ZI DE SĂRBĂTOARE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI: 27 DE ANI DE ARHIPĂSTORIRE AI ÎNALTPREASFINŢITULUI DR. TIMOTEI SEVICIU ÎN FRUNTEA EPARHIEI

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu a împlinit, la 2 decembrie 2011, 27 de ani de la întronizarea în fruntea străvechii eparhii a Aradului. Momentul a fost sărbătorit la reşedinţa arhiepiscopală din Arad printr-o agapă oferită de către Înaltpreasfinţia Sa preoţilor din municipiu, oficialităţilor locale şi credincioşilor care au venit să adreseze felicitări celui sărbătorit.

Crâmpeie din bogata activitate a Înaltpreasfinţitului Timotei în fruntea Arhiepiscopiei Aradului, însoţite de cuvenitele urări de ani mulţi, cu sănătate şi multiple realizări de viitor, au fost prezentate în alocuţiunea rostită în numele preoţimii şi credincioşilor eparhiei de către Preacucernicul Preot Mircea Bupte, Consilier Social.

După ce a parcurs trepte ale administraţiei bisericeşti: secretar eparhial la Arad şi Timişoara, consilier cultural şi redactor al revistei „Mitropolia Banatului”, vicar eparhial şi Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Înaltpreasfinţitul Timotei venea la Arad cu o bogată experienţă, cu erudiţia teologică dobândită în anii de studii în ţară şi străinătate, cu experienţa formată în preajma personalităţii ÎPS Mitropolit Nicolae Corneanu, dar şi cu puterea de muncă a ierarhului dornic să se implice în propăşirea Bisericii Ortodoxe locale. Arădenii l­-au primit cu multă dragoste, ca pe un veritabil fiu al locului, cu rădăcini genealogice adânc înfipte în pământul Şiriei şi al Văii Crişului Alb. Activitatea ÎPS Arhiepiscop Timotei în toţi aceşti ani în fruntea Arhiepiscopiei Aradului, sub aspect pastoral-misionar, cultural-social şi economic este impresionantă. A consolidat sfânta noastră ortodoxie la frontiera de vest, prin nenumărate vizite pastorale şi sfinţiri de biserici, conferinţe spirituale, participări la hramuri mănăstireşti şi parohiale, contribuind astfel la păstrarea credincioşilor din judeţele Arad şi Hunedoara în sânul Bisericii Ortodoxe. După anul 1989 a reactivat învăţământul teologic eparhial, prin înfiinţarea Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti Arad şi a Seminariilor Teologice Liceale de la Arad şi Mănăstirea Prislop, a Şcolii Post-Liceale Teologico-Sanitare Arad, a claselor liceale cu profil Teologie-filologie Deva. Înaltpreasfinţitul Timotei a reînfiinţat Facultatea de Teologie din Arad al cărei profesor titular, la Catedra de Istoria Bisericească Universală, a fost, până în urmă cu câţiva ani.

Înaltpreasfinţia Sa are şi meritul de a fi membru fondator al învăţământului superior arădean, contribuind la înfiinţarea Universităţii Aurel Vlaicu şi a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Pe tărâm social-filantropic, Înaltpreasfinţitul Episcop Timotei are meritul de a fi înfiinţat aşezăminte sociale: dispensare, centre sociale pentru vârstnici, cantine, etc., în întreaga eparhie.

Numele IPS Arhiepiscop Timotei va rămâne pentru totdeauna legat de edificarea catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime „ din municipiul Arad, prima catedrală din spaţiul ortodox românesc începută şi finalizată după anul 1989 şi de ridicarea Episcopiei Aradului la rangul de Arhiepiscopie, Înaltpreasfinţia Sa fiind întâiul ierarh arădean care poartă titlul de ,,arhiepiscop al Aradului”.

Ca o recunoaştere a prodigioasei activităţi desfăşurate în fruntea eparhiei arădene, ÎPS Timotei a fost distins cu titlul de ,,Cetăţean de onoare” al municipiilor Arad şi Deva, al altor localităţi din judeţele Arad şi Hunedoara, cu titlul academic de Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Arad şi Petroşani, precum şi cu alte titluri, distincţii şi diplome de onoare.

Între cei care au omagiat personalitatea şi activitatea Înaltpreasfinţitului Timotei la acest ceas aniversar a fost şi primarul Municipiului Arad, Dl. Ing. Gh. Falcă care a evidenţiat cultura, vocaţia ecumenică şi bunele raporturi ale Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului cu oficialităţile şi instituţiile administraţiei locale.

În încheierea festivităţii Înaltpreasfinţitul Timotei a mulţumit pentru cuvintele adresate şi pentru participarea la acest popas festiv, o sărbătoare deopotrivă, a ierarhului, dar şi a eparhiei, care se adaugă celorlalte sărbători din aceste zile: prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, dar şi a Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna, la 30 noiembrie, a Zilei Naţionale a României, la 1 Decembrie.

 

 

IPS Timotei, în vizită pastorală la parohia Horia

Duminică, 4 decembrie, credincioşii parohiei Horia, din protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe întâistătătorul eparhiei Aradulului, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei. Venirea în parohie a ierarhului a fost mult-aşteptată, fiind socotită de toată lumea ca un moment de referinţă pe firul acestui an bisericesc, cu darul de spori râvna creştinilor în umblarea pe calea poruncilor lui Dumnezeu şi în păzirea sfintelor rânduieli ale Bisericii, mai ales în această vreme de pregătire duhovnicească în vederea măritului praznic al Naşterii Domnului.

Parohia Horia, situată la 8 kilometri de oraşul Arad, este relativ tânără. Înfiinţată după al doilea Război mondial, pe vatra unui vechi sat de etnici germani, comunitatea românilor ortodocşi din Horia a crecut constant, mai ales după începerea emigraţiei locuitorilor germani. În anii ’70, cele aproximativ 100 de familii de români, sub conducerea vrednicului de pomenire preot Sabin Sasu, au ridicat actuala biserică parohială, care a fost de atunci înainte locul de înălţare şi înfrăţire spirituală a credincioşilor parohiei.

Înalt Preasfinţitul Timotei şi-a făcut bunul obicei de a-i cerceta cel puţin o dată pe an pe credincioşii din Horia, fiind primit de fiecare dată cu multă căldură. Evenimentul a avut loc şi anul acesta, în ziua amintită, când, la orele 9.30, clopotele bisericii au vestit sosirea înaltului ierarh.

După îndătinata întâmpinare în faţa bisericii şi cuvântul de bun-găsit, ierarhul şi credincioşii au intrat în sfântul locaş, unde s-a slujit Utrenia şi Sfânta Liturghie. Din soborul care a slujit alături de Înalt Preasfinţitul Timotei au făcut parte pr. dr. Lucian Farcaşiu, diac. dr. Caius Cuţaru, ambii lectori la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, şi preotul paroh Adrian Murg. Răspunsurile liturgice au fost date de tinerii teologi din strana bisericii şi de către corul bisericesc al parohiei. La momentul cuvenit, Înalt Preasfinţitul Timotei a tâlcuit textele biblice rânduite Duminicii a 27-a după Rusalii, stăruind asupra pericopei evanghelice despre femeia gârbovă (Luca 13, 10-17) şi a subliniat marea diversitate sub care se poate actualiza condiţia omului pe pământ: de la starea de cădere, la cea de asemănare cu Creatorul care este, de fapt, vocaţia autentică a sa, ce  se poate atinge prin credinţă şi asceză – căi pe care Biserica ne îndrumă mereu, şi cu mai multă stăruinţă în perioadele pregătitoare pentru marile praznice. Răbdarea femeii gârbove şi perseverenţa ei în participarea la cultul divin reprezintă un model de urmat pentru toţi cei ce aşteaptă harul vindecător al Domnului nostru Iisus Hristos. Ierarhul a vorbit, de asemenea, despre datoria creştinilor de a oferi, în orice zi, ajutorul lor celor aflaţi în necazuri, suferinţe sau neputinţe.

Înainte de otpustul Sfintei Liturghii, PC preot Lucian Farcaşiu a fost onorat de către Înalt Preasfinţitul Timotei prin ridicarea la rangul de iconom, în semn de apreciere a activităţii sale la catedra de Teologie liturgică a Facultăţii de Teologie.

La sfârşitul slujbei, preotul paroh Adrian Murg a mulţumit părintelui Arhiepiscop pentru prezenţa sa în mijlocul credincioşilor din Horia, pentru înălţătoarea slujire liturgică şi pentru bogatul său cuvânt de învăţătură. Parohul l-a felicitat, de asemenea, în numele tuturor credincioşilor parohiei, pe Înalt Preasfinţitul Timotei pentru împlinirea, pe data de 2 decembrie, a 27 de ani de slujire episcopală la Arad şi pentru aniversarea a 2 ani, pe 28 noiembrie, de la ridicarea sa la rangul de arhiepiscop. Deoarece, cu astfel de prilejuri, se caută evidenţierea trăsăturilor dominante ale celui sărbătorit, şi fiind aproape sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, preotul paroh l-a caracterizat pe Înalt Preasfinţitul Timotei ca fiind, asemenea Sfântului Nicolae, un „îndreptător credinţei şi chip blândeţelor”. Vocaţia de dascăl al vlădicăi Timotei se confirmă cu orice cuvânt pe care acesta îl rosteşte: fie de la amvon, fie de la catedră, fie la ocazii festive. Marile sale învăţături pentru credincioşii săi sunt însă smerenia şi blândeţea sa. Deşi ar avea nenumărate motive de a se mândri cu realizările episcopatului său, Înalt Preasfinţia sa alege să fie smerit. Şi, deşi ar avea câteodată motive să fie aspru, dânsul alege calea blândeţii, cu toate riscurile ei. Dacă ne vom aminti că Mântuitorul a zis: „Învăţaţi-vă de Mine, că sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11, 29), vom înţelege că păstorul nostru ne învaţă, de fapt, ceea ce şi el a învăţat de Marele Păstor Hristos. Dintre numneroasele calităţi pe care trebuie să le aibă un arhiereu, poate că blândeţea şi smerenia, deşi uneori desconsiderate sau neînţelese, sunt cele ce îl apropie cel mai mult de Arhiereul cel Mare.

La ieşirea din biserică, înaltul ierarh a împărtăşit arhiereştile sale binecuvântări poporului binecredincios. Apoi, am făcut şi noi precum temnicerul din Filipi cu Sfinţii Apostoli Pavel şi Sila: „ducându-i în casă, a pus masa şi s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu” (Fapte 16, 34).

Concluzia zilei: mulţumire şi recunoştinţă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale cele mari revărsate peste noi.

 

 

Binecuvântarea lucrărilor de reparaţii la biserica parohială din Mâsca

În duminica din 27 noiembrie, Parohia Mâsca, Protopopiatul Lipova, s-a aflat în sărbătoare, prin vizita Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, Dr. Timotei Seviciu, care la invitaţia Consiliului Parohial Mâsca, în frunte cu preotul paroh Gligor Beniamin, a poposit în această parohie din Podgoria Aradului, pentru a binecuvânta şi sfinţi lucrările exterioare şi de restaurare a picturii interioare şi de pe Iconostas, la biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a fost întâmpinat de un ales sobor de preoţi din Podgorie, avându-l în frunte pe Protopopul Lipovei, care i-a adresat în numele tuturor credincioşilor Parohiei Mâsca un  cuvânt de bun venit. A urmat apoi slujba de binecuvântare şi sfinţire a lucrărilor, care constituie pentru comunitatea religioasă din Mâsca, încununarea tuturor strădaniilor de câţiva ani de zile, definitivate în urmă cu puţin timp, când s-a încheiat lucrarea de spălare, restaurare şi pe alocuri de repictare a interiorului bisericii, precum şi restaurarea şi împodobirea cu foiţă de aur a iconostasului şi a Tronurilor Arhieresc şi al Maicii Domnului.

Lucrarea a fost executată de d-l profesor Artimon Corneliu, care, timp de şase luni, ajutat uneori şi de familia dânsului, a reuşit să readucă picturii strălucirea şi frumuseţea de altădată. Lucrarea de restaurare a picturii interioare a fost suportată în întregime de d-na Ardelean Gligor Flavia, care este fiica vrednicului de pomenire preot Gligor Teodor, fost coleg cu preotul paroh din Parohia Mâsca. La Sfânta Liturghie Arhierească, răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt al Parohiei Mâsca, sub îndrumarea d-lui învăţător Todea Dumitru, absolvent al Seminarului Teologic din Caransebeş, care este şi epitropul bisericii, şi care a avut o contribuţie importantă la bunul mers al lucrărilor.

În cuvântul de învăţătură rostit la vremea cuvenită de Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Timotei a făcut o paralelă între Apostolul şi Evanghelia Duminicii a 30 – a după Rusalii, dar şi un raport între pericopa evanghelică de astăzi a tânărului bogat şi alte evanghelii care se referă la bogăţie, punând accent pe împlinirea poruncilor ca necesitate a moştenirii vieţii veşnice, prin faptul că trebuie să ne îmbogăţim spiritual, în Dumnezeu, iar nu în ceea ce este vremelnic şi pieritor.

În încheierea zilei de sărbătoare pentru credincioşii podgoreni din Mâsca, preotul paroh a adus mai întâi mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop, pentru că a găsit de cuviinţă să aducă binecuvântarea arhierească peste biserica şi parohia încredinţată lui spre păstorire, a mulţumit preoţilor împreună slujitori, care şi-au lăsat slujirea obişnuită din parohiile lor, pentru a se împărtăşi împreună de roadele acestei sărbători, apoi a mulţumit oficialităţilor prezente în frunte cu primarul Comunei Şiria, şi nu în ultimul rând a mulţumit tuturor credincioşilor pentru sprijinul acordat în pregătirea acestei sărbători, în special ctitorilor şi membrilor Consiliului Parohial, care s-au implicat direct în definitivarea lucrărilor la locaşul de cult.

Ziua de aleasă sărbătoare din Parohia Mâsca s-a încheiat printr-o agapă creştinească oferită de credincioşii Parohiei, unde cei prezenţi s-au împărtăşit şi de un program de colinde tradiţionale, oferit de Corul mixt din Mâsca sub bagheta d-lui învăţător Todea Dumitru.

 

 

Cerc pastoral-misionar la Arad-Bujac

La sala Centrului Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh Nicolae” al parohiei Arad-Bujac, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, s-au desfăşurat joi, 24 noiembrie a.c., în prezenţa Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, consfătuirea lunară a preoţilor din municipiul Arad, Cercul  Pastoral-Misionar Arad I, coordonată de către Preacucernicul preot Emil Roman.

Referatul consfătuirii, completat şi aprofundat prin intervenţiile participanţilor, intitulat „Temeiurile şi obligativitatea  împărtăşirii copilului nou-botezat” a fost susţinut de către preotul Vasile Pop, paroh şi gazdă a întrunirii. Subiectul se înscrie în contextul celorlalte teme prezentate în cadrul Cercului, dedicate Anului omagial al Tainei Sfântului Botez  şi Sfintei Cununii.

Cei peste douăzeci de preoţi prezenţi s-au bucurat de prezenţa şi participarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, însoţit de P.C. preot Teodor Faur, consilier economic şi Ierom. dr. Iustin Popovici, de la mănăstirea Bodrog. Participanţii s-au împărtăşit de îndrumările şi recomandările pastoral-misionare transmise de către Înaltpreasfinţia Sa preoţimii oraşului de reşedinţă. Părintele E. Roman a prezentat Chiriarhului bilanţul întrunirilor Cercului Pastoral în anul curent şi, în numele întregii preoţimi arădene, a asigurat pe Înaltpreasfinţitul Timotei de fiiască ascultare şi râvnă în activitatea parohială.

După încheierea consfătuirii, Chiriarhul a vizitat şantierul de construire a noii capele din cimitirul parohial Arad-Bujac, interesându-se de buna desfăşurare a lucrărilor.

Misiune la Parohia Săvîrşin

Duminica 27 noiembrie 2011, credincioşii din Parohia Săvîrşin au fost gazda unui eveniment deosebit.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, la Sfînta Liturghie a fost prezent corul parohiei Arad-Grădişte condus de doamna profesor Corina Teuca. La finalul slujbei, corala a prezentat un buchet de colinde autentice şi pricesne ortodoxe, anunţând că se va naşte Mesia în Betleemul sufetelor noastre.

Au fost prezenţi un numar mare de credincioşi care s-au înălţat duhovniceşte şi care au primit în sufletele lor, prin graiul colindelor, bucuria păstorilor şi a magilor de la răsărit, că a venit în lume Fiul lui Dumnezeu Cel Unul Născut.

Membrii Comitetului Parohial au oferit o agapă frăţească acestor oameni deosebiţi, la finalul momentului duhovnicesc şi cultural.

Cu acest prilej, preotul paroh Călin Mădăluţă, a mulţumit tuturor credincioşilor care s-au implicat în mod real ca evenimentul din această perioadă a postului Craciunului să fie o reuşită spre slava lui Dumnezeu şi  spre mântuirea credincioşilor.

Seară duhovnicească la Buhani

Preoţii Cercului misionar  Sebiș I, condus din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiespiscopul Aradului de PC Pr. Traian Luştrea, s-au întrunit în data de 28 octombrie 2011, în parohia Buhani. Scopul întâlnirii a fost prezentarea bilanţului activităţilor parohiale desfăşurate în cadrul programului Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii. Au fost de asemenea abordate probleme pastora-misionare curente, semnalate de către preoţii prezenţi. Cu acest prilej, la invitaţia preotului paroh, Valentin Herbei, preoţii Ioan Ardelean, Viorel Albiş şi Marius Ioan Leucuţa, au săvârşit slujba de sfinţire a casei parohiale renovate.

Au participat la întâlnire a participat Pc. protopop Beni Ioja impreunã cu preoţii Traian Luștrea, Marius Ioan Leucuța, Flavius Suciu, Ioan Iercoșan, Avraam Matcău, Mercea Cătalin Rus, Florin Bătrân, Ioan Suba, Romică Confideratu, Viorel Albiș şi Valentin Herbei.

Urmatoarea întâlnire va avea loc în parohia Bârsa în data de 10 noiembrie 2011.

Prima sesiune de formare în cadrul proiectului „Alege Şcoala” la Arad

În Arhiepiscopia Aradului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, a avut loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie a.c., prima sesiune de formare a formatorilor din cadrul proiectului ,,Alege Şcoala’’, destinat prevenirii abandonului şcolar.

Întâlnirea a fost convocată de către Fundaţia World Vision România şi a avut loc în Arad, la Hotel Central.

La acest seminar de formare a participat un grup de zece preoţi din protopopiatul Arad, care la finalul celor două zile de sesiune au dobândit calitatea de formatori în cadrul proiectului sus-amintit.

Moderatorul seminarului de formare a fost Pr.Conf.Univ.Dr. Erdei Miron, în calitate de expert formator, iar de partea logistică şi de aspectele administrative a fost responsabil domnul Andrei Mihail Bîja, specialist Relaţii sociale în cadrul proiectului.

În prima zi, pe agenda întâlnirii s-au regăsit o seamă de comunicări şi precizări importante, legate de proiectul în cauză. În introducere a avut loc o prezentare succintă a proiectului, iar apoi s-au dezbătut câteva aspecte teologice şi psihopedagogice legate de următoarele teme: abandonul şcolar (cauzele şi prevenirea sa); importanţa familiei în procesul educaţional (laborator al învierii şi şcoală a virtuţilor); formarea duhovnicească a catehetului; criza valorilor şi lipsa de modele în relaţia Biserică-Şcoală-Familie.

În cea de-a doua zi a sesiunii de formare, în mijlocul cursanţilor s-a aflat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, însoţit de Preacucernicul Părinte Consilier Cultural Dr. Vasile Pop.

În această a doua zi de dezbateri s-au luat în discuţie următoarele: modalităţi de cultivare a motivaţiei creştine a copiilor şi tinerilor; impactul televizorului în educaţia copilului; metode şi mijloace de predare, etc..

Au avut loc şi câteva comunicări de ordin administrativ, legate de completarea formularelor de înscriere a copiilor la orele de cateheză, iar apoi s-a vizionat pe CD o cateheză demonstrativă.

Au urmat apoi discuţii libere pe marginea celor prezentate în cele două zile de seminar, fiecare participant putând oferi sugestii din activitatea personală legate de catehizarea copiilor, dar şi identificând anumite dificultăţi în implementarea proiectului.

În încheierea acestor dezbateri, Chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Timotei, a adresat celor prezenţi un cuvânt lămuritor pe marginea celor prezentate. Înaltpreasfinţia Sa a făcut o prezentare retrospectivă a metodei de catehizare a Bisericii, făcând apel la trecut şi evidenţiind câteva caracteristici ale educaţiei religioase a copiilor şi tinerilor, începând din perioada interbelică până în zilele noastre.

Totodată, Înaltpreasfinţitul Timotei a identificat şi câteva probleme cu care se confruntă educaţia religioasă a copiilor astăzi, dintre care amintim problematica abandonului şcolar, schimbarea de mentalităţi, care a dus printre altele şi la scăderea autorităţii preotului în şcoală şi chiar la lipsa acestuia din acest mediu. În acest sens, Părintele Arhiepiscop a pledat pentru o mai strânsă şi bună colaborare şi legătură între cele două instituţii, atât de importante în procesul de educare a tinerei generaţii, Biserica şi Şcoala, aducând exemplul ilustrului mitropolit Andrei Şaguna, de curând canonizat, care a fost un adevărat ctitor de şcoli şi biserici.

La finalul acestui curs de formare, toţi participanţii au primit din partea organizatorilor certificate de participare.

Săptămână duhovnicească la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad

Ca în fiecare an, la începutul postului Naşterii Domnului, cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad întâmpină această perioadă cu o pregătire specială. Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu şi cu purtarea de grijă a Părintelui Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii, s-a desfăşurat „săptămâna duhovnicească” în primele şapte zile ale postului. Nevoinţa duhovnicească a fost întreţinută şi sporită prin participarea la slujbele Utreniei şi Vecerniei, la care au fost susţinute o serie de meditaţii şi cateheze.

Luni, 15 noiembrie, D-l. Conf. dr. Mircea Buta, profesor de muzică bisericească, a vorbit în faţa asistenţei despre atitudinea creştinului, în special a teologului, faţă de post, desfăşurând frumoase şi incitante actualizări. A doua zi, PC Părinte Conf. dr. Teodor Baba, profesor de Vechiul Testament, a amintit în cuvântul său despre prescripţiile Legii vechi referitoare la post. În următoarea zi, părintele duhovnic le-a explicat celor prezenţi câteva dintre aspectele practice în legătură cu rânduiala postirii. PC Părinte Vasile Pop, Consilierul Cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a vorbit după slujba Vecerniei de joi despre motivaţiile teologice şi morale ale postirii, pentru ca în ziua de vineri, PC Părinte Filip Albu, profesor de Catehetică şi Omiletică, să evidenţieze ajutorul şi modelul Maicii Domnului pentru creştinul postitor.

În penultima zi, sera, PC Părinte Asist. dr. Ştefan Negreanu, la specialitatea Istoria Bisericii Universale, a abordat o tema moral-duhovnicească: despre limbuţie. Şirul acestor seri duhovniceşti a fost încheiat cu slujba Vecerniei de Duminică, în care PC  Lucian Farcaşiu. Profesor de Liturgică a oferit o frumoasă sinteză sub genericul „postul cel după post – postul ca stil de viaţă”.

Întrunire preoţească la Parohia Macea

Duminică 20.11.2011, la Parohia Macea, protopopiatul Arad, s-au întrunit, din încredinţarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, slujitorii altarului din Cercul Pastoral-Misionar Pecica IV, unde au săvârşit Taina Sf. Maslu, fiind înconjuraţi de un număr impresionant de credincioşi.

Despre Taina Sfântului Maslu a cuvântat Pr. Prof. Pompiliu Gavra. La Taina Maslului, “unctio suprema” în limba latină, bolnavul, prin rugăciunile preoţilor primeşte har de sus spre însănătoşire corporală şi sufletească. Vechiul Testament anticipează prin proorocii Ilie si Elisei, Taina Sf.Maslu (IV Regi 4,35 “şi s-a întors şi a umblat prin casă încoace şi încolo, apoi s-a suit şi s-a aplecat peste copil până de şapte ori, iar copilul şi-a deschis ochii”). Şapte preoţi săvârşesc Sf.Maslu. Cu untdelemn se unge fruntea ca sediu al cugetelor, faţa ca organ al simţurilor, pieptul ca sediu al inimii, mâinile şi picioarele. Epitrahilul şi Evanghelia se pun pe capul bolnavului simbolizând pogorîrea darului lui Dumnezeu. Cele şapte ungeri a celor şapte preoţi pe corpul bolnavului şi arderea celor şapte beţişoare de ungere este semnul risipirii păcatului pentru neputinţa bolnavului. Din făina de la Sf.Maslu împreună cu untdelemn şi aghiazmă se face o cocă pentru fiecare persoană din casă ca timp de şapte zile pe nemâncate să guste din binecuvântarea care au primit-o prin sfinţirea săvârşită.

Preotul Gheorghe Morar, ca şi gazdă primitoare a mulţumit preoţilor prezenţi pentru participare şi totodată tuturor enoriaşilor care au participat la Taina Sf. Maslu.