Cerc pastoral-misionar la Baraţca

Duminică, 06 noiembrie 2011, în Parohia Baraţca a avut loc întrunirea preoţilor ce alcătuiesc Cercul Misionar Nr. 2 Radna, sub coordonarea Pr. Jidoi Ioan. Biserica de aici (1947) are hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Cu acest prilej  un  soborul de preoţi (compus din Pr. paroh Jigovan Aurel, Pr. Jidoi Ioan de la Parohia Radna, Pr. Rusu Gheorghe de la Parohia Păuliş, Pr. Florea Ioan de la Parohia Miniş, Pr. Cora Gheorghe de la Parohia Milova, Pr. Ardelean Cornel de la Parohia Chelmac, Pr. Ciurlea Sorin de la Parohia Conop, Pr. Murgu Marius de la Parohia Groşii Noi şi Pr. Balint Cosmin de la Parohia Bătuţa) a  oficiat Maslu de obşte. Tema pregătită de Pr. paroh Jigovan Aurel a fost: ,,Naşterea de prunci ca dar şi binecuvântare a Cununiei, naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fără credinţă)”.

La final Pr. Coordonator al Cercului Radna, Pr. Ioan Jidoi, a rostit câteva cuvinte legate şi de importanţa pericopei evanghelice citite la Sf. Liturghie; învierea fiicei lui Iair, arătând că prin prezenţa noastră în Biserică dobândim de la Hristos, Doctorul sufletelor noastre, izbăvire şi ieartare de păcate, vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti, accentuând credinţa statornică pe care trebuie să o avem în Dumnezeu. ,,Iair, ca reprezentant a Legii Vechi, îngenunchează înainte Mântuitorului care a venit să plinească Legea”.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească.

„Fericiţi cei milostivi că aceia se vor milui.”

Îndemnaţi de cuvintele Sfintei Scripturi şi receptivi la nevoile celor de lângă ei, care se află în nevoi, 30 de elevi ai Grupului Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, care activează în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, îndrumaţi de d-na Lăcrămioara Melania Ardelean, profesor de religie şi coordonator S.N.A.C. la nivelul instituţiei, au desfăşurat vineri, 4 noiembrie 2011, o acţiune de voluntariat la Centrul de Zi de Îngrijire a Copiilor din Ineu.

Acţiunea a presupus donarea de legume şi fructe către familiiile nevoiaşe identificate anterior de către voluntari. Cu acest prilej, tinerii voluntari au donat 126 kg de legume şi fructe de care au beneficiat  21 de familii ai căror copii sunt asistaţi în Centrul de Zi.

Pe această cale doamna director Lavinia Crişan de la C.Z.I. a transmis mulţumirile ei  tinerilor voluntari de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, care au răspuns, an de an şi cu alte prilejuri nevoilor celor asistaţi social.

Acţiunea a avut loc sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care, în parteneriat cu Asociaţia „Children′s High Level Group”, au organizat în perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 2011 campania socială de sprijinire a copiiilor aflaţi în dificultate, denumită „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”. Scopul acestei campanii a fost acela de a sensibiliza elevii şi profesorii din unităţile de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află copiii afectaţi de lipsa de alimente.

 

Hramul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ineu

În data de 8 noiembrie 2011, sărbătoarea Sf. Arh. Mihail şi Gavriil a fost cinstită în mod deosebit în Parohia Ortodoxă Română a Ineului, întrucât aceasta constituie hramul bisericii de aici.

În ajunul sărbătorii s-a săvârşit slujba Vecerniei unită cu Litia iar dimineaţa a fost oficiată slujba Utreniei şi Sfânta Liturghie de către preoţii parohi Cristian Flavius Ardelean şi Dan Sorin Turean. La acestea au participat, alături de o mulţime de credincioşi, un număr de peste 200 de preşcolari de la Grădiniţa cu Program Normal  nr. 1 şi elevi de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul” din Ineu, instituţii cu care parohia are încheiate parteneriate de colaborare. Astfel, au fost prezente 2 clase de preşcolari însoţite de educatoarele Jurcă Elena şi Ienăşescu Dorina şi mai multe clase de elevi alături de învăţătoarele Mura Viaşu şi Irina Ban, precum şi de  profesorii Lăcrămioara Melania Ardelean, Gaşpar Marcel Alin, Cristian Şandor şi Radu Morariu.

Întreaga Sf. Liturghie a fost deosebit de înălţătoare, transpunând pe cei prezenţi într-o atmosferă harică şi apropiindu-i de Dumnezeu. Tinerii şi copiii au cântat împreună cu ceilalţi credincioşi imnele liturgice, imitând, astfel,  slavoslovia cântărilor îngereşti. De asmenea, au rostit Simbolul de Credinţă şi Rugăciunea Domnească „Tatăl nostru”, apoi o mare parte dintre ei s-au împărtăşit cu dumnezeieştile şi de viaţă făcătoarele Taine ale lui Hristos.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preotul Dan Sorin Turean, care a vorbit despre semnificaţia sărbătorii Sf. Arhangheli, despre rolul lor în iconomia mântuirii oamenilor, subliniind importanţa hramului bisericii în viaţa liturgică a parohiei. Iar după rugăciunea amvonului, preotul Cristian Flavius Ardelean a rostit rugăciunea de sfinţire a prinoaselor aduse de către credincioşi pentru a fi împărţite celor prezenţi la biserică.

La finalul Sf. Liturghii a urmat un program alcătuit din mai multe cântece şi poezii religioase în cinstea puterilor cereşti. Astfel, elevii clasei a IV-a A, pregătiţi de doamna învăţătoare Mura Viaşu, au rostit poezii închinate sfinţilor îngeri iar Grupul vocal „Agapis” (alcătuit din elevi de la gimnaziu şi liceu), condus de doamna preoteasă Lăcrămioara Melania Ardelean, a susţinut un recital de cântece religioase în cinstea Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Ineului.

Preoţii bisericii le-au mulţumit elevilor pentru implicarea în viaţa parohiei cu prilejul hramului bisericii şi pentru participarea la programele „Hristos împărtăşit copiiilor” şi „Alege şcoala!” iar prinoasele aduse şi sfinţite au fost împărţite celor prezenţi în cinstea Sf.. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi spre binecuvântarea duhovnicească a tuturor credincioşilor.

 

Hram la Săvârşin

Biserica cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din parohia  Săvârşin, protopopiatul Lipova  datează din anul 1899.  De-a lungul veacurilor a avut slujitori vrednici care au edificat atât biserica văzută, cât şi biserica nevazută, adică sufletele credincioşilor ei. Unul dintre vrednicii preoţi de aici merită menţionat  în mod deosebit: părintele Viorel Bembea, care vreme de 50 de ani a slujit „cu timp şi fără timp” în acest frumos lăcaş. În vremea sfinţiei sale biserica a fost împodobită cu pictură (1972-1974), ca o mireasă a Mirelui ei tainic, Iisus Hristos.

Părintele Aurel Dehelean, fiu al comunităţii de aici, care i-a urmat, a slujit aici vreme de 17 ani; sfinţia sa a schimbat interiorul bisericii, înlocuind întreg mobilierul, iconostasul, tronurile fiind sculptate în lemn de stejar.

Anul acesta, 2011, an declarat de Sfântul Sinod al BOR ca an al sfântului botez si al sfintei cununii, de hram, biserica noastră s-a îmbrăcat în haină de sărbătoare. Programul liturgic a fost unul special pentru aceste zile de praznic: duminică s-a oficiat utrenia şi Sfânta Liturghie, răspunsurile fiind date de corul parohiei. După Sfânta Lituirghie s-a oficiat un parastas de pomenire pentru toţi cei din veac adormiţi părinţi, strămoşi şi moşi ai noştrii, precum şi pentru ctitorii sfântului lăcaş trecuţi la Domnul. Marti, în ziua hramului s-a oficiat Utrenia şi Sfânta Liturghie a praznicului, prezent fiind directorul Grupului Şcolar de la Săvârşin şi un număr mare de credincioşi din parohie.  La finalul slujbei, grupul de cateheză care participă la programul „Hristos împărtăşit copiilor”  împreună cu profesoara de religie, doamna Corina Barbă şi doamna învăţătoare  Carina Suciu au prezentat un program de poezii si pricesne in cinstea Sfintilor Ingeri, copiii oferid tuturor credinciosilor un mic dar: brosura cu Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, iar ei fiind recompensati cu dulciuri si o diploma cu Sfintii Arhangheli.

În după amiaza zilei s-a oficiat şi Taina Sfântului Maslu fiind prezenţi preoţii dinCercul misionar Radna şi Săvârşin,sub protia patintelui Ioan Jidoi.Au participat elevii Grupului Şcolar Săvârşin, alături de un număr mare de credincioşi.

Cerc misionar la parohia Sebiş II

Astfel s-a numit tema consfătuirii preoţilor aparţinători Cercului misionar Buteni, condus de preacucernicul părinte Ciucur Marinică. Întâlnirea a avut loc în Parohia Ortodoxă Sebiş II, în data de 8 noiembrie 2011, când Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte Praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

După ce s-a săvârşit sfânta slujbă a Vecerniei, preacucernicul preot Mihai Radeş a ţinut un folositor cuvânt de învăţătură, arătând cât de binefăcătoare este ocrotirea sfinţilor îngeri înaintea Domnului pentru credincioşi. Deasemenea a expus câteva temeiuri biblice şi patristice pentru cultul îngerilor.

La încheierea serviciului liturgic, preotul paroh Mihail Popa a mulţumit pentru jertfa şi strădania tuturor de a participa la această sfântă slujbă a Vecerniei. Fiind un frumos moment aniversar, preotul paroh purtând numele Arhanghelului Mihail, fraţii preoţi împreună cu credincioşii parohiei au cântat un sincer „La mulţi ani”, urând acestuia misiune şi slujire preoţească bineplăcută înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor în continuare.

După săvârşirea sfintei slujbe a Vecerniei, referatul cu tema amintită mai sus, a fost susţinut de către preacucernicul părinte Mihai Radeş. În susţinerea referatului, părintele a arătat că învăţătura despre cultul îngerilor stă în legătură cu învăţătura despre Iisus Hristos şi cea despre mântuirea neamului omenesc.

Au participat la întâlnire preoţii: Ciucur Marinică (Buteni), Popa Mihail (Sebiş II), Veselie Nistor (Chisindia), Stan Stănel (Cuied), Botea Alexandru (Prunişor), Radeş Mihai (Revetiş) şi Traian Pui (Paulian). La sfârşit cu toţii au luat parte la o agapă frăţească. Următoarea întâlnire a preoţilor din acest cerc pastoral – misionar va avea loc în luna decembrie, locul urmând a fi comunicat de coordonatorul Cercului misionar Buteni.

HRAMUL MÂNĂSTIRII ROŞIA

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc an de an, la data de 8 noiembrie sărbătoarea închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Între sărbătorile închinate sfinţilor îngeri, cea care atrage cel mai mare număr de credincioşi este cea amintită mai sus. Mulţimea de credincioşi care a venit din toate părţile judeţului la Mânăstirea Roşia pentru a asista la sfintele slujbe, a participat cu smerenie şi cu evlavie la acestea, cinstind pe ocrotitorii acestei sfinte mânăstiri.

Soborul de preoţi, care a oficiat sfintele slujbe l-a avut în frunte pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. La cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre cultul îngerilor în Biserica Ortodoxă, „ca o legătură între lumea văzută şi nevăzută”, precum şi despre „datoria creştinului de a săvârşi mereu binele după modelul îngeresc, conformându-şi viaţa cât mai mult chipului îngeresc, pe care în mod deosebit trebuie să-l ilustreze viaţa sfintelor mănăstiri”.

În încheiere, îndemnul dat a fost de a se culege roadele acestui pelerinaj la Mânăstirea Roşia, cu ocazia acestei mari sărbători închinată Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, prin dorinţa de schimbare a vieţilor tuturor creştinilor, stăruinţa de a face binele, rugându-ne ca aceştia să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre.

Un moment deosebit al slujbei arhiereşti săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost acela al hirotonirii în treapta preoţiei a diaconului Lucian – Ioan Ştefănuţ, pe seama Parohiei Ortodoxe Mădrigeşti din Protopopiatul Sebiş. Dintre preoţii prezenţi la hramul mânăstirii Roşia amintim pe Ioan Dărău, Alexa Birău, Ştefan Moanea, Mihai Radeş, Traian Pui, diaconul Marius Braiţ, precum şi ieromonahii Emanuel, Teoctist şi Antonie de la mânăstirea Feredeu.

În prezent, maicile au reuşit să ridice un corp nou de clădiri, cuprinzând chilii, trapeză, bucătărie, arhondaric, paraclis etc. Biserica mânăstirii se află într-un amplu proces de înfrumuseţare, mai ales prin pictura bisericească ce este în curs de execuţie, de aceea orice jertfă, donaţie şi strădanie din partea tuturor creştinilor este binevenită.

 

Credinţa care rodeşte

Oraşul Sântana situat în partea de vest a României este cunoscut prin pământul său roditor şi prin vrednicia locuitorilor chiar şi dincolo de graniţele ţării.

Sântana are şi coordonatele sale spirituale care rodesc neîncetat. Oraşul Sântana numără peste 10.000 de credincioşi ortodocşi grupaţi în cele trei parohii: Săntana I, Săntana II şi Comlâuş, precum şi credincioşi catolici, penticostali, baptişti, adventişti, cu toţii înfrăţiţi sub acelaşi nume de „sântănean”. De aici o emulaţie în zidire duhovnicească.

Acum este rândul ortodocşilor să se afirme în vremurile pe care le trăim, prin construirea unei monumentale biserici ortodoxe.

În data de 5 iunie 2005 s-a pus piatra de temelie noii biserici de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu în parcul din centrul oraşului Sântana. De atunci ne-am ridicat din treaptă în treaptă, încât dimensiunile şi măreţia ei încep să prindă contur.

În urmă cu trei săptămâni am sfinţit cele trei cruci, care s-au instalat pe cele trei turle ale bisericii. Urmează să sfinţim înca patru cruci, care se vor instala pe acoperişul sfântului altar şi pe acoperişul celor două abside laterale, precum şi o cruce deasupra icoanei hramului bisericii, închinate Sfintei Treimi şi Naşterii Maicii Domnului.

În 31 octombrie 2011, în prezenţa şi spre bucuria unui număr mare de credincioşi am ridicat cele trei turle şi le-am aşezat pe cele trei turnuri ale bisericii. A fost un moment memorabil pentru oraşul Sântana.

Cu acest prilej, preotul paroh Ioan Crainic şi diaconul Adrian Crainic împreună cu toţi credincioşii care muncim la această zidire şi suntem beneficiarii direcţi ai ei, aducem cuvenita noastră mulţumire tuturor donatorilor, şi le zicem: ”Binecuvintează Doamne casa şi familiile lor, precum şi binecuvintează Doamne pe cei ce aduc daruri şi fac bine pentru sfânt locaşul acesta, primind cu toţii recunoştinţa şi dragostea noastră”. Sunteţi cu toţii ctitorii de bază ai bisericii noastre.

 

Teologie şi spiritualitate la parohia Sântana

Duminică, 30 octombrie a avut loc la Parohia Ortodoxă Sântana I, consfătuirea lunară a preoţilor din Cercul Pastoral-Misionar III – Sântana, din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului.

Sfânta Taină a Maslului săvârşită de un sobor format din 9 preoţi şi un diacon, a precedat conferinţa. Părintele Paşca Nicolae de la Parohia Zărand, care este şi coordonatorul Cercului Pastoral-Misionar, a vorbit credincioşilor despre câteva principii religios-morale ale creştinului: lepădarea de sine, pocăinţa, plânsul, smerenia şi rugăciunea.

Conferinţa a avut loc la casa parohială, unde au fost dezbătute două teme. Prima temă, „Sfânta Taină a Cununiei” a fost susţinută de părintele paroh Eftimie Dobrean. Tema, bine pregătită, a fost aleasă în contextul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, a anului 2011 „Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii”.

Cealaltă temă a fost susţinută de părintele prof. Călin Dragoş de la Parohia Olari – „Despre exegeza patristică a Sfintei Scripturi – moduri complementare de interpretare a textului biblic (Origen şi Sfântul Ioan Casian). S-a studiat în special pilda iconomului necredincios din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul al XVI-lea.

Toţi preoţii s-au implicat în discuţii prin expunerea opiniilor personale pe cele două subiecte, concluzionând însă, prin învăţătura dogmatică a Bisericii noastre Ortodoxe.

După discuţii, întregul sobor de 10 slujitori au fost invitaţi la o agapă frăţească.

Întâlnirea a avut un scop practic şi a îmbogăţit cunoştiinţele preoţilor pentru dobândirea mântuirii lor şi a credincioşilor pe care îi păstoresc.

 

CLOPOTE NOI LA ȘEPREUȘ

Dintotdeauna clopotele au avut un rol deosebit în viaţa unei comunităţi. În afară de rolul cultic, când cheamă la slujbă, clopotele vestesc pe cei plecaţi la diferite munci, pe câmp, despre incendii şi decese, sau alungă norii pe timp de furtună.

Luna octombrie a anului 2011, va rămâne marcată în viața Parohiei Șepreuș, protopopiatul Arad, pentru că, într-o atmosferă de sărbătoare, au fost primite noile clopote ale Bisericii din Șepreuș. Cele trei clopote, turnate în una dintre cele mai vechi şi renumite fabrici de clopote din Europa, la Innsbruch, în Austria vor înlocui pe cele actuale deteriorate de vreme, dar care se vor păstra într-un viitor muzeu al parohiei.

Cu multă bucurie și cu adâncă emoție, credincioșii, în frunte cu un ales sobor de preoți, au întâmpinat sosirea clopotelor la intrarea în localitate. Apoi, într-o frumoasă procesiune, acestea au fost aduse în curtea bisericii unde s-a oficiat o slujbă de mulţumire, după care, clopotele au fost așezate în biserică, unde, în perioada următoare, vor fi sfințite.

În cuvântul său, Părintele Protopop Nicu Breda, a felicitat întreaga comunitate din Șepreuș, apreciind buna colaborare între Biserică și autoritățile centrale și locale, a căror contribuție la realizarea acestui obiectiv, a fost una substanțială, iar preotul paroh a mulțumit tuturor celor implicați în această lucrare, evidențiind importanța unității, care este generatoare de progres și care a făcut posibil un asemenea deziderat.