Arhive din categoria: Știri

SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA MĂNĂSTIREA ARAD-GAI

Praznicul Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, care încheie şirul marilor sărbători ale anului bisericesc şi este rânduit cu zi de post, a fost, pentru soborul maicilor şi surorilor de la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul, Arad- Gai, cât şi pentru pelerinii care caută această oază de trăire şi spiritualitate ortodoxă, un prilej de sporită mângâiere sufletească, datorat prezenţei Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului.

În fruntea unui sobor de ieromonahi, Înalt Preasfinţia Sa a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia a rostit un părintesc cuvânt de învăţătură care a evidenţiat valenţe legate de evenimentul trist al tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul. În tâlcuirea cuvintelor Mântuitorului din Sfânta Evanghelie de la Marcu(8, 36-37), Evanghelie din care s-a citit şi pericopa zilei, arătând că valoarea sufletului nu poate fi egalată pe lume de nimic, s-a subliniat netemeinicia unui jurământ, care poate duce la încălcarea dreptăţii divine şi umane. În acest cadru a fost scos în evidenţă faptul că virtuţile unei personalităţi puternice ca cea a sfântului Ioan Botezătorul- despre care Însuşi Mântuitorul spune că: ,,Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul”(Matei 11,11)- sunt călăuzitoare pe calea adevărului în realizarea înaltelor idealuri umane. Viaţa nu poate fi luată pentru nimic în lume; nici ,, jumătate din regat”(Marcu 6, 23) nu poate echivala cu viaţa unui om, mai ales a unui om de valoare. Viaţa este darul lui Dumnezeu şi nimeni nu are dreptul să-i aducă vreo atingere, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

Mănăstirea Arad-Gai cu hramul ,,Sfântul Simeon Stâlpnicul’ se află în cartierul de nord-vest al municipiului Arad şia fost edificată între anii 1760 şi 1762, de către episcopul Sinesie Jivanovici (1751-1768), ca un ansamblu alcătuit dintr-un conac (reşedinţa pe timp de vară a episcopului), o biserică şi anexe gospodăreşti. Mănăstirea a constituit de-a lungul vremii  şi constituie şi astăzi un loc de închinare şi alinare sufletească pentru numeroşii pelerini care îşi îndreaptă paşii spre acest  aşezământ monahal. În present acesta este organizat ca mănăstire de maici cu viaţă de obşte.Muzeul mănăstirii cuprinde o valoroasă Colecţia de obiecte de artă bisericească a Arhiepiscopiei Aradului, icoane pe lemn din secolele  XVII- XIX, cărţi, manuscrise, veşminte şi alte obiecte de cult, multe cu valoare de patrimoniu.

Între anii1999 şi 2002 a fost construit un nou corp de chili; tot în 2002 s-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică, închinată Maicii Domnului. În 2008, au fost încheiate lucrările de pictură şi a fost sfinţită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel înconjurat de un ales sobor de ierarhi. În exterior, biserica este împodobită cu 104 mozaicuri. Lăcaşul, înalt de 56 de metri şi lung de 58 de metri, îmbină stilul moldovenesc la acoperiş cu cel brâncovenesc la pridvor.

Mănăstirea Arad-Gai, cu toate realizările ei în timp – biserica veche, biserica din lemn monument istoric, paraclisul de vară, biserica nouă şi clopotniţa -, s-a constituit aici, în municipiul de pe Mureş, drept vatră de spiritualitate ortodoxă care dă mărturie peste vremi despre evlavia credincioşilor din zonă şi despre râvna vieţuitorilor aşezământului monahal pentru această ,,grădină a Maicii Domnului”.

 

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XII-A DUPĂ RUSALII

Parohia Arăneag, din Protopopiatul Ineu, a îmbrăcat în Duminica a XII-a după Rusalii, straie de sărbătoare, cu ocazia târnosirii bisericii, eveniment unic pentru comunitatea creştin-ortodoxă de aici. Cu acest prilej, la invitaţia preotului paroh Alin Pingică şi a Consiliului parohial, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a poposit în mijlocul credincioşilor, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească.

În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, a dezvoltat tema: ,,Respectarea poruncilor sfinte”, pe temeiul cititilor duminicale ale Apostolului (I Corinteni 15) şi Sfintei Evanghelii (Matei 19), care vizează şi Poruncile dumnezeieşti şi pe cele bisericeşti. ,,Mântuitorul a respectat Legea cea Veche şi a aşezat pe cea Nouă, credincioşii găsind pentru ei şi întreaga obşte, sub autoritatea Bisericii, referirea la fiecare, pentru învăţătură şi trăire duhovnicească. Astfel, în alcătuirea Decalogului avem învăţătura despre Dumnezeu şi om, despre viaţă şi lume; Poruncile bisericeşti, la fel, statornicesc buna desfăşurare şi propăşire a vieţii noastre. Păzirea din fragedă tinereţe a rânduielilor Bisericii asigură dobândirea adevăratei bogăţii spirituale, care la rândul ei poate chivernisi pe cea materială. Comunitatea locală oglindeşte această realitate cu fiecare credincios, prin contribuţia acestora la cele înfăptuite”, a arătat Înalt Preasfinţia Sa.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulţumiri ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă faţă de credincioşii săi, soborului de preoţi pentru împreună-slujire, cât şi bunilor credincioşi care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea.

Toţi credincioşii prezenţi au avut nespusa bucurie de a intra în Sfântul Altar, închinându-se şi sărutând Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce.

Biserica din parohia Arăneag, în formă de cruce, în stil baroc, pe fundaţie de piatră şi acoperită cu tablă, a fost construită în anul 1869. Turnul bisericii este prevăzut cu trei clopote, din care unul turnat la Viena şi montat odată cu construcţia bisericii, iar celelalte două turnate la Ghioroc, judeşul Arad, în anul 1925.      În anul 2011 s-a finalizat împodobirea bisericii cu pictură, precum şi restaurarea iconostasului.

În după- amiaza zilei, la invitaţia preotului paroh Gheorghe Oprea şi a enoriaşilor, Înaltpreasfinţitul Timotei a fost prezent în parohia Arad Micălaca Nouă- Zona 300, din municipiul Arad. După slujirea  Vecerniei Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit rânduiala sfinţirii crucilor care se vor aşeza pe biserica parohială cu hramul Sfântul Apostol Andrei, aflată în construcţie.

Cuvântul de învăţătură  al Chiriarhului a evidenţiat unele semnificaţii ale  Sfintei Cruci, cu osebire a aceleia ce se aşază pe cupola bisericii: ,, Crucea marchează începutul, cât şi sfârşitul unei lucrări, aici, punerea pietrei fundamentale, iar acum, încununarea turlei, aceasta în apropierea unui moment care marchează încheierea şi începutul unui an bisericesc, totodată finalizarea unei etape decisive a construcţiei bisericii parohiale, lucrare pe care, sub semnul Crucii, nutrim nădejdea de a o duce la desăvârşire”.

Prezenţa arhiereului şi slujirea din seara acestei duminici, aşa cum a arătat preotul paroh în cuvântul de mulţumire adresat ierarhului, s-a constituit într-un prilej potrivit de angajare în împlinirea acestei binecuvântate înfăptuiri.

Parohia Arad Micălaca Nouă – Zona 300 a fost înfiinţată în anul 2003. În acelaşi an a fost construit un paraclis destinat săvârşirii sfintelor slujbe până la finalizarea construcţiei bisericii, a cărei edificare a început în anul 2006, după un proiect întocmit de arhitectul Ioan Hăprian. Biserica are cupolele turnate din beton armat, urmând a se realiza acoperişul din tablă, tencuielile exterioare şi interioare.

 

Colocviu de promovare a patrimoniului cultural religios arădean

În cadrul programului manifestărilor culturale dedicate ,,Zilelor Aradului” , eveniment care se desfăşoară în fiecare an în municipiul Arad în perioada 17- 26 august, la Centrul Cultural-  Pastoral ,,Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Ortodoxe Arad- Bujac, s-a desfăşurat, joi, 23 august 2012, colocviul cu tema; ,,Valorificarea patrimoniului cultural- religios al municipiului Arad. Promovarea patrimoniului cultural construit”. La întrunirea organizată şi moderată de către primarul municipiului, Dl. ing. Gheorghe Falcă, a luat parte Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, conducători ai unităţilor de cult ale confesiunilor religioase din municipiul Arad. Partea documentară a temei a fost prezentată de către Serviciile Cultural şi Urbanism ale Primăriei Arad. În partea a doua a colocviului, în cadrul unui dialog constructiv cu edilul municipiului şi reprezentanţi ai Consiliului Local, s-au analizat aspecte specifice legate de promovarea patrimoniului cultelor religioase şi s-au identificat modalităţi de colaborare în acţiunea de conservare şi punere în valoare, prin ghiduri, itinerarii turistice şi susţinere financiară, a monumentelor istorice cu caracter religios de pe raza municipiului Arad, proprietate a cultelor. De asemenea au fost semnalate şi analizate aspecte cu care se confruntă unităţile de cult, legate de întreţinerea cimitirelor, a monumentelor funerare din cimitire, ele însele valori patrimoniale cu însemnătate istorică şi cultural- spirituală, alte probleme ale cultelor.

În alocuţiunea prezentată în cadrul acestei întruniri, Înalt Preasfinţitul Timotei a salutat reprezentanţii tuturor cultelor religioase, evidenţiind importanţa climatului ecumenic existent dintotdeauna în municipiul Arad şi pe care Biserica noastră îl promovează, la nivel central şi local, care contribuie direct şi indirect la progresul spiritual, cultural şi social al oraşului. Arhiepiscopia Aradului, deţinătoare a unor obiective eclesiastice cu valoare monumentală şi patrimonială de interes naţional şi local, emblematice pentru municipiul Arad, începând cu catedrala arhiepiscopală ,,Sfânta Treime”, continuând cu Centrul Eparhial, Vechea Catedrală, Complexul monastic Arad-Gai şi altele, a fost în mod constant interesată de colaborarea cu administraţia municipală în acţiunea de restaurare, conservare şi promovare a acestor edificii.  De asemenea, Înalt Preasfinţia Sa a lăudat acţiunea pozitivă a municipalităţii,  de a întroduce acest colocviu cu reprezentanţii tuturor unităţilor de cult, în cadrul manifestărilor festive organizate în cadrul ,, Zilelor Aradului”, fapt care reprezintă o confirmare şi o recunoaştere a contribuţiei acestora la propăşirea urbei arădene.

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN ÎN DUMINICA A XI-A DUPĂ RUSALII

În Duminica a XI-a după Rusalii credincioşii parohiei Tălagiu, protopopiatul Sebiş din Arhiepiscopia Aradului au avut bucuria de a-l avea ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului care, la invitaţia preotului paroh Cristian Bacoş şi a organelor parohiale, a efectuat aici o vizită canonică penru a binecuvânta lucrările de reparaţii interioare şi exterioare ce s-au efectuat la la biserica parohială cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi pentru a sfinţi noul iconostas. Înalt Preasfinţia Sa a fost întâmpinat la sosire de către protopopul locului, părintele Beni Ioja şi de primarul comunei, Viorel Groza, în prezenţa tuturor locuitorilor parohiei, îmbrăcaţi în frumoase costume populare. În fruntea unui ales sobor de preoţi, a binecuvântat şi sfinţit biserica, apoi a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia  a adresat celor prezenţi un părintesc cuvânt de învăţătură despre conştiinţa datoriei, despre raportul dintre datoriile materiale şi cele spirituale, axat pe cuvintele din Apostolul zilei (I Corinteni 9) şi pe cele ale pericopei evanghelice (Matei 18), parabola celor doi datornici. ,,Conceptul are o largă cuprindere legată de ţinuta morală a creştinului dar cu implicaţiile teologice ale răspunderii omului faţă de întreaga creaţie, o atenţie deosebită concentrându-se asupra modelului dat de Rugăciunea Domnească, anume iertarea divină”, a subliniat ÎPS Sa.

La incheierea Sfintei Liturghii preotul paroh a fost hirotesit întru iconom iar preotul Dănuţ-Voicu Dan de la parohia Dumbrava, întru sachelar. O agapă frăţească a încheiat praznicul sfinţirii bisericii parohiale din Tălagiu. Parohia este atestată documentar in anul 1730, primul preot fiind Arsenie Hărduț, urmându-i la păstorirea credincioșilor mulți descendenţi ai familiei. Vizite pastorale ale Întâistătătorilor eparhiei au mai fost consemnate aici: a episcopului Andrei Magieru, la 30 octombrie 1937 și a episcopuluiTeoctist Arăpașu, viitorul Patriarh , la 28 mai 1967.

În continuarea itinerarului pastoral, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a vizitat filia Budeşti a parohiei Dumbrava, acelaşi protopopiat, unde a săvârşit slujba Vecerniei, în prezenţa enoriaşilor, cărora le-a adresat un părintesc cuvânt de învăţătură despre însemnătatea respectului faţă de tradiţia bisericească locală, prin strădania de a îngriji şi conserva sfintele locaşuri înălţate de către înaintaşi, cu referire specială la cele trei altare ale parohiei: biserica veche, cea nouă şi capela amenajată în incinta şcolii.

La reîntoarcerea la reşedinţa eparhială chiriarhul a vizitat filia Aciuţa şi parohia Pleşcuţa, acelaşi protopopiat, fiind întâmpinat de preotul paroh Simion Păiuşan şi de credincioşii de aici, care şi-au arătat în modul cel mai sincer ataşamentul faţă de Chiriarh, Acesta le-a adresat un părintesc cuvânt de învăţătură în contextul citirilor zilei, şi al tematicii anului bisericesc, Taina Sfântului Maslu şi îngrijiriea bolnavilor, ca  datorie creştină faţă de aproapele. În filia Aciuţa IPS Timotei a săvârşit o slujbă de pomenire pentru preotul Ioan Şerb, fost dirijor al Corului ,,Armonia” al catedralei vechi din Arad, înmormântat aici.

 

Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului a participat la hramul bisericii din Arad- Subcetate

La 16 august 2012, ziua Sfinţilor Martiri Brâncoveni credincioșii din parohia Arad- Subcetate,  protopopiatul Arad, și-au sărbătorit hramul bisericii cu bucuria de a-l avea ca oaspete pe Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înalt Preasfințitul Timotei care a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoţi. Chiriarhul a fost întâmpinat de preotul paroh Radomir Stoica și de credincioșii prezenți cu sentimente de fiiască dragoste.

În cuvântul de învătătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre Sfinţii Martiri Brâncoveni, ocrotitorii bisericii, evidenţiind personalitatea covârşitoare a voievodului Constantin Brâncoveanu, mare ctitor de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt si faptă al Ortodoxiei din cele trei provincii româneşti, cu osebire  din Transilvania, exemplu proeminent în istoria neamului romanesc. Prin moartea sa şi a fiilor săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi a sfetnicului Ianache, cu adevarat mucenicească, aceştia au oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru neamul lor şi pentru credinţa creştină. Martiriul  lor a impresionat profund pe contemporani, chiar şi pe necreştini, după cum consemnează izvoarele istorice ale vremii şi a avut un larg ecou în sufletul poporului român, care i-a plâns în cântece şi balade populare. Sfânta noastră Biserică i-a canonizat, la 20 iunie 1992, făcându-le pomenire în ziua de 16 august. Înaltpreasfinţia Sa a lăudat buna iniţiativă a preotului şi enoriaşilor de a aşeza biserica lor sub ocrotirea sfinţilor  martiri Brâncoveni.

În numele tuturor celor prezenţi, părintele paroh a mulţumit Înaltului ierarh pentru prezenţă.

Parohia ortodoxă română Sfinţii Martiri Brâncoveni din cartierul arădean Subcetate s-a înfiinţat în anul 2004, părintele Radomir Stoica, la vremea aceea duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Arad, fiind numit preot paroh. În primii ani s-a slujit Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe într-un paraclis improvizat, iar în primăvara anului 2010, prin osteneala enoriaşilor şi a altor credincioşi, s-a început construirea noului lăcaş de cult, o biserică de lemn, finalizată în acelaşi an şi sfinţită de hram, de către ÎPS Timotei. În perspectivă parohia preconizează construirea unui nou lăcaş de cult, mai încăpător, în apropierea actualei biserici, existând deja un proiect în curs de finalizare.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost prăznuită în Arhiepisopia Aradului într-o atmosferă de aleasă spiritualitate, multe dintre locaşurile de cult din cuprinsul eparhiei purtând hramul praznicului.

În sfintele mănăstiri şi schituri şi la catedrala Sfânta Treime, sfintele slujbe s-au desfăşurat încă din ajun şi până târziu în noapte pentru miile de pelerini sosiţi din diferite părţi.

Întâistătătorul Arhiepiscopiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a oficiat în ajunul sărbătorii, dupa obiceiul îndătinat, Vecernia cu Priveghere la străvechea mănăstire Hodoş-Bodrog, oază de spiritualitate a Banatului şi Câmpiei Arădene, în cadrul căreia a rostit un părintesc cuvânt de învăţătură despre Maica Domnului şi Sfânta Cruce în tradiţia mănăstirii, motivând liturgic şi doctrinar practica străveche a Drumului Crucii, care se săvârşeşte în ajunul praznicului la Mănăstirea Bodrog şi la care ierarhul a luat parte, ca în fiecare an. În noapte, ÎPS Timotei a slujit Utrenia, urmată de Prohodul Maicii Domnului la Mănăstirea Arad-Gai, rostind şi aici un cuvânt de învăţătură despre imnografia Utreniei praznicului şi despre Prohodul Maicii Domnului.

În ziua praznicului, ÎPS Arhiepiscop Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Hodoş-Bodrog înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi ierodiaconi. În cadrul slujbei a fost hirotonit întru diacon Vlad Oneţiu, cântăreţ bisericesc la parohia Arad-Micalaca Veche II. În cuvântul de învăţătură, chiriarhul a vorbit despre icoana Adormirii Maicii Domnului, mijlocitoare de învăţătură creştină şi har sfinţitor. După binecuvântarea şi participarea la agapa oferită în trapeza mănăstirii, ÎPS Timotei, ca în fiecare an la acest praznic, a efectuat, la invitaţia preotului paroh Liviu Pamfiloiu şi a credincioşilor, o vizită canonică în parohia Firiteaz, protopopiatul Arad, unde, cu prilejul hramului a sfinţit noua catapeteasmă a bisericii parohiale, vorbind celor prezenţi depre locul icoanei Maicii Domnului pe iconostasul bisericii. Pentru strădania depusă, preotul paroh a fost răsplătit cu distincţia de iconom.

În seara praznicului ÎPS Timotei a fost oaspetele preoţilor şi credincioşilor prezenţi în biserica monument istoric a parohiei Lipova, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ierarhul a participat la slujba Sfântului Maslu si a paraclisului Maicii Domnului, rostind un părintesc cuvânt de învăţătură despre acatistele şi paraclisele Maicii Domnului.

 

Prăznuirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, ocrotitorul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Luni, 13 august 2012, Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, şi-a prăznuit hramul de vară,  prilejuit de sărbătoarea Aducerii moaştelor Cuviosului Maxim Mărturisitorul. Sfântul Maxim, alături de Sf. M. Mc. Mina, sunt ocrotitorii duhovniceşti ai locaşului de cult din incinta aşezământului teologic arădean.

Prăznuirea Cuviosului Maxim a început duminică seara, prin săvârşirea Vecerniei cu Litie, continuând a doua zi, prin săvârşirea slujbei Utreniei şi a Dumnezeieştii Liturghii, la care slujit Întâistătătorul Eparhiei arădene, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu alături de părinţii profesori şi alţi preoţi, foşti absolvenţi ai facultăţii.

 

În cuvântul său de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa, a subliniat că în anul acesta se împlinesc 1350 de ani de la săvârşirea pământească a Cuviosului Maxim și a arătat, în contextul vieții și învățăturii sfântului, importanța supunerii voinței creștinului voinței lui Dumnezeu, mai ales în răstimp de post și de rugăciune, prin călăuzirea dreaptă a gândurilor și simțămintelor. Referindu-se la perioada liturgică a Postului Maicii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei, a arătat, că „dacă nu avem o gândire precisă, curată şi înălţătoare despre Maica Domnului, nu putem spune că cinstim Persoana Mântuitorului, Dumnezeu – Om în totalitate, cu adevărat”, ca Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit.

La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, Părintele lect.dr.Ştefan Negreanu a adresat un cuvânt de mulţumire Întâistătătorului, pentru dragostea şi bunăvoinţa pe care o arată de fiecare dată Paraclisului Facultăţii, studenţilor şi credincioşilor care vin să se roage aici.

Ultima actualizare (Vineri, 17 August 2012 23:08)

Praznicul Schimbării la Faţă la Mănăstira Hodoş-Bodrog

Pentru obştea Mănăstirii Hodoş-Bodrog şi pentru pelerinii care şi-au îndreptat paşii spre această oază de cultură şi trăire ortodoxă din câmpia arădeană, praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului s-a constituit într-un moment de aleasă bucurie duhovnicescă.  Bucuria a fost sporită de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului care, împreună cu un numeros sobor de preoţi din obştea mănăstirii şi parohiile învecinate, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în altarul de vară al sfintei mănăstiri.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, având ca temă însemnătatea spirituală a pelerinajului, Înalt Preasfinţitul Timotei a arătat că, în orice perioadă a anului şi în funcţie de zilele de sărbătoare şi hramuri, dar mai ales în luna finală a anului bisericesc, legate de praznicele împărăteşti ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor, întrucât se raportă cu precădere la veşnicie, călătoriile sfinte, într-un fel dincolo de timp şi de spaţiu, rămân  în amintire continuă şi aduc din locurile vizitate în perimetrul în care se desfăşoară realităţile personale, modele de pe diferite planuri ale vieţii, ducând totodată spre ţinta urmărită trăiri din cadrul propriu. ,,Aşa se întâmplă că găsim la noi biserici asemănătoare cu cele din locurile de pelerinaj, sau regăsim acolo stiluri bisericeşti obişnuite la noi. Se explică aceasta şi prin sfinţii români care au trăit la locurile sfinte sau au ridicat acolo biserici româneşti. Cei care au trăit, de pildă, în Sfântul Munte Athos, au înrâurit în veacurile trecute viaţa bisericească de la noi. S-a căutat mereu o schimbare şi o înnoire a vieţii bisericeşti şi s-a găsit mereu imboldul urmării căii spre Dumnezeu, cum însuşi praznicul îl actualizează cu mult folos duhovnicesc”, a subliniat ÎPS Timotei.

Potrivit tradiţiei, după cum s-a amintit în cuvântul de învăţătură, la această sărbătoare se organizau la Bodrog pelerinaje de către credincioşii din împrejurimi dornici de a se împărtăşi din darurile dumnezeieşti şi din binecuvântările Maicii Domnului. Pelerinajul la Mănăstirea Hodoş-Bodrog s-a păstrat din vremurile în care mănăstirea era printre puţinele vetre de spiritualitate de pe aceste meleaguri.

În cadrul ecteniei pentru ce adormiţi a fost pomenit vrednicul de amintire episcopul dr. Visarion Aştileanu (1973-1984), trecut la Domnul în urmă cu 28 de ani.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, după ce s-a sfinţit rodul de viţă de vie şi alte poame, precuviosul părinte arhimandrit Nestor Iovan stareţul mănăstirii a mulţumit Înalpreasfinţitului Părinte Timotei şi tuturor clericilor şi credincioşilor pentru participare la acest praznic.

 

 

Slujiri arhiereşti la Hodiş şi Iercoşeni

În Duminica a IX-a după Rusalii, la invitaţia preotului paroh Marian Florin Oarcea şi a credincioşilor, Înalt Preasfințitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost efectuat o vizită canonică în filia Hodiș, parohia Iercoșeni din protopopiatul Ineu. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat și sfințit lucrările efectuate la troița așezată la intrarea în sat și a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În după-amiaza zilei Înalt Preasfinţia Sa a vizitat biserica de lemn, monument istoric, din parohia Iercoșeni, unde a săvârşit slujba Vecerniei.

În cuvântările rostite în cele trei locuri chiriarhul s-a referit la citirile zilei( Matei 14 şi I Cor.3), explicând între altele simbolul corabiei prin Biserică, atât ca instituţie, cât şi ca sfânt locaş, mai ales că sfântul Pavel, în pericopa apostolică arată că toţi creştinii sunt zidirea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, temelia fiind Însuşi Mântuitorul.

În înţelesul corabiei ca şi mijloc de călătorie pe marea vieţii, adică a încercărilor de tot felul, spre limanul mântuirii, cum subliniază şi o cântare bisericească din slijba prohodirii, credincioşii găsesc călăuză pe Domnul Însuşi, mijlocind pentru ei Maica Domnului, numită de către poetul nostru naţional ,, Luceafărul mărilor”, apoi sfinţii între care pomenim astăzi pe unul dintre români şi anume ,, Ioan Iacob”. Ajunul sărbătorii ,,Scimbarea la Faţă” a Domnului în vremea postului Adormirii Maicii Domnului, care începe sub semnul Sfintei Cruci, slujirea sfântă într-un monument istoric şi sfinţirea unei cruci pe hotar, dau prilej să adâncim cugetarea moartă, îndemnând la rugăciune către Domnul, să vină în ajutorul nostru, aşa cum a venit în al  celor ce L-au urmat. În acest cadru ierarhul a arătat că rugăciunile ce s-au rostit la vreme de neploare, potrivit îndrumărilor sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au refrerit tocmai la umblarea pe mare a Mântuitorului, moment căruia i s-a consacrat duminica de astăzi.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Înalt Preasfințitul Timotei a hirotesit întru sachelar pe părintele paroh Marian Florin Oarcea, care, într-un  timp foarte scurt, a revigorat viața duhovnicească a parohiei.

În încheierea Sfintei Liturghii, preotul paroh a adus mulțumiri ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru grija părintească pe care o poartă față de credincioșii săi, soborului de preoți pentru împreună slujire, cât și bunilor credincioși care l-au sprijinit nemijlocit în toată activitatea. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bărbătesc al Parohiei Bârsa.

Satul Hodiș este atestat documentar din anul 1326, fiind situat la jumătatea distanței dintre localitățile Bârsa și Cuied într-o zonă de podiș. Din atestările documentare ale vremii se știe că în anul 1755 satul nu avea biserică și era afiliat parohiei Cuied. În anul următor 1756 s-a construit o biserică de lemn cu hramul ”Învierea Domnului”, biserică ce a fost sfințită în anul 1759.

La data de 2 mai 1870, Episcopul Procopie Ivașcovici sfințește aici o altă biserică de lemn cu hramul ”Întâmpinarea Domnului”, biserică ce a fost înlocuită în anul 1930 de actuala biserică de zid cu hramul ”Pogorârea Duhului Sfânt”, construită din cărămidă, iar în anul 1933 a fost sfințită de către Episcopul Grigorie Comșa. De la biserica veche se mai păstrează două icoane împărătești: Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Nicolae, care se află în muzeul Mănăstirii Arad-Gai.