„O, ce veste minunată!” ediṭia a VI-a

Liceul Tehnologic Sântana a organizat, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi Primăria oraşului Sântana a șasea ediţie a Concursului  „O, ce veste minunată!”, concurs cuprins în Calendarul Activităţilor Educative ale MEN. Concursul s-a adresat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar din întreaga ţară. Secţiunea I: artă plastică (pictură, felicitări, ornamente de Crăciun, icoane). Secţiunea II: creaţii literare în proză sau în versuri (clasele II  – IV). Secţiunea III: Simpozion interjudeţean ,,O, ce veste minunată!” – referate, comunicări ştiinţifice, proiecte didactice, serbări.  Secţiunea IV: Colinde de Crăciun – concurs.

Citiți în continuare

Bucuria Naşterii Domnului împărtăşită de cei mici

Praznicul Nașterii Domnului aduce bucurie în sufletele oamenilor prin vestea cea bună a venirii în lume a Pruncului Iisus Hristos. Aceeași bucurie au simțit-o şi împărtășit-o toți cei prezenți miercuri, 17 decembrie 2014, în Biserica Ortodoxă din comuna Fântânele, prin prezentarea unei scenete de Crăciun, de către copiii Școlii Gimnaziale și Grădiniței din Fântânele, pregătiți de cadrele didactice care activează la această școală şi în special, de profesorul de religie, Ştefan-Adelin Rusu. La această serbare au fost prezenți preotul paroh, câțiva membri ai Cercului Pedagogic ai Consilierilor Educativi, cadrele didactice, părinţi şi credincioşi din parohie care și-au delectat auzul ascultând câteva colinde tradiționale, interpretate într-un mod deosebit de plăcut și înălțător.

Citiți în continuare

Festival de colinde Interjudeţean în Biserica Ortodoxă Gurahonţ

În data de 17.12.2014 începând cu orele 11, Biserica Ortodoxă din Gurahonţ, protopopiatul Sebiş, a fost gazda ediţiei a V-a festivalului de colinde şi obiceiuri tradiţionale desfăşurat în cadrul parteneriatului „Veniţi de luaţi lumină” dintre Grupul Şcolar „Ioan Buteanu” şi Biserica Ortodoxă Gurahonţ şi Primăria Gurahonț.S-au înscris mai multe coruri din diferite şcoli: Grupul proiectului “Alege Școala”(Coordonați de Preot Moț Dorel și Prof. Păiușan Teodor), Fanfara “Amadeus” de la Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ (prof.Nicoleta Brânda), Grupul de colindători de la Liceul Teoretic Sebiş(prof.Ciprian Dincă şi Viorica Oarcea),Grup de colindători din satul Honțișor(coordonați de eleva Maria Moț), Ansamblul Folcloric „Laurii Zarandului” Gurahonţ(prof.Corina Tulea), Şcoala Gimnazială Pleşcuţa(prof.Lucreția Vesa), Şcoala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almăş(prof.Cristina Crişan), Grupul de colindători de la Liceul Tehnologic Beliu(prof.Amalia Fleştea şi Raul Zau), Corul Şcolii Gimnaziale Vladimirescu(prof.Nicoleta Mich).

Citiți în continuare

,,VIN COLINDĂTORII!” FESTIVAL DE COLINDE

Sub genericul ,,Vin colindătorii!”, la Centrul Cultural- Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae„ al Parohiei Ortodoxe Române Arad- Bujac, s-a desfășurat, marți 16 dec. a.c., Festivalul de colinde al grupurilor de copii din parohiile ortodoxe române ale municipiului Arad.

Aflată la prima ediție, manifestarea cultural- spirituală a fost inițiată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Timotei, de către Asociația ,,Filantropia” a Arhiepiscopiei Aradului, într-un parteneriat cu Primăria Municipiului Arad și Centrul Cultural- Pastoral Arad- Bujac. În această acțiune organizatorii și-au propus o revigorare a tradiției ,,cetelor” de colindători, copii și tineri care odinioară, în grupuri mai mari sau mai mici, umblau cu colindatul ,, pe la curți de boieri mari„ sau , deopotrivă, ,,la casa de om sărac”, vestind bucuria nașterii Domnului Iisus Hristos.

Citiți în continuare

Feerie muzicală la Parohia Şimand

unnamed

Duminica, 14 decembrie 2014, în Parohia Şimand a avut loc un eveniment deosebit, prilejuit de vizita în mijlocul  credincioşilor noştri  a Corului “ Sfantul Ioan Damaschin” din Arad, care au interpretat cu multă daruire un buchet de vechi colinde românesti:

Când pământul s-o făcut

Colindăm, colind

Asta-i casa cea frumoasă!

Trei crai

Oi leru-i Doamne

Doamne, ler Domnului Doamne

Oaspeţi cu azur în gene

Dumnezeu Preasfântul

Toată obştea creştinească

O, ce veste minunată!

Acestea au fost ascultate cu bucurie de credincioşii înlacrimati de emotie,ei regăsind între piesele interpretate, multe dintre acelea pe care le cântau bătrânii satului  în ajunul sărbătorii Naşterii Domnului.

Prezenţa telogilor în  parohia noastră, a debutat cu cântarea la strană a Imnelor liturgice în cadrul Sfintei Liturgii, iar apoi într-un cadru binecuvantat, în mijlocul bisericii, au dat curs motivului principal al prezentei lor- Colindele.

Introducerea în programul de colinde a fost făcută de părintele Hurdea Mircea, care le-a fost multora dintre corişti dascal de teologie la Seminarul Teologic din Arad şi care în cuvântul de q4prezentare a scos în evidenţă încântarea personală dar şi colectivă a acestei întâlniri.

S-a subliniat importanţa misiunii Bisericii în lume, prin cuvant dar şi prin cântare, ca forma de exprimare a duhului creştin romanesc.

La finalul programului de colinde, părintele paroh Gosta Gabriel, a multumit teologilor colindatori şi a făcut câteva precizari legate de frumuseţea şi felul de interpretare a colindelor la poporul nostru, arătând în acelşi timp că şi noi, creştinii ortodocşi ai comunei Şimand, suntem iubitori ai valorilor autentic creştine şi nepieritoare ale Bisericii străbune.

Ne dorim ca această minunată experientă duhovnicească să se repete şi îi aşteptam cu bucurie în mijlocul nostru şi altă dată.
Pr. Hurdea Mircea

Slujire arhierească la Mănăstirea Arad-Gai

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie, duminică,   14 decembrie 2014, în Biserica cu hramurile ,,Veşmântul, Brâul şi Acoperământul Maicii   Domnului” a Mănăstirii Arad-Gai, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa unui   însemnat număr de credincioşi.  În cadrul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Aradului a săvârșit hirotonia diaconului Casian Blaga   întru preot pe seama Parohiei Juliţa, Protopopiatul Lipova, iar la final l-a hirotesit duhovnic.

Citiți în continuare

Pastorala de CRĂCIUN – 2014

MOŞTENIREA ÎMPĂRĂŢIEI CEREŞTI

Pastorală la Nașterea Domnului

2014

†  TIMOTEI


DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL EPARHIEI ARADULUI

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, binecuvântare, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos

Cinstiţi credincioşi şi credincioase,

Zilele sărbătorești în care ne aflăm, trăim o realitate îndeobște socotită ca moștenire sfântă, fiind cea mai bogată în mănunchiul altor praznice creștine, evidențiind faptul că fiecare ființă venită pe lume poartă o zestre străveche pe care are datoria să o înmulțească pentru a o lăsa cu prisosință urmașilor. Și aceasta nu este doar pământească, lăsând să se întrevadă limpede partea sufletească. De fapt înțelegem prin moștenire dobândirea de bunuri materiale, morale sau spirituale de la înaintași, cele din urmă totuși având întâietate.[1] Se conchide că ceea ce cuprinde termenul a constituit în cursul vremii obiect de cercetare și definire atât în domeniul laic, cât și  în cel religios. Obișnuit în sensul ultim se referă la tradiții, datini, obiceiuri sau alte lăsăminte cultivate după preferința comună sau atașamentul față de trecut. Cu privire la sfera înțelegerii bisericești se poate spune că este mult cuprinzătoare, dar în miez privește lucrarea mântuirii. Sunt edificatoare citirile sfinte ale însăși zilei praznicului, apostolul referindu-se la adopțiunea sau înfierea oamenilor de către Dumnezeu, prin înnomenirea sau întruparea Fiului Său, pentru ca Acesta făcându-se asemenea lor să-i apropie cu iubire până la jertfă; iar Evanghelia, dând ca pilde de conștiința apartenenței la altă realitate pe magii scrutători ai destinului lumii și soli de seamă ai pământenilor ce aduc Pruncului nou născut daruri purtătoare de simboluri spirituale. Mesia nu se arată ca un stăpânitor pământesc, ci drept împlinitorul idealurilor nobile de totdeauna și de pretutindeni ale omenirii. Istoria biblică, confirmată într-un fel și de conștiința popoarelor, concretizată în moșteniri din vremi imemoriale, arată că dintru început, omul a fost înzestrat bogat de către Creatorul său spre a se desăvârși. În locul împlinirii misiunii în libertate deplină de alegere, a sărăcit în a voi binele, devenind rob al răutății. O întoarcere era cerută, dar pe altă cale, ca și aceea urmată de cei amintiți și care începe cu Însuși Cel ce zice despre Sine ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut”.[2]

Citiți în continuare

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu sărbătorit la trei decenii de slujire în Eparhia Aradului

Clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului s-au aflat marţi, 2 decembrie, la ceas aniversar, întrucât Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei împlineşte  30 de ani de la întronizarea ca Episcop al Eparhiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. Cu acest prilej,  Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Veche din Arad, catedrală în care a fost instalat ca episcop al Aradului la 2 decembrie 1984, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Citiți în continuare

CERC MISIONAR LA PAROHIA MÂSCA

Duminică, 7 decembrie 2014, la Parohia Ortodoxă Română Mâsca, din Protopopiatul Lipova al Arhiepiscopiei Aradului, a avut loc o binecuvântată lucrare a cercului pastoral Şiria, împreunată de rugăciune şi înălţare duhovnicească.

Mai întâi a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu de obşte de către un ales sobor de preoţi, răspunsurile fiind date de către corul bărbătesc al bisericii, care la sfârşit ne-au încântat prin colindele pe care le-au pregătit spre audiţie, spre bucuria credincioşilor şi a copiilor care au fost de faţă.

Citiți în continuare