Arhive din categoria: Știri

Arhiepiscopia Aradului la ceas aniversar

Zilele de 28 noiembrie şi 2 decembrie reprezintă o dublă aniversare pentru Arhiepiscopia Aradului şi pentru chiriarhul său, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei Seviciu. Astfel, în acest an, la 28 noiembrie se împlinesc trei ani de la istorica zi a ridicării la rang de Arhiepiscpie a eparhiei arădene, în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un ales sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Totodată, ziua de 2 decembrie marchează instalarea în scaunul de episcop al Întâistătătorului ei, eveniment petrecut în urmă cu 28 de ani.

În Duminica a 31-a după Rusalii, a Vindecării orbului din Ierihon, Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad a îmbrăcat straie de sărbătoare, pregătindu-se să îl primească pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop. Clerici şi credincioşi s-au aflat în coumuniunea bucuriei prilejuite de participarea la Sfânta Liturghie arhierească.

La momentul cuvenit, Ierarhul a rostit cuvântul de învăţătură având ca temă mila lui Dumnezeu faţă de oameni. Pornind de la pericopa evanghelică (Luca 18, 35-43) şi cea apostolică (I Timotei 1, 15-17), chiriarhul a evidenţiat că „mila lui Dumnezeu se revarsă asupra tuturor, vindecând neputinţele şi oferindu-ne în acelaşi timp prilej de iertare şi îndreptare. Mila nu este acelaşi lucru cu îndurarea, mila revărsându-se chiar şi atunci când noi nu ne rugăm pentru aceasta. Slujbele Bisericii folosesc rostirea «Doamne miluieşte» precum şi încununarea acesteia «Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti». Oamenii au datoria de a-I mulţumi lui Dumnezeu şi de a se ruga Lui cu sinceritate şi cu simplitate”.

La sfârşitul slujbei s-a rostit în mod solemn o rugăciune de mulţumire pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopului Aradului, precum şi asupra clerului şi credincioşilor.După terminarea Sfintei Liturghii, soborul preoţilor şi diaconilor, prin glasul P.C. Părinte Simion Mladin, secretar eparhial, a adresat Înaltpreasfinţiei Sale mulţumiri pentru înţeleapta păstorire şi cuvenitele felicitări însoţite de un buchet de flori. Corul Parohiei Apateu a intonat cu măiestrie răspunsurile liturgice precum şi imnul arhieresc, pentru a încununa bucuria acestei aniversări. La ieşirea din biserică, credincioşii prezenţi şi-au exprimat bucuria duhovnicească şi au primit arhiereşti binecuvântări.

 

 

Cerc pastoral la Sâmbăteni, Protopopiatul Lipova

Credincioşii Parohiei Ortodoxe Române Sâmbăteni, Protopopiatul Lipova, din cadrul Arhiepiscopiei Aradului au avut parte în Duminica a XXXI-a după Rusalii de momente de bucurie şi mângâiere. Cercul misionar-pastoral Radna, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de Preotul  Ioan Jidoi, s-a întrunit în biserica purtând hramul ,,Sf. Ierarh Nicolae”, unde soborul de preoţi a  săvârşit Sfânta Taină a Maslui de obşte, răspunsurile la strană fiind date de tineri teologi, aceştia interpretând şi un buchet de colinde cu care au încântat auditoriul.

Părintele Crinel Onea, Protopopul Lipovei, a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a scos în evidenţă importanţa Tainei Maslui pentru vindecarea bolilor sufleteşti şi trupeşti. ,,Fiecare participant la Sfântul Maslu aflat sub epitrahilul preoţilor, aduce cu el necazurile şi neputinţele lui la Hristos, Samarineanul milostiv de care vorbeşte prima evanghelie a acestei Taine” a consemnat Părintele Protopop.

La final Părintele paroh Ioan Braiţ a mulţumit celor care au răspuns invitaţiei la această sărbătoare, seara încheindu- se cu o agapă frăţească la casa parohială.

Hram la Parohia Pecica II

Credincioşii parohiei Pecica II, protopopiatul Arad, în frunte cu preotul lor paroh, Mircea Popa au început, în urmă cu un an construirea unei biserici parohiale pusă sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României. În ziua prăznuirii hramului, la demisolul noului edificiu, Înalt Preasfinţitul Timotei în fruntea unui numeros sobor de preoţi, mulţi dintre aceştia fii ai parohiei sau având soţii, fiice ale locului, a săvârşit Vecernia şi slujba de hram în cadrul căreia s-au rostit, fiind în ajunul sărbătorii noastre naţionale,  ectenii speciale şi  rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile revărsate peste poporul român. În prezenţa autorităţilor judeţene şi locale, a unui mare număr de credincioşi, Înalt Preasfinţitul Timotei a rostit un părintesc cuvânt de învăţătură despre înscrierea obiectivelor bisericeşti realizate în România, puse sub patronajul spiritual al ierarhilor sărbătoriţi, într-o istorie ce porneşte din vremea Sfinţilor Apostoli, apreciată unanim ca şi contribuţie la unitatea poporului roman în cadrul unităţii europene şi mondiale, factor de civilizaţie şi progres.

Chiriarhul a felicitat pe toţi ctitorii bisericii pentru dărnicia faţă de locaşul în construcţie şi a scos în evidenţă însemnătatea faptului că acum, pentru prima dată, Statul Român recunoaşte ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, ca sărbătoare  oficială. A transmis tuturora doriri de bine şi alese împliniri, cu prilejul Sărbătorii Naţionale.

Preotul paroh a mulţimit Înaltului Ierarh pentru bunăvoinţa de a răspunde invitaţiei, dorindu-I, cu prilejul împlinirii celor 28 de ani, la 2 decembrie 2012, în fruntea eparhiei Aradului.

O agapă frăţească oferită de naşii hramului a încheiat sărbătoarea parohiei Pecica II.

 

1 DECEMBRIE- ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ LA ARAD

Aradul a avut un rol determinant în realizarea visului de veacuri al românilor de pretutindeni, înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Acest fapt este evidenţiat an de an în oraşul de pe Mureş de Ziua Naţională a României, prin manifestări omagiale de excepţie la care participă mii de arădeni.

Manifestările omagiale şi comemorative dedicate Zilei de 1 Decembrie au debutat în acest an prin inaugurarea şi sfinţirea MuzeuluiVasile Goldiş, urmate de slujba de pomenire, depunerea de coroane  şi ceremonia militară la monumentul marelui luptător pentru înfăptuirea Unirii,Vasile Goldiş, în centrul municipiului. Ceremonie militară  şi civilă, slujbă religioasă şi depuneri de coroane au avut loc şi la mormintele marilor corifei ai Unirii, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop şi Ioan Suciu, din Cimitirul Pomenirea, precum şi la Troiţa Martirilor din parcul Mihai Eminescu.

Slujbele religioase au fost săvârşite de către Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi din municipiul Arad.

În cuvântările rostite în cadrul acestor manifestări Înaltpreasfinţia Sa a accentuat aspecte potrivite fiecărui loc şi moment. În sinteză a evidenţiat legătura ce se face între cuvintele rostite de episcopul Ignatie Papp al Aradului la slujba Te- Deum-ului de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, învierea neamului românesc , şi acelea ale lui Vasile Goldiş, înscrise ca testament pe lespedea mormântului său, anume despre mântuirea prin jertfă, arătând că, după pilda Mântuitorului, făuririle neamului s-au încununat cu desăvârşirea unităţii de stat, care a pus temelie viitorului ţării. Revine întregului popor român binecredincios de pretutindeni datoria ca, prin hărnicie şi eroism, să garanteze dezvoltarea şi afirmarea ţării, spre mulţumirea generală, contribuind totodată la pacea mondială şi fericirea omenirii. Ziua Naţională este acest prilej de bilanţ al împlinirilor prezente şi perspectivelor viitoare, spre apreciere a muncii şi exprimare a bunelor urări, tuturor, a arătat Înalt preasfinţia Sa.

ÎNALTPREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI SĂRBĂTORIT LA 28 DE ANI ÎN FRUNTEA EPARHIEI ARADULUI

Duminică, 2 decembrie 2012, clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului s-au aflat la ceas aniversar. În Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime, în toate bisericile şi mănăstirile eparhiei s-au înălţat rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu pentru că, în bunătatea Sa nemărginită, a adăugat încă un an, al 28-lea, cununii anilor arhipăstoririi Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, în fruntea trisecularei eparhiei ortodoxe a Aradului, dintre care trei, împliniţi la 28 noiembrie, ca Arhiepiscop. Doririle adresate celui sărbătorit au îmbrăcat exprimare liturgică: ,,Întâi pomeneşte Doamne pe Înalt Preasfinţitul Arhiepiscopul nostru Timotei, pe care îl dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”.

Cuvântul adevărului divin, învăţătura Bisericii,  înaltă şi sfântă, precum Întemeietorul ei, răspunde nevoii de continuă desăvârşire şi mântuire a omului credincios. Episcopul este cel care  face legatura sufletească între propovăduirea de acum aproape doua milenii şi între cei care o cred şi o mărturisesc astazi. „Iisus Hristos – ieri şi azi şi în veci -este Acelaşi” ( Evrei 13, 8 ). Capul Bisericii, Hristos, se adresează prin Evanghelia Sa, prin Biserica intemeiată de El, prin slujitorii Săi, cu aceeaşi prospeţime şi cu aceeaşi putere, ca în vremea Sa, tuturor credincioşilor care alcătuiesc, după învaţătura noastră de credinţă, „Trupul Său tainic” ( Coloseni 1, 24 ). Potrivit învăţăturii evanghelice şi doctrinei canonice, episcopul în eparhia sa este singura autoritate care deţine responsabilitate învăţătorească, fapt exprimat dealtfel şi în Statutul pentru organizarea şi funcţionarea BOR. Iată de ce, pe deplin întemeiat, Sfântul Ciprian al Cartaginei, în jurul anului 200 afirma: unde este episcopul, acolo este Biserica, iar în afara Bisericii nu există mântuire. Credincioşii trebuie să fie uniţi între ei, avându-l în centru pe episcop. „Nu poate să aibă pe Dumnezeu de Tată, acela care nu are Biserica de mamă” scria acesta în cea mai importantă lucrare a sa, Despre universalitatea Bisericii (cap. 6).

Ca dintr-un iconostas, ies la iveală în acest moment sărbătoresc, chipurile celor 23 de ierarhi din trecut, înaintaşi ai Înaltpreasfinţitului Timotei dintru începuturi , din care unii au strălucit prin viaţa lor cucernică şi prin hărnicie, alţii prin întelepciunea cuvântului şi prin dârzenia în păstrarea dreptei credinţe, cu toţii însă ostenind întru temeluirea acestei vechi vetre arădene de viaţă şi credinţă ortodoxă, arătându-se totodată apostoli ai dragostei faţa de popor, faţă de crezul şi aspiraţiile lui şi dovedindu-se neinfricaţi apărători ai emancipării şi luminării acestuia. Amintim, în treacăt doar, de Isaia Diacovici, primul episcop al Aradului, supranumit ,,singurul balaur şi stâlp şi razim al Ortodoxiei care a mai rămas în imperiu”, ales patriarh al sârbilor în 1708, de Pavel Nenadovici, cel mai mare arhiereu pe care l-au avut ortodocşii în acea vreme, venit la Arad în anul 1748 de la Carlstadt, de Sinesie Jivanovici, ctitorul mănăstirii Arad- Gai. Timpul nu ne permite decât să ne gândim doar la întelepciunea cu care au păstorit învăţaţii episcopi Gherasim Raţ, Procopie Ivaşcovici şi Miron Romanul; la figura luminoasă a episcopului Ioan Meţianu, care şi-a împodobit cununa chipului său cu multe înfăptuiri trainice între care  înfiinţarea foii săptămânale ,,Biserica şi Şcoala” şi a tipografiei diecezane, ostenindu-se să sporească moştenirea înaintaşilor săi şi punându-şi sufletul pentru apărarea drepturilor credincioşilor şi preoţimii; la cuvintele întelepte, rostite de vrednicul întru pomenire Episcopul Ioan Ignatie Papp: „Unde merge poporul, mergem şi noi, vlădicii”. Şirul lor se continuă cu luminatul Episcop Grigorie Comşa, cel plin de zel apostolic, cu fericitul întru adormire Andrei Magieru, care cu întelepciune a păstorit această eparhie timp de 24 de ani, cu ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul actual al Banatului, cu Patriarhul Teoctist, cu episcopul Visarion Aştileanu.

Dintre toţi, cu evlavie şi adânc respect, zborul gândului ni se se opreşte asupra lucrării apostolice a unuia dintre aceştia, singurul care a avut la Arad o arhipăstorire mai lungă decât a Înalt Preasfinţitului Timotei, 28 de ani şi 9 luni: la harnicul şi neobositul episcop Pavel Avacumovici (1786- 1815). În timpul păstoririi vlădicului Pavel Avacumovici s-a înfiinţat, la 2 ianuarie 1793,Vicariatul Ortodox Român de la Oradea, dependent, până la înfiinţarea Episcopiei Oradiei, în anul 1920, de Centrul eparhial de la Arad, şi, mai ales sub el, la 3/15 noiembrie 1812 şi-a deschis porţile prima şcoală pedagogică românească, Preparandia arădeană, de la a cărei înfiinţare, în mod solemn, într-un parteneriat organizatoric: Primăria Municipiului, Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Ţichindeal” şi Arhiepiscopia Aradului, s-a sărbătorit zilele acestea împlinirea a 200 de ani. Bătrânul arhiereu, cu luare aminte în vorbă şi în gândire, îndemna în limba românească, în pastorala trimisă tuturor parohiilor, ca să se înscrie tinerii la noul izvor de lumină, făcându- se astfel ,, apostolul binevestitor al învierii unui neam”.

Asemenea acestuia şi asemeni celorlalţi vrednici vlădici ai Aradului, Înalt Preasfinţitul Timotei în toţi aceşti ani de binecuvântată arhipăstorire s-a arătat un vrednic promotor şi continuator  de alese înfăptuiri în plan cultural-spiritual administrativ- bisericesc, social şi economic, recunoscute şi evidenţiate în prilejuri festive sau în momente de bilanţ: întemeierea şcolilor teologice, edificarea catedralei, construirea de biserici noi şi sfinte mănăstiri.

Nu ne-am propus o inventariere a lor, deşi, în mod incontestabil, ele vor rămâne  consemnate ca mărturie peste vremi a unei rodnice activităţi. Ceea ce se doreşte a fi evidenţiat acum, la ceas aniversar este imaginea vie a comuniunii evanghelice, a comuniunii de simţire şi de trăire pe care Înalt  Preasfinţia Sa,  ierarhul, dascălul şi, mai ales omul Timotei, a cultivat-o şi întreţinut-o în toţi aceşti ani la Arad. Nu numai cu fii duhovniceşti ci, potrivit poruncii dumnezeieşti, cu toţi oamenii. Roadele acestei atitudini comportamentale se văd, se simt. Deşi smerenia îi este cunoscută ca şifaptul  că nu doreşte  prăznuiri, iată, an de an este căutat şi felicitat în modul cel mai  cordial şi sincer de reprezentanţii de frunte ai vieţii publice din eparhie, de preoţi şi de credincioşi. Expresie vizibilă a comuniunii sufleteşti dintre ierarh şi fiii sufleteşti au fost şi în acest an, în cadrul recepţiei de la reşedinţa chiriarhală, ,,ramurile de finic”, coşurile şi buchetele de flori exprimând dragostea filială a clerului şi credincioşilor din această de Dumnezeu păzită eparhie, dragoste, respect şi preţuire cu care îşi ascultă şi  înconjoară păstorul şi astăzi, în vremuri în care lumea parcă s-a înrăit. Această imagine străluceşte în timp ca o lumină de candelă ce nu se stinge niciodată din sufletele celor care au aprins-o şi care mereu toarnă în ea untdelemnul iubirii evanghelice.

În numele Permanenţei Consiliului eparhial şi al ostenitorilor de la Centrul eparhial, al părinţilor protopopi, al părinţilor profesori şi al tuturor cadrelor didactice de la şcolile teologice ale eparhiei, al clerului din Arhiepiscopia Aradului şi al profesorilor de Religie, al bunilor credincioşi Înalt Preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei i-au fost transmise urări de ani mulţi şi binecuvântaţi de Dumnezeu cu ocrotire de sănătate, împlinirea tuturor rugăciunilor celor către mântuire, revărsare de milostenie şi îndurări divine, putere de muncă şi alese bucurii în slujba Bisericii şi nemului.

Concurs interşcolar cu ocazia Zilei Naţionale a României

Joi, 29 noiembrie, la Şcoala Gimnazială ,,Caius Iacob” din Arad a avut loc un concurs  interdisciplinar pentru a sărbători cele două Zile Naţionale ale României, 30 noiembrie şi 1 decembrie. Cei 12 participanţi, elevi ai claselor a VI-a A şi C de la şcoala organizatoare şi de la Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta” din Arad,  au fost moderaţi de prof. Beatrice Mandă;  împărţiţi în 4 echipe ( Efesenii, Filipenii, Corintenii şi Galatenii) au reuşit să treacă cu bine de cele 5 probe ale concursului care au vizat Religia, Istoria, Matematica şi Limba Română. Astfel, galeria şi susţinătorii concurenţilor au aflat amănunte Din viaţa SfântuluiAndrei şi despre Marea Unire(probe teoretice),  au mers Pe urmele Sfinţilor români ( probă de oratorie), au fost curioşi la proba de abilităţi practice Drapelul românesc, s-au amuzat la Întrebările glumeţe pentru minţi isteţe (probă de logică şi perspicacitate) şi au participat activ la Fazanul cu noţiuni, termeni şi nume biblice(joc didactic).

Juriul format din d-nele prof. Mihaela Voştinar, Adina Matei, Georgiana Petic Bătrân, Mihaela Neagoe, Adriana Romanov şi d-l prof. Mihai Iovan a urmărit îndeaproape evoluţia concurenţilor, la final răsplătindu-i pe toţi cu diplome şi premii. Mulţumim pentru aceasta d-nei director Mihaela Voştinar de la şcoala organizatoare şi pr. Mircea Bupte de la parohia Arad Micălaca Veche.

 

Hram la parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Arad

Credincioşii din Parohia Arad Micălaca Nouă – Zona 300 îi arată Sfântului Apostol Andrei o cinstire deosebită şi prin faptul că din osteneala lor, se construieşte aici o biserică pusă sub ocrotirea apostolului Andrei, ocrotitorul României. În anul 2003, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a sfinţit în această parohie un paraclis în care se săvârşesc şi astăzi sfintele slujbe, iar în anul 2006, tot la prăznuirea Apostolului Românilor a aşezat piatra de temelie a unei biserici căreia în acest an i-a fost pusă crucea de pe turla centrală.

Şi în acest an prezenţa ierarhului în mijlocul credincioşilor acestei parohii a fost un binecuvântat prilej de împreună – cinstire a sfântului Andrei  şi comuniune în rugăciune. La invitaţia preotului paroh Gheorghe Oprea şi a credincioşilor parohiei, Înaltpreasfinţitul Timotei a săvărşit Sf.Liturghie în cadrul căreia a rostit un înălţător cuvânt de învăţătură,  având în centru prelucrarea sinaxarului zilei, cu sublinierea datelor importante din viaţa şi lucrarea sfinţilor pomeniţi: Apostolul Andrei, cel întâi chemat şi Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului. Sobornicitatea şi apostolicitatea ca însuşiri ale Bisericii, îi impun în mod deosebit în evlavia poporului român dreptcredincios  mai ales prin cinstirea sfintelor lor moaşte, Sfântul Apostol Andrei, apostol al neamului, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna asigurând prin succesiunea apostolică un cler vrednic de păstrarea valorilor patrimoniale şi culturale naţionale.

La sfârşitul slujbei preotul paroh i-a mulţumit arhipăstorului pentru bucuria pe care a prilejuit-o prin venirea Înaltpreasfinţiei Sale în parohia ocrotită de Sf.Ap.Andrei, sporind în acest fel bucuria prăznuirii, exprimând încrederea că binecuvântarea arhierească este dinamizatoare spre împlinirea celor duhovniceşti şi gospodăreşti din parohie.

 

 

Copiii din parohia Şiria în misiune la Mâsca

Duminică, 25 noiembrie 2012, credincioşii parohiei Mâsca, protopopiatul Lipova au trăit alături de preotul paroh Beniamin Gligor momente de înălţare duhovnicească, prilejuite de prezenţa Corului de copii “Arhanghelii” din Şiria, coordonaţi de către doamna preoteasă Angela Botezatu şi preotul Iulian Dimitrie Botezatu. Alături le-au stat  doamnele învăţătoare Viorica Secheşan şi Cristina Brădean, dar şi foarte mulţi părinţi.

Copii au cântat imne liturgice şi piese corale bisericeşti iar părintele Botezatu a rostit cuvântul de învăţătură la duminica XXX- a după Rusalii (a tânărului bogat) în care a făcut referiri la pericopa evanghelică dar a vorbit şi despre rolul părinţilor în educaţia copilului şi a sfătuit pe părinţi să privească cu atenţie la ce fel de tentaţii sunt expuşi tineri în societate, care promovează intens pe toate căile modele de existenţă depreciate, inşi care încercă să se impună în societate şi să câştige simpatia tinerilor promovând imagini imorale invitâudu-i  pe tineri la o viaţă trăită fără prejudecăţi.

La final preotul paroh a ţinut să mulţumească copiilor dar şi acelora care se ocupă de formarea lor spirituală, părintele a mărturisit că a trăit alături de credincioşi săi o zi specială arătând că nu în fiecare zi ai prilejul să auzi copii cântând la Sfânta Liturghie. Părintele i-a încurajat pe copii să continue pe drumul credinţei, care aduce multă bucurie atât copiilor dar şi părinţilor, deopotrivă. Copii împreună cu insoţitorii au fost răsplătiţi cu o agapă pregătită cu multă dragoste de către părintele gazde.

 

Inaugurarea Sălii festive a Palatului Administrativ din Arad

Cu o ceremonie deosebită, la care au luat parte reprezentanţi ai vieţii culturale, politice şi religioase din municipiu şi judeţ, Sala de festivităţi ”Regele Ferdinand” din cadrul Palatului Administrativ al Municipiului Arad a fost redeschisă, joi, 22 noiembrie, după ce a fost închisă pentru renovări timp de aproape 2 ani de zile. Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată la acest eveniment de către Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

În acest cadru festiv, Înalt Preasfinţia Sa, în fruntea unui sobor de preoţi, a oficiat slujba de sfinţire a localului şi a rostit o alocuţiune în care a evidenţiat importanţa palatului administrativ al municipiului, rezultată din însăşi concepţia şi maiestuozitatea arhitecturală, dar şi din menirea pe care a avut-o în timp şi o are şi în prezent, prin toate activităţile pe care Primarul, Consiliul local, celelalte servicii le desfăşoară spre binele obştii arădene în plan social, cultural, administrativ şi economic. În numele tuturor cultelor religioase din municipiu, Înalt Preasfinţia Sa a transmis felicitări conducerii municipiului, cât şi restauratorilor şi tuturor celor care s-au implicat în finalizarea acestui important obiectiv.

Palatul Adminsitrativ a fost construit între anii 1872 – 1875 şi este monument istoric. Procesul de restaurare a Sălii de festivităţi, care de acum va purta numele ,, Regele Ferdinand”, a fost unul special, folosindu-se foiţă de aur şi culori care redau imaginea sălii din perioada inaugurării, adică de acum aproape 140 de ani. Au fost renovate tot acum și holurile Palatului Administrativ și scările de la intrarea principală. Pe peretele central al sălii se află portretul Regelui Ferdinand, o capodoperă a pictorului Ion Drăghici. Tabloul a fost dezvelit în acest cadru festiv de către Gheorghe Falcă, Primarul Aradului și de către Înalt Preasfinţitul  Timotei.