Arhive din categoria: Știri

Cerc pastoral-misionar în parohia Şoimoş

În după-amiaza zilei de Duminică,  24 martie 2013, în biserica purtând hramul,,Bunavestire” din parohia Şoimoş, protopopiatul Lipova din cadrul Arhiepiscopiei Aradului avut loc cea de a treia întâlnire a preoţilor din Cercul misionar nr. 2 Radna, având coordonator pe Preotul Ioan Jidoi. Cu aceast prilej soborul preoţilor participanţi, avându-l înfrunte pe Crinel Onea, Protopopul Lipovei, a oficiat slujba de hram, înconjurând  biserica, după rânduiala îndătinată, împreună cu toţi credincioşii. În continuare s-a oficiat Taina Sfântului  Maslu de obşte.

În partea oficială a întâlnirii, în cadrul Anului omagial dedicat Sfinţilor  Împăraţi Constantin şi Elena, Preotul Paroh Vasile Jivănescu a susţinut referatul cu tema: ,, Edictului de la Milan (313) şi urmările sale în plan social şi religios”. Pe marginea subiectului au mai exprimat completări şi alţi preoţi. De asemenea a fost adusă în discuţie şi tema pastoral-misionară: ,,Importanţa împărtăşirii copiilor”, asupra căreia, de asemenea, au fost exprimate opinii. Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

 

Pentru Viaţă

În cadrul proiectului „Alege Viaţa”, Asociaţia Filantropia  a Arhiepiscopiei Aradului a derulat de sărbătoarea Bunei Vestiri, o campanie de informare şi de susţinere pentru viață  la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie „Traian Vuia” din municipiul Arad .

S-a accentuat faptul că avortul reprezintă un fenomen social îngrijorător, atât la noi în ţară, cât şi în alte ţări. Efectul acestuia se resimte în primul rând prin rata scăzută a natalităţii, fapt consemnat şi de recentul recensământ al populaţiei. România este o ţară cu o rată deosebit de mare a avorturilor, de aproximativ 75% din numărul total de sarcini, ocupând din acest punct de vedere, primul loc în Europa. În ultimii 10 ani s-au înregistrat peste 11 milioane de avorturi, aproape jumătate făcute de femei tinere, până în 30 de ani – referindu- ne doar de întreruperile de sarcină declarate, raportate de către spitalele de stat.

Principala cauză invocată că generează această situaţie este criza economică, lipsa posibilităţilor materiale pentru creşterea unui copil etc. Cu toate acestea, avortul nu poate rămâne o soluţie pentru femeile aflate în criza emoţională datorită sarcinii nedorite, date fiind numeroasele sale efecte secundare atât în plan fizic, psiho-individual, şi social.

„Scopul declarat al proiectului „Alege Viața” este promovarea valorilor vieţii şi ale familiei, cu dorinţa de a preveni avortul în conformitate cu principiile creştin ortodoxe, considerând că fiecare persoană născută sau nenăscută are dreptul la viaţă”, afirmă coordonatorul proiectului, prof. Carmen Crişan.

În cadrul campaniei derulate la Maternitatea din Arad, profesoara Carmen Crişan, asistentul social Ştefan Capriş şi preotul Gabriel Vladu, au distribuit Biblii, iconiţe, pliante și afişe care promovează dreptul la viață al copilului nenăscut, purtând totodată convorbiri folositoare cu tinerele mame şi cu cele aflate în situaţii dificile.

 

 

Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei Seviciu în mijlocul studenţilor arădeni la început de post

Urmând tradiţia formată deja de mai mult timp la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi şi a dascălilor acestei instituţii de învăţământ teologic universitar. În acest sens, în Paraclisul studenţilor din curtea Facultăţii, pe lângă programul liturgic obişnuit al fiecărei dimineţi, în serile acestei săptămâni a fost săvârşită rânduiala Pavecerniţei celei Mari împreunată cu cât o parte a Canonului celui Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul, aşa cum prevede rânduiala din Triod. Pavecerniţa cu Canonul cel Mare a fost slujită de părintele Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii, alături de părinţii profesori. La sfârşitul slujbei, câte un părinte profesor al Facultăţii a adresat în fiecare seară studenţilor prezenţi într-un număr foarte mare şi credincioşilor din biserică câte un cuvânt duhovnicesc, îndrumându-i pe calea Postului celui Mare. Astfel, luni a vorbit părintele lect dr. Caius Cuţaru, care a tâlcuit cuvântul Mântuitorului „Fără de Mine nu puteţi face nimic”, cu referire specială la osteneala duhovnicească a Postului celui Mare.

Marţi seara, părintele lect. dr. Lucian Farcaşiu s-a referit la semnificaţia duhovnicească a primei săptămâni din Postul Mare în viaţa creştinilor, accentuând în mod special problema pocăinţei şi a modului în care aceasta se exprimă în viaţa noastră.

Miercuri seara, cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Părintele Ştefan Negreanu care a dezvoltat câteva valenţe ale trăirii duhovniceşti exprimate în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

Joi seara, ultima parte a slujbei Canonului celui Mare şi a Pavecerniţei a fost încununată de prezenţa în mijlocul studenţilor şi a părinţilor profesori slujitori la Paraclisul studenţesc, a Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. La sfârşitul slujbei, Înalt Preasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la semnificaţia duhovnicească şi liturgică a acestei prime săptămâni a Postului celui Mare. Meditaţia duhovnicească a Înalt Preasfinţiei Sale a avut în vedere în mod special structura profund duhovnicească a slujbei Canonului celui Mare, care reprezintă un adevărat îndrumar de trăire în această perioadă de nevoinţă şi postire. De altfel, în cuvântul său, Părintele Arhiepiscop a oferit o adevărată însoţire liturgică şi duhovnicească la conţinutul bogat al acestei slujbe a Canonului şi în general la perioada de început a Postului celui Mare. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a arătat de asemenea că se află în această săptămână într-un pelerinaj duhovnicesc pe la bisericile şi mănăstirile din eparhia noastră, urmând ca acest pelerinaj să fie continuat pe întregul parcurs al Postului Mare până la Sfânta Înviere. De asemenea Înaltpreasfinţia Sa s-a referit şi la darul liturgic şi duhovnicesc pe care l-a făcut preoţilor şi credincioşilor pentru această perioadă a Postului Mare, părintele lect. dr. Lucian Fracaşiu, în lucrarea Sfinţiei Sale intitulată Perioada Triodului pe înţelesul tuturor. La sfârşitul meditaţiei duhovniceşti a fost împărtăşit cuvântul de binecuvântare arhierească studenţilor şi credincioşilor prezenţi în biserică.

În seara de vineri a adresat cuvânt duhovnicesc studenţilor părintele lect. dr. Filip Albu.

Nădăjduim într-o întărire duhovnicească pe calea postirii care va rodi în bucuria Sfintei Învieri a Mântuitorului, atât a noastră a profesorilor, cât şi a studenţilor, prin împărtăşirea de harul slujbelor săvârşite acum la început de post, cât şi din cuvintele duhovniceşti ascultate în aceste seri binecuvântate.

 

Înaltpreasfinţitul Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad

Joi, 4 martie 2010, în Sala Festivă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a avut loc festivitatea decernării titlului de Doctor Honoris Causa, Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

La acest moment festiv a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, însoţit depărinţii consilieri de la Centrul eparhial, Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului şi Braşovului, corpul profesoral al Facultăţii de teologie Ortodoxă din Arad, preoţi ai eparhiei Aradului, dar şi din alte eparhii: Sibiu, Timişoara şi Caransebeş. Doamna Rector a Universităţii „Aurel Vlaicu”, Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuţ împreună cu doamnele prorector: Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu şi Prof. Univ. Dr. Alina Zamfir, au reprezentat Senatul instituţiei gazdă. La festivitate au mai luat parte şi studenţi teologi, elevi ai Seminarului Teologic din Arad şi credincioşi dornici să se împărtăşească de bucuria revederii şi ascultării Părintelui Mitropolit, trăind alături de Înaltpreasfinţia Sa solemnitatea şi emoţia unui astfel de moment.

In Laudatio, intitulat IPS Mitropolit Laurenţiuteolog al Sfintelor Taine, alcătuit şi susţinut de Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, a fost subliniat faptul că Părintele Mitropolit Laurenţiu continuă o tradiţie teologică bine înrădăcinată la Sibiu, fiind continuatorul unor importante personalităţi ale vieţii noastre bisericeşti, mitropoliţii Ardealului de vie memorie. Părintele Decan a arătat de asemenea faptul că „Înaltpreasfinţia Sa ilustrează în chip fericit catedra disciplinei Liturgică, onorată de marii noştri liturgişti: Badea Cireşanu, Petre Vintilescu, Spiridon Cândea şi Ene Branişte, completată cu importante valenţe teologice de o mare valoare şi profunzime revelate de teologul rus din diaspora, Alexander Schmemann”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, într-un cuvânt deosebit de cald şi sensibil, a subliniat semnificaţia momentului pentru Biserica locală dar şi faptul că Aradul a păstrat peste vremi legătura sa specială cu Sibiul. Mitropolitul Laurenţiu, ca fost episcop al Caransebeşului este succesor al episcopului Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Nu în ultimul rând, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a evocat contribuţiile Mitropolitului Laurenţiu la formarea preoţilor eparhiei arădane, în cadrul cursurilor de îndrumare preoţească, pe care Înaltpreasfinţia Sa le-a susţinut cu perseverenţă la Arad, înainte de anul 1989.

Disertaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu cu acest prilej a fost intitulată Pelerini cu Hristos către Înviere, prin Postul Mare. În conţinutul ei, Înaltpreasfinţia Sa a analizat tematica şi semnificaţia teologică, precum şi mesajul duhovnicesc al fiecăreia dintre cele şase duminici ale Postului Mare şi a celor patru duminici pregătitoare, apreciind că ritmul liturgic al vieţii Bisericii urmăreşte tocmai să ne pună pe noi în evenimentul celebrat, făcându-ne martori ai momentelor pe care le descrie. În finalul disertaţiei, Părintele Mitropolit Laurenţiu a adresat mulţumiri tuturor celor ce l-au cinstit în acest mod, apreciind că acest moment înălţător, departe de se constitui într-un prilej de afirmare personală, se constituie într-un real prilej de smerenie, înţelegând că lauda se cuvine a fi a lui Dumnezeu, care lucrează toate în toţi. „Tot ceea ce am făcut şi nădăjduim că vom mai face, a fost şi este pentru propăşirea Bisericii lui Hristos”, a încheiat Părintele Mitropolit Laurenţiu Streza cuvântul său.

Îl felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, în numele clerului şi credincioşilor Arhiepiscopiei Aradului.

Slujire arhierească în Parohia Şepreuş

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, credincioşii Parohiei Şepreuş, din Protopopiatul Arad, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului.  Înalt Preasfinţia Sa a efectuat o vizită pastorală, fiind întâmpinat, în faţa bisericii, de către preotul paroh Florin Borca, de oficialităţile locale, de numeroşi credincioşi, de copiii şi tinerii comunei, care i-au oferit flori. În biserica parohială cu hramul „Bunavestire”, ÎPS Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu preotul paroh şi diaconul Dan-Marius Braiţ, în prezenţa unui număr mare de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii,  sub titlul ,,Comoara inimii”, având temei pericopele biblice ale duminicii (romani 13, Matei 6) Înalt Preasfinţitul Timotei a insistat mai ales asupra priorităţilor spirituale într-un timp şi spaţiu pământesc ce anticipă însă împărăţia cerurilor prin strădania creştină. ,,Timpul Postului Mare face parte tocmai dintre aceste perioade ale anului bisericesc care angajează grija ceştinului de a afirma dorul de reîntoarcere în raiul pierdut de cel dintâi Adam, pe calea ce o deschide Cel de al doilea, adică Iisus Hristos Mântuitorul, precum arată şi denumirea duminicii. Darurile cereşti sunt comoara adevărată cu care este îndemnat să conlucreze cu întreaga fiinţă fiecare credincios”, a arătat  Înalt Preasfinţia Sa.

Tot aici, în după-amiaza aceleiaşi zile Înalt Preasfinţitul Timotei a participat la Taina Sfântului Maslu de obşte, cuvântul de învăţătură fiind rostit, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale de către părintele Daniel Dumitru de la Parohia Ţipari, care a scos în evidenţă importanţa şi folosul Postului în viaţa credinciosului frumuseţea slujbei fiind sporită de răspunsurile date de corul parohiei.

Sub prezidarea Înalt Preasfinţiei Sale s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului pastoral-misionar Chişineu-Criş, coordonat de către preotul Liviu Savulov de la Parohia Chişineu-Criş I.  Tema centrală a consfătuirii – Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Locurile Sfinte, a fost susţinută de către preotul paroh florin borca. În referatul prezentat acesta a arătat că între multele şi măreţele realizări ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena se numără şi construirea mai multor biserici la Locurile Sfinte, precum biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim supranumită şi Biserica Sfintei Învieri (Anastasis) şi biserica Naşterii Domnului de la Betleem.  În susţinerea temei părintele a prezentat aceste locuri sfinte în expunere video. În a doua parte a Cercului pastoral-misionar, părintele  au fost dezbătute teme cu caracter pastoral- misionar şi liturgic: Spovedania şi Împărtăşirea copiilor- Cum le promovăm?; Cum promovăm cântarea omofonă.

În încheierea Cercului pastoral-misionar, preotul paroh a adus mulţumiri Înalt Preasfinţiei Sale pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi, precum şi credincioşilor prezenţi în Sfânta Biserică.

 

 

MAMA, FIINŢA CEA MAI DRAGĂ

Vineri, 8 MARTIE, Parohia Chişineu-Criş II a fost gazda unui eveniment deosebit. În cadrul parteneriatului Şcoală- Biserică, asigurat de către profesorii de Religie de la Liceul Teoretic,,Mihai Veliciu’’ din oraşul Chişineu Criş, Cosmin Lipovan şi Florin Pavel  aici s-a desfăşurat proiectul educaţional ,,Mama- fiinţa cea mai dragă”. În biserica parohială purtând hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, după rugăciunile începătoare, rostite de preotul paroh, Cantemir Lipovan, grupul folcloric ,,Floricica” al clasei a-II-a A, coordonat de învăţătoarea Doina Urzică şi profesoara Janina Moţ, a prezentat un impresionant moment artistic, având ca obiectiv cinstirea femeii mamă, bunică, soră, colegă, prin cântece şi poezie. În prezenţa părinţilor, în special a mămicilor, dar şi a unui mare număr de enoriaşi din parohie şi din parohia învecinată, Chişineu Criş I, micii artişti s-au întrecut în a crea momente de mare încărcătură emoţională, puternic trăite de auditor, în ochii multora mijind lacrimi de emoţie.

În cadrul programului un moment deosebit de emoţionant a fost oferit de profesorul de Religie, Florin Pavel care a interpretat, cu multă caldură în glas, cântecul ,,Rugăciunea mamei”, impresionând auditoriul.

Programul cultural- spiritual s-a încheiat în aceeaşi notă emoţională, micii elevi oferind flori şi câte o felicitare mamelor prezente, precum şi celorlalţi participanţi.

 

Seară duhovnicească în Parohia Apateu

Credincioşii Parohiei Apateu, din Protopopiatul Ineu au trăit bucuria participării la o seară duhovnicească în Biserica parohială cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”. Această seară a fost prilejuită de întâlnirea preoţilor din Cercul pastoral-misionar Ineu.

Seara a debutat cu săvârşirea Sfintei Taine a Maslului, care s-a oficiat începând cu ora 16. Cei doisprezece preoţi şi un diacon au înălţat rugăciuni stăruitoare pentru sănătatea sufletească, dar şi trupească a tuturor credincioşilor prezenţi şi pomeniţi în cadrul acestei Sfinte Taine a Bisericii. Frumuseţea slujbei a fost sporită de răspunsurile date de corul parohiei.

Sub prezidarea părintelui protopop, Moise Nica, în biserică s-a desfăşurat, în continuare, consfătuirea Cercului pastoral-misionar Ineu. Tema centrală a consfătuirii a fost: „Constantin cel Mare şi înnoirea Imperiului” susţinută de către preotul Constantin Ilica, parohul locului. În referatul prezentat, părintele a arătat că: „anul acesta a fost numit Anul Omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, cei numiţi Sfinţii întocmai ca Apostolii. Sfântul Împărat Constantin cel Mare (306-377) este una dintre personalităţile de seamă din istoria universală. Până la el, Biserica a îndurat grele persecuţii din partea împăraţilor romani. Convertirea lui la creştinism a însemnat o mare cotitură în istoria acestuia, căci prin publicarea Edictului de Toleranţă Religioasă de la Mediolanum din anul 313, Constantin a asigurat Bisericii, deplina libertate în tot Imperiul Roman. Politica lui religioasă este caracterizată mai ales prin câteva fapte de importanţă majoră: actul de libertate religioasă de la Mediolanum din anul 313; alegerea unei noi reşedinţe imperiale; convocarea Sinodului I Ecumenic- Niceea – 325. Îl cinstim împreună cu mama sa Elena, în fiecare an la 21 mai, pentru că a fost personalitatea căreia Dumnezeu i-a descoperit semnul ceresc (Sfânta Cruce) ca armă de biruinţă şi pentru că,  a schimbat faţa lumii prin trecerea sa la creştinism şi declarându-se apărătorul creştinilor.”

În a doua parte a Cercului, părintele Ciprian Sălăvăstru, de la Parohia Moţiori, a prezentat tema: „Probleme pastorale şi liturgice în Taina Sfântului Botez, Taina Cununiei şi în slujba Înmormântătii”.

În încheierea Cercului pastoral-misionar, părintele paroh Constantin Ilica a adus mulţumiri părintelui protopop, colegilor preoţi, dar şi credincioşilor prezenţi în număr impresionant în Sfânta Biserică.

 

 

ITINERAR ARHIERESC ARĂDEAN ÎN DUMINICA XXXIV- A DUPĂ RUSALII

În Duminica a XXXIV- a după Rusalii, a Întoarcerii Fiului Risipitor, în biserica parohiei Arad- Grădişte din protopopiatul Arad, purtând hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Asociaţia Ortodoxă ,,Oastea Domnului” a organizat un amplu program comemorativ dedicat împlinirii a 125 de ani de la naşterea şi 75 de ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Iosif Trifa, întemeietorul mişcării de regenerare religios- morală ,,Oastea Domnului”, împlinirea a 90 de ani de la intemeierea acesteia şi trecerea celor 5 ani de la mutarea la Domnul a fratelui Moise Velescu, preşedinte al Asociaţiei, enoriaş al acestei parohii.

La programul desfăşurat pe parcursul întregii zile, fraţii ostaşi veniţi din diferite părţi ale ţării, dar şi credincioşii parohiei, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului. Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de soborul slujitor, în cadrul căreia, sub titlul ,,Dreptate şi îndreptare”, subliniind frumuseţea pildei Întoarcerii Fiului Risipitor,  a vorbit despre starea dintru început a omului, din care căzând, având deplina libertate a alegerii între bine şi rău, o poate recâştiga prin conlucrarea cu harul divin. A amintit, de asemenea, că Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena cu promulgarea libertăţii religioase prin Edictul de la Milan pentru imperiul roman, îndeamnă la analizarea a ceea ce înseamnă libertatea creştină, conformă voinţei lui Dumnezeu şi ascultării cuvântului Său.

La programul de după-amiază al Oastei Domnului, Înalt Preasfinţitul Timotei, reiterând pericopele zilei (I Corinteni 6 şi Luca 15), a arătat modul în care sărbătoririle şi comemorările prilejuite de această zi au trezit în conştiinţa celor prezenţi obligaţia de a continua lucrarea înaintaşilor în unitatea Bisericii, învăţăturile multiple din citirile zilei, prelucrate de cei ce au cuvântat, recitat versuri sau interpretând imne, relevând bogăţia Sfintei Scripturi în tălmăcirea Sfintei Tradiţii, spre mai mare folos duhovnicesc şi câştigarea mântuirii.

Preacucernicul Preot Viorel Roja, parohul locului, a adus mulţumiri chiriarhului pentru vizita pastorală, de asemenea oaspeţilor din cadrul Oastei Domnului pentru împreuna participare la momentele de comemorare şi înălţare duhovnicească.

OLIMPIADA DE RELIGIE ÎN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în această perioadă se desfăşoară în întreaga ţară etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie. În cadrul Arhiepiscopiei Aradului, această activitate s-a desfăşurat sâmbătă, la Seminarul Teologic Ortodox, cu participarea unui număr de 200 de elevi din 15 centre ale judeţului Arad. Elevii au fost însoţiţi de către profesorii de Religie care i-au pregătit, iar comisia, formată din cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal a alăcuit subiectele corespunzătoare pentru fiecare clasă în conformitate cu programa şcolară.

Pentru a evidenţia importanţa pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române o acordă acestei manifestări, expresie a preocupărilor elevilor din şcoli pentru ora de Religie, la debutul acestei importante competiţii a fost prezent Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a acordat elevilor participanţi arhierească binecuvântare şi i-a încurajat spre a obţine rezultate cât mai bune. De asemenea Înalt Preasfinţia Sa le-a vorbit despre evenimentul central al anului 2013 în Patriarhia Română- omagierea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, la 1700 de ani de la promulgarea Edictului de la Milano şi a arătat importanţa pe care o are legătura dintre Biserică şi Şcoală.

Chiriarhul a exprimat cuvinte de apreciere la adresa cadrelor didactice care predau Religia în şcolile din cadrul eparhiei, subliniind importanţa misiunii acestora şi calităţii actului educaţional pe care îl realizează, într-un context în care minorităţi agresive s-au lansat într-o campanie puternic mediatizată, pentru eliminarea religiei din învăţământul public. În final  Arhiepiscopul Aradului a urat concurenţilor şi dascălilor acestora succes deplin şi obţinerea unor rezultate care să facă cinste eparhiei arădene şi Bisericii noastre.

Pentru elaborarea lucrărilor concurenţii au avut la dispoziţie 3 ore. În după amiaza aceleiaşi zile s-a procedat la corectarea lucrărilor. După anunţarea rezultatelor şi încheierea termenului formulării eventualelor contestaţii, concurenţii care au obţinut locul 1 la etapa judeţeană, se vor califica la cea naţională care va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, în perioada  1-5 aprilie.