Arhive din categoria: Știri

CLOPOTE NOI LA ȘEPREUȘ

Dintotdeauna clopotele au avut un rol deosebit în viaţa unei comunităţi. În afară de rolul cultic, când cheamă la slujbă, clopotele vestesc pe cei plecaţi la diferite munci, pe câmp, despre incendii şi decese, sau alungă norii pe timp de furtună.

Luna octombrie a anului 2011, va rămâne marcată în viața Parohiei Șepreuș, protopopiatul Arad, pentru că, într-o atmosferă de sărbătoare, au fost primite noile clopote ale Bisericii din Șepreuș. Cele trei clopote, turnate în una dintre cele mai vechi şi renumite fabrici de clopote din Europa, la Innsbruch, în Austria vor înlocui pe cele actuale deteriorate de vreme, dar care se vor păstra într-un viitor muzeu al parohiei.

Cu multă bucurie și cu adâncă emoție, credincioșii, în frunte cu un ales sobor de preoți, au întâmpinat sosirea clopotelor la intrarea în localitate. Apoi, într-o frumoasă procesiune, acestea au fost aduse în curtea bisericii unde s-a oficiat o slujbă de mulţumire, după care, clopotele au fost așezate în biserică, unde, în perioada următoare, vor fi sfințite.

În cuvântul său, Părintele Protopop Nicu Breda, a felicitat întreaga comunitate din Șepreuș, apreciind buna colaborare între Biserică și autoritățile centrale și locale, a căror contribuție la realizarea acestui obiectiv, a fost una substanțială, iar preotul paroh a mulțumit tuturor celor implicați în această lucrare, evidențiind importanța unității, care este generatoare de progres și care a făcut posibil un asemenea deziderat.

Hălmagiu în sărbătoare

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, în a 23-a zi de Brumărel, parohia Hălmagiu a îmbrăcat haine de sărbătoare. Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop, dr. Timotei Seviciu a poposit pe străvechile plaiuri ale Ţării Hălmagiului, cu ocazia aniversării mai multor evenimente consemnate în analele istoriei locale.

În primul rând s-au sărbătorit cei 800 de ani de la prima atestare documentară a Hălmagiului, într-un „act de danie” a lui Andrei II-rege, act în care se aminteşte de „castru Hălmagiu” (vezi: Virgil Vătăşanu,Istoria artei feudale în Ţările române, Editura Academiei Române, 1959).

Tot acum s-au sărbătorit cei aproape 700 de ani de la zidirea bisericii ortodoxe, cunoscută ca şi „voievodală”, dar şi ca „vlădiceasca biserică”.  Această biserică a fost luată de la ortodocşi cu toate bunurile ei, printr-un decret al împărătesei Maria Tereza, în anul 1754 şi predată celor şapte persoane din zonă care aderaseră la Uniaţie, rămânând în folosinţa acestora până în 1948, când greco-catolicii au revenit la Biserica mamă-ortodoxă. Evident că românii ortodocşi, în urma decretului imperial, au fost nevoiţi să îşi construiască o altă biserică, aceasta fiind terminată în anul 1757, iar noi am sărbătorit acum 254 de ani de la ridicarea acestei biserici parohiale, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”. Nu puteam să îi uităm cu acest prilej pe cei ce şi-au asumat rolul de ctitori ai acestui sfânt lăcaş: cneazul Ştefan Pârva şi soţii Andrei şi Maria Iacubovici.

Tot în această zi s-a făcut pomenirea şi despre cei 652 ani de la consemnarea în analele istoriei a primului voievod cunoscut cu numele, Bibarch, cel ce are în anul 1359 un proces la Zlatna. Un alt eveniment amintit este împlinirea a 560 de ani de la confirmarea (în 1451) a voievodului Moga din Hălmagiu, de către Iancu de Hunedoara, în drepturile sale de voievod al românilor din Căpâlna, Băiţa şi Hălmagiu.

Având o istorie atât de bogată şi de veche, locuitorii Ţării Hălmagiului se străduiesc să fie la înălţimea înaintaşilor lor. Dacă din punct de vedere administrativ lucrurile s-au schimbat, din punct de vedere bisericesc putem vorbi de o aşezare a lucrurilor pe un făgaş firesc, în care ortodoxia se păstrează la înălţime şi datorită activităţii pastoral-misionare, întinse pe o perioadă de 31 de ani, a vrednicului preot paroh Viorel Vasile Nan. În cele peste trei decenii de păstorire s-au executat multe lucrări de renovare în exteriorul bisericii şi de restaurare a picturii. Ultima restaurare s-a făcut în anul 2007 de către pictorul Viorel Ţigu, care a reuşit împreună cu echipa sa, să îi redea strălucirea de altă dată. Înfăptuindu-se această mare lucrare, credincioşii parohiei au hotărât să continue şi cu alte lucrări de renovare şi înfrumuseţare a locaşului de cult: schimbarea uşilor de la intrare şi a geamurilor de la turn, a duşumelei deteriorate, înlocuirea uşilor diaconeşti şi a candelabrelor, introducerea încălzirii centrale, toate acestea făcute cu sprijin financiar de la credincioşi, dar şi de la Guvern, Consiliul Judeţean şi Primărie.

În acest context a apărut ca firească dorinţa de a restaura şi a reînfiinţa muzeul parohial Hălmagiu. În anul 2008 a fost restaurată din temelii casa-muzeu, iar secţia religioasă existentă a fost reamenajată; în anii 2010-2011 a fost înfiinţată secția etnografică cu obiecte de uz casnic, industrie locală, port popular, etc. A fost posibilă organizarea acestei secţii şi cu sprijinul preotesei Emilia Nan, care este şi supraveghetorul complexului muzeal Hălmagiu.

Tot în această perioadă s-au terminat lucrările şi la noua casă parohială, care, din 2009, are şi încălzire centrală proprie.

Ca o încununare a tuturor acestor lucrări, în Duminica a XXIII-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei Seviciu a descins în mijlocul credincioşilor parohiei Hălmagiu. Întâmpinat de un sobor de douăsprezece preoţi, în frunte cu protopopii Sebişului şi Aradului, preot Beni Ioja, respectiv Nicu Breda, fiu al localităţii, dar şi cu arhimandritul Iustinian Tibil, stareţul mănăstirii Teiuş din Caransebeş, cărora s-au alăturat preotul paroh Viorel Nan, preoţii Dan Mândra-Aluniş, pr. Traian Golea-Hălmăgel, pr. Gheorghe Viţelar-Brusturi, pr. Gheorghe Vand-Luncşoara, pr. Ştefăniţă Muţ-Avram Iancu, pr. Cristian Bacoş-Tălagiu, pr. Gheorghe Groza-Vaţa (jud. Hunedoara) şi preotul profesor Dacian Emilian Nan, fiu al satului, iar primirea făcându-se sub un baldachin impunător, simbol al dragostei faţă de ierarh şi ca arătare a legăturii trecutului cu prezentul, Înaltpreasfinţia Sa a purces la săvârşirea slujbelor rânduite pentru această ocazie. Mai întâi s-a făcut sfinţirea muzeului, apoi a casei parohiale. Apoi s-a făcut sfinţirea bisericii cu rugăciunile extraordinare specifice.

Momentul central a fost săvârşirea Sfintei Liturghii, în timpul căreia Înaltpreasfinţia Sa a rostit un emoţionant cuvânt de învăţătură cu referire la demonizările de odinioară şi de astăzi, dar şi la rolul Hălmagiului în cadrul Arhiepiscopiei Aradului. Tot acum, Înaltpreasfinţia Sa a amintit şi faptul că datorită acestei importanţe a trecutului, dar şi a prezentului lor, credincioşii hălmăgeni au fost recompensaţi prin alegera păstorului lor în forul suprem de conducere al Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Naţională Bisericească.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, adresându-se celor peste o mie de credincioşi prezenşi la această manifestare, preotul paroh a mulţumit Întâistătărului pentru prezenţă, dar şi pentru efortul şi, mai ales, cuvântarea deosebită, asigurându-l de ascultarea din adâncul inimii, precum şi de dragostea şi respectul cuvenite ierarhului. Mai apoi, primarul localităţii, domnul Adrian Ţoca a rostit un cuvânt de mulţumire ierarhului, dar şi oficialităţilor judeţene prezente, domnul Gheorghe Seculici şi Adrian Ţolea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.

Nu putem să nu amintim şi prezenţa grupului de studenţi şi seminarişti arădeni, care au asigurat cântarea la strană, dar şi un extraordinar moment de cântări religioase şi patrotice.

Această frumoasă manifestare de suflet românesc şi hălmăgean s-a încheiat cu agapa tradiţională la care au participat peste 500 de credincioşi din Hălmagiu, dar şi din satele din jur şi din alte localităţi ale judeţului.

Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Înaltpreasfinţiei Sale pentru acest extraordinar eveniment al Ţării Hălmagiului.

 

 

Conferinţă preoţească la Protopopiatul Ortodox Ineu dedicată omagierii Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei Simion Ștefan şi Andrei Șaguna

Miercuri, 19 octombrie 2011, la Protopopiatul Ortodox Român Ineu din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Aradului a avut loc conferinţa pastoral-misionară de toamnă dedicată omagierii Sfinţilor Mitropoliţi ai Transilvaniei Simion Ştefan şi Andrei Şaguna, canonizaţi cu puţin timp în urmă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Lucrările conferinţei au fost prezidate, din încredinţarea ÎPS Arhiepiscop Timotei de către P.C.Pr. Mircea Bupte, consilier eparhial.

Conferinţa propriu-zisă a fost susţinută de către referentul principal – Părintele Ciprian-Petru Sălăvăstru de la Parohia Moţiori. Prea Cucernicia Sa a prezentat un referat cu tema „Sfinţii Mitropoliţi ai Transilvaniei, Simion Ştefan şi Andrei Şaguna, ctitori de limbă şi spiritualitate românească”, propunând auditoriului o prelegere foarte bine concepută şi riguros documentată. Au fost reliefate, pe larg, aspecte legate de biografia celor doi ierarhi, precum şi de activitatea bogată desfăşurată pe tărâm sacerdotal, pastoral-misionar, administrativ-gospodăresc, cultural şi naţional, care s-a bucurat de aprecieri aproape unanime din partea contemporanilor lor şi ale celor ce le-au cercetat viaţa şi neobositele strădanii. Referitor la însemnătatea celor doi sfinţi ierarhi, s-a subliniat, pe de o parte, faptul că Sfântul Mitropolit Simion Ştefan, „fără a fi tributar programului reformator al vremii sale, s-a dovedit a fi, în acelaşi timp, un umanist şi un ortodox convins, păstrând nealterată identitatea confesională a românilor transilvăneni şi militând pentru introducerea limbii naţionale în Biserică. Cu mijloacele ce i-au stat la îndemână, cu dârzenia şi abilitatea sa, la care se adaugă şi credinţa puternică a păstoriţilor săi, a ştiut să treacă peste orice obstacole, lăsând culturii româneşti acel dar nepreţuit care este Noul Testament de la Bălgrad din anul 1648”. Pe de altă parte, s-a evidenţiat că, la rândul său, Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna rămâne, indiscutabil, „omul istoriei, care – fie că e vorba de cea bisericească, politică sau naţională – nu poate fi scrisă fără istoria lui, istoria acestuia fiind aproape istoria poporului român însuşi”; „vrednic cârmuitor de oameni şi îndreptător al vremurilor sale, care, de pe scaunul său de arhiereu conducea ca de pe un scaun de rege – după cum afirma Nicolae Iorga – a reprezentat o nouă epocă în viaţa poporului român şi a Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal”.

Părinţii coreferenţi desemnaţi pentru această conferinţă – Părintele Dan Turean (Parohia Ortodoxă  Ineu I), Părintele Ioan Vatrici (Parohia Ortodoxă Răpsig), Părintele Ioan Huţ (Parohia Ortodoxă Beliu) şi Părintele Adrian Zaha (Parohia Ortodoxă Agrişu Mare) – au apreciat stradaniile depuse de refentul principal în elaborarea lucrării susţinute şi au adus în atenţia celor prezenţi chestiuni legate de tema conferinţei care n-au fost abordate în referatul audiat sau au fost atinse doar tangenţial.

Deosebit de interesantele au fost şi discuţiile care au avut loc, în final, pe marginea subiectului dezbătut şi a unor probleme de admistraţie bisericească, de limbă, cultură şi spiritualitate românească ridicate în strânsă legătură cu acesta.

 

Conferinţa preoţească de toamnă în Protopopiatul Lipova

Vineri, 21 octombrie 2011, preoţii din Protopopiatul Lipova s-au întrunit cu ocazia desfăşurării Conferinţei preoţeşti de toamnă cu tema ,,Sfinţii Mitropoliţi ai Transilvaniei, Andrei Şaguna şi Simion Ştefan, ctitori de limbă şi spiritualitate românească”, în sala de şedinţe a Protopopiatului Lipova.

Dimineaţa la ora 9,30 s-a oficiat slujba de Te-Deum din Biserica parohială din Lipova de un sobor format din Pr. Botezatu Iulian de la Parohia Şiria, Pr. Jigovan Aurel de la Parohia Baraţca şi Pr. Ungureanu Cristian de la Parohia Zăbalţ .

Şedinţa a fost prezidată de delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Pr. Consilier Mircea Bupte, consilier social  în cadrul Arhiepiscopiei Arad, care a transmis cu această ocazie celor prezenţi binecuvântate salutări din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop.

Referentul conferinţei, Pr. Neicu Alexandru de la Parohia Lupeşti, cât şi coreferenţii Pr. Jula Petru de la Parohia Cuvin şi Pr. Botezatu Iulian de la Parohia Şiria, au scos în evidenţă câteva elemente biografice ale celor doi mitropoliţi transilvăneni, Andrei Şaguna şi Simion Ştefan, precum şi aspecte legate de activitatea lor pe plan administrativ-bisericesc, politic-naţinal, activitatea cărturărească şi pastoral-misionară cu care cei doi mitropoliţi au îmbogăţit istoria Bisericii Ortodoxe Române. S-a scos în evidenţă faptul că aceşti doi mari ierarhi transilvăneni, asemeni proorocilor din Vechiul Testament, au fost rânduiţi de Dumnezeu să fie luminătorii, apărătorii şi păstrătorii dreptei credinţe strămoşeşti  în vremuri de restrişte ale Bisericii Ortodoxe din Transilvania şi nu numai.

În luările de cuvânt, Pr. Constantin Petru de la Parohia Lalaşinţ, Pr. Ioan Jidoi de la Parohia Radna, Pr. Matei Florin de la Parohia Bata şi Pr. Francescu Romulus de la Parohia Toc au adus completări la tema abordată.

Pr. Consilier Mircea Bupte a concluzionat că prin canonizarea celor doi ierarhi transilvăneni, aceştia devin pentru noi preoţii şi pentru toţi credincioşii modele de sfinţenie (devenind ,,sfinţi ierarhi”). Lucrările conferinţei de toamnă din Protopopiatul Lipova au fost  calificate de către Pr. Consilier Mircea Bupte drept foarte reuşite.

Târnosire şi binecuvântare la vechi aşezăminte

La pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Parascheva Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârşit slujba târnosirii paraclisului „Buneivestiri” a schitului Bodrogul vechi, temeluit pe o veche vatră parohială, strămutată într-un loc mai prielnic din cauza apelor Mureşului şi situat în vecinătatea Mănăstirii Hodoş Bodrog. De fapt, din vremi, credincioşii parohiei aveau legături strânse cu străvechea mănăstire, aflată pe celălalt mal al râului, încât o aşezare monahală şi în apropierea imediată venea ca ceva firesc. La sfânta mănăstire e în lucrare şi o nouă biserică sub ocrotirea sfintei prăznuite, şi în care prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, încă de când era Mitropolit al Moldovei, a fost dobândit veşmântul de la sfânta raclă a Cuvioasei. Aci s-a săvârşit şi Sfânta Liturghie, în timp ce mulţiumea pelerinilor aducea cinstirea cuvenită Sfântului Altar a noului paraclis. În predica zilei, ierarhul a legat viaţa sfintei de istoria bisericească universală şi a Bisericii româneşti ca aceea ce a slujit unitatea popoarelor ortodoxe şi a fiecărui neam în parte, dând o mare valoare culturii şi spiritualităţii răsăritene, lucrare simţită de toţi credincioşii. La sfârşit, cuvântul de mulţumire pentru mărturia de evlavie a celor ce au poposit duhovniceşte aici, a fost rostit în numele obştei, de către Înaltpreacuviosul Părinte Arhimandrit Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş Bodrog.

În duminica din 16 octombrie, Înaltpreasfinţia Sa a binecuvântat lucrările de reparaţie şi înzestrare a bisericii monument istoric din parohia Roşia Nouă, Protopopiatul Lipova, după care a săvârşit în frumosul locaş Sfânta Liturghie, înconjurat de soborul sfinţiţilor slujitori, hirotesind întru sachelar pe preotul paroh, Florin Ardeoan. Cuvântul de învăţătură al ierarhului a tâlcuit pilda semănătorului, legând-o de munca desfăşurată în acest răstimp pe plan agricol, dar şi şcolar, prin pregătirea roadelor aşteptate de fiecare membru la unei obşti. În după-amiaza zilei, Chiriarhul a vizitat şi parohia Petriş din acelaşi protopopiat, unde  după slujba rânduită în biserica datând din anul 1883 şi  cuvântul de îndemn pentru lucrările proiectate la sfântul locaş, a participat şi la o şedinţă a membrilor Consiliului parohial şi conducerii locale, destinată conlucrării pe plan obştesc şi bisericesc.

 

Seară duhovnicească la parohia Șeitin

Duminică 16 octombrie, a 21-a după Rusalii, preoţii din cercul pastoral-misionar IV a Protopopiatului Arad s-au întrunit la Parohia Şeitin, dând astfel curs invitaţiei preoţilor parohi Liviu Iştoc şi Radu Bocşa, de a participa cu toţii la o binecuvântată seară duhovnicească. Astfel în după masa zilei P.C. Preoţi au fost întâmpinaţi cu căldură şi dragoste frăţescă de comunitatea de creştini ortodocşi din Şeitin, dornici de a se împărtăşi de harul Sfântului Duh, dăruit de Taina Sfântului Maslu săvârşit de preoţi prezenţi. În cadrul slujbei Părintele Ilie Nădăban de la Parohia Curtici a rostit un emoţionant cuvânt de învăţătură, relevând importanţa săvârşiri acestei taine pentru folosul sufletesc al fiecăruia şi evidenţiid în acelaş timp binefacerile credinţei adevărate şi lucrătoare: „important este ca în orice clipă a vieţii noastre să cerem ajuturul lui Dumnezeu, El este cel ce dă harul şi binecuvântarea Sa peste toţi dreptcredincioşii Săi, rămâne ca noi să punem în lucrarea Sa partea noastră, adică rugăciunea”. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al parohiei, care a încântat inimile tuturor cu vocile calde şi armonioase. La final preoţii parohi au mulţumit tuturor, preoţi şi credincioşi pentru împreună rugăciune înălţată către Bunul Dumnezeu Totul s-a încheiat cu o agapă creştinească.

În Arhiepiscopia Aradului au început conferinţele preoţeşti semestriale de toamnă

Conferinţele semestriale de toamnă ale preoţilor din Arhiepiscopia Aradului au început marţi, 18 octombrie a.c., cu întrunirea preoţilor din protopopiatul Arad.

Conferinţa a fost prezidată de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului. În cuvântul de deschidere Înaltpreasfinţia Sa a evidednţiat semnificaţia şi importanţa temei abordate: „Sfinţii mitropoliţi ai Transilvaniei, Andrei Şaguna şi Simion Ştefan, ctitori de limbă şi spiritualitate românească”, în contextul apropiatei canonizări solemne a acestora, la sfârşitul lunii noiembrie. Înaltpreasfinţia Sa a prefaţat lucrările conferinţei preoţeşti exprimând gândul că întreaga operă a marilor mitropoliţi, care va fi prezentată aici, are menirea de a evidenţia, ca o concluzie finală, sfinţenia vieţii lor.

Referatul principal, întocmit în concordanţă cu planul conferinţei, elaborat de Central eparhial, a fost susţinut de către P.C. Preot Cristian Prună, de la parohia Sânmartin. Referentul cât şi preoţii coreferenţi au prezentat aspecte biografice ale mitropoliţilor A. Şaguna şi S. Ştefan şi au pus în valoare activitatea administrativ-bisericească, social-politică, culturală şi pastoral-misionară excepţională a acestora, puse în slujba Bisericii Ortodoxe Române şi a neamului românesc.

În cadrul conferinţei au luat cuvântul: Pr. dr. Pavel Vesa de la Spitalul Judeţean Arad, Pr. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural, care au adus completări la tematica prezentată.

Exprimând asentimentul tuturor preoţilor participanţi, P.On. Protopop dr. Nicu Breda, a mulţumit Întâistătătorului eparhiei pentru bunăvoinţa de a participa la conferinţa preoţilor din protopopiatul Arad, o conferinţă reuşită, care şi-a realizat scopul propus, acela de a actualiza, în conştiinţa şi activitatea preoţimii,  chipul unor străluciţi ierarhi transilvăneni care în următoarele zile se vor aureola, în mod solemn, cu nimbul sfinţeniei.

Din suflet pentru suflet

În ziua de 13 octombrie a.c., în ajunul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, animaţi de sentimente filantropice, elevii şi dascălii Școlii Generale din parohiile Grăniceri şi Șiclău, protopopiatul Arad, au adunat alimente pe care le-au donat Cantinei Sociale a Arhiepiscopiei Aradului. Profesorul de Religie și un alt cadru didactic al şcolii, s-au deplasat la acest aşezământ social cu un microbuz plin cu alimente, pus la dispoziţie de primarul comunei Grăniceri. Această tradiţie este mai veche în şcoală. De câţiva ani, în această perioadă copiii şcolii dar și dascălii lor contribuie cu alimente pentru cei nevoiaşi. Bucuria acestei acţiuni umanitare izvorăşte din convingerea tuturor donatorilor că Dumnezeu le răsplăteşte osteneala și jertfa deoarece au înţeles că ceea ce dai din suflet, celui ce are nevoie, primeşti îndoit răsplată cerească.

 

Sfinţire de biserică în parohia Roşia Nouă

Credincioşii parohiei Roşia Nouă şi din filia Obârşia, din protopopiatul Lipova s-au adunat duminică, 16.10.2011, într-un număr mare, în curtea bisericii parohiale cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” spre a-l întâmpina aşa cu se cuvine pe ÎSP Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Înaltpreasfinţia Sa a răspuns invitaţiei preotului paroh Florin Ardeuan şi consiliului parohial de a binecuvânta şi a sfinţi lucrările de restaurare efectuate la sfântul lăcaş. Biserica este construită din bârne groase de stejar în stilul comun bisericilor de lemn din Ardeal. Pictura bisericii a fost executată în 1820 de vestitul zugrav Nicolae din Lupşa Mare după cum reiese dintr-o însemnare din Catavasierul de la Râmnic – 1750 aflat în arhiva bisericii.

„Să se ştie că eu Nicolae Zugrav am zugrăvit Biserica din Roşia în anul 1820, s-au gătat aprilie 17”. Despre iconostas şi trei dintre icoanele Împărăteşti, tradiţia consemnează că ar fi de la Biserica veche strămutată. Icoanele sunt databile în sec. XVIII, caracteristică pentru această epocă fiind şi expresiva decoraţie în ipsos – influenţă barocă frecventă în Ţările Române.

După  slujba  de sfinţire  a bisericii, s-a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească. În cadrul acesteia  ÎSP Timotei, Arhiepiscopul Aradului  a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care  a arătat  semnificaţia Evangheliei din duminica a XXI după Rusalii şi importanţa Sinodului al VII-lea Ecumenic în Biserica Ortodoxă

La momentul potrivit  preotul paroh a fost hirotesit în treapta de sachelar.

Deşi veniturile credincioşilor din parohie sunt foarte reduse, aceştia au sprijinit lucrările care s-au efectuat atât la lăcaşul de cult cât şi la casa parohiala.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru vizita în mijlocul credincioşilor, a mulţumit soborului de preoţi prezenţi, precum şi credincioşilor pe care-i păstoreşte.