Seară duhovnicească la mănăstirea Arad-Gai, în ajunul Naşterii Maicii Domnului

În fiecare an, în ajun de Sfânta Maria Mică,  mănăstirea de maici „Sf. Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai devine loc de pelerinaj pentru mulţimea de credincioşi, în special arădeni, care vin aici pentru a se înălţa duhovniceşte prin rugăciune şi participare la sfintele slujbe, prin ascultarea cuvintelor de învăţătură. Această sărbătoare este şi hramul paraclisului de vară al sfintei mănăstiri. Obştea monahală împreună cu pelerinii veniţi la mănăstire au  avut şi în acest an bucuria de a-l avea ca împreună rugător către Preacurata Fecioară, la slujba Vecerniei cu Litie, pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, ierarhul locului.

În cadrul slujbei arhiereşti Înaltpreasfinţia Sa a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa praznicelor Maicii Domnului în păstrarea credincioşilor în dreapta credinţă. Faptul că Biserica a rânduit în tot cursul anului sărbători închinate Preacuratei Fecioare, unele mai mari, altele mai mici, unele care cinstesc momente din viaţa ei, altele icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului sau slujbe dedicate (acatiste, etc.), exprimă totodată şi evlavia credincioşilor faţă de sfinţii lui Dumnezeu, între care Maicii Preciste i se aduce un cult de supravenerare sau preacinstire.

Înaltpreasfinţia Sa a subliniat de asemenea faptul că mănăstirea Arad-Gai, cu toate realizările ei în timp: biserica veche, biserica din lemn, monument istoric, paralisul de vară, biserica nouă şi clopotniţa, s-a constituit aici, în municipiul de pe Mureş drept vatră de spiritualitate ortodoxă care dă mărturie peste vremi despre evlavia credincioşilor din zonă şi râvna vieţuitorilor aşezământului monahal pentru această „grădină a Maicii Domnului”.

În încheierea cuvântului părintesc Chiriarhul a amintit şi faptul că hramul vechi al mănăstirii, Sf. Simeon Stâlpnicul, dar şi sărbătorirea Naşterii Maicii Domnului, de la 8 septembrie, atrag credincioşilor luare aminte despre începutul indictionului, a unui an nou bisericesc, pe care trebuie să-l întâmpinăm cu rugăciuni şi slujbe sfinte.

Cerc pastoral-misionar la Caporal Alexa

Marți, 6 septembrie, a avut loc la Parohia Ortodoxă Caporal Alexa, consfătuirea lunară a preoților din Cercul Pastoral-Misionar III – Sântana, din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului. Întâlnirea a avut ca temă „Sensul tipico-simbolic al Proscomidiei”. Referatul pe această temă a fost prezentat de către preotul paroh Gabriel C. Mariș care a vorbit despre materia folosită, istoria acestei slujbe, neajunsuri întâlnite, pomenirea Sfinților Îngeri și în cele din urmă s-au comentat propunerile articolului Pr. Ierom. Dr. Petru Pruteanu, (Decanul Facultății de Teologie Pastorală din Edineț) „Studiu istorico-liturgic asupra Proscomidiei. Implicații dogmatice și canonice”.

Lămuriri importante au fost aduse de către pr. prof. Porcolean Nicolae care a condus întâlnirea preoților din Cercul Pastoral-Misionar III.

După discuții, întregul sobor de 10 slujitori au fost invitați la o agapă frățească la casa parohială, unde au continuat discuțiile pe teme bisericești.

Întâlnirea a avut un scop practic și a fost de un real folos tuturor preoților prezenți care s-au implicat în dezbateri spre perfecționarea slujirii lor și spre dobândirea mântuirii lor și a turmei lui Hristos, Mântuitorul nostru.

MĂNĂSTIREA SF. SIMEON STÂLPNICUL ŞI-A PRIMIT PELERINII LA PRAZNICUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI

Sute de credincioşi arădeni au participat de praznicul Naşterii Maicii Domnului la Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită la mănăstirea Arad-Gai de către Inaltpreasfinţitul Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, în fruntea unui ales sobor de preoţi. Pentru pelerinii care vin la această sfântă mănăstire în mod frecvent este cunoscut faptul că de mai mulţi ani praznicele Maicii Domnului, cel din vară, de la 15 august şi cel din luna septembrie polarizează viaţa spirituală a credincioşilor arădeni şi nu numai, trimiţându-I spre mănăstirea Hodoş Bodrog, de Adormirea Maicii domnului şi spre mănăstirea Arad-Gai de Naşterea ei. De eceea sfintele slujbe, încă din ajun, se săvârşesc cu mare fast, fiind pontificate de obicei, ca şi în acest an, de către Chiriarhul locului.

 

În sunetul clopotelor şi al toacei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost întâmpinat la sosire la poarta sfintei mănăstiri de către soborul preoţilor slujitori în frunte cu Preacuviosul Arhimandrit Ilarion Tăucean, exarhul mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului, cel care a reînsufleţit mănăstirea Gai, material şi spiritual, ca duhovnic aici, în urmă cu două decenii. Soborul maicilor, în frunte cu monahia Magdalena, stareţa mănăstirii, au oferit înaltului oaspete un frumos buchet de flori.

La timpul rânduit în cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a rostit predica sărbătorii, în care a evidenţiat importanţa sărbătorii Naşterii Maicii Domnului pentru creştini, exemplul de viaţă curată şi sfântă al Preacuratei Fecioare Maria, „povăţuitoarea îndreptării vieţii noastre însăşi  şi gartanţia credinţei celei adevărate”. Toate înfăptuirile de pe vatra mănăstirii, veche de peste două secole, această veritabilă grădină a Maicii Domnului, altarele de închinare: cel al bisericii vechi, ridicată de episcopul Sinesie Jivanovici, cel al bisericuţei de lemn, monument istoric, adusă de pe Valea Mureşului, din Săliştea de Mureş, altarul paraclisului de vară şi cel al noii biserici îşi au  închinarea şi închinătorii lor. Acestea culminează cu edificiul noii biserici mănăstireşti pe care – a spus Înaltpreasfinţia Sa – o va tărnosi, la 25 septembrie a.c., însuşi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Preacucernicul preot Traian Micoroi, consilier eparhial şi delegat al Chiriarhului pentru organizarea sărbătorii, a mulţumit ÎPS Sale din partea soborului mănăstirii, a preoţilor slujitori şi a credincioşilor prezenţi, pentru participarea la programul duhovnicesc pastoral-misionar  din cele două zile de praznic la mănăstirea Arad-Gai. În noua şi monumentala trapeză a mănăstirii au fost ospătaţi pelerinii prezenţi. La agapa frăţească oferită de sfânta mănăstire a luat parte şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, împreună cu toţi preoţii slujitori.

Ultima actualizare (Vineri, 09 Septembrie 2011 10:16)

Sărbătoare parohială la Birchiş

Odată cu sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, biserica din Parohia Birchiş, protopopiatul Lipova, pusă sub proteguirea acesteia, a împlinit 200 de ani de la temeluire.  Răstimpul scurs i-a adus restaurări periodice, una capitală fiind în ultimii ani încununată cu pictură nouă, iconostasul păstrându-se întocmai ca la început. Pe lângă înzestrarea obişnuită şi acomodată cerinţelor actuale s-a adăugat în întregime mobilier nou. Astfel la bicentenarul ei se prezintă şi cu o cronică de laudă, în ea intrând şi existenţa unui sediu protopopesc al eparhiei şi fii de seamă ai locului. Dreptaceea şi hramul din acest an a fost întâmpinat în duminica din 4 septembrie ca zi a localităţii în care să se regăsească toţi fiii unei vetre de înaltă trăire naţională şi ortodoxă.

Un sobor de preoţi legaţi de respectivele meleaguri, având în frunte pe chiriarh, a săvârşit slujba binecuvântării, urmată de cea a Sfintei Liturghii, în cadrul căreia Înaltpreasfinţitul Timotei a tâlcuit pericopa evanghelică a zilei, cea a tânărului bogat, în sensul reînnoirii şi întăririi vieţii spirituale prin permanenta năzuinţă spre dobândirea valorilor veşnice. Preacucernicul preot Eugen Budiul, parohul bisericii, a fost hirotesit iconom, iar autorităţilor locale şi tuturor celor prezenţi s-au exprimat cuvenitele mulţumiri pentru sprijinul permanent în acoperirea nevoilor legate de lucrări. S-a săvârşit totodată şi slujba de binecuvântare a cabinetului medical individual din comună.

După masa tradiţională a avut loc în centrul localităţii sărbătoarea populară a cântului, portului şi creaţiilor locale. La Parohia învecinată, Bacău de Mijloc, ÎnaltpreasfinţiaSa a făcut un popas întreţinându-se cu preotul şi membrii organismelor parohiale cu privire la desfăşurarea lucrărilor de renovare şi pictare a bisericii.

 

Hramul bisericii monument istoric de la Mănăstirea Arad-Gai

Mănăstirea Arad Gai din Arhiepiscopia Aradului, datând din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, şi-a sărbătorit obişnuitul hram la 1 septembrie când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Simeon Stâlpnicul şi marchează începutul noului an bisericesc.

În dimineaţa zilei de 1 septembrie, după acatistul Sfântului şi la vremea ceasurilor obştea sfintei mănăstiri împreună cu soborul slujitor au întâmpinat pe Întâistătătorul Eparhiei, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului. Din sobor au făcut parte ostenitori ai Centrului Eparhial, protopopi, arhimandriţi şi protosingheli, preoţi şi duhovnici din Eparhai Aradului, a Caransebeşului precum şi din eparhia Devei şi Hunedoarei. A urmat Sfânta Liturghie arhierească unde răspunsurile liturgice au fost date de către obştea monahală împreună cu grupul coral Theosis din Caransebeş.

La momentul potrivit în cuvântul de învăţătură Chiriarhul a vorbit despre sensul primei zile a anului bisericesc drept călăuză pentru celelalte aşa cum şirul sfinţilor din calendarul ortodox are prevăzut pe Sfântul Simeon Stâlpnicul. Acesta prin simbolismul stâlpului este un indicator sau călăuză pe drumul virtuţilor într-un spaţiu şi timp în care se simte perpetuu prezenţa lui Dumnezeu Însuşi.

S-a slujit şi Tedeumul prevăzut pentru Indiction urmat de slujba parastasului pentru ctitorii şi slujitorii sfântului locaş. Totul s-a încheiat cu tradiţionala procesiune  de înconjurare a celor patru altare ale sfintei mănăstiri în rostirea Sfintelor Evanghelii şi ecteniilor rânduite la un atare prilej. Sărbătoarea s-a încheiat cu agapa frăţească de la trapeza mănăstirii.

Mulţimea credincioşilor a dovedit odată mai mult evlavia de care se bucură în sufletele lor Sfântul aşezământ fostă reşedinţă episcopală.

Valenţe ale preacinstirii Maicii Domnului în dezbaterea preoţilor cercului misionar Sebiş I

În data de 1 septembrie 2011, în parohia  Ignești, protopopiatul Sebiş,  a avut loc întâlnirea preoţilor din Cercul misionar  Sebiș I, condus din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiespiscop dr. Timotei Seviciu, de PC pr. Traian Luştrea. Tema  dezbătută a fost legată de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și a fost  susținută de către preotul paroh Romică Confideratu.

Din referatul prezentat s-a reţinut faptul că ţinerea sărbătorilor rânduite în cinstea Maicii Domnului constituie una din formele prin care credincioşii Bisericii Ortodoxe au arătat devoţiunea lor specială faţă de Mama Domnului nostru Iisus Hristos. Cele trei mari sărbători, Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Buna Vestire (la 25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului (la 15 august), sunt ţinute prin participarea la Sfânta Liturghie şi prin fapte creştineşti, cea din urmă prilejuind în Biserica Ortodoxa Română chiar pelerinaje la unele din marile mănăstiri.

Atribuirea numelui de Maria, numele Maicii Domnului, fiicelor din familiile credincioşilor ortodocşi este atât de frecventă încât, probabil, acest nume este cel mai des întîlnit la credincioasele ortodoxe. Astfel, însăsi onomastica ortodoxă devine un mijloc de preacinstire a  Maicii Domnului, devine o forma concretă şi în acelasi timp atentă, respectuoasă, de supravenerare a celei dintâi între sfinţii Bisericii Ortodoxe. Preacinstirea Maicii Domnului constituie în Biserica Ortodoxă un act cult. Ea nu înseamnă adorare – care se aduce numai lui Dumnezeu – ci o deosebită apropiere a credinciosului de Maica Domnului, prin rugăciune, pentru a dobîndi de la Mântuitorul Hristos binefaceri în viata pamântească şi petrecerea cu aleşii lui Dumnezeu în viaţa viitoare.

Au participat la întâlnire preoţii, Traian Luștrea, Beni Ioja, Marius Ioan Leucuța, Flavius Suciu, Ioan Iercoșan, Avraam Matcău, Mercea Cătalin Rus, Florin Bătrân, Ioan Suba, Romică Confideratu, Viorel Albiș şi Valentin Herbei.

 

Liturghie arhierească la parohia Arad-Subcetate

În data de 29 august 2011, de sărbătoarea Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul, credincioşii parohiei Arad-Subcetate din municipiul Arad au avut bucuria de a-l avea oaspete pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat cu multă căldură de către preotul paroh Radomir Stoica, cu Evanghelia şi Sfânta Cruce. Deasemenea, unul dintre copiii parohiei, îmbrăcat în costum popular, a dăruit Înaltpreasfinţiei Sale un buchet de flori, în semn de preţuire din partea credincioşilor parohiei.

Chiar dacă sărbătoarea a fost într-o zi de luni, în timpul săptămânii, pentru binecuvântarea de a-l avea împreună slujitor pe Înaltpreasfinţia Sa, cei de aproape ai bisericii s-au adunat cu mic cu mare şi cu multă bucurie pentru a participa la Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învătătură, Înaltpreasfinţia Sa a sfătuit credincioşii să rămână statornici şi să perpetueze valorile credinţei strămoşeşti, să nu uite niciodată că fac parte dintr-un neam binecuvântat, neamul nostru românesc care a dat atâţia sfinţi. Dintre aceştia, au fost amintiţi Sfinţii Martiri Brâncoveni, ocrotitorii bisericii, al căror martiriu a fost tot prin sabie, precum cel al Sfântului  Ioan Botezătorul, prăznuit.

Pe lângă vizita de anul acesta, Înaltpreasfinţia Sa a mai vizitat parohia Subcetate de hram, în anul 2010, când a avut loc sfinţirea bisericii de lemn, ridicată pe locul unde credincioşii parohiei nădăjduiesc să edifice în viitor un locaş de cult.

Mulţumind în numele tuturor credincioşilor pentru părinteasca vizită,  părintele paroh a asigurat pe ÎPS Arhiepiscop Timotei de fiască ascultare, aştreptându- l cu mult drag ori de cate ori va putea să fie în mijlocul credincioşilor de aici. La plecare Chiriarhul a binecuvântat pe fiecare credincios în parte.

Actuala biserica este mică, şi parohia este mică, dar însufleţită cu creeincioşi ataşaţi şi jertfelnici.

Slujire arhierească în parohia Buteni

Duminică, 28 August 2011 Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop  al Aradului, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din parohia Buteni, protopopiatul Sebiş, care şi-au sărbătorit în această duminică eroii căzuţi în cele două conflagraţii mondiale. În memoria acestora şi a personalităţilor care s-au ridicat de pe această vatră, autorităţile locale au aşezat în centrul comunei două plăci commemorative.

La sosire Înaltpreasfinţia Sa a fost întimpinat de primarul comunei, de soborul preoţilor, fii ai satului şi din înprejurimi, de un  număr mare de credincioşi fii ai satului veniţi din ţară şi de peste hotare.

În cadrul Sfintei Liturghii ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoţi: Pr. Teodor Faur – Consilier economic, Pr. Marian Ciucur, parohul localităţii, Pr. Ispas Ruja – Fântânele, Pr. Traian Pui – Paulian, Pr. Gheorghe Stan – Cuied, Pr. Teodor Mureşan – Cicir, Pr. Mercea Cătălin Rus – Prăjesti, Pr. Doru Măriuţa – Luguzău, Pr. Sebastian Cosma – Parohia Ortodoxa  Româna din Guidonia – Italia, Arhid. Tiberiu – Ardelean Arad. La slujbă au participat numeroși enoriași, eprezentanți ai autorităților locale, județene precum și credincioși din parohiile învecinate.

La predică Inaltpreasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură legat de pericopa Apostolului şi Evangheliei din Duminica a XI – a după Rusalii. A încurajat pe cei prezenți la respectarea tradițiilor locale și la întărirea dreptei credințe.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul bărbătesc şi mixt al parohiei alcătuit din credincioşi de toate vârstele păstrând tradiţia corală de peste 130 de ani.

După Sfânta Liturghie Inalt Preasfinția Sa a Binecuvantat şi Sfintit cele două plăci comemorative dedicate eroilor localitaţii Buteni căzuţi în cele două războaie mondiale, şi personalităţilor care au contribuit la propăşirea comunei Buteni, aşezate în holul Căminului Cultural „Ion Vidu” din localitate.

 

Întâlniri pe teme sociale la Moneasa

În zilele de  25 şi 26 august a avut  loc la Moneasa o nouă întâlnire a echipei de implementare a proiectului “Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei” cu managerii judeţeni.

Discuţiile întâlnirii au vizat stadiul activităţilor în proiect, felul în care sunt administrate documentele participanţilor la cursurile de formare profesională, a fost analizată situaţia financiară a proiectului la şapte luni de la începerea activităţilor, modalităţile de îmbunătăţire a comunicării între echipa de implementare şi coordonatorii din judeţe. Totodată s-au abordat probleme organizatorice şi de optimizare a relaţiilor dintre coordonatorii judeţeni şi managerii  de proiect certificaţi, prezentându-se şi priorităţile pentru perioada imediat următoare. Cu acest prilej a fost realizată şi întâlnirea cu participanţii la cursuri, fiind transmis din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, cuvânt de apreciere pentru participare în acest proiect, cât şi îndemn de a fi cu grijă în derularea activităţilor viitoare.

Proiectul a debutat în anul 2011 şi are un prim obiectiv certificarea a 460 preoţi sau credincioşi din parohii ca manageri de proiect, în prezent desfăşurându-se a doua sesiune de formare, respectiv dezvoltarea abilităţilor de lucru cu persoane vulnerabile.