Arhive din categoria: Știri

SĂRBĂTOAREA HRAMULUI VECHII CATEDRALE DIN ARAD

Ziua a doua de Rusalii, praznicul Sfintei Treimi, s-a suprapus anul acesta sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, hramul vechii catedrale din Arad. Pentru a perpetua o tradiţie statornicită de mulţi ani, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a răspuns invitaţiei preoţilor slujitori, făcută în numele parohienilor, de a oficia Sfânta Liturghie arhierească în acest străvechi locaş, catedră a atâtor ierarhi.

În cuvântul de învăţătură, cu tema ,,Patronajul spiritual al catedralelor arădene”, chiriarhul a arătat modul în care căderea la o dată comună a două sărbători prilejuieşte ancorarea cugetării creştine în legătura dintre acestea, concretizată local prin hramul bisericilor vlădiceşti, catedrala veche, cu hramul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi  cea nouă, cu cel al Sfintei Treimi. Referindu-se la frumuseţea imnografiei şi iconografiei sărbătorilor zilei, care aminteşte evenimente biblice din Vechiul şi Noul Testament, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că acestea motivează şi însufleţesc imboldul misiunii sfinte în câmpul Bisericii.

 

În încheierea Sfintei Liturghii Înaltpreasfinţitul Timotei, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor, a săvârşit slujba de pomenire pentru ctitorii şi slujitorii catedralei trecuţi la cele veşnice. Părintele Teodor Pavel a mulţumit ierarhului pentru bucuria duhovnicească oferită celor prezenţi prin participarea la sărbătoarea de hram şi pentru părinteasca purtare de grijă.

 

 

FESTIVALUL CUPTOARELOR DE COPT LA CIUNTEŞTI

Parohia Ortdoxă Ciuntești, Protopopiatul Ineu, din Arhiepiscopia Aradului, a organizat în Duminica Rusaliilor, o manifestare cultural- spirituală intitulată Festivalului Cuptoarelor de Copt. Aflată deja la a doua ediție, sărbătoarea a reprezentat un minunat prilej de întâlnire a comunității din zonă și totodată un mod inedit de păstrare și prezentare a vechilor tehnologii de coacere a pâinii.

După participarea întregului sat la Sfânta Liturghie unită cu Vecernia plecării genunchilor, oficiată de preotul paroh Gabriel Ioan Vladu, enoriașii parohiei au oferit oaspeţilor şi invitaţilor la praznic bucate tradiționale, în minunatul cadru natural al zonei. În după-amiaza zilei, în curtea bisericii s-a oficiat Taina Sfântului Maslu de obște la care au participat preoți din parohiile învecinate. Credincioșii din Ciuntești s-au bucurat de prezența Părintelui dr.Vasile Pop, consilier cultural, care a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului şi a arătat, într-un cuvânt de învăţătură, însemnătatea praznicului Rusaliilor şi a Tainei Sfântului Maslu. Preacucernicia Sa a evidenţiat folosul cultural şi spiritual al festivalului, prilej al cunoaşterii şi cultivării credinţei şi datinilor strămoşeşti, adresând felicitări şi cuvinte de mulţumire preotului paroh Gabriel Ioan Vladu, protagoniştilor acestei manifestări de aleasă trăire românească. În încheiere, părintele paroh a mulțumit atât preoților cât și credincioșilor pentru participarea într-un număr atât de frumos, într-o localitate în care trăiesc nu mai mult de 68 de credincioși.

Seara, după terminarea slujbei, credincioșii s-au putut bucura de prezentarea unui program folcloric încheiat cu o horă țărănească în mijlocul satului, în jurul unui foc de tabără, atmosfera aducând aminte de frumuseţea datinilor din vechiul sat românesc.

 

Festivitate de încheierere a anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Într-un cadru festiv, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului,vineri, 21 iunie 2013, în ultima zi a anului școlar 2012-2013, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a desfășurat festivitatea de premiere a elevilor merituoși. În cuvântul de deschidere Preacucernicul Părinte Prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, a evidenţiat realizările elevilor pe parcursul anului şcolar, activitatea profesorilor și implicarea părinților elevilor în susținerea acestora şi a şcolii.

A urmat înmânarea premiilor, constând în diplome și cărți oferite de Centrul eparhial și de școală, între elevii cu rezultate deosebite fiind evidenţiaţi: Ovidiu-Ionuț Mîlcomete (clasa a XII-a, şef de Promoție, premiul I, reprezentantul eparhiei și al Mitropoliei Banatului la Concursul Național „Părintele Dumitru Stăniloae”), Alin Ciotea (clasa a XI-a, premiul I), Ștefan Ioan Muț (clasa a X-a, premiul I), Sorin Denis Andra (clasa a IX-a, premiul I), alături de ceilalți elevi premiați.

În continuarea festivității PC Preot Dr. Vasile Pop, consilier cultural la Centrul eparhial, a evidențiat activităţi extracurriculare ale profesorilor școlii pe plan pastoral misionar şi catehetic, responsabilitatea încredinţată în formarea și educarea tinerilor teologi, aducând mulțumiri acestora, creşterea duhovnicească de la an la an a elevilor seminarişti ai acestei prestigioase unități de învățământ teologic confirmând o muncă susţinută, cu posibilităţi de optimizare..

Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultății de Teologie din Arad,  a felicitat la rândul său pe cei care s-au implicat și se implică în actul educațional și care au făcut ca Seminarul Ortodox să devină o școală de referință pentru acestă parte de țară, invitând totodată pe absolvenți spre treptele Facultății de Teologie arădene..

Finalul festivității a fost încununat de cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinției Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, care a vorbit despre rolul școlilor teologice în societatea actuală, dar și despre grija pe care fiecare trebuie să o arate pentru bunul mers al învăţământului teologic din eparhie. Adresându- se premianţilor, Înaltpreasfinţia Sa le- a transmis îndemnul de a fi şi pe viitor în frunte, avându-i ca repere spirituale pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, prăznuiţi în mod deosebit în acest an omagial. De asemenea a încredințat pe cei prezenți, profesori, elevi și părinți de sprijinul şi părinteasca purtare de grijă.

Directorul şcolii a mulțumit chiriarhului pentru participare şi binecuvântare, pentru grija și implicarea în viața Seminarului, de asemenea cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora pentru activitatea din anul şcolar care s-a încheiat.

 

ACTIVITATE PASTORALĂ ÎN DUMINICA A VII-A DUPĂ PAŞTI

În Duminica a VII-a după Învierea Domnului, a Sfinţilor Părinţi, Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a efectuat o vizită pastorală la credincioşii care locuiesc la marginea vestică a Municipiului Arad, în zona Trei Insule. În paraclisul cu hramul ,, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, construit aici, aparţinând Centrului eparhial, chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu Preotul Adrian David care deserveşte, cu binecuvântarea ierarhului, aşezământul şi cu Preotul Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură, având ca titlu ,,Rugăciunea lui Iisus”, temeluit pe textul pericopelor duminicii (Faptele Apostolilor 20, Ioan 17), unde este evocată predica,  lucrarea şi rugăciunea apostolilor, precum şi rugăciunea lui Iisus pentru lume, Înalt Preasfinţia Sa a arătat că rugăciunile rămase de la Mântuitorul în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt cuprinzătoare pentru propovăduirea Sa, totodată călăuzitoare ale vieţii creştine prin binecuvântarea ce o aduc Bisericii. ,,Cultul Bisericii confirmă pe tot parcursul istoriei acesteia adevărul învăţăturii şi trăirii creştine, exemplificarea fiind dată şi de Duminica a VII-a după Paşti, pregătitoarte a Praznicului Pogorârii Sfântului Duh, în acest an într-un mod deosebit, prin omagierea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cu referire la libertatea religioasă legată de raportul dintre Biserică şi lume, pe temeiul adevărului, în lumina Duhului Sfânt”, a arătat Înalt Preasfinţitul Timotei.

După otpustul Sfintei Liturghii, Părintele Adrian David, în numele tuturor celor prezenţi a adus mulţumiri chiriarhului pentru grija părintească pe care o poartă paraclisului eparhial de la Trei Insule, pentru cuvântul părintescrostit  şi pentru osteneala de a vizita credincioşii acestei comunităţi religioase.

Hram la Slatina de Mureş

Şi în anul acesta de hram, Praznicul Înălţării Domnului, biserica şi credincioşii din Slatina de Mureş, filie a parohiei Baia, protopopiatul Lipova, s-au îmbrăcat în haină de sărbătoare. Satul Slatina de Mureş, aşezat pe şoseaua care leagă Valea Mureşului de Valea Crişului Alb, este o localitate plină de istorie şi frumuseţi naturale. Pe Dâmbul Bisericii a existat o biserică de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului” construită în anul 1815, care a dăinuit până în anul 1889, când a fost demolată, în locul ei ridicându-se actuala biserică de zid cu hramul celei vechi. Programul liturgic a fost unul special. În ziua hramului, s-au săvârşit Utrenia şi Sfânta Liturghie a praznicului, după care s-a oficiat un parastas de pomenire pentru toţi eroii din cel de-al Doilea Război Mondial, originari din Slatina de Mureş, care au murit vitejeşte apărând pământul strămoşesc. La final cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preotul paroh Moţ Raul Adrian, care a evidenţiat semnificaţia sărbătorii Înălţării Domnului în iconomia mântuirii oamenilor, subliniind importanţa hramului bisericii în viaţa liturgică a parohiei.

Sărbătoarea hramului s-a continuat într-un mod înălţător prin săvârşirea Sfintei Taine a Maslului de obşte în ziua de 16 iunie, în Duminica a VII-a după Învierea Doamnului. Astfel, în după-masa zilei, un ales sobor de preoţi, a oficiat Sfântul Maslu fiind înconjuraţi de un număr impresionant de credincioşi din parohie cât şi din parohiile învecinate. La finalul slujbei preotul paroh a rostit un cuvânt de învăţătură evidenţiind faptul că Maslul este Taina în care prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea cu untdelemn sfinţit se împărtăşeşte creştinilor bolnavi harul vindecării de boli sufleteşti şi trupeşti, precum şi iertarea păcatelor iar mai apoi a mulţumit tuturor credincioşilor care s-au implicat în mod real ca evenimentele din această perioadă de mare sărbătoare să fie o reuşită spre slava lui Dumnezeu.

 

 

VIZITĂ CANONICĂ LA SECUSIGIU

În Duminica a III-a după Rusalii, credincioşii parohiei Secusigiu din Protopopiatul Arad au avut bucuria de a-l avea ca oaspete în biserica parohială cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timoteri, Arhiepiscopul Aradului. Ierarhul a răspuns invitaţiei preotului paroh Horia Ştefan şi oficialităţilor locale, dornici de a-l avea ca oaspete de seamă la un eveniment de excepţie, care a reunit fiii comunei: sărbătorirea a 210 ani de când localitatea fiinţează pe actualul amplasament. La sosire, în faţa bisericii monumentale,  ÎPS Timotei a fost întâmpinat de către primarul localităţii şi soborul preoţilor slujitori. Copiii, îmbrăcaţi în port popular, au oferit oaspetelui buchete de flori. În cuvântul de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, temeluit pe citirile duminicii (Romani 5 şi Matei 6), chiriarhul a avut ca temă ,,Căutarea împărăţiei cerurilor” , însemnând adică tot ceea ce este netrecător şi vrednic de dorit pentru comuniunea cu Dumnezeu.

,,Duminica a III-a după Rusalii e consacrată Providenţei sau purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru creaţia Sa. Mântuirea însăşi face parte din acest plan divin deoarece prin întruparrea şi jertfa Sa, Mântuitorul ridică omul din cădere spre desăvârşire. Învăţătura unirii celor două naturi, dumnezeiască şi omenească, în persoana Mântuitorului, o dau Sfinţii Părinţi ai Sinodului al IV- lea Ecumenic, sărbătoriţi tot în această duminică. Lumea, reprezentată de Biserica pe care Dumnezeu o are în grijă, călăuzind pe credincioşii ei spre împărăţia Sa, trebuie să privească cu ochii minţii dincolo de frământările vieţii spirituale, care şi ele îşi găsesc dezlegarea prin adevăratele valori ale spiritualităţii creştine”, a arătat Înaltpreasfinţia Sa. În încheierea slujbei, preotul paroh, în numele întregii parohii, a adus Înaltpreasfinţitului Timotei mulţumiri pentru participarea la sărbătoarea comunităţii locale şi pentru îndrumările părinteşti transmise cu acest binecuvântat prilej. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul parohiei.

 

CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA INEU

În Duminica a VI-a după Paşti, după ce au oficiat în sobor slujba Vecerniei în biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a Parohiei Ineu, în prezenţa unui număr mare de credincioşi, cei 14 preoţi din Cercul pastoral-misionar Ineu, în frunte cu Preotul Moise Nica, Protopop al Ineului, s-au reunit în cea de a 5-a consfătuire din acest an.

Preotul Călin Negruţ de la Parohia Gurba, a deschis consfătuirea printr-un cuvânt în care a arătat importanţa Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pentru parohiile din cuprinsul Patriarhiei Române. Au fost susţinute trei referate: cu caracter istoric „Relaţiile dintre Stat şi Biserică în timpul domniei lui Constantin cel Mare”, prezentat de  Preotul Cristian Ardelean de la Parohia Ineu II, în care acesta a evidenţiat faptul că Sfântul Împărat Constantin cel Mare a înţeles raportul dintre Stat şi Biserică, dintre împărat şi episcopi, de împreună slujire a lui Dumnezeu pentru bunul mers al vieţii omeneşti, ca între Stat şi Biserică să existe o permanentă colaborare, benefică ambelor părţi, împărăţia terestră fiind privită ca o imagine pământească a Împărăţiei lui Dumnezeu. Biserica şi Statul se completează şi se întrepătrund reciproc, astfel încât,  legislaţia civilă se va ocupa de organizarea materială a Bisericii iar decretele canonice devin legi civile.

Preotul Sever Mocan de la Parohia Ineu Traian a susţinut  referatul cu tematică liturgică: „Rugăciunea pentru pace în Liturghie”, iar Preotul Turean Dan de la Parohia Ineu I, tema cu caracter pastoral- misionar: „Unelte ale preotului: a şti, a fi şi a face”.

În încheierea activităţii liturgico-misionare de la biserica din Ineu, părintele paroh Cristian Ardelean a adus mulţumiri participanţilor pentru implicare şi reuşita activităţii pastoral-misionare.

 

CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

La Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta” din Municipiul Arad, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a desfăşurat vineri, 7 iunie,  ultima Consfătuire din anul şcolar 2012- 2013 a profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului.

Diac. prof. Florin Sirca, inspector pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, a prezentat sinteza activitatăţilor curriculare desfăşurate în anul şcolar 2012-2013. Raportul a surprins, pe lângă obiectivele stabilite la nivel naţional şi local, opţiuni strategice propuse la începutul anului şcolar trecut, documentele care au reglementat activitatea didactică; s-a prezentat măsura în care se poate promova şi susţine performanţa în educaţie şi prin ce activităţi se realizează acest lucru. S-a prezentat statistic managementul resurselor umane şi dezvoltarea profesională pentru disciplina Religie, graficul concursului unic de titularizare din acest an.

În cadrul consfătuirii Pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural, a prezentat aspecte legislative şi hotărâri bisericeşti cu privire la activitatea profesorilor de Religie şi eficienta desfăşurare a legăturii dintre Biserică şi Şcoală, disciplina canonică şi statutară a personalului clerical şi neclerical din învăţământ (angajare, evidenţă şi evaluare). De asemenea a făcut o informare asupra proiectului de Regulament privind parteneriatul între Biserică şi Şcoală privind predarea Religiei, condiţiile în care se acordă sau retrage binecuvântarea chiriarhală.

În cuvântul adresat participanţilor, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a evidenţiat legătura care trebuie să existe între profesorul de Religie şi preotul paroh, între Centrul eparhial şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, într-un parteneriat onest, cu rezultate benefice pentru ambele instituţii. Activitatea profesorului de Religie transcende spaţiul şcolar, împlinindu-se în arealul parohial unde orizontul responsabilităţilor acestuia se extinde, prin activităţile catehetice şi  social- caritative la care este chemat, alături de preot, prin vocaţia sa, dar şi prin atribuţiile statutare încredinţate de către Biserică. Chiriarhul a apreciat cu felicitări activitatea profesorilor desfăşurată în anul şcolar care se încheie.

În încheiere au fost acordate premii şi diplome cadrelor didactice şi elevilor care au participat la concursurile şcolare cu tematică religioasă, organizate în cadrul Arhiepiscopiei Aradului şi la nivel naţional.

 

ÎNALT PREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI A FOST SĂRBĂTORIT LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 77 DE ANI

La 4 iunie 2013 Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a împlinit vârsta de 77 ani, prilej binecuvântat pentru ostenitorii Centrului eparhial şi preoţimea arădeană, pentru oficialităţile locale şi pentru credincioşii care au dorit să fie prezenţi la acest moment aniversar, de a exprima sentimentele lor de preţuire şi de fiască dragoste pentru părintele sufletesc, de a-i ura ani mulţi, cu sănătate deplină şi frumoase realizări în slujirea Bisericii Mântuitorului Hristos.

În sala de festivităţi a reşedinţei arhiepiscopale, însoţind mulţimea buchetelor şi coşurilor cu flori, reprezentanţii Prefecturii, Consiliului Judeţean, Primăriei Mun. Arad, Poliţiei Judeţene, Jandarmeriei, Armatei, au dorit să onoreze momentul festiv şi au felicitat pe arhipăstorul eparhiei arădene. Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a transmis, în numele comunităţii academice arădene, asigurarea înaltei aprecieri faţă de cel activitatea şi personalitatea celui sărbătorit. Profesorul Simion Jarco a asigurat pe Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei de dragostea şi preţuirea ortodocşilor sârbi din Municipiul şi judeţul Arad. În numele clerului şi credincioşilor eparhiei, Preacucernicul Preot Mircea Bupte, Consilier social, a elogiat dăruirea şi consecvenţa în slujire a IPS Timotei, ierarh autentic al Bisericii lui Hristos, model al purtării responsabilităţilor faţă de fiii sufleteşti, a demnităţii eclesiastice şi sacerdotale.

Chiriarhul, cu adâncă smerenie şi modestie, a mulţumit Părintelui ceresc pentru anii dăruiţi, cu tot ceea ce a realizat spre binele Bisericii străbune şi celor prezenţi pentru sentimentele şi bunele urări exprimate.