Arhive din categoria: Știri

SUFERINŢĂ ŞI VINDECARE

Sub acest generic s-a desfăşurat, în săptămâna care a trecut, întrunirea preoţilor din cele zece parohii ale Cercului pastoral-misionar Lipova, coordonat, din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către părintele Ioan Rus de la Parohia Lipova I. Tema  a fost susţinută de către părintele Teodor Farcaşde la Parohia Zăbrani şi de către părintele Aurel Blidar de la Parohia Ţela şi a suscitat interesul celor prezenţi.

Într-o lume în care suferinţa sufletească se împleteşte cu durerea fizică pricinuită de tot felul de boli, când reazemul credinţei este zdruncinat în sufletul omului credincios de calomnii la adresa Bisericii şi a slujitorilor ei, vindecarea vine numai de la Dumnezeu, în mod firesc şi dincolo de fire, în mister. Vorbitorii au evidenţiat şi faptul că, dacă boala trupească poate sau nu poate fi vindecată, suferinţa sufletească este totdeauna vindecabilă, dacă omul este credincios.

Taina Sfântului Maslu, săvârşită în sobor de preoţii prezenţi, şi la care au luzat parte un mare număr de credincioşi a fost “pretextul” de la care vorbitorii au pornit în argumentarea credinţei în vindecarea suferinţelor şi durerilor pe care omul contemporan le încearcă în viaţa sa.

Părintele gazdă a mulţumit pentru prezenţă confraţilor participanţi, învitându-i la o agapă la casa parohială.

Ultima actualizare (Luni, 24 Ianuarie 2011 15:05

Eveniment în parohia Șicula

Şcoala Generală “Emil Monţia”  din Şicula a sărbătorit vineri 11 Februarie 2011 încheierea lucrărilor de reparaţie capitală și înnoire. Evenimentul a fost încununat cu slujba de binecuvântare din partea Bisericii Ortodoxe Şicula. Au participat înalte oficialităţi de la conducerea judeţului, oficialităţile locale în frunte cu domnul primar Aurel Radiţa, sub purtarea de grijă a căruia şcoala a fost dotată cu uşi şi geamuri noi, încălzire centrală etc. Au participat de asemenea profesorii, învăţătorii, educatorii, copiii şi toţi ostenitorii şcolii. Un aport deosebit la ducerea la bun sfârşit a acestor lucrări l-a avut domnul director Bulza Ioan, ca un bun dascăl şi coordonator.

Slujba de binecuvântare a fost ţinută de părintele paroh Oala Ioan-Mircea dimpreună cu copiii şcolii generale, care, în frunte cu domnul teolog Silviu Ardelean, profesorul de religie, au susţinut şi un program artistic religios.

Emoţie şi bucurie duhovnicească în parohia Susani: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a sfinţit noul iconostas şi a binecuvântat lucrările efectuate la biserica parohială

În Duminica trecută, 6 februarie, a.c., întreaga obşte a credincioşilor din satul Susani, aparţinător comunei Igneşti, judeţul Arad, cărora li s-au adăugat şi fiii satului stabiliţi în alte localităţi, precum şi credincioşi din parohiile învecinate, au trăit momente înălţătoare. Acestea au fost prilejuite de venirea Înaltpreasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului care, la invitaţia corporaţiilor parohiale şi a preotului paroh, a descins aici spre a sfinţi  noul iconostas şi lucrările efectuate la biserica parohială şi a săvârşi Sfânta Liturghie arhierească.

Parohia, străveche aşezare ortodoxă, care la începutul veacului trecut număra peste 200 de familii de credincioşi, are astăzi cu puţin peste 40 de familii şi este păstorită cu vrednicie şi dragoste din anul 2009, de către tânărul şi inimosul preot Viorel Albiş. Biserica parohială, zidită în anul 1948, poartă hramul Înălţarea Domnului. Părintele şi enoriaşii săi, deşi puţini la număr, au înfăptuit realizări meritorii, atât în plan administrativ- gospodăresc, cât şi în plan spiritual- pastoral, apreciate de către Chiriarh.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat la sosirea în parohie de către soborul preoţilor slujitori: protopop Ioja Beni, preoţii: Mircea Oală  din parohia Şicula, Gabriel Mariş din parohia Caporal Alexă, Iosif Bogăţean din parohia Zimand-Cuz, Romică Confideratu din parohia Ignesti, Mihai Radeş din parohia Revetis, Marius Ioan Leucuţa din parohia Sălăjeni, preotul paroh  Viorel Dan Albiş, diacon prof. Florin Sirca, de oficialităţile locale şi de mulţimea credincioşilor.

Părintele Beni Ioja, protopopul Sebişului, în cuvinte calde, a exprimat bucuria tuturor celor prezenţi şi recunoştinţa acestora faţă de Chiriarh, pentru acceptarea invitaţiei de a poposi în această duminică aici. După răspunsul Înaltpreasfinţitului Timotei, a urmat slujba de sfinţire şi binecuvântare a lucrărilor realizate la biserica parohială şi a iconostasului şi săvârşirea sfintei Liturghii.

La momentul potrivit, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei, în cuvântul de învăţătură, a vorbit despre puterea rugăciunii stăruitoare, aducătoare de vindecare, pentru cel care se roagă şi pentru cei pentru care ne rugăm, despre responsabilitatea părinţilor pentru educaţia religioasă a copiilor, în contextul pericopei evanghelice din Duminica a XVII-a după Rusalii, a femeii cananeence.

Atmosfera de sărbatoare a fost întregită prin răspunsurile liturgice date de către corul mixt al  Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad,  condus de către domnul conf. dr. Mircea Buta.

Pentru activitatea meritorie în administrarea parohiei şi pentru realizările obţinute preotul  paroh  a fost distins de către Chiriarh cu rangul bisericesc de sachelar.

O agapă frăţească oferită tuturor celor prezenţi şi întâlnirea fiilor satului a încheiat evenimentul care va rămâne consemnat, spre aducere aminte, în cronica parohiei şi în memoria colectivă.

Mutarea la Domnul a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania

Aflarea veştii trecerii la cele veşnice a mitropolitului Clujului, Albei, Crişanei, şi Maramureşului, Înaltpreasfinţitul Bartolomeu, a întristat sufletele clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei Aradului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a transmis Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi locţiitor de mitropolit pentru Mitropolia Clujului, următoarea scrisoare de condolare:

 

Preafericite Părinte Patriarh

Cu tristeţe creştinească, primind vestea mutării la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Acad. Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, distins om de cultură ce a împletit vocaţia teologică cu remarcabila activitate cărturărească, transmitem sincere condoleanţe ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Eparhiei.

Cu regretful de a nu putea participa la slujba prohodirii înaltpreasfinţitului părinte, sufleteşte însă alături în rugăciune cu preafericirea Voastră şi membrii Sfântului Sinod prezenţi, rog pe Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veşnic, să odihnească sufletul său între cei aleşi şi bineplăcuţi ai Săi din neam în neam, să-i facă parte de odihnă veşnică, iar celor rămaşi să le dea mângâiere.

Veşnică să-i fie pomenirea!

 

T I M O T E I

ARHIEPISCOP AL ARADULUI

Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, din partea Arhiepiscopiei Aradului, la funeraliile Înaltpreasfinţitului Bartolomeu, a participat P. C. Preot Vasile Pop, Consilier Cultural la Centrul eparhial.

Misiunea socială a bisericii – cerc pastoral misionar la Chişineu Criş

Duminică, 30 ianuarie, în parohia Chişineu-Criş I, Protopopiatul Arad, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului a avut loc prima întâlnire din acest an a preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş.

Întâlnirea a debutat cu oficierea de către cei 12 preoţi prezenţi a Tainei Sfântului Maslu de obşte în biserica parohială din Chişineu-Criş, în prezenţa a numeroşi credincioşi.

Cuvântul de învăţătură la Taina Sfântului Maslu a fost rostit de părintele Dorel Ancuţa, de la parohia Vânători. Părintele şi-a fundamentat cuvântul pe textul pericopei evanghelice citit la Sfânta Liturghie din dimineaţa acestei zile, care prezintă minunea convertirii vameşului Zaheu (Luca 19, 1-10). ,,Vameşul Zaheu s-a făcut pentru noi pildă şi model de adevărată pocăinţă, de căutare sinceră şi aflare a lui Hristos”, a subliniat părintele Dorel Ancuţa. El s-a referit apoi şi la modelul şi pilda de credinţă lucrătoare prin iubire şi roditoare de fapte bune a Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, sărbătoriţi de Biserică în acea zi.

După oficierea Tainei Sfântului Maslu, cei 12 preoţi au rămas în biserică pentru a dezbate tema propusă pentru a fi discutată la această întrunire, şi anume ,,Misiunea socială a Bisericii”. Părintele coordonator al cercului, Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I, a fost acela care a pregătit şi susţinut referatul temei. Acesta a structurat tema în două capitole: ,,Iisus Hristos- modelul adevăratei slujiri” şi ,,Dimensiunea social- filantropică a Bisericii”, arătând că misiunea socială a Bisericii îşi are izvorul, dar şi împlinirea, în filantropia Mântuitorului Iisus Hristos.

La sfârşitul lucrărilor cercului, părintele Leonte Para din Şimand, a propus preoţilor un moment de reculegere şi o rugăciune pentru părintele Călin Craveţ, care a slujit în parohia Şepreuş şi a trecut la cele veşnice în urmă cu şase săptămâni.

În încheiere, părintele coordonator, Liviu Savulov, care a fost şi gazda evenimentului de duminică seara, a mulţumit colegilor preoţi pentru împreuna-slujire în parohia sa şi pentru buna desfăşurare a lucrărilor cercului pastoral.

Sfinţii Trei Ierarhi, Everestul ortodoxiei – cerc misionar la Parohia Juliţa

Sărbătoarea Sfinţilor Trei ierarhi a constituit un bun prilej de întrunire frăţească pentru preoţii din Cercul misionar Săvărşin din cadrul protopopiatului Lipova. Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, Duminică 30 ianuarie a.c. părintele Traian Mateiaş, paroh la parohia Juliţa, protopopiatul Lipova a fost gazda primitoare pentru preoţii acestui Cerc.

Părintele Traian a prezentat tema „Sfinţii Trei Ierarhi, Everestul ortodoxiei”. În prima parte a fost subliniat rolul Sfinţilor Trei Ierarhi în viaţa creştinilor, exemplul lor de vieţuire în Hristos, ecoul şi răsunetul învăţăturilor lor în vremurile noastre arătând că ei sunt „păstori ai lumii şi  ierarhi”, sau cum spune troparul praznicului „la obicei întocmai cu apostolii”.

În a doua parte a întâlnirii părintele paroh s-a referit la tratatele „Despre preoţie” ale Sfântului Ioan Hrisostom şi ale Sfântului Grigorie de Nazianz, arătând că oricât s-ar scrie despre preoţie şi oricât s-ar vorbi niciodată nu este de ajuns, preoţia fiind pe bună dreptate numită „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”.

Pe marginea celor prezentate au exprimat consideraţii şi ceilalţi preoţi, cu toţii concluzionând că aportul sfinţilor prăznuiţi la tezaurul teologiei patristice este de primă mărime, un Everest al ortodoxiei.

Ultima actualizare (Miercuri, 02 Februarie 2011 09:23)

LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN PAROHIA PECICA

Duminică, 30 ianuarie 2011, a 32-a după Rusalii şi ziua de pomenire a Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Înaltpreasfinţitul Dr. Timotei Seviciu, alături de Preasfinţitul Luchian – episcopul ortodocşilor sârbi din Banat şi Arad s-au aflat în mijlocul credincioşilor din parohia Pecica, Protopopiatul Arad, care şi-a sărbătorit hramul.

Localitatea Pecica este o veche vatră de mărturisire ortodoxă atestată documentar din secolul XIV, dar cu mărturii de viaţă creştină încă din secolele VII-VIII. Localitatea se situează în partea de vest a judeţului, pe malul drept al râului Mureş, la o distanţă de 25 km de municipiul Arad. În jurul anului 1000 într-o diplomă a regelui Ştefan I al Ungariei se menţionează existenţa unei biserici ortodoxe în această localitate. Biserica actuală a fost construită între anii 1929-1933 prin jertfa credincioşilor şi a preotului paroh din vremea aceea P.C.Protopop Ioan Popescu şi este construită sub formă de cruce.

 

SĂRBĂTOARE ŞI BUCURIE

Duminică dimineaţa, într-o atmosferă de sărbătoare, Înaltpreasfinţitul Timotei alături de Preasfinţitul Luchian au fost întâmpinaţi cu mare bucurie de către un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu P.C. dr. Nicu Breda protopopul Aradului, căruia i s-a alăturat un număr mare de credincioşi. Mulţumirea şi bucuria lăuntrică s-a putut citi pe feţele tuturor credincioşilor, care s-au bucurat de a şaptea vizită canonică a Înaltpreasfinţitului în decursul activităţii desfăşurate la Arad şi de singura Sfântă Liturghie din istoria parohiei la care au coliturghisit doi arhierei. Alături de credincioşi au participat şi oficialităţile locale precum şi înalţi demnitari, fii ai satului, respectiv ministrul administraţiei şi internelor Constantin Igaş şi domnul deputat Iustin Cionca.

În cadrul predicii Înaltpreasfinţitul Timotei a subliniat importanţa Sfinţilor Trei Ierarhi în viaţa bisericii, arătând clar şi lămurit rolul fiecăruia în dezvoltarea armonioasă a Sfintei Biserici cu tot ce înseamnă ea: slujbe, doctrină şi asistenţă socială.  Înaltpreasfinţitul Timotei a arătat apoi motivul pentru care Sfinţii Trei Ierarhi se prăznuiesc în aceaşi zi „Ivindu-se neânţelegeri între creştinii de atunci, care ar fi mai mare dintre cei trei ierarhi, Dumnezeu le descoperă prin Episcopul Ioan că ei sunt egali înaintea lui Dumnezeu şi ca atare se vor prăznui în aceeaşi zi, la 30 ianuarie”. Înaltpreasfinţia Sa s-a referit apoi la evanghelia duminicii exemplificând credincioşilor modelul Zaheu vameşul „coborârea din dud înseamnă coborârea în sine şi dobândirea izbăvirii prin aflarea lui Iisus Hristos”, făcând cunoscut că vameşul poate fi model de reântoarcere pentru fiecare credincios.

După încheierea Sfintei Liturghii, sărbătoarea a continuat cu săvârşirea slujbei specifice zilelor de Hram, iar la final a urmat împărţirea colacului. La final părintele paroh Mihai Ineuan a adus cuvinte de mulţumire lui Dumnezeu, pentru toate binecuvântările ce le-a revărsat peste această comunitate de creştini, Înaltpreasfinţiei Sale Timotei şi Preasfinţitului Luchian pentru vizită, pe care a numit-o „sărbătoare şi bucurie duhovnicească pentru toţi credincioşii”, iar credincioşilor pentru tot sprijinul de care au dat dovadă în tot decursul timpului. Totul s-a încheiat cu o agapă frăţească.

În după masa zilei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei împreună cu părintele protopop au vizitat Biserica sârbească din localitate, noua capelă a cimitirului ortodox, precum şi şantierul de la noua Biserică ortodoxă care se ridică şi a căror lucrări au început în anul 2009.

Cerc pastoral-misionar în parohia Cărand

În parohia Cărand, Protopopiatul Sebiș, a avut loc duminică, 30 ianuarie, întâlnirea preoților din Cercul pastoral-misionar Buteni. Tematica întâlnirii a fost legată de evocarea dimensiunii duhovnicești a personalității Sfinților Trei Ierarhi, în calitatea lor de părinți și învățători ai lumii creștine. După săvârșirea slujbei vecerniei, a fost rostit un cuvânt de învățătură de către părintele Radeș Mihai de la parohia Revetiș, care a subliniat modelul de viețuire creștină pe care Sfinții Trei Ierarhi îl oferă lumii contemporane.

Ultima actualizare (Miercuri, 02 Februarie 2011 09:23)

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor 2011 Arad – la final

Desfăşurată pe parcursul a cinci zile, „săptămâna ecumenică”, cunoscută sub acest nume de zece ani la Arad, s-a încheiat. Manifestările prilejuite de acest moment au debutat miercuri 19 ianuarie la parohia Romano-Catolică Arad Centru, începând cu orele 17,30.

Potrivit rânduielii deja consacrate s-au citit pasaje din Vechiul şi Noul Testament care vizează ideea de unitate în Hristos şi Biserică, s-au rostit Simbolul de credinţă Niceo-constantinopolitan şi Rugăciunea Domnească în limba română şi maghiară.

Prea Cucernicul Părinte protopop dr. Nicu Breda a dat citire, ca dealtfel în fiecare zi, mesajului de binecuvântare al Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, pregătit pentru acest moment. În cuvântul de învăţătură ţinut, Părintele Protopop a subliniat importanţa ideeii de unitate a creştinilor în Hristos „ca toţi să fie una”, făcându-se referire la turnul ridicat din multe pietre diferite ca mărime şi culoare, dar care unite formează un singur edificiu-Biserica (Păstorul lui Herma).

Manifestările cu caracter ecumenic au continuat şi a doua zi, 20 ianuarie la parohia Ortodoxă Sârbă, unde părintele Protopop Ocnean Plavsici, după un călduros cuvânt de bun venit adresat invitaţilor, a subliniat importanţa praznuirii Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, întrucât credincioşii sârbi încheiau acum, cu Sfântul Ioan, şirul sărbătorilor  de iarnă.

În cuvântul ţinut şi cu acest prilej, părintele Protopop Nicu Breda, a întărit dezideratul creştinilor de unitate şi fraternitate, accentuând faptul că, numai rămânând statornici în Hristos Domnul care este viţa, noi creştinii fiind următori Lui, devenim mlădiţele care aduc multă roadă.

În aceeaşi notă de frăţietate şi simţire creştină, au continuat serviciile ecumenice şi seara, la Parohia Reformată, unde s-a dat un nou mesaj de conlucrare a creştinilor în acest spirit al unităţii.

În penultima zi, activităţile dedicate Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-au desfăşurat la parohia Greco-Catolică Arad Centru, unde tema centrală a zilei a fost : „A împărţi, o expresie a unităţii noastre”.

Cum era de aşteptat, ultima seară de rugăciune, s-a desfăşurat la Catedrala Ortodoxă Veche, începând cu orele 18.

În prezenţa a numeroşi credincioşi, părintele protopop Nicu Breda, a salutat porezenţa reprezentanţilor cultelor oficiale din Arad, după care s-a procedat la desfăşurarea programului propriuzis, tema propusă pentru această zi fiind: „stăruirea în rugăciune”. În cuvântul de învăţătură ţinut cu acst prilej, Înalt Prea Sfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a accentuat câteva direcţii pe care unitatea creştinilor trebuie să le aibe în vedere, şi anume stăruirea în învăţătura apostolilor, împărtăşire, frângerea pâinii şi rugăciune. Înalt Prea Sfinţia Sa a făcut şi o scurtă incursiune în timp, pentru a sublinia deschiderea şi climatul de pace şi frăţietate existent în cetatea cosmopolită a Aradului, ecumenismul promovat aici putând fi chiar un exemplu în acest sens.

La fiecare biserică după programul ecumenic stabilit privind rugaciunea pentru unitatea creştinilor a urmat o agapă unde au continuat discuţii constructive în contextul amintit iar în data de 22 Ianuarie 2011, la reşedinţa arhiepiscopală în prezenţa cultelor istorice din municipiu,a protopopilor şi a membrilor consiliului şi Adunării eparhiale precum şi a autorităţilor locale a fost felicitat Îps. Dr. Timotei Seviciu cu prilejul zilei numelui.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat cu mulţumirile adresate de Protoiereul Aradului Înalt Prea Sfinţitului Părinte dr. Timotei, oaspeţilor şi credincioşilor, evenimentele desfăşurate pe parcursul acestor zile fiind un real câştig duhovnicesc şi un  prilej de mai bună cunoaştere, apropiere şi toleranţă reciprocă.