Admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a încheiat prima sesiune a examenului de admitere pentru noul al universitar 2014-2015. Astfel, după perioada de înscriere, în zilele de 4 și 5 august, cei 31 de candidați de la programul Teologie Ortodoxă Pastorală au susținut examenele programate, în conformitate cu cerințele impuse la nivelul întregii Patriarhii de către Sfântul Sinod.

În prima zi, candidații au fost evaluați medical fiindu-le verificate și aptitudinile de dicție precum și cele muzicale, de către specialiștii din comisie. A doua zi, cei declarați admiși au susținut examenul scris la Teologie Dogmatică Ortodoxă, subiectul Despre Sfintele Taine fiind extras de către unul dintre candidați.

Părintele Decan, Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan ne-a declarat că „această sesiune de admitere ne-a confirmat așteptările și preocupările, fiind una superioară, din mai multe puncte de vedere, celor din ultimii doi ani. Aceasta și pentru faptul că întregul corp profesoral a fost implicat, prin diverse acțiuni desfășurate pe întregul parcurs al anului universitar anterior, la conturarea și mai clară a profilului Facultății noastre sub spectrul seriozității și al angajamentului constant în câmpul cercetării teologice, racordat la cerințele academice moderne. Ne bucurăm, deci, pentru faptul că tinerii din mai multe zone ale țării au ales să urmeze cursurile la Facultatea de Teologie din Arad”.

Ultima actualizare (Joi, 07 August 2014 23:31)

Slujire arhierească la Schitul Tămand, prot. Ineu

În ziua de 2 iulie, când Biserica prăznuieşte Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne şi pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, aşezământul monahal din Tămand, protopopiatul Ineu şi-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, în paraclisul schitului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor slujitori, în prezenţa pelerinilor veniţi aici din parohiile învecinate.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Veşmântul mântuirii după cuvântul biblic (is. 61, 10)”, totodată rugăciune la îmbrăcarea preoţilor,  plecând de la citirile zilei, înţelegând şi sinaxarul, chiriarhul a arătat însemnătatea pentru viaţa creştină a sfintelor odoare ale Bisericii, între care, la loc de cinste veşmântul Maicii Domnului, păstrat spre întărirea credinţei. Prin iconomia divină în aceiaşi zi pomenirea Sfântului voievod Ştefan cel Mare, dă pilda celui cunoscut ca atlet al credinţei, care îmbrăcat cu putere de sus, a fost apărător al Bisericii şi ţării, al întregului popor român dreptcredincios.

La final, Inaltpreasfinţitul Timotei a adresat cuvânt de binecuvântare tuturor pelerinilor prezenţi la sărbătoarea hramului schitului din Tămand, cu dorirea ca Maica Domnului să-i ocrotească şi să-i călăuzească pe toţi

La sfârșitul Sfintei Liturghii a avut loc instalarea tânărului preot slujitor Ștefan Groza, cel care se va ocupa de lucrările de reabilitare necesare procesului de reorganizare ale Centrului Social pentru vârstnici. După Sfânta Liturghie s-a oficiat Taina Sfântului Maslu iar după aceea, trapeza schitului a primit cu bucurie pe toți cei prezenți, în număr foarte mare, la hramul bisericii.

 

La întoarcere, ierarhul a poposit la mai multe parohii din vecinătate.

„Ne punem nădejdea în Bunul Dumnezeu că va călăuzi din nou pașii pelerinilor și a binefăcătorilor spre acest sfânt locaș, mai ales acum, după o perioadă de încetare temporară a activității schitului și de reorganizare a spațiului corespunzător desfășurării activităților sociale. Cred că odată cu venirea tânărului preot Ștefan, poate nu întâmplător în ziua de pomenire și a Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, activitatea social filantropică desfășurată aici pentru vârstnicii din Centrul social, dar și pentru pelerinii sosiți, va ajunge la nivelul așteptărilor.” – a declarat Părintele Gabriel C. Mariș, consilier social al Arhiepiscopiei Aradului.

Biserica de lemn din Tămand a fost edificată în stil maramureşean în anul 2003, în cadrul programului eparhial de acordare a asistenţei sociale în spitale și a fost deservită de către preoţii din împrejurimi. Schitul a fost înfiintat în 2009, cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, pe terenul primit de către Arhiepiscopia Aradului din partea Consiliului Judetean Arad, în urma desfiinţării Spitalului social de bătrâni, care a funcţionat aici.

Sfântul Veșmânt al Maicii Domnului este diferit de Brâul Maicii Domnului, a cărui prăznuire are loc pe 31 august. Din Sinaxar aflăm că veșmântul a fost adus la Constantinopol de către doi frați nobili, Galvie și Candid, în vremea lui Leon cel Mare (457-474). Aceștia l-au aflat la o văduvă din Ierusalim care îl ținea cu cinste, „aprinzând multe lumini și făcând tămâieri”.

Ajungând în Constantinopol, au pus racla în care se afla veșmântul sfânt într-un metoc al lor numit Vlaherne, încercând să ascundă comoara. Minunile petrecute însă la sfânta raclă aveau să fie cunoscute până și de împărat care, aflând de veșmânt, s-a umplut de nespusă bucurie. Acesta a ridicat o biserică la acel metoc, unde a fost așezată cinstita raclă, în care se află veșmântul Născătoarei de Dumnezeu.

Maica Domnului să acopere și să ocrotească cu dragostea ei pe toți cei ce calcă pragul schitului din Tămand!

Ultima actualizare (Joi, 03 Iulie 2014 09:21)

Examenul de disertaţie la Facultatea de Teologie din Arad

După examenul de licenţă desfăşurat la finele săptămânii trecute, în prima zi a lunii iulie s-a desfăşurat examenul de disertaţie al absolvenţilor studiilor de masterat de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Cei 68 de candidaţi înscrişi, de la cele două programe: Teologie Sistematică, în număr de 24, şi Teologie Practică, în număr de 44, au prezentat în faţa comisiilor de examen rezultatele cercetărilor întreprinse şi sintetizate în lucrările întocmite cu acest prilej.

La finele examenului, cei declaraţi promovaţi au depus jurământul în Paraclisul facultăţii, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. Preşedintele Comisiei, PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan a evocat aici bunele rezultate obţinute, felicitându-i pe toţi, profesori şi masteranzi pentru efortul depus întru aprofundarea cercetării teologice „care nădăjduim că va aduce mult spor în misiunea de azi a Bisericii, una nu uşoară, care reclamă o prezenţă şi un răspuns cât mai coerent, adecvat provocărilor ce le ridică societatea contemporană”.

 

În încheiere, ÎPS Arhiepiscop Timotei a adresat un cuvânt de binecuvântare, amintind că „jurământul depus acum nu trebuie să fie uitat niciodată, în plus el trebuie confirmat de tot ceea vom întreprinde în viaţă. Noua distincţie obţinută prin efortul dumneavoastră şi al dascălilor trebuie apreciat şi felicitat, pentru aceea rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvinteze cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni”.

Amintim aici că Facultatea de Teologie din Arad continuă şi anul universitar următor cele două programe de master, cei doritori urmând a susţine un examen de admitere în sesiunea de toamnă, informaţii mai detaliate putând fi obţinute la secretariatul facultăţii şi pe adresa de email secretariat.teologie@uav.ro .

Ultima actualizare (Joi, 03 Iulie 2014 09:15)

Întâlnire la 45 de ani după absolvirea Seminarului din Caransebeş

Absolvenţii Seminarului Teologic din Caransebeş, promoţia 1964 – 1969, au sărbătorit marţi, 1 iulie, la străvechea Mănăstire Hodoş-Bodrog, împlinirea a 45 de ani de la absolvire. Iniţiativa reîntâlnirii în acest loc binecuvântat a aparţinut părintelui stareţ arhim. Nestor Iovan, absolvent al acestei generaţii. Cu acest prilej, aceştia s-au reîntâlnit cu părintele profesor Sorin Cosma, fost profesor de limbi clasice în acea perioadă,  la această instituţie de învăţământ.

Întâlnirea de 45 de ani a promoţiei din 1969 a Seminarului Teologic din Caransebeş a debutat cu oficierea unei slujbe de Te Deum de mulţumire în biserica veche a Sfintei Mănăstiri după care au săvârşit Parastas pentru dascălii şi colegii trecuţi la cele veşnice, astăzi fiind în viaţă doar 2 dintre dascălii de atunci şi 7 din cei 11 absolvenţi.

Părintele profesor Sorin Cosma, a ţinut să fie prezent la acest eveniment de suflet,rostind un emoţionant cuvânt şi transmiţând tuturor aprecieri din partea Seminarului de la Caransebeş. A mulţumit în primul rând Bunului Dumnezeu că l-a învrednicit să fie prezent la acest moment de suflet, evenimentul fiind în acelaşi timp ca o punte peste ani, şi anume, 45 de ani la finalizarea liceului şi  sfârşitul activităţii lor misionare şi pastorale ca preoţi, fiind aproape toţi preoţi pensionari.

 

Părintele Sorin Cosma a adresat cuvânt de recunoştinţă tuturor ierarhilor care i-au oblăduit, care sunt în viaţă şi pentru cei care au trecut la cele veşnice.

Nu în ultimul rând, a adresat cuvinte de apreciere preoteselor care au fost alături de soţii lor în jertfelnicie şi dăruire, în vremuri grele. Ele au ştiut să ducă ,,greul şi zăduful zilei”, împărtăşind necazurile şi bucuriile într-o ambianţă de succes şi jertfă, de realizări şi trudă, atât în perioada comunistă cât şi în zilele haotice de astăzi, a amintit părintele profesor.

După aceasta, s-au retras la o agapă oferită cu multă dragoste frăţească de părintele stareţ, unde au depănat cu emoţie plăcute amintiri şi întâmplări din vremea seminarului.

Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş, funcţionează neîntrerupt din anul 1865 până astăzi şi este una din instituţiile teologice cu tradiţie din cadrul Patriarhiei Române, care de-a lungul vremii a nutrit roade teologice însemnate pentru ortodoxia românească, aici studiind de-a lungul timpului cunoscuţi slujitori ai sfintelor altare, mai ales din părţile Banatului, dascăli ai şcolilor teologice din ţară şi ierarhi.

Ultima actualizare (Joi, 03 Iulie 2014 09:13)

Eveniment social-educativ în Arhiepiscopia Aradului

În data de 27.06.2014 a avut loc o manifestare social-educativă și sportiv-recreativă, organizată într-un cadrul natural deosebit,  la care au participat mai multe parohii din Protopopiatul Arad și cu implicarea directă a instituțiilor locale. Evenimentul, care s-a bucurat de prezența multor tineri, însoțiți de bunicii și părinții lor, s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. A fost o manifestare de inimă pentru inimi, în care s-au implicat  Asociația „Mobilizează-te!”, Primăria Comunei Zimandu Nou, Parohia Zimand Cuz – Utviniș, Parohia Andrei Șaguna etc.

Această manifestare demonstrează că Parohiile sunt centre spirituale, în cadrul societăţii, în care se înfăptuiesc pedagogia creștină, viaţa şi activitatea Bisericii. Parohia se găseşte în contact direct cu poporul credincios, pe care-l slujeşte prin diferitele activități didactice, pedagogice, sociale, și, de ce nu, sportiv-recreative. În toate aceste sectoare parohia slujeşte fiecare persoană umană ce se apropie. O întâmpină cu respect şi se apleacă la nevoile ei. Răspunde cu deschidere și căldură la căutarea ei de a se uni cu Biserica şi de a trăi o relaţie adevărată cu ea.

 

Nu întâmplător, tema evenimentului aleasă de organizatori a fost „Familia Creștină”, ce constituie esența vieții parohiei, drept comuniune a iubirii. La reușita acestui eveniment și-au dat concursul: Primarul Vidran Dorel, Consilierul Gheorghiu Vasile, Părintele Dionisie, de la Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie” din localitatea Albac, județul Alba, Părintele Bogățan Iosif, Parohia Zimand Cuz – Utviniș, Părintele Roja Viorel, Parohia Grădiște, Părintele Han Marian, Parohia Șofronea, Părintele Stoica Radomir, Parohia Arad – Subcetate etc. Cei maturi s-au bucurat de dialogurile duhovnicești cu părintele Dionisie, iar cei mai mici de poveștile creștine, în interpretarea actriței Giorgiana Elena Popan(de la Asociația „Magia Cuvântului”). Nu au lipsit de la acest evenimet, concursurile de desene cu temă religioasă, concursurile sportive (fotbal, badminton, sărituri în saci etc; coordonate de inimosul profesor Iazbinscky Gabriel, de la Liceul pedagogic, „Dimitrie Țichindeal”, Arad), cercul de pictură, atelierul de cățărare în aer liber și, în final, cântece patriotice și creștine.

Aceste manifestări complexe, ale comportamentului prietenesc al enoriaşilor, au ca și centru persoana umană, pe care o slujesc în nevoile ei cele mai profunde şi esenţiale.

Ultima actualizare (Joi, 03 Iulie 2014 09:07)

Cerc pastoral misionar în parohia Baia

În cea de-a treia Duminică de după Rusalii, în care au fost pomeniți și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în biserica închinată „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” din parohia Baia, protopopiatul Lipova s-au întrunit preoții din cadrul Cercului Pastoral Misionar Săvârșin.

În cadrul acestei întâlniri s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului, la care au participat numeroși credincioşi din parohia Baia şi din parohiile învecinate. Având în vedere că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul acesta ca „An omagial euharistic” şi ,,Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, preotul paroh Moț Raul Adrian a susținut un referat având ca temă „Unitate şi sobornicitate în Sfintele Taine”, punând accentul pe Sfânta Taină a Euharistiei. Referindu-se la temă părintele spunea că: „Sobornicitatea e opusul singurătăţii, e unirea interioară a membrilor Bisericii într-un întreg, ceea ce are ca urmare că în întreg se reflectă calităţile şi viaţa tuturor şi fiecare reflectă calităţile şi viaţa  întregului. Această unire interioară a membrilor Bisericii se exprimă minunat în cadrul Tainei Sfintei Euharistii ”

 

Pe lângă acestă temă, au mai fost discutate şi alte chestiuni legate de activitatea pastoral-misionară şi administrativă a preoţilor din cuprinsul Cercului Pastoral-Misionar Săvârşin.

La finalul întâlnirii preotul paroh a ţinut să mulţumească tuturor, preoţi şi credincioşi, pentru participare şi i-a invitat pe toţi deopotrivă să participe şi la Ruga satului Baia care s-a ţinut în seara aceleaşi zile.

Ultima actualizare (Joi, 03 Iulie 2014 09:00)

Cerc misionar in parohia Silindia

Preotii din cadrul cercului pastoral misionar nr. 3 Tarnova, coordonat de P.C. pr. Teodor Paiusan, s-au intrunit in dupa-amiaza zilei de 29 iunie, la biserica cu hramul “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din parohia Silindia, protopopiatul Ineu. Preotii au savarsit Sfanta Taina a Maslului, la care au participat credinciosi din parohie, precum si din localitatile invecinate. In cadrul intrunirii preotul Teodor Paiusan de la parohia Tarnova in conformitate cu programul aprobat si cu binecuvantarea Inalt Preasfintitului Parinte Timotei Arhiepiscop al Aradului, a sustinut un referat dedicat Anului omagial euharistic si Anului comemorativ al Sfintilor Martiri Brancoveni. Cu acest prilej au fost abordate urmatoarele teme:

  1. Martiriul pentru credinta a unui voievod care a pus in balanta lasitatea sau moartea martirica, acesta a preferat martiriul in scene de grozavie greu de imaginat.
  2. Legatura dintre practica bisericii apostolice la care participam si invatatura Sfintilor Apostoli Petru si Pavel referitoare la Taina Spovedaniei si a Impartasaniei accentuand iertara omului fata de semeni si cercetarea interioara inainte de impartasanie.

In continuare, a urmat o agapa frateasca unde s-au purtat discutii pe teme social-pastorale si filantropice. In finalul intalnirii preotul paroh Leonardo Doca a multumit tuturor pentru participare.

Ultima actualizare (Joi, 03 Iulie 2014 08:54)

CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA INEU TRAIAN

Duminică, 29 iunie 2014, în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Parohiei Ortodoxe Ineu Traian, Protopopiatul Ineu, Arhiepiscopia Aradului, s-a organizat o frumoasă seară duhovnicească prin participarea unui număr mare de credincioşi și a preoţilor din cadrul Cercului Misionar I Ineu în frunte cu preotul Moise Nica, protopop al Ineului.

Această sărbătoare a parohiei a început încă de dimineață prin săvârșirea Sfintei Liturghii și a continuat seara la ora 1700 prin slujirea în sobor a Tainei Sfântului Maslu în prezenţa unui număr însemnat de credincioşi. Pr. Protopop Moise Nica de la Parohia Somoşcheş a deschis consfătuirea printr-un cuvânt în care a evidențiat importanţa „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi „Anul comemorativ al Sfin­ţilor Martiri Brâncoveni“ pentru parohiile din întreg cuprinsul Patriarhiei Române.

Preotul iconom stavrofor Sever Mocanu, paroh al Parohiei Ortodoxe Ineu Traian, a continuat consfătuirea prin susținerea unui referat cu privire la rolul Sfintei Euharistii și a Cinstirii Sfinților în viața fiecărui credincios.

 

Acest eveniment de bucurie duhovnicească și de activitate liturgico-misionară de la Biserica din Ineu s-a încheiat prin cuvântul preotului paroh care a ținut să aducă mulţumiri preoților și tuturor participanţilor pentru implicare şi buna desfășurare a acestei importante zi din viața parohiei.

Ultima actualizare (Joi, 03 Iulie 2014 08:47)

Vizită arhierească la Schitul Moneasa

La sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală pe Valea Deznei, la schitul monahal din staţiunea balneoclimaterică Moneasa, Protopopiatul Sebiş, care şi-a sărbătorit hramul.

Înconjurat de soborul preoţilor slujitori, în prezenţa unui mare număr de pelerini, în mare parte veniţi în staţiune pentru odihnă şi tratament, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie în Schitul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Moneasa.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Grija vieţii şi pronia dumnezeiască”, potrivit numirii Duminicii a treia după Rusalii cât şi citirilor zilei (Rom. 5; II Cor. 11; Matei 6 şi 16), incluzând adică şi praznicul Sf. Ap. Petru şi Pavel, chiriarhul a arătat cum grija faţă de trebuinţele trupeşti nu trebuie să uite de întâietatea pe care o au cele sufleteşti. Creatorul are grija tuturor să nu se piardă nimic din cele create. Providenţa divină însăşi, a cărei lucrare priveşte mântuirea, are în grijă ca Biserica să-şi împlinească rostul spre desăvârşirea membrilor săi.

Sărbătoarea corifeilor apostolilor în acest cadru aminteşte de însuşirile Bisericii pe care fiecare credincios este îndatorat să le cinstească prin virtuţile creştine, a arătat Înaltpreasfinţia sa.

 

La finalul slujbei părintele stareţ Protos. David Ionescu a mulţumit chiriarhului pentru bunăvoinţa de a poposi la această vatră monahală, precum şi tuturor pelerinilor care s-au ostenit şi au venit la Sfânta Liturghie arhierească.

Ultima actualizare (Joi, 03 Iulie 2014 08:40)