Conferinţă Preoţească la Protopopiatul Ineu

Marţi, 27 mai 2014, a avut loc Conferinţa Preoţească a preoţilor de pe raza Protopopiatului Ineu. După ce s-a oficiat slujba de Te-Deum la Biserica din Ineu  la ora 9.00, preoţii prezenţi s-au întâlnit  în sala de şedinţe a Oficiului Protopopesc  Ineu la ora 10.

Părintele protopop Moise Nica, Protopopopul Ineului, a rostit cuvântul de deschidere subliniind actualitatea temei hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ,,SFÂNTA SPOVEDANIE ŞI SFÂNTA  ÎMPĂRTĂŞANIE SUB ASPECT BIBLIC, PATRISTIC, DOGMATIC – MORAL, LITURGIC ŞI PASTORAL”.

De asemenea a  salutat prezenţa  Preacuviosului Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, care a transmis în cuvântul adresat preoţilor prezenţi  salutările şi binecuvântările  Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Părintele Achim Giani de la Parohia  Dud a susţinut referatul: SFÂNTA SPOVEDANIE ŞI SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE SUB ASPECT BIBLIC, PATRISTIC, DOGMATIC – MORAL, LITURGIC ŞI PASTORAL”. Coreferenţi au fost: părintele Vladu Gabriel de la parohia Ciunteşti,  părintele Pădureanu Mihail de la Parohia Bocsig Gară şi părintele Sălăvăstru Ciprian de la Parohia  Moţiori.

 

De bun augur şi de mare folos au fost discuţiile ulterioare pe care preoţii prezenti le-au ridicat din punct de vedere practic, vis-a-vis de tema sus menţionată. Preacuviosul Părinte  dr. Iustin Popovici  i-a îndrumat pe  preoţi  către învăţătura cea adevărată a Sfintei noastre Biserici si totodată de a se feri de inovaţii  care nu au nimic în comun cu practica şi învăţătura Bisericii şi care de multe ori îi îndepărtează pe credincioşi de Biserică. Spovedania preoţilor, deasa sau rara împărtăşanie, spovedania tinerilor, împărtăşirea copiilor, pregătirea pentru împărtăşanie, canoanele prea aspre la spovedanie  etc. au fost câteva teme practice pe care preoţii le-au adus în discuţie, împreună analizând  realitatea şi învăţătura cea adevărată a Bisericii.

În încheiere Preacuviosul Părinte  dr. Iustin Popovici a felicitat pe  preoţii referenţi pentru aspectele subliniate şi a lăudat interesul preoţilor din Protopopiatul Ineu de a dezbate şi pune la suflet şi în practică învăţătura cea adevărată a Bisericii despre Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie.

Ultima actualizare (Vineri, 30 Mai 2014 08:40)

Cerc pastoral misionar-Halmagiu

Sub ocrotirea Sfintilor Imparati cei intocmai cu Apostolii,Constantin si mama sa Elena, in data de 21 mai 2014, in Biserica noua din Luncsoara s-a desfasurat Cercul pastoral misionar-Halmagiu, sub atenta indrumare a preotului iconom stravofor Viorel Nan.Tematica propusa a fost sustinuta sub forma unui referat de catre pr paroh Vand Ioan. Cu acest prilej credinciosii parohiei, s-au impartasit de bucuria participarii la prima Vecernie svarsita in acest lacas de cult.

Ultima actualizare (Vineri, 30 Mai 2014 08:49)

FESTIVITATE DE ABSOLVIRE LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD ULTIMUL CLOPOŢEL

Marți, 27 mai 2014, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale Dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscop al Aradului, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-au desfășurat festivitățile de absolvire pentru a șaisprezecea generație de elevi seminariști.

După ce toți cei prezenți au intonat Troparul Învierii și Rugăciunea Domnească, în deschidere Părintele Director al Seminarului arădean, pr. prof. Pompiliu Gavra a transmis mesajul de salut întregii asistențe și implicit cel de felicitare către absolvenții promoției 2014, după care în auzul ultimului clinchet de clopoțel, absolvenților clasei a XII-a le-au fost înmânate diplomele de absolvire.

În acordurile imnului academic Gaudeamus igitur s-a înfăptuit emoționantul moment de predare a cheii către elevii clasei a XII-a însoți de alocuțiunile șefului de promoție Alin Ciotea (media 9,85) și a reprezentantului clasei a XI-a, Ștefan Muț, ca cel care a preluat cheia responsabilităților elevilor generațiilor următoare.

S-au adresat, mai apoi, gândurile de felicitare și totodată de responsabilizare, absolvenților de către ÎPS dr. Timotei Seviciu, arhiepiscop al Aradului, de către dl. Glad Varga, consilier local, reprezentantul primarului Aradului; lect. univ. pr. Lucian Farcașiu, din partea Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” din carul Universității „Aurel Vlaicu” Arad; lect. univ. dr. Martin Neagu, din partea Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Festivitatea s-a încheiat cu un mic concert susținut de corul Seminarului arădean, dirijat de arhid. prof. Tiberiu Ardelean.

Ultima actualizare (Vineri, 30 Mai 2014 08:54)

Elevii Seminarului Teologic Ortodox din Arad la ceas de rugăciune la finalul cursurilor seminariale

În seara zilei de 25 mai ac. elevii seminariști ai celei de a XVI – a promoții, au participat la slujba de Te-Deum, oficiată de soborul profesorilor de teologie de la Seminarul Teologic Ortodox  din Arad, în frunte cu Părintele director Pompiliu Gavra, la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” de pe strada M. Eminescu, în prezența  Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu.

Părintele director a subliniat rolul elevului seminarist atât în Biserică cât și în lume, arătând că tinerele vlăstare vor trebui să răspundă de acum înainte cerințelor și nevoilor societății de astăzi, făcând referință la răspunsul părinților tânărului din pericopa evanghelică din Duminica a șasea după Paști, care ziceau: ,,Întrebați-l pe el, va vorbi singur despre sine”(In. 9,21).  Totodată a mulțumit absolvenților și părinților acestora pentru perioada celor 4 ani de seminar, perioadă în care aceștia s-au remarcat prin ținuta morală arătată; mulțumire adresată și  Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop, pentru purtatea de grijă și dragostea arătată față de elevii seminariști și dascălii lor.

 

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, în cuvântul de învățătură, le-a  vorbit absolvenților desprevremea secerișului, care este aproape și de faptul că la începutul cursurilor seminariale, elevilor li s-au pus la suflet, pericopa evanghelică care cuprinde Pilda Semănătorului, sămânța fiind semănată pe parcursul acestor ani. În același timp, Înaltpreasfințitul Părinte a îndemnat absolvenții să fie mândri că au fost elevi ai seminarului arădean, sfătuindu-i să fie trăitori și mărturisitori ai credinței ortodoxe pentru tot restul vieții lor.

Ultima actualizare (Joi, 29 Mai 2014 15:37)

Conferință preoțească la Protopopiatul Arad

Urmare Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a dedicat anul curent Tainei Euharistiei si Spovedaniei, asociind acesteia omagierea Sfinților Brâncoveni, preoții Protopopiatului Arad au participat în ziua de 26 mai 2014 la sesiunea conferinței preoțesti de primăvară.

După săvârșirea slujbei de Te Deum, oficiată în catedrala veche cu hramulNașterea Sfântului Ioan Botezătorul, P.On. Părinte Flavius Petcuț, Protopopul Aradului, a deschis lucrările desfășurate în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă ‚Ilarion V. Felea’ din Arad. Preacucernicia sa a salutat prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, Chiriarhul locului, la această manifestare importantă pentru activitatea prezentă și viitoare a preoților din acest areal, amintind că: „Propunerea tematică configurată de la nivelul Patriarhiei este una generoasă, ea ajutându-ne să înțelegem că mărturisirea poate ajunge până la martiriu, chiar și numai la nivelul sufletului, mai ales în contextul valului secularizării actuale”. Chiriarhul a fost însoţit de Preacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Pr. Teodor Faur, consilier economic şi Pr. Gabriel Mariş, consilier pentru probleme sociale.

 

Disertația intitulată ,,Taina Spovedaniei și a Euharistiei. Aspecte biblice, patristice, dogmatice, morale, liturgice și pastorale” a fost prezentată de către PC Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja de la parohia Arad-Centru, din care amintim aici ideea că: „Îndumnezeirea omului nu poate fi concepută în teologia ortodoxă în afara dimensiunii de viaţă trinitare şi eclesiologic-sacramentale, în sensul că nu există mistică individualistă care să fie realizată în afara comunităţii ecleziale şi mai ales a Sfintelor Taine, unde omul se întâlneşte şi se uneşte în mod deplin cu Hristos în Duhul Sfânt. În Biserică, Duhul Sfânt lucrează unirea cu Hristos prin Sfintele Taine, Biserica având drept model absolut al existenţei ei Sfânta Treime, ea fiind plină de prezenţa Treimii…Liturghia Bisericii Ortodoxe primeşte următoarele conotaţii în abordările sintetice şi cuprinzătoare ale Părintelui Patriarh Daniel: 1) Liturghia prin însăşi natura sa – este un act integrator sau o lucrare atotcuprinzătoare de unde caracterul divino-uman al liturghiei; 2) Liturghia euharistică constituie un memorial integrator întrucât nu este vorba numai de pomenirea Persoanei şi actelor lui Hristos, ci şi de întreaga Biserică unită cu El de unde dimensiunea sobornicească, nu doar locală sau naţională a liturghiei; 3) Liturghia este cultul integrator de cerere şi de mulţumire nu numai pentru Biserică, ci pentru întreaga creaţie, de unde dimensiunea cosmică a liturghiei; 4) Liturghia ca taină sau icoană profetică a adunării eshatologice a omenirii în Împărăţia lui Dumnezeu constituie prin metanoia şi koinonia un eveniment sau o frăţietate exclusivă şi inclusivă”.

Între coreferenți s-au numărat preoții: Gheorghe Oprea, Nicolae Porcolean, Liviu Pamfiloiu, Teodor Baba și Nicolae Marcu. Aceștia au evidențiat câteva aspecte practice referitoare la actul dezlegării precum și pregătirea credincioșilor și a clerului pentru Sfânta Împărtășanie.

A urmat cuvântul ÎPS Timotei care a felicitat pe referenți pentru aspectele subliniate. În alocuțiunea ÎPS Sale au fost oferite câteva răspunsuri la problemele ridicate, amintind de rolul important „al mărturisirii de credință în orice act sacramental, pornind tocmai de la nivelul Tainei Spovedaniei, la care se adaugă apoi valențele morale. Să ținem seama de acest aspect mai ales în contextul actual, modelul comemorativ al Brâncovenilor fiindu-ne îmbiat spre luare aminte”.

În continuare au fost dezbătute câteva probleme administrative, din partea PC Pr. Teodor Faur, consilier eparhial la sectorul economic, fiind comunicate ultimele îndrumări Sinodale. Alte considerente de ordin intern au fost făcute de PC Pr. Gheorghe Gogan, numit recent contabil al Oficiului Protopopesc Arad.

Ultima actualizare (Luni, 02 Iunie 2014 11:11)

Cerc misionar la Chişineu-Criş

Duminică, 25 mai, la Chişineu-Criş a avut loc întrunirea preoţilor din Cercul misionar Chişineu-Criş, coordonaţi din încredinţare Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului de către Preacucernicul Părinte Daniel-Mirel Dumitru, care este şi noul preot-paroh al Parohiei Chişineu-Criş I.

Bucuria preotului paroh şi a credincioşilor, precum şi a celorlalţi preoţi prezenţi a fost sporită de prezenţa în mijlocul lor a Preacuviosului Părinte Iustin Popovici, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, care a transmis tuturor celor prezenţi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei.

Întrunirea a debutat la orele 1800 cu oficierea Tainei Sfântului Maslu în biserica parohială cu hramul ,,Înălţarea Domnului” în prezenţa unui număr mare de credincioşi, atât din parohie, cât şi din cele învecinate.

 

La sfârşitul Tainei Sfântului Maslu, Preacuviosul Părinte Iustin Popovici a rostit cuvântul de învăţătură, temeluit pe citirile biblice ale zilei şi în concordanţă cu tema generală a anului omagial euharistic, legată de Taina Spovedaniei şi a Împărtăşaniei, subliniind locul şi rolul lor în viaţa liturgică a parohiei şi în viaţa spirituală a credincioşilor.

După oficierea Tainei Sfântului Maslu, preotul paroh Daniel Dumitru a susţinut referatul cu tema ,,Roada Sfintei Împărtăşanii în viaţa creştinului”, pe marginea căruia au urmat dezbateri  şi luări de cuvânt şi din partea celorlalţi preoţi participanţi. S-au subliniat şi evidenţiat principalele efecte ale acestei Sfinte Taine, precum şi necesitatea conştientizării credincioşilor cu privire la pregătirea adecvată pentru primirea cu vrednicie a acestei Sfinte Taine şi pentru ca roadele ei să lucreze eficient în viaţa lor spirituală.

Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Următoarea întâlnire a preoţilor din cercul misionar Chişineu-Criş va avea loc în data de 15 iunie, în parohia Şimand.

Ultima actualizare (Luni, 26 Mai 2014 17:56)

Vecernia festivă a celei de-a douăzecea promoţii a Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

În seara zilei de 25 mai 2014 a avut loc ultimul eveniment din seria celor prilejuite de absolvirea studenților care fac parte din a douăzecea promoție a Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad. Tradiționala „Vecernie festivă” a avut loc în Catedrala Veche din Arad și a fost săvârșită de către ÎPS. Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, cu participarea preoților profesori din cadrul facultății, în frunte cu Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie.

În cuvântul său de învățătură, ÎPS. Părinte Dr. Timotei Seviciu a transmis absolvenților să fie „lumini ale lumii”, făcând o frumoasă legătură între mesajul Mântuitorului Iisus Hristos și pericopa evanghelică a Duminicii Orbului din naștere. Totodată, Înalpreasfințitul Părinte a îndemnat absolvenții să fie mândri că au fost studenți în cadrul Facultății de Teologie din Arad, sfătuindu-i să fie trăitori și mărturisitori ai credinței ortodoxe pentru tot restul vieții lor.

 

A urmat cuvântul reprezentantului absolvenților, care a mulțumit ÎPS. Părinte Timotei și întregului corp profesoral pentru sprijinul și călăuzirea acordată în acești patru ani. Mulțumirile s-au îndreptat și către familiile absolvenților, care au fost alături de ei la acest moment special.

Nu în ultimul rând, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie din Arad a încheiat această festivitate printr-un cuvânt de mulțumire adresat tuturor celor prezenți și mai ales ÎPS. Părinte Dr. Timotei Seviciu, felicitând în același timp toți absolvenții celei de-a douăzecea promoții, dar și făcându-i să conștientizeze chemarea pe care o au, așa încât „lumina” vieții lor să se răsfrângă asupra lumii.

Ultima actualizare (Luni, 02 Iunie 2014 11:11)

Simpozion și concurs internațional Sfinții Brâncoveni, apărători ai credinței și ai neamului românesc

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, vineri, 23 mai a.c., la Seminarul Teologic Ortodox din Arad, s-a desfășurat a VI-a ediție a Simpozionului și concursului internațional de creație literară, creație plastică și artă fotografică  Sfinții Brâncoveni, apărători ai credinței și ai neamului românesc, întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2014 Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română.

Evenimentul a reunit 80 de cadre didactice și 130 de elevi din 6 țări (Republica Moldova,  Belgia, Germania, Italia, Ungaria și România), care și-au manifestat interesul pentru cele 6 secțiuni propuse de organizatori: Rolul şi importanţa Sfintelor Taine, Spovedania şi Împărtăşania, în viaţa creştinului; Martirii români – stâlpi ai Ortodoxiei româneşti; Constantin Brâncoveanu – Bazileu susţinut de românii epocii; Constantin Brâncoveanu –  protector al culturii româneşti şi europene; Stilul brâncovenesc în palatele şi mănăstirile din Ţara Românească; Biserica şi şcoala: proiecte, parteneriate, jurnale de călătorie, excursii.

 

După slujba de Te-Deum oficiată de Înaltpreacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, pr. prof. Codin Șimonca-Oprița, pr. Emil Roman şi arhidiac.prof. Tiberiu Ardelean, în prezenţa invitaţilor:  pr. inspector Florin Sirca de la ISJ Arad, pr.lect.univ.dr.Lucian Farcașiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, conf.univ. dr.Sorin Bașchiru, președintele senatului UVVG Arad, lect.univ.dr. Florica Faur de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității Vasile Goldiş din Arad, d-na  prof. Mihaela Voștinar, director al Șc.GimnazialeCaius Iacob Arad, pr. Mircea Bupte și pr. Emil Roman de la parohia Micălaca Veche, elevii participanţi şi-au prezentat lucrările şi au fost premiaţi. Premiile au fost oferite de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei și de Preaonoratul Părinte Protopop Flavius Petcuț de la Protopopiatul Ortodox Român Arad.

Toate lucrările participanților (eseuri, articole, referate și creații literare) au fost cuprinse în două volume distincte, intitulate sugestiv Sfinții Brâncoveni, apărători ai credinței și ai neamului românesc. Lucrările de artă plastică şi artă fotografică au putut fi văzute în expoziţia al cărui vernisaj a avut loc după prezentarea şi lansarea volumelor.

Organizatorii acestei activități au fost: pr. prof. Pompiliu Gavra, pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, pr. prof. Dacian Emilian Nan, arhid. prof. Tiberiu Ardelean, lect. univ. dr. Florica Faur, prof. Mihaela Voştinar, prof. Beatrice Mandă,prof. Mihaela Neagoe, prof. Georgiana Petic-Bătrîn, prof. dr. Diana Şimonca-Opriţa, prof. Camelia Nan.

Dintre parteneri amintim: Arhiepiscopia Aradului; Parohiile ortodoxe din Chitighaz – Ungaria; Dortmund – Germania; Praga – Cehia; Rocca di Papa – Italia; Liege – Belgia;  Micălaca Veche – Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad; Casa Corpului Didactic Alexandru Gavra Arad; Universitatea Aurel Vlaicu Arad; Universitatea de Vest Vasile GoldişArad; Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad; Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Arad; Colegiul Naţional Moise NicoarăArad; Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad.

Mulțumirile noastre se îndreaptă către sponsorii principali ai evenimentului: ÎPS Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu de la Arhiepiscopia  Aradului, pr. Mircea Bupte, fam. Cosma Teodor, d-l Epure Octavian, și d-na Tamaș Elisabeta de la parohia Micălaca Veche, d-na avocat Oana Tutunaru, d-na director Elena  Kovacs de la Auto Schunn Arad și d-l prof.univ.dr. Teodor Pătrăuță de la UVVG Arad.


Ultima actualizare (Luni, 26 Mai 2014 17:39)

Liturghie arhierească la Mănăstirea Arad-Gai

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului s-a aflat duminică, 25 mai 2014, în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea arădeană Gai. La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de obştea maicilor în frunte cu maica stareţă stavrofora Magdalena Borteş. În noua biserică, purtând hramurile ,,Acoperământul, Veşmântul şi Brâul Maicii Domnului”, construită între anii 2002- 2009 şi târnosită în anul 2011 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Chiriarhul a slujit Sfânta Liturghie arhierească împreună cu duhovnicul Sfintei Mănăstiri, în prezenţa soborului maicilor şi a mulţimii credincioşilor din municipiul Arad şi împrejurimi, care vin în mod frecvent să se închine în acest loc de trăire duhovnicească deosebită.

La momentul rânduit, Chiriarhul, în cuvântul de învăţătură intitulat ,,Lumina cea adevărată”, a arătat cum în ultima duminică dintre cele ce preced praznicul Înălţării Domnului şi consacrată vindecării orbului din naştere, prin pericopele zilei Fp. Ap. 16 şi Ioan 9, se lămuresc cuvintele Mântuitorului ,,Eu sunt Lumina lumii”, adică, aceea care ,,luminează tuturor”, ajungând la aflarea credinţei adevărate, potrivit imnului liturgic. În aceasta se vădeşte şi lucrarea Bisericii prin Sfintele Taine ce luminează viaţa creştinului spre plinitate şi înveşnicire, a amintit Chiriarhul.

La final, duhovnicul mănăstirii, în numele obştii monahale şi a credincioşilor, a mulţumit Înaltpreasfnţitului Părinte Timotei pentru bucuria prilejuită cu ocazia acestei împreună slujiri.

Mănăstirea ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul”  situată în cartierului arădean Arad – Gai este des vizitată de către  Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului, această vatră monahală fiind odinioară şi reşedinţă de vară a ierarhilor străvechii eparhii arădene.

Ultima actualizare (Luni, 26 Mai 2014 17:43)