Complex de servicii sociale la Arhiepiscopia Aradului

În prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în ziua de 25 februarie a.c. au fost aduse mulţumiri tuturor binefăcătorilor, ostenitorilor şi donatorilor Cantinei “Sfântul Ierarh Nicolae” a Arhiepiscopiei Aradului, cu prilejul împlinirii a şase ani de neîntreruptă activitate la fiecare sfârşit de lună februarie. Acestaşe zământ a luat fiinţă în urma unei trebuinţe manifestată în rândul persoanelor fără nici un venit sau cu venituri reduse, a vârstnicilor singuri sau a familiilor cu mulţi copii şi fără posibilitate de întreţinere şi care, zi de zi, solicitau sprijin pentru o pâine şi alimente. La îndemnul Chiriarhului, prin bunăvoinţa credincioşilor arădeni, a societăţilor specializate în produse sanitare şi cu implicarea celor înderptăţiţi, la 27 februarie 2007 se săvârşea slujba sfinţirii şi darea în folosinţă spre folos obştesc a obiectivului social aşezat sub purtarea de grijă a Sfântului “hrană şi bucurie celor ce aleargă către el, pâine de hrană neîmpuţinată celor lipsiţi, mare făcător de minuni”.

S-au scurs şase ani în care am văzut şi am simţit cu prisosinţă ajutorul Sfântului în lucrarea săvârşită în slujba semenilor, răstimp în care familii şi societăţi, oameni darnici şi brutării pun mână de la mână şi sprijină efortul Arhiepiscopiei Aradului de a asigura pâinea cea de toate zilele şi hrana caldă în fiecare zi de luni până vineri, pentru 70 – 80 persoane. Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Sfântului care „varsă mir de mult preţ la toată lumea” care a trimis mereu oamenii cu suflet mare şi au făcut cu putinţă să se ajungă la acest ceas de mulţumire şi recunoştinţă.

Tot în aceeaşi zi a fost dat în folosinţă un nou aşezământ spre folosul celor mici, anume Centrul de zi „Naşterea Maicii Domnului”. Centrul de zi ”NaștereaMaiciiDomnului”, ne-a spus d-şoara Carmen Crişan, coordonatoarea aşezământului, urmăreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţa, creştere şi educaţie, printr-un program de servicii educaţionale, sociale, psihologice şi medicale oferite în cadrul centrului. Înfiinţarea lui a fost posibilă şi prin dăruirea elevilor şi a profesorilor participanţi în Campania “Dăruieşte şi tu, un copil va zâmbi de Crăciun”, precum şi prin sprijinul familiei Heredea.

Centrul de zi urmăreşte promovarea reabilitării bazate pe comunitate pentru copii aflaţi în dificultate şi a familiilor marginalizate prin susţinerea parteneriatului social ca modalitate de implicare activă şi asumare a responsabilităţii sociale.

Centrul oferă copiilor din medii defavorizate conditii de educatie după orele de şcoală, pentru a-i feri în perioada cea mai vulnerabila de  „atracţiile” străzii, de subcultura  cartierelor, de invazia de prost gust, de incultură şi lene intelectuală.

Chiriarhul Aradului le-a dăruit celor mici darurile pregătite la început de participare a lor la activităţile specifice, ce nădăjduim să fie în folos personal, precum şi a familiilor copiilor ce vor găsi un spaţiu adecvat pentru a beneficia de sprijin la teme, activităţi recreative şi de socializare, atelierul de creativitate, masa zilnică, consiliere socială, sprijin material, evaluare şi consiliere psihologică pentru copii şi aparţinători, asistenţa spirituală a familiei şi a copiilor implicaţi în program, asistenţa medicală şi asigurarea igienei individuale a copiilor, educaţie sanitară, activităţi de educaţie parentală (şcoala părinţilor).

 

Itinerar arădean în Duminica a XXXIII-a

În Duminica Vameşului şi a Fariseului, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală în parohia Mădrigeşti, protopopiatul Sebiş, păstorită de Părintele Lucian Ioan Ştefănuţ. În faţa  bisericii din filia Buceava, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, chiriarhul a fost întâmpinat de copiii şi tinerii satului, îmbrăcaţi în straie populare, de reprezentanţii administraţiei locale şi de  un mare număr de credincioşi. Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu preotul paroh şi diaconul Marius Braiţ, în prezenţa enoriaşilor.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi Înalt Preasfinţia Sa a arătat că pilda Evangheliei duminicii a XXXIII-a şi sfaturile Apostolului(Luca18, II Timotei 3), mai ales pentru cei tineri, au în vedere ţinuta creştinului în Biserică şi societate, cea dintâi veghind la propăşirea celeilalte. ,,Virtutea smereniei face a cunoaşte în adâncul conştiinţei puţinătatea rrealizărilor fiecăruia faţă de mulţimea posibilităţilor. De aceea numai ea înalţă spre desăvârşire”, a arătat Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

În după-amiaza aceleiaşi zile Înalt Preasfinţia Sa a participat, în biserica parohială cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Mădrigeşti, la slujba Tainei Sfântului Maslu de obşte,  în cadrul căreia a vorbit preoţilor şi credincioşilor prezenţi despre începutul perioadei Triodului, care îndemană pe întregul său parcurs, prin prisma citirilor duminicale şi a slujbei Sfântului Maslu la cercetarea conştiinţei spre recunoaşterea greşelilor, nutrirea dorinţei îndreptării în întâmpinarea sărbătorii pascale.

Sub prezidarea Înalt preasfinţitului Timoteri, în locaşul sfintei biserici s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului misionar preoţesc Gurahonţ, coordonat de către Preotul Dorel Moţ. Tema centrală: ,,Sfântul Constantin cel Mare. Medalion istoric”, a fost susţinută de către Preotul Ioan Florea de la parohia Dieci,  cât şi temele cu caracter pastoral- misionar şi liturgic: ,,Preotul om al lui Dumnezeu şi omul bisericii” şi  ,,Sfânta Liturghie – Cum promovăm cântarea în comun?”, moderate de părintele coordonator au oferit IPS Timotei prilejul de a concluziona asupra celor prezentate, asupra îndatoririlor duhovniceşti ale preoţilor faţă de enoriaşii lor, în sensul de a-i face, atât prin mijlocirea  pastoraţiei collective, cât şi a celei individuale, aceasta şi cu referire la viaţa creştină din epoca Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, omagiaţi în acest an.

La final, preotul paroh a mulţumit Înalt Preasfinţiei Sale pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor de pe aceste meleaguri, de asemeni a mulţumit preoţilor şi credincioşilor prezenţi.

 

Cerc pastoral-misionar în parohia Odvoş

Duminică, 24 februarie 2013, în biserica parohială ,,Bunavestire” (construită între anii 1868-1870), din parohia Odvoş, Protopopiatul Lipova, a avut loc cea de a doua consfătuire din acest an a Cercului misionar-pastoral preoţesc Radna, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei de către Preacucernicul Preot Ioan Jidoi. În debutul consfătuirii un sobor preoţesc a oficiat slujba Vecerniei, la care au participat  şi credincioşii din Parohie.

Preotul paroh Cosmin Corâci a susţinut tema ,,Biserica în timpul lui Constantin cel Mare”, evidenţiind aspecte istorice din timpul marelui împărat. După expunerea temei au fost abordate probleme cu caracter liturgic, între care cele legate de importanţa slujirii în sobor.

A doua parte a întâlnirii s-a desfăşurat la casa parohială, unde preoţii Cercului misionar Radna au discutat  probleme misionar-pastorale. Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

CERC MISIONAR PREOŢESC ÎN PAROHIA ARAD- GRĂDIŞTE

În parohia Arad- Grădişte s-a desfăşurat, în data de 19 februarie 2013, cea de a doua întrunire din acest an a Cercului misionar preoţesc Arad I, la care au participat preoţi din parohiile municipiului Arad. În deschiderea şedinţei, Preacucernicul Preot Ioan Tulcan, coordonatorul cercului, a prezentat o sinteză a problemelor discutate şi a hotărârilor luate la consfătuirea cu responsabilii Cercurilor misionare, care s-a desfăşurat la începutul acestei luni, la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, sub conducerea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei. În continuare Preacucernicul Preot Emil Roman a susţinut referatul cu tema ,,Edictul de la Milan. Condiții social politice care i-au determinat promulgarea” şi a făcut o prezentare a Legii 489, Legea Cultelor religioase din România. În contextul celor prezentate, preoţii prezenţi au exprimat opinii care, în ansamblu, au contribuit la completarea temelor menţionate. Tot în cadrul acestei întruniri au fost analizate aspecte pastoral- misionare şi liturgice din activitatea parohială.

În finalul întâlnirii Preacucernicul Preot Viorel Roja, în calitatea de gazdă, a mulţumit participanţilor, invitându-i să viziteze şantierul noii biserici parohiale Arad- Grădişte II, pe care Precucernicia Sa, împreună cu credincioşii se străduiesc să o edifice în următorii ani.

Itinerar chiriarhal arădean

În Duminica a  XVII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală la Spitalul Clinic Judeţean Arad. În biserica de lemn din incintă, monument istoric purtând hramul Sfinta Cuvioasă Parascheva, chiriarhul a oficiat  Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, alcătuit din pacienţi şi personal medical, persoane din vecinătatea unităţii spitaliceşti, iar un grup de tineri, conduşi de prof.Paul Krizner au dat răspunsurile liturgice la strană.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, având ca temei pericopele zilei(II Corinteni 6, Matei 15) şi cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru această duminică, Înalt Preasfinţia Sa a vorbit despre grija tuturor factorilor de răspundere: Biserică, familie, şcoală, societate, faţă de copii şi tineri, precădere având sănătatea trupească şi sufletească, împotriva îmbolnăvirilor de orice fel. ,,Biserica este cea care îngrijeşte ca fiecare fiinţă, indiferent de stare socială, convingere religioasă, apartenenţă sau limbă, să devină locaş al lui Dumnezeuşi nu al amăgirilor de orice fel, care pot deruta  şi pe cei credincioşi; iar în cadrul acesteia fiecare credincios are o datorie faţă de cei mai mici sau mai slabi, pentru a-i ajuta să propăşească în bine. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, omagiaţi în acest an prin hotărâre sinodală, dau exemplu măreţ de  o astfel de lucrare sfântă, prin viaţa şi activitatea lor”, a arătat Înalt preasfinţia Sa.

La finalul slujbei Preacucernicul dr. Pavel Vesa, preot la Spitalul Clinic Judeţean Arad a adresat în numele tuturor celor prezenţi filiale mulţumiri pentru momentele înălţătoare de împreună slijire, pentru grija părintească pe care Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului o arată în mod constant activităţii social- caritative şi de acordare a asistenţei religioase în cea mai reprezentativă unitate medicală arădeană. După săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, Înalpreasfinţitul dr. Timotei Seviciu a oficiat slujba Parastasului, la împlinirea celor 40 de zile de la trecerea la cele veşnice a mamei Părintelui Pavel Vesa, Iosana Vesa, o credincioasă vrednică şi o mamă desăvârşită.

Biserica de lemn din incinta Spitalului Judeţean Arad, monument istoric,  este atestată documentar ca datând din anul 1724, fiind strămutată din parohia Groşeni, protopopiatul Ineu, în anul 2001, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei şi prin osteneala preotului dr. Pavel Vesa, pe cheltuiala vrednicei de pomenire,  academician Cornelia Bodea.

 

 

Cerc pedagogic al profesorilor de Religie din liceele Arhiepiscopiei Aradului

Activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice oferă dascălilor prilejul de a-şi valorifica propria experienţă printr-un schimb real de idei şi practici didactice, de promovare  a inovaţiei şi creativităţii, de evidenţiere a performanţelor  şcolare ale elevilor şi de lansare a unor proiecte educaţionale. Împărtăşirea experienţei şi a bunelor practici în modul de organizare a procesului educaţional, a utilizării metodelor de predare/învăţare şi a mijloacelor de învăţământ  contribuie la creşterea calităţii actului didactic.

Marţi, 12 februarie 2013, la Liceul ,,Elena Ghiba Birta” din Arad s-a desfăşurat Cercul pedagogic al  profesorilor care predau Religie ortodoxă în  învăţământul liceal. Activitatea metodică, la care au participat cadre didactice din toate zonele judeţului Arad, a avut tema „Filmul religios- mijloc didactic folosit în predarea-învăţarea Religiei.”

Au fost prezenţi alături de profesorii de Religie  diac. prof. Florin Sirca, inspector şcolar de specialitate,  şi preot dr. Vasile Pop, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului.

La începutul activităţii Cercului pedagogic prof. Răzvan Surcel a predat la clasa a XII-a lecţia ,,Rolul tinerilor în apărarea vieţii”, utilizând filmul ca mijloc didactic. Mai exact, în prima parte a orei  a prezentat elevilor câteva secvenţe, foarte sugestive pentru tema abordată, dintr-un film artistic care nu avea o temă dominant religioasă. Elevii şi-au exprimat argumentat opiniile şi au răspuns solicitărilor profesorului.

A urmat partea de analiză a activităţii didactice şi o dezbatere în legătură cu utilizarea mijloacelor moderne în actul de predare/învăţare/evaluare la  orele de religie. Mai mulţi profesori au argumentat în favoarea unui demers didactic apelând la facilităţile oferite de mijloacele moderne, astfel încât lecţiile să fie atractive pentru elevi şi cu maximă eficienţă în procesul de predare/învăţare. Părintele consilier dr. Vasile Pop a subliniat că propovăduirea Cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos şi, implicit, a valorilor creştine se poate face şi prin utilizarea noilor tehnologii din comunicare şi mass-media. Inspectorul de specialitate, diac. prof. Florin Sirca,  a îndemnat  participanţii la activitatea metodică să utilizeze filmul în cadrul orelor de religie, dar  cu măsură şi adaptat nivelului de pregătire al clasei de elevi. Concluzia, pentru cei mai mulţi profesori, a fost că mijloacele moderne de învăţământ şi filmul, în mod deosebit, pot contribui la creşterea calitatăţii actului educaţional dacă sunt folosite într-o manieră adecvată temei şi colectivului de elevi.

 

 

VIZITĂ CANONICĂ ÎN PAROHIA VINGA

Duminica a XVI-a după Rusalii s-a constituit într-un fericit prilej de bucurie duhovnicească pentru preotul paroh şi credincioşii din comuna arădeană Vinga, aparţinătoare protopopiatului Arad. Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a efectuat aici o vizită canonică, fiind întâmpinat în numele întregii obşti de către preotul paroh Liviu Suciu, de oficialităţile locale, de tinerii parohiei în costume populare. În monumentala biserică purtând hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. În cuvântul de învăţătură, având ca idee centrală ,,Harul Dumnezeiesc şi conlucrarea omenească prin credinţă şi fapte bune”, pe temeiul citirilor duminicii (2 Corinteni 6 şi Matei 25), Chiriarhul a subliniat faptul că lenevia şi necredincioşia primejduiesc mântuirea. ,,Harul lui Dumnezeu se arată chiar în slăbiciunea firească dacă se vede şi râvna credinciosului spre cele bune (cf. II Cor. 12,9). Sluga din Evanghelie care a primit un talant l-a socotit doar valoare materială, prin îngroparea acestuia în pământ şi legând-o de presupusele interese ale celui care i l-a încredinţat, dar care se vădeau tocmai ca propriile-i slăbiciuni, pe când cei cu mulţi talanţi, socotind adevărata lor valoare, s-au învrednicit de răsplata stăpânului. Pilda se poate ilustra şi cu sfinţii împăraţi Constantin şi Elena care, prin darul lui Dumnezeu, au dovedit valorile materiale şi spirituale ale creştinismului ca adevărate contribuţii la civilizaţia lumii, în cursul întregii istorii a Bisericii”, a  arătat ÎPS. Arhiepiscop.

În finalul Sfintei Liturghii preotul paroh a exprimat calde mulţumiri înaltului oaspete pentru bucuria duhovnicească prilejuită întregii comunităţi. Parohia Vinga, fiind o vreme şi sediu de protopopiat, situată geografic la hotarul cu Arhiepiscopia Timişoarei, a fost păstorită dealungul timpului de preoţi vrednici, cu tradiţii spiritual- culturale legate atât de Arad cât şi de Timişoara. În virtutea acestora, profesorul timişorean, Diacon Caius Seviciu, tatăl ÎPS Arhiepiscop Timotei a slujit odinioară în această biserică, fapt consemnat în cronica parohiei şi de memoria colectivă.

În după-amiaza zilei la Oficiul parohial Vinga, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a prezidat consfătuirea preoţilor Cercului misionar Vinga, Protopopiatul Arad, în cadrul căreia Părintele coordonator Liviu Suciu a susţinut referatul despre Anul omagial al sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi s-au dezbătut probleme actuale cu conţinut pastoral- misionar şi liturgic. Părintele Arhiepiscop a apreciat modul în care s-au desfăşurat lucrările cercului şi preocuparea participanţilor pentru continua îmbunătăţire a activităţii preoţeşti în parohie. La consfătuire au luat parte primarul comunei, elevi şi studenţi teologi, căntăreţi bisericeşti din parohiile aparţinătoare.

 

 

Vizită canonică în Parohia Cladova

În Duminica a XXXII-a după Rusalii Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită canonică în parohia Cladova din cadrul Protopopiatului Lipova. În biserica parohială cu hramul ,,Bunavestire”, în prezanţa enoriaşilor, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, din soborul slujitor făcând parte şi Protopopul Lipovei, Preacucernicul Părinte Crinel Onea. În cuvântul de învăţătură, tratând tema ,,Primirea lui Hristos în suflete”, cu referire directă la textul evanghelic din Duminica lui Zaheu şi totodată al Evangheliei a doua din slujba Tainei Sfântului Maslu, care a urmat aici în continuarea Sfintei Liturghii (Luca 19) şi la pomenirea Dreptului Simeon şi a Proorociţei Ana, cei care au întâmpinat pe Mântuitorul la sărbătoarea din preziuă, ca şi la sfaturile Sfântului Pavel către ucenicul său în pericopa apostolică (I Timotei 4), privitor mai ales la purtarea tinerilor dedicaţi unei misiuni, Înalt Preasfinţia Sa a subliniat râvna pe care credincioşii trebuie să o arate pentru îndreptarea continuă a vieţii, spre a face în aceasta loc lui Dumnezeu. După încheierea Sfintei Liturghii, preoţii aparţinători Cercului misionar preoţesc Radna, coordonaţi de către Preacucernicul Preot Ioan Jidoi, s-au întrunit în biserica din Cladova unde au săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte, avându-l în frunte pe IPS Arhiepiscop Timotei. Pentru momentele de bucurie şi înălţare spirituală oferite credincioşilor din sat şi tuturor participanţilor, parohul locului, Preacucernicul Preot Stelian Traian Covăsânţan, a adus în final mulţumiri alese. Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei şi preoţilor slujitori.

Întâmpinarea Domnului la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

Este o tradiţie foarte veche la Mănăstirea Hodoş-Bodrog din Arhiepiscopia Aradului, ca la praznicul Întâmpinării Domnului, să se săvârşească Sfânta Liturghie arhierească. Şi în acest an, cu prilejul praznicului, obştea sfintei mănăstiri a avut deosebita bucurie de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Prea Sfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului. La slujba arhierească  au participat numeroşi credincioşi care frecventează mănăstirea.

În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Îmbisericire”, luând temei pericopele zilei(Evrei 2, Luca 2), Înalt Preasfinţitul Timotei a evidenţiat faptul că rânduiala slujbei priveşte realitatea încorporării la viaţa Bisericii, pentru că mântuirea nu este înafară de Biserică, aşa încât nu se poate lucra fără a cunoaşte şi aplica cele legate de de Biserică, individual, în familie şi în societate fiind necesară ,,îmbisericirea”, încât nimeni să nu fie străin de lucrarea ei. ,,Ca exemplu în această privinţă este chiar prilejul pe care îl oferă Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, personalitatea lor deosebită dovedind, în istoria lumii, ce înseamnă o educaţie creştină, o moştenire transmisă prin biserică”, a menţionat Înalt Preasfinţia Sa.

După finalul Sfintei Liturghii în prezenţa Înalt Preasfinţitului părinte Arhiepiscop Timotei, a avut loc sfinţirea şi inaugurarea oficială a noului muzeu al mănăstirii. Noul spaţiu a fost construit prin purtarea de grijă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Nestor Iovan, stareţul sfintei mănăstiri.

Cele mai de preț obiecte de cult, argintării, icoane vechi, manuscrise slavo-române, care s-au păstrat în timp în mănăstirea Hodoş-Bodrog au fost expuse într-o sală ale clădirii nou amenajate. Cea mai mare parte de odoare şi obiecte de artă provine din perioada veche, adică de dinainte de secolul la XVIII-lea, perioadă în care mănăstirea a ajuns sub jurisdicţia directă a ierarhilor sârbi, observându-se o îndepărtare de linia tradiţională a culturii vechi româneşti şi o deschidere evidentă spre civilizaţia şi cultura apuseană, fapt care poate fi argumentat şi cu diferitele obiecte bisericeşti şi icoane provenite din secolele XVIII şi XIX. Toate acestea au menirea să reînvie în privirea vizitatorilor şi pelerinilor dornici de informare asupra trecutului religios şi cultural din zona mureşeană, bogăția și frumusețea de altă dată a acestui sfânt locaș.