Arhive din categoria: Știri

Itinerar chiriarhal arădean în Duminica Slăbănogului

În Duminica a IV-a după Sfintele Paşti, a Slăbănogului, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Cuvioasa Parascheva” din parohia Dorgoş, protopopiatului Lipova.

În cuvântul de învăţătură, cu tema ,,valoarea omului înaintea Domnului”, pe temeiul textelor biblice ale Duminicii (Faptele Ap., cap. 9 şi Ioan, cap. 5), Înalt Preasfinţia Sa a făcut o incursiune în istoria Bisericii primare, privind în special organizarea acesteia potrivit celor trei misiuni ale Mântuitorului: profetică, sacerdotală şi împărătească, cu perspectiva realizărilor în curgerea vremii şi actualizarea prin râvna creştinilor, pentru punerea în lumină a valorii omului înaintea lui Dumnezeu. S-a insistat asupra legăturii Bisericii cu viaţa de obşte, a clerului cu poporul dreptcredincios, mai ales în latura asistenţei sociale, îngrijirea bolnavilor şi a bătrânilor în special, ţinând seama de faptul că anul în curs este dedicat Sfântului Maslu şi îngrijirii tuturor suferinzilor.

În cadrul Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Timotei a hirotonit întru diacon pe  licenţiatul în teologie Sorin Higioşan, iar preotului paroh, Daniel Ungur, i-a fost acordată distincţia de sachelar.

Tot în această parohie, Chiriarhul a sfinţit şi inaugurat Centrul de Asistenţă Socială ,, Cuvioasa Parascheva” al Arhiepiscopiei Aradului, aducând mulţumiri celor prezenţi la această sărbătoare, cât şi pentru contribuţia avută la realizarea noului obiectiv bisericesc. Preacucernicul Părinte Mircea Bupte, consilier social, a dat citire Hrisovului întocmit cu această ocazie şi a făcut precizări legate de destinaţia şi programul funcţionării aşezământului întemeiat. Agapa creştină ce a urmat a facilitat pentru cei interesaţi şi cunoaşterea mai îndeaproape a nevoilor Centrului Social.

Arhiepiscopul Aradului, însoţit de autorităţile locale a vizitat şi şantierul de construcţie al noii biserici din satul Bruznic, filie a parohiei Zăbalţ din acelaşi protopopiat, păstorită de către preotul Cristian Ungurean, întreţinându- se cu enoriaşii asupra celor trebuitoare pentru finalizarea cât mai grabnică a lucrărilor. S-a făcut, de asemenea, un popas la vechea biserică de lemn din localitate, datând de la începutul veacului al XIX- lea.

 

 

Activități social-filantropice ale copiilor din Arhiepiscopia Aradului

Bucuria Învierii Domnului din sufletele copiilor capătă expresie în aceste zile, în cadrul Arhiepiscopiei Aradului, prin activități menite să aducă mângâiere celor suferinzi și să aline singurătatea bătrânilor, a copiilor abandonați, să ofere un sprijin material familiilor sărace.

Astfel, în finalizarea etapei eparhiale a concursului „Copiii învață iubirea lui Hristos”, în diferite parohii au avut loc acțiuni social-filantropice, organizate și susținute în parteneriat cu unități de învătământ, grădinițte și școli.

Acțiunile, desfășurate după graficul stabilit în micro-proiectele elaborate în cadrul Centrelor Parohiale pentru activități cu tinerii, au promovat caritatea creștină și filantropia prin sprijin acordat persoanelor vârstnice, familiilor defavorizate sau copiilor cu dizabilități.

În parrohia Sebiș printr-o frumoasă colaborare între Centrul Parohial Sebiș I și grădinița din localiatate, copiii îndrumați de cadrele didactice în frunte cu doamna profesoară Irina Turnea, au oferit  la biserică, un program de cântece și poezii  cu tematică pascală, pentru care s-au pregătit cu multă perseverență. Aceiași copii, îndrumați cu multă răbdare și dragoste de doamnele educatoare, au organizat o foarte apreciată expoziție de obiecte decorative specifice sărbătorii Paștilor, confecționate de ei, pe care le-au valorificat. Suma adunată a fost dăruită copiilor bolnavi și unor personae în vârstă.

În parohiile Arad-Bujac și Arad Micalaca-Veche III, activitățile din cadrul proiectului au constat în organizarea unor programe cultural-spirituale care au avut ca beneficiari persoane fără adăpost, persoane fără familie de la Centrele de zi pentru vârstnici.

În parohia Ineu I, prin implicarea doamnei preotese Lăcrămioara Ardelean, cadru didactic la Grup Școlar „Mihai Viteazul” din localitate au fost colectate, cu sprijinul tinerilor din liceu, alimente și îmbrăcăminte care au fost distribuite familiilor sărace.

Concursul național de miniproiecte de educație social-filantropică „Copilul învață iubirea lui Hristos”, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române  are drept scop cultivarea  dragostei față de semeni educarea copiilor în sensul ajutorării semenilor aflați în suferință.

Moaştele Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica au făcut un popas duhovnicesc în Arhiepiscopia Aradului

Zilele acestea Arhiepiscopia Aradului şi în special Mănăstirea Hodoş-Bodrog au trăit clipe de înaltă intensitate duhovnicească, prilejuite de poposirea sfintelor moaşte ale Cuviosului Gheorghe de la Cernica.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, moaştele Cuviosului Gheorghe de la Cernica vor fi purtate într-un pelerinaj în afara graniţelor ţării, mai precis în diaspora din Italia. În acest pelerinaj moaştele au poposit şi la Mănăstirea Hodoş-Bodrog pentru două zile. Racla cu cinstitul cap al Sfântului Gheorghe a sosit, sâmbătă 28 aprilie, în jurul orei 16 la Sfânta Mănăstire Hodoş-Bodrog. Sfintele moaşte au fost întâmpinate de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, de Preacuviosul Părinte Arhim. Nestor Iovan, stareţul mănăstirii împreună cu obştea. Ele au fost aşezate spre închinare în biserica veche a mănăstirii alături de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. La sosire s-a săvârşit Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe iar în continuare slujba privegherii de duminică.

Moaştele au fost însoţite de o delegaţie a Sfintei Mănăstiri Cernica în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhim. Maxim Bădoiu, stareţul mănăstirii.

Ziua de duminică a fost una cu totul specială. Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei.

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a adresat cuvânt de bun venit oaspeţilor, subliniind importanţa evenimentului şi exprimând bucuria credincioşilor de a avea prilejul să se închine moaştelor unuia dintre cei mai importanţi sfinţi odrăsliţi de pământul ţării noastre; şi aceasta în atmosfera şi bucuria praznicului Învierii, la Duminica cinstirii mironosiţelor femei. După aceasta, Înaltpreasfinţitul Ioan a rostit un bogat cuvânt de învăţătură,  legat de cinstirea femeilor mironosiţe şi de lumina Învierii. La sfârşit Preacuviosul Părinte Arhim. Maxim Bădoiu, stareţul Sfintei Mănăstiri Cernica a vorbit despre viaţa şi minunile Cuviosului Gheorghe de la Cernica, iar Preacuviosul Părinte stareţ Arhim. Nestor Iovan a adresat mulţumirile cuvenite.

Pe tot parcusul zilei de duminică la racla cu moaştele sfântului, s-au închinat sute de credincioşi.

În seara aceleiaşi zile, moaştele şi-au continuat traseul stabilit lăsând în urma lor multă bucurie sufletească şi binecuvântare.

 

Manifestări comemorative la Caporal Alexa

Credincioşii din parohia Caporal Alexa, protopopiatul Arad au trăit zilele acestea momente emoţionante, ce vor rămâne în amintirea comunităţii: sfinţirea troitei eroilor din cimitirul ortodox şi comemorarea poetului Ştefan Augustin Doinaş, născut aici.

Troiţa veche de lemn, deteriorată de timp,  ajunsese să nu mai aducă cinste celor ce au murit pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului şi libertatea poporului nostru. Troiţa veche a fost ridicată în cinstea eroilor în cimitirul parohial, întrucât acolo, sub ea, odihnesc patru ostaşi români din al II-lea Război mondial. Lor li se alătură încă 33 de soldaţi plecaţi din Cherechi (denumirea veche a satului) pe front, unde au şi murit. Spre pomenirea lor au mai fost adăugaţi aici şi cei 57 de eroi căzuţi în Primul Război Mondial, plecaţi tot din satul acesta pe front.

Tot acum ca în fiecare an, începând din anul 2003, elevii Şcolii Generale ”Ştefan Augustin Doinaş” din Caporal Alexa, împreună cu cadrele didactice, omagiază opera şi personalitatea poetului prin organizarea mai multor activităţi cultural-artistice şi sportive care se desfăşoară sub denumirea de ”Zilele Doinaş”, poetul fiind un model cultural al elevilor din Caporal Alexa. Elevii Şcolii susţinut un program artistic pregătit de doamna Adina Lipovan -profesor de limba română, constând în poezii şi cântece din opera marelui poet Ştefan Augustin Doinaş. Momentul festiv omagial a început cu o slujbă de comemorare a poetului, moment susţinut de preotul paroh Gabriel Mariş împreună cu corul de copii al parohiei. Manifestarea culturală s-a bucurat de un public numeros, format atât din cadre didactice din şcolile din Sântana şi Caporal Alexa, elevi ai şcolii din Caporal Alexa şi părinţii acestora,cât şi din  reprezentanţi ai Primăriei locale.

În cadrul momentului festiv au fost acordate: ”Premiul Doinaş” la învăţătură, Acest premiu se acordă începând cu anul 2002, la iniţiativa poetului, elevului din clasele V-VIII cu cea mai mare medie la învăţătură la sfârşitul anului şcolar.

 

IPS ARHIEPISCOP TIMOTEI A PARTICIPAT LA FESTIVITATEA DE INVESTIRE A NOULUI RECTOR AL UNIVERSITĂŢII ,,VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului a participat miercuri, 24 aprilie a.c., la festivitatea de investire a noului rector al Universităţii de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci. Universitatea, care îl are ca patron spiritual pe marele corifeu al Unirii de la 1918, fost secretar al Consistoriului Eparhial din Arad cultivă, încă dintru începuturile ei, legături de strânsă colaborare cu Arhiepiscopia Aradului, Întâistătătorul acesteia fiind membru fondator al instituţiei de învăţământ superior arădean. Expresia respectului şi recunoaşterii importanţei Bisericii Ortodoxe în istoria, cultura şi spiritualitatea  românească  de către corpul academic al instituţiei este şi conferirea de către senatul universităţii a titlului de Doctor Honoris Causa, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi IPS Arhiepiscop Timotei.

În cadrul unei emoționante ceremonii, care a avut loc în Aula Magna Universitaria din Campusul Universitar „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator și totodată președintele Universității, a înmânat noului rector atributele funcției: un exemplar din Legea Educației Naționale, Carta Universității și ținuta de gală, cu insignă, capă și togă.

Înalt Preasfinţitul Timotei, a deschis şirul alocuţiunilor şi cuvintelor de felicitare rostite cu acest prilej, arătând că momentul este încununat de rugăciunea şi cântarea pascală pe care o rostim în această perioadă luminată. Din această lumină trebuie să dăm vieţii sens, Universitatea arădeană, prin însuşi numele patronului său, Vasile Goldiş, dă un sens luminii pregătirii tineretului, iar ectorul fondator, demn urmaş al acestuia, prin legătura strânsă cu Biserica locală a perpetuat această lucrare. Adresându-se noului rector, IPS Sa a spus: ,, Întreaga comunitate academică şi-a numit alesul pentru această răspundere. O interpretare etimologică a cuvântului, a funcţiei, îl arată pe rector ca fiind ,,rect”, drept, rectiliniu, care merge direct, la ţintă şi continuu în lucrare. Cine ar fi fost mai îndreptăţit să continue o lucrare, o tradiţie, nu numai a unei instituţii, o tradiţie de familie, despre care ştim pe ce considerente se temeluieşte? Continuaţi o lucrare şi o tradiţie în acelaşi timp, pe toate planurile: cultural, spiritual, profesional, o legătură cu Biserica. Ne exprimăm convingerea şi speranţa că vom continua legăturile noastre în aceiaşi tradiţie a cetăţii, Biserică- Şcoală, spre a împlini toate dezideratele generaţiei tinere, căreia îi aparţine viitorul. Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare- alegerea dumneavoastră- şi să înmulţească respectul şi aprecierea celor pe care îi reprezentaţi, a societăţii arădene. Vă dorim putere de muncă şi să fiţi la înălţime, mereu!”

Noul rector a mulţumit pentru cuvintele de felicitare făgăduind să continue bunele relaţii statornicite între Universitate şi Centrul eparhial.

Manifestare pascală a copiilor din Sebiş

Sărbătoarea Sfintelor Paşti a prilejuit credincioşilor parohiei Sebiş I din cadrul Arhiepiscopiei Aradului un moment deosebit de plăcut şi emoţionant, desfăşurat în biserica parohială. După încheierea Sfintei Liturghii, copiii de la Gradiniţa din localitate, sub îndrumarea cadrelor didactice, au oferit celor prezenţi un program de cântece şi poezii  cu tematică pascală, pentru care s-au pregătit cu multă perseverenţă. Aceiaşi copii, îndrumaţi cu multă răbdare şi dragoste de doamnele educatoare, au organizat o foarte apreciată expoziţie de obiecte decorative specifice sărbătorii Paştilor, confecţionate chiar de mânuţele lor.

Această actiune a făcut parte din proiectul educativ umanitar ,,Dăruind vei dobândi”, iniţiat de Grădiniţa PP Sebiş prin profesoara Irina Turnea, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Sebiş I, preot paroh Beni Ioja.

Lucrările ,,micilor artişti,, s-au bucurat de o deosebită apreciere din partea credincioşilor. Aceştia au primit fiecare din partea copiilor câte  un mic obiect din  expoziţie. Efortul şi generozitatea celor mici au copleşit şi impresionat întreaga asistenţă. A fost rândul credincioşilor să răsplătească momentul de aleasă dăruire duhovnicească al celor mici. Prin bunăvoinţa credincioşilor, acestora li s-a donat suma de 1000 lei. Astfel s-a îndeplinit şi misiunea proiectului: 25 de copii defavorizaţi din parohie au fost beneficiarii acestei donaţii, simţind astfel, în mod practic, bucuria praznicului Învierii Domnului.

Iată că şi copiii pot realiza lucruri impresionante, acest proiect reuşind să-i responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, alături de părinţii lor, de cadrele didactice şi în alte proiecte umanitare în sânul comunităţii din care fac parte, prin dezvoltarea unui parteneriat complex şi de durată Şcoală-Biserică-Familie.

 

 

ITINERAR CHIRIARHAL ARĂDEAN DE SFINTELE PAŞTI

Sărbătoarea Învierii Domnului a constituit pentru clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, şi în acest an, prilej de alese bucurii duhovniceşti. În aceste zile Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent la sfintele slujbe şi la momentele spirituale mai importante care s-au desfăşurat în oraşul de reşedinţă.

Astfel, în sâmbăta din Săptămâna Mare, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Slujba Învierii la biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranţă Arad, sfinţind paştile şi împărţindu- le celor privaţi de libertate precum şi personalului instituţiei. Chiriarhul a adresat cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare, evidenţiind grija Bisericii faţă de cei suferinzi.

Tot în această zi Înaltpreasfinţitul Timotei a efectuat vizitaţii canonice: la biserica parohiei Arad- 6 Vânători, biserica din incinta Spitalului Clinic Judeţean Arad, capela din incinta Căminului pentru Vârstnici Arad, pentru a observa modul cum sunt pregătite aceste locaşuri şi ce au întreprins preoţii care le deservesc în întâmpinarea sărbătorii Învierii Domnului. Peste tot Chiriarhul a adresat cuvinte de îmbărbătare, de mângâiere, dorind tuturor  tuturor să petreacă Sfintele Paşti cu bucurie duhovnicească.

În seara zilei, pe Aeroportul internaţional Arad, Înaltpreafinţitul Timotei a întâmpinat venirea luminii sfinte, adusă de la Mormântul Domnului, de la Ierusalim, prin grija Sfintei Patriarhii şi a Consiliului Judeţean Arad. În cuvintele cântării ,,Lumină lină” Chiriarhul a împărţit din sfânta lumină preoţilor prezenţi, spre a ajunge în toate bisericile din eparhie. Cu acest prilej, într-o scurtă alocuţiune, a arătat importanţa şi simbolismul luminii, a luminii lui Hristos, care luminează pe tot omul ce vine în lume, considerând momentul întâmpinării ca fiind un preambul la slujba de Înviere.

În noapte, la Catedrala Sfânta Treime, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba  Învierii Domnului, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi. Chiriarhul, în contextul Cuvântului de învăţătură al Sfântului Ioan Gură de Aur, citit, a îndrumat la creştinească petrecere a sfintelor sărbători pascale, în comuniune cu toţi semenii, în special cu cei bolnavi şi suferinzi, potrivit îndemnurilor Bisericii din acest an omagial, dedicat îngrijirii acestora.

Tot la catedrala Arhiepiscopală, Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, în ziua praznicului. În cuvântul de învăţătură, sub sigla ,,Mântuirea prin Harul lui Hristos”, pe temeiul pericopei Evangheliei zilei, Prologul Evangheliei de la Ioan, a arătat că Mântuitorul Hristos nu desfiinţează Legea dată prin Moise, ale cărei precepte vor rămâne, ci aduce peste om Harul şi Adevărul Evangheliei Sale. Astfel Dumnezeu rămâne Creatorul lumii, Izvorul tuturor lucrurilor, dar este totodată şi Proniatorul acesteia, pentru că omul căzut are nevoie de mântuire, prin Harul lui Iisus Hristos. Învierea lui Hristos înseamnă şi tămăduire, vindecare- a arătat Înaltpreasfinţia Sa-, îndrumând la grijă faţă de cei suferinzi.

În după-amiaza zilei, după ce a participat la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad- Centru, , Înaltpreasfinţia Sa a oferit la reşedinţa chiriarhală, preoţilor din municipiu tradiţionala recepţie de Paşti, la care au participat şi reprezentanţi ai mass-media locală, alţi credincioşi.

În a doua zi de Sfintele Paşti Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Veche. În cuvântul de învăţătură, cu tema ,, Izvorul darurilor Dumnezeieşti”, pe temeiul textului Evangheliei sărbătorii, a arătat că omul credincios simte prezenţa lui Dumnezeu în lume prin toate darurile pe care Acesta le revarsă peste noi, amintite de proorocul Isaia, spre care îndreaptă Ioan Botezătorul, în Evanghelia citită.

În a treia zi de Paşti Înaltpreasfinţitul Timotei a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Sfânta Treime.

 

 

SĂPTĂMÂNA SFINTELOR PATIMI

Luni  09.04. 2012 Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, a slujit Denia din săptămâna pătimirii Mântuitorului Iisus Hristos la Catedrala Arhiepiscopală cu hramul Sfânta Treime din Arad. Slujba Deniei a fost continuată de către grupul vocal al Catedralei Sfânta Treime Arad „Sfinţii Adrian şi Natalia”, cu un mănunchi de cântări duhovniceşti susţinute în faţa unui număr impresionant de credincioşi participanţi. În încheiere Înaltpreasfinţia Sa, după ce a vorbit celor prezenţi despre însemnătatea momentelor şi evenimentelor din istoria mântuirii noastre pe care le vom parcurge în aceste zile, a mulţumit membrilor grupului vocal pentru  adevărata seară duhovnicească oferită celor prezenţi prin piesele corale interpretate cu o deosebită dăruire, prelungind trăirile duhovniceşti de la Slujba Deniei.

În această săptămână Chiriarhul va fi prezent în catedrala arhiepiscopală, dconform programului comunicat credincioşilor:

Marţi 10 aprilie –       Slujirea Deniei la Catedrala Arhiepiscopală.

Miercuri 11 aprilie –   Slujirea Sfintei Liturghii la biserica parohiei Arad- Centru, Catedrala- Veche.

Joi 12 aprilie –           Slujirea Sfintei Liturghii şi a Deniei la Catedrala Arhiepiscopală

Vineri 13 aprilie –       Slujirea Ceasurilor Împărăteşti în Biserica Mănăstirii Hodoş-Bodrog, slujirea Vecerniei cu punerea în mormânt la biserica parohiei Arad-Centru, slujirea Prohodului Domnului, la Catedrala Arhiepiscopală.

Sâmbătă 14 aprilie –  Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală.

Duminică 15 aprilie –  Slujirea Sfintei Liturghii la Catedrala Arhiepiscopală, slujirea Vecerniei – a doua înviere – la biserica parohiei Arad-Centru.

Itinerar Chiriarhal de Florii

La sărbătoarea Intrării Donmului în Ierusalim, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala ,,Sfânta Treime” din municipiul Arad, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. Catedrala s- a dovedit neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor arădeni, prezenţi pentru a asculta sfânta slujbă, dar şi pentru a lua şi duce la casele lor salcia sfinţită.

În cuvântul de învăţătură, sub titlul „Intrarea Domnului în Ierusalim – preludiu al săvitei Sale Învieri”, adresându-se deopotrivă credincioşilor maturi, dar şi copiilor, Chiriarhul a arătat că Sărbătoarea Floriilor încheie Postul de patruzeci de zile şi începe o perioadă de şi mai intensă pregătire sufletescă şi trupească, ambele marcate de Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei, care  reflectă tendinţa omului de înnoire şi regenerare sufletească, într-un anotimp în care întreaga natură se trezeşte la viaţă, se reînnoieşte. Tâlcuind pericopa Evangheliei zilei a arătat că în acelaşi simbolism cu palmierul şi finicul stă salcia pe care credincioşii o ţin în mână, în zona noastră geografică, şi de aceea cine o ia mărturiseşte împreună cu cei de odinioară  care, cu ramuri şi cu stâlpări, îl aclamau pe Iisus şi strigau ,,Osana , bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului”. Prin Patimile Sale, Mântuitorul intră în Ierusalimul cel ceresc, simbolizat de Cetatea Sfântă – Cetatea păcii; la fel, fiinţa umană este chemată şi ea să- şi depăşească condiţia pământească, pentru a privi la Ierusalimul ceresc.

În după- amiaza zilei Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a efectuat o vizită canonică în parohia Arad Micalaca Veche II, pentru a sfinţi incinta noii biserici purtând hramul ,,Naşterea Domnului”, pentru ca enoriaşii să se poată ruga aici, concomitent cu finalizarea lucrărilor în curs de edificare.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Timotei a motivat sfinţirea locaşului în această zi cu aceea că există o legătură între cele două momente, Naşterea Domnului- hramul bisericii şi Intrarea în Ierusalim- momentul sfinţirii şi anume cei doi pomi, bradul de Crăciun şi salcia de Florii. Bradul arată în sus, este simbolul năzuirii şi al dăinuirii, salcia se pleacă în jos ca expresie a smereniei, dar şi unul şi celălalt,  prin verdele lor, sunt simbolul vieţii şi al nemuririi. De asemenea a adus mulţumiri tuturor ctitorilor sfântului locaş, pentru jertfa fiecăruia, asociind prinosul lor cu jertfa Mântuitorului şi cu nădejdea moştenirii Ierusalimului ceresc. Preoţii deservenţi Iacob Bupte şi Mircea Bupte au mulţumit Chiriarhului, în numele cerdincioşilor, a tuturor celor prezenţi, pentru vizita făcută.