Sărbătoare duhovnicească în parohia Păulian

Parohia Păulian, din Protopopiatul Sebiş, a îmbrăcat în Duminica a XXIII-a după Rusalii, straie de sărbătoare. La invitaţia preotului paroh Pui Traian şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor de reparaţii exterioare-interioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, şi a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească.

ÎPS Timotei a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele paroh împreună cu soborul de preoţi şi de numeroşi credincioşi,  iar copiii, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, i-au oferit Înalt Preasfinţitului flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, având ca tematică „condiţiile mântuirii”, în contextul citirilor biblice ale duminicii (Efeseni 2 şi Luca 8), chiriarhul s-a referit la faptul că Harul de la Dumnezeu face începutul oricărei lucrări sfinţitoare prin credinţa şi faptele bune a celui ce primeşte. Pentru mântuire trebuie credinţă şi fapte bune. Această lucrare rodeşte în biserică în comuniunea credincioşilor între ei cu Dumnezeu. O oglindă a acestei lucrări este Biserica, locaş de închinare a cărei înnoire şi sfinţire îndeamnă pe credincioşi la înălţarea lor continuă spre desăvârşire.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit pe toată perioada celor 36 ani de activitate pastoral-misionară în această parohie.

Satul Păulian este amintit ca parohie încă din anul 1652.
La 25 noiembrie 1779, parohia obţine aprobarea pentru construirea unei biserici de lemn, cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt”, care a fost sfinţită în anul 1783. În anul 1906 se construieşte actuala biserică din zid, păstrând acelaşi hram. Biserica, în formă de navă, este acoperită cu ţiglă, iar pictura este realizată în tehnica fresco. Din anul 2007 până în prezent s-au efectuat lucrări de renovare şi reabilitare atât în exterior cât şi în interior.

În după-amiaza zilei, ÎPS Timotei, înconjurat de soborul de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate la biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din filia Berindia, Parohia Păulian, urmate de slujba Vecerniei.

Aici, ierarhul a ţinut un cuvânt de învăţătură şi s-a axat tot pe temeiurile biblice ale zilei, arătând importanţa sfinţirii bisericii, ,,pentru că ea este casa lui Dumnezeu şi ne strânge pe toţi în jurul ei. Astfel nu mai poate interveni o înstrăinare, o îndepărtare de Dumnezeu sau o rătăcire pe căile vieţii, ci o apropiere continuă ce garantează dobândirea Împărăţiei cereşti. O exemplificare în acest context o dau  Sfinţii zilei, mărturisitori şi mucenici ai Ortodoxiei româneşti: Visarion Sarai , Sofronie de la Cioara şi Oprea, subliniind legătura bisericii cu poporul şi pământul ţării.”

 

 

Sărbătoare duhovnicească în parohia Păulian

Parohia Păulian, din Protopopiatul Sebiş, a îmbrăcat în Duminica a XXIII-a după Rusalii, straie de sărbătoare. La invitaţia preotului paroh Pui Traian şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor de reparaţii exterioare-interioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, şi a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească.

ÎPS Timotei a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele paroh împreună cu soborul de preoţi şi de numeroşi credincioşi,  iar copiii, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, i-au oferit Înalt Preasfinţitului flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, având ca tematică „condiţiile mântuirii”, în contextul citirilor biblice ale duminicii (Efeseni 2 şi Luca 8), chiriarhul s-a referit la faptul că Harul de la Dumnezeu face începutul oricărei lucrări sfinţitoare prin credinţa şi faptele bune a celui ce primeşte. Pentru mântuire trebuie credinţă şi fapte bune. Această lucrare rodeşte în biserică în comuniunea credincioşilor între ei cu Dumnezeu. O oglindă a acestei lucrări este Biserica, locaş de închinare a cărei înnoire şi sfinţire îndeamnă pe credincioşi la înălţarea lor continuă spre desăvârşire.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit pe toată perioada celor 36 ani de activitate pastoral-misionară în această parohie.

Satul Păulian este amintit ca parohie încă din anul 1652.
La 25 noiembrie 1779, parohia obţine aprobarea pentru construirea unei biserici de lemn, cu hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt”, care a fost sfinţită în anul 1783. În anul 1906 se construieşte actuala biserică din zid, păstrând acelaşi hram. Biserica, în formă de navă, este acoperită cu ţiglă, iar pictura este realizată în tehnica fresco. Din anul 2007 până în prezent s-au efectuat lucrări de renovare şi reabilitare atât în exterior cât şi în interior.

În după-amiaza zilei, ÎPS Timotei, înconjurat de soborul de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate la biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din filia Berindia, Parohia Păulian, urmate de slujba Vecerniei.

Aici, ierarhul a ţinut un cuvânt de învăţătură şi s-a axat tot pe temeiurile biblice ale zilei, arătând importanţa sfinţirii bisericii, ,,pentru că ea este casa lui Dumnezeu şi ne strânge pe toţi în jurul ei. Astfel nu mai poate interveni o înstrăinare, o îndepărtare de Dumnezeu sau o rătăcire pe căile vieţii, ci o apropiere continuă ce garantează dobândirea Împărăţiei cereşti. O exemplificare în acest context o dau  Sfinţii zilei, mărturisitori şi mucenici ai Ortodoxiei româneşti: Visarion Sarai , Sofronie de la Cioara şi Oprea, subliniind legătura bisericii cu poporul şi pământul ţării.”

 

 

CONFERINŢE PREOŢEŞTI ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În cea de a doua decadă a lunii octombrie, în cadrul protopopiatelor Arhiepiscopiei aradului s-au desfăşurat, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, conferințele preoţeşti semestriale de toamnă, având ca temă: ,,Aprofundarea pastorală şi practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor”. Alături de clerul din parohii, la conferinţe au participat și  preoţii profesori de la școlile teologice ale eparhiei, preoţii cu activităţi social-caritative şi preotul militar.  Potrivit precizărilor transmise de către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la această conferință părinții protopopi au fost îndrumați să invite specialişti de înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creştină şi medicală.

Conferința preoților din protopopiatul Arad

La protopopiatul Arad, conferința a vut loc în ziua de luni, 08 oct. a.c. și a fost prezidată de către Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. După oficierea slujbei de Te-Deum în biserica ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Catedrala Veche), în sala ,,Armonia” a parohiei Arad-Centru, Chiriarhul a fost întâmpunat cu imnul arhieresc și cu un cuvânt de bun venit din partea tuturor preoților, rostit de către părintele protopop dr. Nicu Breda. Înalt Preasfinția Sa a evidențiat importanța acestei conferințe care, prin tematica ei, se dorește a fi o exprimare practică a modului în care liniile directoare ale Anului Omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, fixate de către Sfântul Sinod, au fost transpuse în practică la protopopioate și la parohii.  De asemenea a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acțiunile menționate și a felicitat pe cei cu rezultate meritorii. Conducerea lucrărilor conferinței a fost încredințată părintelui Mircea Bupte, Consilier social. Referatul principal a fost susținut de către părintele Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, preot la parohia Sânpaul, iar co- referenți au fost preoții: Milan Dragoș, parohia Vărșand; Tudor Budeanu, parohia Macea și Daniel Dumitru, parohia Țipari. Au completat aspectele evidențiate de către aceștia, potrivit tematicii transmise de către centrul eparhial, preoții: dr. Pavel Vesa, de la spitalul Clinic Județean Arad, Traian Moțiu, parohia Pilu, dr. Ioan Tulcan, parohia Arad-Centru, Zaharia Iova, parohia Arad-Șega II, dr. Vasile Pop, parohia Arad-Bujac și alții.

Conferința preoților din protopopiatul Ineu

În data de 9 octombrie, ziua pomenirii Sfantului Apostol Iacob al lui Alfeu, a avut loc conferinţa preoților din protopopiatul Ineu.    Întrunirea a debutat cu slujba de Te- Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, protopopul Moise Nica a rostit cuvantul introductiv, salutând prezența în plenul conferinței a prărintelui Traian Micoroi- Consilier bisericesc, delegatul Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei.  Tema conferinței a fost susținută de către preotul Petre Ursulescu de la parohia Seleuș, o prelegere bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte legate de: sănatatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană, pastorația bolnavilor, pastorația cadrelor medicale,lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei. Părinții co-referenți: Dan Turean, parohia Ineu I; Cristian Ardelean, parohia Ineu II; Marius Lucaciu, parohia Minișel și Felician Crăciun, Sector Social-Misionar Ineu au evidențiat, între altele, diferențe între medicina creștină și cea laică în ceea ce privește noțiunea de sănătate, cea laică definind sănătatea ca o stare de bine din punct de vedere fizic, mental și social, corelată cu absența bolii, în timp ce medicina creștină urmărește sănătatea trupului, sănătatea sufletului și relația armonioasă dintre trup și suflet. Taina Sfântului Maslu este actul sacramental, restaurator și unificator, care presupune împreună-lucrarea persoanei umane cu Harul dumnezeiesc, aceasta întrucât, pentru Biserică și teologia ei, terapia nu este o problemă psihologică sau morală, ci una ontologic-personală.

Conferința preoților din protopopiatul Lipova

S-a desfășurat în ziua de miercuri, 10 octombrie și a fost prezidată de  Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei. Înalt Preasfinția Sa, însoțit de pr. dr. Vasile Pop consilier cultural, a asistat și la slujba de Te-Deum oficiată în biserica monument istoric a parohiei Lipova. În deschiderea conferinței a fost întâmpinat cu cuvânt de bunvenit de către părintele Crinel Onea, protopopul locului. În cuvântul adresat preoților  Chiriarhul a  făcut referiri la tematica conferinței, la valoarea și importanța slujirii – diaconatul laic, mai ales când este îndreptat spre bolnavi, bătrâni, familii defavorizate. De asemenea a îndrumat spre datoria cunoaşterii  prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, hotărârilor Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-filantropice şi medicale, la cooperarea instituţiilor bisericeşti de asistenţă socială şi medicală cu instituţii de stat şi organisme neguvernamentale specializate. Referentul principal, părintele Raul Moț de la parohia Baia, în mod documentat, a atins întreaga problematică prevăzută în planul conferinței iar preoții co-referenți: Romulus Francescu, parohia Toc; Cosmin Corîci, parohia Odvoş şi Victor Bocancios, parohia Ususău au evidenţiat aspecte practice ale slujirii şi activităţii pastoral caritative ale Bisericii.

Conferinţa preoţilor din protopopiatul Sebiş

În acest protopopiat conferinţa preoţească a vut loc joi, 11 octombrie în biserica parohiei Sebiş I, fiind prezidată de către părintele Teodor Faur, consilier economic, ca delegat chiriarhal. Protopopul locului, Beni Ioja a prezentat  tematica lucrărilor şi a rugat să fie transmise Înalt Preasfinţitului Timotei care, în urmă cu puţine zile, a efectuat o vizită canonică în protopopiat, iar peste puţin timp va fi din nou prezent aici,  la sfinţirea unor lucrări, întâlnindu-se astfel cu preoţii locului, asigurarea respectului şi dragostei fieşti. Referatul principal al conferinţei a fost susţinut de preotul Ciprian Luşcă de la parohia Zimbru, iar co-referenţi au fost preoţii: Ioan Daşcău, parohia Almaş; Ştefăniţă Muţ, parohia Avram Iancu şi Gheorghe Ancăş, parohia Vîrfurile. Au fost completaţi în prezentările făcute de către preoţii: Dorel Moţ, parohia Gurahonţ, Andrtei Dârbaş, parohia Bonţeşti; Tuţu Petcuţ, parohia Secaci. Ca şi în celelalte protopopiate şi la Sebiş tema conferinţei, dezbătută cu mult interes a adus informaţie utilă, a scos în evidenţă activităţi cu rezultate demne de urmat.

Concluzionând asupra celor prezentate se poate afirma faptul că în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, a înscris rezultate pozitive, cele două conferinţe semestriale ale preoţilor  având meritul de a fi pus în evidenţă deopotrivă, aspecte teoretice şi practice, pe care clerul eparhiei le pot valorifica în activitatea pastoral- misionară şi cultural-spirituală.

 

 

CONFERINŢE PREOŢEŞTI ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

În cea de a doua decadă a lunii octombrie, în cadrul protopopiatelor Arhiepiscopiei aradului s-au desfăşurat, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei, conferințele preoţeşti semestriale de toamnă, având ca temă: ,,Aprofundarea pastorală şi practică a Tainei Sfântului Maslu prin cercetarea şi îngrijirea bolnavilor”. Alături de clerul din parohii, la conferinţe au participat și  preoţii profesori de la școlile teologice ale eparhiei, preoţii cu activităţi social-caritative şi preotul militar.  Potrivit precizărilor transmise de către Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la această conferință părinții protopopi au fost îndrumați să invite specialişti de înaltă ţinută morală şi profesională din domeniul social şi medical, care să prezinte aspecte ale lucrării de îngrijire a bolnavilor din perspectivă creştină şi medicală.

Conferința preoților din protopopiatul Arad

La protopopiatul Arad, conferința a vut loc în ziua de luni, 08 oct. a.c. și a fost prezidată de către Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. După oficierea slujbei de Te-Deum în biserica ,,Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Catedrala Veche), în sala ,,Armonia” a parohiei Arad-Centru, Chiriarhul a fost întâmpunat cu imnul arhieresc și cu un cuvânt de bun venit din partea tuturor preoților, rostit de către părintele protopop dr. Nicu Breda. Înalt Preasfinția Sa a evidențiat importanța acestei conferințe care, prin tematica ei, se dorește a fi o exprimare practică a modului în care liniile directoare ale Anului Omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, fixate de către Sfântul Sinod, au fost transpuse în practică la protopopioate și la parohii.  De asemenea a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acțiunile menționate și a felicitat pe cei cu rezultate meritorii. Conducerea lucrărilor conferinței a fost încredințată părintelui Mircea Bupte, Consilier social. Referatul principal a fost susținut de către părintele Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, preot la parohia Sânpaul, iar co- referenți au fost preoții: Milan Dragoș, parohia Vărșand; Tudor Budeanu, parohia Macea și Daniel Dumitru, parohia Țipari. Au completat aspectele evidențiate de către aceștia, potrivit tematicii transmise de către centrul eparhial, preoții: dr. Pavel Vesa, de la spitalul Clinic Județean Arad, Traian Moțiu, parohia Pilu, dr. Ioan Tulcan, parohia Arad-Centru, Zaharia Iova, parohia Arad-Șega II, dr. Vasile Pop, parohia Arad-Bujac și alții.

Conferința preoților din protopopiatul Ineu

În data de 9 octombrie, ziua pomenirii Sfantului Apostol Iacob al lui Alfeu, a avut loc conferinţa preoților din protopopiatul Ineu.    Întrunirea a debutat cu slujba de Te- Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, protopopul Moise Nica a rostit cuvantul introductiv, salutând prezența în plenul conferinței a prărintelui Traian Micoroi- Consilier bisericesc, delegatul Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Timotei.  Tema conferinței a fost susținută de către preotul Petre Ursulescu de la parohia Seleuș, o prelegere bine concepută și riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte legate de: sănatatea ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană, pastorația bolnavilor, pastorația cadrelor medicale,lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii și a slujitorilor ei. Părinții co-referenți: Dan Turean, parohia Ineu I; Cristian Ardelean, parohia Ineu II; Marius Lucaciu, parohia Minișel și Felician Crăciun, Sector Social-Misionar Ineu au evidențiat, între altele, diferențe între medicina creștină și cea laică în ceea ce privește noțiunea de sănătate, cea laică definind sănătatea ca o stare de bine din punct de vedere fizic, mental și social, corelată cu absența bolii, în timp ce medicina creștină urmărește sănătatea trupului, sănătatea sufletului și relația armonioasă dintre trup și suflet. Taina Sfântului Maslu este actul sacramental, restaurator și unificator, care presupune împreună-lucrarea persoanei umane cu Harul dumnezeiesc, aceasta întrucât, pentru Biserică și teologia ei, terapia nu este o problemă psihologică sau morală, ci una ontologic-personală.

Conferința preoților din protopopiatul Lipova

S-a desfășurat în ziua de miercuri, 10 octombrie și a fost prezidată de  Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Timotei. Înalt Preasfinția Sa, însoțit de pr. dr. Vasile Pop consilier cultural, a asistat și la slujba de Te-Deum oficiată în biserica monument istoric a parohiei Lipova. În deschiderea conferinței a fost întâmpinat cu cuvânt de bunvenit de către părintele Crinel Onea, protopopul locului. În cuvântul adresat preoților  Chiriarhul a  făcut referiri la tematica conferinței, la valoarea și importanța slujirii – diaconatul laic, mai ales când este îndreptat spre bolnavi, bătrâni, familii defavorizate. De asemenea a îndrumat spre datoria cunoaşterii  prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, hotărârilor Sfântului Sinod şi ale organismelor eparhiale în domeniul asistenţei social-filantropice şi medicale, la cooperarea instituţiilor bisericeşti de asistenţă socială şi medicală cu instituţii de stat şi organisme neguvernamentale specializate. Referentul principal, părintele Raul Moț de la parohia Baia, în mod documentat, a atins întreaga problematică prevăzută în planul conferinței iar preoții co-referenți: Romulus Francescu, parohia Toc; Cosmin Corîci, parohia Odvoş şi Victor Bocancios, parohia Ususău au evidenţiat aspecte practice ale slujirii şi activităţii pastoral caritative ale Bisericii.

Conferinţa preoţilor din protopopiatul Sebiş

În acest protopopiat conferinţa preoţească a vut loc joi, 11 octombrie în biserica parohiei Sebiş I, fiind prezidată de către părintele Teodor Faur, consilier economic, ca delegat chiriarhal. Protopopul locului, Beni Ioja a prezentat  tematica lucrărilor şi a rugat să fie transmise Înalt Preasfinţitului Timotei care, în urmă cu puţine zile, a efectuat o vizită canonică în protopopiat, iar peste puţin timp va fi din nou prezent aici,  la sfinţirea unor lucrări, întâlnindu-se astfel cu preoţii locului, asigurarea respectului şi dragostei fieşti. Referatul principal al conferinţei a fost susţinut de preotul Ciprian Luşcă de la parohia Zimbru, iar co-referenţi au fost preoţii: Ioan Daşcău, parohia Almaş; Ştefăniţă Muţ, parohia Avram Iancu şi Gheorghe Ancăş, parohia Vîrfurile. Au fost completaţi în prezentările făcute de către preoţii: Dorel Moţ, parohia Gurahonţ, Andrtei Dârbaş, parohia Bonţeşti; Tuţu Petcuţ, parohia Secaci. Ca şi în celelalte protopopiate şi la Sebiş tema conferinţei, dezbătută cu mult interes a adus informaţie utilă, a scos în evidenţă activităţi cu rezultate demne de urmat.

Concluzionând asupra celor prezentate se poate afirma faptul că în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, a înscris rezultate pozitive, cele două conferinţe semestriale ale preoţilor  având meritul de a fi pus în evidenţă deopotrivă, aspecte teoretice şi practice, pe care clerul eparhiei le pot valorifica în activitatea pastoral- misionară şi cultural-spirituală.

 

 

ZI DE MARE SĂRBĂTOARE ÎN PAROHIA CHISINDIA

La invitaţia preotului paroh şi a credincioşilor, în Duminica a XX-a după Rusalii, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent în parohia Chisindia, protopopiatul Sebiş. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat şi sfinţit lucrările de reparaţii exterioare-interioare, precum şi noul Iconostas la biserică parohială ,,din vale”, cu hramul „Intrarea Domnului în Ierusalim”, unde a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat, în faţa bisericii, de părintele Ioja Beni,  protopop al Sebişului, care a adresat cuvântul de bun-venit, iar tinerii şi credincioşii din parohie, îmbrăcaţi în frumoasele costume populare, i-au oferit flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, având ca tematică ,,nădejdea în triumful vieţii”, în contextul citirilor biblice ale duminicii (Galateni 1 şi Luca 7), Chiriarhul a subliniat adevărata purtare creştinească, optimistă pentru cel ce împlineşte preceptele biblice şi pesimistă doar pentru cei îndoielnici în credinţă. ,,Dumnezeu Însuşi este viaţa; nădejdea în El face pe credincioşi lucrători neobosiţi, atât pentru salvarea propriei vieţi, cât şi a semenilor, împotriva primejdiilor ce o pândesc: suferinţe, boli şi altele, multe. Rugăciunea pentru cei bolnavi şi grija faţă de ei este o dovadă a încrederii în viaţă şi a faptului că doar moartea sufletească trebuie să întristeze, moartea trupească, după învăţătura Bisericii, fiind doar o adormire (cf. Ioan 11, 26; I Tesaloniceni 4,13). Hramul acestei biserici, Intrarea Domnului în Ierusalim, arată tocmai semnele biruinţei vieţii prin învierea cea de obşte, spre dobândirea vieţii veşnice”, a arătat Înalt preasfinţia Sa. Pentru activitatea depusă, preotul paroh, Nistor Vasilie a fost distins cu rangul de iconom stavrofor.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei Sebiş. În după-amiaza zilei, ÎPS Timotei înconjurat de soborul de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit lucrările efectuate la biserica ,,din deal”, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, urmate de slujba Vecerniei. Aici, ierarhul a vorbit celor prezenţi despre sfinţi, ca pilde de iubire faţă de oameni, arătând mai ales  faptele minunate prin care au dovedit aceasta, adică binefacerile, vindecările, mijlocirile şi învăţăturile, Sfântul Ierarh Nicolae, hramul bisericii, prin numele său  însuşi aratând biruinţa poporului dreptcredincios în lupta pentru viaţă şi propăşire umană.

 

 

COMEMORAREA EROILOR CĂZUŢI ÎN LUPTELE DE LA PĂULIŞ

Sâmbătă, 21 septembrie 2012, în locaţităţile Lipova, Radna  şi Păuliş din cadrul Arhiepiscopiei Aradului au avut loc, în organizarea Prefecturii Arad, Primăriei Păuliş, Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi Arhiepiscopiei Aradului, ceremonii dedicate împlinirii a 68 de ani de la luptele eroice din septembrie 1944, purtate pe plaiurile arădene pentru apărarea Defileului Mureşului, a suveranităţii şi integrităţii patriei şi comemorarea eroilor Detaşamentului Păuliş, căzuţi în aceste bătălii. La manifestări, alături de oficialităţile judeţene şi locale, reprezentanţi ai armatei şi ai veteranilor de război, din partea Arhiepiscopiei Aradului a participat Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei, în fruntea unui sobor de preoţi din zonă. Programul a început în dimineaţa zilei cu depu­nerea de coroane şi slujbe de pomenire la troiţele din incinta UM 0122 Lipova şi au continuat cu o procesiune spre Cimitirul Eroilor din Radna, unde, de asemenea au avut loc depuneri de coroane. Între orele 10.30 şi 12.00, la bise­rica ortodoxă cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae” din Păuliş, Înalt Preasfinţitul Timotei înconjurat de soborul preoţilor slujitori, a oficiat Sfânta Liturghie la finalul căreia s-a săvârşit slujba de pomenire a eroilor, urmată de ceremonialul militar cu depunere de coroane la Monumentul Eroilor de la Păuliş, în prezenţa unui impresionant număr de participanţi.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul sfintei Liturghii, ÎPS Timotei, a amintit că luptele de acum 68 de ani s-au dat tocmai în zilele de mari praznice ale Bisericii- Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci- şi că acestea se leagă de însăşi jertfa Mântuitorului pentru lume, care nicicând nu poate fi răsplătită şi care arată că nicio recunoştinţă, oricât de mare, nu se poate ridica la înălţimea faptelor eroice. ,,Ziua însăşi a comemorării de astăzi, sâmbăta, Biserica o închină martirilor şi tuturor ce şi-au dat viaţa pentru Hristos şi aşezarea binelui în lume. Citirile sfinte ale acestei zile, ca şi sinaxarele, prilejuiesc reflecţia asupra datoriei fiecărei generaţii de a cinsti sacrificiul celor anterioare, dând astfel exemplu pentru urmaşi, prin devotamentul faţă de patrie şi instituţiile ei fundamentale”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

 

 

LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA ARAD- CARTIERUL VERDE

În Duminica a XVIII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, la invitaţia preotului paroh Sorin Highioşan şi a credincioşilor, a efectuat o vizită canonică în nou înfiinţata parohie Cartierul Verde, situată în partea de sud-est a municipiului Arad. Pentru a răspunde nevoilor sufleteşti ale familiilor care locuiesc în acest nou cartier, până la edificarea unui locaş de cult, aici a fost amenajată o capelă, purtând hramul Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş. Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa enoriaşilor, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat aici Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia, la timpul cuvenit, a adresat celor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură. Temeluit pe citirile biblice ale duminicii (II Corinteni 9, Luca 5), cuvântul Chiriarhului a făcut referire la darurile şi roadele Duhului în misiunea Bisericii, arătate mai ales prin temerea de Dumnezeu (Isaia 11,2) şi facerea de bine (Galateni 5, 22), care au călăuzit lucrarea celor chemaţi la apostolat, cu conştiinţa prezenţei şi puterii dumnezeieşti în viaţa creştină. ,, Cei ce poartă numele Mântuitorului, creştinii, simbolizaţi prin peşti, sunt prinşi în mrejele cuvântului adevărului dumnezeiesc prin strădania apostolilor, răsplătind truda acestora cu însăşi jertfa pentru Hristos Domnul, spre împlinirea lucrării sfinte. Înfiinţarea unei noi parohii în marginea cetăţii arădene vrea să fie o icoană a unei asemenea lucrări pe care apostolul zilei o înfăţişează astfel: ,,şi Dumnezeu poate să înmulţească tot harul la voi, ca, având toată îndestularea în toate, să prisoşiţi spre tot lucrul bun…”. În această perspectivă Chiriarhul a lămurit şi îndatoririle ce revin preotului şi credincioşilor parohiei pentru bunul mers al ei.

În încheiere preotul paroh a mulţumit Ierarhului pentru vizita chiriarhală şi pentru îndrumările părinteşti, iar credincioşilor pentru sprijinul acordat.

 

 

CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Joi, 20 septembrie 2012, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în aula Facultăţii de Teologie ,, Ilarion V. Felea ” din Arad, s-a desfăşurat Consfătuirea profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului. La această întrunire Părintele diacon prof. Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a  prezentat raportul de activitate pe anul şcolar 2011- 2012. În raport au fost cuprinse şi activităţile extracurriculare reprezentative ale profesorilor: premiile obţinute la Olimpiada de Religie şi la alte concursuri judeţene şi naţionale, proiectele derulate în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, precum şi cu alte instituţii, activităţile derulate în cinstea ”Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, în cadrul proiectelor patriarhale ,, Hristos împărtăşit copiilor”, ,,Alege Şcoala”, Copilul învaţă iubirea lui Hristos”.

Alte subiecte pe ordinea de zi au vizat noutăţile legislative şi aspectele legate de metodologia predării Religiei la clasa pregătitoare, mobilitatea mişcării personalului didactic în anul şcolar 2011 – 2012 şi 2012 – 2013, planificarea activităţilor metodice şi precizări privind auxiliarele didactice folosite în predarea Religiei în noul an şcolar. Au fost prezentate noutăţile comunicate la consfătuirea naţională a inspectorilor şcolari la disciplina Religie, desfăşurată în perioada 3-5 septembrie 2012 la Sarmizegetusa, şi s-au confirmat responsabilii pentru cercurile pedagogice.

Din partea Sectorului educaţional al Arhiepiscopiei Aradului au fost prezentate aspecte legate de colaborarea Biserică- Şcoală, activităţile cu tinerii în cadrul Centrelor parohiale pentru copii, stadiul derulării proiectelor patriarhale în care sunt implicaţi, alături de preoţi, profesorii de Religie.

În cuvântul adresat cadrelor didactice abilitate să predea disciplina Religie în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a subliniat importanţa transpunerii în practica educaţională a coordonatelor prezentate în Mesajul Preafericitului Daniel, transmis cu prilejul începerii noului an şcolar, precum şi a îndrumărilor primite pe linie bisericească, în vederea asigurării eficienţei orei de Religie şi confirmării importanţei chemării pe care profesorul o are în activitatea pastoral-misionară a Bisericii. ,,Din constatările cu prilejul vizitelor chiriarhale rezultă necesitatea unei mai strânse şi constante conlucrări cu preoţii parohi, nu doar în latura educaţională, ci şi în cea socială, filantropică, chiar medicală. Sunteţi chemaţi să întăriţi prestigiul Bisericii noastre prin implicarea în programele şi iniţiativele Patriarhiei şi ale eparhiei, prin angajarea în acţiunile comemorative pe care le organizăm în acest an la nivel local: 200 de ani de învăţământ pedagogic şi 190 de ani de învăţământ teologic la Arad, respectiv înfiinţarea Preparandiei şi Institutului Teologic, marile şcoli şi colegii arădene având dintotdeauna ierarhii Aradului ca fondatori sau membri în forurile de conducere. Voi căuta şi pe viitor să răspund invitaţiilor la lecţii sau la diferite festivităţi, în vederea asigurării legăturii cu Şcoala.” Înalt Preasfinţia sa a urat participanţilor succes deplin în realizarea nobilei misiuni în noul an şcolar.

În încheierea consfătuirii a fost distribuit ultimul număr apărul al revistei ,,Catehetul”, publicaţie editată de profesorii de Religie ortodoxă din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.

 

 

Sfinţirea bisericii în parohia Igneşti

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, la invitaţia preotului paroh Romică-Dorin Confideratu şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor din parohia Igneşti, Protopopiatul Sebiş. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat şi sfinţit lucrările de reparaţii exterioare efectuate la biserica parohială cu hramul „Înălţarea Domnului” şi a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. IPS Timotei a fost întâmpinat Ioja Beni, protopop al Sebişului şi de numeroşi credincioşi, iar copiii îmbrăcaţi în frumoasele costume populare i-au oferit Inalt Preasfinţitului flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, IPS Timotei a făcut tâlcuirea  citirilor zilei (Galateni 2 şi Marcu 8) din Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, în sensul urmării Mântuitorului Hristos. ,,Lepădarea de sine şi luarea crucii este şi armonizarea voii libere a fiinţei umane cu voia dumnezeiască, spre săvârşirea binelui, care să fie mărturisită prin pecetea crucii. Astfel încercările vieţii însele însemnează o jertfă ce se înalţă spre Dumnezeu, aşa cum îndeamnă chiar hramul acestei biserici, Înălţarea domnului, iar alăturarea creştinului tuturor celor în suferinţă aduce ca răsplată trăirea în veşnicia împărăţiei cerurilor”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii preotul paroh, care a revigorat viaţa duhovnicească a parohiei, a fost hirotesit întru iconom. În încheiere acesta a adus mulţumiri IPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit pe toată perioada celor aproape 10 ani de activitate pastoral-misionară în această parohie. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul Facultăţii de Teologie din Arad, condus de prof. dr. Mircea Buta.

La anul 1755 satul nu avea biserică şi era filie la parohia Buhani. După acest an a fost construită o biserică de lemn, de la care în colecţia de obiecte vechi bisericeşti de la Mănăstirea Arad – Gai se păstrează două icoane de lemn datate ca fiind din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În anul 1823 este sfinţită o nouă biserică de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului”, edificată pe locul numit Câmpul Bisericii. În 1904 este edificată o altă biserică de lemn ce purta hramul celei vechi. În anul 1986 această biserică a fost demolată, în locul ei fiind construită din caramidă,  între anii 1988-1992,  actuala biserică cu hramul „Înălţarea Domnului”, prin strădania obştei credincioşilor . Biserica, în formă de navă, este acoperită cu ţiglă, iar pictura este realizată în tehnica fresco.