Arhive din categoria: Știri

Pogorârea Sfântului Duh – zi de sărbătoare pentru Mănăstirea Hodoş – Bodrog

Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile rememorează şi actualizează în fiecare an trimiterea de către Dumnezeu, a Sfântului Duh peste Apostolii Mântuitorului adunaţi în Ierusalim. Pogorârea Sfântului Duh alături de sărbătoarea Paştilor şi de ziua Duminicii, este una dintre cele mai vechi sărbători creştine. Menţiuni despre Sărbătoarea Cincizecimii găsim la Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti, cum ar fi:  Sf. Irineu al Lionului († 202), Tertulian († 220-240), Origen († 253),  Sf. Epifanie al Salaminei; cât şi în canoanele bisericii: Canonul 43 al Sinodului de la Elvira (300), Canonul 20 al Sinodului I Ecumenic şi Constituţiile Apostolice (sec. al V – lea), fac referire la acest praznic. Până aproape la sfârşitul secolului al IV – lea şi începutul secolului al V –lea, Pogorârea Duhului Sfânt era prăznuită dimpreună cu sărbătoarea Înălţării Domnului la cer, aşa cum apare menţionată la Eusebiu de Cezareea (Viaţa lui Constantin, în P.G., t. 20, col. 1220). Abia dupa anul 400, Înălţarea Domnului era prăznuită la 40 de zile, iar Cincizecimea la 50 de zile după Paşti, cele două praznice fiind astfel sărbătorite în mod separate.  În vechime, bucuria sărbătorii era amplificată de catehumenii care primeau botezul în această zi, într-un cadru solemn şi festiv. Tot de timpuriu se aduceau la biserici flori şi ramuri de copaci, amintind de obiceiul similar practicat de către iudei la Sărbătoarea Cincizecimii în care se aducea mulţumire lui Dumnezeu pentru strângerea recoltei. Pogorârea Sfântului Duh marchează întemeierea Bisericii prin trimiterea de către Dumnezeu a Sfântului Duh în lume ca să împuternicească pe Sfinţii Apostoli să vestească Evanghelia. Biserica devine o realitate văzută prin pogorârea Duhului Sfânt, iar a fi creştin înseamnă a avea pe Duhul Sfânt.

La acest Praznic, vieţuitorii  Sfintei Mănăstiri Hodoş – Bodrog au avut bucuria de-al primi în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, întrucât biserica nouă a mănăstirii are hramul Pogorârea Sfântului Duh.  Înaltpreasfinţia Sa, înconjurat de un sobor ales de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

La momentul cuvenit, Înaltpreasfinţia sa a rostit cuvântul de învăţătură, vorbind credincioşilor despre importanţa duhovnicească a acestui praznic, după ce la începutul cuvântării sale a făcut o scurtă prezentare istorică a praznicului de astăzi. Înaltpreasfinţia sa a numit această sărbătoare ,,hotarul dintre sărbătorile cu dată fixă şi cele cu dată schimbătoare”.

De asemenea, în cuvântul său a vorbit despre întemeierea Bisericii, adică Biserica cea din rai, Biserica Vechiului Testament cât şi despre Biserica întemeiată la Cincizecime: ,,lucrarea Bisericii a fost întemeiată în rai, dar prin Jertfa Mântuitorului şi prin Pogorârea Sfântului Duh, a fost concretizată în Noul Testament”.

Cele şapte rugăciuni care se citesc în cadrul Vecerniei la praznicul Rusaliilor, dezvăluie misterul lucrării lui Dumnezeu în lume prin Biserică. Ele sunt simbolul unei aşteptări deosebite, dar,  mai ales, se constituie într-o adevărată epicleză a Duhului Sfânt.

La sfârşitul slujbei, Preacuviosul părinte stareţ arhimandritul Nestor Iovan a adus cuvânt de mulţumire  Înaltpreasfinţitului părinte pentru bucuria prilejuită de poposirea sa în mijlocul obştii monahale şi a credincioşilor care cercetează sfânta mănăstire.

 

Sărbătoarea Sfintei Treimi – Hramul Catedralei Arhiepiscopale din Arad

Catedrala Arhiepiscopală din Arad şi-a sărbătorit hramul – Sfânta Treime. Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului a slujit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Înalpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a arătat că Duminicile anului bisericesc sunt numerotate în funcţie de Sărbătoarea Rusaliilor, marcată de săvârşirea Vecerniei plecării genunchilor împreunată cu Sfânta Liturghie. Astfel, se încheie perioada pascală în care Sărbătorile Domneşti au dată schimbătoare, fiind orientate după Praznicul Învierii şi totodată se reia şirul Sărbătorilor cu dată fixă.

Apostolul zilei, din Epistola către Efeseni, capitolul 5 şi Evanghelia de la Matei, capitolul 18, fac referire la Biserică şi cei care o alcătuiesc. „Biserica s-a întemeiat în ziua Rusaliilor prin Pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, făcându-i preaînţelepţi pe pescarii de odinioară. Toţi suntem în mrejele Apostolilor în cuvântul adevărului, pentru mântuirea noastră. Citirile biblice ne îndeamnă să câştigăm lumea, potrivit chemării fiecăruia. Sfântul Duh a biruit lumea, adunând popoarele la dreapta credinţă”.

Potrivit Tradiţiei bisericeşti de a cinsti în ziua următoare unui Praznic personalitatea care a contribuit la realizarea evenimentului propriu-zis, Cincizecimea este continuată de Sărbătoarea Sfintei Treimi. „Dumnezeu este Unul în trei Feţe: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Fiecare Persoană are o lucrare aparte: Tatăl – facerea lumii, Fiul – înnoirea şi mântuirea ei şi Sfântul Duh – sfinţirea creaţiei.”

În cadrul Sfintei Liturghii diaconul Ciprian Petru Sălăvăstru a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Moţiori, Protopopiatul Ineu.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul Catedralei Arhiepiscopale, condus de diac. Laviniu Morariu.

Conferinţa semestrială a preoţilor din Protopopiatul Arad

În date de 1 iunie a.c. s-a desfăşurat, la Arad, Conferinţa semestrială a preoţilor din protopopiatul Arad. După oficierea slujbei Te Deum-ului în vechea catedrală episcopală din Arad, cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, în sala corului din incinta complexului rezidenţial alăturat, au urmat lucrările acestei conferinţe, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

În deschidere, P. On. Părinte Protopop, Lect. univ. dr. Nicu Breda, a salutat prezenţa Chiriarhului, aflat în prag de sărbătoare omagială, dată fiind apropierea zilei de 4 iunie, când acesta împlineşte o frumoasă şi venerabilă vârstă. În luarea sa de cuvânt a mai punctat câteva succinte aspecte arătând că această conferinţă se înscrie în contextul hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a proclamat anul 2011 ca Anul Familiei creştine, fiind închinat Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei.

A urmat luarea de cuvânt a P. C. Pr. Teodor Faur, Consilier economic la Arhiepiscopie, care a arătat că preoţii sunt chemaţi, prin această hotărâre sinodală, să se implice mai mult în lucrarea pastorală de redescoperire a valorilor familiei creştine într-o societate secularizată. A fost amintită şi contribuţia Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea, din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu, care a marcat acest lucru, zilele trecute, printr-un Simpozion internaţional. În concluzie, sfinţia sa a precizat că „toate lucrările Bisericii sunt realizate pentru vindecarea rănilor care se constată în familia de astăzi”.

Referentul principal, care a susţinut conferinţa, a fost  PC Pr. Gheorghe Pop din Arad. Prezentarea sfinţiei sale a vizat câteva fundamente biblic-teologice, aspecte liturgice şi consecinţe moral-sociale ale acestor două Sfinte Taine în viaţa creştinului, a Bisericii şi a societăţii. Discuţiile care au urmat au ridicat mai multe probleme canonic-administrative.

După câteva precizări administrative făcute de Părintele Protopop, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei să a fost invitat să adreseze plenului câteva cuvinte. Acesta, mai întâi, a mulţumit audienţei pentru urări. Apoi a adus câteva lămuriri canonice în ceea ce priveşte Taina Cununiei, ca răspuns la probleme ridicate de preacucernicii părinţi în timpul dezbaterilor. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa i-a chemat pe slujitorii altarelor să urmeze o cât mai apropiată uniformizare în slujirea liturgică a acestor Taine.

La final, în timpul intonării cântării de La mulţi ani şi a imnului arhieresc, i-a fost oferit ÎPS Timotei un frumos buchet de flori, adresându-i-se din nou urări de sănătate, îndelungă slujire şi putere în păstorirea scaunului Arhiepiscopal de la Arad.

Cerc pastoral-misionar la Mișca

În parohia Mişca din Protopopiatul Arad, a avut loc în Duminica a şasea după Paşti întrunirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Chişineu-Criş, coordonat din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, de către părintele Liviu Savulov de la parohia Chişineu-Criş I.

Întrunirea a debutat la orele 18:00, în biserica parohială din Mişca, unde cei 13 preoţi prezenţi au oficiat Taina Sfântului Maslu de obşte, în prezenţa a numeroşi credincioşi.

Un cuvânt de suflet a adresat credincioşilor prezenţi părintele Dorel Ancuţa, de la parohia Vânători, care s-a referit în cuvântul său la minunea vindecării orbului din naştere, relatată de pericopa evanghelică a acestei duminici, minune care-L revelează pe Mântuitorul Hristos ca Lumină a lumii.

După oficierea Tainei Sfântului Maslu, preoţii prezenţi au purces la dezbaterea temei propusă pentru această întâlnire, şi anume „Libertatea credinţei”. Referatul temei a fost pregătit şi susţinut de părintele paroh Gheorghe Câmpan, care a justificat în expunerea sa motivul alegerii acestei teme datorită sărbătoririi recente, în 21 mai, a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi maica sa Elena, de numele lor fiind legată libertatea de care a început să se bucure religia creştină, prin Edictul de la Mediolan, din anul 313.

În încheiere, părintele paroh Gheorghe Câmpan a adus mulţumiri colegilor preoţi pentru împreuna-slujire în parohia dânsului şi pentru buna desfăşurare a Cercului pastoral-misionar.

Următoarea întrunire a Cercului pastoral Chişineu-Criş va avea loc în data de 19 iunie, în parohia Şimand.

Simpozion omagial la Parohia Săvârşin

În contextul aprobării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca anul 2011 să fie declarat „An omagial al Sfântului Botz şi al Sfintei Cununii”. Grupul Şcolar Săvârşin în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Săvârşin, au organizat o serie de manifestări în perioada 25-29 mai 2011. Manifestările au debutat cu o slujbă de mulţumire oficiată la Biserica Ortodoxă din Săvârşin, miercuri 25 mai, urmată de o prezentare de referate pe care le-au susţinut elevii participanţi la programul naţional „ Hristos împărtăţit copiilor”. Corina Barbă, profesor de religie, a fost moderator iar în cadrul simpozionului afirmă că aceşti tineri „tot ce au făcut şi au prezentat este expresie a dragostei lor faţă de biserică şi valorile spirituale ale ortodoxiei româneşti”. La întâlnire au participat un grup de copii de la Şcoala din Păuliş coordonaţi de doamna Mihaela Bedelean, profesor de religie care au prezentat referate în legătură cu simpozionul.

A doua zi, joi 26-27 mai copiii au plecat în pelerinaj la mănăstirile din  apropierea comunei Săvârşin, fiind vizitate mănăstirea Luncani din judeţul Timiş, mănăstirea Izvorul Miron şi bisericile de lem de la Roşia şi Corbeşti din comuna Petriş, judeţul Arad.

Duminica, 29 mai 2011, elevii paricipanţi la aceste programe au fost prezenţi la Sfânta Liturghie din Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Săvârşin. După Sfânta Liturghie în prezenta autorităţilor locale şi şcolare, toţi elevii care  s-au ostenit în anul şcolar 2010-2011, au fost premiaţi într-un cadrul solemn. Astfel, 30 de copii au primit din partea şcolii şi a bisericii diplome şi premii de participare la toate programele organizate în acest an şcolar de biserică şi şcoală. Un premiu special a fost acordat elevei Birău Denisa din clasa a X-a care a participat la Olimpiada Naţională de religie de la Galaţi unde a ocupat locul 18. Isache Florentina din clasa a IX-a A a fost premiată pentru participarea la concursul „Copilul în familie”, faza pe protopopiat.

La finalul acestor întâlniri, un grup vocal iniţiat de profesoara de muzică  Dorina Cosma au intonat un buchet de pricesne şi imne pascale, iar corul mixt al parohiei a cântat pentru toţi ostenitorii şi colaboratorii la acest program „Multi Ani Trăiască!”. La toate aceste manifestări au fost prezente şi autorităţile locale care au sprijinit în mod concret toate acţiunile acestor zile.

Cerc misionar la Prohia Corbeşti

Sâmbătă, 27 mai 2011, a avut loc întâlnirea preoţilor din cercul misionar Săvârşin, protopopiatul Lipova din cadrul Arhiepiscopiei Aradului. Tema „Preotul în contextul vremurilor actuale”, a fost prezentată de preot Mihai Gaşpar, paroh la parohia Corbeşti. Sfinţia sa a trecut în vedere provocările prin care trece preotul astăzi arătând că „o credinţă curată, o misiune adevărată, dezinteresată şi o iubire jertfelinică sunt cerinţe ce stau în faţa tuturor slujitorilor Sfintelor altare. În contextul vremurilor actuale vocaţia şi tactul pastoral pot face adevărate minuni şi astăzi mai mult ca oricând preotul trebuie să fie exemplu de moralitate făcând o diferenţă clară între ceea ce vrea Hristos să fim şi ceea ce ne face societatea modernă să fim.”

În a doua parte a întâlnirii s-a discutat despre probleme, metode, atitudini, limbaj şi strategii pe care preotul în parohia sa în funcţie de posibilităţile duhovniceşti ale credincioşilor săi, poate aplica ceea ce ne învaţă Sfinţii Părinţi care spun că  „orice hotărâre ai lua 80% să fie rugăciune și 20% acţiune”.

În ultima parte a întâlnirii, preoţii prezenţi au discutat despre atacurile din mass media la adresa BOR şi la emisiunile cu caracter tendenţios şi denigrant care sunt difuzate la televiziunile naţionale, aceştia uitând că biserica este întemeiată de Mântuitoril Iisus Hristos, de origine divino-umană şi că nici porţile iadului nu o vor putea birui.

Conferinţa semestrială a preoţilor din Protopopiatul Sebiş

În data de 30 mai 2011, în biserica parohială Sebiș I cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a avut loc conferința preoțeasca cu tema „2011 Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii”.

La început s-a săvârșit slujba de Te-deum de către un sobor de preoți conduși de P.C. preot Dașcău Ioan din parohia Almaș și preoții: P.C. Nicolae Briciu din parohia Poienari și P.C. Valentin Herbei parohia Buhani.

După slujba de tedeum P.C. preot Beni Ioja  a vorbit despre importanta temei și actualitatea ei, adresând totodată cuvântul de bun venit și de aleasa prețuire P.C. sale preot Mircea Bupte, consilier, delegatul înalt Preasfinției Sale Dr. Timotei Seviciu pentru a prezida lucrările conferinței preoțești. A urmat cuvântul adresat de P.C. preot Mircea Bupte, care a arătat importanța și actualitatea temei pentru viața creștinului și a transmis mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu.

Conferința a fost susținută de către P.C. preot Cătălin Rus Mercea din parohia Prăjești care a vorbit despre importanța acestor taine pentru viața creștinului și a pus accentul pe aspectele practice. Coreferenți au fost P.C. preot Sbârcea Vasile care a vorbit despre importanța numelui care se pune la botez, P.C. preot Simion Păiușan a vorbit despre aspecte practice legate de alegerea nașilor arătând și rolul nașilor în săvârșirea acestor taine, P.C.  preot  Nicolae Briciu  din parohia Poienari a vorbit despre necesitatea înlăturări unor practici locale în săvârșirea Sfintei Taine a Cununiei, P.C. preot Teodor Tripa din parohia Păiușeni a vorbit despre necesitatea unității pentru săvârșirea Sfintelor Taine. A luat cuvântul și PC preot Flavius Petcuț din parohia Cărand care a arătat necesitatea săvârșiri ierurgiilor premergătoare Sfintei Taine a Botezului și importanța lor în viața creștinului.

La finalul conferinței P.C. preot Ioja Beni a făcut anunțuri administrative și a mulțumit PC preot Mircea Bupte.

Înălţarea Domnului şi cinstirea eroilor în biserici arădene

La Praznicul împărătesc al Înălţării Domnului în toate bisericile Arhiepiscopiei Aradului au fost săvârşite sfintele slujbe rânduite pentru această zi de sărbătoare, continuându-se cu oficierea slujbelor de pomenire pentru eroii români căzuţi pe toate câmpurile de luptă şi din toate timpurile.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a fost prezent, după slujba oficiată în biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” a parohiei Arad Centru, la monumentul eroilor din piaţa Avram Iancu, la cel ridicat în cinstea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi la comemorarea eroilor  comunei Şiria, care şi-au jertfit viaţa pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti. Chiriarhul Aradului a adresat celor prezenţi, la fiecare popas de rugăciune şi comemorare, cuvinte în care s-a cuprins legătura dintre Înălţarea Domnului şi ziua de cinstire a eroilor, cu referinţe speciale la jertfele înaintaşilor ca întărire în credinţă şi exemplu dăruit celor tineri, copiilor, care, parte din ei, s-au aflat prezenţi la aceste manifestări.

Tot în această zi, preoţii şi credincioşii parohiei Arad Micălaca Veche, după participarea la Sfânta Liturghie, s-au îndreptat în procesiune cu prapori spre cimitirul parohial, unde a fost săvârşit parastas pentru toţi eroii neamului din această parohie. Încărcătura momentului a fost sporită de prezenţa unui grup de elevi de la Şcoala Generală nr. 12 din cartier, care, alături de profesoara de muzică, d-na Jurjeu Veronica, au adus, în glas de cântec patriotic, recunoştinţa tuturor faţă de jertfa înaintaşilor.

CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ RELIGIOASĂ LA ARAD

În cadrul Etapei Naţionale a Olimpiadelor şcolare, la Arad s-a desfăşurat, în perioada 3-5 iunie 2011, Concursul Naţional de Muzică pentru formaţiile Corale din Învăţământul Preuniversitar, Secţiunea Coruri Liceale (cls. IX- XII). Gazdă a competiţiei a fost Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” din municipiul Arad, într-un parteneriat cu alte instituţii locale, între care şi Arhiepiscopia Aradului.

Între formaţiile ajunse în această ultimă etapă a competiţiei, care s-a desfăşurat pe trei secţiuni: licee teoretice, licee vocaţionale şi seminarii teologice, s-au numărat şi şapte coruri seminariale ortodoxe: Corul de cameră „Cantate Domino” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Bucureşti, dirijor diac. Prof. Răzvan Constantin Ştefan; Corul de Cameră „Dionisie Exiguul”, al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Constanţa, dirijor arhid. Prof Ioan Adrian Clinciu; Corul de cameră „Canticum” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „ Sf. Nicolae”, Râmnicu Vâlcea, dirijor prof Gelu Stratulat; Corul de Cameră „Laudamus” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Roman, dirijor prof. Gheorghe Gozar; Corul de cameră „Macarie Ieromonahul” al  Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Târgovişte, dirijor prof. Florinel- Ciprian Cazan şi Corul de cameră al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Arad, dirijor arhid. Prof. Paul Tiberiu Ardelean.

Aceste coruri, cărora li s-a adăugat şi Corul de cameră mixt al Liceului Teologic reformat din Cluj- Napoca, dirijor prof Dr. Szekely Arpad, s-au întrecut în cadrul Secţiunii Seminarii Liceale Teologice, în ziua de 4 iunie a.c., în sala de festivităţi a Consiliului Judeţean Arad, în faţa unui juriu cu membrii prestigioşi: Pr. Conf. Dr. Nicolae Belean, Facultatea de Litere, Filozofie şi Teologie Timişoara, Arhid. Dr. Gabriel Oprea, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti, Conf. Dr. Mircea Buta, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”din Arad, Prof. Anda Tămaş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. Programul fiecărei formaţii a fost compus din piese religioase şi laice, din repertoriul naţional şi universal. Câştigătorii premiului întâi şi laureaţi ai concursului la această secţiune au fost desemnaţi elevii corului Seminarului Teologic Liceal Ortodox Bucureşti, celorlalţi competitori acordându-li- se, de asemenea, premii şi menţiuni. Premiul Special al Arhiepiscopiei Aradului a fost acordat corului Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgovişte.

În cuvântul adresat participanţilor la acest prestigios eveniment din viaţa cultural- spirituală a municipiului şi judeţului Arad, dar şi a Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţirul Arhiepiscop Timotei a menţionat: „Participăm cu entuziasmul firesc la Concursul Naţional de Muzică pentru formaţiile corale din învăţământul preuniversitar, în zile consacrate de Biserică înălţării noastre şi revărsării mulţimii darurilor cereşti peste lume, reprezentate prin sărbătorile Învierii Domnului, Înălţării Sale la cer şi Pogorârii Sfântului Duh. Ele sunt legate în acelaşi timp de istoria ţării, amintind jertfele înaintaşilor, prin Ziua Eroilor şi totodată datoria generaţiilor viitorului faţă de întregul popor, prin Ziua Copilului şi Familiei. Toate valorile materiale şi spirituale sunt cinstite prin cântările patriotice, bisericeşti şi populare, creând o armonie ce chezăşuieşte unitatea neamului în cadrul umanităţii doritoare de progres şi pace. Acestea au meritul de a antrena prin adevăraţi interpreţi întreaga suflare în cultivarea moştenirii din străbuni, spre continuă sporire. Dumnezeu să binecuvinteze munca şi roada dorită.”