit cu tablă, la fel ca și restul bisericii. În decursul anilor s-au făcut mai multe reparații exterioare și interioare: 1852 s-au pus ceasurile din turn; 1862 s-a realizat actualul iconostas; 1878 s-a făcut o nouă reparație exterioară; 1928 s-a realizat soclul de granit; 1957 s-a reparat turnul; 1966 s-a înlocuit pardoseala veche cu una de marmură stil “mosaic elvețian”; 1988 și 2006 s-au efectuat alte lucrări exterioare. Recent s-a introdus încălzirea pe gaz.

Biserica face parte din tipologia bisericilor sală, cu foarte multe elemente barochizate, având în exterior suprafața casetată de coloane duble adosate cu  capitel ionic. Cerimea interioară are un arc în plin centru despărțit în mai multe spații rectangulare de arce, ca în barocul clasic. Pictura murală, în stil tempera de caseină este opera pictorilor Iulian Toader senior și I.Minișan. Tonalitățile sunt unitare fără stridențe cu un desen de excepție, conferindu-i o valoare deosebită. Menționăm faptul că pictorul a fost unul care a contribuit substanțial la viața artistică a Aradului în perioada interbelică. În anul 2010 s-au efectuat lucrări de desprăfuire, consolidarea peliculei de culoare și conservare a icoanelor și părților lemnoase ale iconostasului, strănilor și tronurilor, de către Prof. Dr.Viorel Gh. Țigu, o lucrare de amploare executată impecabil de acest maestru al penelului.

În anul 2011 la 29 mai Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu Arhiepiscopul Aradului a descins în parohia noastră pentru a binecuvânta munca și strădania tuturor – preoți și credincioși deopotrivă, eveniment înălțător pentru întreaga parohie. Peste toate aceste realizări materiale, care au importanța lor, pe lângă înfrumusețarea Bisericii de zid, credincioșii parohiei Șeitin, știu să aleagă între vremelnic și veșnic, între trecător și peren, știu să poarte grijă și de biserica din suflet. Ceea ce-i ordonează pe credincioșii șeitineni sunt credița, nădejdea, iubirea și impactul acestora asupra vieții întregi. Mulțumim Bunului Dumnezeu, pe această cale, că ne ajută să înțelegem adevăratul sens al vieții, idealul suprem – mântuirea sufletului.

Festivităţi de premiere în cadrul proiectului „Alege Şcoala”

În după-amiaza zilei de duminică, 17 iunie a.c., cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în bisericile protopopiale Ineu şi Sebiş s-a desfăşurat festivitatea de premiere a câştigătorilor concursului naţional ,,Alege Şcoala”, etapa la nivelul protopopiatelor. Organizat în cadrul proiectului patriarhal ,,Hristos împărtăşit copiiilor”, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, concursul se bucură de un interes deosebit din partea copiilor înscrişi în cele trei secţiuni ale competiţiei: literară, artistică şi multimedia.

În cadrul protopopiatului Ineu această competiţie s-a desfăşurat într-un număr de 15 parohii, la etapa parohială paticipând 132 de copii cu vârste între 7 şi 16 ani. La protopopiatul Sebiş, de asemenea din 15 parohii înscrise în proiect, au participat în etapa parohială un număr de 126 de copii. Câte şase copii din aceste parohii au paticipat la etapa pe protopopiate. Juriul concursului, prezidat de către părinţii protopopi, compus din profesori de religie, limba română şi desen şi din coordonatorii cu cateheza, au desemnat premianţii concursului şi parohia cu punctajul maxim al portofoliilor prezentate.

Premierea s-a desfăşurat în cadru festiv, la slujba Vecerniei, de către părinţii protopopi Moise Nica şi Beni Ioja,  alături de copiii premianţi fiind prezenţi părinţii acestora, preoţii şi profesorii de religie care i-au pregătit. Premiile consistente, oferite de către organizatori, au răsplătit strădania participanţilor, pe care îi prezentăm nominal:

La protopopiatul Ineu: Secţiunea literară: premiul I: Farcaş Alexandru Andrei, parohia Şilindia; premiul II: Cotuna Roxana, parohia Beliu;premiul III:Ţigănaşu Mihaela Adriana, parohia Şicula. Secţiunea artistică: premiul I: Tătar Maria Alexandra, parohia Ineu; premiul II: Răzăilă Rodica, parohia Şicula; premiul III: Deznan Mădălin Daniel, parohia Şicula. Secţiunea multimedia: premiul I: Solovestru Ionel, parohia Şilindia; premiul II: Comandaru Marius, parohia Şicula; premiul III: Vieru Dumitrica Mădălina, parohia Şilindia.

La protopopiatul Sebiş: Secţiunea literară: premiul I: Panţireanu Florin Ionel, parohia Dieci; premiul II: Tomuţa Adela Maria, parohia Bârsa; premiul III: Daşcău Ionel Dorel, parohia Almaş. Secţiunea artistică: premiul I: Stremciuc Sergiu Mihăiţă; premiul II: Ginga Roxana Ioana, parohia Dezna; premiul III: Rascarache Andreea Georgeta, parohia Hălmagiu. Secţiunea multimedia: premiul I: Gligor Andrei Marius, parohia Gurahonţ, premiul II: Cojocaru Maria Veronica, parohia Hălmagiu; premiul III: Margea Florin, parohia Revetiş.

Câştigătorii etapei la nivelul protopopiatelor se vor întrece în etapa eparhială, dintre aceştia fiind apoi selectaţi cei care vor reprezenta Arhiepiscopia Aradului în etapa naţională.