Arhive din categoria: Știri

Biserica schitului cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din staţiunea Moneasa a fost sfinţită

Cunoscându-se afluenţa credincioşilor din diferite colţuri ale ţării în staţiunea balneo-climaterică Moneasa, amplasată în extermitatea vestică a ţinuturilor arădene, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul aradului a gândit de mult timp şi a întreprins diferite acţiuni în privinţa înfiinţării unui aşezământ monahal în această staţiune care să reprezinte o oază spirituală şi pentru tămăduirea sufletească a celor ce vin să-şi vindece neputinţele trupeşti.

În urmă cu doi ani, la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel s-a pus piatra de temelie pentru zidirea bisericii şi a compelxului monahal. Prin strădania monahului Serafim Hotea, sub directa supraveghere şi îndrumare a chiriarhului, ctitorul principal al bisericii, d-l Pavel Mihalca şi familia, precum şi alte persoane jertfelnice, au construit, dotat şi înfrumuseţat lăcaşul de închinare ca să fie gata să-şi primească arhiereul în ziua de 30 iunie a.c. pentru târnosire.

La Vecernia şi privegherea din seara de 29 iunie, oficiată de un sobor de preoţi, alături de reprezentantul chiriarhal, în persoana vicarului administrativ, au fost de faţă un număr impresionant de credincioşi din staţiune care au asistat la oficierea serviciului religios şi la sfinţirea odoarelor donate pentru nevoile cultice.

Rânduiala târnosirii, urmată de slujirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de ieromonahi şi preoţi, a avut loc în ziua pomenirii soborului Sfinţilor 12 Apostoli, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi, care au participat cu solemnitate specifică momentului.

În cuvântul de învăţătură rostit, arhiepiscopul locului a subliniat strădania şi jertfa ctitorului şi a celorlalţi donatori, pe fondul  sprijinului autorităţilor locale, a domnului primar Terentie Condea. Înconjurarea bisericii cu rânduiala cuvenită şi cu cântările prezente şi în slujba Sfintei Taine a Cununiei pune în valoare faptul că suntem o comunitate şi mădulare ale Bisericii, aşa cum sunt şi trebuie să fie membrii familiei creştine mădulare unii altora, iar Hristos, cap al Bisericii. Fiecare bârnă de brad care alcătuieşte biserica reprezintă contribuţia fiecăruia dintre noi la zidirea şi împodobirea ei, iar brazii care înconjoară locaşul de cult ne amintesc metaforic de ceea ce spune poetul „pe-un picior de plai / pe-o gură de rai…”. Totul, biserica şi ce este în jurul ei, ne înalţă spre o viaţă spirituală creştină trăită în chip deosebit.

Ziua de astăzi, la pomenirea celor 12 apostoli, este legată de cea a apostolilor şi a celor 70 ucenici. De azi înainte avem încă un altar de rugăciune pentru o priveghere cu timp şi fără timp pentru tot folosul cel de trebuinţă. Cu aceste gânduri am poposit astăzi, continuând sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, pe temelia Credinţei, angajându-ne să ducem viaţa noastră în frică de Dumnezeu şi dragoste faţă de oameni, spre întărirea şi însănătoşirea vieţii noastre trupeşti şi sufleteşti.

Maslu de obște în Dumineca a II-a din Post, la Parohia Buhani, Protopopiatul Sebiș

Mesajul Evangheliei Duminicii a II a din Postul Mare, care ne vorbeşte despre vindecarea slăbănogului din Capernaum şi despre Păstorul cel bun, îndemnând la credinţă, la pocăinţă, spre a primi de la Dumnezeu iertarea de păcate şi vindecare de neputinţa pe care o produc bolile sufleteşti, a fost întărit în parohia Buhani, protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului prin oficierea Tainei Sfântului Maslu de obşte. În prezenţa unui număr mare de credincioşi, atât de pe raza parohiei, cât şi din parohii învecinate, soborul alcătuit din preoţii: Ioan Ardelean (pensionar – fost paroh al parohiei Buhani), Ioan Suba (Moneasa), Marius Leucuţa (Sălăjeni), Cătălin Rus (Prăjeşti), Florin Oarcea (Iercoşeni), Valentin Herbei (paroh Buhani) şi diac. Florin Sirca (Inspector de Religie Arad), au adus cu credinţă rugăciuni pentru iertarea păcatelor şi pentru vindecare  pentru toţi cei prezenţi.

De menţionat este şi faptul că la strană, răspunsurile au fost date alternativ şi de un grup de teologi dar şi de tinerii din localitate pe care părintele paroh doreşte să îi implice cât mai activ în slujirea liturgică şi socială a comunităţii ortodoxe din Buhani.

În cuvântul de învăţătură, diac. Florin Sirca, a subliniat în mod deosebit, necesitatea pocăinţei, rugăciunii, credinţei, care trebuie să se reflecteze în viaţa de zi cu zi, în faptele bune, de milostenie, a fiecăruia dintre noi, mai ales în această perioadă de pregătire, de curăţire, de înnoire, a Postului Mare, pentru Marele Praznic al Învierii Domnului.

În încheiere, preotul paroh, a mulțumit tuturor pentru prezență și împreună-slujire, binefăcătorilor şi ostenitorilor care au ajutat sub o formă sau alta parohia Buhani. Au fost împărţite pachete cu hrană unor familii nevoiaşe de pe raza parohiei.

Activitatea misionară s- a încheiat cu o agapă frăţească la care au luat parte preoţii şi alţi invitaţi.

Cursuri pentru manager de proiect la Moneasa

La Moneasa vor începe cursurile în vederea certificării ca manager de proiect a celor 460 preoţi sau reprezentanţi ai parohiilor în cadrul proiectului „Implicarea preoţilor şi a comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”.

Duminică, 27 martie a.c., după săvârşirea slujbei de seară specifică Postului Mare în biserica parohială din Moneasa, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a adresat un cuvânt de bun venit tuturor participanţilor, dorind ca activităţile desfăşurate să fie încununate cu succes, în vederea slujirii cu folos a semenilor. Înaltpreasfinţia a arătat semnificaţia perioadei în care ne găsim, deodată în preajma Bunei Vestiri şi în Duminica Sfintei Cruci, a împletirii sărbătorilor cu dată fixă cu cele având dată schimbătoare. Însăşi vremea Postului Mare în care ne aflăm este rânduită cu o dorinţă şi disponibilitate din partea oamenilor de a împărtăşi bucuria şi lumina Învierii şi celor care, din diferite pricini, au parte de încercări, suferinţe şi dureri peste puteri. Cursurile de pregătire şi perfecţionare se vor desfăşura până la Praznicul Înălţării Sfintei Cruci din acest an, fiind parcă aşezate sub semnul Crucii, prin Jertfa Mântuitorului pentru lume şi prin jertfa unora pentru alţii. Prezenţa aici, a adăugat Chiriarhul Aradului, vine să sprijine o profesionalizare a clerului şi credincioşilor participanţi în domeniul larg al slujirii semenului aflat în nevoi. Suntem bucuroşi să fim gazda, pe parcursul celor şase luni, a preoţilor şi credincioşilor din parohii ale Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei, nădăjduind într-o bună şi frumoasă colaborare şi pe viitor pentru binele fraţilor noştri întru Hristos.

Este de reamintit faptul că prin intermediul acestui proiect se doreşte o implicare mai mare a preoţilor şi a credincioşilor din parohii, membrii ai consiliilor şi comitetelor parohiale, în sprijinul:

–  copiilor şi tinerilor;

–  familiilor cu mulţi copii, inclusiv familii monoparentale;

–  victimelor violenţei în familie;

–  victimelor traficului de persoane;

–  persoanelor de etnie romă;

–  persoanelor dependente şi cu dizabilităţi;

–  persoanelor aflate în detenţie;

–  persoanelor inactive, şomeri, mai ales din comunităţile rurale.

Atenţia va fi îndreptată spre susţinerea de programe educativ-formative de educaţie extracurriculară în şcoli pentru dezvoltarea de abilităţi, competenţe şi responsabilitate în rândul elevilor, spre înfiinţarea de centre comunitare pentru tineri, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru victimele violenţei familiale, centre de zi şi/sau rezidenţiale pentru vîrstnici, centre de consiliere a victimelor traficului de persoane, programe pentru persoanele cu dizabilităţi, înfiinţarea şi administrarea de instituţii de asistenţã socială şi medico-socială proprii sau în parteneriat cu organisme publice şi/sau private, proiecte de protecţie a mediului, proiecte economice generatoare de noi locuri de muncă.

Proiectul „Implicarea preoţilor şi a comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţei 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi se desfăşoară pe o durată de 24 luni, de către Arhiepiscopia Aradului, în parteneriat cu Arhiepiscopia Timişoarei, Episcopia Caransebeşului, Episcopia Devei şi Hunedoarei şi Asociaţia Filantropia Alba Iulia.

Cerc pastoral-misionar în parohia Gurahonţ

Vineri, 25 martie 2011, cu prilejul Sfintei Sărbători a Bunei Vestiri credincioşii parohiei Gurahonţ şi ai parohiilor învecinate au avut bucuria participării la o trăire duhovnicească în biserica din Gurahonţ, cu hramul Buna Vestire. Cu acest prilej s-a oficiat Sfânta Taină a Maslului cu începere de la orele 16:00. Cei 14 preoţi prezenţi au înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul Acestei Sfinte Taine a bisericii. Frumuseţea slujbei a fost sporită de bogatul cuvânt de învăţătură rostit de părintele protopop Ioja Beni, care a subliniat în cuvântul sfinţiei sale perioada de urcuş duhovnicesc în care ne aflăm arătând că la baza multor suferinţe şi boli stă păcatul, iar acum e momentul în care biserica ne cheamă ca prin Sfintele Taine să primim iertarea şi părtăşia cu Iisus Hristos prin Sfânta Împărtăşanie. De asemeni a îndemnat credincioşii prezenţi la iubire jertfelnică, unii faţă de alţii după modelul Mântuitorului Iisus Hristos, materializând aceasta şi prin milosteniile faţă de cei ajunşi în necazuri.

La întrunirea Cercului misionar, tema „Iertare şi Sfinţire prin Sfintele Taine” a fost prezentată de părintele Luşcă Ciprian din parohia Zimbru. Părintele în cuvântul său a arătat temeiul scripturistic al Sfintelor Taine şi modul în care Harul nevăzut al Duhului Sfânt se coboară asupra noastră lucrând în măsura în care noi reuşim să ne deschidem sufleteşte şi Să-l primim, iertarea păcatelor şi sfinţirea vieţii noastre. Prin diferite exemple desprinse din viaţă părintele Luşcă a căutat să atragă atenţia asupra urmărilor dezastruoase a unor păcate asupra sănătăţii trupeşti şi sufleteşti. În încheiere spunea părintele, iertarea şi sfinţirea vieţii sunt la îndemâna noastră doar trebuie să ne hotărâm pentru acestea, perioada Sfântului Post fiind timpul prielnic în acest sens. În calitate de gazdă preotul paroh Moţ Dorel a mulţumit părintelui protopop Ioja Beni, colegilor preoţi aparţinători cercului misionar, dar şi credincioşilor prezenţi în număr impresionant în Sfânta biserică. A urmat o agapă frăţească la care au luat parte preoţii, preotesele şi cântăreţii bisericeşti.

Izvor de vindecare sufletească şi trupească – Cerc misionar şi Sfântul Maslu la Parohia Ilteu

Duminică, 27 martie 2011, s-a desfăşurat întâlnirea preoţilor din Cercul Misionar Săvîrşin. Gazda acestui eveniment a fost părintele paroh Ionel Bălănescu de la parohia Ilteu, protopopiatul Lipova, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului.

S-a oficiat de către preoţii prezenţi Taina Sfântului Maslu sub protia părintelui paroh, taină la care au participat credincioşi ai parohiei precum şi din împrejur. La finalul Sfântului Maslu a fost prezentat referatul „Taina Sfântului Maslu, taină a ridicării din boală” susţinut de părintele Călin Mădăluţă, paroh al Prohiei Săvîrşin. Sfinţia sa le-a vorbit celor prezenţi despre  însemnătatea Duminicii a III-a din Postul Mare, arătând legătura dintre cruce ca „semn al biruinţei Fiului Omului” şi Taina Sfântului Maslu ca şi „Izvor de vindecare sufletească şi trupească”. În toate bisericile ortodoxe este cunoscut faptul că în perioada Postului Mare se săvârşeşte această Sfântă Taina iar credincioşii se împărtăşesc de harul sfinţilor, fiind unşi cu untdelemn sfinţit.

A doua parte a întâlnirii s-a desfăşurat la oficiul parohial unde s-au purtat discuţii referitoare la această duminică şi legătura ei cu Taina Sfântului Maslu oficiat aici.

În semn de preţuire pentru fraţii preoţi, părintele paroh Ionel Bălănescu a oferit o agapă creştinescă celor prezenţi.

Dimpreună rugători la Taina Sfântului Maslu, cu credincioşii din Pecica şi Şofronea

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în Duminica a treia din Postul Mare, a Sfintei Cruci, Preoţii Cercului pastoral-misionar Pecica IV, din protopopiatul Arad, au descins în cele două biserici parohiale din Pecica şi Şofronea, care au fost pline de enoriaşi. Grupaţi în două soboare a câte nouă preoţi, aceştia au săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte.

Cuvinte înălţătoare şi ziditoare au fost rostite, la parohia pecica  de Pr. Vasile Chindriş, care s-a referit în predica sa la rostul Sfintei Cruci în viaţa de zi cu zi a credincioşilor, iar la Şofronea, Pr. Teodor Budeanu a vorbit despre păstrarea credinţei în Dumnezeu.

Mulţimea de credincioşi prezenţi a fost impresionantă, aducând slujitorilor bucuria şi mulţumirea că, în rândul parohienilor se păstrează încă, cu sfinţenie, dragostea faţă de biserica strămoşească şi faţă de sfintele ei slujbe, în care aceştia află alinare, întărire în credinţă şi sprijin pentru a răzbate peste toate problemele ce se ivesc în viaţa de zi cu zi.

BUCURIE DUHOVNICEASCĂ ÎN PAROHIA SINTEA MARE

Duminica a treia din Postul Mare, închinată cinstirii Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci, a însemnat pentru credincioşii parohiei Sintea-Mare, Protopopiatul Arad, o zi de aleasă bucurie duhovnicească. Bucuria cinstirii şi închinării la Sfânta Cruce, scoasă în mijlocul bisericii înainte de oficierea Sfintei Liturghii, s-a prelungit şi în seara acestei duminici, când în biserica parohiei s-a oficiat, începând cu orele 17:00, Taina Sfântului Maslu de obşte.

Este un obicei îndătinat la această parohie ca în Duminica Sfintei Cruci să se oficieze Taina Sfântului Maslu, iar de această dată bucuria a fost mult sporită de faptul că această Taină a reunit în parohia Sintea-Mare 14 preoţi din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, întruniţi pentru şedinţa lunară a Cercului.

Credincioşii veniţi în număr impresionant la sfânta biserică să se roage Părintelui Ceresc pentru sănătatea sufletească şi trupească, au putut asculta şi un cald cuvânt de învăţătură, rostit de părintele Aurel Mager din parohia Nădab. Părintele a exprimat în cuvântul său bucuria tuturor, preoţi şi credincioşi, de a se afla în comuniune şi rugăciune frăţească în jurul Crucii lui Hristos şi încălziţi de razele iubirii lui Hristos care izvorăsc din Cruce. Purtarea Crucii de către fiecare dintre noi, a subliniat părintele Mager, este singura cale prin care putem ajunge la Hristos şi putem să-L urmăm pe El, potrivit cuvântului Evangheliei Sale pe care l-am ascultat dimineaţă la Sfânta Liturghie.

După oficierea Tainei Sfântului Maslu, a urmat şedinţa Cercului pastoral, având ca temă: „Maica Domnului şi femeia creştină”. Referatul temei a fost pregătit şi susţinut de părintele paroh Ioan Pavel. Acesta a subliniat în referatul său că „Fecioara Maria este icoana desăvârşită a femeii. Ea este mamă după trup a lui Iisus Hristos şi mamă după iubire a tuturor celor răscumpăraţi. Îngerul o salută: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar. Domnul este cu tine…” (Luca 1, 28). Această Bună Vestire se răsfrânge asupra tuturor femeilor. Însuşi Iisus Hristos, după slăvita Sa Înviere, salută pe femeile purtătoare de mir: Bucuraţi-vă!”.

În încheiere, părintele paroh a mulţumit colegilor preoţi pentru împreuna slujire în parohia dânsului.

Următoarea întrunire a preoţilor din Cercul pastoral Chişineu-Criş va avea loc în data de 8 mai, în parohia Vânători.

Cerc pastoral-misionar la Seleuş, Protopopiatul Ineu

În după-amiaza Duminicii a III-a din Sfântul şi Marele Post al Paştilor de anul acesta, preoţii aparţinători Cercului Pastoral-Misionar Ineu I s-au întrunit în Parohia Ortodoxă Seleuş, Protopopiatul Ineu, pentru a participa la activitatea programată pentru această dată.

Întrunirea a debutat cu săvârşirea Sfântului Maslu de obşte, în prezenţa unui mare număr de credincioşi. Din soborul preoţilor sluitori au făcut parte preoţii Petru Lazea (Parohia Cermei), Augustin Braiţ (Parohia Mocrea), Sever Mocan (Parohia Ineu-Traian), Cristian Ardelean (Parohia Ineu II), Flavius Ardelean (Parohia Bocsig), Gheorghe Mance (Parohia Iermata), Tiberiu Suciu (Parohia Moroda), Mircea Oală (Parohia Şicula), Petru Ursulescu (Parohia Seleuş) şi diaconul Marius Braiţ. La finalul slujbei, preotul Flavius Ardelean (coordonatorul Cercului Pastoral-Misionar Ineu I) a ţinut un cuvânt de învăţătură despre Sfânta Cruce ca semn luminos al Învierii, arătând că „Taina Învierii se ascunde în Cruce, iar Taina Crucii se descoperă şi-şi arată mărirea ei în lumina Învierii”, cei ce îşi poartă crucea şi urmează lui Hristos mergând, de fapt, către Înviere şi viaţă veşnică.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul mixt al Parohiei Seleuş, care a interpretat şi un frumos buchet de pricesne adecvate perioadei Postului Mare.

Activitatea Cercului Pastoral-Misionar a continuat, apoi, la casa parohială, unde preotul paroh – Petru Ursulescu – a susţinut un interesant şi bine documentat referat cu tema „Ritualul baptismal în perioada patristică”, făcând un excurs istorico-liturgic asupra modului în care s-a desfăşurat şi s-a cristalizat rânduiala Tainei Sfântului Botez în veacurile primare ale creştinismului, în special în secolul al IV-lea, aşa cum reiese din scrierile Sfinţilor Părinţi şi scriitori bisericeşti trăitori în această perioadă.

Următoarea întrunire a Cercului Pastoral Misionar Ineu I va avea loc duminica viitoare în Parohia Ortodoxă Cermei.

Bucurie duhovnicească în Parohia Lazuri

De Blagoveștenie Biserica Ortodoxă din Lazuri Protopopiatul Sebiș s-a dovedit neîncăpătoare din cauza mulțimii de credincioși care au participat la Sfânta Liturghie și apoi la Taina Sfântului Maslu, oficiat de către preoții Cercului Misionar – Pastoral Hălmagiu.

Trebuie menționat că biserica din Lazuri a fost construită în plină epocă comunistă, între anii 1948-1953 de către vrednicul preot Cornel Sirca și o bună parte a credincioșilor, fiind târnosită  la 19 septembrie 1954 de către episcopul Aradului, Andrei Mager.

La sfârșitul sfintei taine protopopul locului Ioja Beni a ținut un cuvânt de învățătură prin care a scos în evidență credința ce a călăuzit poporul nostru dreptmăritor în decursul veacurilor și-l ține și acum aproape de biserică după cum o dovedesc și numărul mare de credincioși prezenți. Conducătorul Cercului Misionar Pastoral Hălmagiu, preotul Viorel Nan a vorbit despre „Momente esențiale din viața omului: botezul și cununia”, arătând între altele căci această temă va fi dezbătută la toate întâlnirile lunare ale cercului din anul în curs, pentru a se scoate în evidență importanța căsătoriei binecuvântate de Dumnezeu, naștere de prunci și  botezarea lor după rânduială ortodoxă.

Ca noutate de abordare, constatând în timpul cuvântării căci în biserică sunt mulți copii, preotul i-a chemat în față și a dialogat cu ei pe tema dezbătută concluzionând și fixând ideile principale.

La sfârșit preotul locului Adam Crișan, mulțumind tuturor a invitat preoții și preotesele la o agapă frățească.