Conferinţă preoţească la Protopopiatul Ortodox Ineu

Preoţii din protopiatul Ineu s-au întrunit miercuri, 30 mai, în conferinţa preoţească de primăvară cu tema: „2012- Anul omagial al Tainei Maslului şi al îngrijirii bolnavilor. Aspecte teologice, eclesiologice şi liturgice.” Întrunirea a debutat cu un Te Deum în biserica parohială din Ineu. După oficierea slujbei de Te Deum, săvârţită de un sobor alcătuit din trei preoţi şi un diacon, părintele protopop Moise Nica, a rostit un cuvânt introductiv, salutând prezenţa în plenul conferinţei a Prea Cucernicului Părinte- vicar Iacob Bupte, delegatul Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei al Aradului şi, totodată, subliniind importanţa evenimentului omagiat, arătând că într-o lume marcată de boală şi suferinţă, Biserica este chemată să-şi manifeste puterea tămăduitoare, împărtăşită ei prin Duhul Sfânt de Hristos Domnul, Vindecătorul sufletelor şi al trupurilor, spre alinarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor bolnavi.

Mulţumind pentru cuvântul de bun-venit adresat, Prea Cucernicului Părinte- vicar Iacob Bupte a  transmis preoţilor din cadrul Protopopiatului Ineu arhiereştile binecuvântări ale Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului.

În continuare, s-a trecut la expunerea conferinţei propriu-zise, susţinută de către referentul principal, Pr. Oneţ Bogdan de la Parohia Bocsig, care a prezentat un referat cu tema: „2012- Anul omagial al Tainei Maslului şi al îngrijirii bolnavilor. Aspecte teologice, eclesiologice şi liturgice,” propunând auditorului o prelegere foarte bine concepută şi riguros documentată. Au fost reliefate pe larg mai multe aspecte şi anume: „Taina Sfântului Maslu-prezentare biblico-patristică şi istorică”; „Taina Sfântului Maslu-aspect liturgic”; „Practici neliturgice şi necanonice privind Taina Sfântului Maslu” şi „Taina Sfântului Maslu în biserica romano-catolică şi în bisericile protestante”. Concluzionând, părintele referent a arătat că „prin Tainele sale, Biserica oferă harul cel dumnezeiesc celor ce cu credinţă curată doresc mântuirea şi cu atât mai mult, celor ce au căzut în suferinţă din cauza păcatelor ştiute şi neştiute, care au rănit sufletul şi se mainfestă prin boli asupra trupului. Căci suferinţa trupească este şi rezultatul nemijlocit al multor şi grele păcate. Şi dacă un mădular este bolnav, toate mădularele sunt în suferinţă. Scopul imediat al Tainei Sfântului Maslu este iertarea păcatelor şi alinarea suferinţelor bolnavului, pricinuite de păcate.”

S-a dat apoi cuvântul părinţilor coreferenţi desemnaţi pentru această conferinţă – Pr. Achim Giani (Parohia ortodoxă Dud), Pr. Giurgiu Gheorghe (Parohia Ortodoxă Nadăş), Pr. Morar Ionel (Parohia ortodoxă Selişte) şi Pr. Vladu Gabriel (Parohia ortodoxă Ciunteşti) – care au apreciat strădaniile depuse de referentul principal în elaborarea lucrării susţinute şi au adus în atenţia celor prezenţi chestiuni legate de tema conferinţei care n-au fost abordate în referatul audiat.

Deosebit de interesante au fost şi disuţiile care au avut loc, în final, pe marginea subiectului dezbătut şi a unor probleme de administraţie bisericească, ridicate în strânsă legătură cu tema abordată.

 

Centru parohial pentru copii şi vârstnici

Duminică 27 mai, în parohia Caporal Alexa, Protopopiatul Arad, a fost inaugurat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, Centrul parohial „Sfântul Ioan Rusul”. Momentul a fost precedat de săvârșirea în biserică a Sfintei Taine a Maslului de către un sobor de  preoți în frunte cu Părintele Teodor Faur, consilier la Centrul eparhial.

După slujba de sfințire preoții prezenţi au rămas în Centrul parohial pentru consfătuirea  lunară a Cercului pastoral misionar, preotul paroh Gabriel Mariş susținând referatul despre tradiția sfințirii caselor.

Ocrotitorul Centrului este Sf. Ioan Rusul întrucât ziua sfințirii locașului coincide cu ziua pomenirii sfântului. Acest Centru, creat potrivit hotărârilor sinodale care recomandă existenţa unor asemenea centre în fiecare parohie, se dorește a fi o alternativă creștină pentru petrecerea timpului liber, cu implicații socio-culturale pe termen lung.

Beneficiarii direcți sunt enoriașii parohiei: copii, tineri, părinți și bunici. Aici se vor desfășura activități cu caracter formativ și recreativ: cateheze, literatură, pictură și atelier de icoane, muzică bisericească, concursuri, dezbateri, conferințe culturale, audiții, vizionări de filme cu caracter creștin, repetiții corului mare și al corului de copii, ședințele de lucru ale Consiliului Parohial, organizarea activităților filantropice, etc. Aici va funcționa și redacția „foii” duhovnicești parohiale – „Fapta bună” și tot aici s-a mutat și biblioteca parohială.

 

Scopul pentru care s-a înființat a fost acela de apropiere a credincioșilor de toate vârstele de învățăturile Bisericii și formarea deprinderilor religios-morale a enoriașilor. Responsabil și coordonator al Centrului este preotul paroh Gabriel C. Mariș, lângă care vor activa pe bază de voluntariat și alți credincioși ai parohiei.

Ziua s-a încheiat cu o agapă frățească în centru. La eveniment au fost prezente și oficialitățile locale, oaspeți veniți din alte părți și mai mulți credincioși care au trăit cu siguranță momente înălţătoare.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 02 Iunie 2012 11:05)

Moment aniversar la catedrala veche din Arad

În Duminica aVII-a după Paşti, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei al Aradului a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, la Catedrala Veche din municipiul Arad, având hramul ,,Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al Catedralei Vechi şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, dirijat de către conf. Univ. Dr. Mircea Buta. Corul şi-a sărbătorit în această zi 20 de ani de existenţă, prilej de înălţare duhovnicească, dar şi de întâlnire şi revedere între membrii care au cântat  în cor în această perioadă.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţitul Timotei a atras luarea aminte asupra Duminicii a VII-a după Sfintele Paşti ce precede Sărbătoarea Cincizecimii, a întemeierii Bisericii. Sfânta Evanghelie ( Ioan 17), cuprinzând Rugăciunea Arhierească a Mântuitorului pentru întreaga Biserică şi Apostolul ( F. Apostolilor 20), relatând despărţirea Sfântului Apostol Pavel de o parte din clerul ţinuturilor Asiei Mici, insistă asupra încercărilor pe care Biserica lui Hristos le va avea de-a lungul vremii, mai ales din partea celor ce vor răstălmăci cuvântul lui Dumnezeu. ,, În mod deosebit trebuie adâncită învăţătura despre însuşirile principale ale Bisericii, pentru a le putea da permanent viaţă. Ele privesc: Unitatea, Sfinţenia, sobornicitatea şi Apostolicitatea, care au fost formulate tocmai pentru călăuzirea în dreapta credinţă de Sinoadele Ecumenice, dintre care cel dintâi este sărbătorit în duminica aceasta”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa. Totodată, Chiriarhul a arătat că pilda bunilor credincioşi contribuie la angajarea întregii obşti în lucrarea Bisericii spre împlinirea a tot binele, un astfel de  exemplu fiind dat de către membrii Corului de tineret al Vechii Catedrale a Aradului, care încununează azi două decenii de activitate.

Întemeiat la Iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, corul şi-a început activitatea în anul 1992 şi susţine în fiecare Duminică răspunsurile la Sf. Liturghie, având în repertoriu creaţii muzicale ale compozitorilor Gavril Muzicescu, Nicolae Lungu, pr. Ioan Şerb, C. H. Danielescu etc. Paralel cu această responsabilitate liturgică, membrii corului au desfăşurat şi activităţi misionare în parohiile din Eparhia Aradului, au cântat în Catedralele mitropolitane şi episcopale din: Timişoara, Alba-Iulia, Târgu-Neamţ, Oradea etc., au organizat pelerinaje şi tabere duhovniceşti, au participat la diferite concursuri corale în ţară şi străinătate.

 

 

Conferinţa preoţească de primăvară în Protopopiatul Lipova

În 28 mai 2012, preoţii din Protopopiatul Lipova s-au întrunit cu ocazia desfăşurării Conferinţei preoţeşti de primăvară cu tema ,,2012-Anul omagial al Tainei Maslului şi al îngrijirii bolnavilor. Aspecte teologice, eclesiologice şi liturgice ”, în sala de şedinţe a Protopopiatului Lipova.

Dimineaţa la ora 9,30 s-a oficiat slujba de Te-Deum din Biserica parohială din Lipova de un sobor format din Pr. Protopop Onea Crinel de la Parohia Lipova II , Pr. Moţ Raul de la Parohia Baia şi Pr. Bocancios Victor de la Parohia Ususău.

Şedinţa a fost prezidată de delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Pr. Consilier Faur Teodor care a transmis cu această ocazie celor prezenţi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop.

Referentul conferinţei a fost Pr. Moţ Raul de la Parohia Baia, iar coreferenţi au fost: Pr. Balint Cosmin de la Parohia Bătuţa, Pr. Mădăluţă Călin de la Parohia Săvârşin şi Pr. Bocancios Victor de la Parohia Ususău.

Pr. Moţ Raul  a scos în evidenţă câteva aspecte teologice şi eclesiologice privind Taina Maslului, a prezentat temeiurile scripturistice şi patristice ale Tainei Sf. Maslu, amintind câteva instituţii social-medicale pentru îngrijirea bolnavilor în Biserica primară.

Pr. Balint Cosmin a tratat aspectul liturgic al Tainei Maslului, arătând locul, timpul, materia folosită pentru Taina, simbolistica biblică a cifrei 7 precum şi efectele Tainei Maslului asupra primitorilor. Pr. Bocancios Victor a reliefat semnificaţia teologică şi existenţială a Tainei Maslului, iar Pr. Mădăluţă Călin a evidenţiat practicile necanonice cu privire la Taina Maslului.

La final  Părinte consilie Faur Teodor, delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, a calificat drept foarte reuşite lucrările Conferenţiarilor şi luările de cuvânt ale preoţilor.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 02 Iunie 2012 11:05)

Zile de aleasă sărbătoare în Filia Slatina de Mureş, Parohia Baia

Satul Slatina de Mureş, cocoţat pe înălţimile Munţiilor Zărandului, este ultima localitate care leagă Valea Mureşului cu Valea Crişului Alb. Pe Dâmbul Bisericii a existat o biserică de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului” construită în anul 1815. A dăinuit până în anul 1889, când a fost demolată, în locul ei ridicându-se actuala biserică de zid cu hramul celei vechi.

Anul acesta, 2012, an declarat de Sfântul Sinod al BOR ca an al Sfântulul Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, de hram, biserica şi credincioşii din Slatina de Mureş, filie a parohiei Baia, s-au îmbrăcat în haină de sărbătoare. Programul liturgic a fost unul special pentru aceste zile de praznic.

Astfel în Duminica de dinaintea Înălţării Domnului s-a oficiat Utrenia şi Sfânta Liturghie, răspunsurile fiind date de Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad sub bagheta dirijorului prof. dr. Mircea Buta. Întreaga Sf. Liturghie a fost deosebit de înălţătoare, transpunând pe cei prezenţi într-o atmosferă harică şi apropiindu-i de Dumnezeu. Întreaga comunitate prezentă a cântat împreună cu coriştii imnele liturgice, imitând, astfel,  slavoslovia cântărilor îngereşti.

Joi, în ziua hramului, s-au săvârşit Utrenia şi Sfânta Liturghie a praznicului, după care s-a oficiat un parastas de pomenire pentru toţi eroii din Primul şi al Doilea Război Mondial originari din Slatina de Mureş şi pentru cei din veac adormiţi părinţi, strămoşi şi moşi, precum şi pentru ctitorii sfântului lăcaş trecuţi la Domnul. La final cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preotul paroh Moţ Raul Adrian, care a vorbit despre semnificaţia sărbătorii Înălţării Domnului, despre rolul ei în iconomia mântuirii oamenilor, subliniind importanţa hramului bisericii în viaţa liturgică a parohiei.

Sărbătoarea hramului s-a încheiat într-un mod înălţător prin săvârşirea Sfintei Taine a Maslului de obşte. Astfel, în după-masa zilei de joi, un ales sobor de preoţi în frunte cu Pr. Crinel Onea, Protopopul Lipovei, a oficiat Sfântul  Maslu fiind înconjuraţi de un număr impresionant de credincioşi din parohia Baia cât şi din parohiile învecinate. La finalul slujbei Pr. Protopop Crinel Onea a rostit un cuvânt de învăţătură evidenţiind faptul că Maslul este Taina în care prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit se împărtăşeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de boli sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor.

Cu acest prilej, preotul paroh, a mulţumit tuturor credincioşilor care s-au implicat în mod real ca evenimentele din această perioadă de mare sărbătoare să fie o reuşită spre slava lui Dumnezeu şi  spre mântuirea credincioşilor.

 

 

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei Seviciu în mijlocul credincioşilor din Zădăreni

De praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, credincioşii parohiei Zădăreni, protopopiatul Arad şi-au sărbătorit hramurl bisericii parohiale. Anul acesta, bucuria le-a fost amplificată, deoarece în mijlocul lor s-a aflat Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului.

După săvârşirea Utreniei, preoţii şi credincioşii prezenţi, în frunte cu P. On. Pr. dr. Nicu Breda, protopopul Aradului, l-au întâmpinat pe chiriarhul locului în faţa sfintei biserici. A urmat oficierea Sfintei Liturghii în cadrul căreia au fost hirotoniţi diaconul. Sorin Higioşan, întru preot pe seama parohiei Arad-Cartierul Verde, şi Cosmin Corâci întru diacon.

La momentul predicii, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că pomenirea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena reaminteşte o pagină de aur a istoriei Bisericii Universale prin făuririle măreţe ale celui dintâi, care a avut în mama sa un ajutor nepreţuit, părtaşă fiind la tot ce a însemnat activitatea acestuia în numele crucii, a jertfei şi a biruinţei creştine pentru toate timpurile. ,,Libertatea creştină găseşte în iniţiativele Sfântului Constantin cel Mare un orizont   nemărginit pentru o lucrare în folosul întregii omeniri şi care îşi află modul de lucrare prin Biserică. Măsurile luate în cadrul întregii împărăţii au temeiuri creştine şi privesc în mod aparte demnitatea omului. A sublinia acest lucru în anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor înseamnă o concretizare a celor întreprinse de cei doi sfinţi pe  planul asistenţei sociale şi medicale, între altele edificarea de spitale, orfelinate, case de îngrijire a celor marginalizaţi. Pomenirea lor înseamnă totodată şi un model pentru vremea noastră în cerinţele pe laturile menţionate. Parohia în care ne aflăm, prin biserica pusă sub ocrotirea sfinţilor pomeniţi se dovedeşte pe deplin lucrătoare în acest domeniu, în unitatea eparhială şi a întregii ortodoxii româneşti”- a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

La sfârşitul slujbei a fost oficiat parastasul pentru ctitorii bisericii. Preacucernicul  preot paroh Ioan Gaga şi Părintele dr. Filip Albu, cel care s-a îngrijit de păstorirea duhovnicească a credincioşilor din Zădăreni în ultimele cinci luni, au adresat cuvinte de mulţumire Înaltpreasfinţiei Sale, oferindu-i o icoană cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, ca semn peste timp pentru amintirea acestei vizite pastorale.

 

 

Cerc pastoral-misionar la parohia Ostrov

De praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena, preoții din Cercul misionar Savîrșin, protopopiatul Lipova, s-au întâlnit la Parohia Ostrov. Gazda înâlnirii a fost părintele paroh Eugen Volungan care, în cadrul discuțiilor, a prezentat celor prezenţi o disertaţie cu tema ,,Practici necanonice ale săvârșirii Tainei Sfântului Maslu”. Referatul sfinției sale a fost bine documentat din punct de vedere liturgic, biblic și doctrinar şi a fost pus în contextual Anului omagial al sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor. În cadrul discuţiilor au fost prezentate anumite practici la săvârșirea Sfântului Maslu considerate necanonice.

Expunerea acestor practici şi analiza lor au antrenat pe preoții prezenți la discuții, concretizate prezentarea modului corect de săvârşire şi în hotărârea de a proceda în mod uniform în slujirea Tainei Maslului în parohiile din Cercul misionar Săvârșin.

De asemenea cei prezenţi au adoptat hotărârea de a explica credincioșilor importanța acestei Taine pentru viața liturgică și religioasă a Bisericii.

 

Absolvenţii celei de-a 18-a promoţii de teologi arădeni, la cursul festiv

Absolvenţii celei de-a 18-a promoţii a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad şi-au încheiat parcursul studiilor universitare de licenţă, prin festivitatea emoţionantă a îndătinatului curs festiv, desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu în ziua de 22 mai 2012.

Deschiderea festivităţilor a început cu Sfânta Liturghie oficiată în capela facultăţii de către Preasfinţitul Părinte dr. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului şi Strehaiei, împreună cu Preacucernicul Părinte dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii şi cu alţi câţiva părinţi profesori, răspunsurile liturgice fiind date de către absolvenţi.

După sfânta slujbă, programul a continuat în Aula Magna, în prezenţa invitaţilor, a absolvenţilor costumaţi într-un chip deosebit, propriu acestui eveniment, precum şi a unei numeroase asistenţe formate din părinţi, prieteni şi apropiaţi ai sărbătoriţilor. În prezidiu s-au aflat: PS dr. Nicodim Nicolăescu, D-na. Prof. dr. Lizica Mihuţ, Preşedintele Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, PC Pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural la Arhiepiscopia Aradului, D-l. Conf. Dr. Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului Universității amintite, PC Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii de Teologie, PC Pr. prof. dr. Constantin Rus, Directorul de Departament al Facultăţii şi PC Pr. Lect. dr. Adrian Murg.

Fiecare dintre personalităţile invitate au prezentat, apoi, câteva cuvinte de salut şi scurte îndemnuri către cei prezenţi.

Dizertaţia cursului festiv a fost susţinută de PC Pr. Lect. dr. Adrian Murg, titularul disciplinei de Noul Testament şi decanul de an al absolvenţilor. Prin prisma disciplinei predate, tema aleasă de sfinţia sa s-a axat pe importanţa contactului permanent şi duhovnicesc cu Sfânta Scriptură, adică acea lectio divina, sau citirea dumnezeiască, inspirată şi contemplativă a acesteia.

PC Pr. Prof. dr. Constantin Rus a dat citire catalogului, absolvenţii primind câte un trandafir şi o diplomă de onoare din parte părintelui decan

Festivitatea s-a încheiat cu mesajele adresate de absolvenţi, prin vocea d-lui. Alexandru Crişan, care a mulţumit „mâinilor lucrării lui Dumnezeu, părinţii trupeşti şi cei sufleteşti”, precum şi răspunsul studenţilor din anul al treilea, care a şi preluat cheia simbolică a şcolii, prin studentul Cătălin Heler.

Cântarea de „La mulţi ani!” şi intonarea imnului arhieresc au încheiat această sărbătoare de suflet de la Facultatea de Teologie din Arad.

 

TÂRNOSIRE DE BISERICĂ ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI – SĂRBĂTOARE LA GROŞENI

Înalt Prea Sfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a poposit duminică, 20 mai, în mijlocul credincioşilor din parohia Groşeni, Protopopiatul Ineu, unde a oficiat  slujba de târnosire a bisericii cu hramurile:Cuvioasa Parascheva şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, urmată de Sfânta Liturghie.

La sosire Înalt Preasfinţitul Sa, a fost întâmpinat de preacucernicul părinte Moise Nica protopop al Ineului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, precum şi de  numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi. Copiii îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale l-au întâmpinat pe Înalt Preasfinţia Sa cu flori.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, a dezvoltat tema ,,Izvorul luminii”, folosind temeiul citirilor duminicale, al imnelor perioadei pascale cât şi al slujbei târnosirii bisericii, într-o împletire firească cu simţămintele pe care le dă o zi însorită de mai, cu lume în sărbătoare luminată. ,,Orbul din Sfânta Evanghelie (Ioan 9) odată cu spălarea la apa Siloamului dobândeşte vederea trupească dar şi confirmarea a ceea ce a dovedit ca propriu şi până atunci, adică vederea sufletească. Dincolo de  împotrivirea celor care nu vedeau în Mântuitorul lumina lumii, el mărturiseşte credinţa în cuvântul lui Dumnezeu, manifestat prin creaţie, providenţă şi înnoirea lumii. Slujbaşul din Faptele Apostolilor (cap. 16) cere lumină, nu doar în sensul fizic, ci şi spiritual şi care priveşte pe toţi din jurul său. La sfinţirea bisericii se arată că lumina lui Hristos luminează tuturor şi că în Biserica în sens plenar găsim adevărata lumină ce ajută la vederea celor nevăzute şi oferă părtăşia anticipată a împărăţiei cerurilor. Noul locaş din parohie, înălţat în locul unuia de lemn din vechime, mutat ca monument istoric în municipiul Arad, dar şi spre a servi unei instituţii de asistenţă medicală sub acelaşi ocrotitor duhovnicesc, Cuvioasa maică Parascheva, evidenţiază şi puterea unei tradiţii de ataşament faţă de misiunea Bisericii pe toate planurile vieţii obştei creştine, deci şi sub aspectul revelat de anul Sfântului Maslu şi îngrijirii celor bolnavi, prin aceea că ochii celui uns cu tină de Domnul, nu doar că dobândesc vindecare, ci şi râvnă pentru adevărul celor dumnezeieşti, pe care apoi le propovăduieşte în lume”- a arătat chiriarhul.

Parohia Groşeni este o aşezare de vale, cu casele rânduite de-a lungul Văii Groşului pe o distanţă de circa 2 kilometri. Este atestată documentar în anul 1580. În partea de sus a satului, pe deal, în mijlocul cimitirului, s-a aflat până în anul 2000, când a fost strămutată în curtea Spitalului Clinic Judeţean din Arad, una dintre cele mai vechi şi mai interesante biserici de lemn din zona etnografică Ineu. În locul bisericii de lemn, a fost construită actuala biserică, între anii 1990-2011, prin strădania vrednicilor preoţi: Pavel Purice şi Marius Petru Trînc, susţinuţi financiar de credincioşii parohiei. Locaşul este construit din cărămidă, în formă de cruce, cu fundaţie de beton armat şi acoperită cu tablă.  Cheltuielile pentru pictură, confecţionarea catapetesmei, a mobilierului sculptat, candelabre, prapuri şi toate cele necesare cultului s-au făcut din donaţiile credincioşilor, dar şi cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene.

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, părintele paroh, Marius Petru Trînc a adresat cuvinte de mulţumire Înalt Preasfinţiei Sale, preoţilor prezenţi, tuturor ctitorilor sfântului lăcaş, oficialităţilor prezente, cât şi tuturor credincioşilor prezenţi. Toţi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar şi să se închine înaintea Sfintei Mese, eveniment unic pentru comunitatea parohială.