Cerc pastoral-misionar în Parohia Chier, Protopopiatul Ineu

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, preoţii din Cercul pastoral-misionar Târnova, coordonaţi de pr. Teodor Păiuşan, s-au întâlnit duminică, 11 mai 2014, în Parohia Chier din Protopopiatul Ineu. Începând cu ora 15.00, în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în prezenţa a numeroşi credincioşi, soborul celor 12 preoţi slujitori, alături de părintele Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, au săvârşit Taina Sfântului Maslu. În cuvântul rostit la finalul slujbei, părintele Iustin Popovici a transmis tuturor celor prezenţi cuvântul de binecuvântare şi dragoste părintească din partea Chiriarhului locului după care le-a vorbit credincioşilor, în contextul anului omagial euharistic, despre importanţa iertării păcatelor pentru vindecarea de bolilele sufleteşti şi trupeşti, amintind şi de Evanghelia duminicii a 4-a după Paşti (a Slăbănogului), care s-a citit la Sfânta Liturghie: ,,Iată te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuieşti”(Ioan 5). Apoi, părintele paroh Voicu Ivănuţ a mulţumit tuturor preoţilor prezenţi şi a precizat că această prezenţă a lor în mijlocul credincioşilor pe care-i păstoreşte, este un motiv de întărire în credinţă şi de apropiere către Sfintele Taine ale Bisericii, mai de cu seamă a Spovedaniei şi Împărtăşaniei.

 

 

În cadrul discuţiilor părintele Voicu Ivănuţ a dezbătut următoarele teme: Inovaţii şi încălcări ale normelor liturgice şi canonice privind Taina Spovedaniei; Prezenţa lui Hristos în Euharistie; Educaţia cultural, inteligenţa şi formaţia politică a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu în slujba unităţii poporului român.

Acest eveniment de bucurie duhovnicească se încadrează în activitatea misionară a Cercului preoţesc Târnova.

Ultima actualizare (Marţi, 13 Mai 2014 09:30)

Bucurie duhovnicească pentru credincioșii din Parohia Fiscut, Protopopiatul Arad

În Duminica a patra după Paști, Înaltpreasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia Fiscut, Protopopiatul Arad. Cu acest prilej, chiriarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Aici, ierarhul a fost întâmpinat de soborul de preoți și diaconi, în frunte cu părintele Protopop al Aradului, Flavius Petcuț, de numeroși credincioși, de autoritățile locale, iar copiii și tinerii din sat i-au oferit flori.

În cuvântul de învățătură cu titlul ,,Vitezda și Biserica” Înaltpreasfinția Sa a arătat că simbolul celei dintâi se referă la cea de-a doua, adică Biserica, adunarea tuturor celor ce caută mântuirea, instituția întemeiată de Mântuitorul prin jertfa Sa. E întărită această tălmăcire prin faptul că Vitezda se găsea la Poarta Oilor ca loc al spălării blândelor necuvântătoare pentru aducerea ca jertfă la templul din Ierusalim. Credincioșii ce intră pe poarta bisericii alcătuiesc în limbajul propriu acesteia turma oilor cuvântătoare sub călăuzirea Păstorului celui Bun. Acesta S-a  adus ca jertfă pentru oile Sale cărora le-a făcut părtășie de viața Sa cea dumnezeiască, nu în mod simbolic, ci real. Sfânta Evanghelie de la Ioan cap. 5, prin cuvintele: ,,Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău” atrag luarea aminte asupra Sfintelor Taine a Spovedaniei și a Împărtășaniei omagiate anul acesta în cadrul Patriarhiei Române. Apostolul duminicii, din Faptele Apostolilor cap. 9, prin vindecarea tot a unui slăbănog și învierea unei ucenițe creștine de către Sfântul Apostol Petru în numele Mântuitorului este o mărturie în plus în acest context. Cele spuse s-au referit și la evenimentul hirotoniei și instalării noului preot paroh Dan – Marius Braiț, mai ales în cadrul însușirilor bisericii pe care le mărturisim în Simbolul Credinței spre propășirea duhovnicească a tuturor.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Timotei a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Dan-Marius Braiț, numit pe seama parohiei Fiscut, iar la momentul rânduit, acesta a fost hirotesit întru duhovnic.

După săvârșirea Sfintei Liturghii a avut loc instalarea noului preot paroh Dan-Marius Braiț de către Părintele Protopop al Aradului, Flavius Petcuț, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei, fiindu-i înmânate Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile bisericii.

În încheiere, noul preot paroh a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru încrederea și dragostea părintească arătate în cei peste cinci ani de slujire întru diacon. De asemenea, părintele paroh a adus mulțumiri părintelui protopop și tuturor clericilor prezenți, oficialităților locale, și nu în ultimul rând numeroșilor credincioși prezenți atât din Parohia Fiscut, cât și din Parohia Mocrea, satul natal al părintelui, care au dorit a împărtăși cu noul preot bucuria unui nou început în slujirea Bisericii lui Hristos.

Ultima actualizare (Marţi, 13 Mai 2014 08:15)

Concursul naţional de proiecte duhovniceşti ,,Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine” în Arhiepiscopia Aradului

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ședința de lucru din 29 octombrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2014 să fie declarat „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)“ şi „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” în Patriarhia Română.

Între manifestările culturale programate cu prilejul anului omagial, Sectorul cultural din cadrul Arhiepiscopiei Aradului, a organizat Concursul Eparhial de proiecte duhovniceşti „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”.

Conform programului, au intrat în concurs toate parohiile aflate în cele patru protopopiate ale Eparhiei. Au fost desemnate trei parohii care s-au calificat în faza eparhială.

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, comisia numită de către chiriarhul locului, au evaluat cele mai bune trei proiecte la nivel de Eparhie, după cum urmează:

– locul I – Parohia Şepreuş – Protopopiatul ARAD (Proiectul ,,Masa bucuriei din milostenia credincioşilor parohiei” – proiect social-filantropic – coordonat de Pr. Florin-Horaţiu Borca)

-locul II – Parohia Beliu – Protopopiatul INEU (Proiectul ,,Liturghie după Liturghie” – proiect educaţional-filantropic – coordonat de Pr. Ioan Huţiu).

– locul III – Parohia Poienari – Protopopiatul SEBIŞ (Proiectul ,,Spre Hristos, cu paşi de copil” – proiect de educaţie misionar – filantropică – coordonat de Pr. Nicolae-Ciprian Briciu)

Concursul naţional de proiecte duhovniceşti „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”, se adresează copiilor, preoților și profesorilor de religie implicați în Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” și urmărește să educe copiii privind participarea la Sf. Liturghie şi la lucrarea filantropică a Bisericii, să înţeleagă tradițiile culinare de post (să creeze rețete de post, iar cea mai bună rețetă să fie publicată în ziarul Lumina), să înveţe cum să ne spovedim, de ce ne împărtășim etc.

Scopul concursului este de a cultiva dragostea față de Biserică şi Liturghie, de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase în contextul unei lumi seculare şi secularizante şi a diluării semnificative a identităţilor de orice fel într-un proces de globalizare alert şi derutant. Sensul Sfintei Euharistii, pregătirea prin spovedanie şi fapte bune precum şi implicaţiile extinse în comunitate şi viaţa personală sunt obiective principale ale acestui concurs.

Ultima actualizare (Marţi, 13 Mai 2014 08:00)

Număr nou al revistei „Biserica şi Şcoala” a Arhiepiscopiei Aradului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a apărut publicaţia religioasă „Biserica şi Şcoala“, anul XCIV (94),  nr. 4/aprilie 2014, care cuprinde 8 pagini. Pe prima pagină este redată Pastorala Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei la Învierea Domnului – 2014. În celelalte pagini ale revistei precizăm următoarele titluri: ,,Hristos euharistic prezent pe altarul inimilor noastre”, arhim. Teofan Mada; ,,Euharistie şi Înviere”, protopop Flavius Petcuţ; ,,Împărtăşirea vrednică”, pr.prof. Dacian-Emilian Nan; ,,Păcatul şi mărturisirea lui în religiile arhaice”, diac.dr. Caius Cuţaru;  ,,Imanent şi transcendent în relaţia dintre psiholog şi duhovnic”, student teolog Vlad-Sergiu Sandu.

Pe ultimele pagini ale revistei, la rubrica „Actualitatea eparhială”, sunt menţionate evenimente mai importante din viaţa bisericească arădeană, precum şi itinerarul pastoral al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei.

Revista poate fi cumpărată de la pangarul Catedralei arhiepiscopale şi de la celelalte biserici şi mănăstiri din eparhie.

Ultima actualizare (Marţi, 13 Mai 2014 09:32)

Duminica Mironosițelor în Parohia Zădăreni

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat, în Duminica Mironosiţelor, o vizită pastorală în Parohia Zădăreni, Protopopiatul Arad.

În cadrul Sfintei Liturghii săvârşită în biserica parohială cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Chiriarhul a împărtăşit credincioşilor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură cu titlul ,,Mireasma vieții duhovnicești’’ și în contextul pericopelor biblice (Faptele Apostolilor 6 şi Marcu 15), arătând atașamentul ucenicilor Mântuitorului față de persoana Sa, ilustrat de virtuțile purtătoarelor de mir, mai ales o dată cu realitatea Învierii. Însușirile mirului, ca fiind de mare preț cum zice Evanghelia, sunt și icoana înaltei valori spirituale a acestuia. Biserica evidențiază mireasma spirituală în toată slujirea ei, în mod deosebit în legătură cu Sfânta Euharistie, prin rugăciunea ce urmează Epiclezei sau precede Sfintei Împărtășanii. Ea este dovada totodată a prezenței reale a Mântuitorului în Sfintele Taine ale Bisericii ca și în viața credincioșilor.

La momentul rânduit, Înaltpreasfinția sa a hirotonit întru preot pe diaconul Gheorghe-Cristian Pop, pe seama bisericii cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, Parohia Revetiș, Protopopiatul Sebiș. La finalul Liturghiei a fost hirotesit întru duhovnic

 

Ultima actualizare (Luni, 05 Mai 2014 21:21)

Ziua veteranului sărbătorită la Arad

Începând din anul 2008, la nivel național și local sărbătorim cu mare cinste ,,Ziua veteranului”. Așa cum se cuvenea, din  acel an și în orașul Arad acest moment este marcat de evenimente care scot în evidență dăruirea, curajul și credința acestor oameni care au supraviețuit celei mai mari conflagraţii mondiale.

Momentul principal al zilei de 29 aprilie a fost ceremonialul militar și religios ce a avut loc în Piața Avram Iancu, la Monumentul Ostașului Român. După prezentarea onorului și intonarea imnului de stat, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop dr. Timotei al Aradului a oficiat o slujbă de pomenire a celor care și-au dat viața pentru țară și credință . Cuvântul Înaltpreasfințitului  a fost unul înălțător, îmbrăcat în lumina Învierii, cultul eroilor fiind așezat pe temelia  credinței în Învierea și Înălțarea Domnului.

Încadrarea acestui moment deosebit în bucuria duhovnicească a acestei perioade binecuvântate de Dumnezeu a fost urmată de legătura pe care ierarhul nostru a făcut-o cu evenimentele ce ne încadrează într-o Europă unită. Înaltpreasfințitul le-a urat veteranilor rămași în viață multă sănătate și lungime de zile.

Ceremonialul a continuat cu depuneri de coroane în memoria celor care nu mai sunt, celor care au murit dar din trupul lor crește țara, mândră, biruitoare și nemuritoare, pe temelia jertfei lor.

Duminica a doua după Paşti la Catedrala arhiepiscopală din Arad

În Duminica a doua după Paşti, numită şi Duminica Sfântului Apostol Toma, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

În cadrul cuvântului de învăţătură intitulat ,,Credinţă în înviere”, chiriarhul le-a tâlcuit cuvintele scripturistice (Ioan 20, 19-31 şi Faptele Ap. 5, 12-30), arătând că: ,,Hristos Domnul cu care ne împărtăşim la Sfânta Liturghie este cel jertfit şi înviat; nu putem despărţi în El starea de jertfă de starea de înviere. Toate rămân în persoană; cu atât mai mult rămân în persoana Lui marele şi mântuitoarele fapte de însemnătate unică pentru toţi oamenii. Dacă n-ar fi înviat, nu ne-am putea împărtăşi cu trupul rămas mort, dacă n-ar păstra în El starea de jertfă, nu am putea să ne însuşim puterea unei vieţi în duh de jertfă sau dăruire. De aceea, împărtăşindu-ne de Trupul şi Sângele Mântuitorului jertfite şi curate, mai de cu seamă în acest An euharistic, ne împărtăşim şi de puterea pentru o viaţă pământească în curăţie, mai mult şi de arvuna învierii şi a vieţii veşnice, tocmai prin faptul ridicării vieţii pământeşti la starea de jertfire şi dăruire străbătută de puterea jertfei lui Iisus Hristos”, a spus Înaltpreasfinţia sa.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Gheorghe-Cristian Pop a primit Sfânta Taină a hirotoniei întru diacon.

Ultima actualizare (Marţi, 13 Mai 2014 09:34)

Încheierea Proiectului European Transfrontalier la Arad

Sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii”, din cadrul Săptămânii Luminate din acest an (25 aprilie 2014), a cuprins și o serie de manifestări dedicate încheierii pentru Arhiepiscopia Aradului a Proiectului European Transfrontalier HURO/1101/090/2.1.3, având ca scop crearea de condiţii pentru dezvoltarea turismului religios, în judeţele Békés şi Arad, prin intermediul Bisericii Ortodoxe Române. Proiectul a fost înaintat în comun de către Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, în calitate de aplicat principal, Arhiepiscopia Aradului și Fundația Publică pentru dezvoltarea localității Otlaca Pustă și a avut ca durată de implementare perioada 01.04.2012 şi 30.04.2014.

Evenimentul de la Arad a început prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în comun, în biserica Parohiei Micălaca Veche II, de Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și un sobor de Preoți și Diaconi din Ungaria și România, între care s-au numărat Părintele Ic. Stavr. Iacob Bupte, Parohul de la Micălaca Veche II și Managerul Intern din partea Aradului, în cadrul Proiectului, Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Paroh la Otlaca Pustă, Consilierul Administrativ-Bisericesc și Managerul Intern din partea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Părintele Ilarion Tăuceanu, Starețul Mânăstirii Feredeu, din Arad, ceilalți Preoți slujitori de la Parohia Micălaca Veche II, sau de la Catedrala Episcopală din Giula, ș.a.

 

La eveniment au participat multe oficialități de rang înalt, din România și Ungaria: Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Giula, Domnul Gheorghe Falcă, Primarul Aradului, Domnul Nicolae Ioțcu, Președintele Consiliului Județean Arad, Domnul Nicolae Radu Stoian, Subprefectul Aradului, Domnul Marian Stroe, reprezentantul pentru România al Asociației Corale Internaționale Interkultur, ș.a., precum și mulți credincioși. Răspunsurile liturgice au fost date cu profesionalism și multă dăruire de către Corul Parohiei Micălaca Veche II, condus de Doamna Profesoară Magdalena Lödi, cor care în ultimii ani a participat la mai multe manifestări corale internaționale de prestigiu (precum cea de la Ohrid, din Macedonia, sau Graz, din Austria, iar în curând va participa și la cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Coral Internațional de la Riga, din Letonia) și a câștigat locul II, făcând cinste Parohiei, Orașului Arad și României.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan s-a referit atât la importanța deosebită a Săptămânii Luminate, din punct de vedere liturgic și duhovnicesc, care este o perioadă plină de bucuria Învierii Domnului, cât și la Sărbătoarea închinată Maicii Domnului, în ziua de Vineri și care se numește Izvorul Tămăduirii, după numele bisericii din Constantinopol, construită în timpul Împăratului bizantin Leon cel Mare, dar și al nenumăratelor vindecări săvârșite mereu, de-a lungul vremii, de către Maica Domnului. A fost evocată, de asemenea, bucuria deosebită adusă de încheierea Proiectului European Transfrontalier menționat, pentru partenerul din România, care este Arhiepiscopia Aradului și a finalizat, practic, seria lucrărilor de construcție și restaurare, dar și programele derulate în cadrul Proiectului. Manifestarea de încheiere pentru Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria a avut loc în data de 30 martie 2014, prin slujba de resfințire a Catedralei Episcopale din Giula și a sfințirii parcului de lângă Catedrală, cu toate obiectivele lui, iar pentru cel de-al treilea partener, Fundația Publică pentru dezvoltarea localității Otlaca Pustă, a fost în data de 25 martie a.c., la Sărbătoarea Buneivestiri, prin inaugurarea Centrului Parohial, Comunitar și Muzeal de la Otlaca Pustă.

Cuvinte de apreciere pentru toate realizările efectuate prin acest Proiect au fost rostite, de asemenea, la încheierea Sfintei Liturghii, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului, Domnul Primar Gheorghe Falcă, Domnul Președinte al Consiliului Județean Nicolae Ioțcu, Domnul Consul General Florin Trandafir Vasiloni, Domnul Marian Stroe și Părintele Iacob Bupte.

Unul dintre momentele cele mai importante ale manifestării de la Arad l-a constituit tăierea panglicilor tricolore ale celor două State, România și Ungaria, de către cei doi Ierarhi, Primarul Aradului și Președintele Consiliului Județean, după care au fost sfințite toate lucrările efectuate în parc, de către Ierarhi și cei doi Părinți, Manageri Interni de Proiect, menționați deja.

Lucrările realizate prin Proiect de către Arhiepiscopia Aradului au fost: înființarea unui centru ecumenic, prin amenajarea și renovarea parcului de lângă biserica Parohiei Micălaca Veche II, care a cuprins un spațiu social interconfesional, spațiu de expoziție a unor obiecte de cult, foișoare de odihnă pentru vizitatori, ecran de proiecție, trotuare și spații pietonale pavate, zone verzi și plante, bănci, iluminare ornamentală, etc, dar și organizarea unor evenimente bisericești și culturale, precum: întâlniri corale, tabere de pictură și olărit pentru copii, excursii la biserici și mânăstiri din jurul Aradului, serbări religioase, desfășurate în județul Arad, dar și în Ungaria, etc.

Proiectul a fost realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu), cu sprijinul Uniunii Europene şi cu cofinanţarea Fondului de Dezvoltare Regională din Europa, respectiv al Republicii Ungare şi României.

Ultimul punct din cadrul manifestării l-a constituit agapa comună, precum și workshopul și conferința de presă dedicate evaluării rezultatelor Proiectului European, care au avut loc la Casa Tineretului din localitatea Vladimirescu și la care au participat oficialități și mulți invitați. Cu acest prilej, au luat cuvântul Părintele Iacob Bupte, care a vorbit nu doar despre Proiectul European, ci și despre cele trei coordonate care i-au călăuzit neîncetat activitatea din Parohie și au vizat construirea și înfrumusețarea locașului de cult, perfecționarea corului parohial și amenajarea parcului, prin Proiectul menționat; au mai luat cuvântul cei doi Ierarhi, Domnul Consul General Florin Trandafir Vasiloni, Domnul Subprefect al Aradului, Nicolae Radu Stoian, Domnul Crișan Ioan, Primarul localității Vladimirescu și Domnul Marian Stroe, din partea Asociației Corale Internaționale Interkultur, apreciind cu toții, încă o dată, toate realizările efectuate și frumusețea deosebită a acestei zile de sărbătoare și de bilanț. Astfel, a fost subliniat de comun acord faptul că Proiectul European Transfrontalier menționat și-a atins pe deplin scopul, în ceea ce îi privește pe toți cei trei parteneri implicați în Proiect și au fost exprimate mulțumiri tuturor celor care s-au ostenit ca acest Proiect să fie dus la bun sfârșit.

Tot cu acest prilej, oaspeții au mai putut vizita și expoziția permanentă de etnografie și folclor, aparținând Doamnei Maria Aiftincăi, care a fost amenajată în clădirea aparținând Primăriei din Vladimirescu, de lângă Casa Tineretului, unde au avut loc evenimentele finale ale acestei manifestări

Ultima actualizare (Luni, 28 Aprilie 2014 21:12)

Poetul Ştefan Augustin Doinaş comemorat în satul natal

Pentru al 12-lea an consecutiv, în preajma zilei de 26 aprilie – ziua naşterii poetului Ştefan Augustin Doinaş, elevii Şcolii Generale „Ştefan Augustin Doinaş” din Caporal Alexa, împreună cu cadrele didactice în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Caporal Alexa, omagiază opera şi personalitatea poetului prin organizarea mai multor activităţi cultural-artistice şi sportive care se desfăşoară sub denumirea de ,,Zilele Doinaş”, poetul fiind un model cultural al elevilor din Caporal Alexa.

Vineri, 25 aprilie, în Săptămâna Luminată, elevii Şcolii din Caporal Alexa au susţinut la Căminul Cultural din localitate, un program artistic pregătit de doamna Lipovan Adina – profesor de limba română, constând în poezii şi cântece din cadrul operei marelui poet Ştefan Augustin Doinaş. Au urmat și alte grupuri de elevi cu program artistic, pregătite de cadrele didactice ale școlii. Momentul festiv omagial a început prin cântarea „Hristos a înviat!” împreună cu corul de copii al Bisericii și prin săvârșirea unei slujbe de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru această reuniune și zi a școlii, slujbă săvârșită de părintele paroh Gabriel C. Mariş, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Aradului. Părintele a subliniat importanța pe care o are poetul pentru literatura românească și cinstea pe care o face satului natal. S-a amintit și de cei 95 de ani de la moartea eroului Caporal Alexa Ion, al cărui nume îl poartă satul din 1926, (Regimentul Vânători, Regina Elisabeta, Compania a V-a, Contingentul 1916), care a fost împușcat pe drumul dinspre Pâncota spre Cherechi în 20 aprilie 1919 de către o patrulă maghiară în timp ce-i escorta pe intelectualii satului (preoți, notari).

 

Elevii şcolii generale au omagiat personalitatea şi opera marelui poet Ştefan Augustin Doinaş, cel care s-a născut în Caporal Alexa, a învăţat la şcoala de aici iar mai târziu a fost şi profesor. Manifestarea culturală s-a bucurat de un public numeros, format atât din autoritățile locale, Dl. Tomuța Daniel – primarul oraşului Sântana, reprezentanţi ai Consiliului Local Sântana, cadre didactice din şcolile din Sântana şi Caporal Alexa, elevi ai şcolii din Caporal Alexa şi părinţii acestora.

Ultima actualizare (Luni, 28 Aprilie 2014 20:54)