Deschiderea noului an şcolar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Luni, 15 septembrie 2014, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a săvârşit slujba de Te Deum la deschiderea anului şcolar, în prezenţa Înaltpreasfinţiei Sale dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care i-a binecuvântat pe tinerii elevi seminarişti la început de an şcolar, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, ai Facultăţii de Teologie ,,Ilarion V. Felea” din Arad, invitaţi, părinţi şi elevi.

Slujba de Te Deum a fost săvârșită de către Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, alături de Preacucernicul Părinte Pompiliu Gavra, directorul seminarului, Preacucernicul Părinte Codin Şimonca-Opriţa, profesor şi spiritual al acestei școli şi Părintele Arhid. Tiberiu Ardelean, profesor de muzică.

Părintele director prof. Pompiliu Gavra a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul începutului de an şcolar 2014-2015.

În continuare copiii, părinții și dacălii au ieşit în curtea liceului unde au continuat festivitățile de deschidere a noului an școlar,  părintele director le-a urat bun venit noilor elevi seminarişti şi s-au dezbătut probleme organizatorice pentru noul an şcolar.

 

Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Chiar dacă Seminarul este, într-un anumit sens, un liceu obişnuit, totuşi se deosebeşte de celelalte şcoli din peisajul arădean printr-o suită intreagă de particularităţi, dintre care amintim: Seminarul Teologic Ortodox din Arad este o şcoală vocaţională, adresându se în mod special tinerilor care doresc şi dovedesc o adevărată chemare pentru slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor.

Pe lângă orele de curs obișnuite, asemenea oricărui liceu, pregătirea seminariștilor este îmbogățită prin practica de strană din unele parohii ortodoxe arădene, prin participarea la repetițiile de cor, precum și la cercurile desfășurate în mod periodic.

O altă particularitate a vieții de seminarist ar fi aceea că pentru elevul teolog ziua de curs începe zilnic la orele 7:30, prin rugăciunea de dimineaţa, urmând ca mai apoi cursurile să se desfaşoare obişnuit.

Ca dovadă a bunei pregătiri a elevilor stau mărturie numeroasele premii obţinute de elevii seminarişti de-a lungul timpului la Olimpiadele şcolare organizate pe plan judeţean sau naţional, ceea ce denotă seriozitatea elevilor şi îndrumarea susţinută a profesorilor înspre realizarea performanţelor la clasă şi a unei pregătiri continue.

Unele dintre cele mai frumoase momente din cuprinsul anului școlar în care elevii seminariști se remarcă pe plan județean, sunt reprezentate de serbările și concertele corale susținute cu diverse ocazii, cum ar fi Serbarea Colindelor din fiecare an (în ultimii ani concertele de colinde), programul artistic susținut de Ziua Europei, la 9 mai (marcând și Ziua Proclamării Independenței de Stat a României și sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial), precum și Serbarea de sfârșit de an școlar, însoțită de premierea elevilor merituoși, care s-au distins în diverse domenii în timpul anului școlar, dar și a dascălilor acestora.

În acest fel, Seminarul Teologic Ortodox din Arad și-a făcut loc în conștiința oamenilor, fiind privit nu numai ca un liceu oarecare, ci, mai mult decât atât, ca o veritabilă școală a vieții creștine, în care tineri din toate colțurile Arhiepiscopiei Aradului, dar și ale părți ale ţării, se îndeletnicesc cu studiul, cu rugăciunea și cu slujirea, arătând încă de pe-acum care le este menirea: slujirea Bisericii lui Hristos și a semenilor.

Ultima actualizare (Marţi, 23 Septembrie 2014 09:11)

Cerc misionar-pastoral la Parohia Bârzava

Duminecă, 15 septembrie 2014, preoţii ce compun Cercul misionar Radna, din Protopopiatul Lipova,coordonat de Părintele Protopop Ioan Jidoi,  s-au întrunit în biserica parohiei Bârzava. Credincioşii acestei parohii au luat parte la slujba Vecerniei şi apoi la Taina Sf. Maslu, oficiată de un sobor de preoţi.

Tema consfătuirii preoţilor din Cercul Radna  a fost : ,, Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti” precum şi ,,Cinstirea Sf. Cruci” şi  a fost prezentată de părintele paroh Gheorghe Bândea.

Ultima actualizare (Joi, 18 Septembrie 2014 17:25)

Festivalul vinului la Păuliş

Duminecă, 14 septembrie 2014, a avut loc a VI-a ediţie a Festivalului vinului din Parohia Păuliş. Totodată a fost inaugurat şi Centrul de informare turistică de la Baraţca.

Cu această ocazie, în prezenţa oficialităţilor locale şi judeţene, un sobor de preoţi de pe raza comunei Păuliş, în frunte cu Pr. Ioan Jidoi, protopopul Lipovei, a oficiat slujba de binecuvântare şi sfinţire a centrului de informare turistică din Baraţca.

Deasemeni în incinta stadionului  Păuliş, s-a oficiat slujba de binecuvântare a vinului , producţie 2014 şi a roadelor de struguri.

Pr. protopop Ioan Jidoi în cuvântul rostit a transmis Arhiereştile Binecuvântări ale IPS Dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, accentuând rolul crucii în viaţa credincioşilor din zona Păuliş, Miniş, Ghioroc, Radna, amintind că în urmă cu 70 de ani libertatea pe aceste meleaguri s-a scris cu sângele eroilor din Detaşamentul Păuliş. Sângeriul vinului exprimă şi jertfa eroilor de atunci.

Ultima actualizare (Marţi, 23 Septembrie 2014 09:10)

Hramul „Înălţării Sfintei Cruci” şi cerc pastoral misionar în parohia Moţiori, Protopopiatul Ineu

Parohia Ortodoxă Moţiori din Protopopiatul Ineu şi-a serbat pe data de 14 septembrie hramul „Înălţarea Sfintei Cruci” prin săvârşirea în ajun a Vecerniei cu Litie, apoi în ziua praznicului a Utreniei şi a Dumnezeieştii Liturghii.

În după amiaza zilei a avut loc întâlnirea Cercul pastoral misionar Ineu, care în deschidere au săvârşit Aghiasma mică şi Taina Sfântului Maslu, în faţa troiţei din curtea bisericii. Din sobor au făcut parte preoţii: Moise Nica – Protopopul Ineului (Parohia Şomoşcheş), Flavius Ardelean – coordonatorul cercului (Bocsig), Ciprian Sălăvăstru – paroh (Moţiori), Constantin Ilica (Apateu), Alexandru Pop (Berechiu), Petru Lazea (Cermei), Călin Negruţ (Gurba), Dan Tureanu (Ineu I), Cristian Ardelean (Ineu II), Sever Mocan (Ineu-Traian), Petru Ursulescu (Seleuş), Mircea Oală (Şicula), Florin Borca (Şepreuş) şi diaconul Marius Braiţ.

Ne-am înălţat sufleteşte şi prin cuvântul adresat de Pr. Cristian Ardelean cu tema „Sfânta Cruce – bucurie și înălțare”, prin care a arătat importanţa Sfintei Cruci în viaţa noastră, subliniind: „Crucea nu este doar jertfă, ci este şi înviere. Este armă împotriva demonilor, tămăduitoare asupra oamenilor. Crucea devine pentru noi dezrobire, o liberare de rău, biruinţă asupra păcatelor şi asupra morţii. Nici o slujbă nu se poate săvârşi fără Sf. Cruce. Nu putem despărți Sfânta Cruce de Hristos și nici pe Hristos de Sfânta Cruce. Prin ea Dumnezeu binecuvintează pe oameni, viaţa acestora şi munca lor. Omul este pecetluit cu Semnul Sfintei Cruci de la leagăn, până la mormânt, de la botez până la slujba înmormântării, el stă astfel toată viaţa sub semnul Sfintei Cruci”.

Pr. paroh Ciprian Petru Sălăvăstru a adus mulţumiri părintelui protopop, preoţilor împreună slujitori, precum şi credincioşilor care s-au adunat în număr aşa de mare în jurul Sfintei Cruci. Aceştia au primit binecuvântarea prin stropirea cu apa sfinţită şi au fost unşi cu untdelemnul sfinţit, iar mai apoi preoţii s-au retras  pentru discuţii pe tema propusă.

 

Pelerinaj la Mănăstirea Feredeu

Încă din ziua de ajun a sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci, sute de credincioşi, mai ales din Podgoria Aradului,  şi-au îndreptat paşii spre Mănăstirea Feredeu din Arhiepiscopia Aradului, Prot. Lipova. În Paraclisul Înălţării Sfintei Cruci, s-a oficiat Slujba de Priveghere, după care preoţii şi credincioşii au purces la Drumul Crucii, o tradiţie mai nouă la această Sfântă Mănăstire, cu popasuri la cele 14 cruci aşezate la o anumită distanţă, şi care, prin icoanele aşezate pe acestea, exprimă calvarul Mântuitorului pe drumul spre Golgota.

În ziua praznicului, obştea monahală, în frunte cu Părintele arhimandrit Ilarion Tăucean, stareţul mănăstirii, soborul preoţilor şi diaconilor slujitori şi mulţimea de pelerini au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului sosit, ca în fiecare an, pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească.

Cu acest prilej, chiriarhul a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură despre însemnătatea acestui praznic.

La momentul rânduit, slujba Sfintei Liturghii a fost înfrumuseţată prin hirotonia întru ierodiacon a monahului Macarie (Mihai) Deleu, vieţuitor al Mănăstirii Hodoş-Bodrog.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, pelerinii au avut ocazia să participe la Taina Sfântului Maslu, nu înainte ca părintele stareţ arhim. Ilarion Tăucean să mulţumească Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, în numele vieţuitorilor mănăstirii şi al soborului preoţilor slujitori, pentru prezenţa în mijlocul pelerinilor veniţi din toate colţurile ţării.

Ca în fiecare an, pelerinajele tradiţionale pe meleagurile Mănăstirii Feredeu încep cu 23 aprilie, de ziua Sfântului Gheorghe, continuă în Vinerea din Săptămâna Luminată, apoi de Sfânta Mărie Mare (15 august) şi culminează cu pelerinajul din 14 septembrie, Ziua Crucii.

 

 

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la începutul anului şcolar 2014-2015:

EDUCAŢIA – LUMINĂ PENTRU VIAŢĂ

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la începutul anului şcolar 2014-2015:

 

Fiecare început de an şcolar reprezintă deopotrivă un moment de bucurie şi de emoţie pentru copii, mai ales pentru cei din clasa zero, dar şi de intensificare a responsabilităţii părinţilor şi profesorilor privind înţelegerea valorii educaţiei ca lumină pentru viaţă.

În dezvoltarea unei educaţii autentice pentru viaţă este esenţială cultivarea unei legături statornice şi a unei cooperări rodnice între Biserică, familie şi şcoală, precum şi valorificarea contribuţiilor specifice acestora. În contextul actual, marcat de tendinţe ideologice individualiste şi secularizante care erodează valorile consacrate ale familiei tradiţionale, este cu atât mai necesară această conlucrare benefică între instituţii fundamentale. Mai precis, în societatea de consum din zilele noastre, marcată tot mai mult de o mentalitate care orientează copiii, adolescenţii şi tinerii spre senzaţionalul artificial şi profitul material, este esenţială cultivarea unei educaţii credibile axată pe luminile călăuzitoare ale vieţii, atât la nivel personal, cât şi la nivel comunitar. Aceste lumini sunt: credinţa în Dumnezeu şi valoarea unică şi eternă a persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu – Izvorul vieţii veşnice, iubirea generoasă a omului ca bază a comuniunii umane în familie şi în societate, cultivarea creativităţii pentru îmbogăţirea tezaurului peren al umanităţii şi cultivarea responsabilităţii pentru natură ca dar al lui Dumnezeu oferit generaţiilor umane prezente şi viitoare.

În domeniul educaţiei, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ de-a lungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea şi îmbogăţirea educaţiei şi a culturii naţionale. Prin Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învăţământul preuniversitar şi la organizarea învăţământului teologic ortodox preuniversitar şi universitar (29 mai 2014), Biserica este chemată să valorifice potenţialul ei specific în domeniul educaţiei, contribuind împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale la creşterea calităţii şi orizontului actului educaţional.

 

Noi considerăm că prin educaţia religioasă este evidenţiată complementaritatea dintre spiritualitate şi ştiinţă, dintre credinţă şi cultură, reliefându-se şi dimensiunea formativă a acesteia, nu doar informativă. Educaţia religioasă oferă un orizont spiritual cuprinzător sau integrator, un liant care relaţionează şi integrează cunoştinţele de la celelalte discipline, spre a forma împreună un reper spiritual luminos şi edificator pentru viaţă, trăită în comuniune de iubire şi coresponsabilitate pentru binele comun.

Trăim într-o societate din ce în ce mai dezorientată, în care generaţiile actuale de tineri sunt tentate să creadă că reuşita în viaţă constă în acumularea rapidă de bogăţii materiale, în trăiri intense de tip senzaţional şi în cucerirea unei poziţii sociale proeminente. Banul, plăcerea şi puterea sunt idolii societăţii secularizate, consumiste şi tot mai individualiste, care-i deturnează azi pe mulţi oameni de la căutarea valorilor spirituale profunde ale vieţii în comuniune de iubire cu Dumnezeu, exprimată în rugăciune, şi cu oamenii, în fapte bune. Omul secularizat a pierdut practica rugăciunii ca izvor de bucurie şi de iubire statornică în familie, în prietenie şi în societate. El se hrăneşte adesea cu iluzia că sufletul omului poate fi umplut cu lucruri materiale limitate şi cu senzaţii efemere, motivând că mormântul ar fi ultima destinaţie a sa ca fiinţă spirituală inteligentă vieţuind pe pământ.

Într-un asemenea context, este nevoie de redescoperirea şi de reafirmarea reperelor autentice ale educaţiei. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur arată că o educaţie veritabilă contribuie la dezvoltarea unei înţelepciuni care îl orientează pe copil şi pe tânăr spre iubirea nelimitată şi bucuria netrecătoare pe care le oferă credinţa în Dumnezeu, Făcătorul şi Mântuitorul lumii, descoperite nouă de Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat, Care a biruit păcatul şi moartea, dăruind lumii viaţă veşnică.

De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă pe părinţi zicând: „Învaţă-ţi copilul să nu pună preţ nici pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe viaţa de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înţelept”[1]. Acelaşi sfânt Părinte spune că rostul vieţii pământeşti trecătoare este acela de-a ne pregăti pentru viaţa cerească netrecătoare: „Ce câştig avem de pe urma vieţii acesteia dacă nu ne folosim de ea ca să o câştigăm pe cea viitoare”[2]?

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Învăţătorul lumii şi Izvorul înţelepciunii veşnice, să-i lumineze şi să-i binecuvinteze pe toţi copiii, tinerii, părinţii, educatorii, învăţătorii şi profesorii, în noul an şcolar, dăruindu-le bucuria împlinirii vocaţiei principale a educaţiei de-a fi lumină pentru viaţă.

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

[1] Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deşartă şi despre creşterea copiilor, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2001, p. 427.

[2] Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia a XC-a, III, în colecţia „P.S.B.”, vol. 23, E.I.B.M.B.O.R., 1994, p. 1003)

Ultima actualizare (Duminică, 14 Septembrie 2014 21:30)

„Masa bucuriei” la Mădrigești

„Aducem mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Timotei Arhiepiscop al Aradului pentru părinteasca purtare de grijă prin care a pus la „Masa Bucuriei” 7 familii nevoiașe ale acestei parohii misionare”, a declarat pr. Ștefănuț Lucian, parohul acestei biserici.Parohia Ortodoxă Mădrigești face parte din rândul celor mai sărace  unități bisericești din Arhiepiscopia Aradului (Mădrigești 60 credincioși, Buceava 40 credincioși iar la Șoimus 14 credincioși) care beneficiază de produse alimentare.Acțiunea social-filantropică din cadrul proiectului național „Masa Bucuriei” derulat de Patriarhia Română în parteneriat cu Selgros Cash&Carry s-a desfășurat  miercuri 10.09.2014 în Parohia Mădrigești și cele două filii, Buceava și Șoimus.

 

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci la Mănăstirea Arad-Gai

Sute de credincioşi din părţile Aradului au început să vină spre Mănăstirea de maici ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai, încă din ziua de înainte-prăznuire a Naşterii Maicii Domnului, cu prilejul hramului paraclisului de vară. Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent încă din ziua de ajun, totodată şi Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa a sute de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul, în legătură cu zilele de început ale anului bisericesc şi pericopele duminicii (Gal. 6; In. 3), a arătat importanţa instructivă şi educativă a calendarului creştin ortodox pe care credinciosul ştie să-l folosească nu doar pentru orientarea în timp şi chiar în spaţiul obişnuit, ci şi în scop religios. Aceasta, mai ales pentru faptul că în temeiul cunoaşterii în general, raportat la învăţătura Bisericii intervin aspecte care cer lămuriri duhovniceşti. Ori, armonizarea celor dobândite prin strădanii cu cele prin descoperiri dumnezeieşti, se face apel la toate puterile sufleteşti. Calendarul nostru împleteşte cu folos sărbătorile cu dată fixă cu cele cu dată schimbătoare, realizând unitatea lor sau mai întâi în cadrul din care fac parte fiecare. Ca exemplificare este şi duminica de rând, adică înaintea înălţării Sfintei Cruci, dar totodată şi înaintea praznicului Naşterii Maicii Domnului. Şarpele din Sfânta Evanghelie aminteşte pe cel de pe primele pagini biblice, care a prilejuit osândirea protopărinţilor, dezlegată prin naşterea însăşi a Născătoarei de Dumnezeu.

În seara zilei de ajun a praznicului Naşterii Maicii Domnului, Înaltpreasfinţia sa a slujit la Slujba de Vecernie cu Litie la aceiaşi mănăstire. În cadrul cuvântului de învăţătură, plecând de la paremiile vecerniei (Fc. 28; Iez. 43 şi Pilde 9), chiriarhul a vorbit despre biserici şi mănăstiri, ca şi case ale lui Dumnezeu sau grădini ale Maicii Domnului, fiind modele pentru cele ale credincioşilor, prin adâncul conţinutului lor; totodată având un plan ceresc oglindit în templul din Ierusalim. Maica Domnului însăşi, aşa cum arată imnografia praznicului, oferă modelul bisericii, din a cărei alcătuire fac parte credincioşii, ei însăşi devenind, prin virtuţi, temple ale Duhului Sfânt (I Cor. 6, 19).

 

Programul serviciilor religioase la Mănăstirea “Simeon Stâlpnicul” din Gai

Duminică, 7 septembrie

ora 18.00 Vecernia cu Litie, Cuvântul de învăţătură al IPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului

ora 20.00 Taina Sfântului Maslu, Cuvânt de învăţătură

 

ora 23.00 Utrenia, Cuvânt de învăţătură

Luni, 8 septembrie

ora 3.00 – Ceasurile I, III şi VI

ora 3.30 – Sfânta Liturghie

ora 7.00 – Sfinţirea apei

ora 8.30 – Acatistul Naşterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu

ora 9.30- Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de IPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului

Praznicul Naşterii Maicii Domnului la Mănăstirea ,,Sf. Simeon Stâlpnicul”, Arad-Gai

Sute de credincioşi arădeni au participat de praznicul Naşterii Maicii Domnului la Sfânta Liturghie, săvârşită la Mănăstirea Arad-Gai, de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, în fruntea unui ales sobor de preoţi.

Sobor maicilor, în frunte cu stavr. Magdalena Borteş, stareţa mănăstirii şi soborul de preoţi, l-au întâmpinat pe ÎPS Timotei, în sunetul clopotelor şi al toacei, la poarta sfintei mănăstiri.

La timpul rânduit în cadrul Sfintei Liturghii, chiriarhul, pe marginea pericopelor praznicului (Gal. 6; Lc. 10), a tâlcuit mai ales înţelesul a ceea ce este de tebuinţă pentru viaţa sufletească a credinciosului, orice lucrare în Biserică făcând raportul între bine şi mai bine, după exemplul dat de cele două surori Marta şi Maria; cea de-a doua purtând numele care aminteşte de cel al Maicii Domnului, care a urmat întru totul voia lui Dumnezeu.

În monumentala trapeză a mănăstirii au fost ospătaţi pelerinii prezenţi. La agapa frăţească oferită de sfânta mănăstire a luat parte şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, împreună cu toţi preoţii slujitori.

În mai multe biserici din cuprinsul eparhiei, care au acest hram al Naşterii Maicii Domnului, credincioşii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie, iar în unele parohii s-au organizat hramuri sau rugi, cum sunt numite în Banat.